Jobmonitor. Search results for Plumbers and pipe fitters

40 Jobs found

Used filters:
 • Plumbers and pipe fittersx
Displaying 1-40 of 40 results.
 • Company FRIG - PRODUCT spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - montá vykurovacích systémov- Montá chladenia, tepelných erpadiel- montá podlahového vykurovania, stropného chladenia- montá radiátorovKomplexné riešenie vykurovania a chladenia nielen pre rodinné domy,ale aj pre väšie priemyselné a administratívne objekty, prípadne bytové domyVýhody:-priestor pre sebarealizáciu a uplatnenie vlastných nápadov-práca v stabilnej spolonosti s 27 ronou pôsobnosou na trhu-školenia súvisiace s pracovnou pozíciou a rozvojom-osobnostný a profesný rozvoj...

 • Company VADAŠ, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - údrba vodovodnej siete a zariadení vodovodu- údrba a kontrola meraov a erpadlovej techniky, vodovod, kanalizácia - odpoet spotrieb vody, UK, TUVVýhody:Celoroný voný vstup do prevádzkovaných zariadení spolonosti Wellness, Krytá plaváre, bazénový areál, permanentka pre rodinných príslušníkov...

 • Company Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Oprava a údrba vodovodnej siete, montá vodovodných potrubí a vodovodných prípojok zo všetkých druhov materiálu, montá a demontá vodomerov, preplach a dezinfekcia potrubia....

 • Company EnergoInvest s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Montá vykurovacích zariadení, rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky, obnovitených zdrojov. Poiadavka na samostatnú innos....

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - odstraovanie porúch týkajúcich sa rozvodov vody v nemocnici RuinovVýhody:- poskytujeme ubytovanie - 20€ mesiac - viaclôková izba, 40€ mesiac - jednolôková izba- monos priznania osobného príplatku po ukonení skúšobnej dobe, príplatky za víkendy, sviatky, noc nad rámec zákona- monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú po zapracovaní- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy UNB na stomatologické výkony, na dioptrické okuliare, detskú rekreáciu, ivotné a pracovné jubileá, vernostné- monos vyuitia karty MultiSport- monos stravovania s príspevkom zamestnávatea- 5 dní dovolenky nad rámec zákona...

 • Company GAMA MONT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Hadáme montánikov pre realizáciu našich zákaziek v Bratislave, v Nitre a v okolí.Výhody:Monosti rôznych individuálnych dohôd so zamestnancom.Monos finannej zálohy....

 • Company ŽOS Trnava, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - vodárenské práce v osobných vozochVýhody:v zmysle platnej KZ...

 • Company Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. in Prievidza
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Montá vodovodných prípojok, oprava porúch na vod. sieti, vodiský preukaz skupiny "B" - prevádzka vodovodu Prievidza....

 • Company MASTRA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pre prácu v eskej republike hadáme skúsených potrubárov.Potrebná znalos izometrie a prax vo farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle.ivotopisy zasielajte na alebo nás kontaktujte na tel. . 0948 626 768...

 • Company merga s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Montá, oprava a údrba zdravotechnických rozvodov....

 • Company merga s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Montá, oprava a údrba rozvodov plynu a kúrenia....

 • Company AXIOM ENERGY INTERNATIONAL, LLC, organizačná zložka in Michalovce
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Montá plynovodov na zákazke EÚ (EUSTREAM - DUHA) v okrese MichalovceVýhody:ubytovanie...

 • Company FRIG - PRODUCT spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -montá vykurovania a zdravotechniky, chladiarenských zariadení, klimatizácií, vzduchotechniky a tepelných erpadiel-realizácia riešení na základe schém, odovzdaných projektov-vyzdvihnutie materiálu u dodávatea-zodpovednos za vykonanie inštalácieVýhody:-osobnostný rozvoj-priestor pre sebarealizáciu a uplatnenie vlastných nápadov-práca v stabilnej spolonosti-školenia súvisiace s pracovnou pozíciou a rozvojom...

 • Company HYDROTERM BB, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  rodinné domy, byty, budovy - inštaláVýhody:stravovanie, telefón, doprava...

 • Company PM-Invest, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vykonáva najmä montáne práce pri realizácii plynových zariadení, vykurovania, vodovodov, kanalizácií a inštalácií, vykonáva prípravné a dokonovacie stavebné práce, vedenie motorového vozidla.Výhody:Pohyblivá zloka mzdy do výšky 80percent základnej mzdy - garantovaná v pracovnej zmluve. Celková priemerná mesaná mzda pre pozíciu inštalatér v našej firme - 1100,00 eur....

 • Company ELINSS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  vodárske inštalané práce kurenárske pri rekonštrukciách budov objektovVýhody:hradené ubytovanie, ke je práca mimo iliny...

 • Company LRV Trading, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vodoinštalatér - kúrenárPracovné miesto vytvorené v rámci NP „Praxou k zamestnaniu 2“OPRÁVNENÁ CIEOVÁ SKUPINA Cieovou skupinou projektu sú: Mladí udia, vedení v evidencii uchádzaov o zamestnanie (alej len „UoZ“) úradov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokraujú v procese vzdelávania, ani sa nezúastujú na odbornej príprave (not in employment, education or training – alej len „NEET“) a to: UoZ – NEET vo veku do 29 rokov (29 rokov mínus jeden de), ktorí sú vedení v evidencii úradov minimálne jeden mesiac.Výhody:bez výhod...

 • Company ZUKAMAL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vykonávanie montáe, údrby a opravy inštalaných rozvodov (hlavne rozvodov vody a vykurovania) v budovách. Montá a demontá zariadení na rozvodoch, meraov.Kontrola kvality rozvodov, bezpenosti a spoahlivosti ich prevádzky.(Bratislavský kraj)Výhody:poskytnutie firemného autaposkytnutie pracovného náradiaposkytnutie pracovných odevov...

 • Company Slovak Lines Služby, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Montá, opravy, údrba vnútorných rozvodov (vrátane prípojok z hranice objektov) studenej, teplej vody, kanalizácie, vnútorných rozvodov vykurovania, vrátane pripojenia armatúr a spotrebiov. Oprava vodovodných batérií a splachovaov. Pomocné práce pri ostatných odborných innostiach údrby.Výhody:- základná zloka mzdy 7,- € hod.- príplatky za prácu vo sviatok, v sobotu, v nedeu,- odmeny pri pracovných výroiach- zamestnanecké cestovné výhody aj pre rodinných príslušníkov - bezplatné pracovné ošatenie- stravné lístky gastrolístky v hodnote 4,50 € ks- monos stravovania priamo v areáli pracoviska- pracovisko situované v širšom centre Bratislavy...

 • Company EUBIRAC a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Stavebná spolonos prijme na TPP s nástupom ihne skúsených a spoahlivých vodárov ( voda, kanalizácia ) a inštalatérske práce (regulácia systému, montá solárneho zariadenia ) a kúrenárov ( kúrenárske práce ) s platnými dokladmi s nástupom ihne. Realizácia zdravotechniky, kúrenie, plyn, ítanie projektovej dokumentácie pre pochopenie návrhu inštalácií a spôsobu osádzania a pripájania rôznych zariadení, montovanie vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení. Práca v Bratislave. Nástupná mzda od 5,00 EUR/hod, príplatky za nadasy, sviatky, soboty a nedele poda zákona.Výhody:V prípade záujmu pracova na TPP zabezpeujeme na vlastné náklady ubytovanie, prispievame na dopravu do práce, ponúkame komplet letné aj zimné ochranné pracovné prostriedky a obleenie. Stravné lístk...

