Jobmonitor. Search results for Toolmakers and related workers

79 Jobs found

Used filters:
 • Toolmakers and related workersx
Displaying 1-50 of 79 results.
 • Company KOVMAK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pomocné a prípravné zámonícke práce pre zváraa.Výhody:13. a 14. plat...

 • Company EDYMAX Personal Management a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • opracovanie kovových súiastok poda výkresovej dokumentácie• práca na stroji – brúska na guato CNC v riadiacom systéme Sinumerik810D alebo klasika• strojové obrábanie, vypaovanie písmen príp. tvarov medenouelektródou do materiálu• strojové rezanie materiálu drôtom• práca v medzinárodnej stabilnej spolonosti• práca na 3 zmenyVýhody:- ste šikovný a skúsený strojár?! Presvedte svojouzrunosou a zarábajte 1200€ a viac!- práca v medzinárodnej stabilnej spolonosti- zaujímavé finanné ohodnotenie bonusy- príplatky nad rámec zákonníka práce- pravidelný roný nárast miezd- zamestnanecké benefity- stravovanie priamo v spolonosti- Benefitný program...

 • Company LanIT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Obsluha horizontálnej frézy TOS /nie cnc/ - strojárHadáme loveka, ktorý s takýmto, alebo podobným strojom u pracoval, alebo má chu ui sa....

 • Company ACHP Levice a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Obsluha, údrba, starostlivos o technolog. zariadenia. ...

 • Company Štefan Kuczman - DELTAKO in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zámonícke práce v dielni. Výroba krbových vloiek vo vyhrievanej dielni.Výhody:Kedy ste sa naposledy cítili príjemne v robote? Teraz je najlepšia šanca, aby ste sa pripojili k nášmu tímu. Vyuite šancu, e môete pracova v malých tímoch vo výrobnej a stavebnej firme. My nielen sme hrdý na našu prácu, ale aj máme to radi. Pošlite nám Váš ivotopis ešte dnes na . Motivujúci plat....

 • Company R & D MOLD MACHINING s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - starostlivos o výrobné nástroje (vrtáky, frézy, upínae) a prípravky- správa databázy nástrojov vo výdajnom automate a informanom systéme spolonosti- príprava nástrojov na brúsenie- upínanie nástrojov do driakov pre pouitie v stroji, poda výrobného plánuVýhody: školenia monos odborného kariérneho rastu zamestnanecké prémie teambuildingy a spoloné akcie...

 • Company TOMA TRADING s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -montá astí strojov a strojných podskupín, prevodových skrí, posuvných mechanizmov, vzduchových rozvodov a hydraulických systémov na strojoch-montá strojných kompletov strojných zariadení,-zostavovanie montánych celkov - liniek,-demontá a montá strojných zariadení u zákazníka -skúšanie a zriadenie jednotlivých strojov a liniek-vykonáva runé opracovanie strojných súiastok rezaním, pilovaním, ohýbaním-rezanie závitov, vtanie, vystruovanie, zaškrabávanie, dolícovanie a pod....

 • Company Scheuch s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - zámonícke montáne práce na základe výkresovej dokumentácie- tepelné izolovanie zmontovaných výrobkov na základe výrobnej dokumentácie (tepelná izolácia, Al plech)- montáne a izolané práce vykonanév priestoroch spolonosti, nie externeVýhody:- zaškolenie v kolektíve skúsených pracovníkov- perspektíva dlhodobého zamestnania v stabilnej medzinárodnej spolonosti- profesionálne pracovné podmienky, práca s najmodernejšími technológiami- bezplatné stravovanie v závodnej jedálni- sociálny program rekondiné pobyty, firemné akcie a výlety s rodinnými príslušníkmi, darekové poukáky, príspevok na dopravu, osobné ohonotenia, a pod. ...

 • Company VEKTOR - družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výroba oceových dverí - zváranie CO, ohýbanie plechov a kompletovanie.Výhody:Prémie a osobné ohodnotenie....

