Jobmonitor. Search results for Product graders and testers (except foods and beverages)

39 Jobs found

Used filters:
 • Product graders and testers (except foods and beverages)x
Displaying 1-39 of 39 results.
 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  Spolonos s medzinárodnou majetkovou úasou, orientovaná na medzinárodnú technickú inšpeknú innos, kontrolu a riadenie kvality, hadá skúsených pracovníkov pre kontrolu a spracovávanie projektov v prostredí SW CAD.Výhody:Mzda: základný plat od 1500 EUR brutto mesane a vyššie poda spania poiadaviek a alšie benefity spojené s prácou v nadnárodnej spolonosti....

 • Company WHC Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  - oprava a údrba mechanických strojov a elektrických zariadení! - odstraovanie porúch na technických zariadeniach - diagnostika porúch- elektrotechnické osvedenie §21Výhody: všetky príplatky poda Zákonníka práce produkty na mesanej báze benefity strava plne hradená zamestnávateom zabezpeená doprava...

 • Company LIMPID s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Vizuálna kontrola kvality gumových výliskov....

 • Company Maxin's quality services, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Hadáme nové posily na pozíciu Inšpektor/ka kvality. Práca len na 2 zmeny!Nápl práce:- kontrola vstupných materiálov- vyhodnotenie vhodnosti pouitia kontrolovaných materiálov- meranie pevnosti betónu a plastov- evidencia a analýza nepodarkov- pouívanie bených meracích prístrojov- zaznamenávanie zistených výsledkov- 2 zmenná prevádzka (6 - 14 a 14 -22)Výhody:- práca na TPP v stabilnej spolonosti- všetky príplatky vyplývajúce zo ZP- skvelý tím kolegov- moné nadasy- práca v 2 zmennej prevádzke...

 • Company EUCOS SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Kontrola vykonaných stavebno-montánych prác....

 • Company KOVOHUTY, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - odber a príprava vzoriek- kontrola kvality medziproduktov a produktov poda interných pracovných postupov a noriem- vykonávanie chemických analýz poda vypracovaných metód a pracovných postupov- práca s analytickými prístrojmi (AAS, OES, XRF, ICP)- vyhodnocovanie výsledkov a parametrov kvalityVýhody:bez výhod...

 • Company HDF, s.r.o. in Lok
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Vykonávanie vstupnej a procesnej kontroly na plastové výlisky• Tímová spolupráca na zlepšovaní výrobných procesov a produktov, odhaovanie odchýlok• Robenie záznamov z výsledkov kontroly, uvoovanie výroby...

 • Company HDF, s.r.o. in Lok
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Vykonávanie vstupnej a procesnej kontroly na plastové výlisky• Tímová spolupráca na zlepšovaní výrobných procesov a produktov, odhaovanie odchýlok• Robenie záznamov z výsledkov kontroly, uvoovanie výroby...

 • Company APIS Plastic Slovakia s. r. o. in Mikula
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - kontrola kvality výroby- sledovanie a vylepšovanie procesu výroby- kontrola výrobných operátorov na dodriavanie postupu výroby- vedenie evidencie skontrolovaných výrobkov- komunikácia s riadiacimi pracovníkmi pri zabezpeení výrobného procesu- práca v 2-zmennej prevádzkeVýhody:- dochádzkový bonus 70 EUR- Vitamínové a Mikulášske balíky- príspevok na stravu a stravné lístky- odmeny pri ivotných jubileách- príspevok pri svadbe zamestnanca...

 • Company micropix, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Kontrola polygrafických výrobkov, pomocný pracovník v polygrafickej výrobe.Výhody:príspevok na stravovanie...

 • Company Maxin's quality services, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  o bude tvojou úlohou, ak sa u nás zamestnáš?- budeš sa venova výrobe výrobkov z gumy vo významnej spolonosti- tvojou benou kadodennou úlohou bude obrábanie gumových profilov a obsluha vytlaovacích lisov- dôleitou asou práce je kontrola kvality- okrem uvedeného budeš robi bené pomocné práce pri výrobe a finalizácii profilov (strihanie, rezanie, brúsenie, klipovanie a pod.)- jedná sa pritom o prácu na 3 zmeny (8 hodinové)Výhody:831 - 1 046 EUR mesiac mnostvo príplatkov a bonusovOkrem základnej mzdy a akajú aj alšie moné príplatky:- mzda 831€ mes.- rizikový príplatok: 0,5978 eur hod.- noný príplatok: 1,90 eur- nadasový príplatok: 30 percent z priemeru- sviatok: 100 percent- sobota: 50 percent z min.- nedea: 90 percent z min.- 13. mzda : 40 percent z priemeru- 14. mzda: 40 percent z priemeru-...

 • Company Faveo Healthcare s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - kontrola kvality textilných výrobkovVýhody:- prémie po uplynutí skúšobnej doby...

 • Company STAFF AG, a. s. in Poprad
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do nášho tímu zamestnancov hadáme šikovné posily.Miesto práce - Poprad. Doprava do práce z okolia je zabezpeená/preplácaná.Práca v nepretritej prevádzke - 12 hod. zmeny (15 zmien v mesiaci).HLAVNÁ NÁPL PRÁCE:- vizuálna kontrola dielcov- práca na obrábacích strojoch- práca na tlakových lisoch- brúsenie, povrchová úprava, runé práce- kontrola, balenie, údrba- výmena foriem na tlakovom lise- výmena orezávacích prípravkov na orezávacom liseVýhody:739 - 1 100 EUR mesiac Základná mzda 60€ dochádzkový bonus variabilná zloka po skúšobnej dobePráca v stabilnej spolonostiBezplatná doprava do zamestnaniaMonos odborného rastu a zisku dlhodobej práceMonos kariérneho postupuBohatý sociálny program lístky na kultúrne podujatia, športové aktivity - masá, lístky na plaváre, lístky na športové podujati...

 • Company H S F, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - vykonáva vstupnú, medzioperanú a výstupnú kontrolu materiálov a výrobkov;- obsluhuje a vedie evidenciu meracích prístrojov;- vykonáva zdokumentovanie vykonaných kontrol a ich reportovanie nadriadenému;- zaznamenáva výsledky meraní, chýb a nezhôd vo výrobe;- podiea sa na zvádzaní systémov kvality do praxe poda oriem ISO.Výhody:- stabilná práca na trvalý pracovný úväzok,- zvýšenie základnej zloky mzdy po skúšobnej dobe,- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,- vernostné finanné odmeny ivotné a pracovné jubileum, narodenie dieaa ,- príspevok na športové a kultúrne aktivity,- predaj výrobkov so zamestnaneckou zavou,- monosti alšieho vzdelávania, výuby jazykov...

 • Company EDM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  – medzioperaná a výstupná kontrola vyrábaných dielovVýhody:-práca v stabilnej slovenskej spolonosti-roné prehodnocovanie miezd-koncoroný bonus-bohatý sociálny program-príspevok na DDS...

 • Company YURA Corporation Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Skúška elektrického testu a vysokého napätia- Vizuálna kontrola a balenie- Drobné opravy a korekcie finálneho produktu- Kompletizácia a kontrola hotových výrobkov - Iné innosti poda nadriadenejVýhody:- Zaujímavá práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti v týdových cykloch.- Práca v príjemnom, istom, nehlunom, klimatizovanom prostredí.- Motivané bonusy.- Stravné lístky v hodnote 4,00 €.- Príspevky na dopravu....

 • Company Sygrela, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hadáme šikovných kontrolórov kvality, ktorých hlavnou úlohou bude:- 100% kontrola, námatková kontrola kvality výrobkov poda predpísaných špecifikácii výrobkov vyrábaných a dodávaných k zákazníkovi na danej linke- uvoovanie výrobného procesu poda daných špecifikácií výrobku na danej linke- zaznamenávanie výsledku kontroly do príslušných tlaív- potvrdzovanie výsledku kontroly, potu vyhovujúcich výrobkov, potu nezhodných výrobkov na urených miestach- oznaenie a izolovanie nevyhovujúcich výrobkov poda zásad manipulácie s nezhodným produktom- v prípade zistenie nevyhovujúceho výrobku odovzda tento pracovníkovi zodpovednému za opravy výrobkov.- práca sa vykonáva na 2 zmenyVýhody:– práca v medzinárodnej spolonosti– sociálny program firmy– variabilná mesaná odmena vzahujúca sa na poet odpracovanýc...

 • Company PROKEŠ & Co.SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  100% kontrola kvality vyrobených výrobkov poda zadefinovaných špecifikácií...

 • Company LPS MACHINE, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  meranie a kontrola vyrobených dielov...

 • Company DIMEC, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Kontroluje výrobky poda výkresovej dokumentácie, 3D meranie, vypisovanie meracích protokolov, vytváranie chybových hlásení, evidencia chybných dielov odoslanie dodávateovi, evidencia v internom systéme. Komunikácia s dodávatemi, riešenie nameraných odchýliek s internou výrobou a dodávatemi.Skúsenosti s automatizáciou výroby vítané.Ochota pracova nadas. Ochota ui sa nové veci.Výhody:Zaujímavé finanné ohodnotenie formou bonusov, stravné lístky v hodnote 3,40e, a monos podiea sa na zlepšovaní, zmenách. Po zapracovaní monos sebarealizácie a kariérneho rastu.Ponúkame príjemné pracovné prostredie, monos naui sa systému práce poda švajiarskeho štandardu, v prípade jazykových skúseností, je moné aktívne vyuívanie nemeckého jazyka...

 • Company APIS Plastic Slovakia s. r. o. in Mikula
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - kontrola kvality výroby- sledovanie a vylepšovanie procesu výroby- kontrola výrobných operátorov na dodriavanie postupu výroby- vedenie evidencie skontrolovaných výrobkov- komunikácia s riadiacimi pracovníkmi pri zabezpeení výrobného procesu- práca v 2-zmennej prevádzkeVýhody:- dochádzkový bonus 70 EUR- ohodnotenie poda dosahovaných výsledkov- firemný Vianoný veierok- Vitamínové a Mikulášske balíky- príspevok na stravu a stravné lístky- odmeny pri ivotných jubileách- príspevok pri svadbe zamestnanca- odmeny pre najlepších zamestnancov...

 • Company TFM Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - Kontrola výrobkov v zákazkovej (malosériovej) výrobe presného strojárstva- Štandardná kontrola výrobkov (medzioperaná, výstupná) poda výkresovej dokumentácie a pracovných postupov- Vstupná kontrola materiálov a kooperácií- Meranie na 3D (CMM) meracom prístroji- Evidencia a analyzovanie nekvality- Vystavovanie meracích protokolov- Spolupráca s inými útvarmi pri zabezpeovaní kvalityDoplnková nápl :-    Evidencia meradiel a zabezpeenie ich overenia-    Výpomoc pri kooperáciách (rozvoz výrobkov do/z partnerských spoloností)...

 • Company Best personal solutions s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - ponorenie strojárskeho komponentu do vody- následne vizuálna kontrola produktu- 2 zmenyVýhody:- monos záloh kadý týde- rôzne bonusy- ubytovanie zdarma- zabezpeená doprava z okolia...

 • Company Maxin's quality services, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Hadáme zamestnanca do významnej spolonosti na pozíciu kvalitár/kvalitárka.- vykonávanie vstupnej a procesnej kontroly na plastové výlisky- tímová spolupráca na zlepšovaní výrobných procesov a produktov, odhaovanie odchýlok- robenie záznamov z výsledkov kontroly, uvoovanie výrobyVýhody:- TPP: nástupný plat od 800 eur mes a viac, poda skúseností uchádzaa - stabilný plat s dlhodobým zamestnaním- monos kariérneho rastu- príjemné pracovné prostredie- skvelý tím kolegov...

 • Company NEWAYS SLOVAKIA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Pozícia Ininiera kvality je v odvetví elektro-výroby so zameraním na doskové plošné spoje, káble, elektronické kabinety a zaha nasledovné innosti:- riešenie zákazníckych reklamácií- príprava podkladov a riešenie materiálových reklamácií- komunikácia s internými zákazníkmi v rámci koncernu- komunikácia s internými dodávatemi v rámci koncernu- interná komunikácia s ostatnými oddeleniami v rámci spolonosti- podiea sa na riešení kvalitatívnych problémov vo výrobnom procese- návrhy a realizácia nápravných a preventívnych opatrení- preverovanie úinnosti prijatých nápravných a preventívnych opatrení- príprava analýz výstupov z procesov s vyuitím nástrojov kvality a štatistických metód- reportovanie výsledkov kvality vedúcemu oddelenia kvality- prezentovanie výsledkov na poradách kvality a vo výro...

