Jobmonitor. Search results for Others

2314 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
Displaying 1-50 of 2314 results.
 • Company TESCO STORES SR, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti- Vykonávanie hygienického upratovania a prác súvisiacich s udriavaním istoty na predajnej ploche a v priestoroch zázemia, istenie a umývanie políc, regálov, zneistených plôch na predajnej ploche a v priestoroch zázemia.- Doplovanie a vystavovanie tovaru poda platných plánogramov- Dodriavanie a vykonávanie procedúr , rutín a procesov pri dokladaní a blokovaní tovaruVýhody:Zamestnanecké výhody, benefity- Zamestnanecká karta s 10percent zavou na nákupy v Tesco a Clubcard body navyše,- bezplatné právne, finanné a psychologické poradenstvo,- finanná odmena pri pracovnom výroí,- vianoný bonus na nákupy v Tesco,- pracovné vono navyše pri významných ivotných udalostiach svadba, sahovanie, sprevádzanie prváika v prvý školský de, at. ,- sezónne zavy v našich ob...

 • Company Ing. Vojtech Gottschall BAGETA in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Predaj pekárenských, cukrárenských výrobkov....

 • Company LOBO GROUP, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Oprava nákladných automobilov znaky IVECO, Renault, MAN....

 • Company AUTOCOMODEX rent & car, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  administratívny pracovník, asistent pre ínsky trhVýhody:stravné lístky, pouívanie automobilu...

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Galanta
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Hadáte si ahkú manuálnu prácu v Nitre? Máme pre Vás prácu snov na 2 zmeny! Vašou úlohou môe by:* oznaovanie a skenovanie dielov pouitím skenera * chystanie výrobkov poda objednávky do výroby* úas na inventúre* prepoítavanie kusovVýhody:Za Vašu prácu získate skvelé výhody! Napríklad: preplatené nadasy aj cez víkendy stravné lístky v hodnote 3,60€ 3,38€ hradí zamestnávate a 0,22€ hradí zamestnanec monos prejs do kmeového stavu zamestnancov doprava zdarma z rôznych smerov: v rámci Nitry Trnava - Sere - Šintava -Šopora - Nitra Piešany - Leopoldov - Hlohovec - Zbehy - Nitra Partizánske - Topoany - Preseany - Koniarovce - Nitra Hronský Beadik - Zlaté Moravce - Jelenec - Nitra Levice - Vráble - Golianovo - Nitra Horné Saliby - Šaa - Moenok - Nitra Nové Zámky - Dvory nad ita...

 • Company Grenhill consulting, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - Tvorba marketingových kampaní a online stratégií, tvorba obsahu kampaní, spravovanie kampaní pomocou SEO, sociálnych sietí- Lead Generation (B2B),- Email Marketing a jeho následná analýza- Monitorovanie trhu- Analyzovanie výsledkov kampaní a reporting- Online strategy, SEO, PPC- Úprava a aktualizácia web stránky- Komunikácia s externými online agentúrami- Tvorba newslettrovVýhody:- Stabilné zázemie medzinárodnej spolonosti- Monos kariérneho rastu- Vzdelávanie a školenia v online marketingu...

 • Company Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Ošetrovateská starostlivos o detských psychiatrických pacientov v nepretritej prevádzke.Výhody:Príspevok pri nástupe 2 300 € !!!Monos ubytovania v zamestnaneckej ubytovni - 1 2 roka zadarmo !!!Monos profesionálneho rastu.Umonenie zvyšovania kvalifikácie formou kvalifikaného špecializaného štúdia.Príspevok do III. dôchodkového piliera.Dovolenka nad rámec Zákonníka práce....

 • Company XXL Servis Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Výroba interiérových astí auta (dvere + palubné dosky)....

 • Company IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Site Management Coordinator podporuje vykonávanie aktivít poda urenia príslušnej krajiny, regionálneho vedenia, globálneho vedenia alebo tímu. Môe vykonáva špecifické úlohy pod vedením vedúcich zamestnancov. Zodpovednosti môu zaha všetky alebo niektoré z uvedených inností.ZODPOVEDNOS• Pomáha tímu pri príprave, manipulácii, distribúcii, archivovaní a archivácii dokumentácie poda rozsahu práce a štandardných pracovných postupov.• Preskúma úplnos, konzistentnos a presnos dokumentov pod vedením vedúcich pracovníkov.• Pod vedením vedúcich pracovníkov pripravujte dokumenty, ktoré je moné klientovi doda, pomocou vhodných nástrojov a návrhu textu na jednoduché dokumenty.• Dokonenie príslušných databáz, nástrojov na sledovanie, harmonogramov a plánov projektov s informáciami o konkrétnych projektoc...

