Jobmonitor. Search results for Stationary plant and machine operators not elsewhere classified

35 Jobs found

Used filters:
 • Stationary plant and machine operators not elsewhere classifiedx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company Regal Beloit Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  obsluha, nastavovanie, programovanie CNC sústruhu poda poiadaviek a technickej dokumentácie kontrola vyrobených dielov obvyklými meracími prostriedkami znaenie komponentov výmena náradia a prevádzkových prostriedkov poda typu vyrábaných komponentov práca s riadiacim systémom Fanuc, Heidenhain, Siemens Sinumerik malo sériová alebo kusová produkciaVýhody: práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti monos profesionálnej sebarealizácie, odborného a osobného rastu moderné, kultúrne pracovné prostredie nadštandardný sociálny program vianoný bonus - 13. plat, stravovanie za 0,88 €, nápoje na pracovisku, dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, spoloenské akcie, pracovné vono nad rámec Zákonníka práce, príspevok na detskú rekreáciu, odmena k pracovnému a ivotnému jubileu, príspevok pri narodení ...

 • Company INJECTA, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Zoraovanie, nastavovanie a údrba strojov a zariadení na montá zdravotníckych pomôcok - lisy, montáne, potláacie a baliace linky, PLC automaty.- Odstraovanie porúch strojov a zariadení.- Kontrola innosti a funknosti zariadení, sledovanie chodu zariadení.- Spolupráca s výrobným technikom a technológom.Výhody:- Práca v stabilnej slovenskej spolonosti,- mzdová ponuka je individuálne prispôsobená skúsenostiam a zrunostiam kandidáta.ALŠIE ZLOKY MZDY:- mesaná odmena 100 €- variabilná zloka mzdy 10 percent- mesaná prítomnostná odmena 25 €- úprava mzdy po skúšobnej dobe- príplatky v zmysle ZP a KZ za prácu v noci, víkend, sviatok- kadoroné zvyšovanie miezd- polroné odmeny vo výške 300 €- náborový bonus 150 €- benefity zo sociálneho fondu - monos stravovania, odmena za odpracované roky, pri ...

 • Company KOVOMAN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  Obsluha stojanových vtaiek, vtanie dielcov....

 • Company LDM Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Nakladanie a vykladanie plechov z Laserového páliaceho centra, obsluha stroja.Výhody:bez výhod...

 • Company Cortizo Slovakia, a.s. in Breznica
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  •aha a reza materiál ako je urený na pláne profilu•uklada materiál do palety ako je urené na pláne alebo poda pokynov zodpovedného za zmenu•kontrolova odrezky a upozorni akonáhle spozoruje nejaký problém na materiále•naklada apy do lisu a pomáha lisiarovi pri riešení problému s lisom•píli vzorky pre programátora a matriciara.V prípade, e matriciar nemá vzorku oznaenú je potrebné ho na to upozorni•kontrolova stárnucu pec, kontrolova mieru rezu, kontrolova istý rez (deformácia), kontrolova profil po rezaní (iadne bubliny, iary, profil nesmie by udretý, deformovaný...)•vyfukova materiál•dba o funknos a istotu strojov•dodriava istotu na pracovisku poas zmeny aj pri jej výmeneVýhody:- mesaný bonusový systém odmien a do výšky 120 EUR v závislosti od pracovného výkonu a dochádzky - dochádzkový b...

 • Company ELLI SLOVAKIA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  operátor CNC strojov - obsluha CNC strojov poda výkresovej dokumentácieVýhody:bez výhod...

 • Company A - Z transport in Bajka
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - obsluha výrobnej linky KTL poda inštrukcie zoraovaa- samostatná práca poda inštrukcií a postupov- vykonávanie písomných a iných úkonov, ktoré je potrebné zrealizova pri zaatí a ukonení pracovnej innosti- práca s NZV (preukaz NZV musí by platný)- práca vhodná pre muovVýhody:Mzda: 785€ brutto základná mzdapríplatky poda Zákonníka práce - 4 zmenná prev. noná zmena, sobota, nedea, príplatok za nepretritú prevádzku - 4 zmenná nepretritá prevádzka - práca je na 8 hod. zmeny pracuje sa 2 x denná, 2 x poobedná, 2 x noná, 2 x vono - zabezpeené závodné stravovanie minimálny doplatok zamestnanca - zabezpeená doprava zadarmo- trasa 1 KN-Vráble : Komárno, Chotín, Marcelová, Modrany, Bátorové Kosihy, Gbelce, Svodín, Veké Ludince, Farná, Málaš, Tekovské Luany, Bajka, Vráble- trasa 2 KN-Vráble : K...

 • Company Pannon - Work Slovakia, s.r.o. in Baka
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Pre nášho partnera v Šamoríne hadáme pracovníkov na nasledovné práce: montá a obsluha strojov. Dlhodobá práca na pracovnú zmluvu, v trojzmennej prevádzke s okamitým nástupom.Práca vyaduje fyzickú zdatnos!Výhody: 30 percent variabilná zloka stravné lístky v hodnote 4 EURDoprava zabezpeená z nasledovných miest: Veký Meder, Dolný Štál, Toponíky, Trhová Hradská, Mad, Povoda, Balo, árad, Pataš, Mlieany, Vrakú, Baka, Horný Bar, Šuany, Bá, Dunajská Streda, Gabíkovo, Mierovo, Veké Blahovo, Lehnice, Vrakú, Trstená na Ostrove...

 • Company EMMEGI HEAT-EXCHANGERS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Obsluha odmasovacieho zariadenia pozostáva z:- Obsluha odmasovacej práky UNIKA- Nakladanie a vykladanie materiálu - Kontrola odmasteného materiálu pod UV svetlom- Vychystávanie odmasteného materiálu pre oddelenie montáeVýhody:Pohyblivá mesaná zloka prémia 80 € vyplácaná na základe kritérií v internej smernici spolonosti. Príjemné pracovné prostredie, benefity zamestnávatea....

 • Company Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. in Lok
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Hlavné úlohy:•Vykonáva výrobné innosti.•Dodriava a vykonáva kontrolu kvality poda plánu kontroly a SOP.•Vykonáva všetky innosti súvisiace s výrobou 5S a AM.•Podáva správy o svojej innosti team leaderovi / shift leaderovi.•Dodriava pravidlá ISO 14001, OHSAS a politiku BOZP firmy MM ELS.Povinnosti a úlohy:Proces a kvalita produktov•Je lenom výrobného tímu a zodpovedá za výrobu a plnenie výrobných, kvalitatívnych cieov,s ohadom na as cyklu.•Je zodpovedný za schválenie a uvonenie výroby na zaiatku zmeny a po prestojoch dlhších ako 4 hodiny.•Je povinný postupova a reagova poda poplachového plánu v prípade problémov alebo odchýlok. Postup v prípade problémov:•Analyzuje problémy s tímom.•Poda svojich znalostí a moností sa pokúša vyrieši problém vrámci svojich schopností a kompetencií získaných ...

 • Company Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. in Sabinov
  17.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Dohodnú si stretnutie na tel. . 0911968502, p. Jurašková. Min. uovské vzdelanie, VP sk. B. Výkon práce Prešov a Sabinov. Preisovanie odpadových vôd....

 • Company MOLITAS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - po zaškolení firma, vypláca prémie k brutto zárobku od 30€ vyššie- práca vo výrobnej prevádzke na výrobu dielov z polyuretánovej peny - balenie, lepenie, expedície .... - kusová výroba s dôrazom na manuálnu zrunos a dodriavanie noriem kvality,- schopnos pracova v stoji,- práca v kolektíve so spolone plnenými normami, ale individuálnou zodpovednosou za kvalitu a mnostvo vyrobených dielovVýhody:- Stabilná práca na pracovnú zmluvu s pravidelným príjmom a v príjemnom pracovnom prostredí,- príspevok na stravovanie,- koncoroné bonusy,- príspevok na 3. pilier DDP - šetríme Vám na dôchodok....

