Jobmonitor. Search results for Stock clerks

133 Jobs found

Used filters:
 • Stock clerksx
Displaying 1-50 of 133 results.
 • Company Industry Services s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Naskladovanie a vyskladovanie materiálu. Evidencia - príjem - výdaj....

 • Company Mr. Job, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - práca s runým skenerom (pickovanie)- obsluha VZV- manipulácia s tovarom- balenie tovaru- naskladovanie/vyskladovanie tovaru- bené práce v sklade- práca v mrazenom skladeVýhody:stravné lístky týdenné zálohydoprava na pracoviskoochranné pracovné pomôcky - obuv, bundy, rukavice...

 • Company KOVAL SYSTEMS, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Práca v sklade hutného materiálu (plechy a tyový materiál), - manipulácia materiálu pomocou VZV,- zodpovednos za fyzický a útovný príjem materiálu, - starostlivos o dokumentáciu,- príprava materiálu poda poiadaviek z výroby,- zodpovednos za poriadok a prehadnos materiálu v pridelenom priestore.Výhody:- Stabilná práca v slovenskej spolonosti,- po zaškolení je monos zvýši na 850 eur mesiac,- práca na jednu zmenu,- koncoroné odmeny,- monos stravovania v podnikových priestoroch,- firemné akcie....

 • Company HAVI Logistics s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -príprava tovaru k expedícii v 3 teplotných zónach (suchý sklad, chlad, mraz)-práca na 1 zmenu - ranná 6:00-14:30 Hod.-práca s VZV a runým scannerom-evidencia prijatého tovaru do skladového systému-pomoc pri inventúrach v skladeVýhody:-práca v nadnárodnej spolonosti-mzda vyplatená do 6. da v mesiaci-kvartálny výkonnostný bonus-zákonné príplatky, preplatenie nadasov-príplatok za prácu v mraze- príspevok na dopravu 20€ mesiac-nástupný bonus 150 € vyplatený po 5 odpracovaných doch-3 dni vona nad dovolenkový štandard-zabezpeenie potrebných školení-stravné lístky-4 €- Cafeteria-„Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateovi“ hradené zamestnávateom-pracovné obleenie a obuv hradené zamestnávateom-pravidelné roné navyšovanie mzdy-úas na firemných podujatiach- De otvorených dverí, Via...

 • Company COOP JLC, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vychystáva objednaný tovar - v mlienom skladePracovný as: 6:00 - 14:30 hod.Výhody:Základná mzda sa zvyšuje po 2 mes. základná mzda pohyblivá zloka , tzn. od 750€ do 1400€3,83€ de - stravné lístky Calio a 2percent príspevok z hrubej mzdy na ivotné poistenieakciová spolonos zabezpeí pre budúceho pracovníka: preukaz na VZV aosvedenie o odbornej spôsobilosti... hyg. minimum ...

 • Company COOP JLC, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vychystáva objednaný tovar. Pracovný as: 6:00 - 14:15 a 13:45-22:00 hod.Výhody:Základná mzda sa zvyšuje po 2 mes. základná mzda pohyblivá zloka , tzn. od 750€ do 1400€I. zmena: 6,00 hod-14,15 hod.II. zmena: 13:45,00 hod-22,00 hod.benefit: 3,83€ de - stravné lístky Calio a 2percent príspevok z hrubej mzdy na ivotné poistenieakciová spolonos zabezpeí pre budúceho pracovníka: preukaz na VZV aosvedenie o odbornej spôsobilosti... hyg. minimum ...

 • Company Binder Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Balenie dielov poda baliacich predpisovEtiketovanie a oznaovanie tovaruVáenie tovaruPríprava zásielok pre balíkové slubyKontrola mnostva tovaru v sklade ( inventúra-roná, alebo priebená)100 % KontrolaVýhody:dochádzkový bonusgastrolístky v hodnote 3,60 € preplácané zamestnávateom...

