Jobmonitor. Search results for Railway brake, signal and switch operators

10 Jobs found

Used filters:
 • Railway brake, signal and switch operatorsx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Ste zodpovedný a schopný pracova samostatne?Hadáme práve Vás!PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-univerzálny výkon inností pre zabezpeenie dozoru nad dopravou, dopravných prác pri mimoriadnostiach a pri posune-informovanie cestujúcej verejnosti na diakovo ovládanej trati.Výhody:PONÚKAME:-základná mzda 790 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu -stabilná práca na trvalý pracovný pomer-turnusová práca nad 11 hodín pracovnej zmeny - nárok na druhé hlavné jedlo GARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronické karty na stravovanie VZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceST...

 • Company Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Sprevádzanie vlakov nákladnej dopravy, vykonávanie posunovacích prác v staniciach a na urených tratiach, zvesovanie a rozvesovanie vozov a úas na skúške brzdy, zabezpeovanie vozov proti ujdeniu. Dávanie a opakovanie návestí.Výhody:Náborový príspevok 300 EUR- Stabilizaný príspevok 1200 EUR- Prémie a príplatky: cca 194 EUR po zaradení na samostatný výkon práce - Prípravu na získanie odbornej spôsobilosti pre samostatný výkon profesie sprievodcu- Skúšobnú dobu na 3 mesiace- Pracovný pomer uzavretý na dobu uritú 1 rok, následne monos uzatvorenia pracovného pomeru na neuritý as-Bezplatné periodické odborné vzdelávanie a bezplatná periodická lekárska starostlivos-Pravidelné zvyšovanie mzdy – mzdový nárast a rokový postup-Istota mesanej mzdy, príplatkov a mzdových zvýhodnení-Pracovné vono s náhra...

 • Company Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Vykonáva doprovod nákladných vozov, posun NV, zvesovanie a rozvesovanie NV. Obsluhu bzd NV a zabezpeenie vozov proti ujdeniu.Výhody:Tuzemské a zahraniné cestovné výhodyBohatý sociálny programBenefity - rekondiné pobyty, odmeny pri prac. a ivotných výroiachPríspevok pri narodení dieaaPríspevok k doplnkovému dôch. sporeniu a iné........

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Ste zodpovední a máte riadiace schopnosti?Hadáme práve Vás!PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:riadenie, koordinovanie a zabezpeovanie vlakovej dopravy v pridelenom obvoderiadenie, zabezpeovanie a kontrola posunuriadenie a koordinácia práce prislúchajúcich zamestnancovVýhody:PONÚKAME:-základná mzda 790 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu-stabilná práca na trvalý pracovný pomer-turnusová práca-pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME:-termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:-cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronické karty na stravovanie nad 11 hodín pracovnej zmeny - nárok na druhé hlavné jedlo VZDELÁVAME:-bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O...

 • Company ŽOS Vrútky a.s. in Teplá
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výkon komplexných manipulaných operácií so elezninými koajovými vozidlami v koajovej vleke.Výhody:príplatky a odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy, 13. a 14. plat, vianoná odmena, preplácanie nadasov, pracovné jubileá do 860 EUR, príspevok pri narodení dieaa 300 EUR, príspevok darcom krvi do 166 EUR, teplá strava, pitný reim, cez víkend gastrolístky, organizovanie športových a spoloenských podujatí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, práca v stabilnej a perspektívnej spolonosti...

 • Company Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vykonáva doprovod a posun nákladných vlakov, zvesovanie a rozvesovanie vozov, obsluhu a skúšku bzd, zabezpeenie vozov pred ujdeniuVýhody:Stabilné pracovné prostredie, pravidelné zvyšovanie miezd, istota mesanej mzdy, príplatkov a mzdových zvýhodnení, skúšobná doba na 3 mesiace a pracovný pomer uzavretý na dobu uritú 1 rok s monosou uzatvorenia pracovného pomeru na neuritý as, pracovné vono s náhradou mzdy s vyšším potom dní ako stanovuje Zákonník práce pri osobných prekákach v práci, príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie, cestovné výhody, stabilizaný a náborový príspevok, alšie výhody z Podnikovej kolektívnej zmluvy...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Ste zodpovedný a schopný pracova samostatne?Hadáme práve Vás!PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-univerzálny výkon inností pre zabezpeenie dozoru nad dopravou, dopravných prác pri mimoriadnostiach a pri posune-informovanie cestujúcej verejnosti na diakovo ovládanej trati.Výhody:PONÚKAME:-základná mzda 790 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu -stabilná práca na trvalý pracovný pomer-turnusová práca nad 11 hodín pracovnej zmeny - nárok na druhé hlavné jedlo GARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronické karty na stravovanie VZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceS...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-posun so elezninými vozami, ich vyvesovanie a zvesovanie-obsluha runých, zaisovacích a pákových bzd vozov-zabezpeovanie vozov proti pohybuVýhody:PONÚKAME:-základná mzda 790 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu-stabilná práca na trvalý pracovný pomer-turnusová práca -pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronické karty na stravovanie nad 11 hodín pracovnej zmeny - nárok na druhé hlavné jedlo VZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôl...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-zabezpeovanie dopravnej cesty pre vlaky a posun pomocou ústredne, miestne a rune stavaných výhybiek-obsluha a kontrola oznamovacích a zabezpeovacích zariadení -vedenie dopravných záznamovVýhody:PONÚKAME:-základná mzda 790 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu -stabilná práca na trvalý pracovný pomer-turnusová práca GARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronické karty na stravovanie nad 11 hodín pracovnej zmeny - nárok na druhé hlavné jedlo VZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mz...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Ste fyzicky zdatný a baví Vás práca v exteriéri? Hadáme práve Vás!PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-obsluha rune a miestne prestavovaných výhybiek-kontrola vonosti vlakovej cesty-prehliadky a prevádzkové ošetrovanie výhybiekVýhody:PONÚKAME:-základná mzda 790 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu -stabilná práca na trvalý pracovný pomer-turnusová práca -pracovná zmluva na dobu uritúGARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronické karty na stravovanie nad 11 hodín pracovnej zmeny - nárok na druhé hlavné jedlo VZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliad...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Railway brake, signal and switch operators Edit filters