Jobmonitor. Search results for Stock clerks

125 Jobs found

Used filters:
 • Stock clerksx
Displaying 1-50 of 125 results.
 • Company PROPLUSCO spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Sta sa súasou poprednej znaky slovenských výrobkov! Do spolonosti zaoberajúcej sa výrobou mlienych produktov hadáme pracovitých udí,  ktorí majú záujem o stabilnú a dlhodobú prácu. V prípade záujmu nám neváhajte zasla ivotopis.Náplou práce bude: - príprava tovaru pre jeho alšiu expedíciu k zákazníkovi- naskladovanie, preskladovanie, vyskladovanie, preberanie a odvoz reklamovaného tovaru- nakladanie vozidiel diakovej prepravy- hygienicko - sanitané práce- starostlivos o pridelené strojné a technické zariadenia- 8/12 hod. zmenyVýhody:- zabezpeené ubytovanie s príspevkom od 197€ do 233€ pre mimobratislavských kandidátov - základná mzda 820€ brutto odmeny do výšky 29percent príplatky - podniková predaja s výrobkami za skvelé ceny- do 29percent výkonnostný bonus- 3,90€ stravné lístky - 3,7...

 • Company VK-stroj s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  - vykládka a nakládka výrobkov a materiálu- skladník plechov - vychystávanie materiálu do výroby- pomocné práce v kovovýrobe, obrábanie kovovVýhody: prémie za osobné ohodnotenie...

 • Company ISPA Prešov, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Vyskladovanie, zaskladovanie tovarov za pouitia VZV, zásobovanie výrobných strojov materiálom, odváanie na sklad.Výhody:výkonnostné príplatkypracovná doba...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  - práca na VZV,- fyzický príjem a výdaj materiálu,- skladovanie a príprava materiálu,- prevaovanie vybraných druhov surovín,- spracovanie evidencie v informanom systéme,- hmotná zodpovednos za skladované suroviny na sklade,- pravidelné istiace práce.Výhody:- 4,35 - 5,3 EUR hod.k základnej mzde máš prémie 12percent mes. dochádzkový bonus 50 Eur 2x rone mimoriadne odmeny roný dochádzkový bonus 500 Eur. Nástupná mesaná mzda od 850 brutto.- práca v stabilnej - prosperujúcej spolonosti- príspevok na zdravotnú starostlivos- bohatý sociálny program príspevky na dopravu, príspevok na detský tábor, pri nástupe dieaa do 1. roníka, príspevok pri návšteve dieaa jasie alebo materskej školy, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v akých ivotných situáci...

 • Company Ms-Augustinium s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  Pracovný pomer: ivnos (7,5€/hod), TPP (5,6€/hod), dohoda o brigádnickej práci študentov (6€/hod)Poet odpracovaných hodín je na dohode (aj pre študentov aj pre zamestnancov TPP)Práca v sklade:- príjem tovaru od dodávateov na interný sklad a jeho kontrola- zatriedenie tovaru na pozície, inventúry- kompletizácia objednávok, tla faktúr a štítkov, príprava na odoslanie, balenie zásielokAdministratívna práca:- príprava textov pre e-shop - práca v exceli a worde- komunikácia so zákazníkom e-mailom aj telefonicky ohadom objednávok- objednávanie u dodávateov, vystavovanie faktúrPráca v sklade je hlavnou náplou pracovného asu, administratíva v menšej miere....

 • Company Rademaker Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Príjem, mnostevná kontrola a uskladnenie tovaru, jeho doprava, sústredenie a výdaj tak, aby sa zabezpeilo správne prijatie tovaru na urenom mieste a naas.Práca so skenerom a s rune vedeným vysokozdviným elektrickým vozíkom s platným preukazom.Výhody:Jednozmenná prevádzka - jeden týde v mesiaci práca v druhej zmene, od 13,30 do 22,00 hod.Príplatky nad rámec zákona.Letný a zimný bonus.Odmeny pri pracovných, ivotných jubileách.Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie.Calio karta.DDP.Pri práci na zmene zabezpeená strava....