 • Company Bang Joo Electronics Slovakia spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Samostatný príjem, skladovanie a výdaj výrobkov, tovarov, materiálov, vrátane urovania spôsobu uskladnenia, evidencie, výdaja a prepravy,- Ukladanie, kontrola a skladovanie tovaru- Sledovanie dodávok tovaru, spôsob uskladnenia- Nakladanie a vykladanie tovaru a obalového materiálu na urenom mieste- Práca s poítaom a reportingVýhody:Základná mzda v hrubom je uvedená bez dochádzkového bonusu a príplatkov poda Zákonníka práce...

 • Company INZI SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -plánovanie vývozu a dovozu-denná komunikácia s dispeerom-príprava materiálu na vývoz + nakládka-práca na poítai-riadenie a udriavanie skladu v súlade s internými pravidlami spolonosti-prijímanie tovaru na sklad, kontrola a oznaovanie tovaru, vedenie skladovej evidencie-inventarizácia skladových zásob. -kontrola a koordinácia tímu skladníkov-kontrola istoty a poriadku skladov...

 • Company YURA Corporation Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -Príjem výrobkov do skladu na základe zoznamu-Manipulovanie ( mixovanie ) a výdaj výrobkov zo skladu na základe zoznamu -Pravidelná (mesaná) Inventúra výrobkov-Nakladanie, vykladanie výrobkov,prázdnych boxov-Zabezpeovanie poriadku a istoty v skladeVýhody:Stravné lístky v hodnote 4,00 €.Práca v príjemnom prostredí.Práca v dvojzmennej prevádzke....

 • Company BAUKER, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Skladník, vodi. Rozvoz tovaru v rámci SR. Výdaj tovaru zákazníkom a manipulácia s tovarom. Práca v sklade, príprava tovaru na palety, nakládka a vykládka kamiónov....

 • Company Quehenberger Logistics SVK a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Príjem a výdaj tovaru na základe objednávok, - kontrola a balenie tovaru, - vychystávanie tovaru zo skladových zásob pomocou runého skenera....

 • Company ags 92, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Manipulaná práca v sklade, preberanie tovaru, zaskladnenie, vychystanie tovaru poda prideleného dokladu...

 • Company A - Z transport in Bajka
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - príjem, skladovanie a výdaj materiálov, tovarov, polotovarov, hotových výrobkov, paliet, olejov, PHM, nebezpených látok a plynov - práca so skenerom a evidencia poloiek- vykládka a nakládka nástrojov a kontrolných prípravkovVýhody:Mzda: 910€ brutto základná mzda 735€ základná zloka 175€ motivaná zloka príplatky poda Zákonníka práce- zabezpeené závodné stravovanie minimálny doplatok zamestnanca - zabezpeená doprava zadarmo- trasa 1 KN-Vráble : Komárno, Chotín, Marcelová, Modrany, Bátorové Kosihy, Gbelce, Svodín, Veké Ludince, Farná, Málaš, Tekovské Luany, Bajka, Vráble- trasa 2 KN-Vráble : Komárno, Svätý Peter, Dulovce, Pribeta, Dvory nad itavou, Bešeov, Veké Lovce, Dolný Ohaj, Hul, Vlkas, Veká Maa, itavce, Vráble- trasa 3 KN-Vráble : Komárno, Hurbanovo, Baj, Nové Zámky, Dvory nad...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • nakladanie / vykladanie materiálu z auta a jeho kontrola• uskladovanie materiálu poda princípu FIFO• vykonávanie mesanej inventúryVýhody:- mesaná prémia do výšky 12percent- nástupný bonus 75 EUR- príspevok na dopravu do zamestnania a spä 2 EUR de- vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- pravidelné prehodnocovanie mzdových taríf- dotované závodné stravovanie- príspevok pri ivotnom a pracovnom jubileu- zázemie stabilnej medzinárodnej spolonosti- komplexný školiaci program- vstupenky na kultúrne podujatia, športové a relaxané aktivity- firemné akcie pre zamestnancov letná párty a vianoný veierok - príspevok na organizovanie kolektívnych akcií...

 • Company AZ CAR, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  rozkladanie, zakladanie a vychystávanie tovaru...

