Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

68 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 68 results.
 • Company KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Samostatná odborná práca na JIS, spojená s poskytovaním komplexnej ošetrovateskej starostlivosti, zameranej na sledovanie a monitorovanie fyziologických funkcií a prejavov pacienta, na jeho celkový telesný a duševný stav.- Práca so špeciálnou prístrojovou technikou....

 • Company DOMUM Zariadenie sociálnych služieb Krškany in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  -starostlivos o klientov zariadenia a s tým spojené obsluné innosti,-samostatné zabezpeovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateskej starostlivosti obanom v zariadení sociálnych sluieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení a koordinovanie prác so zamestnávatemi poskytujúcimi zdravotnú starostlivos vykonávaných sestrou.Výhody:- hrubá mzda od 900 eur - 1200 eur-osobný príplatok-kreditový príplatok - pri splnení zákonných povinností...

 • Company DOMUM Zariadenie sociálnych služieb Krškany in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  - Starostlivos o prijímateov sociálnych sluieb zariadenia a s tým spojené obsluné innosti,- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení sociálnych sluieb.Výhody:- Osobný príplatok,- kreditový príplatok - pri splnení zákonných povinností,...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti metódou ošetrovateského procesu a realizácia odborných ošetrovateských výkonov na lôkových oddeleniach zdravotníckych zariadení , odborná práca spojená so sledovaním vitálnych funkcií pacienta po podaní premedikácie a spolupráca s lekárom anestéziológom poas operaných výkonov a zákrokov vykonávaná sestrou.Výhody:náborový príspevok po skúšobnej dobe 250,- €, závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS,príspevky na stravovanie, príspevky na domácu rekreáciu, jubilejné odmeny...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti metódou ošetrovateského procesu a realizácia odborných ošetrovateských výkonov na lôkových oddeleniach zdravotníckych zariadení a oddeleniach centrálneho príjmu vykonávaná sestrou.Výhody:Závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS,týde dovolenky nad rámec Zákonníka práce, príspevky na stravovanie, príspevky na domácu rekreáciu, jubilejné odmeny....

 • Company dewytta, s.r.o in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Súkromná klinika(so sídlom v Leviciach) hadá do svojho tímu pomocného zdravotného pracovníka špecializovaného na pomoc pre lekára poas operácii.Lokalita výkonu práce: Most pri BratislaveNápl práce a oakávania:- prax v zdravotníctve(na pozícii inštrumentára výhodou, nie je to podmienka)- špecializovaná pomoc pre lekára poas operácii- bezúhonnos, zodpovednos a záujem o pacientaVýhody:Monosti zazmluvnenia a s tým súvisiace finanné ohodnotenie:1. ivnos - 1700 eur mesiac2. trvalý prac. pomer - 1300 eur brutto mesiac pohyblivá zlokaPonúkame:- monos ubytovania v prípade, e pochádzate zo vzdialenejšieho mesta- príjemné a pokojné pracovné prostredie v lokalite bez stresov z dochádzania- stály profesionálny rast a monos neustáleho sa vzdelávania- ponúkame prácu bez víkendových a noných sluieb- zau...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti metódou ošetrovateského procesu a realizácia odborných ošetrovateských výkonov na lôkových oddeleniach zdravotníckych zariadení, odborná práca spojená so sledovaním vitálnych funkcií pacienta po podaní premedikácie a spolupráca s lekárom anestéziológom poas operaných výkonov a zákrokov vykonávaná sestrou.Výhody:náborový príspevok po skúšobnej dobe 250,- €, závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS,príspevky na stravovanie, príspevky na domácu rekreáciu, jubilejné odmeny...

 • Company Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  práca sestry na lôkovom oddeleníVýhody:dodatková dovolenka, doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  práca sestry na odd. JIS - hrudníková chirurgiaVýhody:dodatková dovolenka, doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company PEZADENT s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020

  zdravotná sestra v ambulancii dentálnej hygieny...

 • Company Bratislavská arcidiecézna charita in Bratislava
  22.01.2020

  •poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti klientovi v jeho domácom prostredí v zmysle platnej legislatívy •ošetrovateské výkony/aplikácia injekcií s.c., i.m., ošetrovanie rán, odber krvi, zavádzanie PK u ien...•súinnos pri prijímaní klienta, vypracovanie ošetrovateského plánu, vedenie ošetrovateskej dokumentácie•súinnos s lekárom •základné poradenstvo pre príbuzných klientovVýhody:monos osobného príplatku, príspevok na cestovné v rámci MHD Bratislava, príspevok na obuv...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti o pacientov na novorodeneckom oddelení a alšie úlohy poda pokynov nadriadeného.Výhody:Uvádzaná mzda je informatívna a jej konená výška závisí od dky uznanej praxe a špecializácie uchádzaky. Príspevky zo sociálneho fondu. Podniková kolektívna zmluva a príplatky z nej vyplývajúce ako aj týde dovolenky naviac oproti ZP. Podporujeme vzdelávanie našich zamestnancov....

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti,- práca v nepretritej prevádzke.Výhody:- náborový príspevok vo výške 1 000,- € - stabilizaný príspevok po odpracovaní 5 rokov v UNM- asový postup v zmysle Kolektívnej zmluvy UNM- práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení - ubytovania za výhodných podmienok- monos sústavného vzdelávania a odborného rastu s finannou podporou UNM- rehabilitané pobyty a iné sociálne benefity...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti metódou ošetrovateského procesu a realizácia odborných ošetrovateských výkonov na lôkových oddeleniach zdravotníckych zariadení.Výhody:náborový príspevok po skúšobnej dobe 250,- €, závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS,príspevky na stravovanie, príspevky na domácu rekreáciu, jubilejné odmeny...

 • Company Nemocnica Levice s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Komplexná ošetrovateská starostlivos o pacientov na lôkových oddeleniach....

 • Company Senires n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Výkon práce zdravotnej sestry/príprava a výdaj liekov, hospodárenie s nimi. Aplikácia injekcií, meranie vitálnych hodnôt, ošetrovanie. Objednávanie na odborné vyšetrenia, spolupráca s lekármi, teamová spolupráca....

 • Company Mesto Piešťany in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Komplexná ošetrovateská a opatrovateská starostlivos o klientov v zariadení, aplikovanie injekcií, rozdeovanie a podávanie liekov, odborná zdravotnícka pomoc, práca v nepretritej prevádzke....

 • Company Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. in Zobor
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti pacientom, spolupráca s lekárom pri lieebných, diagnostických a ošetrovateských výkonoch, vedenie zdravotnej dokumentácie.Výhody:- náborový príspevok 2 000 pre sestru v nepretritej prevádzke, s úväzkom 100percent, ktorá bude pracova v ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. prvý krát, s podmienkou odpracovania minimálne 18 mesiacov nepoíta sa do toho PN a OR ,- garantované alšie príplatky a mzdové zvýhodnenia v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy,- dovolenka o jeden týde naviac nad výmeru ustanovenú v ZP,- ponúkame ubytovanie....

 • Company Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. in Zobor
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti pacientom, spolupráca s lekárom pri lieebných, diagnostických a ošetrovateských výkonoch, vedenie zdravotnej dokumentácie.Výhody:- náborový príspevok 2 000 EUR pre sestru v nepretritej prevádzke, s úväzkom 100percent, ktorá bude pracova v ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. prvý krát, s podmienkou odpracovania minimálne 18 mesiacov nepoíta sa do toho PN a OR ,- garantované príplatky a mzdové zvýhodnenia v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy,- dovolenka o jeden týde naviac nad výmeru ustanovenú v ZP,- ponúkame ubytovanie...

 • Company Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poskytovanie komplexnej ošetrovateskej starostlivosti pacientom.Výhody:- Garantovaný plat , - práca v stabilnej spolonosti, - podpora odborného vzdelania,- závodné stravovanie,- 5 dní dovolenky naviac - nadštandardná starostlivos o najblišiu rodinu bez poplatku....

 • Company MVDr. Kvetoslava Supuková in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Ošetrovanie pracientov pri jednotlivých veter. úkonoch ...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Podiea sa na tvorbe jedálneho lístka, normovaní stravy, zodpovedá za obstarávanie denných nákupov, varí stravu poda jedálneho lístka, pomáha pri opatrovaní postihnutých detí....