 • Company Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Príjem, evidencia, manipulácia a výdaj mrazených výrobkov zo skladu a výroby, príprava výrobkov na vypekanie - ukladanie na plechy.Výhody:príplatok 0,72 € hod. Hrubá mzda za mesiac cca 900 €...

 • Company GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. in Boľ
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  -Vykládka dielov od dodávateov, nakládka prázdnych obalov-Kontrola dodacích listov so skutoným dodaným potom dielov-Zaskladnenie dielov fyzicky do regálov a elektronicky.- Oznaenie dielov etiketami-Preskladovanie medzi jednotlivými skladmi v systéme tak, aby bol kadý fyzický pohyb materiálu zaevidovaný-Vystavovanie dodacích listov-Vedenie obalového konta-Vykonávanie mesaných inventúr – fyzicky, elektronicky-Uplatovanie a zlepšovanie systému environmentálneho manaérstva a systému manaérstva bezpenosti a ochrany zdravia pri práci v rámci svojej pôsobnosti-Kontroluje materiál na vstupe....

 • Company Embraco Slovakia s.r.o. in Mikula
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Do spolonosti EMBRACO SLOVAKIA, s.r.o. radi prijmeme skladníka, ktorý bude:• vykonáva innosti spojené s príjmom, výdajom a uskladnením materiálu• manipulova s materiálom• uskladova materiál• pripravova materiál poda poiadaviek výroby• pouíva a vykonáva základnú údrbu manipulanej techniky• udriava poriadok v pridelených skladovacích priestoroch• kontrolova prijímaný materiál poda príjmových dokumentovVýhody:Nástupná mzda: 726€ brutto mesiac; po 3 mesiacoch 774€ dochádzkový bonus 50€ variabilná zloka mzdy do 39€ mesane príplatky Priemerná hrubá mzda: 960 € brutto mesiac.Zamestnanecké výhody, benefity:- bonus za senioritu po odpracovani min. 5 rokov vo firme- roný bonus po odpracovaní 1 roku vo firme - 760€ rone- príspevok zamestnanca na stravu 0,54€ monos výberu z 5 jedál - príspev...

 • Company CMF Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  • príjem a zaskladnenie materiálu do skladu• vychystávanie a výdaj materiálu zo skladu• práca s informaným systémom pre spravovanie skladov• balenie, manipulácia a expedícia hotových výrobkov• obsluha vysokozdviného vozíka• vykonávanie iných prác poda pokynov zamestnávateaVýhody:- zaškolenie na pozíciu- istota zamestnania v prosperujúcej spolonosti- stabilné zázemie a dobré pracovné podmienky- osobný a profesijný rast- motivujúce platové podmienky- rizikový príplatok 120 € za mesiac- doplnkové dôchodkové sporenie 2percent z hrubej mzdy- 13. plat vo výške priemerného základného platu- dochádzková prémia vo výške 120 € rone...

 • Company Quatro - JK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Objednávanie surovín potrebných pre prevádzku. Sledovanie trvanlivosti potravín. Upratovanie skladových priestorov, chladniiek, mrazniiek. Zabezpeovanie objednávok na vývoz stravy z prevádzky....

 • Company KS - KOMFORT Komárno, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Hadáme do nášho tímu organizane zdatného kolegu s prirodzenými koordinanými schopnosami a technickým zmýšaním, ktorému nechýba dynamika, iniciatíva a zdravá miera sebaistoty. Práca na trvalý pracovný pomer na dobu neuritú, prípadne ivnos.-Systematické udriavanie skladu, skladových priestorov a uloeného materiálu na poriadku a s potrebným prehadom- Príjem a výdaj materiálu -Fyzická inventarizácia skladových zásob v urených termínoch-Hmotná zodpovednos za zverené hmotné prostriedky /tovar, pracovné náradie, stroje a VZV/-Práca s manipulanou technikou a fyzická manipulácia s tovarom-Príprava tovaru na realizáciu jednotlivých zákaziek alebo na expedíciu poda pokynov vedúceho skladového hospodárstva a taktie dôsledná kontrola, príjem nespotrebovaného materiálu ...