 • Company FONTANA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pracovník v sklade (skladník) zabezpeuje príjem tovaru (resp. materiálu) do skladu, jeho skladovanie a výdaj zo skladu. Vystavuje príjmové a výdajové doklady, vykonáva inventúry a vedie evidenciu tovaru v sklade.Výhody:práca v stabilnej spolonosti, sociálny program...

 • Company JOB 4U INTERNATIONAL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pre nášho klienta v Holandsku hadáme vhodných uchádzaov na kumulované pozície napr:, operátor v produkcií, skladnik, pracovník v Supermarkete.Zaradenia v práci:- Produkcia a spracovanie kvetín (rue, a iné): vhodné najmä pre dievatá.- Produkcia , expedícia a balenie potravín: vhodné pre všetkých aj páry, skupiny .- Produkcia, spracovanie , expedícia : okrasného kamea vhodné len pre muov aj bez znalosti AJ !- Logistika, Sklady s elektronikou Apple/Dell, picker/skladník vhodné pre všetkých.- Supermarkety, doklada tovaru do regalu a iné práce pre všetkých.Lokalita práce:Produkcia kvetín : Wateringen, Monster, Honselerdijk, De Lier, Kwintsheul,Produkcia potravín: Leerdam region.Produkcia kamea: Tiel region.Logistika-sklady: Tilburg/Waalwijk, Venray, Roosendaal, a inéSupermarkety: Amsterdam a bl...

 • Company Mr. Job, s.r.o. in Stupné
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  práca s runým skenerom (pickovanie) manipulácia s tovaromexpedícia tovaru poda dodacieho listubená práca v skladepráca v dvojzmennej prevádzkepráca v chladnom prostredí (+4 stupne celorone)Výhody:- stabilná práca v nadnárodnej spolonosti- práca na trvalý pracovný pomer- výborné mzdové podmienky - príplatky poda kolektívnej zmluvy nadasy, sviatky, víkendy, noná práca , bonusy za výkon, dochádzku, pracovné prostredie- mesané prémie poda výkonnosti- bohatý sociálny program- monos erpania mesaných záloh- stravné lístky vo výške 3,70 eur...

 • Company Mr. Job, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Výhody:doprava na pracovisko v rámci Sencastravné lístkytýdenné zálohy...

 • Company BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Vykonáva všetky manipulané innosti potrebné pri príjme a výdaji tovaru.• prevzatie tovaru od dopravcu (kuriéra)• vyloenie tovaru z vozidla• kontrola tovaru poda dodacieho listu• oznaenie tovaru identifikaným štítkom• zaskladnenie tovaru• vyskladnenie tovaru• distribúcia vyskladneného materiálu do výroby a spä• iné poda pokynov nadriadeného...

 • Company Good N.E.W. life s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  práce v sklade...

 • Company EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o. in Bratislava
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Miesto výkonu práce: Bratislava - Devínska Nová Vespríjem a výdaj tovaru, triedenie (delenie) tovaru, vývoz prázdnych paliet, objednávky tovaruvideo k pracovnej pozícii:Výhody:Ponúkaný plat brutto : 848€ príplatky hodnotenia osobné 0 -20percent zo základnej mzdy, nadas, príplatky za zmeny príp. sobota, nedea - poda Zákonníka práce. bonus 50€ dochádzka = cca 1000 BruttoZabezpeené: zaškolenie, ubytovanie ubytova , stravné lístky, pracovný odev a obuv, týdenné zálohy, UBYTOVANIE ZADARMO iba poplatok mestu cca 52 Euro mesane .. Bezúroné mikropôiky, bezplatné právne poradenstvo...Poadované vzdelanie:stredoškolské bez maturitystredoškolské s maturitouViac ponúk na:https: europersonal.fabrika.sk Informácie a bezplatná registrácia na:kontakt: 421 917 839 697 0800 500 520...

