Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

61 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 61 results.
 • Company NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  výkon špecializovaných pracovných inností preventívnej a lieebnej starostlivosti na OAIM a odd. operaných sálVýhody:zamestnanecké bonusy...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Diagnostická a preventívno-lieebná innos....

 • Company Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Lekár špecialista v špecializanom odbore vnútorné lekárstvo pracuje na pridelenom pracovisku ako samostatný lekár s kvalifikáciou. Poskytuje a zabezpeuje komplexnú zdravotnú starostlivost v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpeuje konziliárnu zdravotnú starostlivos, vykonáva odbornú diagnostickú a preventívno-lieebnú innos v danom odbore.Výhody:Výška mzdy závisí od dosiahnutého stupa vzdelania. Motivácia formou osobného príplatku, finanné ohodnotenie pracovného nasadeniaSpolupráca s uznávanými odborníkmi.Atraktívne pracovné prostredie.Podpora vzdelávania a rozvoja zamestnancovSpolupatrinos zamestnancov a dobré medziudské vzahy na pracoviskuRôzne druhy nepeaných benefitov a tímbildingových aktivít...

 • Company NZZ - RELAX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatná práca lekára v ambulancii FBLR. Potrebná atestácia z FBLR. Alebo lekár tesne pred atestáciou....

 • Company Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti psychicky chorým na detskom oddelení psychiatrickom; vykonáva naviac špecializované innosti preventívnej a lieebnej starostlivosti; revíznu innos a posudkovú innos v príslušnom špecializanom odbore, ak je týmto poverený;Náborovvý príspevok 3000 EurŠpecializácia v odbore detská psychiatria;Výhody:5 dní dovolenky poda pracovného poriadku; 5 dní dodatková dovolenka , 2percent zo mzdy na DDS, odm eny, prpíplatok za sluby, osobný príplatok po 3 mesiacoch, výborný kolektív a príjemné pracovné prostredie, monos stravovania vv jedálni nemocnice, monos alšieho vzdelávania, vlastné rehabilitané zariadenie vrátane hipoterapie...

 • Company Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca na RTG pracovisku a na ultrasonografickej ambulanciiVýhody:zaradenie do špecializaného odboru rádiológia,mzda je upravená v Kolektívnej zmluve, uvedená mzda je pre absolventa a pri plnom úväzkugarantovaný pravidelný príjem7,5 hodinový pracovný as5 dní dovolenky naviac...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Do tímu oddelenia vnútorného lekárstva prijmeme nového kolegu – lekára so špecializáciou. Nápl práce predstavuje plnenie pracovných inností zameraných na zabezpeenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, kompletnej diagnostickej, lieebnej, preventívnej a konziliárnej innosti v súlade s koncepciou daného odboru, aktuálne platnou legislatívou a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.Výhody:V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP ilina poskytujeme:- stabilizaný bonus vo výške 6000 eur vyplatený jednorazovo ,- monos sústavného vzdelávania, podpora pri rozširovaní kvalifikácie,- rozvoj tzv. mäkkých zruností soft skills v oblasti komunikácie,- odmeny pri pracovných a ivotných jubileách,- dovolenku navyše,- príspevok na DDS,- monos stravovania v zamestnaneckej prevádzke,-...

 • Company NOVAMED, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca na RDG oddelení s prevanou innosou na mamografii....

 • Company JOB & DUES agency s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Dlhodobá perspektívna práca lekára v dobre zabehnutej špecializovanej nemocnici poskytujújúcej zdravotnú starostlivost so špecializáciami fyziatria, balneológia a lieebná rehabilitácia, vnútorné lekárstvo, chirurgia a s útvarmi oddelenie, ambulancia, pracovisko spoloných vyšetrovacích a lieebných zloiek.Výhody:- výška mzdy je na základe odbornosti uchádzaa dohodou- korektný prístup zo strany zamestnávatea- príjemné pracovné prostredie- príjemný pracovný kolektív- zaujímavé finanné ohodnotenie- stabilná a perspektívna práca...

 • Company Národný ústav detských chorôb in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - poskytovanie špecializovanej starostlivosti v rozsahu príslušnej špecializácie - rádiológia;- samostatné vykonávanie rádiodiagnostických vyšetrení všetkých zobrazovacích metód v rádiologií, práca na špecializovaných pracoviskách (CT, MRI, USG, at.);- indikácia a interpretácia špeciálnych vyšetrení expertné diagnostické závery a odporúania, konzultaná innos s celoslovenskou pôsobnosou; - spolupráca pri implementácii nových vyšetrovacích metód;- prednášková a publikaná innos.Výhody:- práca v kolektíve špikových odborníkov; - práca v príjemnom a prestínom pracovnom prostredí;- monos rozvíja sa profesne aj osobnostne v tíme;- podpora alšieho vzdelávania;- rizikový príplatok poda zaradenia na pracovisko; - osobné ohodnotenie a odmeny;- skrátený pracovný as;- týde dovolenky navyše poda kolektí...