 • Company QOROQ, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - Hadáme skúsených vodoinštalatérov / kúrenárov na:- montá rozvodov ústredného vykurovania, vodovodu a kanalizácie, sanitárnej techniky- montá kotolní, strojných zariadení,Výhody:ubytovanie zabezpeíme, zamestnanec si ho hradí sám... 6,60 - 10€ noc...

 • Company KON - RAD spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Upratovanie skladových priestorov a kancelárií....

 • Company Virtual Studio spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Rok 2020 je pre redakciu MojElektromobil.sk vemi výnimoný. V januári sa nám podarilo zorganizova najväšiu výstavu pre fanúšikov Salón Elektromobilov 2020 v Bratislave, o bolo vyvrcholenie úspešného konca minulého roka. V roku 2019 medzi najítanejšie lánky patrili témy, ktoré sa venovali dotáciám na elektromobil. Ak chceš by súasou portálu, ktorý pomáha elektromobilistom na ich elektrickej ceste, toto je tvoja šanca.Koho hadáme a o oakávameAk si fanúšik elektromobilov, to je výborný základ. Hadáme loveka, ktorý je zodpovedný a má prehad o elektrickom svete. Hadáme redaktora, ktorý má u skúsenosti s elektromobilom, sleduje pravidelne všetky novinky a má odhodlanie bojova proti hoaxom o elektrických autách vysvetovaním a vzdelávaním nových itateov.Nový redaktor musí vedie vyjadri svoj názor n...

 • Company Virtual Studio spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Rok 2020 je pre redakciu MojAndroid.sk vemi výnimoný. Portál oslávi v máji svoje okrúhle desiate narodeniny. Zaali sme ako fanúšikovia a postupne sme jednu dekádu vytvorili silné technologické médium, ktoré pomáha itateom pri výbere a pouívaní smartfónov.Pred dvoma rokmi sme spustili nový web a zmenili logo. Prvýkrát sme zverejnili inzerát, e hadáme redaktorov, tento rok sa šanca objavila opä. Sledujeme neustále zmeny v mediálnom biznise a chceme sa im aj my prispôsobi – to znamená pravidelne vydáva podcasty, nové videá i komentované live stream prenosy zo zaujímavých podujatí, na ktoré máme exkluzívny prístup. Ak si vdy sníval o takejto práci, je naase sa nám ozva do redakcie.Koho hadáme a o oakávameAk si Android fanúšik, to je výborný základ. Hadáme loveka, ktorý je zodpovedný a má preha...

 • Company Virtual Studio spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Do redakcie MojAndroid a MojElektromobil hadáme kolegu/kolegyu, ktorý/á bude zastrešova pozíciu asistenta/asistentky pre nasledovné úlohy:Administratívnu podpora nadriadeného a redakcie: evidencia korešpondencie a dokumentov     Organizaná podpora nadriadeného a redakcie: organizácia schôdzok a pripravovanie podkladov pre interné porady a stretnutia, zápisy zo stretnutí, komunikácia s redaktormi a správa pracovných výkazovKomunikaná podpora redakcie: komunikácia s itatemi (správa diskusií cez sociálne siete a diskusie na webe), komunikácia s výhercami zo súaíFinanná podpora: vystavovanie a sledovanie splatnosti faktúr, evidencia záväzkov     riešenie operatívnych úloh nadriadeného     organizácia firemných podujatí a stretnutí so zákazníkmi     produkné fotky a videáNaše výhody a benefityr...

 • Company MAI INSURANCE BROKERS, s.r.o. - pobočka Slovensko, organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - Zodpovednos za správu zverených poistných zmlúv,- Príprava a predkladanie návrhov na obnovu poistných zmlúv existujúcim klientom,- Príprava ponúk na poistenie majetku a zodpovednosti poda poiadaviek klienta,- Poradenská innos pre klienta,- Komunikácia s poisovami...

 • Company MAI INSURANCE BROKERS, s.r.o. - pobočka Slovensko, organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - Zodpovednos za správu zverených poistných zmlúv,- Príprava a predkladanie návrhov na obnovu poistných zmlúv existujúcim klientom,- Príprava ponúk na poistenie majetku a zodpovednosti poda poiadaviek klienta,- Poradenská innos pre klienta,- Komunikácia s poisovami - Akvizícia nových poistných zmlúv...

 • Company LEŠTINA SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - Zaistenie poiadaviek dopravy od súasných aj nových klientov.- Vyhadávanie a kontaktovanie nových a známych dopravcov.- Spracovanie cenových ponúk.- Kontrola došlých faktúr, neplatiov.Výhody:- Osobu bez praxe v dopravnej oblasti zauíme, prax v administratíve min. 1 rok nutná.- Práca na HPP na dobu neuritú po uplynutí 3 mesiacov sk. doby .- Fixný plat motivujúci systém odmeovania na základe aktivity a plnenia stanovených cieov.- Po zapracovaní prevyšuje priemerná hrubá mzda 1000 EUR.- Nástup moný ihne....

 • Company A.E.Precision s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Naša spolonos má stroje : typu Haas UNC 750 SS PROGRAMÁTOR CNC STROJOV ,VYPRACÚVA NOVÉ PROGRAMY PRE VÝROBKY A VÝROBU VZORIEK, PRÍPADNE VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE,VYPRACÚVA ODCHÝLKY OD PLATNEJ VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE, SLEDUJE A ZAVÁDZA INOVÁCIE V OBLASTI PROGRAMOVANIA,SAHUJE ICH NA SERVER A NÁSLEDNE NAHRÁVA DO JEDNOTLIVÝCH STROJOV.Výhody:Pre vybraného uchádzaa k dispozícii byt v centre Malaciek....

 • Company Dell s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - Vypracovanie štvrroných analýz o kúpy schopnosti trhu na základe zákazníckych dát- Vyuitie interných analytických nástrojov a Power BI- Identifikácia príleitostí pre zvýšenie predaja u existujúcich zákazníkov- Identifikácia príleitostí na obnovenie a rozšírenie existujúcich zmlúv- Spolupráca so Software tímom na vypracovaní produktového portfólia, ktoré umouje najvyššie výnosy- Meranie efektivity aktivít...

 • Company Lidl Slovenská republika, v.o.s. in Krásna
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  • Pre našich zákazníkov to budeš ty, kto bude stelesova Lidl. Preto budeš pracova na tom, aby boli obslúení k ich plnej spokojnosti. To však neznamená, e pri pokladni presedíš celý de – práve naopak!• Vaka tebe bude naša predaja fungova tak ako má – bude krásna a istá, aby sa nakupujúci cítili poas nákupu v Lidli o najpríjemnejšie.• Vaka tebe nájdu naši zákazníci v predajni vdy erstvé produkty v dostatonom mnostve.• Budeš pomáha svojmu tímu všade, kde a budú potrebova – v predajni aj v sklade danej predajne.• Budeš ma na starosti personálnu prácu pri dlhodobom zapracovaní zamestnancov z iných krajín skupiny Schwarz.• Budeš zapracováva študentov v rámci programu duálneho vzdelávania.Výhody:- Istotu slušnej práce a k nej patriacu slušnú mzdu,- Rovnakú mzdu pre muov a eny a zaplatenú kadú odp...

 • Company JOHN GARFIELD SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Chcete pracova v úspešnej firme s perspektívnym zameraním, férovým prístupom a mnostvom benefitov ?Tak vstúpte do nášho tímu predajní JOHN GARFIELD a môeme Vám garantova prácu v silnej a stabilnej spolonosti.Vašou pracovnou náplou bude:- spolupráca pri vedení predajne a personálu- prezentácia tovarov (plánovanie, realizácia, kontrola)- zabezpeenie optimálneho nasadenia personálu- zapracovanie a vzdelávanie nových pracovníkovVýhody:- motivujúci hodnotiaci systém – mesané plány- výrazné zamestnanecké zavy na tovar- výrazne zavy na relaxané pobyty len pre zamestnancov spolonosti- garancia stabilnej spolonosti s dlhoronou tradíciou- práca v modernom a atraktívnom prostredí- odborné vzdelávanie a školenia - perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu s monosou dlhodobej kariéry - dynamické p...

 • Company CableCom, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Pomocné stavebné a montáne práce....

 • Company CableCom, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Pomocné stavebné  a montáne práce....

 • Company AIM-73 s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  pracovné innosti v stavebníctve...

 • Company A.B.C. system engineering s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  vodi dodávky - prevoz tovaru v štátoch EÚ...

 • Company Jaroslav Hanáček - HANEX in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  ošetrovanie - starostlivos o dostihové kone, pracovný jazdec na dostihových kooch...

 • Company Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Hromadná preprava osôb na pravidelných linkách MHD v Bratislave.Výhody:- stabilná a perspektívna práca v ambicióznej spolonosti,- 10 percent výkonnostná odmena k základnej zloke mzdy platené nadasy, prestoje, sviatky, víkendy, noná práca a alšie príplatky,- úprava základnej zloky mzdy smerom nahor poda dky praxe a odpracovaných rokov v DPB, a.s.,- odmeny za jazdu bez dopravnej nehody,- odmena 150 € za odpracovanie fondu pracovného asu,- kurz v autoškole zdarma,- kvalifikaná karta preplatená,- náborový príspevok vo výške 2000,-€ pri splnení podmienok VP sk. D ,- zamestnanecké cestovné výhody na MHD, aj pre rodinných príslušníkov,- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,- príspevok na stravovanie,- príspevky na cestovné pre zamestnancov s trvalým bydliskom mimo Bratislavy,- monos bezp...

 • Company Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Hromadná preprava osôb na pravidelných linkách MHD v Bratislave.Výhody:- Stabilná a perspektívna práca v ambicióznej spolonosti,- 10 percent výkonnostná odmena k základnej zloke mzdy platené nadasy, prestoje, sviatky, víkendy, noná práca a alšie príplatky,- úprava základnej zloky mzdy smerom nahor poda dky praxe a odpracovaných rokov v DPB,a.s.- odmeny za jazdu bez dopravnej nehody,- odmena 150 € za odpracovanie fondu pracovného asu,- kurz v autoškole zdarma,- kvalifikaná karta preplatená,- zamestnanecké cestovné výhody na MHD, aj pre rodinných príslušníkov,- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,- príspevok na stravovanie,- príspevky na cestovné pre zamestnancov s trvalým bydliskom mimo Bratislavy,- monos bezplatného rozšírenia vodiského oprávnenia z B na D a získanie kvalifikanej...

 • Company Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Hromadná preprava osôb elektrikami na pravidelných linkách MHD v Bratislave.Výhody:- stabilná a perspektívna práca v ambicióznej spolonosti,- 10 percent výkonnostná odmena k základnej zloke mzdy platené nadasy, prestoje, sviatky, víkendy, noná práca a alšie príplatky,- úprava základnej zloky mzdy smerom nahor poda dky praxe a odpracovaných rokov v DPB, a.s.,- odmeny za jazdu bez dopravnej nehody,- odmena 150 € za odpracovanie fondu pracovného asu,- kurz v autoškole zdarma,- kvalifikaná karta preplatená,- zamestnanecké cestovné výhody na MHD, aj pre rodinných príslušníkov,- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,- príspevok na stravovanie,- príspevky na cestovné pre zamestnancov s trvalým bydliskom mimo Bratislavy,- monos bezplatného rozšírenia vodiského oprávnenia z B na elektriku,- ...

 • Company Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - oprava, riadenie prác na špeciálnych zdvíhacích zariadeniach typu PFAFF vo výbušnom prostredí,- oprava, riadenie prác na hydraulických plošinách - Multi 13x, HB-1200, nastavenie elektromagnetických ventilov, hydromotorovVýhody:- stabilná a perspektívna práca v ambicióznej spolonosti,- 10 percent výkonnostná odmena k základnej zloke mzdy,- úprava základnej zloky mzdy smerom nahor poda dky odpracovaných rokov v DPB, a.s.- zamestnanecké cestovné výhody na MHD, aj pre rodinných príslušníkov,- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,- príspevok na stravovanie,- voný vstup do fitnescentra,- príspevok na rekreáciu....

 • Company KUGLUF spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Pomocné práce pri výrobe pekárenských výrobkov (krájanie, balenie, expedícia).Výhody:spolonos vie poskytnú ubytovanie vo vlastnom byte...

 • Company Swiss Re Management AG, organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Zodpovedný za tím dvoch a piatich udí pracujúcich v agilnom tíme pracujúcom na projektoch a podporujúci operané tímy pridaním flexibilnej kapacity v ase špiky, ale tie s jasným mandátom na zvýšenie efektívnosti, identifikáciu inteligentnejšiej pracovnej príleitosti a prispieva k celkovej inovatívnej kultúre a spolupráci. Tím bude tie spolupracova s technologickými tímami a bude schopný ovláda inteligentnú automatizáciu vrátane metodológie Lean process process a Robotic Process Automation, K2 workflow, Power Automate a Power Apps....

 • Company Bulk Trans, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Preprava materiálov v silách po celej EU najmä BE, FR, DE, NL - práca na turnusy....

 • Company JOHN GARFIELD SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - motivujúci hodnotiaci systém – mesané plány- výrazné zamestnanecké zavy na tovar- výrazne zavy na relaxané pobyty len pre zamestnancov spolonosti- garancia stabilnej spolonosti s dlhoronou tradíciou- práca v modernom a atraktívnom prostredí- odborné vzdelávanie a školenia - perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu s monosou dlhodobej kariéry - dynamické pracovné prostredie- monos sebarealizácie - špeciálne odmeny a prémie- preplácanie nadasov schválených vedúcim predajne- podpora predajní zo strany manamentu a centrály- spolupráca jednotlivých predajní navzájom a podpora zo strany dlhoroných a skúsených vedúcich a zástupký z celého Slovenska a iech cez moderné komunikané kanáli (sluobný mobil predajne)- kariérny rast v rámci štruktúry spolonosti- firemné akcie – guláše, vianoné vei...

 • Company Vlaya s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Obsluha plavidla plaviacej sa vo vnútrozemí Európy.Výhody:ubytovanie...

 • Company cargo - partner SR, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Job description, responsibilities and dutiesWe are looking for a Junior Java Developer to develop and implement our products in the area of iLogistics. We offer work with new Container Orchestration technologies such as Openshift, Kubernetes and Elasticsearch in an agile development environment.As Junior Java Developer you will work in the Application Development team, this team is constantly improving and expanding our solid portfolio of supply chain management solutions.Working as a Junior Java Programmer mainly involves:Deliver high-quality software and and automated testsCollaborating with other developers and testing teamsParticipate in the software architecture and design of technical solutionsResearching and prototyping new technologies as appropriate.Testing and maintenance of crea...

 • Company Dom Seniorov Rudi n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  -zabezpeuje riadenie plynulej opatrovateskej starostlivosti o seniorov-koordinuje a aktívne sa zúastuje na zisovaní odbornej starostlivosti zdravotného stavu klientov-zodpovedá za sledovanie zdravotného stavu klientov-zodpovedá za správne uloenie a podávanie lieivVýhody:Monos sprostredkova cenovo prístupné ubytovanie.Mesané odmeny: 50,- Stravné lístky v hodnote 3,83 Eur....

 • Company Foundation, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Rola a zodpovednos Java Developera je analýza, vytváranie, udriavanie, optimalizácia a podpora vyvíjaných systémov a aplikácií pouívaním Java nástrojov, jazykov, kniníc a frameworkov.-Vykonávanie programátorských a analytických prác samostatne alebo v rámci riešiteských kolektívov.-Vypracovávanie analytických materiálov, programátorskej a pouívateskej dokumentácie.-Komunikácia so zástupcami riešiteských teamov klientov zamestnávatea. -Testovanie software a jeho nasadzovanie.Výhody:- Pravidelné polroné a koncoroné bonusy - Flexibilná pracovná doba a 3 dni v týdni monos práce z domu- Profesionálny rast- Zaujímavé pracovné prostredie s inovatívnymi technológiami.- Práca s agilným systémom kódovania krátke a jasné zadania bez nároných dlhodobých analýz a návrhov - Monos ovplyvni konené riešen...

 • Company Minit j. s. a. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  We’re searching for a skilled Pre-Sales Consultant who will be the first person to contact the customers when they express interest in trying the product.As an ideal candidate you possess a highly analytical mindset, being able to understand the link between technology and business value. You will become an expert in your industry, understand technical features, data and customer´s needs. You are an excellent communicator, capable of presenting and training the product, both to internal and external audiences.Your responsibilities• Perform customer discovery discussions to understand and document the business needs• Design requirements necessary for the formulation of optimal solutions• Create and own value-based relationships at all levels in customer organizations (large sized customers,...

 • Company LANXAN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  -príprava jedál laoskej a thajskej kuchyne-príprava a zabezpeenie jedál pre Laoský honorárny konzulát a príprava jedál pri zasadaniach vevyslanectva Laosu vo Viedni pri rokovaniach na Slovensku.-Komunikácia s laoským týmomVýhody:odmeny...

 • Company JG STORES s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - asistentka predaja v predajni s obuvou, galantériou, biutériou a doplnkami- starostlivos o tovar v predajni- starostlivos o zákazníkov - vykonávanie inventúr- starostlivos o predajuVýhody:- motivujúci hodnotiaci systém – mesané plány- výrazné zamestnanecké zavy na tovar- výrazne zavy na relaxané pobyty len pre zamestnancov spolonosti- garancia stabilnej spolonosti s dlhoronou tradíciou- práca v modernom a atraktívnom prostredí- odborné vzdelávanie a školenia - perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu s monosou dlhodobej kariéry - dynamické pracovné prostredie- monos sebarealizácie - špeciálne odmeny a prémie- preplácanie nadasov schválených vedúcim predajne- podpora predajní zo strany manamentu a centrály- spolupráca jednotlivých predajní navzájom a podpora zo strany dlhoroných a s...

 • Company JG STORES s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - Spolupráca pri vedení predajne a personálu.- Prezentácia tovarov (plánovanie, realizácia, kontrola).- Zabezpeenie optimálneho nasadenia personálu.- Zapracovanie a vzdelávanie nových pracovníkov.Výhody:- motivujúci hodnotiaci systém – mesané plány,- výrazné zamestnanecké zavy na tovar,- výrazne zavy na relaxané pobyty len pre zamestnancov spolonosti,- garancia stabilnej spolonosti s dlhoronou tradíciou,- práca v modernom a atraktívnom prostredí,- odborné vzdelávanie a školenia - perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu s monosou dlhodobej kariéry - dynamické pracovné prostredie,- monos sebarealizácie - špeciálne odmeny a prémie,- preplácanie nadasov schválených vedúcim predajne,- podpora predajní zo strany manamentu a centrály,- spolupráca jednotlivých predajní navzájom a podpora zo...

 • Company InterPro s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  opravar nakladnych vozidiel...

 • Company V.O.K. Slovensko s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Príprava teplej a studenej kuchyne, prijem tovaru, kontrola tovaru....

 • Company DDC Group W s.r.o. in Lok
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  výroba lokší...

 • Company Arzt s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  zabezpeenie a kontrola kvality pripravených pokrmov,* organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál,* práca s tovarom,* výdaj nápojov,* obsluha zákazníkov,* práca s registranou pokladou a hotovosou,* sledovanie skladových zásob surovín a tovarov,* vykonávanie inventúry,* dodriavanie štandardov a pravidiel prevádzky,* dodriavanie hygienických noriem a istoty na pracovisku,* alšie práce poda pokynov nadriadeného....

 • Company Arzt s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - príprava jedál a varenie jednoduchého jedálneho lístka- dodriavanie hygienických štandardov - zodpovednos- slušné správanie- vzah k poriadku- pracuje sa na krátky,dlhý týde...

 • Company Arzt s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - príprava jedál a varenie jednoduchého jedálneho lístka- dodriavanie hygienických štandardov - zodpovednos- slušné správanie- vzah k poriadku- pracuje sa na krátky,dlhý týde...

 • Company ŽOS Trnava, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Obsluha lokomotívy-riadenie hnacieho dopravného vozidla pri posune na vnútropodnikovej koajovej vleke.Výhody:Príplatky v zmysle platnej kolektívnej zmluvy....

 • Company RDG Stredisko SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  - Výdaj liekov na lekársky predpis, predaj vonopredajných liekov,- príprava, kontrola, skladovanie lieiv,- poskytovanie poradenstva pacientom ohadom správneho uívania, dávkovania, prirodzených a vedajších úinkov liekov,- sledovanie dodriavania zásad správnej lekárenskej praxe,- spracovávanie lekárskych predpisov a zdravotných poukazov pomocou výpotovej techniky,- kontrolovanie stavu skladových zásob, objednávanie liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others Edit filters