 • Company EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  MANIPULANT LOGISTIKY - skladník : vykonáva príjem a výdaj tovaru, triedenie (delenie) tovaru, vývoz prázdnych paliet, objednávky tovaruZaujímavá a finanne dobre platená práca v automobilovom priemyslevideo k pracovnej pozícii: Výhody:Základná zloka mzdy brutto a alšie odmeny: od 814,90€ príplatky hodnotenia osobné 0 -20percent zo základnej mzdy, nadas 25percent z prim. mzdy, príplatok - noc 0,83€ hod., poobedná 0,40€ hod., konti príplatok 0,59€ hod. bonus 50€ dochádzka príplatky sobota a nedeaIné výhody- pracovná zmluva - Plný pracovný úväzok- stravný lístok v hodnote 3,60€- týdenné zálohy- ubytovanie ZDARMA- pracovný odev a obuv- bezplatná práva porada- bezúroné mikropôiky- sociálny program - rôzne súae a motivané programy pre zamestnancov- celodenná starostlivos koordinátoro...

 • Company PODTATRANSKÁ HYDINA a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Príjem a výdaj zo skladu, pomoc pri uskladnení a triedení tovaru, nakladanie tovaru a vykladanie tovaru, zakladanie skladu tovarom at. Práca na poítai.Výhody:Základný plat 756 € mesane odmeny 100-200€. V prípade spokojnosti s výkonom práce je pracovný pomer moné predi. Preukaz na vysokozdviný vozík výhodou. Nutná znalos základnej práce na PC....

 • Company LUNYS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Práca s rýchloobratkovým tovarom,- príjem tovaru na sklad od vekododávateov,- výdaj tovaru zo skladu poda dodacích listov a objednávok,- noná práca.Výhody:- príleitos zamestna sa v stabilnej firme, ktorá na trhu pôsobí u viac ako 25 rokov- firemná kultúra zaloená na vzájomnej úcte medzi kolegami a nadriadenými- práca na trvalý pracovný pomer- podpora rozvoja zamestnancov- ocenenie výkonnosti- monos kariérneho rastu- zamestnanecké zavy na tovar- prepracovaný systém odmeovania...

 • Company LITMAR, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Obsluha VZV a runých paletových vozíkov,- prijímanie materiálových a tovarových zásob do skladu,- umiestovanie prijatých zásob do regálov a miest na to urených,- komunikácia s oddelením odbytu pri objednávaní tovaru,- vyskladovanie materiálových a tovarových zásob zo skladu na základe prijatých objednávok,- balenie tovaru a jeho príprava na expedíciu,- ostatné manipulané práce v sklade,- udriavanie poriadku v sklade,- podieanie sa na sítavaní a kontrolovaní aktuálneho mnostva na sklade,- rozvoz tovaru odberateom.- de nástupu dohodou.Výhody:- 100 € bonus za dochádzku - po skúšobnej dobe kvartálne prémie na základe osobného ohodnotenia a výsledkov firmy http: -kariera...

 • Company Mr. Job, s.r.o. in Stupné
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - práca s runým skenerom- manipulácia s tovarom- príprava tovaru na konenú expedíciu- bená práca v sklade- práca v dvojzmennej prevádzke (denné a noné zmeny)- práca v chladnom prostredí (+4 stupne celorone)Výhody:- práca na trvalý pracovný pomer- monos erpania týdenných záloh- stabilná práca v nadnárodnej spolonosti- mzdové zvýhodnenia nad rámec Zákonníka práce poda kolektívnej zmluvy- stravné lístky vo výške 3,83 eur zamestnávate prispieva sumou 3,53 eur - dochádzkový bonus- príspevok za pracovné prostredie do výšky 60 eur...

 • Company CBA Market, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  -vyskladovanie tovaru na základe objednávok predajní-zaistenie nákladu na prepravu – fóliovanie a balenie paliet-príjem tovaruVýhody:-stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spolonosti-adekvátne finanné ohodnotenie-príjemnú atmosféru v motivovanom kolektíve-kvalitný systém zaškolenia-monos kariérneho rastu v rámci spolonosti-práca na plný úväzok, víkendy a sviatky voné-školenia súvisiace s pracovnou pozíciou a rozvojom-stravné lístky v hodnote 3,83€-darekové poukáky-zamestnanecká karta so zavou na nákup tovaru...

