Jobmonitor. Search results for Software and applications developers and analysts not elsewhere classified

21 Jobs found

Used filters:
 • Software and applications developers and analysts not elsewhere classifiedx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. in Sap
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  • Podpora HR aplikácií• Monitorovanie pracovných miest• Analýza problémov a nadchádzajúcich zmien poskytovaných SAP• Monitorovanie rozhraní v rámci zodpovednosti za správu asu• Podpora návrhu technického riešenia na odstránenie existujúcich medzier vo vykazovaní• Podpora obchodných partnerov poas ich úloh a testov• Dokumentácia operácií aplikácií HCM•Supporting of HR Applications•Monitoring of jobs •Analyzing issues and upcoming changes provided by the SAP•Monitoring of the interfaces within the time management responsibility•Support the technical solution design to close existing reporting gaps•Support business partners during their tasks and tests•Document operations of HCM applicationsVýhody:-13. plat, výkonnostný bonus 13th salary, performance-based bonus-Bonus za odporúanie kandidáta ...

 • Company Tachyum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  What you'll be doing: Contribute to architectural planning and design with development engineersDesign and deploy cloud scale environments to study performanceDevelop and automate performance measurement and data analysis toolsUnderstand the products in depth to be able to identify bottlenecks in code, design and architectureImplement or prototype optimization ideasPerform QA testingWhat we are looking for: 5 or more years of substantial professional experienceBachelor’s or Master's Degree in Computer Science or EngineeringStrong programming skills in C/C++Strong Operating Systems fundamentals and Linux administration skillsExcellent analytical, debugging, and troubleshooting skillExperience in performance benchmarking, analysis and optimization of distributed, multi-threaded applications ...

 • Company METRANS /Danubia/, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Podieanie sa na vývoji vlastného interného systému.- Práca v systéme VisualFoxpro a PLSQL a na webovej platforme C#.NET.- Práca v kolektíve.Výhody:- zázemie v silnej, stabilnej spolonosti- 5 týdová dovolenka- závodné stravovanie- stravné lístky plne hradené zamestnávateom nad rámec zákona- po roku zamestnania 2x rone finanné bonusy- firemné akcie- podporujúci kolektív IT pracovníkov...

 • Company Fiserv Slovakia, s.r.o. in Rovné
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •    Navrhovanie, vytváranie a údrba škálovatených, konfigurovatených a robustných testov rámcov automatizácie•    Vývoj a nastavenie pre „mocks“/„stubs“ /virtuálne sluby a/ alebo všetkých Devops procesov pre plynulé a vysokorýchlostné vykonanie testov automatizácie•    Podpora testovacích a vývojových tímov pri analýze a vyšetrovaní problémov vyplývajúcich z testovacích cyklov automatizácie•    Zaistenie dodriavania štandardizácie pre automatizáciu naprie rôznymi tímami poda najlepších priemyselných štandardov•    Zabezpeenie kompatibility automatizaného rámca na rôznych úrovniach automatizácie (komponenty/integrované úrovne testovania)•    Kóduje rámec automatizácie/ vykonáva kontrolu skriptu a dodanie uzávierky a preberá kontrolu nad údrbou•    Spolupracuje s vývojármi, analytikmi a tec...

 • Company Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o. in Sap
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Prispieva k definovaniu SAP funkností alebo iných SAP objektov tak, aby spali stanovené poiadavky. Analýza, dizajn, implementácia a testovanie, programovanie v ABAP/4, vývoj aplikácií v prostredí SAP R/3 a S/4 HANA. Úzka komunikácia s funkným tímom, úzka komunikácia s klientom. Poskytovanie technických, odborných znalostí a pokynov pre procesy SAP klientovi....

 • Company METRANS /Danubia/, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Podielanie sa na vývoji vlastného interného systému.- Práca v systéme VisualFoxpro a PLSQL a na webovej platforme C#.NET.- Práca v kolektíve.Výhody:- zázemie v silnej, stabilnej spolonosti- 5 týdová dovolenka- závodné stravovanie- stravné lístky plne hradené zamestnávateom nad rámec zákona- po roku zamestnania 2x rone finanné bonusy- firemné akcie- podporujúci kolektív IT pracovníkov...

 • Company Siemens Healthcare s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  The Test Design Professional will be responsible for software test design and and test strategy related to Siemens Healthineers software portfolio.Job description, responsibilities and duties:•Planing, executing and tracking test activities within relevant projects adhering to timeline, quality and features for assigned projects.•Specifying and executing test cases including automation scripts based on analyzed requirements and overall test strategy.•Developing and validating automated tests, reporting errors and track the issues to closure including support of defect investigation, validate defect fixes and analyze impact of fixes. •Create test documentations including test specifications•Support testing related best practice sharing across projects•Team work in agile/scrum/lean environ...