 • Company LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - manipulácia s tovarom,- príjem a kontrola tovaru do skladu,- príprava a kontrola tovaru na expedíciu,- nakládka a vykládka v zmysle stanovených postupov,- inventarizácia tovarových poloiek na sklade.Výhody:- Firemné benefity.- Základná mzda 800€ variabilná zloka, cca 900 EUR v istom. -Jednoduchá, stabilná, dobre platená práca....

 • Company PROSERVIS Strážske, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Preberanie, skladovanie, výdaj materiálu, príprava expedície materiálu.Vedenie predpísanej evidencie a úas na vykonávaní inventúr.Obsluha, denná údrba a bené opravy zverených mechanizaných prostriedkov....

 • Company Fekollini s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  - zásobovanie výroby,- príjem, výdaj a evidencia materiálu,- expedícia hotových výrobkov, inventarizácia,- pravidelné zásobovanie výrobnej prevádzky materiálom,- kontrola výrobkov a alšie,- bez oprávnenia na VZV,- runý vozík...

 • Company KMV BEV SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  * Zabezpeovanie nakládok a vykládok tovaru* Uskladovanie prijatého tovaru* Príprava nakládokVýhody:Zaujímavá práca na plný úväzok v profesionálnom a dynamickom prostredí Pracovný pomer na dobu neuritú 10 percent mesaný bonus a 5 percent roný bonus Pri splnení kvalifikaných predpokladov monos navýšenia mzdy Poistenie zodpovednosti za škodu Príspevok na úrazové a ivotné poistenie Príspevok na stravovanie Príspevok na dopravu Benefity formou zamestnaneckej kafetérie 25 dní dovolenky Spoloenské a športové akcie pre zamestnancov Pitný reim...

 • Company NATURAL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Nápl práce:- obsluha jednoduchých výrobných zariadení- výroba vitamínov a výivových doplnkov- nastavovanie výrobných strojov- balenie, etiketovanie a miešanie produktov- príprava produktov na expedíciu- práca so strojmi - technické zameranieVýhody:- práca na trvalý pracovný pomer s 3-mesanou skúšobnou lehotou- práca v kolektíve- 30 percent zava na vitamíny a výivové doplnky- odmeny za dobrý výkon- bezplatné pracovné odevy a príspevok na pranie...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • nakladanie / vykladanie materiálu z auta a jeho kontrola• uskladovanie materiálu poda princípu FIFO• vykonávanie mesanej inventúryVýhody:- mesaná prémia do výšky 10percent- vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- pravidelné prehodnocovanie mzdových taríf- dotované závodné stravovanie- príspevok pri ivotnom a pracovnom jubileu- zázemie stabilnej medzinárodnej spolonosti- komplexný školiaci program...

 • Company RONA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  1. Manipulané práce pri zaskladovaní a expedícii výrobkov.2. Balenie, prebaovanie, sortírovanie, skladanie, etiketovanie a alšia manipulácia so sklárskymi výrobkami.3. Odváanie a premiestovanie paliet (klietok) so sklárskymi výrobkami a manipulácia s obalovým materiálom (kartónmi) a prostredníctvom runého paletového a VZV vozíka. 4. Práce v skladoch a manipulaných priestoroch; príjem, uskladnenie materiálov, kartónov, surovín, polotovarov  rôznych výrobkov spojené s ich manipuláciou – presunom.Výhody:Bohatý sociálny program:Návratné bezúroné pôiky 13.plat Benefitné sklo pre zamestnancov Fyzioterapeutická ambulancia Individuálny benefitný úet zamestnancaSociálna výpomoc zamestnancomVernostné odmenyNadštandardná zdravotná starostlivosDoplnkové dôchodkové sporenieOdmeny pri pracovných a...

 • Company CBA VEREX, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Manipulácia s tovarom, doplovanie regálov v zmysle logistiky VO skladu.Výhody:K základnej mzde sú vyplácané odmeny za nadštandardný výkon, mzda môe dosiahnu výšku 1.000,- eur a viac.Práca v stabilnej spolonosti.Firemné benefity.Moderná prevádzka.Priateský kolektív....