 • Company EKOPROFIL MONT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - Naskladovanie a vyskladovanie materiálu a tovaru,- evidencia skladových zásob,- drobné montáne práce.Výhody:- dochádzkový bonus- osobný príplatok- preplatenie vybraných nákladov súvisiacich s prácou - podiel na zisku - zamestnanecké zavy na dodávaný sortiment...

 • Company RF, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Hlavné innosti : - Olepovanie vývozného materiáluPoiadavky na zamestnanca : - prax na logistike vo výrobnej spolonosti - výhodou- spoahlivos- pozornos- flexibilitaV prípade záujmu, prosím pošlite ivotopis na nasledujúcu emailovú adresu : šíme sa na kandidátovVýhody:- monos predenia zmluvy na neurito- strava zabezpeená spolonosou - zamestnanecné prémie- jazykové kurzy- vzdelávacie kurzy- zamestnanecká doprava- multisport karta...

 • Company ABSOL s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Výhody:bez výhod...

 • Company STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  skladník- práca s VZVVýhody:stravovacia karta...

 • Company Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. in Veselé
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - zodpovedá za zásobovanie výrobných liniek (vstupný materiál, hotové výrobky, baliaci materiál a pod.)- zodpovedá za udriavanie definovaných hladín zásob materiálu vo výrobe a objednávanie materiálu pre výrobu- zodpovedá za dodriavanie layoutov a udriavanie poriadku na pridelenom pracovisku- zodpovedá za bezpené skladovanie, presuny (materiálu, hotových výrobkov, balenia a pod.) a pouívanie manipulanej technikyVýhody:V prípade spokojnosti po 1 roku zmluva na dobu neuritú.- DOPRAVA FIREMNÝMI AUTOBUSMI zabezpeená zo smerov Piešany, Nové Mesto n V, Veselé, Vrbové- stravný lístok v hodnote 4,30 € za kadú odpracovanú zmenu- mzdové zvýhodnenie za poobednú zmenu 0,14 € hod. a nonú prácu v súlade so Zákonníkom práce- bonus za nadproduktivitu- extra bonus za nadasové hodiny na rannej a poobednej...

 • Company NOHEL GARDEN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Balenie a kontrola tovaru na sklade.Výhody:- Práca v stabilnej spolonosti. - Po zapracovaní monos 13-teho platu a príspevku na dovolenku. - Po uplynutí ronej zmluvy monos pracova na dobu neuritú....

 • Company JUMICOL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Ponuka pre UoZ v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu"Preberanie tovaru od dodávatea.Ukladanie tovaru do regálov.Chystanie tovaru poda objednávky.Pomoc pri nakladaní do auta.Výberové konanie sa uskutoní da 04.02.2020 o 10.00 hod....

 • Company SAFE TIME, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Prijímanie materiálu na sklad.Skladová evidencia a manipulácia v sklade.Výdaj materiálu do výroby a expedovanie výrobkov pre zákazníka.Zabezpeenie prepravy.Výhody:Jednozmenná prevádzka.Príjemné pracovné prostredieMladý kolektív....

 • Company CEMM THOME SK, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  - Zaisuje fyzický príjem tovaru, overuje poet balíkov, ich stav, ich oznaenie. - Prevádza výdaj zásob zo skladu pri rešpektovaní FIFO. - Zaisuje zásobovanie dielní. - Uskutouje celkovú manipuláciu, triedenie materiálu, surovín, hotových výrobkov a ostatných materiálov (napr. obaly, odpady, a pod.). - Spolupracuje na uvedení KANBANu do chodu a na jeho fungovaní.Výhody:- práca v stabilnej zahraninej firme- jedná sa o prácu na hlavný pracovný pomer - pracovnú zmluvu- nadštandardné bonusy odprezentované na osobnom pohovore...

 • Company CEMM THOME SK, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zabezpeuje zásobovanie výroby materiálom (KANBAN systém).Prevádza výdaj zásob zo skladu pri rešpektovaní FIFO.Uskutouje celkovú manipuláciu, triedenie materiálu.Podiea sa na inventúrach.Práca s PC.Práca na zmeny.Výhody:Zaujímavý bonusový systém....