 • Company Miba Sinter Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Vykonávanie obsluných inností poda pracovných návodov, výrobných postupov (viacstrojová obsluha) a kvalitatívnych kontrolných podkladov- Vykonávanie samokontroly vo výrobe- Hospodárenie a pouívanie meradiel – zabezpeenie nastavovania, kontroly, istenia na zmene- Spolupráca pri zoraovaní stroja, poadovanie nastavenia stroja poda potreby- Vykonávanie ostatných inností poda pokynov zmenového majstra- Udriavanie na zmene zvereného pracovného miesta v istote a poriadku, vykonávanie istenia strojov a zariadení a zverených priestorovVýhody:- K základnej zloke mzdy sa prirátava mesaný bonus vo výške 15percent a príplatky za prácu v noci, v sobotu, nedeu a vo sviatok- Práca v nadnárodnej spolonosti- Práca na nových strojoch, moderných technológiách- Zaškolenie a monos odborného rastu...

 • Company ŽOS Vrútky a.s. in Teplá
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Obsluha tryskacích strojov, obsluha liniek na umývanie koajových vozidiel, hydromatov, strojov a zariadení na priemyselné istenie. Zdravotná spôsobilos - v riziku prach, hluk.Výhody:Základná mzda brutto od 560 – 1000 EUR.- odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy- 13. a 14. plat- vianoná odmena- pracovné jubileá do 860 EUR- príspevok pri narodení dieaa 300 EUR- príspevok darcom krvi do 166 EUR- teplá strava, pitný reim, cez víkend gastrolístky- organizovanie športových a spoloenských podujatí pre zamestnancov a ichrodinných príslušníkov- práca v stabilnej a perspektívnej spolonostiašie informácie na ...

 • Company PRO PERSONA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - práca v automobilovej výrobe vhodná pre eny aj muovVýhody:- ubytovanie zabezpeené a HRADENÉ, - zálohy 1000 K týdenne,- sluby koordinátora....

 • Company Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Obsluha technologického zriadenia OV, vykonávanie všetkých druhov prác súvisiacich s istením odpadových vôd. Administratívne práce a riadiace innosti v prípade zastupovania správcu.Výhody:Dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spolonosti.Sociálne benefity....

 • Company Hörnlein Slovensko, s.r.o. in Bielovce
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - obsluha poloautomatických obrábacích strojov - jednoduchá manuálna práca- práca na 1 zmenu - poobedna - skrátený úväzokod 17:00 do 22:00Výhody:-Výkonnostná odmena,dochádzkový bonus,- práca v stabilnej nadnárodnej spolonosti- denné stravné v hodnote 4,00 €- pracovné obleenie- lekárske prehliadky hradené zamestnávateom- doprava zo zamestnania zabezpeená firemnou dopravou, do zamestnania sa musí zamestnanec dopravit individuálneTrasa1: Vinica, Dolinka,Veká alomija, Balog nad Ipom, Kosihy, Kleany, Seianky,Ipeské Predmostie, TešmakTrasa2: Rykynice,Plášovce,Horné Túrovce, Veké TúrovceTrasa3: Dudince,Hokovce,Slatina,Horné Semerovce,Dolné Semerovce,Tupá, HrkovceTrasa4: Demandice, Pastovce,Bielovce,Ipeský Sokolec,Kubáovo, Sazdice,Vyškovce nad Ipom, Preseany...

 • Company Hörnlein Slovensko, s.r.o. in Bielovce
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - obsluha poloautomatických obrábacích strojov - jednoduchá manuálna práca- práca na 3 zmeny resp. 4 zmenyVýhody:-Výkonnostná odmena,dochádzkový bonus,príplatky za prácu v noci a cez víkend- práca v stabilnej nadnárodnej spolonosti- dlhodobé zamestnanie- denné stravné v hodnote 4,00 €- pracovné obleenie- lekárske prehliadky hradené zamestnávateom- doprava zabezpeená firemnou dopravouTrasa1: Vinica, Dolinka,Veká alomija, Balog nad Ipom, Kosihy, Kleany, Seianky,Ipeské Predmostie, TešmakTrasa2: Rykynice,Plášovce,Horné Túrovce, Veké TúrovceTrasa3: Dudince,Hokovce,Slatina,Horné Semerovce,Dolné Semerovce,Tupá, HrkovceTrasa4: Demandice, Pastovce,Bielovce,Ipeský Sokolec,Kubáovo, Sazdice,Vyškovce nad Ipom, Preseany...

 • Company ADO-Service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Obsluha rozmetacej píly PAUL S-918 a rozmetacej píly KME2-750 a súvisiace innosti...

 • Company GREENCEL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Oprátor výroby- výroba potrebného mnostva produktov poda plánu a kapacity STZ    - manipulácia so vstupnými produktmi a hotovou výrobou - odoberanie materiálu z urených STZ- príprava a oznaovanie vriec...

 • Company THORMA Výroba, k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 13.01.2020

  strojársky robotníkohýbanie plechových súiastok na CNC ohraovacom lise poda technickej dokumentácieVýhody:príspevok na dopravu...

 • Company Ekolumi, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Kvalifikovaný operátor zastáva funkciu "predáka" na hale a má na starosti:- team výrobných pracovníkov- obsluhu výrobnej linky na recykláciu PET fliaš- prácu s kontrolným panelom- obsluhu VZV, riadenie logistiky v halea preto hadáme kandidáta s praxou na podobnej pozícii.Nástup dohodou, štvorzmenná prevádzka.Výhody:- odmeny na základe dosahovaných výsledkov...

 • Company TUBAPACK, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Obsluhovanie výrobnej linky,- balenie výrobkov a priebenú kontrolu kvality,- odstraovanie chybných túb a dokladanie bezchybných,- prípravu baliaceho materiálu.Výhody:- Práca v stabilnej spolonosti,- 13. a 14. plat,- doplnkové dôchodkové sporenie,- výhody zo sociálneho fondu....

 • Company AGROGARANT, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  MECHANIZÁTORVýhody:bez výhod...

 • Company Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zodpovednos za údrbu, starostlivos a prevádzku zariadení istiarní odpadových vôd a za údrbu a opravy zariadení podzemných erpacích staníc verejnej kanalizácie.Výhody:Silné zázemie akciovej spolonosti, dobré pracovné podmienky, stravné lístky vo výške 4,20 eurá.Mesané výkonnostné odmeny, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie po skúšobnej dobe, dodatková dovolenka....

 • Company Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - prevádzkovanie OV a riadenie technologického procesu OV a erpacích staníc- manipulácia s odpadovou vodou a vznikajúcim kalom- údrbárske a istiace práce na objektoch OV a preerpávacích kanalizaných staníc...

 • Company Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - prevádzkovanie OV a riadenie technologického procesu OV a erpacích staníc- manipulácia s odpadovou vodou a vznikajúcim kalom a zhrabkami- údrbárske a istiace práce na objektoch OV a preerpávacích kanalizaných staníc- evidencia dovezených splaškových vôd...

 • Company HRman, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Hadáme viacerých operátorov výroby (vhodnejšie pre muov), ktorých náplou práce bude:• vykonávanie manuálnej práce pri obsluhe tmeliaceho stavu• výroba elektroporcelánových izolátorov• práca v nepretritej prevádzke v 12 hodinových turnusoch (denná, noná, 2 dni vono)Výhody:- dochádzková prémia vo výške 30€ mesiac pri splnenej podmienke odpracovaného celého mesiaca- mesané odmeny do výšky 1,35€ kadá odpracovaná hodina pri splnení podmienok- 13. plat- zabezpeenie školenia na vysokozdviné vozíky a obsluhu eriavu- zaujímavý príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company HRman, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Hadáme operátorov výroby, ktorých náplou práce bude:• vykonávanie manuálnej práce pri obsluhe izolisu (alebo CNC stroja)• výroba elektroporcelánových izolátorov• práca v nepretritej prevádzke v 12 hodinových turnusoch (denná, noná, dva dni vono)Práca je vhodnejšia pre muov.Výhody:- dochádzková prémia vo výške 30€ mesiac pri splnenej podmienke odpracovaného celého mesiaca- mesané odmeny do výšky 1,35€ kadá odpracovaná hodina pri splnení podmienok- 13. plat- zabezpeenie školenia na vysokozdviné vozíky a obsluhu eriavu- zaujímavý príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company HRman, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Hadáme operátorov výroby (práca vhodnejšia pre muov), ktorých náplou práce bude:• obsluha a nastavovanie strihacej linky• odbaovanie a balenie zvitkov• výroba drevených paliet• práca s plechomVýhody:- kompenzácia dopravy- stravné lístky- letný a vianoný bonus 13. a 14. plat - odmeny na základe osobného hodnotenia- odmeny za zlepšovacie návrhy- kadoroný nárast miezd na základe osobného hodnotenia zamestnancaIné benefity spolonosti:- odborné školenia potrebné pre výkon práce na náklady zamestnávatea VZV, eriavy - nadasy preplácané nad rámec zákona sviatky, nedele 100percent - isté pracovné prostredie- flexibilita pracovných pozícií...

 • Company Pannon - Work Slovakia, s.r.o. in Baka
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  riadenie strojov poas výrobných fáz, zasahujúc alebo iadajúc podporu pre krízové situácienaloenie vstupného materiálu a opätovné zahájenie výrobyvykonávanie zásahov benej údrby poda inštrukcií, ktoré sú uvedené vo formulári pri strojivykonávanie pomocných inností, poda poiadaviek príslušných fáz pracovného dokumentukontrola produktu na základe špecifikácií vydaných oddelením kvalityVýhody:Roný bonusMonos vianoného bonusu vo výške mesaného platu poda výsledkovStravovanie za 0,50€ alebo stravovacia kartaFiremné akcie - Family Day, Vianoný veierok, popr. výletPráca v nadštandardných priestoroch - Stavba roka 2015Práca v stabilnej zahraninej spolonostiZabezpeená doprava:TRASA 1: Horné Mýto, Trhová Hradská, Dunajská Streda, Vydrany, Veké Blahovo, Horná Potô, Lehnice, Mierovo, PovodaTRASA 2: Vra...

 • Company Pannon - Work Slovakia, s.r.o. in Baka
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  -zoraovanie automatických tvárniacich strojov alebo zváracích strojov ( stroje na výrobu pruín, ohýbaky, lisy, zváracie roboty)-znalos princípov funkcie strojov riadených poítaom-základná znalos pneumatických, hydraulických systémov-zoradenie stroja na zabezpeenie zhodnej výroby-prezoradenie stroja na iný typ výrobku-denná kontrola strojov (parametre, funknos, opotrebujúce sa asti)-nájdenie príiny problémov a následné odstránenie-pravidelné výmeny a údrba strojov-technické školenie a dohad nad zásahmi operátorovVýhody:-Roný bonus -Monos vianoného bonusu vo výške mesaného platu, poda výsledkov-Stravovanie za 0,50€ alebo stravovacia karta-Firemné akcie - Family Day, Vianoný veierok, popr. výlet-Práca v nadštandardných priestoroch - Stavba roka 2015!-Práca v stabilnej zahraninej spolonosti,-Z...

 • Company BIOPLYN BIEROVCE s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Obsluha a riadenie sušiacej a granulanej linky, naloenie a odvoz peliet na VZV do skladu (JCB)...

 • Company Kerschner s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  triedi A - triedenie odpadov...

 • Company Mondelez SR Production s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Príprava surovín pre jednotlivé linky.Manipulácia s 25kg vreciami surovín.Násyp jednotlivých surovín do strojov.Roztápanie tukov.Výhody:Práca je obsadzovaná priamo do kmea to znamená, e benefity budú rozsiahle : Motivujúce platové ohodnotenie.Príplatky za poobednú, nonú zmenu, víkendy a štátne sviatky nad rámec zákona a za prácu v saenom prostredí.Zamestnanecké zavy na nákup okoládových výrobkov.Deputát okoládová odmena za dobre odvedenú prácu .Stravné lístky.Darekové poukáky na mesanej báze.Masáe chrbtice.RelaxFit centrum v priestoroch firmy.Odmeny pri pracovných a ivotných jubileách, svadbách a iné....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stationary plant and machine operators not elsewhere classified Edit filters