Jobmonitor. Search results for Systems analysts

19 Jobs found

Used filters:
 • Systems analystsx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company SnAP international , s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Konzultuje, analyzuje potreby, navrhuje riešenia, rieši potreby klienta.•poradenstvo a konzultácie poskytované klientom týkajúce sa vyuitia ponúkaných riešení•analýza východzieho stavu a potrieb klienta, následná špecifikácia potrieb•tvorba konceptu riešenia cieového stavu, tvorba zákazníckych riešení•realizácia riešenia na základe schváleného konceptu•kvalifikovaná technická podpora/konzultácie klientom, partnerom, interným tímom•úas na riešení technických problémov priamo u klienta•komunikácia a rozvoj vzahov s klientami a partnermi spolonosti•zlepšovanie procesov v oblasti technickej podporyalšie innosti•tvorba a údrba dokumentácie•podpora zákazníka poas rutinnej prevádzky•podpora obchodných aktivít - spolupráca na tvorbe cenových ponúk •školenia uívateovVýhody:platové podmienky závisia...

 • Company Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o. in Sap
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Analýza, dizajn, budovanie, implementácia, testovanie a/alebo údrba systémových komponentov alebo aplikáciípre klienta;Analýza, dizajn, implementácia nových i udranie existujúcich obchodných riešení v prostredí systému SAP na základe analýzy poiadaviek uívateov.Navrhovanie, vyvoj alebo konfigurácia, dokumentácia a testovanie podnikových riešení v aplikanom module SAP poda funkných a technických poiadaviek. Úzka komunikácia s vývojovým tímom, úzka komunikácia s klientom a budovanie vzahu s klientom, poskytovanie funkných odborných znalostí a pokynov pre procesy SAP klientovi...

 • Company Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o. in Sap
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Analýza, dizajn, budovanie, implementácia, testovanie a/alebo údrba systémových komponentov alebo aplikácií pre klienta;Analýza, dizajn, implementácia nových i udranie existujúcich obchodných riešení v prostredí systému SAP na základe analýzy poiadaviek uívateov.Navrhovanie, vyvoj alebo konfigurácia, dokumentácia a testovanie podnikových riešení v aplikanom module SAP poda funkných a technických poiadaviek.Úzka komunikácia s vývojovým tímom, úzka komunikácia s klientom a budovanie vzahu s klientom, poskytovanie funkných odborných znalostí a pokynov pre procesy SAP klientovi....

 • Company Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o. in Sap
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Analýza, dizajn, budovanie, implementácia, testovanie a/alebo údrba systémových komponentov alebo aplikácií pre klienta;Analýza, dizajn, implementácia nových i udranie existujúcich obchodných riešení v prostredí systému SAP na základe analýzy poiadaviek uívateov. Navrhovanie, vyvoj alebo konfigurácia, dokumentácia a testovanie podnikových riešení v aplikanom module SAP poda funkných a technických poiadaviek. Úzka komunikácia s vývojovým tímom, úzka komunikácia s klientom a budovanie vzahu s klientom, poskytovanie funkných odborných znalostí a pokynov pre procesy SAP klientovi....

 • Company Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o. in Sap
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Analýza, dizajn, budovanie, implementácia, testovanie a/alebo údrba systémových komponentov alebo aplikácií pre klienta;Analýza, dizajn, implementácia nových i udranie existujúcich obchodných riešení v prostredí systému SAP na základe analýzy poiadaviek uívateov. Navrhovanie, vývoj alebo konfigurácia, dokumentácia a testovanie podnikových riešení v aplikanom module SAP poda funkných a technických poiadaviek. Úzka komunikácia s vývojovým tímom, úzka komunikácia s klientom a budovanie vzahu s klientom, poskytovanie funkných odborných znalostí a pokynov pre procesy SAP klientovi...

 • Company Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o. in Sap
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Analýza, dizajn, budovanie, implementácia, testovanie a/alebo údrba systémových komponentov alebo aplikácií pre klienta;Analýza, dizajn, implementácia nových i udranie existujúcich obchodných riešení v prostredí systému SAP na základe analýzy poiadaviek uívateov.Navrhovanie, vyvoj alebo konfigurácia, dokumentácia a testovanie podnikových riešení v aplikanom module SAP poda funkných a technických poiadaviek. Úzka komunikácia s vývojovým tímom a s klientom. Budovanie vzahu s klientom, poskytovanie funkných odborných znalostí a pokynov pre procesy SAP klientovi....