 • Company Performance Business, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  a)Kontrola materiálu prichádzajúceho na výrobnú linkub)Klasifikácia vád materiálu a vyhodnotenie záznamov o nichc)Plnenie úloh zadaných nadriadenými v súlade s pracovnými inštrukciamid)Zodpovednos za kontrolu kvality na výrobnej linke vrátane kontroly výrobného procesue)Reportovanie nadriadenýmf)Analýza chybnostig)Podiel na pracovných aktivitách oddelenia kvalityh)Zodpovednos za stav zvereného náradia, šetrné zaobchádzanie so všetkým zariadením potrebným vo výrobe poda pokynov a manuálovi)Dodranie poriadku na pracoviskuj)Spolupráca na plnení denných úloh za úelom plnenia výrobného plánuVýhody:-Bonus: do výšky 85€ brutto-Rozdelenie bonusu:-Splnenie všetkých nadasov za kvartál: 20€ brutto -Splnenie podmienok dochádzky: 65€ bruttoBlišie info o platových podmienkach na Vám radi poskytneme na o...

 • Company Wittur s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti- vstupná a interná kontrola kvality- skúška prvých vzoriek, vstupná kontrola a skúšky nakupovaných dielov v pouívaní- zabránenie neúmyselnému pouitiu nezhodného materiálu- vypracovávanie plánov skúšok a správ o prvej vzorke- spracovanie nezhodných dielov a vybavovanie reklamácií u dodávateov,- monitorovanie/kalibrácia mechanických meradiel (výškomer, mikrometer, at)- kontrola výrobných liniek...

 • Company H S F, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - vykonáva vstupnú, medzioperanú a výstupnú kontrolu materiálov a výrobkov;- obsluhuje a vedie evidenciu meracích prístrojov;- vykonáva zdokumentovanie vykonaných kontrol a ich reportovanie nadriadenému;- zaznamenáva výsledky meraní, chýb a nezhôd vo výrobe;- podiea sa na zvádzaní systémov kvality do praxe poda oriem ISO.Výhody:- stabilná práca na trvalý pracovný úväzok,- zvýšenie základnej zloky mzdy po skúšobnej dobe,- nástupný bonus 400 Eur,- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,- vernostné finanné odmeny ivotné a pracovné jubileum, narodenie dieaa ,- príspevok na športové a kultúrne aktivity,- predaj výrobkov so zamestnaneckou zavou,- monosti alšieho vzdelávania, výuby jazykov...

 • Company YURA Corporation Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  - Kontrola a oprava hotových káblových zväzkov na pracovisku a linke u zákazníka- Reporting- Komunikácia s centrálou- Spracovanie reklamácií a problémov z linky- Komunikácia s predstavitemi zákazníkaVýhody:- BONUSY : dochádzkový, výkonnostný, funkný- stravné lístky- klimatizované prostredie- stabilná spolonos...

 • Company EMMEGI HEAT-EXCHANGERS s.r.o. in Mikula
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Kontrola tesnosti spojov vyrobených chladiov metódou tlakovania vzduchom a ponorom do kontrolnej nádre s vodou, kontrola pouitia správnych komponentov a vyhodnocovanie jednotlivých nedostatkov.Výhody:EMMEGI prispieva sociálnym programom k spokojnosti našich zamestnancov prostredníctvom nasledovných aktivít:-dotácia na stravné lístky celkovo Vám spolonos uhradí 2,58 €,t. j. 64,5 percent ceny jedla, zamestnanec si hradí 1,42 € ,-vianoné balíky, balíky pre deti Mikuláš, De detí ,-poiova náradia naši zamestnanci si domov môu bezplatne zapoia náradie a nástroje z našej poiovne náradia ,-príspevok na rekreáciu zamestnancov,-príspevok na športovú innos dieaa,-benefit zamestnávatea vyplácaný štvrrone – vstup na športové a kultúrne podujatia, vstup do fitness centra, masáe at.,-príspevok pre nar...

