Jobmonitor. Search results.

5258 Jobs found

Displaying 1-50 of 5258 results.
 • Company Milan Macejka - MIMAX in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - Montáne práce kovovýroba, montá zábradlií, plotov, brán at., - organizovanie dodávok zákazníkom, - runé opracovanie zábradlií napr. brúsenie, striekanie, vtanie a pod., - nákup materiálu a tovaru....

 • Company VITALITA n.o. LEHNICE in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Nápl práce "sestra pri lôku" na Oddelení dlhodobo chorých....

 • Company PP Taxi s.r.o. in Vék
  22.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Vodi taxisluby. Podmienky: vek od 21, prax 2 roky, VP sk.B....

 • Company Poľnohospodárske družstvo Jasenová in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  kmenie a ošetrovanie HD...

 • Company NEOSHIP s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - Hlavný projekt je postavený na frameworku Symfony 4.0, vaka omu budeš aktívne vyuíva OOP. - Pri vývoji Ti urite vekým pomocníkom bude GIT, vaka ktorému budeš ma vdy všetky verzie kódu pod dohadom. - Prácu s ním Ti urýchli Gitlab, PhpStorm, ale kudne môeš pouíva Commandline. - Urite oceníš aj PHPUnit testy, ktoré Ti pomôu písa funkný kód. - Toto testovanie a rovnako aj deploy aplikácie obsluhuje Docker kontainer, take je vdy záruka konzistentného prostredia. - Najnovších technológií v oblasti webového vývoja sa nebojíme, a preto nechávame priestor na Tvoju realizáciu....

 • Company VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  príprava a zhotovenie foriem, debniace práce vykonávanie ostatných stavebných a pomocných prác...

 • Company Detsky domov in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2018

  Katalóg pracovných inností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona . 341/2004 Z. z. Vedenie a bená údrba cestných motorových vozidiel urených na prepravu osôb s potom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodia alebo vozidiel s celkovou hmotnosou do 12.000 kg. Bené údrbárske práce v budove pracoviska, okolí areálu budovy....

 • Company COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  * starostlivos o zverený úsek tovarov * kontrola doby spotreby na tovare * kontrola správnosti cenoviek * starostlivos o zákazníka * ochrana majetkových hodnôt...

 • Company Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Hadáme pracovníka na pozíciu hrobár-vodi alebo len hrobár. Zamestnanec robí výkopy hrobov, údrbu cintorínov, pohotovostné sluby (zvozy zosnulých), manipulácia so zosnulými, asistencia pri pohrebných obradoch a pod....

 • Company Vinnay s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2018

  - Komunikácia s hosami hotelového zariadenia. - Vybavovanie telefonických aj online rezervácií. - Vybavovanie poiadaviek hostí. - On-line komunikácia, korešpondencia. - Práca s pokladou, spracovanie dennej uzávierky....

 • Company Obec Čifáre in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Vychovávateka v školskej druine...

 • Company Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  *3-zmenná prevádzka *pomocné práce vo výrobe *runá a manuálna práca *vysekávanie na stroji *premiestovanie materiálu zo stojanov *klipovanie, strihanie...

 • Company Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  drobné opravárenské práce na sluobných motorových vozidlách v automobilovej dielni...

 • Company Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - zabezpeuje s príslušným majstrom práce na údrbe mostov a priepustov na cestách I., II., a III. tried na území PD, PA a BnB., - realizuje prehliadky a diagnostikovanie opráv mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky v obvode strediska, - spracováva pasporty mostov, vedie evidenciu projektovej dokumentácie, - spolupracuje s cestnou databankou v oblasti ciest II., III. tried na území okresov PD, PA a BnB., - spravovanie majetku pozemných komunikácií vo zverenom obvode, - uplatuje práva organizácie na náhradu škôd spôsobených prevádzkou motorových dopravných prostriedkov na pozemných komunikáciách vo vlastníctve Trenianskeho samosprávneho kraja, - spolupracuje s majstrom pri návrhu plánu údrby a opráv ciest II., a III. tried a mostov v okresoch PD, PA a BnB., - vyjadruje sa k iadostiam o u...

 • Company Euro Dabo s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Elektrikárske práce....

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Vašou úlohou by bolo: - príjem materiálu a kontrola dielov poda vytlaeného zoznamu - vizuálna kontrola materiálu - runé zaskladnenie materiálu na jednotlivé regálové pozície - sekvencovanie materiálu poda objednávky a poiadavky klienta - dodriavanie pracovných postupov a smerníc - udriavanie poriadku na pracovisku Práca v areáli novej automobilky v Nitre....

 • Company ZELSEED spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Balenie semien a práca v záhrade, obsluha baliaceho stroja....

 • Company ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - rozhanie a hutnenie navezeného materiálu na skládku odpadov, - vedenie a obsluha kompaktora - pomocné práce na skládke - údrba prístupových ciest a tesného okolia skládky...

 • Company NEW YORKER Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Vedúci/a zmeny pre Trnavu OC Galéria, plný úväzok - základná zloka mzdy 650 € brutto + variabilná zloka mzdy znamená mesaná výkonnostná prémia (a 150 €) + príplatky za odpracované dva víkendy nad rámec Zákonníka práce v priemernej výške (a 65 €) + stravný lístok v hodnote 3,60 € za kadú odpracovanú zmenu. Hadáme kandidáta/kandidátku, ktorý/á má nasledujúce skúsenosti, zrunosti a schopnosti: • Skúsenosti s riadením predajne a tímu zamestnancov. • Schopnos plánova a dosahova ciele. • Obchodné myslenie a schopnosti. • Výborný zákaznícky servis a odborné poradenstvo. • Záujem o módu a znalos trendov. • Komunikané a organizané schopnosti. • Schopnos prevzia zodpovednos za vlastné rozhodnutia. • Schopnos rozvíja a motivova zamestnancov. • Kreativita a iniciatíva v prinášaní nových nápadov. • Fle...

 • Company HILKOVIČ, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - uskladovanie a vyskladovanie materiálu, - manipulácia s VZV, - nákup materiálu, - evidencia MTZ....

 • Company LEMM Dlhá nad Váhom, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Skresovanie podkladov pre výrobu nábytku, nárezové plány. Spracovanie výkresovej dokumentácie a vytvorenie potrebných podkladov pre výrobu nábytku. Cenotvorba a komunikácia so zákazníkmi....

 • Company Foxconn Slovakia, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O PRÁCU: výberové konania sa uskutoujú v termínoch: utorok o 13.30 a štvrtok o 10.00. Prosíme o dodriavanie týchto termínov. Nápl práce: • Výroba a montá televízorov • Jednoduchá práca (šróbovanie, skenovanie, lepenie, balenie) • Tímová práca • Práca na 8h zmene v 2-zmennej prevádzke...

 • Company AIS Automotive Interior Systems Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  -zodpovednos za dodriavanie technologických postupov, kvality a kvantity vyprodukovaných, prípadne opracovaných výrobkov a polotovarov, -vykonávanie širokého spektra odborných inností a pomocných prác v závislosti na špecializáciu výrobnej innosti, -obsluhovanie strojov, prístrojov a zariadení, -dodriavanie bezpenostných, protipoiarnych a vnútropodnikových predpisov, -upozorovanie na nedostatky týkajúce sa bezpenosti a ochrany zdravia pri práci....

 • Company Romano Zanetti - ITAL ACCESSORI in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - Evidencia a spracovanie došlej a odoslanej pošty, - spracovanie došlých objednávok, - príprava podkladov na fakturáciu, - spracovanie objednávok pre zahraniných dodávateov, - administratívne vybavovanie všetkých reklamácií u dodávateov, - aktívna komunikácia v ANGLICKOM jazyku - mailová, telefonická, osobná, - administratívna podpora pre ostatné oddelenia, - spracovanie a evidencia interných dokladov, - archivácia....

 • Company SEPROT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  ehlenie kabátov, pánskych oblekov, dámskych šiat a kostýmov....

 • Company ISS Facility Services spol. s r.o. in Pondelok
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Upratovanie v Sauer Danfoss, a. s., Kukuínova 2148-84 Povaská Bystrica,upratovanie administratívy + šatne, soc.zariadenie. Hlavný pracovný pomer, pracovná doba pondelok a piatok od 6,00 hod.- 14,00 hod., mzda 3 Eur/hod,,+ 50 Eur/mesane osobné ohodnotenie, stravné lístky. Kontakt Zábojníková, 0905335158....

 • Company Siam Center Yim, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - Objednávanie hostí (telefonicky - osobne) na masáe - asovanie, - obsluha reg. pokladne a zodpovednos za financie, - komunikácia s hosami a pomoc pri výbere masáí, - starostlivos o priestory salónu, - komunikácia s masérkami, - vypracovanie denných reportov o predaji, - celkový dozor nad prevádzkou poas prac. doby....

 • Company KOAM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - kontrola a znalos pracovných postupov vo výrobe plastov /automotív/ - pravidelné školenie pracovníkov výroby - zabezpeenie nápravných opatrení pri vzniknutých nedostatkoch - evidencia a kontrola dochádzky operátorov - analýza výrobkov - pravidelné inventarizané kontroly - plnenie úloh pridelených manaérom podniku...

 • Company KOAM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - Podpora Manaéra techn. odd. pri rozhodovacích procesoch - Podpora senior manamentu pri aplikácii úsporných riešení - Detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobných procesov, analýza stavu technického a strojového vybavenia - Sústavné preverovanie, vylepšovanie pracovného procesu a sluieb s cieom min. nákladov na nekvalitnú výrobu a zniovanie rizika v záujme spokojnosti zákazníka. - Rozdeovanie práce medzi pracovníkov technického odd. - Zabezpei opravy runého náradia. - Opravy porúch na strojoch súvisiacich s údrbou strojov. - Prehliadky strojov v rámci prediktívnej údrby. - Vykonávanie preventívnej údrby. - Vypisovanie reportov správne a pravdivo. - Dohad nad konštruovaním drobného majetku spolonosti – pracovné stoly, zábradlia, regály... - Plnenie príkazov nadriadeného. - Plnenie pod...

 • Company Semecs, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - jednoduché manuálne osádzanie dosiek plošných spojov - balenie - testovanie na testovacích zariadeniach...

 • Company NEW YORKER Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Vedúci/a zmeny pre Piešany - OC Aupark, plný úväzok - základná zloka mzdy 600 € brutto + variabilná zloka mzdy znamená mesaná výkonnostná prémia (a 150 €) + príplatky za odpracované dva víkendy nad rámec Zákonníka práce v priemernej výške (a 65 €) + stravný lístok v hodnote 3,60 € za kadú odpracovanú zmenu. Hadáme kandidáta/kandidátku, ktorý/á má nasledujúce skúsenosti, zrunosti a schopnosti: - skúsenosti s riadením predajne a tímu zamestnancov - schopnos plánova a dosahova ciele - obchodné myslenie a schopnosti - výborný zákaznícky servis a odborné poradenstvo - záujem o módu a znalos trendov - komunikané a organizané schopnosti - schopnos prevzia zodpovednos za vlastné rozhodnutia - schopnos rozvíja a motivova zamestnancov - kreativita a iniciatíva v prinášaní nových nápadov - flexibilit...

 • Company Nemocnica Alexandra Wintera n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Pomocné práce zdravotníckeho charakteru na ortopedickom oddelení...

 • Company Árpád Peczen - PAKRISZ Idea in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  návrhy nových produktov, grafická práca, komunikácia v angickom jazyku a spracovanie objednávok zahraniných klientov...

 • Company GAaRONA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  vyrábanie cukrárenských výrobkov...

