Jobmonitor. Search results for Stationary plant and machine operators not elsewhere classified

17 Jobs found

Used filters:
 • Stationary plant and machine operators not elsewhere classifiedx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company RD SITNO PRENČOV a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  Obsluha stroja v linke- hala na špeciálne spracovanie a skladovanie produktov RV...

 • Company RD SITNO PRENČOV a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  Obsluha a nastavovanie linky na výrobu slamených balíkov prostredníctvom LDC kontrolných panelovVýhody:príspevok na stravovanie, prémie za vykonanú prácu...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  - Práca na nových automatizovaných strojných zariadeniach- Vasné nastavenie strojného zariadenia na daný typ vyrábaného produktu v 3 zmennej prevádzke- Nastavovanie zariadenia cez touchpanel + mechanické úpravy- Obsluha strojného zariadenia a zodpovednos za výsledný produkt- Operatívna a preventívna údrba zariadenia, kontrola stavu strojného zariadenia- Dohad nad správnym chodom zariadenia a dodriavanie technologických postupov- Spolupráca s údrbou a projektovými manaérmi a súinnos pri zavádzaní nových technológiíVýhody:Mzda: 1100 Eur - 1400 Eur brutto mesane na základe skúseností mes. dochádzkový bonus 50 Eur roný dochádzkový bonus 500 Eur 2x rone mimoriadne odmeny - vrátane - Fyzicky nenároná práca- Mesané a dochádzkové bonusy 2x rone mimoriadne odmeny...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  - príprava stroja na plnenie – istenie, sterilizácia, sanitácia- zabezpeenie obalového materiálu pre proces výroby- obsluha strojných zariadení pre plnenie produktov, dodriavanie a vedenie potrebných záznamov- nepretritá kontrola produktu poas výrobného procesu poda stanovených štandardov a pracovných postupov – zodpovednos za kvalitu výrobkov- komunikácia a operatívne riešenie plynulej prípravy produktu v priebehu výroby- kontrola dátumu spotreby, váhy a obalu poda procesnej zákazky- dodriavanie a vykonávanie predpísaných postupov istenia a hygienických predpisov- zodpovednos za dodriavanie pracovného postupu a zásad BOZP- práca v nepretritej prevádzke – 12 hod. zmenyVýhody:- základná nástupná mzda od 735€ mesané prémie do výšky 29percent príplatky = priemerná mzda 1650€ 13. a 14. m...

 • Company YURA Corporation Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  - výroba a údrba CT panelov- nastavovanie, oprava CT zariaení- tvorba a kontrola CT programovVýhody:- motivané bonusy- stravenkové karty...

 • Company RM Corporation, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Ovládanie technologickej linky pomocou programu (zaškolenie). Priebená kontrola výrobku a linky.Výhody: dochádzkový bonus, po skúšobnej dobe zvýšenie platu, motivané hodnotenie...

 • Company 3b, s.r.o. in Látky
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - obsluha termolisu pri potlai látky na výrobu dresov,- obsluha technologického zariadenia (laseru) na rezanie látky,- obsluha tlaiarní,- prípravné práce.Výhody:- prémie,- monos zaškolenia....

 • Company Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -kontrolova správny postup v procese úpravy vody-ovládanie prevádzky ÚV po stránke strojnej - odstránenie nedostatkov a vzniknutých porúch v prevádzke - riadenie pracovných strojov-obsluha erpacích a preerpávajúcich staníc-údrba areálu ÚV-údrba a opravy na skupinovom vodovode-údrba a opravy elektrických zariadeníVýhody:-uzatvorenie pracovnej zmluvy na 1 rok po prehodnotení na dobu neuritú -primerané finanné ohodnotenie-pravidelné školenia a udriavanie odbornej spôsobilosti-príspevok na stravovanie nad zákonom ustanovenú hranicu-benefity...