 • Company OXYWISE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Hadáme manuálne zruného, pracovitého a spoahlivého pracovníka do trvalého pracovného pomeru na vrtanie, brusenie, rezanie zavitov, zakruzovanie, pomoc s nakladanim plechov na laser, pomoc pri ohranovani, baleni vyrobkov a podobne.Výhody:- stabilná práca v príjemnom kolektíve- monos alšieho vzdelávania- výhodné platobné podmienky...

 • Company C m c, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Údrbár, servisný technik.Odstraovanie porúch na automatickej linke, pravidelná údrba SaZ, skladové zásoby.Výhody:Zázemie v silne rastúcej spolonosti, zamestnanecké benefity....

 • Company PMaO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zámonícke práce, rezanie a brúsenie....

 • Company PMaO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zámonícke práce, rezanie a brúsenie....

 • Company GOHR, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Meria a kontroluje dkové rozmery a priemery tolerancií tvaru a polohy,- íta a pouíva technické podklady,- Stanovuje pracovné kroky, prostriedky a metódy,- Vyhadáva poruchy a stanovuje kroky opravy,- Montuje, demontuje výrobok, zvára a vykonáva skúšky funknosti,- Eviduje technické údaje o priebehu a výsledkoch práce (opis denného výkonu).- Dôsledne pripravuje výrobok pred zváraním (istenie a príprava zvarov),- Predzvára, stehuje, rovná a skladá výrobok poda výkresovej dokumentácie,- Vykonáva samokontroly, vrátane vizuálnej a rozmerovej kontroly,- Pripravuje a udriava pracovisko.Výhody:- Práca v stabilnej spolonosti- Zaujímavé finanné hodnotenie- Zaujímavý príplatkový systém- Nadštandardný príspevok na stravu- Nadštandardný príspevok na DDS - Zabezpeenie osobných ochranných prostriedkov a ...

 • Company Büttner - Schmitz, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Pomocné práce zámonícke pri výrobe kovových konštrukcií - závesov pre galvanizáciu.Zváranie kovových konštrukcií z mosadze a eleza, pomocou zváraky CO2. príleitostné aj TIG. Rezanie ,brúsenie -príprava materiálu na zváranie.Výhody:Stravné lístky, príplatky za nadas,...

 • Company FLEKTUS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Stavbárske práce s kovom, montá a údrba na stavbe.Výrobné haly v automobilovom priemysle....

 • Company FLEKTUS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Stavbárske práce s kovom, montá a údrba na stavbe....

 • Company Alojz Pánik STAVEX in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Informácie o pracovnom mieste sa dozviete priamo u zamestnávatea.Pracovný pomer je najprv na skúšobnú dobu, potom poda dohody so zamestnávateom....

 • Company SUMMIT AUTOTECH Slovakia DCA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Opravy, úpravy, istenie a údrba foriem,- udriavanie strojov a nástrojov urených k údrbe foriem vo funknom stave.Výhody:- Príjemné pracovné prostredie,- ohodnotenie poda dosahovaných výsledkov,- Vianoný veierok,- príspevok na stravu,- odmeny pri darovaní krvi - získanie plakety,- odmeny pri ivotných jubileách,- príspevok pri svadbe zamestnanca,- odmeny pre najlepších zamestnancov,- dochádzkový bonus 70,- Eur- stravné lístky....

 • Company CHIRANA Medical , a.s. in Hraň
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - orezávanie PUR odstrekov po vytiahnutí z formy- príprava odstrekov na povrchovú úpravu- zráanie hrán, odihlovanieVýhody:- stabilná práca v modernej spolonosti- flexibilná pracovná doba- príspevky zo sociálneho fondu, stravovanie v podnikovej jedálni a alšie benefity...

 • Company CHIRANA Medical , a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zaisovanie, pieskovanie, umývanie súiastokMontá a vyvaovanie jemných mechanických podskupínObsluha laboratórnej kaliacej pece poda stanoveného postupuVýhody:- stabilná práca v modernej spolonosti- flexibilná pracovná doba- príspevky zo sociálneho fondu, stravovanie v podnikovej jedálni a alšie benefity- po zapracovaní plat prehodnotený...