 • Company HACO, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - vykonávanie funkných testov a meraní na hydraulických lisoch a noniciach- vykonávanie vizuálnej kontroly kvality- dokumentovanie vykonaných kontrol strojov - control reporty a fotky- spolupráca s výrobou pri navrhovaní efektívnejších výrobných postupov, ktoré minimalizujú riziko výskytu porúch a chýbVýhody:Nástupná mzda od 740 do 1 000 EUR mesiac variabilná zloka mzdy do 150€ mesaneNástupná mzda závisí od skúseností kandidáta.Ponúkame:- jednozmenná pracovná doba od 6.30 do 15.00 hod- odmeny za inované návrhy- príspevok pri ivotnom jubileu- 1 de navyše plateného vona nad rámec Zákonníka práce- stravné lístky v sume 4,- Eur...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  • vstupná kontrola materiálov• výstupná kontrola hotových výrobkov• príprava meracích reportov• vyhodnocovanie nápravných opatrení vo výrobnom proceseVýhody:- nástupný bonus 100 EUR- mesaná prémia do výšky 10percent- vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- dotované závodné stravovanie- príspevok pri ivotnom a pracovnom jubileu- zázemie stabilnej medzinárodnej spolonosti- komplexný školiaci program- príspevok na organizovanie kolektívnych akcií...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  • Analýzy externých a interných reklamácií• Spolupráca na zlepšovaní procesov výroby • Príprava kvalitatívnych reportovVýhody:- mesaná prémia do 5percent- nástupný bonus 100 EUR- vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- pravidelné prehodnocovanie mzdových taríf- dotované závodné stravovanie- príspevok pri ivotnom a pracovnom jubileu- zázemie stabilnej medzinárodnej spolonosti- komplexný školiaci program- príspevok na organizovanie kolektívnych akcií...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Martin
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  - vykonávanie kontroly kvality vo zverenej oblasti,- zabránenie poškodzovaniu dielov pri vykonávaní pracovných inností,- 100 % optická kontrola vizuálna a hmatová kontrola.Výhody:- zabezpeená doprava zo smeru Martin, Turianske Teplice, Vrútky,- príspevok na dopravu zo iliny v hodnote 25€ - 30€...

 • Company Goldcrystal SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Kontrola skla, balenie...at...

 • Company KAMAX Fasteners s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  1. Vykonáva a zodpovedá za vzorkovanie spolonosti KAMAX Fasteners voi svojim zákazníkom poda ich poiadaviek.2. Vyhodnocuje a zodpovedá za kompletnos a správnos vzorkovania dodávateov voi spolonosti KAMAX Fasteners.3. Spolupracuje pri rozmerovej a materiálovej kontrole dielov na svojom pracovisku poda plánu konenej kontroly, smerníc a pokynov. 4. Vykonáva odber vzoriek k overeniu kvality dielov poda príslušných smerníc a pokynov pre úely vzorkovania.5. Na odobraných vzorkách vykonáva meranie rozmerov, spolupracuje pri overovaní pevnostných parametrov dielov s materiálovou kontrolou a celkovou pohadovou kontrolou dielov pred ich uvonením. 6. Vykonáva celkové uvolovanie vyrobených dielov k expedícii v rámci svojej pôsobnosti poda príslušných smerníc a postupov.7. Zabezpeuje opakované, dodaton...

 • Company InWork s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Hosszútávú munkalehetséget kínálunk Dunaszerdahelyen (Tejed) operátori munkakörbe azonnali belépéssel...

 • Company Maxin's quality services, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Hadáme kontrolórky kvality do spolonosti, ktorá sa zaoberá lisovaním precíznych gumových výrobkov. Pracovná ponuka je vhodná pre absolventov, aj pre uchádzaov s praxou. Všetko, o budete k práci potrebova Vás nauíme!Nápl práce:- 100% kontrola kvality vyrobených výrobkov poda zadefinovaných špecifikácií- v prípade potreby nutnos jednoduchého manuálneho opracovania výrobkov- vkladanie vyrobených kusov do optického automatu- obsluha optického kontrolného automatu- plnenie výkonových noriem (po zaškolení)- práca na 3 zmenyVýhody:- základná mzda 623 eur 4,50 v istom kadá hodina na kadý odpracovaný de 3 eurá dochádzkový bonus- zaškolenie a monos alšieho vzdelávania- práca v stabilnej spolonosti s monosou kariérneho rastu- monos pracova s modernými technológiami...

 • Company JASPLASTIK-SK spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - periodická rozmerová kontrola vyrábaných produktov (váenie, meranie, iné funkné skúšky),- rozhodovanie o stave produktu (funkná zhoda/nezhoda s poiadavkami zákazníka),- kontrola zhody merania, váenia a iných funkných skúšok na základe stanovených nominálov a tolerancii, dodriavanie stanovených pracovných postupov merania.Výhody:- prémie 0-20percent -dochádzkový bonus- monos ubytovania- príplatok za prácu v noci, sobotu, nedeu, sviatok a nadas- stravné lístky v hodnote 4 EUR, doplatok zamestnanca 1,5 EUR...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Product graders and testers (except foods and beverages) Edit filters