Jobmonitor. Search results for Toolmakers and related workers

67 Jobs found

Used filters:
 • Toolmakers and related workersx
Displaying 1-50 of 67 results.
 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  - preventívna údrba strojných zariadení- plánované a neplánované opravy a technické zásahy vedúce k zvýšeniu prevádzkovej spoahlivosti strojných zaridení- navrhovanie technických riešení vedúcich k efektívnejšiemu vyuitiu strojných zariadení z pohadu úspory energií- plánovanie opráv- vedenie technickej dokumentácie- spolupráca pri špecifikácii a spravovaní náhradných dielovVýhody:Mzda : 750 - 1800€ prvé mesiace sa robí len ranná zmena a zaškouje preto je aj nišia mzda - pracovný pomer na dobu uritú 1r.- 13. a 14. plat- príspevok na stravovanie- príspevok zamestnávatea na DDS- rôzne príspevky z Kolektívnej zmluvy- bezplatné ubytovanie v prípade potreby- a rôzne iné...

 • Company DOMITRI, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  1. ítanie technickej dokumentácie strojárskeho charakteru2. diagnostikovanie a odstraovanie porúch na zariadeniach mechanického charakteru3. vedenie evidencie o vykonaných prácach, opravách a operatívnych prácach v údrbe4. vykonávanie pravidelných technických prehliadok zariadení a odstraovanie zistených závad po konzultácii so zodpovednými za prevádzku5. udranie svojho pracovného náradia v technickom stave vyhovujúcej poadovanej bezpenosti v práci6. brúsenie noov pre výrobné zariadenie – na strojových brúskach7. dodranie pracovných postupov poda STN, interných smerníc a nariadení zamestnávatea8. predkladanie objednávok na doplnenie zásob poda urenej zodpovednosti za vybrané reijné a opravárenské materiály 9. zdokonalenie svojej kvalifikácie v rámci samoštúdia odbornej literatúry a STN10. ...

 • Company TLAKON SK, s.r.o. in Hraň
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Zváranie, stehovanie, brúsenie, rezanie, vypaovanie, príprava zvarových hrán poda výkresov, zostavovanie dielcov do celkov, ítanie výkresovVýhody:Ku základnej mzde prináleia prémie a osobné ohodnotenie poda zásad odmeovania v spolonosti.Monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú.Blišie informácie budú poskytnuté na pracovnom pohovore....

 • Company TLAKON SK, s.r.o. in Hraň
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Zváranie, stehovanie, brúsenie, rezanie, vypaovanie, príprava zvarových hrán poda výkresov, zostavovanie dielcov do celkov, ítanie výkresov.Výhody:Ku základnej mzde prináleia prémie a osobné ohodnotenie poda zásad odmeovania v spolonosti.Monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú.Blišie informácie budú poskytnuté na pracovnom pohovore....

 • Company MARTUS,s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - nitovacie práce- ahké montáne zostavy- údrba náradia- evidencia práceVýhody:firemné akcie, odmeny na konci roka...

 • Company SLOVAKSTAV, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Zámonícke práce, pomocné stavebné práce....

 • Company JASOB, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Mechanické práce pri výrobe sekacích noov...

 • Company DIPLOMAT DENTAL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - brúsenie- rezanie závitov- vtanieVýhody:- k základnej zloke prináleia pohyblivé zloky mzdy do 25percent- slovenská firma- malý kolektív- polroné odmeny poda hospodárskych výsledkov- závodné stravovanie...

 • Company LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Jedná sa o montá nových a opravy a údrbu pouitých kontajnerov.Celoroná, dobre platená práca. Uchádzaov bez praxe vieme zaui.Výhody:- Odmeny firemné benefity,- zaujímavá, nenároná, dobre platená práca,- stabilná práca,Základná mzda 800€ variabilná zloka, cca 900 - 1 000 EUR v istom....

 • Company Ehlebracht Slowakei s.r.o. Michalovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Údrba a oprava foriem na vstrekovanie plastov.Kompletný servis foriem - rozobratie, istenie, premazanie, nahradenie novými asami.Preventívne a plánované údrby foriem.Výroba a zabezpeovanie poadovaného stavu náhradných dielov pre formy.Manipulácia so sústruhom, frézou, vtakou, brúskou.Výhody:Mesaná mzda od 1000 €,dlhodobá práca v stabilnej spolonosti,garantujeme vyplácanie mzdy vdy naas v stanovenom termíne,preplácame prípadné nadasy a príplatky za soboty, nedele a sviatky,bonus za dochádzku,príspevok na stravovanie alebo stravné lístky...

 • Company Trend Technologies Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Výroba náradia, pomocných prípravkov, súiastok a náhradných dielov poda výkresovej dokumentácie. - Opracovávanie výrobkov a nedorobkov brúsením, ostrením, frézovaním, vtaním, sústruením a pod.- Montá, resp. demontá poda predpísaných postupov.Výhody:- Hodinová mzda od 5,13 € zahajúca osobné hodnotenie v závislosti od schopností a vedomostí uchádzaa- Extra príplatky za nadasovú prácu a za výkon nad rámec Zákonníka práce- Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej spolonosti...

 • Company HWA SUNG Corporation s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  1.Sústavné preverovanie, vylepšovanie pracovného procesu a sluieb s cieom min. nákladov na nekvalitnú výrobu a zniovanie rizika v záujme spokojnosti zákazníka. 2.Opravy, úpravy, istenie a údrbu foriem.3.Udriavanie strojov a nástrojov urených k údrbe foriem vo funknom stave.4.Udriavanie istoty na pracovisku urenom k údrbe foriem.5.Výroba náhradných dielov poda moností.6.Vypisovanie reportov správne a pravdivo.7.Plnenie príkazov nadriadeného.Výhody:budú upresnené na pracovnom pohovore...

 • Company WINFA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Príprava a zváranie jednoduchých oceových konštrukciíDelenie materiálu runým sekátoromPráca s runým brúsiacim zariadenímVýhody:Mzda: 1 000 - 1 300 EUR mesiacMzda sa odvíja v závislosti od schopností a praxe uchádzaaPráca v rýchlo sa rozvíjajúcej spolonosti, v príjemnom kolektíveDoplnkové dôchodkové sporenieSociálny programPráca na 1 zmenuPreplácanie nadasovRizikové príplatky13. a 14. plat poda hospodárskeho výsledku...

 • Company Milan Stoch - MINIK in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Rezanie plechov plameom / kyslík , plyn  +  ovládanie VZV....

 • Company INOX PROCESS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výroba dielov poda výkresovej dokumentácie. Úkosovanie , heftovanie, zváranie, rúr z ierneho a nerezového materiálu.Výhody:Monos dlhodobého zamestnania v dynamicky sa rozvíjajúcej firme. Výborné platové podmienky.Obedy zadarmo.Mzdové podmienky brutto 1 200 - 1 900 EUR mesiacOdmeny vzhadom na vyrobené mnostvo....

 • Company DEWEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zámoník ustavovaVýhody:Firma poskytuje príspevok na stravovanie...

 • Company PEhAES, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Runé rezanie tenkostenných profilov, spojovanie dielcov skrutkovaním, montovanie zámoníckych výrobkov, demontovanie zariadení....

 • Company JOKERTRIKE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  práca na cnc, frezach a sústruhoch...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Ste manuálne zruný a hadáte si prácu na jednu zmenu? Hadáme práve Vás!PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-montá, údrba, opravy výhybiek a konštrukcií elezniného zvršku,-úpravy a brúsenie hutného materiálu, -práca s ohýbakou.Výhody:PONÚKAME:- základná mzda 790 € mes. brutto nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu,- stabilná práca na trvalý pracovný pomer, - turnusová práca,- pracovná zmluva na dobu neuritú.GARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaci.POSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov,- elektronické stravovacie poukáky.VZDELÁVAME:- odborné školenia na výkon práce.STARÁME SA O ZDRAVIE:- pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých os...

 • Company Ing. Marián Lutter - LUTTERFACTORY in Hliník
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Zámonícke práce.- Zváranie MIG a TIG - oce, nerez, hliník.- Povrchová úprava kovov, brúsenie, leštenie, tmelenie, striekanie.- Montá kovových konštrukcií so sklom....