 • Company Unique People, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - práca s model-driven aplikáciami Microsoft Power Apps v Dynamics 365 najmä o sa týka návrhu, vývoji, zabezpeení a rozšírení implementácie Dynamics 365- implementácia súasti riešenia, ktoré zahajú vylepšenia aplikácií, UX, systémové integrácie, konverzie údajov, custom automatizáciu procesov a custom vizualizácie- vedie úspešné implementácie a zameriava sa na to, ako riešenia riešia širšie obchodné a technické potreby organizáciíVýhody:- výhody a benefity sa snaíme sklada na mieru poda poiadaviek zamestnancov- variabilná zloka mzdy vyplácaná kvartálne poda výkonu a výsledkov spolonosti- multisport karta- školiace platformy udamy, Learn2Code, pluralsight a pod. - kariérny rastviac na:https: uniquepeople.sk career benefits ...

 • Company Fiserv Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Serves as the conduit between the customer community (internal and external customers) and the software development team through which requirements flow. Be the liaison between the business units, technology teams and support teams. Develop requirements specifications according to standard templates, using natural language. Elicit requirements using interviews, document analysis, requirements workshops, surveys, site visits, business process descriptions, use cases, scenarios, business analysis, task and workflow analysis. Translates business needs into functional and non-functional requirements for the IT organization, and manages changes to such requirements. Collaborate with developers and subject matter experts to establish the technical vision and analyze tradeoffs between usability a...

 • Company Greentube Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Do nášho tímu v Bratislave hadáme nového kolegu alebo kolegyu na pozíciu Technical Integration Specialist.Pripojíš sa k tímu vývojárov zodpovedných za integráciu rôznych dodávateov hier pre online B2C kasíno platformu. Tím pracuje na mnohých slubách, vyuívajúc najnovšie technologické frameworky a nástroje, s cieom prispie k dizajnu a architektúre riešenia.Hadáme nadšeného, angaovaného loveka, ktorý je otvorený nový veciam, a ktorý nám pomôe pri budovaní najmodernejších riešení.Zodpovednosti na danej pozícii:• Koordinovanie procesu integrácie hier• Technické nastavenia jednotlivých integrácií• Technické konzultácie pre partnera (dodávatea hier)• Koordinovanie deploymentov do jednotlivých integraných prostredí• Informovanie partnerov o nových releasoch integraných rozhraní• Dodriavanie dohod...

 • Company Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o. in Sap
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Analýza, dizajn, budovanie, implementácia, testovanie a/alebo údrba systémových komponentov alebo aplikácií pre klienta;Analýza, dizajn, implementácia nových i udranie existujúcich obchodných riešení v prostredí systému SAP na základe analýzy poiadaviek uívateov. Navrhovanie, vývoj alebo konfigurácia, dokumentácia a testovanie podnikových riešení v aplikanom module SAP poda funkných a technických poiadaviek. Úzka komunikácia s vývojovým tímom, úzka komunikácia s klientom a budovanie vzahu s klientom, poskytovanie funkných odborných znalostí a pokynov pre procesy SAP klientovi....

 • Company Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o. in Sap
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Analýza, dizajn, budovanie, implementácia, testovanie a/alebo údrba systémových komponentov alebo aplikácií pre klienta;Analýza, dizajn, implementácia nových i udranie existujúcich obchodných riešení v prostredí systému SAP nazáklade analýzy poiadaviek uívateov.Navrhovanie, vyvoj alebo konfigurácia a testovanie podnikových riešení v aplickanom module SAP poda funkných a technických poiadaviek. Úzka komunikácia s vývojovým tímom, úzka komunikácia s klientom a budovanie vzahu s klientom, poskytovanie funkcných odborných znalostí a pokynov pre procesy SAP klientovi....

 • Company MOZAYC s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Budete úzko spolupracova s IT vedením na softvérovej architektúre a zavádzaní aplikácií v oblasti inteligentných riešení v e-commerce. Prevezmete úlohu technického tímového lídra, ktorý bude pomáha mentorova junior lenov tímu....