 • Company LSE - Life Star Emergency, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  lekár záchrannej zdravotnej sluby...

 • Company NOVAMED, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca na neurologickej ambulancii lekárom so špecializáciou v odbore neurológia.Výhody:Základný plat v prípade lekára s ukonenou špecializáciou...

 • Company NOVAMED, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca na pracovisku hemodialýzy.Výhody:Firemné podujatia, koncoroné ohodnotenia....

 • Company NOVAMED, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Ambulantná innos v odbore otorinolaryngológia....

 • Company NOVAMED, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Ambulantná starostlivos o pacientov v odbore vnútorné lekárstvo.Výhody:Firemné podujatia, koncoroné ohodnotenia....

 • Company NOVAMED, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca v gastroenterologickej ambulancii, vrátane gastroskopií, kolonoskopií a ERCP.Výhody:Základný plat v prípade ukonenej špecializácie...

 • Company VITAJ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Ponúkam prácu detského psychiatra v súkromnej ambulancii v Treníne. Išlo by o prácu na skrátený úväzok s postupným prechodom na plný úväzok. Minimálne poiadavky: atestácia z psychiatrie, prípadne pediatrie Ponúkaný plat: dohodou...

 • Company Mestská poliklinika in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Odborný lekár vo svojom odbore - diabetológia a poruchy látkovej premeny a výivy, poskytuje pacientom špecializovanú ambulantnú lieebno-preventívnu a komplexnú zdravotnú starostlivos.Výhody:výhodné mzdové podmienky dohodoupracovný pomer aj na kratší pracovný asnástup moný ihne po ukonení atestácie v odbore diabetológia...

 • Company Mestská poliklinika in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Lekár - gynekológ a pôrodník vykonáva špecializované pracovné innosti vo svojom odbore a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liebou a dispenzarizáciou chorôb enských pohlavných orgánov a prsníkov, starostlivosou o fyziologický a patologický prebeh tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.Výhody:Pracovný pomer aj na kratší pracovný as.Výhodné mzdové podmienky dohodou.Nástup moný ihne po ukonení atestácie v odbore gynekológia a pôrodníctvo....

 • Company dewytta, s.r.o in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Súkromná klinika so sídlom v Leviciach hadá do svojho tímu kvalifikovaného ORL lekára. Nápl práce a oakávania:- udský prístup k pacientovi, záujem o prácu, profesionalitu a bezúhonnos- práca na operanej sále- práca pri lôku pacienta- práca na ORL ambulanciiVýhody:Monosti zazmluvnenia a s tým súvisiace finanné ohodnotenie:1. ivnos - 3000 eur mesiac2. trvalý prac. pomer - 2300 eur brutto mesaic pohyblivá zlokaPonúkame:- monos ubytovania v prípade, e pochádzate zo vzdialenejšieho mesta- príjemné a pokojné pracovné prostredie- stály profesionálny rast a monos neustáleho sa vzdelávania aj v zahranií - ponúkame prácu bez víkendových a noných sluieb- zaujímavé a motivané finanné ohodnotenie...

 • Company RZP, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výhody: pohyblivá zloka mzdy sluobný byt v Treníne...

 • Company Nemocnica Levice s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Medicínska starostlivos o pacientov, špecializované výkony....