 • Company Grand Gastro s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Fyzické preberanie tovaru dodaného do skladu, kontrola dodacích listov a alších sprievodných dokumentov z hadiska kvality, mnostva, dátumu spotrebyUkladanie a skladovanie tovaruPríprava a výdaj tovaru, v prípade potreby vracanie tovaru dodávateomUdriavanie skladových priestorov v predpísaných podmienkachZaisovanie bezpenosti tovaruZodpovednos za správu materiálu, spolupráca na inventúrach tovaru v sklade, kontrola záruných lehôt skladových zásobVedenie a bená údrba sluobných motorových vozidielVykonávanie nákupuNákup a zútovanie pohonných hmôt, mazadielUdriavanie istoty vo zverených sluobných motorových vozidláchRozvoz stravyPresun tovaru z prevádzky na inú prevádzkuIné poda potreby a na základe pokynov nadriadenéhoVýhody:Výhodné stravovanieVoné víkendyOdmeny do výšky 70, - € v hrubom me...

 • Company KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pracovné úlohy vo vekosklade potravín.Výhody:Práca v stabilnej spolonosti.Odmena 50 Eur mesane aj v skúšobnej dobe.výkonnostná odmena do 200 Eur mesane - po skúšobnej dobe...

 • Company INOX PROCESS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Nakládka vykládka nákladných áut vysokozdviným vozíkom, práca v sklade, príprava výpalkov do výroby. ítanie výkresov výhodou.Výhody:Monos dlhodobého zamestnania v dynamicky sa rozvíjajúcej firme.Výborné platové podmienky.Obedy zadarmo.Pracovný odev , ochranné pomôckyMotivané mesané prémie.13 plat- koncoroné odmenyMzdové podmienky brutto 800 - 1 000 EUR mesiacK základnej mzde 170 € prítomnostná prémia a 20 € prémia kvality....

 • Company APIS Plastic Slovakia s. r. o. in Mikula
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zaskladovanie a vyskladovanie materiáluZásobovanie materiálom do výrobyPráca v 3-zmennej prevádzke.Výhody:3,90 EUR hod. 70,- Eur mesiac dochádzkový bonus- príjemné pracovné prostredie- firemná doprava z vybraných lokalít- Mikulášske balíky pre deti zamestnancov- príspevok na stravu a stravné lístky- odmeny pri ivotných jubileách- príspevok pri svadbe zamestnanca- roný bonus...

 • Company EndyMax, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vodi VZV v potravinárskom priemysle, picker.Výhody:Skúsenos s ovládaním všetkých druhov elektrických vozíkov, výborná znalos neminy C2 , vlastné auto...

 • Company ERB - Eduard Rada Breweries, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -Zodpovednos za vedenie evidencie a stav zásob hotových výrobkov, surovín, jednicového materiálu na sklade a obalov-Príprava zásob na závozy poda jednotlivých objednávok a poiadaviek obchodu-Príprava obalov pre výrobu-Naskladnenie a evidencia hotových výrobkov-Spracovávanie výdajov a príjmov poda jednotlivých skladov a zodpovednos za správnu evidenciu -Vypracovanie reportingov pre svojho nadriadeného-Zodpovednos za istotu všetkých skladových priestorov-Zabezpeenie a kontrola teploty v skladeVýhody:Zamestnávame udí na trvalý pracovný pomer a zabezpeujeme im finannú stabilitu. Okrem fixného platu v pracovnej zmluve pridávame po skúšobnej dobe 30percent prémie a odmeny formou osobného ohodnotenia. V našej spolonosti vyplácame 13ty plat....

 • Company POLPLAST-SK spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  preukaz VZV  je vítaný ale nie je podmienkou, monos získa osvedenie prostredníctvom firmydopredu treba kontaktova p. Homolu 0903646083...