 • Company VEGUM a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Mechanické opravy strojov a zariadení,- nastavenie a vyskúšanie strojov a zariadení,- výmena náhradných dielov,- mazanie strojov.Výhody:- Príspevok na stravu,- zázemie v stabilnej výrobnej spolonosti....

 • Company EZSO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti:- vykonávanie základných preventívnych a opakujúcich sa opráv náhradných dielov, strojov a zariadení,- vykonávanie kontrolnej innosti na strojoch a zariadeniach, - vykonávanie kontroly, opravy, preventívnej údrby, - demontáe a montáe strojov a zariadení vo výrobnom procese,- vykonávanie stredných a generálnych opráv strojov a zariadení, - montá a opravy oceových konštrukcií.Výhody:- Monos dlhodobého zamestnania v dynamicky sa rozvíjajúcej firme, - dobré platové podmienky,- monos príplatkov a odmien....

 • Company MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  V 12 hodinových pracovných zmenách vykonáva:• zisovanie príin porúch jednotlivých výrobných strojov, automatických výrobných liniek a zariadení, odstraovanie zistených nedostatkov,• inštalácia, demontá strojných zariadení a ich astí,• výkon bených a stredných opráv na týchto strojoch a zariadeniach,• revízie a preventívne opravy výrobných strojných zariadení.Výhody:- týdenný pracovný as 37,5 hodiny- príspevok na dopravu- DDP do výšky 3percent- stravné lístky DOXX v hodnote 5 EUR- odmeny pri ivotných a pracovných jubileách- letný a vianoný plat- príplatky nad rámec ZP- mzda od 5 EUR hod. do 6 EUR hod. príplatok za saené prostredie 0,72 EUR hod., základná hodinová mzda bude dohodnutá s kandidátom na základe skúseností...

 • Company SEZ DK a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  oprava lisovacích foriem, montá nových foriem, nástrojov a prípravkovVýhody:Práca v stabilnej spolonosti. Monos odborného rastu. Pohyblivá zloka mzdy poda kvality a výkonu....

 • Company ESOX, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - Montá a demontá foriem a striných nástrojov- Príprava jednotlivých podskupín pre formy- Vykonávanie nástrojárskych prác- Balenie a príprava na expedíciu foriemVýhody:Základná hodinová mzda od 4 EUR hod. pohyblivá zloka mzdy priemerná mes. mzda zamestnanca na danej pozícii od 700 - 1200,- EUR - v závislosti od kvalifikaných predpokladov, praxe a výkonnosti Osobnostné predpoklady a zrunosti- samostatné technické myslenie- schopnos íta výkresovú dokumentáciu- zmysel pre poriadok a disciplínu- zodpovednos pri rozhodovaní, orientácia na kvalitu a výkon...

 • Company V.E.R.M - Mont s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výroba, príprava a montá zámoníckych výrobkov....

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Hraň
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - zámonícke práce - rezanie, leštenie, lapovanie, rysovanie dielcov, zráanie hrán uhlovou brúskou pod uhlom 45°- montá podskupín poda technologických postupov- práca s vtakou VR2 AVýhody: príplatky poda platnej legislatívy- stravovanie v jedálni- príspevok na 3. pilier- dochádzkový bonus - zabezpeené obleenie- zabezpeený pitný reim- príspevok na relax poda zákona - monos kariérneho rastu...

 • Company NAFTA a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  •Kontrola, údrba a oprava strojno-technologických zariadení•Príprava vyhradených zariadení na skúšky a revízie•Kvalitný a kvalifikovaný výkon obsluhy zariadení v zmysle prevádzkovej dokumentácie•Priebený zber procesných dát a vyhotovenie záznamu o výsledku vykonanej innosti do prevádzkovej dokumentácie•Diagnostika a analýza porúch zariadení s návrhom úinných opatrení smerujúcich k zamedzeniu ich opakovania sa •Zodpovednos za dodriavanie predpisov a súvisiacej legislatívy v zmysle prevádzkových a bezpenostných predpisov pri práci na strojno-technologických zariadeniach•Špecifikácia potreby náhradných dielov pre strojné zariadenia •Vedenie referentského vozidla (VP skupina B, resp. C, T)•Zodpovednos za správne vypracovanie a vyplnenie dokladov o výkone práce, spotrebe materiálu a výkone prid...