 • Company CEMM THOME SK, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  •Vyváanie a drvenie plastového odpadu z výrobnej haly /vtoky, NOK, kusy...../•Dopanie hmoty do súpravy strojov poas výroby•Príprava a zásobovanie obalového materiálu /kartóny, boxy/•Vyistenie a zásobovanie obalového materiálu pre CLEAN ROOM•Vyváanie big-bagov s nadrveným odpadom na zhromadisku odpadu•Vyváanie NO z klietky na zhromadisko•Vyváanie hotových výrobkov z halyVýhody:- práca v stabilnej zahraninej firme- jedná sa o prácu na hlavný pracovný pomer - pracovnú zmluvu- nadštandardné bonusy odprezentované na osobnom pohovore- príspevok na stravný lístok nad rámec Zákonníka práce...

 • Company B - komplet, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  rozvoz tovaru na nákladnom aute s mechanickou rukou, vykládka a nakládka tovaru vysokozdviným vozíkom....

 • Company AJ Metal Design a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • Manipulácia s hotovými výrobkami, príjem hotových výrobkov z výroby a ich,uskladnenie na presne urené skladové miesto,• zaskladnenie a vyskladnenie výrobkov v rámci informaného systému,• kontrola presného oznaenia tovaru na etiketách pred nakládkou,• príprava nakládok na expedíciu výrobkov zákazníkovi, v prípade potreby rozbalenie štandardného balenia výrobkov a opätovné zabalenie presne objednaného potu výrobkov,• naloenie tovaru do rozvozových vozidiel, o najefektívnejšie vyuitie nákladného priestoru vozidla,• inventarizácia stavu zásob tovaru na sklade,• prekládka tovaru,• iné úlohy v súvislosti so skladovým hospodárstvom poda pokynu nadriadeného.Výhody:- zázemie rastúcej zahraninej spolonosti- 13. a 14. plat- KPI bonus- vernostný bonus- príspevok na 3. pilier DDS- stravné lístky v ho...

 • Company OLEJCENTRUM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - manipulácia s tovarom- preberanie tovaru- balenie balíkov- kontrola tovaru- zodpovednos za skladové zásoby- kontrola stavu zásob...

 • Company SUMMIT AUTOTECH Slovakia DCA s.r.o. in Mikula
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Manipulané práce - príjem a výdaj skladových poloiek.Písomná evidencia stavu skladových poloiek.Pravidelné inventarizané kontroly.Obsluha VZV.Práca v nepretritej prevádzke /denná, noná, vono, vono/.Výhody:3,19 EUR hod. 70,- Eur mesiac dochádzkový bonus prémiový bonus príplatky za zmennos poobedný, noný, sobota, nedea , priemerná mesaná hodinová mzda je 4,50 Eur, závisí poda potu odpracovaných hodín- bonus za VZV 20 EUR mesiac- príjemné pracovné prostredie- ohodnotenie poda dosahovaných výsledkov- firemná doprava z vybraných lokalít- Vianoný veierok- vitamínové balíky, Mikulášske balíky pre deti zamestnancov- príspevok na stravu a stravné lístky- odmeny pri ivotných jubileách- príspevok pri svadbe zamestnanca- odmeny pre najlepších zamestnancov- roný bonus...

 • Company SUMMIT AUTOTECH Slovakia DCA s.r.o. in Mikula
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Manipulané práce - príjem a výdaj skladových poloiek.Písomná evidencia stavu skladových poloiek.Pravidelné inventarizané kontroly.Práca na 3 zmeny.Výhody:3,19 EUR hod. 70,- Eur mesiac dochádzkový bonus prémiový bonus príplatky za zmennos poobedný, noný , priemerná mesaná hodinová mzda je 4,00 Eur, závisí poda potu odpracovaných hodín- príjemné pracovné prostredie- ohodnotenie poda dosahovaných výsledkov- firemná doprava z vybraných lokalít- Vianoný veierok- vitamínové balíky, Mikulášske balíky pre deti zamestnancov- príspevok na stravu a stravné lístky- odmeny pri ivotných jubileách- príspevok pri svadbe zamestnanca- odmeny pre najlepších zamestnancov- roný bonus...

 • Company DECRAN-SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti- evidencia a registrácia skladového hospodárstva v informanom systéme Dynamics NAV- výdaj, príprava a príjem materiálu- manament skladových zásob vrátane hlásenia aktuálnych skladových zásob nadriadeným- vychystávanie materiálov na výrobné linky- zaskladovanie materiálov do skladu- vykládka a nakládka kamiónov- obsluha vysokozdviného vozíka- alšia administratíva v rámci skladového hospodárstvaVýhody: odmeny 200 € stravné lístky 4 € 13. plat motivaný vzhadom na dochádzku v plnej výške jednomesaného platu ...

 • Company EKOfence, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  kontrola a príjem tovaru od dodávateov, príprava a vychystanie tovaru pre zákazníka, manipulácia s tovarom (zakladanie do regálov a výdaj)...

 • Company LEONI Slovakia, spol. s r.o. in Dedinka
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • príjem, zaskladovanie a výdaj materiálu• príjem, zaskladovanie, balenie a expedícia hotových výrobkov• evidencia materiálových pohybov v systéme SAP• práca s vysokozdviným vozíkom• práca v dvojzmennej prevádzkeVýhody:- základná mzda: 4,70 EUR hod ostatné zloky mzdy mesaná odmena- plat 955 € brutto po zaškolení - nástupný bonus vo výške 100 € po absolvovaní skúšobnej doby- dvojzmenná prevádzka poobedný príplatok 0,28 € hod - vianoná odmena po splnení vopred urených podmienok- práca v stabilnej zahraninej spolonosti na trvalý pracovný pomer nie cez personálnu agentúru - monos sebarealizácie a profesijného rastu- motivujúci systém odmeovania- rôzne sociálne výhody - benefity pri ivotných a sociálnych jubileách- výhodná cena závodného stravovania jedále v priestoroch zamestnávatea – ...

 • Company Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Skontrolova vyloený tovar na urenom mieste poda dodacieho listu a oznai prípadné nezhody aktuálneho štandardu- Pri nakládke a výkladke materiálu dodriava postupy a zabráni ich poškodeniu- Spolupôsobi pri prevádzaní pravidelných fyzických inventúr- Riadi sa pokynmi manaéra logistiky, vedúceho skladu a dodriava štandardizované pracovné postupy- Dodriava pravidlá bezpenosti práce, poiarnej ochrany a vnútrofiremnej legislatívy- V logistických priestoroch nosi vdy výstranú vestu - Zaskladova diely poda pokynov platných pre zaskladnenie a vyskladnenie tovaru v skladeVýhody:- Špeciálny príplatok zodpovedajúci danej triede - Mesaný výkonnostný bonus - Dochádzkový bonus- Príspevok na dopravu - Polroné odmeny - Príspevok zamestnávatea na III. pilier - DDS - Vianoné a vitamínové balíky- Firemné vei...

 • Company Fortaco s. r. o. in Sap
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  •Zabezpeuje fyzické chystanie materiálu do výroby na základe materiálovej poiadavky•Spracováva dáta v systéme SAP súvisiace s výdajom materiálu zo skladu•Udriava poriadok v skladových zásobách•Aktívne spolupracuje s výrobným oddelením závodu•Vykonáva inventúrnu kontrolu•Udriava poriadok na pracovisku•Dbá na zvyšovanie bezpenosti práce v rámci skladovacích a expediných úloh závoduVýhody:motivané ohodnoteniepríplatky nad rámec zákonapríspevky na doplnkové dôchodkové sporeniestravovanie v podnikovej jedálni za 0,50 EURalšie finanné odmeny dochádzkový bonus, jubilejné odmeny, vernostné odmeny a pod. firemné akciedobré pracovné prostredie...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stock clerks Edit filters