Jobmonitor. Search results.

5993 Jobs found

Displaying 1-50 of 5993 results.
 • Company MPC CESSI a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Príprava tovaru poda predloených dokladov a ich expedícia.Priebená a pravidelná kontrola stavu zásob.Zabezpeenie zásobovania liniek prostredníctvom VZV.Práca s elektrickým nízko a vysokozdviným vozíkom.Zodpovedná a precízna práca so zásobami.Práca s bremenami....

 • Company Ondrej Hatvanský BRITAKOV - umelecké kováčstvo in Vék
  26.04.2019

  zámonícke práce, skladník hutníckeho materiáluPodmienkou je vek do 29 rokov a evidencia na úrade práce, nakoko pracovné miesto bude vytvorené s príspevkom úradu PSVR....

 • Company KARMA STUDIO, s. r. o. in Maša
  26.04.2019

  Pomocné kadernícke práce, umývanie a masá hlavy, upratovacie práce ......

 • Company ŠTUTIKA s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  robotník v drevovýrobe...

 • Company LafargeHolcim European Business Services s.r.o. in Sap
  26.04.2019

  -       Správa kmeových dát o zákazníkoch a materiáloch, innosti spojené s aktualizáciou a kontorlou týchto dát.-    Správa a procesovanie fakturácie pre zákazníkov v programe SAP a JD Edwards.-    Riešenie zákazníckych otázok a rozdielov v zaslaných podkladoch.-    Okamité riešenie vzniknutých problémov vo finanných reportoch.-    Pravidelná aktualizácia zákazníckych kmeových dát.-    Participácia na mesaných uzávierkach.-    Participácia na zefektívovaní interných procesov.-    Kooperácia s ostatnými oddeleniami spolonosti....

 • Company CEDER MED s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  hladame barman alebo barmanku s praxou . viac informacii na  tel. islo 0911 603 823 - 0905 603 823 ....

 • Company DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Predaj tovaru zákazníkom, vykladanie, prijímanie a oceovanie tovaru, práca s pokladou, obšívanie kobercov, udriavanie istoty a poriadku na predajni....

 • Company Základná škola, Kudlovská 11, Humenné in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  vedenie mzdovej a personálnej útovníckej agendy - ovládanie mzdového a personálneho programu VEMA iados posla e-mailom...

 • Company ČISTOTA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Upratovanie kancelárskych priestorov, sociálnych zariadení a výrobných hál....

 • Company Jaroslav Petruš - Kropet in Maša
  26.04.2019

  Miesanie obsluha strojov a zariadeni...

 • Company DEMONTA GROUP s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Pomocné práce na údrbe....

 • Company Roland Halász- Kominárstvo T.REX in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Výstavba komínov, vlokovanie komínov, frézovanie komínov, opravy komínov istenie a kontrola komínov....

 • Company Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 263, Vojčice in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  výchovno-vzdelávací proces výtvarného odboru ZUŠ....

 • Company DOMTECH s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Zásobovanie stavebným materiálom...

 • Company HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami obana, dieaa alebo mladého dospelého v zariadení sociálnych sluieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané zdravotníckym asistentom....

 • Company BETA MAXX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  - obsluha zákazníkov,- príjem stávok,- vyplácanie výhier,- vytváranie príjemnej atmosféry, - práca s finannou hotovosou a registraným systémom,- spolupráca s managermi prevádzky...

 • Company METRONEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Obsluha hostí - alko/nealko/jedloPráca s finannou hotovosouSvoj ivotopis môte zasla na adresu Apply Now...

 • Company DEMONTA GROUP s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Paliské práce...

 • Company Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 263, Vojčice in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  výchovno-vzdelávací proces - tanený odbor ZUŠ...

 • Company MIKBAU s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Montá elektrických rozvodov v bytových jednotkách a priemyselných budovách....

 • Company SHELLAS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Šitie dámskej konfekcie....

 • Company Obec Jarabina in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Riadenie zariadeia pre seniorov....

 • Company KENTAK s.r.o., organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Stavebné práce...

 • Company Big Shop Company s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  predaj nábytku a bytových doplnkov, inzercia...

 • Company ORION TIP, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  - rozvíjanie a podpora existujúcich systémov- zautomatizovanie procesov vo firme, ich support a supervising- návrh a implementácia nových funkcionalít poda vznikajúcich potrieb- automatické spracovanie dát zbieraných z rádovo stoviek terminálovs nutnou znalosou nasledujúcich technológií:- databázy (relané, všeobecne)- webové technológie (html, javascript, css)- js framework - výhodou- MS Access, C# - výhodou...

 • Company Obec Huncovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  riadite / riaditeka Základnej školy...

 • Company Prešovská univerzita v Prešove in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Zabezpeovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteného majetku a nehnuteného majetku alebo všetkého nepriemyselného hospodárstva vo vymedzenej oblasti (napr. zabezpeovanie údrby a opráv).Vykonávanie inností súvisiacich s innosou informátora a kontrolou pohybu osôb v objektoch na verejných priestranstvách.Podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku areálu a o poskytovaných slubách.Zabezpeovanie dodriavania prevádzkového poriadku a pravidiel bezpenosti a ochrany zdravia návštevníkov areálu....

 • Company MAILINH s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Príprava tradiných ázijských jedál poda receptov tradinej vietnamskej kuchyne, práca s tradinými vietnamskými pomôckami v kuchyni, dohad nad prípravou jedál....

 • Company SANAS, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Obsluha strojov a zariadení pri výrobe nábytku....

 • Company Plynroz, a.s. Sobrance in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  obsluha zákazníkov v reštaurácii - MAA...

 • Company TOKAJ & CO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Pomocné práce vo vinohrade...

 • Company European Industrial Supply Company s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  KONŠTRUKTÉR PLASTIKÁRSKYCH FORIEMPoadujeme: - SŠ/VŠ so strojárskym zamerením- praktická znalos práce v 3D – CAD systéme Solid Works, prípadne v podobném software- min. 3 roky praxe v oblasti konštrukcie foriem pro vstrekovanie plastov - znalos technólogie vstrekovania plastov- znalos striných nástrojov výhodou - optimalizácia konstrukních riešení- komunikatívna znalos  anglického jazyka výhodou- analytické a logické myslenie, tvorivý prístup- komuníkativnost, doslednos, flexibilitaNápl práce: - konštrukcia a vývoj lisovacích nástrojov poda zadaní zákazníka- práca v 3D-CAD systému Solid Works- tvorba výkresovej dokumentácie- tvorba cenových kalkulácií- spolupráca pri tvorbe technologických postupov pi výrobe formy- optimalizácia a modifikáccia nástrojov poda zadaní zákazníka- vedenie výrobn...

 • Company AQUAPARK Poprad, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických zariadeniach a komunikácia s nimi.Dodriavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí.Prestieranie stolov, dodriavanie správnych zásad stolovania.Uvádzanie hostí k voným miestam na stolovanie.Komplexná starostlivos o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov).Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyútovanie.Riešenie reklamácií zákazníkov.Kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udriavanie poriadku a istoty....

 • Company Igor Husnaj in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Obsluha zákazníkov a registranej pokladne, doplnenie tovaru, príprava nápojov...

 • Company Ondrej Jarkovský - E. SERVIS in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Oprava runého elektrického náradia.Štúdijný odbor:elektromechanik.Na uvedené pracovné miesto budú prijatí záujemcovia, ktorí sú obanmi so zdravotným postihnutím nad 40% - miesto je finanne podporené na §60 NP – Podpora ZP-3 312031R081.Záujemcovia si telefonicky dohodnú osobný pohovor....

 • Company Nemocnica Poprad, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  diagnostická a lieebno-preventívna innos lekára na pediatrickom oddelení s JIS...

 • Company European Industrial Supply Company s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Obsluha CNC Frézy - NÁSTROJÁRVzdelanie: SŠ výuný list, maturita - technické zameranie, strojársky odbor výhodouPoadujeme:- prax s programovaním CNC stroja podmienkou (frézka, hlbika, drotorez)- znalos technológie obrábania kovov- orientácia v technickej dokumentácii- skúsenosti s programami CAD/CAM (Solidworks, HSM works) a iné- manuálna zrunos, doslednos, samostatnos, spoahlivos, iniciatívny prístup k práci, - vodiský preukaz sk. BNápl práce:- programovanie a obsluha CNC zariadeníPonúkame:- zázemie mezinárodnej spolonosti- zamestnanie na hlavný pracovný pomer- odpovedajúce mzdové ohodnotenie- nástup moný ihnedOstatné informácie:- miesto pracoviska: Spišská Nová Ves - mzda se odvíja od predchádzajúcich skúseností, bude predmetom jednania pri výberovom konaníStruná charakteristika spolonost...

 • Company Mikuláš Gerenyi - Salón KRÁSIEK VÝCHODU in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Príjem objednávok zákazníkov, obsluhovanie registranej pokladne a vyútovanie objednávok, umývanie pohárov a pouítého náradia, at....

 • Company SIDE Trans, s.r.o. in Zemné
  26.04.2019

  Práca na traktor- bagri - zemné práce.Strojnícky preukaz vítaný.Prax vítaná.Záujemcovia si telefonicky dohodnú osobný pohovor....

 • Company STARSTAFF, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Prijmeme manuálne zruných pracovníkov/pracovníky do výroby, ktorých hlavnou pracovnou úlohou bude:- vizuálna kontrola hotových výrobkov,- manipulané práce vo výrobe (istenie, balenie, lepenie, ukladanie),- montáne práce vo výrobe,- istenie zariadení.Monos pracova v  3- alebo 4-zmennej prevádzke....

 • Company KE Prešov Elektrik, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Montá káblových zväzkov, práca v stoji, 3-zmenná prevádzka. Výberové konanie 29.4.2019 o 9.30 hod., .d. 102, ÚPSVaR Prešov....

 • Company J&M - Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Administratívne práce, výpomoc v sklade, naskladovanie - príprava tovaru pre predajne, práca a predaj v eshop-e....

 • Company CRH (Slovensko) a. s. in Turá
  26.04.2019

  Are you a young engineer with master degree in Mechanical Engineering field of study with good English, who is interested in mechanical engineering and driven to become a skilled professional leader on international level?CRH has now the right opportunity for you. Join us and become a member of an international talent program!Being a second largest building material company worldwide, with a range of businesses in various countries, enables us to provide great career in chosen field work. To support the development of our talented employees we created the International Technical Program – Cement (ITP-C), a unique 2,5 year long development system, which offers challenging assignments and professional trainings, all in multicultural environment. This international aspect is there during your...

 • Company HB - LaserCut s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Obsluha ohraovacieho lisu...

 • Company Marián Petrek in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Obsluha zákazníkov.Prax vítaná.Záujemcovia sa osobne dostavia na pohovor k zamestnávateovi v ase od 9,00 do 11,00 hod. resp. od 14,00 do 15,00 hod....

 • Company XI LI AO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Kuchár. Varenie a príprava teplých jedál, prevane ínskej kuchyne....

 • Company NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  administratívne práce pre DRG v rámci jednotlivých zdravotníckych oddelení nemocice...

 • Company Mgr. Zoltán Szaxon - ASTÓRIA in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Obsluha zákazníkov a registranej pokladne, doplnenie tovaru, príprava nápojov...

 • Company CORA GEO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Vytvára a modifikuje pouívateské aplikácie poda poiadaviek na výstup....

 • Company HB - LaserCut s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.04.2019

  Obsluha obrábacieho centra...

Please select filters to subscribe to Job Alerts