 • Company STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Zámonícke a zváraské práce.- Predpríprava a zhotovovanie dielcov poda výrobnej dokumentácie.- Výroba montánych skupín a podskupín oceových konštrukcií poda výkresovej dokumentácie.Výhody:Ponúkaná mzda je 979 € - 1 368 € mesane brutto = 821 €- 1 159 € základná zloka mzdy 158 €- 209 € prémie, príplatky, bonusy, osobné ohodnotenie príspevky na dovolenky, mimor.odmeny a pod.. Po skonení skúšobného obdobia moné prehodnotenie.Monos práce aj na ivnos. Sadzba od 8,60 € do 11,50 €....

 • Company ŽOS Trnava, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - údrba strojov a zariadení- diagnostika a odstraovanie porúch a nedostatkov zariadení - vykonávanie plánovanej údrby poda plánov- znalos ítania výkresovej dokumentácie- podiea sa na prácach pri presune strojov a ich opätovnom spustení do prevádzky- technické znalosti PC, zaznamenávanie údajov do systému údrbyVýhody:- stabilná dlhodobá práca v príjemnom kolektíve- benefity v rámci kolektívnej zmluvy- príspevok do DDS- príspevok na závodné stravovanie- príspevok na dopravu- polroné a roné odmeny...

 • Company DRON Industries s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Údrba a oprava zariadení na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík,- kontrola výrobných úsekov.Výhody:- osobné ohodnotenie a do 50percent hrubej mzdy, príplatky...

 • Company REVYMONT, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zámonícke práce...

 • Company ToMaC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vyrábanie nástrojov, prípravkov, súiastok a náhradných dielov poda výkresovej dokumentácie.Výhody:bez výhod...

 • Company DOLMET s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Strojný zámoník vykonáva innosti súvisiace s demontáou, montáou a opravami astí strojov a zariadení alebo rune opracúva strojné súiastky....

 • Company ROCO-SLOVAKIA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  vstrekovacie formy, kovoobrábanie, brúsenie, frézovnie, ítanie výkresovej dokumentáVýhody:ubytovanie, ubytovanie alebo príspevok na dopravu 13. plat...

 • Company PWR - Plastic waste recycling a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Údrbár strojových zariadení. Poadované vzdelanie v technickom odbore, s praxou minimálne 2 roky.Údrbárske práce na prevádzke....

 • Company EndyMax, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Skladanie a zváranie mostových konštrukcií. Francúzsko-NIort. Celoroná práca v hale....

 • Company WOLESTER, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Naša spolonos hadá zodpovedných zámoníkov, ktorých hlavná innos bude rezanie závitov, ohýbanie, vtanie otvorov a hlavne ítanie výkresovej dokumentácie.Miesto výkonu práce bude v Košiciach....

 • Company IDOSPROJEKT - SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Príprava zvarencov, delenie materiálu, montá potrubia, montá a výroba konzol...

 • Company TP real, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  strojné zámonícstvo vrátane ítania výkresovej dokumentácie a platného zváracieho preukazu...

 • Company PRO POPULO PP a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práce pri údrbe strojov a zariadení v drevospracujúcej prevádzke - píle....

 • Company ZTS Sabinov, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - výroba špeciálneho náradia, prípravkov, súiastok a náhradných dielov poda výkresovej dokumentácie- zhotovovanie prototypových dielcov- opracovávanie výrobkov brúsením, ostrením, frézovaním, sústruením, vtaním....Výhody:- nástupný plat od 4,03 - 5,22 € hod. poda prac. skúseností- príplatky za atypickú prácu- osobné hodnotenie do výšky 120 €- odborné zaškolenie- sociálny porgram- príspevky na DDS...

 • Company JOB & DUES agency s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Materiálová príprava kurzov- Zodpovednos za vedenie kurzu- Vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - Aplikovanie teoretických poznatkov do praxe- Rozvoj súladu medzi odbornými vedomosami a praktickými zrunosami - Kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukáok - Hodnotenie úastníkov vzdelávaniaVýhody:K dispozícií pracovné pomôcky.Fixná pracovná doba od pondelka do piatka. Práca v skúsenom pracovnom tíme. Práca v stabilnej firme.Práca na trvalý pracovný pomer.Vstupné zaškolenie.TeambuildingyZískavanie praxe vzdelávania dospelých...

 • Company JOB & DUES agency s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Materiálová príprava kurzov- Zodpovednos za vedenie kurzu- Vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - Aplikovanie teoretických poznatkov do praxe- Rozvoj súladu medzi odbornými vedomosami a praktickými zrunosami - Kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukáok - Hodnotenie úastníkov vzdelávaniaVýhody:K dispozícií pracovné pomôcky.Fixná pracovná doba od pondelka do piatka. Práca v skúsenom pracovnom tíme. Práca v stabilnej firme.Práca na trvalý pracovný pomer.Vstupné zaškolenie.TeambuildingyZískavanie praxe vzdelávania dospelých...

 • Company JOB & DUES agency s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Materiálová príprava kurzov- Zodpovednos za vedenie kurzu- Vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - Aplikovanie teoretických poznatkov do praxe- Rozvoj súladu medzi odbornými vedomosami a praktickými zrunosami - Kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukáok - Hodnotenie úastníkov vzdelávaniaVýhody:K dispozícií pracovné pomôcky.Fixná pracovná doba od pondelka do piatka. Práca v skúsenom pracovnom tíme. Práca v stabilnej firme.Práca na trvalý pracovný pomer.Vstupné zaškolenie.TeambuildingyZískavanie praxe vzdelávania dospelých...

 • Company JOB & DUES agency s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Materiálová príprava kurzov- Zodpovednos za vedenie kurzu- Vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - Aplikovanie teoretických poznatkov do praxe- Rozvoj súladu medzi odbornými vedomosami a praktickými zrunosami - Kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukáok - Hodnotenie úastníkov vzdelávaniaVýhody:K dispozícií pracovné pomôcky.Fixná pracovná doba od pondelka do piatka. Práca v skúsenom pracovnom tíme. Práca v stabilnej firme.Práca na trvalý pracovný pomer.Vstupné zaškolenie.TeambuildingyZískavanie praxe vzdelávania dospelých...

 • Company JOB & DUES agency s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Materiálová príprava kurzov- Zodpovednos za vedenie kurzu- Vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - Aplikovanie teoretických poznatkov do praxe- Rozvoj súladu medzi odbornými vedomosami a praktickými zrunosami - Kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukáok - Hodnotenie úastníkov vzdelávaniaVýhody:K dispozícií pracovné pomôcky.Fixná pracovná doba od pondelka do piatka. Práca v skúsenom pracovnom tíme. Práca v stabilnej firme.Práca na trvalý pracovný pomer.Vstupné zaškolenie.TeambuildingyZískavanie praxe vzdelávania dospelých...

 • Company JOB & DUES agency s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Materiálová príprava kurzov- Zodpovednos za vedenie kurzu- Vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - Aplikovanie teoretických poznatkov do praxe- Rozvoj súladu medzi odbornými vedomosami a praktickými zrunosami - Kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukáok - Hodnotenie úastníkov vzdelávaniaVýhody:K dispozícií pracovné pomôcky.Fixná pracovná doba od pondelka do piatka. Práca v skúsenom pracovnom tíme. Práca v stabilnej firme.Práca na trvalý pracovný pomer.Vstupné zaškolenie.TeambuildingyZískavanie praxe vzdelávania dospelých...

 • Company JOB & DUES agency s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Materiálová príprava kurzov- Zodpovednos za vedenie kurzu- Vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - Aplikovanie teoretických poznatkov do praxe- Rozvoj súladu medzi odbornými vedomosami a praktickými zrunosami - Kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukáok - Hodnotenie úastníkov vzdelávaniaVýhody:K dispozícií pracovné pomôcky.Fixná pracovná doba od pondelka do piatka. Práca v skúsenom pracovnom tíme. Práca v stabilnej firme.Práca na trvalý pracovný pomer.Vstupné zaškolenie.TeambuildingyZískavanie praxe vzdelávania dospelých...

 • Company JOB & DUES agency s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Materiálová príprava kurzov- Zodpovednos za vedenie kurzu- Vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - Aplikovanie teoretických poznatkov do praxe- Rozvoj súladu medzi odbornými vedomosami a praktickými zrunosami - Kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukáok - Hodnotenie úastníkov vzdelávaniaVýhody:K dispozícií pracovné pomôcky.Fixná pracovná doba od pondelka do piatka. Práca v skúsenom pracovnom tíme. Práca v stabilnej firme.Práca na trvalý pracovný pomer.Vstupné zaškolenie.TeambuildingyZískavanie praxe vzdelávania dospelých...

 • Company SLOVMAG a.s. Lubeník in Lišov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  zoraovanie a údrba hydraulických lisov, oprava dopravných pásov- výmena loísk, meranie posuvným meradlom, úzko spolupracuje s obsluhou strojných a technologických zariadenímzda od 650 do 1100 eurVýhody:ubytovanie, bezhotovostný systém poskytovania stravy, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky zo sociálneho fondu na rôzne firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov, finanné benefity, dni plateného vona nad rámec Zákonníka práce, príspevok pri narodení dieaa a alšie...

 • Company SCHILLER spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výhody:stabilná pracovná pozícia, zaškolenie, monos odborného rastu, práca na najmodernejších technológiach, pravidelný finanný príjem,...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Základné povinnosti a zodpovednosti:1.Vykonáva preventívnu a nápravnú údrbu nástrojov, 2.Aktívne pomáha výrobnému oddeleniu riešením incidentov nástrojov, 3.Implementácia zlepšovania nástrojov existujúcich v spolonosti, 4.Rešpektovanie bezpenostných pravidiel a udriavania istoty a poriadku na pracovisku, 5.Plnenie príkazov nadriadeného,6. Práca na 3 zmenyVýhody:- podpora formou školení - práca v medzinárodnej spolonosti- monos kariérneho rastu- príspevok na ubytovanie- preškolenie a monos si urobi certifikáty na vysokozdviné vozíky eriavy a pod....

 • Company IDOSPROJEKT - SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  montá potrubia a zámonícke práce...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-montá, údrba, opravy výhybiek a konštrukcií elezniného zvršku,-úpravy a brúsenie hutného materiálu,-práca s ohýbakou.Výhody:PONÚKAME:-základná mzda 790 € mes. brutto nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu-stabilná práca na trvalý pracovný pomer -práca na jednu zmenu -pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronická karta na stravovanieVZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v práci nad rámec Zákonníka práce-príspevok na rekre...

 • Company Cortizo Slovakia, a.s. in Rudná
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - stara sa o istotu a správny chod stroja,- kontrolova stav mazív a chladiacich zmesí,- plne sa venova innosti stroja a ovláda funkcie stroja,- poas práce na stroji kontrolova jeho innos,- poruchy stroja alebo zdvíhacieho zariadenia hlási vedúcemu,- dba o istotu a funknos strojov a všetkých pouívaných nástrojov,- dodriava istotu na pracovisku poas zmeny aj pri jej výmene,- vies prevádzkovú dokumentáciu,- kontrolova miery profilu a jeho poškodenie pred zaatím opracovania a poas práce,- nezhody alebo poškodenia hlási vedúcemu,- kontrolova objednávky a dátumy nakládok,- naui sa pracova v systéme Alcorsa, Oper, Viplano, at.,- vies si poznámky o práci (foto uloenia, nastavenia profilov na stroji),- vies si poznámky o nových poznatkoch ohadom strojov a profilov, poznai ich do dokumentov.Výhody:-...

 • Company FIVING, s.r.o. in Mikula
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Miesto výkonu práce FIVING, s.r.o. Liptovský Mikuláš- Zostavenie a montá mechanických skupín a podskupín, zostavenie a montá ventilátorov, ohrievaov, regulaných klapiek, filtrov, termostatov, servopohonov at..- Práce spojené s dokonievaním výrobkov a prípravou hotových výrobkov na expedíciu (istenie a posledné vzhadové úpravy hotového výrobku, príprava baliaceho materiálu, balenie).Pozícia nevyaduje cestovanie.Výhody:Jednozmenný pracovný reim.Základná mzda 600 € osobné hodnotenie od 80 € do 220 € za mesiac, pri plnení kritérií a dobrého hosp. výsledku spolonosti.Zamestnanec si dopláca za stravný lístok 0,50 € teplá strava zabezpeená v jedálni SOŠ polytechnickej .Po 1 roku - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Toolmakers and related workers Edit filters