 • Company Nemocnica Levice s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatné vykonávanie špecializovanej diagnosticko-lieebnej innosti v neonatológii....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Špecializovaná diagnostická a lieebno-preventívna innos vrátane operaných zákrokov a konziliárnej innosti v odbore onkológia v gynekológii.Výhody:platový postup poda odpracovaných rokov, závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu rekreáciu, príspevky na DDS, jubilejné odmeny...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Špecializovaná diagnostická a lieebno-preventívna innos vrátane konziliárnej innosti v odbore gastroenterológia.Výhody:platový postup poda odpracovaných rokov, závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu rekreáciu, príspevky na DDS, jubilejné odmeny...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Diagnostická a lieebno-preventívna innos v odbore klinická onkológia.Výhody:závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu rekreáciu, príspevky na DDS, jubilejné odmeny...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Špecializovaná diagnostická a lieebno-preventívna innos vrátane konziliárnej innosti v odbore klinická onkológia.Výhody:platový postup poda odpracovaných rokov, závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu rekreáciu, príspevky na DDS, jubilejné odmeny...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Špecializovaná odborná práca pri poskytovaní lieebno-preventívnej starostlivosti v odbore chirurgia.Výhody:platový postup poda odpracovaných rokov, závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu dovolenku, príspevky na DDS, jubilejné odmeny...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní lieebno-preventívnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo.Výhody:závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu dovolenku, príspevky na DDS, jubilejné odmeny...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Špecializovaná diagnostická a lieebno-preventívna innos vrátane konziliárnej innosti v odbore hematológia a transfuziológia.Výhody:platový postup poda odpracovaných rokov, závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu rekreáciu, príspevky na DDS, jubilejné odmeny...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní lieebno-preventívnej starostlivosti v odbore neurológia.Výhody:Závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu dovolenku, príspevky na DDS, jubilejné odmeny....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Špecializovaná odborná práca pri poskytovaní lieebno-preventívnej starostlivosti v odbore urológia.Výhody:platový postup poda odpracovaných rokov, závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu rekreáciu, príspevky na DDS, jubilejné odmeny...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní lieebno-preventívnej starostlivosti v odbore pediatria a neonatológia.Výhody:Závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu dovolenku, príspevky na DDS, jubilejné odmeny....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní lieebno-preventívnej starostlivosti v odbore neurochirurgia.Výhody:závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu dovolenku, príspevky na DDS, jubilejné odmeny...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Špecializovaná diagnostická a lieebno-preventívna innos vrátane konziliárnej innosti v odbore psychiatria.Výhody:platový postup poda odpracovaných rokov, závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu rekreáciu, príspevky na DDS, jubilejné odmeny...

 • Company Nemocnica Levice s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatné vykonávanie špecializovanej diagnostickej, lieebnej innosti v odbore urgentná medicína....

 • Company Nemocnica Levice s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatné vykonávanie špecializovanej diagnostickej lieebnej innosti v pediatrii....

 • Company Nemocnica Levice s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatné vykonávanie diagnostickej lieebno-preventívnej innosti v príslušnom odbore....

 • Company Nemocnica Levice s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatné vykonávanie špecializovanej diagnosticko-lieebnej innosti v odbore diabetológia....

 • Company Nemocnica Levice s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatné vykonávanie špecializovanej diagnosticko-lieebnej innosti v odbore vnútorného lekárstva....

 • Company ORTOREHA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  FBLR ambulantný lekár špecialista....

 • Company ORTOREHA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Ambulantný lekár špecialista....

 • Company Travel Health Clinic s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Naša spolonos Travel Health Clinic s.r.o.  hadá  lekára so špecializáciou v odbore Infektológia.Nápl práce: Vyšetrenia pre ambasádyVyšetrenia cudzincovOkovanie cestovateov do zahraniiaKonzultácie pred pobytom v trópochDiagnostika importovaných cudzokrajných chorôbKonzultácie v oblasti infektológie...

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - poskytovanie odbornej a špecializovanej zdravotnej starostlivostiVýhody:- práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení - ubytovania za výhodných podmienok- monos sústavného vzdelávania a odborného rastu - rehabilitané pobyty a iné sociálne benefity...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Špecializovaná diagnostická a lieebno-preventívna innos vrátane konziliárnej innosti v odbore neurológia.Výhody:platový postup poda odpracovaných rokov, závodné stravovanie, príspevky na stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na domácu rekreáciu, príspevky na DDS, jubilejné odmeny...

 • Company JAMIPA,s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  špecializovaný lekár v odbore vnútorné lekárstvo so zameraním na cievne ochorenia...

 • Company Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru na oddelení vnútorného lekárstva.Výhody:Zaujímavé finanné ohodnotenie,jednorázový finaný bónus pri nástupe do PP, príjemné pracovné prostredie, neustále investície do medicínskej techniky,bezplatné ubytovanie,podpora vzdelávania a rozvoja zamestnancov, rôzne formy nepeaných benefitov, príspevok na DDP....

 • Company GEMERCLINIC, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Lekár na internom oddelení.Výhody:ubytovanie...

 • Company Fakultná nemocnica Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na chirurgickej klinike - brušná chirurgia. Môe by aj neatestovaný lekár.Výhody:Základná mzda absolvent = 1274 €, základná mzda atestovaný lekár 2338 €.Monos náborového príspevku od 3 000 do 5 000 €. Osobný príplatok, vianoný príspevok, nadštandardné odmeovanie za ÚPS, týde dovolenky naviac, doplnkové dôchodkové sporenie, stravovanie v areáli nemocnice za 1,04 €....

 • Company Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vykonáva lieebnú, diagnostickú a preventívno-lieebnú innos lekára na oddelení klinickej onkológie.Výhody:- dodatková dovolenka,- garantované mzdové zvýhodnenia a príplatky v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy a Zákonníka práce....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters