Jobmonitor. Search results for Product graders and testers (except foods and beverages)

18 Jobs found

Used filters:
 • Product graders and testers (except foods and beverages)x
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company T-K & K s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výstupná kontrola výrobkov, medzioperaná kontrola...

 • Company R & D MOLD MACHINING s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - meranie dielov na 3D meracom zariadení - tvorba meracích protokolov- tvorba meracích postupov- meranie s runými meradlami- vedenie urenej agendy- školenie zamestnancov vo výrobeVýhody:- školenia- monos odborného a kariérneho rastu- zamestnanecké prémie- teambuildingy a spoloné akcie spolonosti...

 • Company Performance Business, s.r.o. in Martin
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  balenie komponentov do krabícVýhody:Zabezpeená doprava zo smeru Martin a ilinaVýhodné platové podmienky:základná zloka mzdy v rozmedzí od 730€ bonusy výkonnostný a dochádzkový bonus, zabezpeená strava ...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • Analýzy externých a interných reklamácií• Spolupráca na zlepšovaní procesov výroby • Príprava kvalitatívnych reportovVýhody:- mesaná prémia do 6percent- nástupný bonus 75 EUR- príspevok na dopravu do zamestnania a spä 2 EUR de- vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- pravidelné prehodnocovanie mzdových taríf- dotované závodné stravovanie- príspevok pri ivotnom a pracovnom jubileu- zázemie stabilnej medzinárodnej spolonosti- komplexný školiaci program- vstupenky na kultúrne podujatia, športové a relaxané aktivity- firemné akcie pre zamestnancov letná párty a vianoný veierok - príspevok na organizovanie kolektívnych akcií...

 • Company SEJONG Slovakia s.r.o. in Kava
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Denné spracovanie dokumentácie o nezhodnom materiáli, zisovanie príin nezhôd- Aktívna úas na poradách s výrobným oddelením a dodávatemi ohadom nápravných opatrení- Kontrola efektivity nápravných opatrení- Spolupráca pri riadení dodávateov- Príprava týdenných a mesaných reportov- Spolupráca pri spracovaní ISIR dokumentácie- Riadenie auditov kvality – spracovanie a evidencia problémov- Riadenie a kontrola Inšpektorov kvality- Denná komunikácia v anglickom jazyku vrátane všetkých dokumentovVýhody:- plat 847 € - 1039 € brutto poda školy a skúseností mesané a polroné bonusy- perspektívna práca v rozvíjajúcej sa zahraninej spolonosti- aktívne pouívanie anglického jazyka- stravné lístky dotované zamestnávateom- dochádzkový bonus- bonus na dopravu- 13., 14. mzda- nadasy platené nad rámec zák...

 • Company EDYMAX Facility Management SE in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - kontrola a testovanie jednotiek poda predpísaných postupov- kontrolovanie a oznaovanie výrobkov- testovanie funknosti a naprogramovania jednotky, identifikácia prípadnej chyby- vizuálna kontrola- po ukonení testovania vypisovanie príslušnej dokumentácie- podmienkou je zaslanie ivotopisu na mail Výhody:- mzda od 850€ mesiac - závisí od skúseností a praxe kandidáta a odborných osvedení- príplatky nad rámec stanovený zákonom- výkonnostný a dochádzkový bonus- ubytovanie len za 1€ noc.- monos erpania pravidelných záloh- nenároná práca so zaujímavým platovým ohodnotením, bez noných zmien!- VIP bonus zava pri nákupe na portály hej.sk a DATART online alebo kamenné predajne - férový prístup...

 • Company KMF (Precision Sheet Metal) s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Práca v 3 zmennej prevádzke- ítanie technických výkresov- Kontrola vyrábaných dielov- Kvalifikácia vzoriek- Vybavovanie reklamácií- Zlepšovanie interných procesov a postupovVýhody:- Príplatok 5 percent za prácu v trojzmennej prevádzke- Hodinové príplatky za prácu v noci sviatok apod. poda platnej legislatívy- Stravné lístky v hodnote 3,85 EUR- Práca pre mladú a dynamicky sa rozvíjajúca spolonos- Príjemné a isté pracovné prostredie- Školenie monos alšieho profesijného rastu- Dlhodobý pracovný pomer- Výplata podle pracovnej zmluvy- Príspevok na DDS- Príspevok na ubytovanie- Dochádzkový bonus- Vernostné a iné motivané bonusy- Pracovné obleenie a obuv pri nástupe- Uchádzaov o zamestnanie bez predchádzajúcej praxe v odbore komplexne zaškolíme- Po zapracovaní a pri obojstrannej spokojnosti pra...

 • Company EDYMAX Facility Management SE in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - aká Vás fyzicky nenároná, ale zato zodpovedná práca pri manipulácii s dielmi a kontrole kvality na lakovacej linke- jednoduchá manipulácia s ahkými plastovým dielmi (nakladanie/vykladanie dielov z lakovacej linky)- vizuálna/optická kontrola lakovaných dielov a vyraovanie nezhodných dielov- evidencia a výsledky svojej innosti- pracujete v dvoj-zmennom reime (7,5 hodinová zmena + prestávka)- zamestnanci majú monos pracova aj nadas- pracuje sa aj poas víkendov, hlavne v období zvýšených objednávok- podmienkou je zaslanie ivotopisu na mail Výhody:- hodinová brutto mzda od 4,10 € zmenové príplatky- mesaná sadzba pre kontrolóra kvality 4,43 € hod. brutto- mesaná sadzba pre operátora výroby 4,33 € hod. brutto - ašia manuálna práca- mesaná sadzba pre operátora výroby 4,10 € hod. brutto - ahši...

 • Company Management Solutions, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Hadáme šikovných kontrolórov kvality, ktorých hlavnou úlohou bude:- 100% kontrola, námatková kontrola kvality výrobkov poda predpísaných špecifikácii výrobkov vyrábaných a dodávaných k zákazníkovi na danej linke- uvoovanie výrobného procesu poda daných špecifikácií výrobku na danej linke- zaznamenávanie výsledku kontroly do príslušných tlaív- potvrdzovanie výsledku kontroly, potu vyhovujúcich výrobkov, potu nezhodných výrobkov na urených miestach- oznaenie a izolovanie nevyhovujúcich výrobkov poda zásad manipulácie s nezhodným produktom- v prípade zistenie nevyhovujúceho výrobku odovzda tento pracovníkovi zodpovednému za opravy výrobkov.2 aj 3 zmeny.Výhody:alšie formy odmeny k uvedenému platu:- dochádzkový bonus 20,- EUR- kvartálna odmena a do výšky 144,- EUR- príspevok na dopravu a do 0,7...

 • Company Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. in Nitra
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Prosím, venujte pozornos vzrušujúcej príleitosti pracova pre Jaguar Land Rover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Vašou hlavnou úlohou práce bude:* Kontrola monitorov v kontrolnej miestnosti, v prípade potreby hlásenie poruchy a spolupráca s oddelením údrbyVýhody:- Hne od zaiatku získate zmluvu na dobu neuritú a stávate sa naším kmeovým zamestnancom. Ponúkaný odmeovací balíek zaha tarifnú mzdu vrátane kompetenného príplatku, mesaný výrobný bonus a do 15percent ráta sa poda stanovených kritérií a z tarifnej mzdy , 13-sty plat.- Príplatky za nadasy alebo za prácu cez víkend i v noci poskytujeme vyššie, ako je právne vyadované.- Stravovanie len za 1 EUR v príjemnom prostredí jedální, kde sa môete pohodlne oberstvi.- Autobusovábdoprava, ktorá je zabezpeená na rôznych trasách z okoli...

 • Company INZI SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vizuálna kontrola výrobkov, záznamy dobrých a zlých kusov, nápravné opatrenia....

 • Company ADAMPOL SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  * presun vozidiel v areáli* kontrola vozidiel poda stanovených špecifikácií* vkladanie a lepenie materiálu do vozidiel* istenie vozidielVýhody:- navýšenie mzdy po skúšobnej dobe- mesaný bonus dochádzkový a poziný - štvrroný dochádzkový bonus- polroný bonus letný, zimný - roný bonus- stravné lístky - podniková doprava do z miesta výkonu práce firma hradí 70percent nákladov - príplatok za poobednú a nonú zmenu- ostatné príplatky vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy- zaškolenie- DLHODOBÁ a STABILNÁ práca...

 • Company Metales, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - riadenie teamu oddelenia kvality, zabezpeenie spolupráce a komunikácie s ostatnými oddeleniami tak, aby sa dosiahli definované ciele kvality,- komplexná zodpovednos za systém riadenia kvality (opis a dokumentácia systému riadenia, riadenie nápravných a zlepšovacích opatrení v oblasti kvality),- spracovanie plánov kvality, dodriavanie kvalitatívnych noriem, navrhovanie moností zlepšenia systému kvality,- aktívna komunikácia so zákazníkmi, analýza príin a definovanie nápravných opatrení,- zodpovednos za systém riadenia kvality ISO 9001-2015,- príprava reportov a analýz súvisiacich s ukazovatemi KPI z oblasti kvality,- úas a riadenie certifikaných auditov, zákazníckych auditov, interných auditov, vykonávanie interných auditov,- tvorba kontrol-plánov, check-listov, noriem a smerníc,- operat...

 • Company ULSTRUP PLAST s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Trénovanie operátorov, vizuálna kontrola poda vzoriek, reklamácie, kontrolovanie kvality materiálov na lisoch a montái, reportovanie vyradeného materiálu, ukonovanie objednávok, zodpovednos za evidenciu a skladovanie referenných vzoriek.Výhody:nad 7 km cestovný príspevokstravný lístok v hodnote 4,- eur...

 • Company ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Runé opracovanie výrobkov, prípadne strojové opracovanie na jednoúelových strojoch, vzhadová kontrola, balenie vyhovujúcich výrobkov poda pracovného postupu.Výhody:13. a 14. plat, príspevok na cestovné a stravné, kolektívna zmluva....

 • Company PCA Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -Odstraova zistené nedostatky na vozidlách (zameranie mechanik, elektrikár, klampiar, retušér laku).-Opravova vymenitené diely.-Schvaova kvalitu vykonaných opráv.-Realizova analýzu nedostatkov na hotovom vozidle v rozsahu svojej odbornosti.-Navrhova zlepšenia pracovných postupov retuše.-Podiea sa na príprave pracovných postupov. -Dodriava princípy Systému výroby, predpisov BOZP, poiarnej ochrany a noriem v oblasti ivotného prostredia ako aj externých a interných noriem. -Udriava istotu a poriadok na pracovisku i mimo neho a kontrolova aj dodriavanie u svojich spolupracovníkov.-Osobne sa angaova pri zavádzaní zlepšovacích návrhov do praxe a snai sa o neustále zlepšovanie výkonnosti svojho tímu.Výhody:-Zaujímavé finanné ohodnotenie.-Pracovná zmluva na dobu uritú s mono...

 • Company JOHRAmont, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Výhody:základná zloka mzdy prémie...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - kontrola vyrobených dielov vyrobených pre automobilový priemysel- práca na 3 zmeny- poskytujeme týdenné zálohy...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Product graders and testers (except foods and beverages) Edit filters