Jobmonitor. Search results for Security guards

46 Jobs found

Used filters:
 • Security guardsx
Displaying 1-46 of 46 results.
 • Company STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  - Fyzická kontrola objektu,- evidencia vstupov a výstupov motorových vozidiel,- 12-hodinový nepravidelný reim práce (aj noc a víkend) poda mesaného harmonogramu sluieb.Výhody:Ponúkaná mzda je v priemere od 600 do 900 eur mesane brutto príplatky v zmysle zákona .Okrem istoty zamestnania, dobrého ohodnotenia a zaujímavej práce, u nás a ešte oakáva:- práca na projektoch, ktoré posúvajú hranice moného v zábavnom priemysle vdy o métu vyššie,- finanné odmeny pri významných jubileách,- zamestnanecké pôiky,- príspevok na letnú dovolenku,- príspevok na zimnú dovolenku,- odkúpenie materiálu od spolonosti za výhodných podmienok,- vyuívanie výrobných moností spolonosti za výhodných podmienok,- bezplatné výpoiky náradia,- odkúpenie vyradeného majetku spolonosti za výhodných podmienok,- flexibilný pra...

 • Company Agromaš, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Stráenie objektu ponohospodárskeho dvora....

 • Company ŠKORPION SECURITY s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Ochrana objektov....

 • Company ASF FENIX SECURITY, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výkon stránej sluby poda interných smerníc objektu a zákona . 473/2005 Z.z....

 • Company TATRAPOL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Obsluha pultu centralizovanej ochrany (PC), obsluha kamerového systému, telefonická komunikácia s klientmi, komunikácia s výjazdovou jednotkou, riešenie mimoriadnych situácií, spracovávanie záznamov o udalostiach.Výhody:K základnej mzde sú vyplácané všetky príplatky v zmysle Zákonníka práce - za prácu v noci, za prácu v sobotu, za prácu v nedeu a za prácu vo sviatok. Stravné poskytované formou stravovacej karty....

 • Company CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATION, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Stráenie stavebného objektu v Záhorskej Bystrici.Výhody:TPP, gastrolístky...

 • Company Letecké opravovne Trenčín , a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Strána sluba.Výhody:-Práca v stabilnej tradinej spolonosti-Mesané osobné ohodnotenie-Mimoriadne odmeny, cieové odmeny-Dochádzková prémia-Rekreaný príspevok-Odmena pri zisku spolonosti-Pracovný as 7,5 hodiny-Príspevok na III. pilier-Príspevky pri pracovných výroiach-Bohatý sociálny program...

 • Company DECODOM, spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Ochrana objektov v celom areáli spolonosti, domu nábytku a expedino-logistického centra.Výhody:- k základnej mzde je vyplácaná provízia priemerná mzda brutto od 1 100 € - prácu s najnovšou technikou- príleitos stabilného príjmu- dochádzkový bonus- odmena darcom krvi- odmeny pri pracovných a ivotných jubileách- alšie vzdelávanie v odbore- zdravotnú starostlivos- stravovanie v závodnej jedálni- zamestnanecké zavy na výrobky Decodom- zaujímavý sociálny program- permanentky na plaváre, fit centrum...

 • Company OMNIS DETECTIVE SERVICE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Zabezpeovanie ochrany majetku alebo osôb na obchodnej prevádzke....

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Zabezpeova na vstupných bodoch vstupno-výstupný reim do vyhradených bezpenostných priestorov a vykonáva jeho monitorovanie, Vykonáva ochranu hranice medzi plochami na hrane verejného priestoru a letovej asti letiska a areálu letiska, Vykonáva hliadkovú innos vo verejných priestoroch letiska mimo priestorov v termináli, Vykonáva stálu stránu slubu a fyzickú ochranu letiska ako strategického objektu a majetku letiska v rozsahu príslušnej legislatívy týkajúcej sa prevádzkovania súkromných bezpenostných sluieb.Výhody:850 € mes. brutto po absolvovaní interného kvalifikaného kurzu nárast mzdy príplatky za víkendy, sviatky a noné zmeny výkonnostný bonus po skúšobnej dobeUbytovanie zdarma pri relokácii nad 50 kmPo absolvovaní odborného kurzu navýšenie mzdy na 850 € mes. bruttoMz...

 • Company ASANÁCIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Fyzická ochrana majetku, objektov a osôb súkromného areálu v iline, Mojšovej Lúke.Výhody:Práca v stabilnej spolonosti, dovolenkové príplatky, osobné príplatky....