 • Company EuroDent s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  poskytovanie zubnej starostlivosti v oblasti stomatológia...

 • Company TATRA GOLD spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  sekretárske a asistenné práce príjem zákazníkov a hostí administratívne, prekladateské a tlmonícke práce evidencia odoslanej a došlej pošty, evidencia firiem a ostatných telefonických kontaktov vedenie a správa archívu...

 • Company EUROCOM & CO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Ochrana osôb a majetku, kontrola objektu prostredníctvom kamerového systému, vykonávanie súvislej kontrolnej, stránej a pochôdzkovej sluby....

 • Company TEXKOM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Šitie úitkového textilu, vankúše, prikrývky, textilné doplnky do domácnosti....

 • Company KOVAL SYSTEMS, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - práca pri lisoch, - nakladanie, vykladanie materiálu, - jednoduché montáne práce, - alšie pomocné innosti....

 • Company A & T solutions s.r.o. in Rad
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Naša spolonos hadá pracovníka back officu, ktorý zabezpeí chod kancelárie tak, aby sa ostatní zamestnanci mohli venova klientskej práci. Hadáme zodpovednú osobu, ktorá je ochotná by nápomocná ostatným kolegom, ale aj našim klientom. Ponúkame zaujímavú a zodpovednú prácu s monosou sebarealizácie. Práca zaha: Administratívny chod kancelárie (došlá a vyšlá pošta, nákup kancelárskych potrieb, stravných lístkov, preberanie hovorov a iné) Interné útovníctvo (útovanie pokladne, fakturácia na klientov, sledovanie úhrad a útovanie bankového výpisu) Komunikácia s dodávatemi spolonosti (externá útovníka, dodávatelia kancelárskych potrieb, upratovanie, ubytovanie, školenia a pod.) Komunikácia s klientmi spolonosti (telefonicky, e-maily, osobne) a starostlivos o nich Interné kontrolné prehady (sledovan...

 • Company WOOD - MIZER DANUBIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Servis pásových píl. V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea telefonicky a dohodnite si termín a miesto stretnutia. Mzda + osobné ohodnotenie a odmeny za výkon po uplynutí skúšobnej doby....

 • Company Zsolt Bóna in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  vývoz odpadových vôd...

 • Company Nemocnica Alexandra Wintera n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Pracovník na údrbe - práce súvisiace s innosou oddelenia údrby...

 • Company Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Vykonáva práce v súvislosti s abou uhlia na pracoviskách banskej dopravy, odvodovania, razenia a rúbania....

 • Company MEDIA COMPANY s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - Organizácia výroby vysielania, - plánovanie a kontrolovanie výroby televíznych príspevkov, - spracovanie grafických podkladov do vysielania, - pridávanie príspevkov na WEB - vytváranie playlistov televízneho vysielania - celková organizácia a kontrola produktivity práce televíznych štábov....

 • Company AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  vykonáva montáne práce pri zavedení technológie Aquapol vykonáva servisné kontroly spracováva technickú dokumentáciu jazdi na motorovom vozidle do jednotlivých miest na Slovensku...

 • Company KOVAL SYSTEMS, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  - obsluha a nastavenie CNC ohraovacieho lisu (ohýbaky) na tvárnenie plechu poda výkresovej dokumentácie, - ohraovacie lisy (TRUMPF), ohýbacie centrum Salvagnini P4, - evidencia vykonanej práce, - jednoduchá údrba stroja, - kontrola kvality výrobkov, - odstraovanie zistených chýb, - manipulácia s plechmi....

 • Company WINDOW GLASS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Manipulácia s materiálom a hotovými výrobkami....

 • Company GAaRONA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  pomocné práce v cukrárenskej výrobe...

 • Company BELEX, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2018 Updated on: 22.09.2018

  Starostlivos o existujúcich zákazníkov. Prijímanie a vybavovanie objednávok. Vystavovanie faktúr. Organizácia logistiky. Poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom, riešenie reklamácií. Reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému....

Please select filters to subscribe to Job Alerts