 • Company MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  -zodpovedá za správne a presné prebratie, uskladnenie a vyskladnenie materiálov resp. výrobkov, poda pokynov -materiálových / baliacich listov-zodpovedá za správne mnostvá prijatých a vydaných materiálov do a zo skladu-zabezpeuje správnu identifikáciu materiálov-plní poiadavky noriem kvality, poiarnych a bezpenostných predpisovVýhody:- práca v dvojzmennej prevádzke- týdenný pracovný as 37,5 hodiny- pracovný pomer na dobu uritú 1 rok skúšobná doba 3 mesiace - zaujímavé benefity DDP do výšky 3percent; stravné lístky DOXX v hodnote 5 EUR ; odmeny pri ivotných a pracovných jubileách, v prípade splnenia hospodárskeho výsledku- letný plat, 13.plat, systémové vzdelávanie ...

 • Company Daejung Europe s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Práca v sklade v mladom kolektíve na pozícii Skladník alebo Expedient• Vystavovanie dodacích a preberacích listov• Obsluha vysokozdviného vozíka (vieme zabezpei)• Spolupráca pri inventúrach• Práca v systéme ESO9• Komunikácia s Vedúcim skladu a Koordinátorom skladuVýhody:- Motivaná zloka k fixnej zloke a do výšky 1,20 € hod.- Dochádzkový bonus 50€, mimoriadny dochádzkový bonus 100€, - Nadasové bonusy, systém nájdi svojho kolegu príspevok pri odporuení kandidáta na vonú pracovnú pozíciu vo výške 200€ , - Príplatky za nonú prácu, prácu vo sviatok a cez víkendy,- Stabilná práca v renomovanej výrobnej spolonosti s perspektívou vývoja.- Zabezpeenie zmluvnej autobusovej dopravy do zamestnania.- Sociálny program, príspevky na kultúru a rodinu, firemné akcie, výlety pre rodiny- Systém školení, v...

 • Company DECODOM, spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - príjem a zaskladnenie tovaru na sklad- príprava expedície poda expedinej prípravy- nakládka tovaru odberateom- obsluha systémových zakladaov a elektrických vozíkov- práca na zmenyVýhody:- k základnej zloke mzdy je vyplácaná provízia výška príspevkov nad rámec zákona priemerná hrubá mzda 1100,- € - stabilný príjem- dochádzkový bonus- príspevok na stravovanie- finanná odmena pri pracovnom výroí- finanná odmena pri ivotných jubileách- odmeny pre darcov krvi- zamestnanecké zavy na výrobky spolonosti...

 • Company Caravita Europe, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - príjem a výdaj tovaru- vychystávanie materiálu do výroby- balenie tovaru, príprava expediných dokumentov (vypisovanie dodacích listov), spracovanie expedície- skladová evidencia, práca v ERP -skladové hospodárstvo- vykonávanie inventúr- zodpovednos za sklad a expedíciu tovaruVýhody:Stabilné zamestnanie v perspektívnej spolonosti13. plat ostatné benefity, preplácanie nadasov, extra príplatky za nadasyZaujímavá práca v mladom kolektíveMonos osobného a profesijného rozvoja...

 • Company EDYMAX Europe s. r. o. in Nemecká
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Práca pre medzinárodného výrobcu prémiových textilných produktov (spodné prádlo a obleenie pre všetky vekové kategórie).Práca vhodná najmä pre eny! zaskladovanie vyskladovanie pickovanie balenie triedenie textilneho tovaruMiesto práce : Schmallenberg, NEMECKOVýhody:MZDA : 10,45 Zabezpeené UBYTOVANIE Príspevok na ubytovanie 1 € za kadú odpracovanú hodinu NEMECKÁ PRACOVNÁ ZMLUVA, nemecké sociálne, zdravotné, dôchodkové zabezpeenie SLOVENSKÝ KOORDINÁTOR - Komplexná starostlivos DODATONÉ FINANNÉ PROSTRIEDKY - Vrátenie dane z Nemecka, i poberanie nemeckých prídavkou na deti Spojíme Vás s našou partnerskou spolonosou, ktorá Vám pomôe získa maximálnu monú sumu Poskytujeme zálohy...

