Jobmonitor. Search results for Plumbers and pipe fitters

18 Jobs found

Used filters:
 • Plumbers and pipe fittersx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  montá, údrba a opravy vodovodných, plynovodných a kanalizaných potrubí kontrolovanie a skúšanie funknosti jednotlivých zariadení (batérie, ventily, drezy, toalety, potrubia) montovanie a inštalovanie bených zariadení v hoteloch a lieebných domoch (radiátory, vodovodné potrubia, bojlery, spojovacie rúry, plynové vedenia, prípojky spotrebiov)vykonávanie záaových testov, testov tlaku a tesnosti jednotlivých zariadenídodriavanie stanovených pracovných postupov inštalácie jednotlivých zariadeníVýhody:pracovná doba priemerne 40 hod. týde s monosou vyuitia konta pracovného asupráca v atraktívnom prostredí kúpeovvyuitie sluieb fyzioterapeuta, maséra, lekárazvýhodnené vstupy na všetky vono-predajné procedúry pre zamestnanca a rodinných príslušníkov Hammam, Sina..... zavy na kultúrne podujatia org...

 • Company PROSERVIS Strážske, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Montá, demontá, opravy rozvodov vody, ZTI a UK....

 • Company FLEKTUS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Inštalatérske práce v bytoch.Výhody:Základná mzda plus príplatky a diéty....

 • Company STYK SERVIS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  montá, demontá, opravy, skúšky systémov ÚK, TÚV, SV...

 • Company iTechMont, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výhody:ubytovanie...

 • Company Ivan Rerich - K+V MONT in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vodár/kurenárÚdrba vodoinštalaných zariadení...

 • Company MONT MG, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vodoinštalatér alebo pomocník na montá vody a ÚK na stavbách, opravy, dokonovacie práce na stavbách, montáne, údrbárske a opravárenské práce na sanitnej inštalácii....

 • Company PEhAES, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - výkon práce s pozinkovaným a plastovým potrubím, PVC kanalizácie, zváranie PPR...

 • Company MONTRÚR s. r. o. Košice in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Budovanie vonkajších vodovodných a kanalizaných, príp. plynových potrubných rozvodov.Viac podrobností k náplni práce na osobnom pohovore.Výhody:- Miesto práce - prednostne lokalita východ SR, predovšetkým Košický a Prešovský kraj- Zaškolenie a zapracovanie adaptaný proces - Pracovné náradie, pracovný odev OOPP zabezpeené zamestnávateom- Monos vies celú montánu skupinu plus pridelenie montáneho vozidla odmena za starostlivos o vozidlo - Práca vo výbornom pracovnom tíme, kvalitné pracovné prostredie- Istota pracovného miesta v prípade dobrých pracovných výsledkov...

 • Company MTP1 s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Monta kanalizacii a vodovodovVýhody:Zakladna mzda plus príplatky a diety...

 • Company MTP1 s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Inštalatérske práce v bytochVýhody:Zakladna mzda a priplatky a diety...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - inštalácia vykurovacích systémov (ústredné kúrenie, plynových zariadení, podlahové vykurovanie)- montá vodovodného potrubia a sanitárnych zariadení- montá kompletných kúpení- práca poda výkresovej dokumentácie- zváranie autogénomVýhody:- mzda 12 € brutto 6 € hod netto cca 2500 – 2800 € netto mesiac - pracovná doba po – št: 7:00 – 17:00, pia: 7:00 – 14:00- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si platí zamestnanec- monos pracova nadasy- stabilná a dlhodobá práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na diea- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu - monos práce aj pre dvojice...

 • Company INSTALMONT SK, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Montá a oprava vodovodných, plynovodných a kanalizaných potrubí.Montá a inštalácia bených zariadení v domácnosti (radiátory, vodovodné potrubia, bojlery, spojovacie rúry, plynové vedenia, prípojky spotrebiov at.).Kontrola a skúšanie funknosti jednotlivých zariadení (batérie, ventily, drezy, toalety, potrubia, at.).Rekonštrukcia, opravy, montá nových rozvodov kúrenia + prívod a cirkulácia.Montá kúrenárskych armatúr: prírubových, závitových, regulaných, vypúšacích, filtraných, uzatváracích, spiatokových, odvzdušovacích, meracích.Vykonávanie pohotovostnej sluby (za príplatok)Výhody:stabilitafiremné vozidlomobilný telefón aj na súkromne úelyodmenymonos kariérneho rastu...

 • Company DOLVAP, s.r.o. in Mikula
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Vyuenie v odbore vodoinštalatér alebo v príbuznom odbore - 1 rok praxe, oprávnenie na zváranie el. oblúkom, plameom a rezanie plynom, samostatnos, flexibilnos.Výhody:- Vyplácanie odmien za odpracované roky v spolonosti a pri ivotnom jubileu,- mikulášske balíky a predstavenie pre deti zamestnancov,- závodné stravovanie- odmena za hospodársky výsledok- získanie oprávnení a osvedení potrebných pre výkon práce ZDARMA...

 • Company V.I.Trade s.r.o. in Teplá
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - demontá, montá a opravy vnútorných a vonkajších rozvodov vody, plynu, kanalizácie,- rekonštrukcie kotolní, domových a výmenníkových staníc tepla,- potrubné rozvody,- inštalácie kotlovej techniky a zariadenia,- izolané práce,- inštalácia zariaovacích predmetov.Výhody:- cestovanie na zákazky firemnými autami,- cestovné náhrady alebo stravné lístky....

 • Company Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  - práce súvisia s montánymi a prevádzkovými innosami na vodovodnej sieti a vodárenských objektoch spolonosti, vrátane opráv a údrby-montá, demontá a výmena vodomerov-kontrola terénu nad vodovodným potrubím a prehliadka objektov na sieti-kontrola hydrantov, vzdušníkov, kalníkov, redukných ventilov-pretláanie a kontrola innosti zasúvadlových uzáverov na potrubí-údrba uzáverov vodovodných prípojok-údrba ochranných pásiem vodohospodárskych objektov--úprava povrchov rozkopávky-kopáske práce, runé odkopávky, prekopávky a zárezy vrátane nakládky výkopku a zásypu so zhutnením-oprava a budovanie hydrantov a sekných uzáverov-istenie objektu studní, pramenných záchytiek, zberných šachiet, poklopov hydrantov...-pomocná innos pri odborných prácach prevádzky, údrby a opráv vodohospodárskych sietí, ob...

 • Company Ministerstvo obrany Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Inštalaná a kúrenárska práca, napr. samostatná montá a oprava domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok (okrem rodinných domov), samostatná montá a oprava potrubia a armatúr v kotolniach a v strojovniach, montá a oprava potrubia domových vodovodov s príslušenstvom vrátane vykonania skúšok tesnosti poda STN 736660 a STN 060310 a pod. Vykonáva, zhotovuje, montuje, opravuje a rekonštruuje vodovodné a kanalizané potrubia a s nimi spojené zariadenia (batérie, ventily, drezy a pod.). Vykonáva montá a opravy ústredných vykurovaní a vykurovacích telies s príslušenstvom. Vykonáva montá a opravy erpadiel, vodoinštalaných prvkov a armatúr. Vykonáva osadzovania pripojovanie zriaovacích predmetov na vnútorné rozvody. Vykonáva kontroly funknosti istiacich zariadení (lapa tukov, neutralizaných ...

 • Company Svidgas, s.r.o. in Svidník
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  alšie miesta výkonu práce: Slovensko, Prešovský kraj, Svidník.Výhody:práca v stabilnej spolonosti...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Plumbers and pipe fitters Edit filters