Jobmonitor. Search results for Personal care workers in health services not elsewhere classified

24 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workers in health services not elsewhere classifiedx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company Fakultná nemocnica Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Pomocná práca pri starostlivosti o chorých na lôkových oddeleniach pod vedením pracovníkov so zdravotníckym vzdelaním,- sprevádzanie a preváanie chorých na odborné vyšetrenia,- umývanie a dezinfekcia nemocniných lôok, pracovných plôch, pouitých nástrojov, prístrojov a pomôcok,- manipulácia s istou a zneistenou bielizou,- pomocné práce pri podávaní stravy, kmenie imobilných pacientov, starostlivos o pitný reim,- hygienická starostlivos o chorých vrátane úpravy lôka, výmena postenej bielizne, osobného prádla,- spolupráca pri prevencii preleanín, polohovanie chorého,- a iné.Výhody:-výhodné závodné stravovanie za 1 euro - príspevok darcom krvi po získaní plakety- príspevok pri narodení dieaa pre lenov ZOO -príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie -príspevok pri dlhodobej práce...

 • Company Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  vykonáva pomocné práce zdravotníckeho charakteru na jednotlivých oddeleniach nemocnice; istí a dezinfikuje pomôcky; likviduje zvyšky vyšetrovaného materiálu; odnáša materiál na vyšetrenie; prináša výsledky; vykonáva manipuláciu so špinavou a istou bielizou; zabezpeuje pochôdzky po iných oddeleniach pre potreby príslušného pracoviska; doprevádza poda potreby chorých na vyšetrenia, iné oddelenia a vykonáva alšie úkony s tým súvisiace; zabezpeuje hybienickú oistu chorýchVýhody:náborový príspevok 500 €...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Hadáme sanitára na operaný sál a na Urgentný príjem. Práca je fyzicky namáhavá. Prijatí môu by aj nekvalifikovaní, ak majú záujem kvalifikova sa na sanitára, podobné pracovné skúsenosti a vzah k práci sanitára.Výhody:Monos trvalého zamestnania. Sociálny fond. Stravovanie v závodnej jedálni.Monos získa dochádzkový bonus 150€ 3mesiace, ak pracuje na oddeleniach: Urgentný príjem.V prípade práce na operanej sále príplatky za prácu v riziku a iné mzdové zvýhodnenia, v závislosti od oddelenia, na ktoré zamestnanec nastúpi pracova....

 • Company Nemocničná a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Vykonáva odborné pracovné sanitárske innosti - hygienickú starostlivos o pacientov a prostredie. Sprevádza / transportuje pacientov na vyšetrenia, zabezpeuje dovoz stravy, bielizne a podobne.Výhody:V prípade ukoneného vzdelania v odbore sanitár je základná zloka mzdy 629,64€.K uvedenej mzde patrí mzdové zvýhodnenie za prácu v saenom prostredí, za nonú prácu, prácu v sobotu, nedeu a vo sviatok....

 • Company Nemocničná a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Vykonáva odborné pracovné sanitárske innosti - hygienickú starostlivos o pacientov a prostredie. Sprevádza / transportuje pacientov na vyšetrenia, zabezpeuje dovoz stravy, bielizne a podobne.Výhody:V prípade ukoneného vzdelania v odbore sanitár je základná zloka mzdy 629,64€.K uvedenej mzde patrí mzdové zvýhodnenie za prácu v saenom prostredí, za nonú prácu, prácu v sobote, nedeu a vo sviatok....

 • Company Národný ústav detských chorôb in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - pomocné innosti pri starostlivosti o chorých na oddelení urgentného príjmu, vrátane asistencie sestre pri odborných lieebných a ošetrovateských výkonoch.Výhody:Ponúkaný plat základné zloka v hrubom je v zmysle Kolektívnej zmluvy od 705 €.Súasou mzdy je osobný príplatok, zmenový príplatok, rizikový príplatok a variabilné zloky mzdy poda potu sluieb.alej ponúkame:- práca v príjemnom a prestínom pracovnom prostredí;- osobné ohodnotenie a odmeny;- skrátený pracovný as;- týde dovolenky navyše poda kolektívnej zmluvy;- monos rozvíja sa profesijne aj osobnostne v tíme;- podpora alšieho vzdelávania;- monos poskytnutia ubytovania;- stravovanie v závodnej jedálni 0,80 € je platba zamestnanca za stravný lístok ;- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy na detskú rekreáciu, ivot...

 • Company Národný ústav detských chorôb in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - pomocné innosti pri starostlivosti o chorých na lôkových a ambulantných pracoviskách zdravotníckeho zariadenia vrátane asistencie sestre pri odborných lieebných a ošetrovateských výkonochVýhody:Ponúkaný plat základné zloka v hrubom je v zmysle Kolektívnej zmluvy od 705,-€ poda pracovného zaradenia a praxe osobný príplatok odmenyalšie benefity:- práca v príjemnom a prestínom pracovnom prostredí;- osobné ohodnotenie a odmeny;- skrátený pracovný as;- týde dovolenky navyše poda kolektívnej zmluvy;- monos rozvíja sa profesijne aj osobnostne v tíme;- podpora alšieho vzdelávania;- monos poskytnutia ubytovania;- stravovanie v závodnej jedálni 0,80 € je platba zamestnanca za stravný lístok ;- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy na detskú rekreáciu, ivotné jubileá, pra...

 • Company KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Vykonávanie pomocných prác v ošetrovateskej starostlivosti o pacienta.- Vykonávanie sanitárskych prác spojených s dezinfekciou zdravotníckych pomôcok a prostredia, v spolupráci s ostatnými lenmi zdravotníckeho tímu.Výhody:- práca v mladom a dynamickom kolektíve,- stravné lístky obedy....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Fyzicky namáhavá pomocná práca zdravotníckeho charakteru na oddeleniach pacientov trvale leiacich, na oddeleniach pacientov so zvýšeným psychiatrickým dohadom alebo na obdobných zdravotníckych pracoviskách pri priamom styku s pacientom.Pomocná práca na nemocniných oddeleniach, hygienická oistia a pomoc pri úprave tiel zomrelých a odvoz zomrelých na oddelenie patológie.Sprevádzanie chodiacich chorých a postihnutých obanov na odborné vyšetrenia.Výhody:- náborový príspevok po skúšobnej dobe 100.-€, - príplatky za prácu v noci, v sobotu, nedeu a vo sviatok, - závodné stravovanie, - príspevky zo sociálneho fondu, - príspevky na DDS, - príspevky na domácu rekreáciu, - jubilejné odmeny....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -Fyzicky namáhavá pomocná práca zdravotníckeho charakteru na oddeleniach pacientov trvale leiacich, na oddeleniach pacientov so zvýšeným psychiatrickým dohadom alebo na obdobných zdravotníckych pracoviskách pri priamom styku s pacientom.-Pomocná práca na nemocniných oddeleniach, hygienická oista a pomoc pri úprave tiel zomrelých a odvoz zomrelých na oddelenie patológie.-Sprevádzanie chodiacich chorých a postihnutých obanov na odborné vyšetrenia.Výhody:náborový príspevok po skúšobnej dobe 100,- €, príplatky za prácu v noci, v sobotu, nedeu a vo sviatok, závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS, príspevky na stravovanie, príspevky na domácu rekreáciu, jubilejné odmeny...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Fyzicky namáhavá pomocná práca zdravotníckeho charakteru na oddeleniach pacientov trvale leiacich, na oddeleniach pacientov so zvýšeným psychiatrickým dohadom alebo na obdobných zdravotníckych pracoviskách pri priamom styku s pacientom.Pomocná práca na nemocniných oddeleniach, hygienická oista a pomoc pri úprave tiel zomrelých a odvoz zomrelých na oddelenie patológie.Sprevádzanie chodiacich chorých a postihnutých obanov na odborné vyšetrenia.Výhody:náborový príspevok po skúšobnej dobe 100,- €, závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS,príspevky na stravovanie, príspevky na domácu rekreáciu, jubilejné odmeny...

 • Company Liečebňa pre dlhodobo chorých in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Starostlivos o pacienta. Kontakt osobne, vopred sa telefonicky dohodnú....

 • Company Fakultná nemocnica Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - pomocná práca pri starostlivosti o chorých na lôkových oddeleniach pod vedením pracovníkov so zdravotníckym vzdelaním,- sprevádzanie a preváanie chorých na odborné vyšetrenia,- umývanie a dezinfekcia nemocniných lôok, pracovných plôch, pouitých nástrojov, prístrojov a pomôcok,- manipulácia s istou a zneistenou bielizou,- pomocné práce pri podávaní stravy, kmenie imobilných pacientov, starostlivos o pitný reim,- hygienická starostlivos o chorých vrátane úpravy lôka, výmena postenej bielizne, osobného prádla,- spolupráca pri prevencii preleanín, polohovanie chorého,- a inéVýhody:-výhodné závodné stravovanie za 1 euro - príspevok darcom krvi po získaní plakety- príspevok pri narodení dieaa pre lenov ZOO -príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie -príspevok pri dlhodobej prácen...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  -Fyzicky namáhavá pomocná práca zdravotníckeho charakteru na oddeleniach pacientov trvale leiacich, na oddeleniach pacientov so zvýšeným psychiatrickým dohadom alebo na obdobných zdravotníckych pracoviskách pri priamom styku s pacientom.-Pomocná práca na nemocniných oddeleniach, hygienická oista a pomoc pri úprave tiel zomrelých a odvoz zomrelých na oddelenie patológie.-Sprevádzanie chodiacich chorých a postihnutých obanov na odborné vyšetrenia.Výhody:Náborový príspevok po skúšobnej dobe 100,- €, závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS,príspevky na stravovanie, príspevky na domácu rekreáciu, jubilejné odmeny...

 • Company Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Základná opatrovateská starostlivos a zdravotný dohad v zariadení sociálnych sluieb, starostlivos pri sebaobsluných a hygienických innostiach a pomocné práce vedúce k samostatnosti pri innostiach beného ivota....

 • Company Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opatrovateská starostlivos v Domove sociálnych sluieb.Výhody:Ponúkaná mesaná mzda je v zmysle zákona . 553 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, od 800 - 900€ a iné príplatky, polroné odmeny .Monos pracova aj iba v denných smenách.Výhody ponúkané zamestnávateom:- dodatková dovolenka- ubytovanie poskytované zamestnávateom, 1 - IZBOVY BYT v tesnej blízkosti DSS- zamestnanecké obedy- gastrolístky- monos pracova aj v 1 dennej zmene...

 • Company Liečebňa sv. Františka, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Poskytovanie komplexnej starostlivosti pri lôku pacientov, denná toaleta, kmenie.Výhody:Minimálna mzda v hrubom je od 800€ do 1300€ ; konená výška mzdy je závislá od odpracovaných noných zmien, víkendov, sviatkov a prípadných nadasov, ktoré sú preplácané. Naše zariadenie ponúka útulné prostredie, príjemnú priateskú atmosféru, súdrný kolektív, výborné medziudské vzahy. Záujemcom o prácu ponúkame:- monos privyrobi si v rámci nadasu- stravovanie poas celej zmeny raajky obed veera zadarmo za kadú odpracovanú zmenu nárok na gastrolístok v hodnote 4€,- ubytovanie v prenajatých bytoch v blízkosti lieebne s príspevkom zamestnanca 1,-EUR de alebo - príspevok na ubytovanie, - príspevok na cestovanie,- príspevok zamestnávatea zamestnancovi na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 3percent z hr...

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - bená nápl práce sanitára na Neurochirugickej klinike LFUK a UNB v Nemocnici akad. l. Dérera, KramáreVýhody:Sanitár - základná mzda 692€ mesiac, plus príplatky za víkendy, sviatky, noc nad rámec zákona,- ubytovanie:20€ viaclôková izba,40€ jednolôková izba- monos priznania osobného príplatku po ukonení skúšobnej doby,- monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú po zapracovaní,- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy UNB na stomatologické výkony, detskú rekreáciu, ivotné a pracovné jubileá a iné- 5 dní dovolenky nad rámec zákona...

 • Company Nemocničná a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Vykonáva odborné pracovné sanitárske innosti - hygienickú starostlivos o pacientov a prostredie. Sprevádza / transportuje pacientov na vyšetrenia, zabezpeuje dovoz stravy, bielizne a podobne.Výhody:V prípade ukoneného vzdelania v odbore sanitár je základná zloka mzdy 696,00€.K uvedenej mzde patrí mzdové zvýhodnenie za prácu v saenom prostredí, za nonú prácu, prácu v sobote, nedeu a vo sviatok.V rámci systému zamestnaneckých výhod a benefitov Medirex Group ponúkame:- zavu v nemocninej lekárni- zavu v rámci poskytovania platenej zdravotníckej starostlivosti- príspevok zamestnávatea na DDS- odmeny pri pracovných a ivotných jubileách- MultiSport karta- dovolenku navyše.Umoujeme zvyšovanie kvalifikácie vo vybranom odbore.Okrem vyššie spomenutých benefitov Vám ponúkame aj to, na o sme najviac v ...

 • Company Poliklinika ProCare Košice s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Vykonáva základnú dezinfekciu a starostlivos o pomôcky a prostredie,- vykonáva starostlivos o poste osoby a o postenú a osobnú bielize osoby,- spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,- dodriava hygienicko-epidemiologický reim pracoviska,- asistuje pri:a) vykonávaní hygienickej starostlivosti o osobu,b) asistuje pri manipulácii a polohovaní osôb.Výhody:Celoroná zdravotná starostlivos pre Vás a Vašich blízkych.Odborné tréningy a školenia.Atraktívne pracovné prostredie.Spolupatrinos zamestnancov a dobré medziudské vzahy na pracovisku.Rôzne druhy nepeaných benefitov....

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - práca v nepretritej prevádzke- pomocné práce pri starostlivosti o chorých na lôkových oddeleniach- prevoz pacientov na odborné vyšetrenia- hygienická starostlivos o pacientov vrátane úpravy lôka- manipulácia s bielizou a biologickým materiálom- podávanie stravy a polohovanie pacientovVýhody:- práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení- ubytovanie za výhodných podmienok- monos sústavného vzdelávania a odborného rastu- rehabilitané pobyty a iné sociálne benefity...

 • Company Alpha medical, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  - vykonávanie inností súvisiacich s prijímaním, balením, triedením biologického materiálu a alšími manipulanými prácami na centrálnom príjme laboratória,- umývanie a dezinfekcia skla, plastov a laboratórnych pomôcok,- odstraovanie odpadu z laboratória a jeho príprava na odvoz na likvidáciu,- príprava pracovných pomôcok,- príprava odberového materiálu,- balenie a triedenie výtlakov s výsledkami,- vybaovanie a oznaovanie vzoriek a iadaniek v predanalytickej fáze.Výhody:- Príspevky na DDS- Primerané ohodnotenie- Úas na firemných eventoch- Volitené benefity - Cafeteria benefity systém- Skvelý a stabilný kolektív- Pracovné a ivotné jubilejné odmeny...

 • Company Domov dôchodcov in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Komplexná sanitárska starostlivos o mobilných a imobilných klientov v zariadení - kmenie, osobná hygiena, kúpanie, prebaovanie, polohovanie, asistencia pri úkonoch sebaobsluhy, sprevádzanie, integrácia klientov do beného ivota a spoloenského diania, komunikácia s klientom, podpora samostatnosti....

 • Company Domov dôchodcov in Bratislava
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Opatrovateská starostlivos o mobilných a imobilných klientov v teréne v domácnosti v mestskej asti Bratislava - Ruinov....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers in health services not elsewhere classified Edit filters