 • Company HADVIČÁK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - práca v dvojzmennej prevádzke, víkendy voné- spracovanie, sledovanie a plnenie poiadaviek- koordinácia pracovníkov poas zmeny- koordinácia prác poas zmeny- príjem, výdaj tovaru- manipulácia s tovarom- evidencia stavu zásob- vystavovanie skladových dokladov- práca s PC- obsluha VZVVýhody:- dochádzkový bonus 100 € mesiac- mzda vyplácaná do 15. v nasledujúcom mesiaci- poskytovanie finanného príspevku na stravovanie 3,30 eur za odprac.zmenu- firemné benefity, firemné akcie...

 • Company Ko.Ma.Co-sk s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Práca vo vekoobchodnom sklade s trvanlivými potravinami, preberanie tovaru od dodávateov, kontrola záruk, rozkladanie tovaru do regálov poda sortimentu, udriavanie istoty, práca so skenerom, príprava tovaru poda objednávok, súinnos pri inventúrach tovaruVýhody:Platené nadasy, príplatok na stravovanie, príplatky k základnej zloke mzdy vo forme prémií a osobného ohodnotenie poda dosahovaných výsledkov a kvality práce-Piatky prac. zmeny od 7,00 - 14,00 hod....

 • Company TRANSFER International Staff k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Fyzické preberanie tovaru- Príjem a výdaj materiálu- Expedícia hotových výrobkov- Uskladovanie materiálu- Príprava materiálu- Obsluha VZVVýhody:- variabilná odmena a 13 percent- isté pracovné prostredie- 13. plat- príplatky poda zákonníka práce- monos ZÁLOH- stravovanie priamo v podnikovej jedálni, kde máme na výber menu zo 4 jedál za sumu 0,69 EUR...

 • Company GEBRÜDER WEISS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Práca v logistickom sklade na dve zmeny (6-14, 14-22).Výhody:mzda: GARANTOVANÉ 850 € brutto mesane variabilná zloka 300 €, roný bonus, bonus za odporuenie kandidáta 200 €...

 • Company FreshBox s.r.o. in Bratislava
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -Hadáme zodpovedného skladníka na nonú (pracovný as od 18:00) a dennú zmenu zmenu (pracovný as od 8:00)-Vychystávanie tovaru do domácností a reštaurácií (vychystávanie mäsa a zeleniny )-zodpovednos za vychystaný tovar- kompletizácie objednávok-miesto výkonu práce Opletalova7210, 841 07 BratislavaVýhody:-spoahlivos -dochvínos...

 • Company Pletiva s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -práca so skladovými zásobami-práca na VZV-práca s PC / vystavovanie ponúk a dokladov o zaplatení -manipulácia s peniazmi...

 • Company Textile House for EURO TRADE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zaskladnenie a vyskladnenie materiálu, manipulácia s rudlou.8 hodinová zmena.Výhody:- príplatok od 100 eur do 350 eur mesane a viac - osobné ohodnotenie, bonus za výkon- príplatok 120 eur - dochádzkový bonus - jednozmenná prevádzka- zabezpeený autobus z Bratislavy, Galanty a Trnavy- bezplatne - stravné lístky v hodnote 3,90 eur...

 • Company WINFA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Príjem a výdaj materiáluPríprava materiálu na odberRozvoz materiálu po výrobnej haleObsluha VZV 10t, 8t, 3,5tZodpovednos za naskladovanie a vyskladovanie materiálu a udriavanie poriadku na odberných a výdajných miestachObsluha eriavu s diakovým ovládaomVýhody:Mzda: 950 - 1 050 EUR - v závislosti od schopnosti pracova na VZV a so eriavomPráca v rýchlo sa rozvíjajúcej spolonosti, v príjemnom kolektíveDoplnkové dôchodkové sporenieZamestnanecké benefityPráca na 1 zmenu...

 • Company PaletExpress, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Skladové a manipulané práce, VZV, nakládka, vykládka tovaru....

 • Company PaletExpress, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Skladové a manipulané práce, VZV, nakládka, vykládka tovaru....

 • Company PaletExpress, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Skladové a manipulané práce, VZV, nakládka, vykládka tovaru....

 • Company Velička, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  denná expedícia pek.výrobkov,objednávky materiálu,vypracovanie dod.listov a pracovných výkazov...

 • Company Eltek s.r.o. in Sap
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •zaskladovanie materiálových poloiek do lokácií jemu urených•alokovanie jednotlivých poloiek systémom zhodné poloky patria do jednej lokácie, pokia je to moné •príprava a výdaj komponentov do výroby a zákazníkov v závislosti od potrieb a poiadaviek výrobných liniek alebo zákazníkov poda princípov FiFo a poiadaviek Lean teamu•práca s vnútorným informaným systémom SAP•spolupráca s oddelením vstupnej kontroly•práce pri udriavaní istoty a poriadku jemu zverenému úseku poda pravidiel princípov 5S s ohadom na environmentálnu politiku firmy •pomocné práce pri zaskladovaní materiálových poloiek pracovníkov z iných lokácií pri splnení podmienky prítomnosti min.1 pracovníka zodpovedného za lokácie•práca pri príprave a výkone Cycle count-u•práce potrebné na udranie prehadnosti a poriadku v sklade•pr...

 • Company MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zásobovanie výroby, vasný prísun materiáluKontrola stavu materiálu, výdaje tovaru zo skladuManipulácia s vysokozdviným vozíkomVykladanie, nakladanie kamiónov na základe dodacích listov...

 • Company SAS Automotive s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Zaskladovanie a vyskladovanie materiálu.- Vykládka a nakládka kamiónov.- Zásobovanie výrobnej linky pomocou VZV a Milktrainu.- Zber a triedenie prázdnych obalov.Výhody:- Uvedená je nástupná hrubá základná mzda, ku základnej mzde prináleí osobné ohodnotenie a príplatky poda zmennosti a zrunosti. Poas skúšobnej doby sa hrubá mzda pohybuje od 853- 1050Eur pri celom odpracovanom mesiaci- Po 6 mesiacoch úprava základného platu- Zabezpeené ubytovanie- Doprava do zo zamestnania.- Práca v trojzmennomm resp. dvojzmennom pracovnom reime- Nemusí by platný VZV preukaz, vieme doškoli- Monos získa 13. a 14.plat- Odmena za odporúanie nového kolegu a alšie zaujímavé benefity- Nadštandardná odmena za nadasy...

 • Company STAFF AG, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Máte preukaz na Vedenie vysokozdviného vozíku?Ak nie a ste šikovný, vieme Vás obsadi na pracovnú pozíciu, kde doklady na VZV nepotrebujete, asom si ich viete spravi.* Pracuje sa na 12 hodinové zmeny. Zamestnanec je zaradený na zmenu.Hadáme šikovných zamestnancov, na ktorých sa budeme môc spoahnú. Vy sa môete spoahnú, e Vám príde naas pekná výplata.Náplou práce je :* Obsluha VZV* Vykladanie a nakladanie paliet s tovarom a výrobkami* Vyskladovanie a naskladovanie tovaru v rámci skladu* iné obsluné a manipulané práce v rámci skladu a výrobyVýhody:Mzdové podmienky brutto základ 800€ 12percent bonus dochádzka, kvalita práce príplatky za prácu v noci Na našich zamestnancoch nám záleí!Ponúkame Vám prácus dlhodobou perspektívouVemi zaujímavé a motivané platové ohodnotenieV zime poskytujeme...

 • Company ARC International, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - príjem tovaru na sklad- príprava a balenie tovaru na expedíciu poda objednávok- vykladanie a nakladanie tovaru - poriadok v sklade a správne expedovanie tovaru- inventúra skladových zásob- príleitostná práca vodia...

 • Company LASER servis, spol. s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  príjem/výdaj tovaru technikom a zákazníkompríleitostný rozvoz tovaru vozidlom WV Caddypríprava tovaru na vyskladneniestarostlivos o vozidlo a poriadok v skladeVýhody:práca v stabilnej spolonostivýplaty naas v stanovený termínpreplatenie periodických školenízamestnanecká zava na firemné výrobky...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stock clerks Edit filters