Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

39 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-39 of 39 results.
 • Company NOVAMED, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  Sestra na pracovisku hemodialýzy....

 • Company Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica in Banská
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti v nepretritej prevádzke na jednej z kliník Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.Výhody:- nástup ihne resp. dohodou, - garantovaný pravidelný príjem,- základná mzda od 1020,- eur mesane v závislosti od dky odbornej praxe a výšky dosiahnutého vzdelania poda platnej Kolektívnej zmluvy, - stravné lístky,- práca v špecializovanom zariadení, - práca v profesionálnom tíme odborníkov, - týdenný pracovný as kratší ako je v Zákonníku práce,- 5 dní dovolenky naviac,- zvýhodnené preplácanie práce v noci, cez víkend a poas sviatkov odmena pre sestry pracujúce v nepretritej prevádzke pri lôkach...

 • Company Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica in Banská
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti v nepretritej prevádzke na jednej z kliník Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.Výhody:- nástup ihne resp. dohodou, - garantovaný pravidelný príjem,- základná mzda 1020,- eur mesane v závislosti od dky odbornej praxe poda platnej Kolektívnej zmluvy,- stravné lístky,- práca v špecializovanom zariadení, - práca v profesionálnom tíme odborníkov, - týdenný pracovný as kratší ako je v Zákonníku práce,- zvýhodnené preplácanie práce v noci, cez víkend a poas sviatkov,- odmena pre sestry pracujúce v nepretritej prevádzke pri lôkach....

 • Company Zariadenie pre seniorov - Smaragd in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Sestra v zariadení pre seniorov.V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea telefonicky a dohodnite si termín stretnutia....

 • Company Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Práca zdravotnej sestry na oddelení....

 • Company Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  komplexná ošetrovateská starostlivos o pacientov na lôkovom oddelení zdravotníckych zariadení...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti....

 • Company Nemocnica Alexandra Wintera n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Komplexná ošetrovateská starostlivos o pacientov na lôkových oddeleniach....

 • Company Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Poskytovanie komplexnej ošetrovateskej starostlivosti pacientom.Výhody:- Garantovaný plat , - práca v stabilnej spolonosti, - podpora odborného vzdelania,- závodné stravovanie,- 5 dní dovolenky naviac - nadštandardná starostlivos o najblišiu rodinu bez poplatku....

 • Company Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Poskytovanie ošetrovateskej zdravotnej starostlivosti v špecializovanej nemocnici.Vyadovaná špecializácia poda Prílohy . 3 as D písm. a) nariadenia vlády SR . 296/2010 Z. z.()Výhody:997,00 EUR je nástupný plat, po absolvovaní základného odborného vzdelania min. 1 305,00 EUR, so zapoítatenou odbornou praxou a do výšky 1968,50 EUR osobný príplatok po skúšobnej dobe.Ponúkané výhody stabilné zamestnanie, monos kariérneho rastu, garantovaný nárast sluobného platu v závislosti od dky odbornej praxe o 6,1 percent, 6 týdov dovolenky, 1 týde dodatkovej dovolenky 2 týdová rehabilitácia od 35 rokov veku , vlastné kvalitné a zdravé stravovanie za 6.-€ mesiac, bezplatná monos vyuívania posilovne, plavárne, sauny, vlastné rekreané zariadenia s bazénom a wellness a alšie výhodný sociálny syst...

 • Company Gynpor s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Odborná práca na operaných sálach spojená s prípravou na vykonanie operácie a inštrumentovanie pri operaných výkonoch.Výhody:Nadštandardné osobné hodnotenie závisí od profilu a praxe.Zaujímavé platové ohodnotenie.Práca v moderne zariadeným priestoroch.Uchádza sa stáva po nástupe ihne kmeovým zamestnancom.Zamestnanie v priateskom kolektíve....

 • Company Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vykonávanie prác zdravotnej sestry na lôkovom oddelení....

 • Company Nemocnica AGEL Zvolen a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Sestra- poskytovanie zdravotnej starostlivosti- potrebná prax na internom oddelení...

 • Company Psychiatrická liečebňa Sučany in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výhody:- náborový príspevok2000,- €, - príplatky za saené pracovné prostredie, príplatky za soboty, nedele, sviatky, noné, príspevok na doplnkové sporenie vo výške 2 percent z hrubej mzdy,- monos sústavného vzdelávania a odborného rastu,- príspevok na ubytovanie 200 € zamestnancovi z iného regiónu- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka Práce, 5 dní dodatková dovolenka, 5 dní na zvyšovanie kvalifikácie, stabilné zamestnanie, iné benefity......

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Mikula
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Poskytovanie komplexnej ošetrovateskej starostlivosti o pacienta na oddelení úrazovej chirurgie v tíme alšieho ošetrovateského personálu. Plní úlohy poda pokynov nadriadeného.Výhody:-uvádzaná mzda je informatívna a jej konená výška závisí od dky uznanej praxe a špecializácie uchádzaa,-mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu nad rámec Zákonníka práce a nedeu 100 percent,-mzdové zvýhodnenie za nonú prácu,-týde dovolenky nad rámec Zákonníka práce,-monos sústavného vzdelávania, podpora nemocnice pri rozširovaní kvalifikácie,-odmeny pri pracovných a ivotných jubileách, odchodoch na starobný dôchodok, prípadne skoršie ukonenie pracovného pomeru pred nástupom na starobný dôchodok,-príspevok na DDS,-monos stravovania v zamestnaneckej prevádzke v areáli nemocnice s finanným príspevkom zamestnávatea ...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Mikula
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Poskytovanie komplexnej ošetrovateskej starostlivosti o pacienta na oddelení pediatrie v tíme alšieho ošetrovateského personálu. Plní úlohy poda pokynov nadriadeného.Pracovné miesto je vhodné aj pre absolventa.Výhody:-uvádzaná mzda je informatívna a jej konená výška závisí od dky uznanej praxe a špecializácie uchádzaa,-mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu nad rámec Zákonníka práce a nedeu 100 percent,-mzdové zvýhodnenie za nonú prácu,-týde dovolenky nad rámec Zákonníka práce,-monos sústavného vzdelávania, podpora nemocnice pri rozširovaní kvalifikácie,-odmeny pri pracovných a ivotných jubileách, odchodoch na starobný dôchodok, prípadne skoršie ukonenie pracovného pomeru pred nástupom na starobný dôchodok,-príspevok na DDS,-monos stravovania v zamestnaneckej prevádzke v areáli nemocnice s...

 • Company Fakultná nemocnica Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti na lôkových oddeleniach nemocnice - chirurgia, geriatria, infekné, psychiatria, novorodenecké odd.Výhody:Základná mzda 972 €, náborový príspevok od 1500 do 3 000 €, osobný príplatok príplatky za so,ne, sv, prácu v noci nad rámec ZP 200-250€ mesiac , príspevok na DDS 2-2,5percent, rizikový príplatok 30 - 116 €, týde dovolenky naviac, osobný príplatok, obedy 1 €.Sestra špecialistka - základná mzda = od 1158 €.Priemerná hrubá mzda sestry 1343 €....

 • Company Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  poskytovanie zdravotnej starostlivosti...

 • Company Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Všetky ošetrovateské innosti poda dosiahnutej kvalifikácie spojené:- s podávaním anestézie,- starostlivosou o pacienta v bezprostrednom pooperanom období,- poskytovaním KPR na ostatných pracoviskách útvaru. Jedná sa o prácu v jednozmennej prevádzke s pohotovostnými slubami.Výhody:- zabezpeenie ubytovania v blízkosti pracoviska,- príspevok organizácie na doplnkové dôchodkové sporenie - III. pilier,- príplatky za sobotu, nedeu a nonú prácu nad rámec Zákonníka práce,- preplácanie nadasov,- príspevok organizácie 50percent na MultiSport karty,- poskytnutie relaxaných pobytov pre zamestnancov s príspevkom zo sociálneho fondu,- poskytnutie rekondiných pobytov pre zamestnancov,- stravovanie v zamestnaneckej jedálni za 1,00 €,- monos alšieho profesijného rastu, monos bezplatného špecializaného štúd...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  poskytovanie zdravotnej starostlivosti sestrouVýhody:ubytovanie...

 • Company Arcidiecézna charita Košice in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - samostatne vykonáva odborné pracovné innosti spojené s poskytovaním ošetrovateskej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania,- dodriava Zákon o zdravotnej starostlivosti a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, odborné usmernenia MZ SR ako ústredného orgánu štátnej správy, ktorý odborne usmeruje poskytovanie zdravotnej starostlivosti, Zmluvy a Všeobecné zmluvné podmienky zdravotných poisovní,- zodpovedá za komplexné, správne a dôsledné vedenie zdravotnej dokumentácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými záznamami (dezinfekcia, sterilizácia, vydané lieky) a formulármi. - dodriava hygienicko – epidemiologický reim, rešpektuje princípy hygieny, dezinfekcie, sanitácie a postupov pri výkonoch ošetrovateskej starostlivostiVýhody: osobn...

 • Company Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica in Banská
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti v nepretritej prevádzke na jednej z kliník Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.Výhody:základná mzda v závislosti od dky odbornej praxe poda platnej Kolektívnej zmluvy,5 dní dovolenky naviaczvýšený poet stravných lístkov za prácu v zmenáchzvýhodnené preplácanie práce v noci, cez víkend a poas sviatkovodmena pre sestry pracujúce v nepretritej prevádzke pri lôkach...

 • Company SALVUS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Zabezpeovanie komplexnej ošetrovateskej starostlivosti /ošetrovanie preleanín, bercových vredov, podávanie injekcií a infúzií, starostlivos o kanyly, stómie, výiva pacienta sondou/ v domácom prostredí pacienta všetkých vekových kategórií. Jedná sa o prácu v teréne pre Bratislavu+okolie a pre Trnavu+okolie.Výhody:Pruná pracovná doba, odmeny poda pracovných výsledkov, náborový príspevok, sluobný mobil a vozidlo, odborný rast vo vzdelávaní....

 • Company Harris Slovakia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Domáca ošetrovateská starostlivos v byte pacienta, v Bratislave v Petralke.Výhody:- flexibilná pracovná doba v ase vhodnom pre sestru, - výška úväzku poda dohody - práca v Petralke- v prípade záujmu monos rozšírenia na vyšší pracovný úväzok.- vhodné aj ako vedajší pracovný pomer, - vhodné pre rodiov s demi...

 • Company Centrum sociálnych služieb Sibírka in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Samostatné zabezpeovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti deom a dospelým s viacnásobným postihnutím v rozsahu ošetrovateskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych sluieb.Výhody:- PLAT v zmysle osobných právnych predpisov dašie navýšenie platu o príplatky za saené prostredie, osobný príplatok, príplatok za zmennos , víkendy, nonú prácu a sviatky- preplácanie nadasovej práce - monos zabezpeenia lacného ubytovania- stravné lístky- dovolenka nad rámec, monos rehabilitácie- monos doplni si vzdelanie...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Samostatná odborná práca spojená s poskytovaním komplexnej ošetrovateskej starostlivosti zameranej na sledovanie a monitorovanie fyziologických funkcií a prejavov pacienta na jeho celkový telesný a duševný stav s pouitím zloitých zdravotníckych prístrojov a nástrojov na jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo na oddeleniach akútnej intenzívnej medicíny.Výhody:náborový príspevok po skúšobnej dobe 250,- €, závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS,príspevky na stravovanie, príspevky na domácu rekreáciu, jubilejné odmeny...

 • Company NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Zdravotná starostlivos sestry o pacienta na lôkovom oddelení v nepretritej prevádzke....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti o pacienta na oddelení pediatrie a alšie úlohy poda pokynov nadriadeného.Výhody:Uvádzaná mzda je informatívna a jej konená výška závisí od dky uznanej praxe a špecializácie uchádzaa.V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP ilina poskytujeme:- monos sústavného vzdelávania, podpora pri rozširovaní kvalifikácie,- rozvoj tzv. mäkkých zruností soft skills v oblasti komunikácie,- odmeny pri pracovných a ivotných jubileách,- dovolenku nad rámec Zákonníka práce- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie- monos stravovania v zamestnaneckej prevádzke,- zavy pri poskytovaní platenej zdravotnej starostlivosti aj pre rodinných príslušníkov ,- zavy v nemocniných lekárach,- alšie výhody.Pracovný pomer uzatvárame poda dohody na dobu uritú neuritú. Faku...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti o pacienta na oddelení úrazovej chirurgie a alšie úlohy poda pokynov nadriadeného.Výhody:Uvádzaná mzda je informatívna a jej konená výška závisí od dky uznanej praxe a špecializácie uchádzaa. V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP ilina poskytujeme:- monos sústavného vzdelávania, podpora pri rozširovaní kvalifikácie,- rozvoj tzv. mäkkých zruností soft skills v oblasti komunikácie,- odmeny pri pracovných a ivotných jubileách,- dovolenku nad rámec Zákonníka práce- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie- monos stravovania v zamestnaneckej prevádzke,- zavy pri poskytovaní platenej zdravotnej starostlivosti aj pre rodinných príslušníkov ,- zavy v nemocniných lekárach,- alšie výhody.Pracovný pomer uzatvárame poda dohody na dobu uritú neu...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti o pacienta v jednozmennej prevádzke na lôkovom oddelení a alšie úlohy poda pokynov nadriadeného.Výhody:Uvádzaná mzda je informatívna a jej konená výška závisí od dky uznanej praxe , špecializáciu nepoadujeme.Ponúkame pracovné pozície na výkon práce od pondelka do piatku v 8-hodinových pracovných zmenách, po dohode s uchádzami a poda rozhodnutia vedenia nemocnice.V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP ilina poskytujeme:- monos sústavného vzdelávania, podpora pri rozširovaní kvalifikácie,- rozvoj tzv. mäkkých zruností soft skills v oblasti komunikácie,- odmeny pri pracovných a ivotných jubileách,- dovolenku nad rámec Zákonníka práce- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie- monos stravovania v zamestnaneckej prevádzke,- zavy pri posky...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti metódou ošetrovateského procesu a realizácia odborných ošetrovateských výkonov na lôkových oddeleniach zdravotníckych zariadení, odborná práca spojená so sledovaním vitálnych funkcií pacienta po podaní premedikácie a spolupráca s lekárom anestéziológom poas operaných výkonov a zákrokov vykonávaná sestrou.Výhody:náborový príspevok po skúšobnej dobe 250,- €, závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS,príspevky na stravovanie, príspevky na domácu rekreáciu, jubilejné odmeny...