 • Company DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  •    Implementácia, údrba a nastavovanie systému KRONOS, jeho aplikácia pre potrebu lokálneho trhu•    Vytváranie interfacov medzi systémom KRONOS a mzdovým systémom•    Potrebná znalos systému KRONOS na úrovni experta...

 • Company Ubique Systems SK s.r.o. in Stupné
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  -    Kontrola pripojenia zariadenia-    Konfigurácia zariadení-    Overenie hlavných údajov - model zariadenia, krok trasy, vstupné / výstupné rozhranie-    Koordinácia s tímom infraštruktúry, výrobcom liniek, PTME poas uvedenia do prevádzky-    Testovanie a validácia definovaných funkcií MES na kadej úrovni stanice / funkcie.-    Koniec k ukoneniu testovania riešenia MES-    Optimalizácia výkonu - Kepware OPC, Cimplcity-    Podpora poas tvorby Ghost Build a UAT-    Ukonenie uvedenia do prevádzky poda plánu projektu...

 • Company HOUR, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  neustále vzdelávanie sa a orientácia v legislatívnych zmenách a trendoch v obl. spracovania miezd a personalistiky, aktívna komunikácia so zákazníkom, analýza jeho poiadaviek, návrh a prezentácia riešenia, implementácia nášho systému priamo u zákazníka, školenie uívateov a tvorba dokumentácie, spolupráca s ostatnými odd. pri sposkytovaní hot-line a outsourcingovým spracovaním miezd, poskytovanie konzultanej a metodickej podpory pri spracovaní miezd a personalistiky, spolupráca na vývoji a testovaní riešení, spolupráca s odd. IT, návrh úprav systému poda poiadavky zákazníka, sluobné cesty v rámci SRVýhody:príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, príspevok zo soc.fondu na rôzne aktivity...

 • Company IBM Slovensko, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Ako len centrálneho projektového tímu budete ma na starosti:•    Navrhovanie, koordinovanie, realizovanie a vyhodnocovanie marketingových kampaní v spolupráci so zástupcami lokálnych marektingových tímov. •    Vyberanie vhodných komunikaných kanálov pre jednotlivé marketingové aktivity.•    Samostatné riešenie rutinných problémov koncových admin pouívateov z rôznych krajín. •    Usmerovanie koncových pouívateov (lokálnych marketingových a loyalty expertov) pri pouívaní produktov a sluieb.•    Identifikovanie príiny problému, navrhovanie moných riešení.•    Identifikovanie oblastí na zlepšenie a vypracovanie zlepšovacích návrhov.•    Prípravu technickej a procesnej dokumentácie pre loyalty a CRM systémy a procesy.•    Spoluprácu s dodávateom systémového riešenia.•    Spolupracovanie na anal...

 • Company Tachyum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Our Core System Software team is looking for a motivated hands-on Software Engineer focused on debugging tools to join our growing organization.What you'll be doing: Play a critical role in development of debugging tools for the new chip being designed by Tachyum.Shape the company's software development methodologies and processes, as well as actively involve with the open source communities.Have a genuine interest in debugging and compiler technologies, processors, operating systems, with a keen eye for detail and a passion for quality and a drive to improve software development tools and processes.Required skills: Strong C/C++ coding skills in Linux environmentExperience with compilers, linkers, debuggers, and core filesStrong problem solving and software development/troubleshooting skil...

 • Company Tachyum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Our System Software team is looking for a motivated, hands-on Build and Release Engineer, for Linux to join our growing organization.The role will be responsible for managing, enhancing documenting, and enhancing our software products release process. The role will oversee and ensure build and release timeline and may also manage the software implementation process from development to execution and final packaging and distribution.  What you'll be doing: Create and manage nightly builds, perform static code analysis, and oversee new software version releasesCreate and execute programming scripts utilized during software creationDevelop implementation plans, collaborate with colleagues to monitor existing systems, lead internal teams to project completion, and perform maintenance support.Ut...

 • Company eTwo Energy s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Kontrolova systémy a IT innosti pre správu, bezpenos, kontrolu, archiváciu prog. strojov na sieti.Podiea sa na implementácií/dodriavaní bezpenostných štandardov a strategických interface-ov.Zabezpeova bezporuchovú sieovú komunikáciu a spolupracova pri posudzovaní sieového zamerania.Spolupracova s tímom odborníkov na procesyKomunikova s dodávatemi a klientmi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Systems analysts Edit filters