Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

20 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company Gymnázium Mikuláša Kováča in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Uite/ka ínskeho jazyka na bilingválnom gymnáziu.Výhody:Práca v zabehnutom kolektíve kvalifikovaných uiteov ínskeho jazyka, medzinárodná spolupráca, moná úprava pracovného pomeru na dobu neuritú....

 • Company Gymnázium, Šrobárova 1, Košice in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o vonom pracovnom mieste —  uite/uiteka s aprobáciou biológia a chémia  s moným nástupom od 01.10.2021 – zastupovanie poas práceneschopnosti, materskej a rodiovskej dovolenky.Voné pracovné miestouite SŠ aprobácia biológia - chémiaÚväzokplný pracovný úväzok – 100% (vyuovacia povinnos 22hod./tý.)PozíciaUite SŠ – biológia a chémiaNázov a adresa zamestnávateaGymnáziumŠrobárova 1042 23  KošiceDátum nástupu do PP01.10.2021 (zastupovanie poas práceneschopnosti, materskej a rodiovskej dovolenky)Kontaktt..: +421 55 2021333        +421 55 6221951e-mail: Kvalifikané predpokladyVzdelanie poda zákona . 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ . 1/2020 Z.z., o kvalifikaných predpo...

 • Company Gymnázium, Školská 26, Vráble in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  vyuovanie anglického jazyka...

 • Company Gymnázium, Školská 26, Vráble in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  výchovno-vzdelávacia innos...

 • Company Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán Szakközépisko in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Uite všeobecnovzdelávacích predmetov - aprobácia slovenský jazyk a slovenská literatúra - anglický jazyk....

 • Company Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zahraniný lektor pre predmet informatika....

 • Company Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zahraniný lektor pre predmet fyzika....

 • Company Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, Trnava in Rovné
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vyuovanie predmetov fyzika a matematika, alebo informatika v anglickom jazyku a príprava iakov na medzinárodné cambridgeské skúšky úrovne IGCSE, A level. Podmienkou pracovnej pozície je štátna jazyková skúška z AJ alebo jej medzinárodný ekvivalent na úrovni C1 alebo C2....

 • Company Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  výchovno-vzdelávacia innos uitea s aprobáciou IT a elektrotechnických odborných predmetov na strednej školeVýhody:kariérový postuptvorivá a kreatívna prácavedenie pedagogickej dokumentácie elektronickymonos realizácie v medzinárodných projektoch športové vyitie v areáli školy krytý bazén, posilova monos ubytovania v školskom internáte, ktorý je súasou areálu školyPoznámka: výška platu je závislá od kvalifikácie a potu odpracovaných rokov s kreditovým príplatkom a príplatkom za prácu nad rámec triednictvo, krúková innos a ostatné ...

 • Company Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  výchova a vzdelávanie iakov v predmete matematika...

 • Company Gymnázium Cyrila Daxnera in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Výhody:bez výhod...

 • Company Evanjelická spojená škola, M.R.Štefánika 19, Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  Náplou práce je vyuovanie anglického jazyka na bilingválnom gymnáziu na plný úväzok.Výhody:- práca v mladom a dynamickom kolektíve- práca v kolektíve s medzinárodným zázemím- priestor pre sebarealizáciu- monosti osobnostného rozvoja- zodpovedajúce mzdové ohodnotenie...

 • Company Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  výchovno-vzdelávacia innos...

 • Company Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vyuovanie odborných predmetov - informatika s aprobáciou - fyzika alebo matematika. Mzda závisí od stupa vzdelania a dky praxe: od 740 do 1400 EUR/mesane.V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea zaslaním ivotopisu. Vhodní uchádzai budú pozvaní na osobný pohovor....

 • Company Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vyuovanie odborných predmetov strojárskych. Mzda závisí od stupa vzdelania a dky praxe: od 740 do 1400 EUR/mesane.V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea zaslaním ivotopisu. Vhodní uchádzai budú pozvaní na osobný pohovor....

 • Company Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vyuovanie odborných predmetov elektrotechnických. Mzda závisí od stupa vzdelania a dky praxe: od 740 do 1400 EUR/mesane.V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea zaslaním ivotopisu. Vhodní uchádzai budú pozvaní na osobný pohovor....

 • Company Stredná odborná škola elektrotechnická in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Výchovno-vzdelávacia innos iakov na strednej škole....

 • Company Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce s OZ: OU internátne, Školská 12, Michalovce a Prakt in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Výchovno - vzdelávacia innos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je uite v špeciálnej škole zaradený do kariérového stupa zaínajúci pedagogický zamestnanec alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok poda osobitného predpisu.Výhody:bez výhod...

 • Company Stredná odborná škola dopravná in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Vyuovanie profesijných predmetov elektrotechnika - silnoprúdová technika v súlade s platnými uebnými osnovami. Výchovno-vzdelávacia innos iakov.Výhody:Platové zaradenie v rozsahu: 915,00 € - 1251,50 € poda ukoneného vzdelania. K platovej tarife patrí ešte zvýšenie platovej tarify poda odpracovaných rokov, ako aj iné príplatky triednictvo, kreditový prípl. . Monos predenia zmluvy na dobu neuritú....

 • Company Súkromná stredná odborná škola Nová cesta Magán Szakközépiskola Új út, Hlavná 175, Malčice in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výuba anglického jazykaVýhody:bez výhod...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters