Jobmonitor. Search results for Sales workers not elsewhere classified

36 Jobs found

Used filters:
 • Sales workers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company Blinkee.city SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - denná komunikácia so zákazníkmi- spracovanie telefonických poiadaviek a otázok zákazníkov- komunikácia s tímom technickej podpory- administratíva- riešenie operatívnych problémov- evidencia poistných a priestupkových udalostí- komunikácia so zákazníkmi s cieom diagnostiky závad- vzdelávanie v oblasti elektrických skútrov a kolobeiekVýhody:- Úplné zaškolenie a podpora- Sluobný telefón a poíta aj na súkromné úely- Výkonnostné bonusy- Monos kariérneho rastu- Darekové poukáky pri príleitosti narodenín zamestnanca- Darekové poukáky pri príleitosti výroia nástupu do zamestnania...

 • Company KS - KOMFORT Komárno, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Evidencia skladových zásob, príjem a výdaj tovaru v programe MRP poda druhov pohybov.Predaj tovaru cez ERP.  Evidencia a hlásenie obalových materiálov, Evidencia a výdaj pracovných odevov a pomôcok,Riadenie práce skladového manipulanta,Príprava podkladov na inventarizáciu zásob, spolupráca pri fyzickej  inventúre. Vybavovanie objednávok, objednávanie a zabezpeenie prepravy tovaru zákazníkovi, objednávanie tovaru, komunikácia s dodávateom, vybavovanie reklamácii. Spolupracuje s pracovníkom BOZP....

 • Company UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020

  • telefonická a písomná komunikácia s klientmi v súvislosti so slubami spolonosti UPC Broadband Slovakia (digitálna televízia, internet a telefón)  • spracovanie a vkladanie informácií a dát do databázy a elektronického archívu• riešenie poiadaviek klientov, hlavne prostredníctvom písomnej komunikácie – informácie o produktoch UPC, vysvetlenie útovaných sluieb, • vykonávanie zmien programových ponúk, objednávky servisných úkonov• aktívny predaj sluieb UPC klientom v prichádzajúcich hovoroch• plnenie alších úloh poda pokynov nadriadeného...

 • Company BALZAK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Koordinácia zamestnancov, kontakt so zákazníkmi v cudzom jazyku a a slovenskom jazyku, tlmoenie pri preberaní zákaziek, skladové hospodárstvo, vystavovanie faktúr a iné práce na základe príkazov od nadriadeného...

 • Company Padeko s.r.o. in Vék
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Miesto je len pre uchádzaa poda, ktorý spla tieto kritéria nakoko je to miesto vytvorené z príspevku uradu prace:1. vedený na úrade prace 2. Vek 50 a viacZamestnanec expedicie. Jeho ulohou je zabezpecit prijem tovaru a priprava expedicie objednavok, zabezpecenie zasielky potrebnymi dokladmi, vedenie dokumentacie a taktiez praca s vybavenim skladu. Tento post si vyzaduje samostatnost, je to vysoko odborna cinnost aj s ohladom na predpisy, postupy.Výhody:Stravné lístkyPríjemný kolektívNestresové prostredie...

 • Company KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Administratívne pracovné úlohy pri príjme a expedícii tovaru vo vekosklade potravín.Výhody:Práca v stabilnej spolonosti. Stravovacia karta 4,00 Eur pracovnú zmenuKarta výhod zamestnanca s 15percent zavou v centra sluieb KORAL v Prešove.Karta na nákup tovaru za vekooobchodné ceny v Karmen Cash Carry...

 • Company Senické a skalické pekárne, a.s. Senica in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Rozdelovanie pekárskych výrobkov pred rozvozomVýhody:bez výhod...

 • Company Velička, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  príprava expedície pekárenských výrobkov poda dodacích listov...

 • Company Bardejovská mliekareň s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - ovláda skladový systém, spôsob vyskladovania tovaru,- zodpovednos za expedíciu, príjem materiálu do skladu, evidencia   vyskladnenia,- kontrola správnosti oznaenia tovaru,- vyhotovovanie sprav o vyskladnení tovaru,- obsluha vysokozdviného vozíka....

 • Company TEHELNÉ POLE, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - Starostlivos o súasných klientov, aktívne vyhadávanie a získavanie nových zákazníkov na trhu, vytváranie partnerskej siete.- Obchodné zastrešovanie nových produktov a sluieb.- Vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie obchodných podmienok a udriavanie obchodných štandardov.- Aktívna osobná, telefonická a elektronická komunikácia s klientmi za úelom upevnenia a rozvoja obchodných vzahov....

