Jobmonitor. Search results for Vocational education teachers

10 Jobs found

Used filters:
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company Reedukačné centrum in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Majster odborného výcviku v odbore stavebníctva....

 • Company Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  výchovno-vzdelávacia innos - v odboroch autoopravárenstvo a inštruktor autoškoly...

 • Company Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  výchova a vzdelávanie iakov na odbornom výcviku v školstve v odbore maliar-natiera...

 • Company Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  výchova a vzdelávanie iakov na odbornom výcviku v školstve v odbore maliar-natiera...

 • Company Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Vzdelávacia a výchovná innos....

 • Company Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Výchovno-vzdelávacia innos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole.Praktická výuba iakov v odbore inštalatér.Výhody:Firemné podujatia hradené zo sociálneho fondu....

 • Company Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Vyuovanie odborných predmetov elektrotechnických....

 • Company Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Výuba predmetov praktickej prípravy - technika obsluhy, cvienia techniky obsluhy, technológia prípravy jedál, prax.Výhody:Mzda je základná bez praxe pri najnišej platovej triedy. Platová trieda sa zarauje reálne poda uchádzaa....

 • Company Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán Szakközépisko in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Majster odbornej výchovy - hostinský, kuchár.Vzdelanie v študijnom odbore: hostinský, kuchár + pedagogické minimum....

 • Company Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Výchova a vzdelávanie študentov na praktickom vyuovaní v poadovanom odbore grafik digitálnych médií a mechanik poítaových sietí, - nástup moný i dohodou- tabukový plat v závislosti od dosiahnutého najvyššieho vzdelania a praxeVýhody:sociálny program, zabezpeenie teplého jedla a nápoja 1x denne bez zamestnaneckého príplatku, 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, zastávka MHD priamo pred budovou školy, monos ubytovania priamo v priestoroch školy internát , moderné a príjemné prostredie, ......

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vocational education teachers Edit filters