 • Company VodoMont Nitra, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Montá rozvodov potrubia vody, kanalizácie a kúrenia. Montá vykurovacích zariadení - kotle, tepelné erpadlá, solárne systémy.Výhody:výkonnostné odmeny a do 40 percentpráca v mladom kolektíve, sociálny program....

 • Company Baltes klima s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  montá tepelných erpadiel a ústredného vykurovania, študijný odbor vodoinštalatér, manuálna zrunos, gramotnos, komunikatívnos, spoahlivos, cieavedomosVýhody:príspevok na dopravu...

 • Company Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - vykonáva prehliadky, údrbu a opravy energetických zariadení v rozsahu svojich oprávnení- dbá o bezpenú, spoahlivú a hospodárnu prevádzku s dodraním všetkých platných vyhlášok, predpisov a noriem- vykonáva vlastné runé merania PLZ s príslušným vyhodnotenímVýhody:pracovná doba priemerne 37,5 hod. týde s monosou vyuitia konta pracovného asupráca v atraktívnom prostredí kúpeovmonos kariérneho rastukadoroné zvýšenie mzdyzamestnanecká celodenná strava za výhodných podmienokvyuitie sluieb fyzioterapeuta, maséra, lekárazvýhodnené vstupy na všetky vono-predajné procedúry pre zamestnanca a rodinných príslušníkov Hammam, Sina, ... , zavy na kultúrne podujatia organizované spolonosouzvýhodnené výmenné rekreácie, zavy u partnerov spolonosti - Hotel Elizabeth, Kúpalisko Zelená aba, METRO, ......

 • Company Letecké opravovne Trenčín , a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Bené opravy vodovodných a kanalizaných rozvodov, preventívna údrba na rozvode vody v areáli spolonosti, opravy ohrievaov teplej vody v rozsahu vodárenských prác, odstrauje poruchy na vykurovacích telesách ÚK, zúastuje sa preberacieho konania pri nových zariadeniach a objektoch, upresuje poiadavky na materiál na opravu a preberá ho zo skladu.Výhody:-Práca v stabilnej tradinej spolonosti-Mesané osobné ohodnotenie-Mimoriadne odmeny, cieové odmeny-Dochádzková prémia-Rekreaný príspevok-Odmena pri zisku spolonosti-Pracovný as 7,5 hodiny-Príspevok na III. pilier-Príspevky pri pracovných výroiach-Bohatý sociálny program...

 • Company Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  prevádzkový montér vodovodov, oprava a údrba verejných vodovodov a kanalizácii v meste Šurany- zabezpeovanie dennej prevádzky vodovodnej siete- kontrola potrubných rozvodov a zariadení...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - inštalácia vykurovacích systémov (ústredné kúrenie, plynových zariadení, podlahové vykurovanie)- montá vodovodného potrubia a sanitárnych zariadení- montá kompletných kúpení- práca poda výkresovej dokumentácie- zváranie autogénomVýhody:- hodinová mzda od 13,50 € brutto 35 € de netto príplatky- pracovný as 168 hodín- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si platí zamestnanec- monos pracova nadasy- stabilná a dlhodobá práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na diea- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu - monos práce aj pre dvojice...

 • Company Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Samostatné vykonávanie montánych,  opravárenských a údrbárskych prác na vodovodnej sieti a vodohospodárskych objektoch, vykonávanie cyklickej a necyklickej údrby vodovodných zariadení obvod Vysoké Tatry....

 • Company ZANA MONT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Vodoinštalané práce a kanalizácie:-Rozvody vody v novostavbách, stávajúcich rodinných domoch a bytoch-Rozvody vnútorných aj vonkajších kanalizácií, strešných zvodov, istiiek odpadových vôd-Rekonštrukcie bytových jadier a kúpeníKúrenárske a plynárske práce:-Montá, výmeny a servis kotlov všetkých dostupných druhov a znaiek-Montá teplovodných krbov, pecí, elektrických a solárnych ohrievaov-Montá klasického (radiátorového) vykurovania...

 • Company COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Kompletné riešenie a rekonštrukcia potrubných rozvodov vody a kanalizácií. Práce vo výškach a vo výkopoch.Výhody:- Práca pre stabilnú spolonos,- mesané prémie do výšky 70percent pri splnení výkonových noriem,- ubytovanie na stavenisku zabezpeuje a hradí zamestnávate,- pitný reim na pracovisku....

 • Company SVART TRNAVA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  realizácia ZTI...

 • Company GOLYD s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Inštalatér vodovodu a kanalizácie....

 • Company Bytové družstvo Spišská Nová Ves in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  údrbár vodoinštalatér - kúrenár: vykonávanie prác na vodovodných a kanalizaných rozvodoch bytových domov, vodoinštalatérske a kúrenárske práceVýhody:bez výhod...

 • Company Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Samostatné vykonávanie montánych,  opravárenských a údrbárskych prác na vodovodnej sieti a vodohospodárskych objektoch, vykonávanie cyklickej a necyklickej údrby vodovodných zariadení v okrese Kemarok....

 • Company eFACHMANN SERVICES s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Bené úkony spojené s pracovnou pozíciou "Vodár"- Vyhadávanie porúch a nedostatkov...

 • Company eFACHMANN SERVICES s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Bené úkony spojené s pracovnou pozíciou "Vodár"- Montá zariadení- Odstránenie nedostatkov a vzniknutých porúch...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - inštalácia vykurovacích systémov (ústredné kúrenie, plynových zariadení, podlahové vykurovanie)- montá vodovodného potrubia a sanitárnych zariadení- montá kompletných kúpení- práca poda výkresovej dokumentácie- zváranie autogénomVýhody:- mzda 12,50 € hod brutto 40 € de netto- pracovný as 168 hodín- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie platí zamestnávate- monos pracova nadasy- stabilná a dlhodobá práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na diea- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu - monos práce aj pre dvojice...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - inštalácia vykurovacích systémov (ústredné kúrenie, plynových zariadení, podlahové vykurovanie)- montá vodovodného potrubia a sanitárnych zariadení- montá kompletných kúpení- práca poda výkresovej dokumentácie- zváranie autogénomVýhody:- mzda 10,50 - 12 € hod brutto 12-14 € de netto- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie hradí zamestnávate- monos pracova nadasy- stabilná a dlhodobá práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na diea- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu v Nemecku...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - inštalácia vykurovacích systémov (ústredné kúrenie, plynových zariadení, podlahové vykurovanie, ...)- montá vodovodných rozvodov a sanitárnych zariadení- montá kompletných kúpení- práca poda výkresovej dokumentácie- zváranie autogénomVýhody:- mzda 14 € hod brutto 15 € de netto- pracovný as 168 hodín- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie platí zamestnávate- monos pracova nadasy- stabilná a dlhodobá práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na diea- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu - monos práce aj pre dvojice...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - inštalácia vykurovacích systémov (ústredné kúrenie, plynových zariadení, podlahové vykurovanie)- montá vodovodného potrubia a sanitárnych zariadení- montá kompletných kúpení- práca poda výkresovej dokumentácie- zváranie autogénomVýhody:- mzda 530 – 550 € týde netto- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy - pracovná zmluva s holandským zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov holandským zamestnávateom- rodinné prídavky na diea- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - inštalácia vykurovacích systémov (ústredné kúrenie, plynových zariadení, podlahové vykurovanie)- montá vodovodného potrubia a sanitárnych zariadení- montá kompletných kúpení- práca poda výkresovej dokumentácie- zváranie autogénomVýhody:- mzda 11 € hod brutto 7 € hod netto- pracovný as 168 hodín- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si platí zamestnanec- monos pracova nadasy- stabilná a dlhodobá práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na diea- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu - monos práce aj pre dvojice...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Plumbers and pipe fitters Edit filters