 • Company SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Samostatná obsluha mechanických astí a elektrických zariadení všetkých napätí, práce na mechanických astiach a asticiach elektrických zariadení VHZ a zariadení NN, samostatné práce na elektrických zariadeniach VHZ a zariadení VN a VVN bez napätia.Výhody:5 dní dovolenky navyšeKvartálne osobné ohodnotenieDlhodobo stabilná pozíciaJubilejné odmeny za odpracované rokyStravné v hodnote 4€ hradené do výšky 3,50€ zamestnávateomPríspevok na rekreáciu zamestnancov...

 • Company STM POWER a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Príprava materiálov a polotovarov pre otryskávanie (maskovanie, runé doistenie)Otryskávanie materiálov a polotovarov v tryskacej komore poda technickej dokumentácieVýhody:- poskytovaná pohyblivá zloka mzdy do výšky 1, 00€ brutto za odpracovanú hodinu...

 • Company INJECTA, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  - zoraovanie, nastavovanie a údrba strojov a zariadení na montá zdravotníckych pomôcok - lisy, montáne, potláacie a baliace linky, PLC automaty- odstraovanie porúch strojov a zariadení- kontrola innosti a funknosti zariadení, sledovanie chodu zariadení- spolupráca s výrobným technológomVýhody:- Práca v stabilnej slovenskej spolonosti,- základná zloka mzdy od 800 € do 1000 € v závislosti od skúseností a zruností kandidátaALŠIE ZLOKY MZDY:- variabilná zloka mzdy 10 percent- mesaná odmena 150 €- príplatky v zmysle ZP a KZ za prácu v noci, víkend, sviatok, nadasy- odmena za prácu nadas 1,50 € h- polroné odmeny vo výške 300 €- úprava mzdy po skúšobnej dobe- kadoroné zvyšovanie miezd od 1.7.- benefity zo sociálneho fondu - stravovanie, odmena za odpracované roky, pri ivotnom jubileu, da...

 • Company EMMEGI HEAT-EXCHANGERS s.r.o. in Mikula
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - Hranovanie blokov a ich kontrola- Rovnanie blokov – mechanické, strojové- Pravidelná údrba zariadeníVýhody:EMMEGI prispieva sociálnym programom k spokojnosti našich zamestnancov prostredníctvom nasledovných aktivít:-dotácia na stravné lístky celkovo Vám spolonos uhradí 2,58 €,t. j. 64,5 percent ceny jedla, zamestnanec si hradí 1,42 € ,-vianoné balíky, balíky pre deti Mikuláš, De detí ,-poiova náradia naši zamestnanci si domov môu bezplatne zapoia náradie a nástroje z našej poiovne náradia ,-príspevok na rekreáciu zamestnancov,-príspevok na športovú innos dieaa,-benefit zamestnávatea vyplácaný štvrrone – vstup na športové a kultúrne podujatia, vstup do fitness centra, masáe at.,-príspevok pre narodené diea vo výške 60 €,-referenný bonus vo výške 300 € odmena za odporúanie zamestnanca ...

 • Company EMMEGI HEAT-EXCHANGERS s.r.o. in Mikula
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Obsluha odmasovacieho zariadenia pozostáva z:- Obsluha odmasovacej práky UNIKA- Nakladanie a vykladanie materiálu - Kontrola odmasteného materiálu pod UV svetlom- Vychystávanie odmasteného materiálu pre oddelenie montáeVýhody:EMMEGI prispieva sociálnym programom k spokojnosti našich zamestnancov prostredníctvom nasledovných aktivít:-dotácia na stravné lístky celkovo Vám spolonos uhradí 2,58 €,t. j. 64,5 percent ceny jedla, zamestnanec si hradí 1,42 € ,-vianoné balíky, balíky pre deti Mikuláš, De detí ,-poiova náradia naši zamestnanci si domov môu bezplatne zapoia náradie a nástroje z našej poiovne náradia ,-príspevok na rekreáciu zamestnancov,-príspevok na športovú innos dieaa,-benefit zamestnávatea vyplácaný štvrrone – vstup na športové a kultúrne podujatia, vstup do fitness centra, ma...