 • Company Aliter Technologies, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  • Aktívne vyhadávanie a analýza obchodných príleitostí, príprava podkladov do obchodných tendrov a tendrov verejného obstarávania na Slovensku a v zahranií• Denný monitoring Vestníka vedeného Úradom pre verejné obstarávanie a Elektronického kontraktaného systému• Príprava podkladov do súaí pre nadnárodné organizácie a NATO agentúry• Administratívna podpora a koordinácia procesu predkladania ponúk – kompletizácia dokladovej asti• Príprava bankových záruk, referenných listov a ostatných potrebných podkladov• Podpora obchodného tímu a tímu projektových manaérov• Práca s interným CRM systémom• Kooperácia s obchodným tímom• Spracovanie obchodnej korešpondencie• Vyhadávanie a príprava podkladových informácií nadriadeným• Sledovanie ekonomických ukazovateov a reportingVýhody:- Monos sebarealizáci...

 • Company Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  expedovanie pekárskych a cukrárskych výrobkov z pekárne šoférom...

 • Company Luxlite Europe s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Práca na recepcii v zubnej ambulancii: príprava pracoviska, administratíva, objednávanie materiálu, objednávanie pacientov, evidencie, dokumentácia, iné...

 • Company MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - predaj tovaru a sluieb koncovému zákazníkovi- komunikácia so zákazníkmi a udriavanie obchodných vzahov- skladové hospodárstvo (objednávanie, príjem a evidencia tovaru)- príjem, evidencia a výdaj servisných zákaziek- vystavovanie tovaru a udriavanie poriadku na predajniVýhody:- základná zloka mzdy brutto - 696,-€ pohyblivá zlokaodmena do vysky 176€ - zavisi od pracovnych skusenosti kandidata a stupna zaskolenia na pracovnu poziciu.- pravidelná jednozmenná pracovná doba - voné víkendy od októbra do marca, pracovné iba soboty od 8:00 - 12:00 od apríla do septembra- pracovný pomer na uritú dobu sa po 6- tich mesiacoch mení na trvalý pracovný pomer- pravidelné školenia v oblasti sortimentu a iné školenia- zvýhodnený zamestnanecký nákup- práca v stabilnej spolonosti...

 • Company TOPAS D.A., s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Príjem a rozvoz tlae, dovoz tlae z Bratislavy. Zastupovanie poas dlhodobej PN pracovníka expedície tlae, minimálne do konca marca, s monosou trvalého pracovného pomeru.Výhody:Osobné ohodnotenie poas zaúania do 90 € mes., po zauení do 150 € mes. Príplatky poda platnej legislatívy . Vzhadom na nonú prácu sa príplatky pohybujú na úrovni cca 180 € mes....

 • Company ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  - podiea sa na fyzických operáciach spojených s naskladnením a vyskladnením tovaru- zodpovedá za fyzický príjem a výdaj tovaru- kontroluje tovar pri naskladení- zodpovedá za SPRÁVNE uloenie tovaru na urené miesto a inventúru- vykonáva drobné opravy- zodpovedá za montá a demontá tovaru- staros o výstavu a údrbu tovaru na predajni - spoluvytváranie expozície tovaruVýhody:- stabilné zamestnanie v medzinárodnej spolonosti- dôkladné zaškolenie- moderné pracovné prostredie- zavové bonusy na tovar- motivujúce finanné ohodnotenie- stravné lístky...

 • Company Smatana a spol., s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Expedovanie, vychystávanie, pekárskych výrobkov do potravinárskych bední.Krájanie a balenie chleba.Výhody:Kadý de erstvé pekárske výrobky....

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Odborné poradenstvo,- predaj náhradných dielov, doplnkov a príslušenstva,- komunikácia so zákazníkom,- nákup náhradných dielov u zahraniných dodávateov v nemeckom jazyku,- vypracovanie cenových ponúk,- riešenie reklamácií....

 • Company EUROTELECOM, s.r.o. in Lučenec
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Predajca predajne O2 LuenecAká bude vaša rola v tíme? - aktívny predaj produktov a sluieb zákazníkom - poskytovanie aktuálnych informácií o ponuke produktov a sluieb - komunikovanie s potencionálnymi a existujúcimi zákazníkmi - vedenie administratívy a agendy spojenej s predajom a následným zákazníckym servisom - evidencia dát do podporných predajných systémovNeváhaj a daj o sebe vedie pokia si komunikatívny typ.V prípade záujmu pošli svoj ivotopis na Výhody:Sluobný telefónBezplatné vysoko kvalitné školeniaMotivané súae o vecné ceny, poukáky, dovolenkyV prípade záujmu pošli svoj ivotopis na ...

 • Company Masár Rudolf - Hodmar in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  spisovanie objednávok, vyskladnenie tovaru...

 • Company Štefan Poláček - POLA in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  VPM vytvorené na NP Praxou k zamestnaniu, vhodné pre UoZ do 29 rokov min. 1 mesiac v evidencii podmienkou prijatia. Ovládanie programu Corel....

 • Company Ostrožovič spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Komunikácia so zákazníkom, príjem  a vybavenie objednávok, fakturácia...

 • Company Ing. Ján Ondo in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Expedícia pekárenskych vyrobkov....

 • Company Turpek, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Chystanie pekárenských výrobkov poda dodacích listov do prepraviek na príslušne obchody a ich expedícia....

 • Company Pekárne a cukrárne RUSINA,spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Príprava výrobkov na expedovanie - poobedná a noná zmena.Výhody:Základná mzda 3,56 eur hod.Príplatky za prácu v noci, víkendy a sviatky Stravné lístky v hodnote 3,83 eurZamestnanecká zava na výrobkyZaškolenie na pozíciuVýplata vo výplatnom termínePríspevok na doplnkové dôchodkové sporenieJedná sa o prácu na poobednú a nonú zmenu....

 • Company KORO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 13.01.2020

  Príprava výrobkov na expedíciu, vyskladovanie výrobkov na jednotlivé distribuné linky, starostlivos o priestory expedície. Práca 3 x do týda / obde.Výhody:Motivané mzdové ohodnotenie, práca obde - pracuje sa 3 krát do týda, práca na TPP....

 • Company Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  triedenie výrobkov, expedovanie na rozvozné linky, nahrávanie dodacích listovVýhody:mzdové zvýhodnenia, prémie a odmeny v závislosti od kvality vykonanej práce...

 • Company Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Triedenie výrobkov, expedovanie na rozvozné linky, nahrávanie dodacích listov. Poadujeme: základné znalosti práce na PC, internet; spoahlivos, zodpovednos.Výhody:ubytovanie, Mzdové zvýhodnenia a odmeny poda kvality vykonanej práce....

 • Company BK staving, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Predaj stavebného materiálu. Komunikácia so zákazníkmi.Výdaj stavebného materiálu zákazníkom. Preberanie tovaru od dodávateov.Výhody: variabilná zloka odmeny...

 • Company Alvaro, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - príprava tovaru k expedícií poda objednávok- balenie paliet a skenovanie kódu balenia- evidencia vychystaného tovaru- expedícia vychystaného tovaru- vykonávanie pravidelnej mesanej kontroly stavu zásob- obsluha a riadenie VZV - práca na zmeny- práce s ítacím zariadením (skener)...

 • Company Mgr. Peter Ščasný in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zastupovanie vedúceho predajne v jeho neprítomnosti. Práca s poítaom a kasou. Výhody:mesané prémie, prehodnotenie mzdy poda výkonu...

 • Company Mgr. Peter Ščasný in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Obsluha a komunikácia so zákazníkmi, inventúry. Práca na predajni- predaj tovaru.Výhody:mesané odmeny -výsledná mzda závisí od predaja...

 • Company DANUBIA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - triedenie a príprava pekárskych výrobkov na rozvozné linky- zodpovednos za úplnos objednávok, - prac. doba od 6,00 hod. do 14,00 hod. a 18,00 hod. do 03,00 hod.Výhody:Základná zloka mzdy zaha príplatky za nadas, prácu v sobotu, v nedeu, vo sviatok, noný príplatok v zmysle Zákonníka práce....

 • Company T-PRESS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vykonávanie fyzických inventúr tovaru na prevádzkach a administrácia inventúr...

 • Company LEDart s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Náplou práce je expedícia objednávok z našich e-shopov. Chystanie tovaru a jeho následné balenie, lepenie prepravných štítkov a nakoniec odovzdanie zásielok kuriérovi.Výhody:- bonusy k výplate do 200€,- monos kariérneho rastu,- parkovanie pri budove zadarmo,- stravné lístky v hodnote 4,80€,- káva zadarmo....

 • Company Slovenská Grafia a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Koordinácia inností súvisiacich s príjmom, balením a expedíciou tovaru:- organizovanie tímu manipulaných pracovníkov (3-4 osoby): preberania tovaru z výroby, paletové plány, kontrola kvality balenia a kvantity preberaného tovaru, hlásenie reklamácií,- kontrola kvality balenia paliet a ich úplnosti pred nakládkou,- organizovanie expedície hotového tovaru,- operatívne riešenie expediných inností.Výhody:Mesaná mzda od 1000 € vrátane príplatkov do 150 € poda Zákonníka práce- motivaná prémia, odmeny - mimoriadne, pri pracovných a ivotných jubileách poda kolektívnej zmluvy- zabezpeené stravovanie - príspevky v cene hlavného jedla- zaškoovanie, monos profesionálneho rastu- monos poskytnutia príspevkov na bývanie- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a za odporuenie nového zamestnanca...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sales workers not elsewhere classified Edit filters