 • Company Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica in Banská
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti v nepretritej prevádzke na jednej z kliník Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.Výhody:- Garantovaný pravidelný príjem,- 7 hodinový pracovný as,- mesané preplácanie nadasov,- 5 dní dovolenky naviac,- zvýšený poet stravných lístkov za prácu v zmenách,- zvýhodnené preplácanie práce v noci, cez víkend a poas sviatkov,- odmena pre sestry pracujúce v nepretritej prevádzke pri lôkach....

 • Company Nemocnica Alexandra Wintera n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Samostatná odborná práca na operaných sálach spojená s prípravou na vykonávanie operácie a inštrumentovanie pri operaných výkonoch.Výhody:Náborový príspevok - 1500 eur.Príplatky za telefonickú pohotovos...

 • Company Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Sestra v zariadení sociálnych sluieb s druhom sluby (všeobecná sestra, praktická sestra):- domov sociálnych sluieb- špecializované zariadeniePracovný úväzok: 100%, monos aj nišieho úväzkuPracovný reim: monos aj jednozmenného pracovného reimuPracovný pomer na dobu uritú 12 mesiacov, skúšobná doba 3 mesiace, s perspektívou predenia pracovného pomeru na dobu neuritú.Monos vykonáva odborného zástupcu pri podmienke splnenia vzdelania:Sestra s vysokoškolským vzdelaním II.stupa v študijnom odbore ošetrovatestvo, s odbornou spôsobilosou na výkon špecializovaných pracovných inností v špecializanom odbore ošetrovateská starostlivos v:a) komunite,b) psychiatrii,c) odboroch vnútorného lekárstva,d) odboroch chirurgie aleboe) onkológii.Prax: minimálne 3 roky odbornej praxeDôvod pracovného pomeru ...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Poskytuje ošetrovateskú starostlivos s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnos. Pracuje poda ošetrovateských štandardov.Podmienkou na prijatie je ukonená stredná zdravotnícka škola.Výhody:Príspevok na dopravu, ubytovanie, stravovanie, zamestnanecké karty, podpora vzdelávania a rozvoja, zamestnanecké akcie......

 • Company KONTAKT Prešov, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Práca v ADOS - ošetrovanie klientov v domácom prostredí....

 • Company Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  práca sestry na lôkovom oddelení v odbornej ambulanciiVýhody:dodatková dovolenka, doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company Zariadenie pre seniorov Náruč in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  -    poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbenej klasifikácie-    problému klienta a poradenského usmernenia...

 • Company JESEŇ ŽIVOTA, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zabezpeenie všestrannej zdravotnej starostlivosti o individuálne potreby klienta, aplikovanie predpísaných liekov, monitorovanie fyziologických funkcií klientov,, realizácia zdravotných výkonov, kontrola stravovacieho a pitného reimu, hygieny a opatrovateských úkonov, zabezpeovanie aktivít poda pokynov hlavnej zdravotnej sestry a ošetrujúceho lekára.Výhody:Poskytovanie osobného príplatku po ukonení skúšobnej doby, príplatky v zmysle zákonníka práce za prácu v sobotu, v nedeu a poas sviatkov.Poskytovanie zamestnaneckého stravovania s príspevkom zamestnávatea....

 • Company NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Výkon odborných pracovných inností spojených s poskytovaním ošetrovateskej starostlivosti na lôkovom oddelení v nepretritej prevádzke.Výhody:Zamestnanecké bonusy....

 • Company M-trade-Ag, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pastier HZ.Pasenie a ošetrovanie HZ.Výhody:bez výhod...

 • Company Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej medicíneposkytuje komplexnú ošetrovateskú starostlivos zameranú na intenzívne sledovanie a monitorovanie fyziologickýchfunkcií a prejavov kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie,zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánovalebo orgánových systémov. Zabezpeuje aj anestetickústarostlivos pri vykonávaní diagnostických a lieebnýchvýkonov operanej a neoperanej povahy....

 • Company Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Sestra špecialistka  v ošetrovateskej starostlivosti v pediatrii samostatne vykonáva špecializované pracovné innosti poda akreditovaného špecializaného študijného programu špecializaného odboru ošetrovateská starostlivos v pediatrii spojené s ošetrovateskou starostlivosou, ochranou, podporou a udriavaním zdravia a špecializované pracovné innosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti....

 • Company Nemocnica Zvolen a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Ošetrovateská starostlivos o pacientov na lôku po operaných výkonoch na chirurgickom oddelení.Výhody:práca a uplatnenie v stabilnej spolonostipodpora vzdelávania, monos odborného rastu...

 • Company Nemocnica Zvolen a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  ošetrovateská starostlivos o hospitalizovaných pacientovVýhody:práca v stabilnej spolonostipodpora odborného rastupríspevky zo sociálneho fondu...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti o pacienta a alšie úlohy poda pokynov nadriadeného.Výhody:Uvádzaná mzda je informatívna a jej konená výška závisí od dky uznanej praxe a špecializácie uchádzaky. Celozávodné stravovania. Príspevky zo sociálneho fondu. Podniková kolektívna zmluva a príplatky z nej vyplývajúce ako aj týde dovolenky naviac oproti ZP. Podporujeme vzdelávanie našich zamestnancov....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Poskytovanie intenzívnej ošetrovateskej starostlivosti o pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti a alšie úlohy poda pokynov nadriadeného.Výhody:Uvádzaná mzda je informatívna a jej konená výška závisí od dky uznanej praxe a špecializácie uchádzaky. Uvádzaná mzda patrí sestre s poadovanou špecializáciou. Príspevky zo sociálneho fondu. Podniková kolektívna zmluva a príplatky z nej vyplývajúce ako aj týde dovolenky naviac oproti ZP. Podporujeme vzdelávanie našich zamestnancov. Dochádzkový bonus po splnení stanovených podmienok 150€ štvrrone. Náborový príspevok 700€....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti o pacienta a alšie úlohy poda pokynov nadriadeného.Výhody:Uvádzaná mzda je informatívna a jej konená výška závisí od dky uznanej praxe a špecializácie uchádzaky. Príspevky zo sociálneho fondu. Podniková kolektívna zmluva a príplatky z nej vyplývajúce ako aj týde dovolenky naviac oproti ZP. Podporujeme vzdelávanie našich zamestnancov. Dochádzkový bonus po splnení stanovených podmienok 150€ štvrrone. Náborový príspevok 700€....

 • Company Bonitas, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  zabezpeuje odborné vyšetrenia a preventívne prehliadkyvedie predpísanú zdravotnú dokumentáciudodriava platný etický kódexzabezpeuje zdravotný materiál a lieivákomunikuje s lekárom, lekárou a zdravotnou poisovoupodáva informácie o klientoch príbuznýmdeleguje úlohy na opatrovateky a kontroluje ich splnenierešpektuje povinné sústavné vzdelávanie sestierVýhody:zabezpeené stravovanie priamo v objekte organizáciev blízkosti sa nachádza autobusová zastávkaodmeny...

 • Company Svet zdravia, a.s. in Mikula
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Ošetrovateská starostlivos o pacienta na lôkovom oddelení.Výhody:Monos zvyšovania kvalifikácie.Karty so zavou MAX, EXI, MultiSport.Firemné akcie: Mikuláš, Vianoný veierok, Športový de.Ponuka letných táborov pre deti zamestnancov....

 • Company Fakultná nemocnica Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti na lôkových oddeleniach nemocnice - chirurgia, geriatria, OAIM, novorodenecké odd.Výhody:Základná mzda 902-937 €, náborový príspevok od 1500 do 3 000€, osobný príplatok príplatky za so,ne, sv, prácu v noci nad rámec ZP 150-200€ mesiac , príspevok na DDS, týde dovolenky naviac, osobný príplatok, obedy 1 €, monos ubytovaniaSestra špecialistka - základná mzda = od 1074 €.Priemerná hrubá mzda sestry 1343 €....

 • Company SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  ošetrovateská starostlivos  o seniorov v zariadení sociálnych sluieb...

 • Company DOMUM Zariadenie sociálnych služieb Krškany in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  •starostlivos o klientov zariadenia a s tým spojené obsluné innosti,•samostatné zabezpeovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateskej starostlivosti obanom v zariadení sociálnych sluieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení a koordinovanie prác so zamestnávatemi poskytujúcimi zdravotnú starostlivos vykonávaných sestrou.Výhody:- hrubá mzda od 900 eur - 1200 eur-osobný príplatok-kreditový príplatok - pri splnení zákonných povinností...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Operaná sestra na operaných sálach.Výhody:Platové podmienky sú: Tarifný plat základ od 896,76€ - 1049,40€ mesane Náborový príspevok 1 000€ osobná odmena od 250€ mesane...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôkovom oddelení nemocnice....

 • Company Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Poskytuje komplexnú ošetrovateskú starostlivos na lôkovom oddelení v nepretritej prevádzke s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnosPracuje poda ošetrovateských štandardov, chorých ošetruje v súlade s najnovšími poznatkami a zásadamiSamostatne realizuje výkony zodpovedajúce jej kvalifikácii, realizuje innosti ošetrovateského plánuDokumentáciu o pacientovi vedie v súlade s odborným usmernením MZ SRVýhody:Výška mzdy závisí od dosiahnutého stupa vzdelania. Motivácia formou osobného príplatku, finanné ohodnotenie pracovného nasadeniaPodpora zvyšovania, prehlbovania alebo rozširovania kvalifikácie zamestnanca prostredníctvom interných a externých vzdelávacích aktivít. Osobnostné a odborné školenia, rozvoj tzv. soft skills zamestnancov v oblasti komunikácie s pacientom a príbuznými....

 • Company Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Poskytuje komplexnú ošetrovateskú starostlivos na lôkovom oddelení v nepretritej prevádzke s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnosPracuje poda ošetrovateských štandardov, chorých ošetruje v súlade s najnovšími poznatkami a zásadamiSamostatne realizuje výkony zodpovedajúce jej kvalifikácii, realizuje innosti ošetrovateského plánuDokumentáciu o pacientovi vedie v súlade s odborným usmernením MZ SRVýhody:Výška mzdy závisí od dosiahnutého stupa vzdelania. Motivácia formou osobného príplatku, finanné ohodnotenie pracovného nasadeniaPodpora zvyšovania, prehlbovania alebo rozširovania kvalifikácie zamestnanca prostredníctvom interných a externých vzdelávacích aktivít. Osobnostné a odborné školenia, rozvoj tzv. soft skills zamestnancov v oblasti komunikácie s pacientom a príbuznými....

 • Company Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Poskytuje komplexnú ošetrovateskú starostlivos na lôkovom oddelení v nepretritej prevádzke s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnosPracuje poda ošetrovateských štandardov, chorých ošetruje v súlade s najnovšími poznatkami a zásadamiSamostatne realizuje výkony zodpovedajúce jej kvalifikácii, realizuje innosti ošetrovateského plánuDokumentáciu o pacientovi vedie v súlade s odborným usmernením MZ SRVýhody:Výška mzdy závisí od dosiahnutého stupa vzdelania. Motivácia formou osobného príplatku, finanné ohodnotenie pracovného nasadeniaPodpora zvyšovania, prehlbovania alebo rozširovania kvalifikácie zamestnanca prostredníctvom interných a externých vzdelávacích aktivít. Osobnostné a odborné školenia, rozvoj tzv. soft skills zamestnancov v oblasti komunikácie s pacientom a príbuznými....

 • Company Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Poskytuje komplexnú ošetrovateskú starostlivos na lôkovom oddelení v nepretritej prevádzke s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnosPracuje poda ošetrovateských štandardov, chorých ošetruje v súlade s najnovšími poznatkami a zásadamiSamostatne realizuje výkony zodpovedajúce jej kvalifikácii, realizuje innosti ošetrovateského plánuDokumentáciu o pacientovi vedie v súlade s odborným usmernením MZ SRVýhody:Spravodlivé mzdové ohodnotenieSpolupráca s uznávanými odborníkmi.Atraktívne pracovné prostredie.Podpora vzdelávania a rozvoja zamestnancovSpolupatrinos zamestnancov a dobré medziudské vzahy na pracoviskuRôzne druhy nepeaných benefitov a tímbildingových aktivít...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters