Jobmonitor. Search results for Software and applications developers and analysts not elsewhere classified

22 Jobs found

Used filters:
 • Software and applications developers and analysts not elsewhere classifiedx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company AAS Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  • testovanie rôznych typov aplikácií (web, mobil a podobne)• testovanie webových sluieb • komunikácia s developermi a analytikmi• práca s bug rankingovými nástrojmi, reportovania bugov a ivotného cyklu bugu (HPQC/ ALM, JIRA a pod.)• automatizácia testov • príprava testovacích scenárov pre testovanie...

 • Company Aliter Technologies, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - vývoj a údrba interných aplikácií spolonosti- riešenie relevantných incidentov- práca na projektoch pre zákazníkov- zodpovednos za dodané riešenieVýhody:- flexibilná pracovná doba- prístup k novým technológiám- monos sebarealizácie- monos odborného vzdelávania, certifikácií a školení- práca v dynamickom tíme...

 • Company Gamanet a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Tvorba a aktualizácia technickej dokumentácie a manuálov v anglickom a ukrajinskom jazyku .Spolupráca s kolegami v tíme v rámci SW oddelenia a komunikácia s vývojármi pri príprave technickej dokumentácie (technické špecifikácie, príruky, uívateské manuály...) k softvérovému produktu C4. Podmienkou je znalos anglického a ukrajinského jazyka, vysokoškolské vzdelanie, znalosti z oblasti IT ako aj znalosti softvérového produktu C4....

 • Company Profect Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Hadáme softvérového ininiera do nášho tímu dátovej analýzy. Jedná sa o vývoj aplikácií pomocou cognitive search engine. Práca alej zaha skriptovanie v Pythone, HTML, CSS a JavaScripte. Pracujeme v agilnom prostredí poda Scrumu. Obasné cestovanie za vzdelávaním a za špecifickými projektovými aktivitami.Výhody:- 5 dní dovolenky navyše- Výkonnostný bonus do 10percent z roného platu- karta Multisport na športové aktivity- 100percent preplatená PN- kurzy nemeckého jazyka- teambuildinové aktivity- vyhradený as na vzdelávanie...

 • Company First Data Resources Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Job ResponsibilitiesFunctional: Manages several projects simultaneously. Understands and communicates the scope of testing required to certify projects and desired business capabilities. Reviews and approves test plans. Assists with managing post-design scope changes and resolving issues throughout the Software Development Life Cycle (SDLC). Builds a knowledge base or proficiency framework on the test team(s) and applications and acquire subject matter expertise on the overall line of business pertaining to the test team(s). Analyzes and prioritizes defects based upon business and programming specifications. Technical: Participates in testing activities to include: planning, design, scripting, execution, run analysis and providing recommendations on resolving application issues. Leads, dev...

 • Company PANTHEON.tech s.r.o. in Doma
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Koho hadáme?- Testerov, ktorí vedia programova, vyvíja nové testovacie skripty a udriava existujúce.- Testerov, ktorí analyzujú výstupy a zistia preo to (ne)funguje. - Takých, ktorí vedia písa a udriava príslušnú QA dokumentáciu. - Samozrejmosou je spolupráca s vývojármi, testermi a zákazníkmi vrámci medzinárodných týmov. - Bash, Python a RobotFramework pouívame denne, ovládanie akéhokovek iného jazyka (Java, C, Go, …) a iné znalosti (DevOps, CI/CD, SCRUM, …) sú tvojou výhodou. Ak toto všetko ovládaš, analyticky ti to myslí, si dobrý v anglitine, poznáš metódy testovania SW, v Linuxe si doma a networking ti nie je cudzí, môeš nastúpi priamo ako senior. Ak je to pre teba vysoký level, ale toto všetko ti nieo hovorí a chceš do toho preniknú hlbšie, je tu pozícia juniora a ty sa u vypracuješ....

 • Company Eltek s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - projektovanie a rozvoj Business Intelligence (BI) riešení- testovanie a zavádzanie BI poiadaviek zaloených na funkných a strategických poiadavkách spolonosti- dokumentovanie  poiadaviek re Business Intelligence reporty alebo iné výstupy na základe funkných ja strategických poiadaviek- vývoj reportov z rôznych analytických pohadov (pivot tabuky, schémy) , upozornení, drill-down navigácie a dynamických / interaktívnych panelov s monosou rozlenenia, pomocou pouitia globálnych a lokálnych filtrov pre interné a externé hlásenia organizácie- podporova a posilova transakné podnikové informané systémy  poda potreby (CRM, ETS)- riadenie bezpenostných nastavení BI riešení...

 • Company NESS KE, s.r.o. in Košice
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  We need a strong individual in Kosice office who will help us to re-energies and resurrect the QA community in Perform. The reason is that they are multiple projects on the radar, which will require big focus on testing (CMS Separation regression, W&B, On-call process). There is a strong need and demand for someone who will Lead the QA inside Perform and will elevate the testing to the next level.Responsibilities• Regression Testing Project coordination for upcoming Separation projecto Creating test coverage and test plan with members of the teamo Design, build, and deploy effective test automation solutionso Creating test reportso Reporting to the management• QA Community/Working Groupo Managing Slovak QA communityo Cooperation with Global Perform QA community• Implementation of newest an...