 • Company KaratNet Slovakia s. r. o. in Rad
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  ..rád sa hráš s íslami a chcel by si skúsi aj nieo kreatívne tvori?..rád by si sa nauil programova ?..vieš základy programovania a chceš sa v tom zlepši..chceš ako konzultant tvori CRM systém na moderných platformách..rád komunikuješ s umi a hadáš kreatívne formy riešení..chceš tvori zaujímavé webové platformy ako , a úfaš si poskytova sluby pre najväšie farmaceutické spolonosti na svete?Výhody:- stabilná pracovná pozícia v prostredí expandujúcej spolonosti- motivujúci bonusový systém- flexibilná a samostatná organizácia svojej práce- práca v mladom tíme s perspektívou rastu- pravidelné školenia poda vlastného výberu- koncoroné teambuildingové akcie kukni facebook ...

 • Company ACG consulting s.r.o. in Rovné
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  • testovanie automobilového softvéru (vstavané vykurovacie systémy, strešné okná astrešné systémy pre kabriolet)• Zodpovednos za testovanie softvéru od úrovne modulov po úrove integrácie HW /SW• Tvorba plánov, špecifikácií, protokolov o skúškach a dokumentácie• Návrh a implementácia testovacieho prostredia pre manuálne a automatizovanétestovanie• Zaznamenávanie vstupov a výsledkov, ako aj vyhodnotenie výsledkov testovvzhadom na súlad s poiadavkami• Riešenie problémov a návrh riešenia problémov• Pomoc pri vývoji a optimalizácii procesov dôleitých pre testovanieVýhody:- vianoný bonus vo výške 2percent z ronej mzdy- monos práce na Home-office po dohode- jazykové kurzy na pracovisku Anglický Nemecký jazyk - 5 dní dovolenky nad rámec- dlhodobá práca na trvalý pracovný pomer- vyuívanie najnovší...

 • Company Siemens Healthcare s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  The Test Design Professional will be responsible for software test design and and test strategy related to Siemens Healthineers software portfolio.Job description, responsibilities and duties:•Planing, executing and tracking test activities within relevant projects adhering to timeline, quality and features for assigned projects.•Specifying and executing test cases including automation scripts based on analyzed requirements and overall test strategy.•Developing and validating automated tests, reporting errors and track the issues to closure including support of defect investigation, validate defect fixes and analyze impact of fixes. •Create test documentations including test specifications•Support testing related best practice sharing across projects•Team work in agile/scrum/lean environ...

 • Company NOVA TRAINING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  V exkluzívnom zastúpení firmy Scheidt & Bachmann Slovakia s.r.o. hadáme udí na pozíciu software developer pre novo formujúci sa IT tím v Košiciach.Návrh, vývoj a nasadzovanie softvérových aplikácií v jazyku Java EE, Spring.Vytváranie automatizovaných testov pre zabezpeenie výslednej kvality produktov.Spolupráca s testermi a vývojármi v rámci celého oddelenia.Výhody:Perspektívna práca v stabilnej firme s adekvátnym finanným ohodnotením a potenciálom osobného rozvoja školenia, jazykové kurzy .Bohatý sociálny program pre zamestnancov: teambuildingové aktivity, firemné akcie, podpora športových a kultúrnych podujatí.Flexibilný pracovný as, dovolenka navyše, dodatoné dni pracovného vona.Práca v skúsenom medzinárodnom kolektíve.Monos sluobných ciest do zahraniia.Remote work v prípade dostaton...

 • Company Tachyum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Level: Experienced, Full Time Employee  What you'll be doing: Drive and deliver FreeBSD kernel on new platform with new proprietary computational mechanismBuild and manage FreeBSD packages along with FreeBSD sequenceManage open source packages and patches for FreeBSDDebug various issues with FreeBSD kernel and user space drivers and upgrade systemsApply knowledge and experience in implementing kernel drivers and functionalitiesCollaborate with team members on engineering tasks that contribute company progressEngage with an experienced cross-disciplinary staff to conceive new designs and innovationsIdentify performance bottlenecks and optimize system performanceWhat we are looking for: Proven C/C++ development and debugging skills using FreeBSD and user mode applicationsDeep understanding o...

 • Company Tachyum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  What you'll be doing: Drive and deliver Linux on new platform with new proprietary computational mechanismBuild and manage Linux packages along with Linux boot sequenceManage open source packages and patches for Linux kernelDebug various issues with Linux kernel and user space drivers and upgrade systemsApply knowledge and experience in implementing kernel drivers and functionalitiesCollaborate with team members on engineering tasks that contribute company progressEngage with an experienced cross-disciplinary staff to conceive new designs and innovationsIdentify performance bottlenecks and optimize system performanceWhat we are looking for: Proven C/C++ development and debugging skills in Linux kernel and user mode applicationsDeep understanding of multi-processing architectures, operating...

 • Company Tachyum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  Our team is looking for Design Verification engineers with hands-on experience in multiple projects with verification using UVM based methodology. Candidates must be able to work and integrate third party verification IP and be able to work with protocols like PCIe, Ethernet, DDR4 etc.Basic Qualifications Bachelors or Masters in Electrical or Computer Science6-8 years of relevant verification experience in UVMAbility to adapt to a start-up fast paced dynamic environmentRequired Experience Hands on experience with System Verilog constraints writing, structures and classes.Hands on experience of executing multiple projects using UVM based SOC verification. Ability to create or enhance existing UVM sequences and tests. Knowledge of UVM constructs: uvm_sequence, uvm_phases, uvm_callback.Abilit...

 • Company Tachyum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  What you'll be doing: Responsible for research and development of very high performance AI/ML algorithmsInterface with data science, software, and hardware teamsAnalyze algorithmic and architecture options to find the optimal design pointsWork with design teams to create specifications and implementationsInfluence direction with technical proposals, analysis and recommendationsWork with implementation to achieve your timing, area, performance and power goalsIdentify performance bottlenecks and optimize system performanceWhat we are looking for: Member of our core team, responsible for optimizing hardware for AI and ML applicationsKnowledge of machine learning, deep learning and other AI algorithmsA strong background in computer architecture is highly desirableStrong communication and inter...

 • Company IBM International Services Centre s.r.o. in Sap
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Úlohou softvérového vývojára je:-    Navrhova vyvíja a podporova aplikané riešenia so zameraním na vytváranie a testovanie kódu v PL1-    Navrhova architektúru s pouitím programovacích jazykov PL1 a REXX -    Práca s DB2 databázami, architektúra, návrh a spravovanie tabuliek-    Práca s nástrojmi na migráciu dát z iných systémov do SAP-    Integrova softvérové balíky, programy-    Spolupráca so zahraninými IT oddeleniami a ich vedúcimi-    Vykonávanie všetkých alších súvisiacich inností poda príkazov zamestnávatea potrebné na zabezpeenie riadneho fungovania spolonosti v danej oblasti...

 • Company Aliter Technologies, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - vývoj Java aplikácií- participácia na architektúre riešenia- analýza kódu/softvéru a odstraovanie funkných nedostatkov softvéru- tvorba unit a integraných testov- implementácia riešenia tak, aby spalo poiadavky v oblasti škálovatenosti, dostupnosti, výkonu a bezpenosti- spolupráca s developermi, analytikmi, testermi v agilnom tíme- práca so zaujímavými, modernými, "industry proven" technológiami, architektúrou a procesmi- prebratie zodpovednosti za as riešenia- vedenie juniornejších lenov teamuVýhody:- flexibilná pracovná doba- prístup k novým technológiám- monos sebarealizácie- monos odborného vzdelávania, certifikácií a školení- práca v dynamickom tíme...

 • Company Tachyum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Basic Qualifications:-    Bachelors or Masters in Electrical or Computer Science-    3 or more years of relevant experiences-    Ability to adapt to a start-up fast paced dynamic environment-    Demonstrate strong problem-solving skills and communication skills-    Work well in a team environment.-    Ability to learn fastRequired skills:-    Programming experience (JavaScript , Shell Scripting, Python, C, C++)-    Experience with Open Source Baseboard Management Controller (BMC) Software Stack (OpenBMC)  -    Knowledge of low-level protocols including I2c, SPI, UART-    Experience with embedded Linux development and debugging tools-    Proficient with Source version control systems like Git and Review tools like GitLab -    Strong analytical skills and HW debug methodology expected.Prefer...

 • Company Tachyum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  What you'll be doing:-    Creating, adjusting and maintaining various specific network Linux Kernel drivers-    Debug various issues with Linux kernel and user space drivers and upgrade systems-    Collaborate with team members on engineering tasks that contribute company progress-    Engage with an experienced cross-disciplinary staff to conceive new designs and innovations-    Identify performance bottlenecks and optimize system performanceBasic Qualifications:-    BS / MS in Computer Science or Electrical Engineering-    Solid foundations in computer science - Operating Systems and Kernel, networking stacks, data structures, logical thinking, and algorithms, etc.,-    Ability to Learn new technologies and apply the knowledge quicklyWhat we are looking for:-    Proven C/C++ development a...

 • Company Tachyum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  What you'll doing:-    working on the state-of-art AI processor architecture, we are looking for 4 to 6 years experience in the following areas (bright individuals with lower experience can also apply)Basic Qualifications:-    Bachelors or Masters in Electrical or Computer Science-    4-6 years of relevant experiences-    Ability to adapt to a start-up fast paced dynamic environmentRequired skills:-    Deep understanding of the digital design flow from architecture, RTL design, verification, and synthesis-    Understanding of pipeline designs and computer architecture-    Logic design experience with state of the art deep submicron technologies specifically low power design techniques -    Verilog / system Verilog / Synthesis / STA (Stating timing analysis) / CDC / LINTPreferred qualificat...

 • Company Tachyum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Basic Qualifications:-    Bachelors or Masters in Computer Science or Electrical Engineering-    3 or more relevant experiencesRequired Skills:-    Proficient in C, assembly language-    Proficient in Linux environment and scripting languages (bash, python, ...)-    Experience with embedded firmware development and debugging tools-    Strong problem solving and software development/troubleshooting skills-    Ability to manage time and prioritize effectively-    Ability to learn fastPreferred qualifications:-    Experience with SoC boot including DDR and PHY initialization -    Expertise in UEFI, ACPI, PCIe, and other related server specs-    Expertise in HW development and testing...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software and applications developers and analysts not elsewhere classified Edit filters