 • Company DUBOS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  -Zostavovanie a montá jednotlivých podskupín výrobkov poda výkresovej dokumentácie....

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:- Montá, údrba a opravy výhybiek a zvláštnych konštrukcií elezniného zvršku- zváranie koajníc- navarovanie srdcoviek, jazykov výhybiek- vykonávanie defektoskopickej kontrolyVýhody:PONÚKAME:- základná mzda 790 € mes. brutto nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu- stabilná práca na trvalý pracovný pomer- práca na jednu zmenu- pracovná zmluva na dobu neuritú- pracovný as 06:40 - 14:40GARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov- elektronické stravovacie poukákyVZDELÁVAME:- odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE:- pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleit...

 • Company SILFER STEEL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -zhotovenie stavebných zámoníckych prvkov -montá a opravy...

 • Company SILFER STEEL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  zhotovovanie zámoníckych prvkov...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Komplexné zámonícke práce (strihanie, ohýbanie, brúsenie, vtanie)- Zostava ocelových kontajnerov - práca poda výkresovej dokumentácie- MAG zváranieVýhody:- mzda 11,10 € hod brutto 40-50 € de netto- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si platí na konci mesiaca zamestnanec- monos pracova nadasy- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- stabilná a dlhodobá práca s nástupom ihne- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na diea- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu v Nemecku...

 • Company Waspper, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - do našej firmy, ktorá sa zaoberá výrobou vysokotlakových benzínových istiov hadáme loveka do tímu, ktorý má strojárske vzdelanie a pozitívny vzah k strojárstvu - táto pozícia je prispôsobená na prácu v sklade a na prácu na ohýbacom stroji - jednou z náplní práce bude nastavovanie stroja a jeho údrba (zaškolíme)- obsluha stroja - výroba ohýbaných rúrok v stanovenom postupe - identifikácia a odstraovanie prípadnej poruchy- zváraský kurz výhodouVýhody:- uvedený plat je len základná zloka mzdy- prémie a odmeny- stravné lístky- kariérny rast...

 • Company MC POWER GROUP, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - zváranie CO2...

 • Company KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - stehovacie práce poda platnej technologickej a výkresovej dokumentácie- príprava dielcov skruovaním a zabrúsením na poadovaný tvar...

 • Company DOLVAP, s.r.o. in Mikula
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Vyuenie v odbore zámoník alebo v príbuznom odbore - 3 roky praxe, oprávnenie na zváranie el. oblúkom, plameom a rezanie plynom, samostatnos, flexibilnos.Výhody:- Vyplácanie odmien za odpracované roky v spolonosti a pri ivotnom jubileu,- mikulášske balíky a predstavenie pre deti zamestnancov,- závodné stravovanie,- odmena za hospodársky výsledok- získanie oprávnení a osvedení potrebných pre výkon práce ZDARMA...

 • Company ToMaC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Výhody:bez výhod...

 • Company Unistav Teplička, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Stavebný zámoník zhotovuje stavebné zámonícke prvky a zabezpeuje ich montá a opravy. Nástrojár zhotovuje, lícuje a zostavuje lisovacie a tvarovacie nástroje, upínacie prípravky....

 • Company LDanTech s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Potrebujeme zamestnancov - profesia skúsený  zámoník+zvára+viaza bremien,  na práce vo výškach. (Výroba, montá a servis zdvíhacich zariadení). Nástup ihne. Nutná znalos ítania výkresov a prax v obore min. 5 rokov.Nápl práce: ítanie výkresov, príprava materiálu, zváranie, montá, práca vo výškach, povrchová úprava materiálov, práca v tíme, nutná samostatnos....

 • Company FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  1. Dodriavanie predpisov a pravidiel v oblasti BOZP a OPP. 2. Realizácia prestavbových a optimalizaných prác na výrobných zariadeniach, pri rozoberaní a skladaní výrobných zariadení, pri istení 3. Realizácia poruchami podmienených opráv, riešenie okamitých technických výpadkov a opravárenské práce v celej výrobe4. Vykonávanie opráv a nastavenie elektrického zariadenia vo výrobe5. Zabezpeenie prevádzky a údrby výrobného zariadenia6. Vyhotovenie náhradných a konštrukných súiastok poda výkresov a vzoriek7. Vyhotovenie plánov opráv a realizácia opravných prác, vyhotovenie návodov na obsluhu, kontrolných záznamov, dokumentácia prevedených inností8. Vypracovávanie technickej dokumentácie a zaznamenávanie jej zmien 9. Rozpoznanie a odstránenie technických chýb strojov a zariadení10. Starostlivos...

 • Company KOBOK, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  strojárstvo...

 • Company GASTRO - HAAL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Mechanické, runé brúsenie zvarov nerezového materiálu.Výhody:- Pri plnení si pracovných povinností, monos rôznych iných finanných odmien- rýchly nárast mzdy po zauení- príspevok za dochádzku- pre vysoko produktívnych garantujeme dlhodobú prácu- príplatky za nadas , nad rámec zákona 1,50 € hod.- Firemné bezúroné pôiky pre zamestnancov- prémiové hodnotenie v závislosti od výsledkov- preplatenie dopravy do práce vo výške 70percent - príspevok pri narodení dieaa- príspevok pri ivotnom jubileu- príspevok pri svadbe- vzdelávanie zamestnancov - vernostné odmeny za odpracované roky- poskytovanie záloh - starostlivos o zdravie- poskytnutie ochranných pracovných pomôcok...

 • Company Kuster - automobilová technika, spol. s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Vykonáva preventívne prehliadky strojov a zaisuje ich stálu prevádzkyschopnos.Zabezpeuje odstraovanie porúch strojov a zariadení.Vykonáva údrbu a preventívnu údrbu foriem pre vstrekolisy.Zabezpeuje overovanie foriem po oprave, spolupracuje s konštrukciou a oddelením kvality.Zaisuje údrbu ostatných zariadení a rozvodov v objekte firmy.Vedie predpísané záznamy o preventívnych prehliadkach, údrbe, opravách strojov a vstrekovacích foriem.Udruje sklad spotrebného materiálu a uplatuje poiadavky na jeho zabezpeenie.Výhody:- mesane vyplácaný osobný príplatok vo výške 10 percent zo základnej mesanej mzdy- 13., 14. plat- monos rastu mzdového ohodnotenia v závislosti od pracovných výsledkov- perspektívne pracovné miesto v stabilnej zahraninej spolonosti...

 • Company Miba Sinter Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Hadáme do tímu nástrojárne technicky mysliaceho a spoahlivého kolegu, ktorého náplou práce bude:- samostatné vykonávanie výrobných inností pri kusovej výrobe nástrojov poda pracovných návodov, výrobných postupov a kvalitatívnych podkladov- práca na najmodernejších CNC strojoch a zariadeniach pre výrobu nástrojov- práca s najnovšími technológiami a procesmi - samostatné vykonávanie inností súvisiacich s chodom nástrojárne (pouívanie a nastavovanie meradiel, dodriavanie lean princípov 5S)- spolupracovanie pri nábehu nových technológií...

 • Company ISTROMETAL DM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Skladanie rôznych zvarencov poda výkresu v kusovej zákazkovej výrobe....

 • Company Bytkomfort - Servis, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Preventívna údrba strojov a zariadení, zámonícke a údrbárske práce (rozvody kúrenia, teplej a studenej vody, plynu a kanalizácie). Zváranie....

 • Company PRO POPULO PP a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Starostlivos o stroje a zariadenia, preventívna starostlivos, údrba a opravy strojov, dopravníkov a zariadení....

 • Company Kipech Production Hotel, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Odihovanie, brúsenie a otryskávanie nerezových konštrukcií a ich balenie.Výhody:Stabilná práca, výkonnostné odmeovanie nad rámec základnej mzdy....

 • Company MET-KOV s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  ohýbanie na ohranovacich lisoch pílenie na strojnej píle ustavovanie oceových konštrukcii...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Toolmakers and related workers Edit filters