 • Company NESS KE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  We are looking for enthusiastic and motivated QA Engineer who possess excellent communication skills and ability to learn. You will be part of the international team working in an agile environment responsible for functional and non-functional testing of developed applications. It also includes developing of functional test cases – scripts....

 • Company AAS Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  • vykonávanie pravidelného testovania softvéru alebo systémov v AAS, prípadne priamo u klienta• testovanie rôznych typov aplikácií (web, mobil a podobne)• testovanie webových sluieb • komunikáciu s developermi a analytikmi• práca s nástrojmi na správu bug-ov, reportovania bugov a ivotného cyklu bugu (HPQC/ ALM, JIRA a pod.)• príprava testovacích scenárov pre testovanieVýhody:Okrem toho máme aj alšie zamestnanecké výhody ako napríklad:- multisport kartu aj pre rodinu- erstvé ovocie- pracovný as je rozumne flexibilný - neformálna firemná kultúra - športové, teambuildingové aktivity a iné mimopracovné aktivity - monos výberu pracovného pomeru - úas na zaujímavých projektoch - perspektíva dlhodobej spolupráce - mladý kolektív a príjemné pracovné prostredie - externé tréningové monosti v prípad...

 • Company Crux information technology group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Automatiuzované testovanie aplikáciíPoadujeme: - prehad v oblasti IT,- znalos Selenium- zodpovednos, komunikatívnos- snaha ui saVýhody:- podielanie sa na zaujímavých projektoch- práca v tíme- motivané ohodnotenie- pruná pracovná doba - kariérny postup...

 • Company Crux information technology group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  •Minimum 2 years experience in C# development•Familiarity with the .NET framework (3.0 and onwards)•Strong understanding of object-oriented programming•Familiarity with standard design patterns•Familiarity with Microsoft SQL Server (or experience in any other relational database)•Experience with web application frameworks is a plus•Basic understanding of Common Language Runtime (CLR)•Experience with automated testing platforms and unit tests•Understanding of code versioning tools (SVN, Git) •Ability to work in development team •Czech and English language (both written and spoken)Výhody:mladý kolektív, projekty pre veké spolonosti, kariérny rast, zaujímavé platové ohodnotenie...

 • Company First Data Resources Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Job Responsibilities'Functional: Develops and executes formal test plans to ensure the delivery of quality software applications. Leads and participates in test planning and quality review sessions. Oversees the writing of test cases/scripts. Testing may include application, network, system, regression and user acceptance testing. Participates in daily calls as needed for appropriate hand off of testing. Technical: Performs testing activities to include: planning, design, scripting, execution, debugging and reporting tasks. Monitors and executes automation/performance test activities for large sized projects. Works with Technical and Business groups to define the scope of testing required. Researches new tools and testing approaches, and executes upon/monitoring the implementation of such ...

 • Company First Data Resources Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Functional:  Manages a testing project.  Understands and communicates the scope of testing required to meet the needs of the project or desired business capabilities.  Reviews and approves test plans. Assists with managing post-design scope changes and resolving issues throughout the Software Development Life Cycle (SDLC).  Builds a knowledge base or proficiency framework on the test team(s) and applications and acquire subject matter expertise on the overall line of business pertaining to the test team(s).  Analyzes and prioritizes defects based upon business and programming specifications.  Technical:  Performs testing activities to include:  planning, design, scripting, execution, debugging and reporting tasks. Leads, develops, monitors, and executes test activities for small to medium ...

 • Company First Data Resources Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Functional:  Manages a testing project.  Understands and communicates the scope of testing required to meet the needs of the project or desired business capabilities.  Reviews and approves test plans. Assists with managing post-design scope changes and resolving issues throughout the Software Development Life Cycle (SDLC).  Builds a knowledge base or proficiency framework on the test team(s) and applications and acquire subject matter expertise on the overall line of business pertaining to the test team(s).  Analyzes and prioritizes defects based upon business and programming specifications.  Technical:  Performs testing activities to include:  planning, design, scripting, execution, debugging and reporting tasks. Leads, develops, monitors, and executes test activities for small to medium ...

 • Company Gamanet a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  programovanie a customizácia Microsoft dynamics, systému fogbugs, programovanie C4 driverovVýhody:práca v etablovanej spolonosti s monosou alšieho odborného a profesijného rastu...

 • Company Metalogix Software s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Hadáme skúseného Developera pracujúceho na našom najlepšom balíku produktov pre migráciu. Budete súasou nášho tímu pre migráciu v rámci skupiny Quest’s Platform Management Group. Ako len tímu budete zodpovedný za návrh a implementáciu nových funkcií v technológiach spolonosti Microsoft. Ak máte záujem pracova s novými technológiami, vyvýja softvérové riešenia pouívané pre lokálne, sieové a internetové programy, Quest /Metalogix/ je vhodným pracoviskom. Budete zodpovedný za:•    Návrh a implementáciu nových funkcií, dokonenie vývoja uzavretím všetkých pracovných poloiek definovaných v dokumente" Done".•    Analýzu a refaktoring architektúry produktu a existujúceho kódu.•    Implementáciu a priebenú realizáciu stratégií vývoja a testovania SW, aby sa zabezpeilo, e kvalita produktu bude spa d...

 • Company Metalogix Software s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Hadáme Senior Developera pracujúceho na našom najlepšom balíku produktov pre migráciu. Budete súasou nášho tímu pre migráciu v rámci skupiny Quest’s Platform Management Group. Ako len tímu budete zodpovedný za návrh a implementáciu nových funkcií v technológiach spolonosti Microsoft. Ak máte záujem pracova s novými technológiami, vyvýja softvérové riešenia pouívané pre lokálne, sieové a internetové programy, Quest /Metalogix/ je vhodným pracoviskom. Budete zodpovedný za:•    Návrh a implementáciu nových funkcií, dokonenie vývoja uzavretím všetkých pracovných poloiek definovaných v dokumente" Done".•    Analýzu a refaktoring architektúry produktu a existujúceho kódu.•    Implementáciu a priebenú realizáciu stratégií vývoja a testovania SW, aby sa zabezpeilo, e kvalita produktu bude spa doho...

 • Company Aliter Technologies, a.s. in Rad
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Chcel by si pracova pre jednu z najrýchlejšie rastúcich IT spoloností v strednej Európe?Máš rád výzvy a chcel by si svoju kariéru odštartova niekde, kde vedia ako rozpozna a následne rozvíja tvoj talent?Ak si rádioamatér, zaujímaš sa o vojenskú telekomunikanú techniku a vieš zostroji elektronické obvody a zariadenia, tak neváhaj a pošli nám svoj ivotopis.Hadáme stáistov, ktorí by poas dvanástich mesiacov robili na zaujímavých a jedinených projektoch a dostanú priestor ukáza svoje zrunosti, vedomosti a záujmy.U nás a aká:• návrh riešení a systémov v oblasti obranných a bezpenostných informaných a komunikaných technológií• spracovanie podkladov do projektovej dokumentácie• objednávanie IKT materiálu a súiastok, a vedenie skladových zásob• participácia na implementácii obranných a bezpenostný...

 • Company Aliter Technologies, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - vývoj Java aplikácii- spolupráca s vývojovým tímom- participácia na architektúre riešenia- prebratie zodpovednosti za as riešenia- vedenie juniornejších lenov tímuVýhody:- flexibilná pracovná doba- prístup k novým technológiám- monos sebarealizácie- monos odborného vzdelávania, certifikácií a školení- práca v dynamickom tíme...

 • Company Photoneo s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tvoja kariéra vo Photoneo zane školením o tom, ako ovláda náš softvér. Neskôr bude tvojou primárnou úlohou potvrdi spoahlivos nových verzií softvéru, aby sme mohli našim zákazníkom doda najlepší softvér pre poítaové videnie. Tvoja iniciatíva a nápady na zlepšenia sú vítané.- Vytváranie a udriavanie testovacích a regresných scenárov v testovacom prostredí- Vedenie a vyhodnocovanie testovacích scenárov pred zverejnením softvéru- Písanie a vykonávanie automatizovaných testovacích skriptov- Spustenie manuálnych a automatizovaných testov v rôznych prostrediach- Pouívanie interného nástroja na sledovanie chýb a písanie správ o týchto chybách- Kontrola uívateskej dokumentácieVýhody:- flexi pracovná doba- homeoffice, ke chceš a sick days, ke potrebuješ- erstvé ovocie a peivo- polroné odmeny, narod...

 • Company SFÉRA, a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Do nášho tímu hadáme kolegu/kolegyu, ktorý/ktorá by sa spolupodieal(a) na vývoji riešenia energetického dispeingu pre elezninú dopravu. Znalosti z tejto oblasti sú vekou výhodou, ale privítame aj loveka, ktorého zaujíma táto oblas a má chu sa vzdeláva.Vykonáva testovanie a asistova pri akceptaných testochNavrhova, implementova a vykonáva automatizované testy (regresné a výkonnostné)Plánova menšie asti systémových a akceptaných testov a koordinova vykonanie týchto testovPripravova testovacie výstupy poda projektového plánuIdentifikova vylepšenia v testovacích procesoch a asistova pri ich zavádzaníInformova o rizikách spojených s testovaním a plnením harmonogramu testovaniaPripravova testovacie scenáre a testovacie dátaVýhody:-Tvorivá práca na významných projektoch pre vekých zákazníkov v ob...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software and applications developers and analysts not elsewhere classified Edit filters