 • Company Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - kontrolná a pochôdzková innos- dozeranie a stav vybavenia objektu- sledovanie podozrivých osôb- komunikácia s ostatnými lenmi tímu...

 • Company ASF FENIX SECURITY, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Výkon stránej sluby poda interných smerníc.Výhody:- Stravné lístky v hodnote 3,85 eur,- odmeny za záchyty,- a iné....

 • Company ASF FENIX SECURITY, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Výkon stránej sluby poda interných smerníc.Výhody:- Stravné lístky 3,85 eur,- odmeny za záchyty,- a iné....

 • Company CHEMES, a.s. Humenné in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Ochrana majetku a osôb....

 • Company Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Evidencia návštev, zamedzenie vstupu nepovolaným osobám.Kontroly a evidencia externých vozidiel prichádzajúcich do stráeného objektu.Kontroly a evidencia sluobných vozidiel (osobných a nákladných).Kontroly osôb a vozidiel sa vykonávajú poda zákona 473/2005 o Súkromnej bezpenosti Evidencia vydávania a preberania kúov.Kontrola a prevaovanie tovaru, ktorý sa dodáva do podnikových predajní poda dodacích listov.Udriavanie istoty na pracovisku...

 • Company BUKÓZA HOLDING, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zamestnanec ochrany majetku a osôb...

 • Company GRUPP 5B s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  SBS v Poprade hadá pracovníka do zásahovej skupiny na preverenie objektov po prijatí poplachu. Výkon fyzickej ochrany na objektoch.Výhody:Stravné lístky....

 • Company HP Security s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  strána sluba...

 • Company SŠS Metodika spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Fyzická ochrana objektu.Výhody:Stravné lístky v hodnote 4,- €....

 • Company OMNIS DETECTIVE SERVICE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zabezpeovanie ochrany majetku alebo osôb prostredníctvom kamerového systému....

 • Company OMNIS DETECTIVE SERVICE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zabezpeovanie ochrany majetku alebo osôb....

 • Company OMNIS DETECTIVE SERVICE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zabezpeovanie ochrany majetku alebo osôb prostredníctvom kamerového systému....

 • Company Mikulášska chata, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  -zabezpeovanie ochrany majetku alebo osôb-vykonávanie pravidelných obchôdzok zvereného objektu-nahlasovanie a oznamovanie poiarov, krádeí, porúch a pod. -ochranu majetku firmy pred poškodením, znehodnotením a odcudzením. snaí sa predchádza poškodeniu majetku firmy pri zlých poveternostných podmienkach (upevnenie košov, stiahnutie slneníkov, stoliiek na terase, altánku, ... )-v zimnom období dbá na pravidelné odpratávanie snehu a údrbu vchodov a iastone parkoviska, pre zabezpeenie prechodu hostí-vydávanie kúov hosom-informovanie a navigovanie návštevníkov v rámci objektu-zaznamenanie telefonických odkazov v neprítomnosti recepnýchVýhody:- príspevok na dopravu- príplatky za sviatky , soboty, nedele, nonú prácu poda Zákonníka práce- nenároná práca...

 • Company SB Security, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  strána sluba, informátor...

 • Company SBS KOBRA Martin s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Fyzická ochrana majetku.Výhody:platenie všetkých príplatkov poda zákona...

 • Company UNI - CON KYSUCE,spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  pravidelná kontrola areálu farmy, kontrola budov, zariadení a zabezpeenia farmy, hlásenie mimoriadnych udalostí ako poiar, vlámanie, kráde, zriadenie zamestnanca, poškodenie majetku, resp. iné udalosti nadriadenému zamestnancovi a poda charakteru udalosti prípadne privolanie polície, hasiského zboru, alebo záchrannej sluby, pomocné práce v rastlinnej výrobeVýhody:zabezpeenie stravovania v sídle firmy...

 • Company Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Nápl práce : - kontrolná a pochodzková innos- kontrola pasáe- poskytovanie informácií návštevníkom centra- kontrola zamknutenosti objektu v noných hodinách- kontrola zakázaných reklám v centre- sledovanie podozrivých osôbVýhody:Odmena za mimoriadný výkon.Pracovno právne poradenstvo.Právne poradenstvo pri prípadných exekúciach....

 • Company Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - kontrolná a pochôdzková innos - dohliadanie na stav a vybavenie objektu...

 • Company SBS EuroSecurity s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  výjazdová skupina (kontrola objektov)Výhody:bonus na diea, odmeovanie zamestnanca...

 • Company HOLLMEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Bezpenostný pracovník - fyzická ochrana objektu.Výhody:bez výhod...

 • Company CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATION, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Stráenie priemyselného objektu v Dunajskej Strede.Výhody:gastrolístky, príplatky...

 • Company OMNIS DETECTIVE SERVICE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Ochrana majetku na obchodných prevádzkach....

 • Company OMNIS DETECTIVE SERVICE s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zabezpeovanie ochrany majetku, alebo osôb na obchodnej prevádzke formou motorizovanej jednotky....

 • Company Ministerstvo obrany Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné innosti s prevahou fyzickej práce....

 • Company Lauvias s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Ochrana majetku v stráenom objekte.Výhody:- gastro lístky- naša spolonos Lauvias s.r.o. je oprávnená vykonáva odbornú prípravu kurzy na získanie preukazu odbornej spôsobilosti poda § 5 a § 80 ods. 1 zákona . 473 2005 Z. z., o súkromnej bezpenosti ....

 • Company CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATION, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Stráenie priemyselného objektu v BA - Rai.Výhody:gastrolístky, príplatky poda ZP...

 • Company CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATION, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Stráenie logistického objektu v Senci, kontrola vstupu/výstupu osôb, vjazdu výjazdu osôb, obchôdzková innos v nonej dobe.Výhody:gastrolístky, príplatky...

 • Company Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) in Bratislava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) hadá posilu na Oddelenie bezpenosti, kde hlavnou náplou práce je:-zabezpeova na vstupných bodoch vstupno-výstupný reim do vyhradených bezpenostných priestorov a vykonáva jeho monitorovanie,-vykonáva ochranu hranice medzi plochami na hrane verejného priestoru a letovej asti letiska a areálu letiska, -vykonáva hliadkovú innos vo verejných priestoroch letiska mimo priestorov v termináli,-vykonáva stálu stránu slubu a fyzickú ochranu letiska ako strategického objektu a majetku letiska v rozsahu príslušnej legislatívy týkajúcej sa prevádzkovania súkromných bezpenostných sluieb.Výhody:- Mzdové zvýhodnenia poda Zákonníka práce za prácu poas víkendov, sviatkov a prácu v noci- Po absolvovaní odborného kurzu navýšenie mzdy - Bonus za individuá...

 • Company A plus services a. s. in Bratislava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Strána sluba v Bratislava - Karlova Ves, Kontakt:Adresa kancelárie:  Haanova 33, Igor Mazáek, prevádzkový riadite, tel.: +421903190648, ...

 • Company ASF FENIX SECURITY, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Výkon stránej sluby poda interných smerníc objednávatea a zákona . 473/2005 Z.z.Výhody:- Stravné lístky v hodnote 3,60 eur,- odmeny za záchyty,- a iné....

 • Company IBeA 3 a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Výhody:istota dlhodobého pracovného miesta...

 • Company ASF FENIX SECURITY, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Výkon stránej sluby poda interných predpisov a zákona o SBS . 473/2005 Z.z, vykonávanie obchôdzok a práca s CCTVVýhody:- Stravné lístky v hodnote 3,60 eur,- odmeny za záchyty,- a iné....

 • Company JAZASPOL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Fyzická ochrana objektov....

 • Company Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - starostlivos o zverené objekty - komunikácia s dennými manaérmi- školenia zamestnancov- kontrolná innos- obhliadky nových objektov- otváranie nových zákaziek- tvorba štatistík - pravidelné reporty- BOZP- komunikácia s klientmi- spracovanie podkladov k faktúram, mzdám - zárove kontrola- vedenie objektovej dokumentácieVýhody:- monos zahraninej praxe v rámci holdingu- sluobné auto- NTB a mobil aj na súkromné úely- pruný pracovný as- teambuildingy...

 • Company Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Guard :- kontrolná innos,- pochôdzková innos,- monitoring,- parking,- komunikácia s bezpenostným manaérom.Výhody:- Po roku monos práce na dobu neuritú,- zabezpeený pitný reim,- strava poas sluby za symbolickú cenu,- zabezpeíme Vám preukaz odbornej spôsobilosti za výhodnejšiu cenu monos splátok ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Security guards Edit filters