Jobmonitor. Search results for Transport clerks

19 Jobs found

Used filters:
 • Transport clerksx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company PASS - SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Plánovanie výrobného procesu na základe obdraných objednávok, vypoítavanie výrobných kapacít.Vypracovávanie denných, týdenných a mesaných plánov výroby.Zabezpeovanie vasných dodávok materiálu.Upravovanie plánov výroby na základe stavu materiálových zásob a výrobných kapacít.Zabezpeovanie plynulého chodu výrobného procesu.Sledovanie plnenia výrobných termínov v súlade s plánom výroby.Navrhovanie opatrení zameraných na optimalizovanie výrobného procesu.Analyzovanie výrobných prestojov a kritických miest v procese plánovania.Spolupracovanie s ostatnými oddeleniami v rámci spolonosti.Komunikácia so zákazníkom v cudzom jazyku (anglický).Výhody:- dochádzkový mesaný bonus, - roný bonus, - pohyblivá pracovná doba, - príspevok na vianoný veierok, - príspevok pri narodení dieaa, - príspevok pri ivot...

 • Company Embraco Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Pridajte sa k nášmu logistickému tímu!Hadáme špecialistu logistiky, ktorý bude:• riadi proces plnenia objednávok od prijatia objednávky od zákazníka a po expedíciu objednávky zo závodu• analyzova potreby zákazníka s cieom optimálneho vyuitia výrobnej kapacity, efektívneho vyuitia skladových zásob, eliminácie leiakov a maximalizácie predaja vyrobených produktov na sklad• zadáva do systému objednávky od zákazníkov, zodpoveda za správne vstupy pre plánovanie výroby a materiálu• špecifikova priority pre interný proces na základe poiadaviek zákazníkapotvrdzova zákazníkovi nákupnú objednávku v súlade s legislatívnymi a inými poiadavkami• pravidelne informova zákazníka o stave objednávky a o prípadných zmenách výroby, minimalizova moné negatívne dopady na zákazníka a na Embraco• poskytova zákazní...

 • Company TANTA Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Logistik v doprave a preprave zabezpeuje innosti v optimalizácii dopravno-prepravného procesu....

 • Company Truck SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  MEDZINÁRODNÁ NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA....

 • Company Euro Dabo s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - vytváranie asového harmonogramu odchodu kamiónov- tlaenie štítkov a dodacích listov zo systému- ich triedenie do jednotlivých kamiónov poda asového harmonogramu- tlaenie štítkov do výroby- riešenie preobjednávok- nahrávanie údajov z výroby- príprava rôznych reportov poda poiadaviek- práca v systémoch (GSRM, SQCI, ....)Výhody:- stravný lístok v hodnote 5,10Eur de...

 • Company AIRRFS s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Coordinate and monitor pick-up’s & deliveries of EU shipments. You make your planning in a very optimise way to reach the perfect balance between your customer’s satisfaction and budget.• You research road transport solutions, sending orders and closely monitoring the on-time execution of those deliveries.• Ensuring resources, assets and communications are used effectively.• Utilizing logistics IT to optimize shipping and road transport procedures.• Quality focused, using IQSMS program and KPI.• Communicate with suppliers, customers, collaborators etc. to achieve profitable deals, results and mutual satisfaction.• Prepare accurate reports for upper management....

 • Company British Airways PLC, organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Monitorovanie a dodrziavanie politiky British Airways v oblasti Distribution&Payments- Pouzivanie nastrojov investigativy, dat a dashboards na identifickaciu porusenia politik a spolupraca so zainteresovanymi kolegami na vyrieseni problemu- Podpora a vlastnictvo implementovanych novych politik- Byt specialistom na politiky a v podpore zainteresovanych a tretich - Proaktivny pristup pri navrhoch rieseni a prilezitosti s cielom zlepsenia monitoringu a dodrziavania politikyVýhody:- 5 dni dovolenky navyse pre zamestnancov do 33 rokov nad ramec ZP- 2 dni dovolenky navyse pre zamestnancov nad 33 rokov nad ramec ZP- 5 sick days na rok- Stravne listky 100percent hradene zamestnavatelom- Volne letenky po 6 mesiacoch...

 • Company British Airways PLC, organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  L1 Podpora Helpdesk, riešenie komplexných technických avšeobecných problémov na poadovanej odbornej úrovni, plnenie termínov SLA. Komunikácia so zákazníkmi, práca na zmeny s výhadom 24/7 prevádzky a slubami pohotovosti ( vrátane víkendov).Výhody:5 Sick days na rok, hradenie 100percent výšky mzdy poas prvých 10 dní PN, Voné letenky po odpracovaní 6 mesiacov ...

 • Company JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o. in Sap
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - fyzické a útovné preberanie materiálu a tovaru dodaného do skladu,- kontrola dodacích listov a alších sprievodných dokumentov,- skladové operácie v SAP systéme,- výdaj materiálu interným zákazníkomVýhody:- variabilná zloka mzdy 0-20percent 0-150,-EUR - stravné lístky - monos ubytovania...

 • Company SEJONG Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Objednávanie materiálu od lokálnych a zahraniných dodávateov- Sledovanie stavu materiálu, vytváranie objednávok- Mesaná inventúra materiálu- Kontrola skladu- Riadenie prepravy materiálu, príjem materiálu - Tvorba reportov a analýz poda poiadaviek manamentu- Odpadové hospodárstvo- Práca v SAP- Práca s programom Word ExcelPracovná pozícia je obsadzovaná na zástup poas MATERSKEJ DOVOLENKY.Výhody:- mzda od 970 € - do 1040 € brutto poda školy a skúseností - flexibilný pracovný as- aktívne pouívanie anglického jazyka- stravné lístky dotované zamestnávateom- dochádzkový bonus- 13., 14. mzda- teambuilding oddelenia i celej spolonosti- práca v mladom dynamickom kolektíve...

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do teamu nášho klienta hadáme kandidáta, ktorého prac. náplou by bolo riešenie objednávok hardware.- objednávka hardware- zabezpeenie celého procesu od objednávky a po dodanie zákazníkovi- aktualizácia databáz- úzka spolupráca s oddeleniami: logistika, sklad, nákup, zák. podpora- reportingIde o prácu na 2 zmeny ( striedajú sa po týdoch )denná zmena 9: 00-17: 30 / veerná zmena 14: 30–23: 00momentálne sa pracuje z domu....

 • Company Stabil Slovakia, s.r.o. in Doma
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Sofér medzinárodnej prepravy na vozidle do 3,5t. Víkendy doma....

 • Company syncreon Slovakia s. r. o. in Galanta
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - Sledovanie a kontrola prichádzajúceho tovaru do skladu- Zodpovednos za zadávanie údajov do systému SAP alebo Excel- Monitorovanie toku materiálu v systéme SAP, riešenie nezrovnalostí- Kontrola skladových zásob- Sledovanie a hlásenie problémov vas spolu s dokumentáciou poškodeného produktu- Práca s objednávkami na prepravu alebo dokumentmi na urenie poloiek, ktoré sa majú presúva, zhromaova, distribuova alebo odosiela- Vykonávania inventúry skladových zásobZmennos:- 10 hodinové zmeny 4 dni v týdni:1.zmena: 06:00-16:202. zmena: 19:40-06:00Výhody:- mesané bonusy 0 – 15percent zo ZM- pracovná zmluva na dobu neuritú- 13. plat- príspevok pri narodení dieaa,- príspevok v prípade mimoriadnej situácie- príspevok pre bezplatných darcov krvi- príspevok pri pracovných výroiach- zdarma zabezpeená do...

 • Company ERA trans s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  administrativny pracovnik v logistike...

 • Company Milan Turkovič Autodoprava-Turek in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti•Spracovanie agendy súvisiacej s prepravou, koordinácia a kontrola plnenia objednávok•Administrácia a kontrola aktuálnosti dokladov a certifikátov a zadávanie dát do systému•Operatívne riešenie a komunikácia zmien a reklamácií mailom•Znalos minimálne jedného cudzieho jazyka (AJ, NJ) na aktívnej úrovni podmienkou prijatiaVýhody:- ponúkame Vám pracovný pomer na dobu neuritú s istou budúcnosou v solídne prosperujúcom rodinnom podniku, vedenom majiteom,- práca v príjemnom kolektíve,- motivané platové ohodnotenie,- príjemné pracovné prostredie...

 • Company DEÁK food s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Práca vhodnejšia pre mua - vo vnútri mraziarenského skladu, fyzická práca vyskladovania, ukladania a expedície poda sortimentu, vykonávanie fyzických inventúr na skladoch, preklad etikiet a tvorba špecifikácií slovenských produktov zo slovenského do arabského jazyka, komunikácia so zahraninými dodávatemi v anglickom a arabskom jazyku....

 • Company Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  •spolupracova na zabezpeení plnenia vymedzených úloh údrby a opráv pozemných komunikácií na útvare špecializovaných inností, dohliada na prácu vykonávanú zamestnancami, pracovné postupy a dodriavanie predpisov BOZP a PO •spolupracova na zabezpeení plnenia vymedzených úloh údrby a opráv pozemných komunikácií na útvare špecializovaných inností, dohliada na prácu vykonávanú zamestnancami, pracovné postupy a dodriavanie predpisov BOZP a PO •organizova a riadi prácu zamestnancov pri plnení stanovených úloh údrby a oprav ciest a ich súastí •vyuíva poítaové výstupy z monitorovacieho systému pre úely kontroly výkonov, vozidiel a zamestnancov•spracováva základné údaje o prevádzke a innosti pracoviska, o vykonaných prácach, spracováva výkazy prác a výkony zamestnancov •zabezpeova vyhodnocovani...

 • Company ELUMA Trans, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - správa existujúceho portfólia klientov spolonosti- komunikácia s obchodnými partnermi na medzinárodnej úrovni- vypracúvanie cenových ponúk- zabezpeovanie prepravy pre obchodných partnerov poda zadefinovaných poiadaviek- realizácia objednávok- vyhadávanie nových obchodných príleitostí...

 • Company ESPIK Group s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - Nastavovanie nových aj existujúcich zberov a smerov v internom programe firmy- Denná kontrola vodiov (ich nástup do práce, správne prihlásenie do systému a iné)- Kontrola zberov z predošlého da, kontrola nepozbieraných prevádzok- Kontrola kapacity, preaenia a nájazdu vozidiel- Kontrola efektivity trás, priraovanie trás a práce naviac- Zmeny smerov poas prázdnin, dovoleniek, mimoriadnych udalostí- Práca v programe Commander (po zaškolení)- Školenie vodiov, konštruktívna kritika, zisovanie faktov- Starostlivos o vozový park, objednávky servisov, riešenie škodových udalostí, palivové karty- Spracovanie pravidelných reportov- Vypracovanie reportov pre nadriadeného poda potrebyVýhody:Mesaná mzda 670 EUR brutto 100percent preplatené stravné lístky....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Transport clerks Edit filters