Jobmonitor. Search results.

5039 Jobs found

Displaying 1-50 of 5039 results.
 • Company KORO, s.r.o. in Lok
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Výroba a balenie kysnutých výrokov, výroba a balenie šalátov a nátierok, výroba a balenie lokší, výroba a balenie cestovného oberstvenie, príprava surovín pre výrobu výrobkov.Výhody:Mzda od 550 do 800 €. Práca v stabilnej výrobnej spolonosti s moderným technickým vybavením, motivané mzdové ohodnotenie, nákup potravín za podstatne zvýhodnené ceny a.i....

 • Company Tatry mountain resorts, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Obsluha zákazníkov v našich hoteloch, podávanie informácií o ponúkaných jedlách, starostlivos o klientov, útovanie cien poda platných cenníkov cez registranú pokladu s vydaním dokladu, kontrola stavu zásob, hmotná zodpovednos za zverené hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru.Výhody:Poadujeme : stredoškolské vzdelanie, prax v odbore 1 rok, profesionálny a zodpovedný prístup k práci, chu pracova, ovládanie práce s registranou pokladou, znalos anglického jazyka - základy, príjemné vystupovanie, komunikatívnos, samostatnos, ústretovos, flexibilitu, teamový hrá....

 • Company Pertec GmbH, organizačná zložka in Kava
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  U viac ako 30 rokov sme poskytovateom personálnych sluieb na nemeckom pracovnom trhu. Naším zákazníkom poiiavame personál prevane v remeselných a technických odboroch. U od zaiatku sa o zamestnancov stará profesionálny tým. Kúovým cieom firmy je dlhodobá spolupráca, trvalé nasadenie a otvorená komunikácia. Všetci naši zamestnanci majú nemecké pracovné zmluvy na dobu neuritú poda tarify IGZ. Do nášho náborového tímu v Martine hadáme novú posilu.o bude Vašou úlohou: •Vyhadávanie a výber vhodných kandidátov•Telefonické a osobné pohovory•Vypracovanie profilu uchádzaov•Vyjednávanie mzdy a ostatných podmienok pracovnej zmluvy poda interných predpisov•Starostlivos o uchádzaa a do podpísania pracovnej zmluvy (potom túto zodpovednos preberá personalista hovoriaci eským jazykom priamo v kancelárii v...

 • Company MAD SR, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Šika / obsluha šicieho stroja vo výrobe autopoahov.Výhody:bez výhod...

 • Company Mynd SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  Produkcia 2D/3D animácií.Tvorba vizualizácií a videí.Postprodukcia videí....

 • Company ARMOD, s. r. o. in Zemné
  27.02.2020

  Práca na zemných strojoch, pásových, kolesových, na špeciáloch, práce pri opravách komunikácii a mostov na Orave - nie je viazané na konkrétnu adresu, ale na okruh Orava.Výhody:Interné školenia, dlhodobá práca, práce pri opravách komunikácií a opravách mostov na Orave, nie je viazané na konkrétnu adresu ale na okruh Orava....

 • Company VIBA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  pomocné práce na stavbeNP Praxou k zamestnaniu 2 (pre UoZ do 29 rokov)...

 • Company MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  - Predaj tovaru a sluieb koncovému zákazníkovi,- komunikácia so zákazníkmi a udriavanie obchodných vzahov,- skladové hospodárstvo (objednávanie, príjem a evidencia tovaru),- príjem, evidencia a výdaj servisných zákaziek,- vystavovanie tovaru a udriavanie poriadku na predajni.Výhody:- základná zloka mzdy brutto - 696,-€ pohyblivá zlokaodmena do vysky 176€ - zavisi od pracovnych skusenosti kandidata a stupna zaskolenia na pracovnu poziciu- pravidelná jednozmenná pracovná doba - voné víkendy od októbra do marca, pracovné iba soboty od 8:00 - 12:00 od apríla do septembra- pracovný pomer na uritú dobu sa po 6- tich mesiacoch mení na trvalý pracovný pomer- pravidelné školenia v oblasti sortimentu a iné školenia- zvýhodnený zamestnanecký nákup- práca v stabilnej spolonosti...

 • Company AVEC trade SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  Ponúkame prácu vhodnú pre dámy, prípadne páry v podniku vyrábajúcom zdravotnícke a operané pomôcky a potreby v okrese Brno.Nápl práce: runé aj strojové balenie, lisovanie, kontrola operaných rúšok.Pracovné zmeny sú 8-hodinové, práca sa vykonáva od pondelka do piatku v trojzmennom reime.Nástup 01.03.2020Výhody:Poskytujeme zadarmo ubytovanie a dopravu.Prispievame na stravu, stratovanie je zabezpeené na pracovisku.Poskytujeme zálohy a výplatu v hotovosti....

 • Company Valéria Dobrotová V & G in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  Pomoc pri príprave jedál.Výhody:bez výhod...

 • Company Branislav Gibala in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  Práce zahrujúce odstraovanie neiaducich drevín (rune maetou, resp. mechanizovane motorovou pílou), istky a prerezávky, istenie plôch po abe, ochranu mladých lesných porastov proti burine vyínaním a pred zverou náterom repelentami, istenie odráok a odvodovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti, práce s drevom a ostatné pestovateské práce.Výhody:osobné ohodnotenie...

 • Company Milan Repák - REMIX in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  automechanikoprava motorových vozidielVýhody:bez výhod...

 • Company SCHILLER spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Vedenie skladového hospodárstva, práca s ERP systémom nutná ( DIALOG vítaný). Vzdelanie ekonomického smeru.Výhody:stabilná pracovná pozícia, zaškolenie, monos odborného rastu, práca na najmodernejších technológiach, pravidelný finanný príjem, monos výkonových príplatkov. ...

 • Company František Laurenčík LA 205 in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  príprava jedál Penzión LykovecVýhody:bez výhod...

 • Company Marian Ďurán AUTOĎURÁN in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  autolakovníkVýhody:bez výhod...

 • Company Daniel Záhora DAZA in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Predaj nábytku, práca na PC.Výhody:Nástupná mzda bude posúdená poda schopnosti a znalosti uchádzaa....

 • Company Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  •Podiea sa na zabezpeovaní plynulej prevádzky poítaovej siete, •plní operatívne úlohy, •technická pomoc/podpora v oblasti informaných sluieb v rámci ŠOP SR, •vykonáva obstarávanie náplní do tlaiarní, faxov a kopírovacích strojov, ako aj ich renováciu, vedie záznam o spotrebe a výmene náplní,•zodpovedá za správu a evidenciu softvéru a poítaových systémových licencií obstaraných ŠOP SR,•spolupracuje pri zabezpeovaní informaného toku v rámci ŠOP SR, •vykonáva školenia zamestnancov na bené vyuívanie výpotovej techniky,•dbá na dodriavanie pravidiel ochrany osobných údajov v informaných systémoch,•zabezpeuje preventívnu údrbu a bené drobné opravy výpotovej techniky.Výhody:-5 dní dovolenky navyše,-mesane osobný príplatok k základnej zloke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,-dlhodobo stabilná pozícia...

 • Company Eko Energy Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  Pracovná pozícia zaha:- administratívne úkony,- aktívnu prácu s poítaom,- telefonickú a e-mailovú komunikáciu,- prácu s interným systémom,- prácu v kancelárií,- starostlivos o klientov....

 • Company Karintrans, s.r.o. in Doma
  27.02.2020

  Radi šoférujete a ste vodi kamiónu? Vyhovuje Vám malá rodinná firma do desa zamestnancov, kde sa všetci poznajú a sú jeden super tím? Máte u dos dochádzania a turnusov?Tak pote k nám, radi Vás privítame v našom tíme! Ponúkame pracovné miesto vodia kamiónovej dopravy na prepravu dreva v rámci SR,CZ, H a RO. Vodi jazdí s vlastnou súpravou od pondelka do piatku. Víkendy sú vodii vdy doma. ahae EURO6, nové návesy, mýta platené na faktúru, stabilná práca a mzda vdy k 10. du v mesiaci na úte....

 • Company GEPARD.SK spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  Komunikácia so zákazníkmi, aranovanie a dopanie tovaru, starostlivos o tovar, obsluha registranej pokladne.Výhody:odmeny z predaja a splnenia plánu. Zamestnanecké zavy, odborná skúsenos, mladý kolektív....

 • Company LORIKA Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  - Vedenie MV dodávky do 3,5t a rozvozu po celej SR,- fyzické preberanie tovaru, príprava tovaru na expedíciu a výdaj,- práca s ítakou iarových kódov,- práca s bremenami max. do 15 kg,- príleitostné jednoduché montáne práce u zákazníka....

 • Company LUCKY event s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  - pomocné práce pri výrobe potravinárskych výrobkov...

 • Company Slovenská pošta, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  Priehradkový zamestnanec je kvalifikovaný zamestnanec vykonávajúci odborné rutinné práce pri poštovej priehradke spojené s hmotnou zodpovednosou. Príjem, resp. výdaj viacerých druhov zásielok, vrátane obstarávateských inností, výkon iných inností vrátane poskytovania informácií v zmysle Poštových podmienok, ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov a pod. Vykonávanie innosti týkajúce sa finanného sprostredkovania....

 • Company ABILITY, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  - Opravy a údrba strojov a zariadení,- zoraovanie zlievárenského náradia....

 • Company SLOVMAG a.s. Lubeník in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  Riadenie odborných úsekov spolonosti v oblasti aby, spracovania a výroby iaruvzdorných materiálov, servisných inností, ekonomického a personálneho charakteruVýhody:ubytovanie, bezhotovostný systém poskytovania stravy, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky zo sociálneho fondu na rôzne firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov, finanné benefity, dni plateného vona nad rámec Zákonníka práce, príspevok pri narodení dieaa a alšie...

 • Company Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  V súinnosti s výrobnými plánovami  zabezpeuje dostupnos poadovaných výrobkov.Zabezpeuje prepravu pri optimálnych prepravných nákladoch.Zodpovedá za spracovanie a aktualizáciu dát v informanom systéme (skladové zásoby, rozpisy materiálu a plánovacie údaje).Zabrauje vzniku nadbytoných skladových zásob.Analyzuje prognózy objednávok  zákazníkov, upozoruje Manaéra logistiky na odchýlky oproti plánom.Kontroluje pohyby zverených poloiek v MRP systéme, kontroluje stavy a porovnáva s výsledkami cycle countov.Riadi nastavenia a kontrolu parametrov zverených poloiek v systéme QAD.Spolupracuje s výrobnými plánovami pri zostavovaní plánov, zabezpeuje dostatok prázdneho balenia pre výrobu.Zodpovedá za spracovanie všetkých prichádzajúcich a expedovaných dodávok a úpravy plánov s cieom dosiahnu splnenie s...

 • Company Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  - Zabezpeuje materiál pre výrobnú linku - Zabezpeuje odber a triedenie odpadu z výrobnej linky- Zabezpeuje správne balenie hotových výrobkov pre skladníkovVýhody:- výkonnostný bonus, dochádzkový bonus, stravovanie v závodnej jedálni, príspevky zo sociálneho fondu, ostatné odmeny...

 • Company Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  - vykonáva jednotlivé operácie na linke poda pracovných inštrukcií,- zodpovedá za kvalitu zabalených výrobkov,- zabezpeuje dokonovacie práce na výrobkoch,- správne triedi a ukladá dobré a nevyhovujúce výrobkyVýhody:Výkonnostný bonus, dochádzkový bonus, stravovanie v závodnej jedálni, ubytovanie....

 • Company Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  - zošívanie a dekorané prešívanie jednotlivých dielov výrobkov z koenky a koe pre automobilový priemysel- vykonáva jednotlivé operácie poda pracovných inštrukcií- zodpovedá za kvalitu práce- správne triedi a ukladá dobré a nevyhovujúce výrobkyVýhody:Výkonnostný bonus, dochádzkový bonus, stravovanie v závodnej jedálni....

 • Company OCTAN plus s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020

  vyhadávanie nových zákazníkovponuka našich sluieb a výrobkov...

 • Company CBA VEREX, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Predaj tovaru cez registranú pokladnicu.Práca vhodná pre enu aj pre mua.Výhody:K základnej ponúkanej mzde:- príplatky za víkendy v rámci zákona - odmeny za nadštandardný výkon Plat môe dosiahnu výšku 770,-€.Práca v stabilnej ekonomicky vyspelej firme.Firemné benefity.Kariérny rast....

 • Company ORER spol. s r.o. in Rad
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  •Vedenie jednoduchého a podvojného útovníctva.•Pripravovanie útovných a štatistických výkazov, útovných závierok, zútovaní a daových priznaní.•Útovanie rôznych typov poloiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateské a dodávateské faktúry a pod.).•Vyútovanie pracovných ciest.•Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daového a útovného hadiska.•Zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek.•Vypracovávanie pravidelných mesaných, štvrroných a roných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad.•Komunikovanie s kontrolnými, daovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami.Výhody:Monos práce v atraktívnej prevádzke medzi dobrým kolektívom.Príleitos osobného rastu, rozvoja a obohatenia skúseností....

 • Company MOSS.SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  - riadenie innosti ekonomického oddelenia- tvorba plánu cash flow a jeho vyhodnocovanie- tvorba plánov nákladov a výnosov a ich vyhodnocovanie- tvorba interných smerníc a iných dokumentov – popis a návrh procesov- spracovanie iných ekonomických vyhodnotení a prehadov- vyhotovenie ronej útovnej závierky a daového priznania- komunikácia s audítorom a kontrolnými orgánmiVýhody:- monos práce aj na iastoný úväzok...

 • Company REDOS Stavebné centrum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  - objednávanie tovaru, vybavovanie reklamácií, komunikácia so zákazníkmi...

 • Company LBK Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Zabezpeovanie chodu horskej chaty, príprava jedálVýhody:ubytovanie...

 • Company GPM Tools, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Obsluha strojov a zariadenímerania kvality...

 • Company Ing. Ladislav Anderkó in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  ošetrovanie hospodárskych zvierat, ponohosp. pomocné práce na hospdárskom stredisku Otrook, istenie státí pred dojením...Výhody:bez výhod...

 • Company DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Zodpovedá za riadenie, denné ošetrovanie,  kontrolu, bené opravy a údrbu pridelených motorových   vozíkov. Zodpovedá za bezpený spôsob prevozu materiálu medzi jednotlivými halami a strediskami. Zodpovedá za bezpené   uviazanie,   zavesenie,  uloenie,   odviazanie  a bezpený spôsob prepravy bremena. Kontroluje technický stav viazacích  a  uchopovacích prostriedkov, odkladá  viazacie  prostriedky  na vyhradené stojany a miesta. Obsluhuje zdvíhacie zariadenie ovládané zo zeme (eriav triedy A1)  a zvislé posuvné brány u  zamestnávatea. Plní pokyny nadriadených a pracovné povinnosti v zmysle interných noriem riadenia vydaných u zamestnávatea. Vykonáva  benú údrbu  vylenených priestorov dielne....

 • Company OFZ, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Riadenie procesu výroby ferozliatin, kontrola technologického chodu elektrických oblúkových pecí.Výhody:Dochádzkový bonus, jubilejné odmeny.Ku základnej zloke mzdy zamestnancovi budú vyplatené príplatky za saené prostredie, za sobotu, nedeu, prácu v noci a v poobednej zmene poda odpracovaných hodín v mesiaci cca 300 € brutto ....

 • Company Cb-mont, spol s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  vodi nákladného vozidla MAN TGS 8x6 s rukou, obsluha hydraulickej ruky...

 • Company SS-GROUPE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  obsluha hostí, práca s reštauraným a hotelovým systémomVýhody:zabezpeené stravovanie, monos ubytovania, pomoc s dochádzaním do práce...

 • Company DF Commerce s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Obsluha zákazníkov a udriavanie istoty v peknom pracovnom prostredí.Výhody:- výborné finanné ohodnotenie- tringelty- príjemné pracovné prostredie- zabezpeenie stravovanie formou obedov z reštaurácie- seriózny prístup zamestnávatea...

 • Company Andrej Smržík s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Kuchár/pomocný kuchár - práca za grilom alebo príprava pizz, ni zloité vhodné aj pre kuchárov bez praxe s chuou pracova. Šéfkuchár- tvorenie nových jedál, zodpovednos za celú kuchyu....

 • Company TRIGON Consulting s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Pre nášho klienta hadáme šikovného kandidáta na pozíciu Nastavova/ Obsluha CNC strojov s miestom výkonu práce v Banskej Bystrici.Našim klientom je silná nadnárodná spolonos, ktorá ponúka dodávky a sluby v oblasti hutných materiálov: nehrdzavejúcich ocelí (nereze) a polotovarov z hliníka.Na Slovensku aktuálne rozširuje svoje portfólio sluieb aj o úpravu týchto materiálov preto hadá do novovybudovanej prevádzky vybavenej modernými strojmi zn. Trumpf ako je laserový rezací stroj a ohraovací lis Nastavovaa / Obsluha CNC strojov.Spolonos predáva štandardné hliníkové profily, plechy, trubky zvitky ako aj profilová oce napr. kruhové, ploché a šeshranné tye, oceové profily tvarov „L, U, T“ a pod., V súasnosti sa chce s zamera aj na úpravu profilov tj. rezanie a ohýbanie na mieru poda poiadaviek kl...

 • Company TRIGON Consulting s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Pre nášho klienta hadáme šikovného kandidáta na pozíciu Technológ/ Programátor CNC s miestom výkonu práce v Banskej Bystrici.Našim klientom je silná nadnárodná spolonos, ktorá ponúka dodávky a sluby v oblasti hutných materiálov: nehrdzavejúcich ocelí (nereze) a polotovarov z hliníka.Na Slovensku aktuálne rozširuje svoje portfólio sluieb aj o úpravu týchto materiálov preto hadá do novovybudovanej prevádzky vybavenej modernými strojmi zn. Trumpf ako je laserový rezací stroj a ohraovací lis Technológa/ CNC Programátora.Spolonos sa zaoberá dodávkou štandardných hliníkových profilov, plechy, trubky zvitky ako aj profilovanú oce napr. kruhové, ploché a šeshranné tye, oceové profily tvarov „L, U, T“ a pod., V súasnosti sa chce zamera aj na úpravu profilov tj. rezanie a ohýbanie na mieru poda poia...

 • Company Mgr.Ladislav Hanuliak SOFT in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  - Starostlivos o zákazníkov, objednávanie, útovanie, príprava nápojov,- profesionálne správanie poda nastavených hotelových štandardov,- príprava miestnosti na svadby, školenia a alších podujatí organizovaných v objekte aj mimo hotela,- udriavanie poriadku na pracovisku,- chu do práce v skvelom kolektíve.Výhody:- Zaujímavé finanné ohodnotenie,- vea práce, ale dobre zaplatenej,- strava ubytovanie odmeny,- vynikajúci kolektív....

 • Company Koliba Studienka s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  priprava jedál...

 • Company DesignWood, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  - Riadenie a organizovanie výrobného procesu, prerozdelenie práce zamestnancom,- zastúpenie zamestnancov na pracovisku v prípade neprítomnosti- práca na vysokozdvinom vozíku- vedenie zamestnancov, evidencia dochádzky a zaškolenie nových zamestnancov,- kontrolovanie dodriavania technologických postupov,- riešenie problémových situácií,- vedenie prevádzkovej dokumentácie a príslušnej administratívnej agendy- dodriavanie a kontrola bezpenostných a hygienických predpisov a pracovnej disciplíny,- komunikácia s plánovacím oddelením,Výhody:- oddmena poda podaného výkonu- jednozmenná prevádzka- mobilný telefón...

 • Company REUMA-OSTEO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  všeobecná zdravotná sestra na reumatologickej ambulancií...

 • Company SW-02, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  Práce pri výrobe prefabrikátov.Výhody:Uvedený plat neobsahuje alšie zloky odmeovania. Nástupný plat sa stanovuje poda vzdelania a skúseností uchádzaov....

Please select filters to subscribe to Job Alerts