 • Company Slovenská Grafia a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Výkon obsluných inností pri tlaovom stroji vrátane zodpovednosti za dokonujúcu linku rotaného stroja a manipulanú techniku prislúchajúcu nákladovému miestu:- zodpovedá za správnu obsluhu a zoraovanie na dokonujúcich linkách,- nastavuje orezové noe na orezových linkách,- dbá o správne vyuívanie asu pri príprave (údrba, prestoj, porucha) na starostlivos o technický stav stroja,- v priebehu tlae pravidelne kontroluje kvalitu tlae (základné kvalitatívne parametre pre falcovanie a orez produktu), v prípade zistenia nepresnosti, resp. nezhody oznamuje to vedúcemu nákladového miesta alebo zmenovému majstrovi pre tla,- pripravuje a kontroluje spôsob vykladania poda technologického predpisu (TP), priom samotné poty, vykladanie a ostatné náleitosti konzultuje s vedúcim nákladového miesta, resp. so z...

 • Company TIMM SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Prijmeme aj eny. OBSADZUJEME POZÍCIU DO VÝROBY v 3 zmennej prevádzke, SKÚSENOS VO VÝROBE VÝHODOU, NIE PODMIENKOU. •obsluha strojov, ktoré mu boli zverené, •priebené istenie a udriavanie poriadku na pracovisku, vykonávanie údrby zvereného zariadenia, •vypanie predpísanej evidencie, správnos a pravdivos údajov.Výhody:Stabilná práca v medzinárodnej spolonosti, príplatky, nástupná mzda cca 850 eur brutto, odmeovací systém - prítomnostný bonus 75 eur, po skúšobnej dobe navýšenie mzdy o 100 eur, letný a vianoný bonus, osobné hodnotenie, projektové odmeny, monos kariérneho postupu....

 • Company TIMM SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  •fyzické preberanie tovaru dodaného do výroby a z výroby na sklad/baliku a vedenie záznamov v systéme •kategorizácia, oznaovanie tovaru pri prevzatí, ukladanie a skladovanie tovaru do regálov a vedenie záznamov v systéme•príprava a výdaj tovaru, v prípade potreby vracanie tovaru do skladu/balika a vedenie záznamov v systéme•udriavanie skladových priestorov v predpísaných podmienkach •zaisovanie bezpenosti tovaru•správa materiálu, spolupráca na inventúrach tovaru v sklade, kontrola záruných lehôt skladových zásob •obsluhovanie a sledovanie chodu viacerých strojov výrobnej linky – zarábanie impregnátov a aktualizácia údajov o zásobách •plnenie strojov materiálom a jeho odoberanie v prípade zisteného prebytku – prevodky a aktualizácia údajov o zásobách•balenie exportov a oznaovanieVýhody:Stab...

 • Company A - Z transport in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  - obsluha polo-automatizovaných výrobných strojov na výrobu extrudovaných výrobkov z plastu (PPE) - príprava materiálu, nastavenie stroja poda výrobného výkazu, obsluha stroja a kontrolovanie kvality vyrobených výrobkov - zodpovednos za nastavovanie, údrbu a obsluhu strojov, aby bola zabezpeená ich správna a plynulá prevádzka a zabránilo sa problémom a poruchovosti - dodriavanie výrobných smerníc a inštrukcii vo výrobnom procese - predkladanie správ svojim nadriadeným o kadodenných innostiach a informovanie vedúcich o dôleitých skutonostiach, ktoré by mohli ma vplyv na výrobný proces a kvalitu výstupov - výrobkov - dodriavanie poriadku na pracovisku, v spoloných aj vo vonkajší...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stationary plant and machine operators not elsewhere classified Edit filters