 • Company Nemocnica AGEL Levice s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Sestra bez špecializácie.Komplexná ošetrovateská starostlivos o pacientov na lôkových oddeleniach....

 • Company Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica in Banská
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti na operaných sálach Kliniky detskej chirurgie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica.Výhody:- nástup ihne resp. dohodou- garantovaný pravidelný príjem- práca v jednozmennej prevádzke na operaných sálach kliniky detskej chirurgie- výkon pracovnej pohotovosti mimo pracoviska- základná mzda od 1020,- eur mesane v závislosti od dky odbornej praxe poda platnej Kolektívnej zmluvy- stravné lístky- práca v špecializovanom zariadení- práca v profesionálnom tíme odborníkov- týdenný pracovný as kratší ako je v Zákonníku práce- mesané preplácanie nadasových hodín- 5 dní dovolenky naviac- podpora odborného rastu a sústavného vzdelávania- náhrada mzdy za 8 pracovných dní urených na sústavné vzdelávanie...

 • Company Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica in Banská
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti v nepretritej prevádzke na URGENTE II. v Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.Výhody:- Garantovaný pravidelný príjem,- 7 hodinový pracovný as,- mesané preplácanie nadasov,- 5 dní dovolenky naviac,- zvýšený poet stravných lístkov za prácu v zmenách,- zvýhodnené preplácanie práce v noci, cez víkend a poas sviatkov,- odmena pre sestry pracujúce v nepretritej prevádzke pri lôkach....

 • Company Svet zdravia, a.s. in Mikula
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Ošetrovateská starostlivos o pacienta na lôkovom oddelení.Výhody:Monos zvyšovania kvalifikácie.Karty so zavou MAX, EXI, MultiSport.Firemné akcie: Mikuláš, Vianoný veierok, Športový de.Ponuka letných táborov pre deti zamestnancov....

 • Company Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Komplexná ošetrovateská starostlivos o pacienta na odbornej ambulancii,Klinika onkologickej chirurgie, Klinika radianej onkológie - nepretritá prevádzka.Výhody:sestra so špecializáciou v odbore hrubá mzda od 1385,00€osobný príplatok poda schopností príspevok organizácie na doplnkové dôchodkové sporenie, III. pilierpríspevok organizácie 50percent na MultiSport kartyposkytnutie relaxaných pobytov pre zamestnancov s príspevkom zo sociálneho fondustravovanie v zamestnaneckej jedálni za 1,00 €monos profesionálneho rastu, bezplatné zvyšovanie kvalifikáciezavy v lekárni pre zamestnancov...

 • Company Národné rehabilitačné centrum in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Špecializovaná ošetrovateská starostlivos poskytovaná metódou ošetrovateského procesu, samostatné ošetrovateské výkony a ošetrovateské výkony poda ordinácie lekára na lôkovom oddelení zdravotníckeho zariadenia vykonávané sestrou po získaní  špecializácie v príslušnom odbore....

 • Company Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Samostatná odborná ošetrovateská starostlivos o pacientov.Výhody:- Garantovaný plat , - práca v stabilnej spolonosti, - podpora odborného vzdelania,- závodné stravovanie,- 5 dní dovolenky naviac - nadštandardná starostlivos o najblišiu rodinu bez poplatku....

 • Company Nemocnica AGEL Zvolen a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  SestraOdborná práca pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti v zdravotníctve...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters