Jobmonitor. Search results for Nursing associate professionals

46 Jobs found

Used filters:
 • Nursing associate professionalsx
Displaying 1-46 of 46 results.
 • Company Akadémia Košice, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  - práca zdravotnej sestry v stomatologickej ambulancii, operanej sále- asistencia lekárovi pri stomatologických  a maxilofaciálnych výkonoch- starostlivos o chod ambulancie- starostlivos o inštrumentárium- práca s PC...

 • Company SVEDENT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Asistencia pri stomatologických výkonoch, starostlivos o chod ambulancie, dezinfekcia a sterilizácia....

 • Company ADOS Zdravie s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  zdravotná sestra...

 • Company MED-AMB DANIELA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  práca zdravotnej sestra na obvode - ambulancii praktického lekára pre dospelých1Výhody:Gastrolístky, da dohody...

 • Company Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. in Mikula
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do nášho tíme hadáme šikovnú sestru na ošetrovateskú starostlivos (aj bez špecializácie) o pacientov v zdravotníckom zariadení na lôkovom oddelení, so záujmom o spoluprácu s lekárom pri lieebných, diagnostických a ošetrovateských výkonochVýhody:1073,78 € sestra so špecializáciou; 901,57 € sestra bez špecializácie. K uvedenej mzde plus osobné ohodnotenie poda individuálnej dohody na základe vzdelania, praxe a skúseností. Taktie sú samozrejmosou mzdové zvýhodnenie za nonú prácu, prácu v sobotu, nedeu a vo sviatok , plus kvartálne odmeny.Našim zamestnancom ponúkame okrem plného vyuitia svojich schopností a odborností aj široké spektrum benefitov s prihliadnutím na tie najvyššie ivotné hodnoty:ZDRAVIE- celoroná zdravotná starostlivos o Vás a Vašich najbliších, príspevky na regeneráciu pracovn...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - pracova v nepretritej pracovnej prevádzke- vedenie a zodpovednos za príslušnú ošetrovateskú dokumentáciu- vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateskej starostlivosti- samostatný výkon odborných ošetrovateských innosti v rámci jej pôsobnosti- vyšetrovanie a sledovanie vitálnych funkcii dieaa (stav vedomia, dýchanie, innos srdca)- príprava a podávanie liekov- príprava dieaa k diagnostickým, lieebným a ošetrovateským výkonom - vykonáva ošetrovateskú hygienu- aplikova zábaly a obkladyVýhody:- príplatok za sviatok, nonú prácu, víkendy - doplnkové dôchodkové pripoistenie- 5 dní dovolenky nad rámec ZP...

 • Company TTDENT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -asistovanie lekárovi-sterilizácia-objednávanie materiálu-administratíva...

 • Company Spoločnosť Zlatý vek in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  komplexná ošetrovateská starostlivos o pacientov na lôkuVýhody:môe by dohodnutá vyššia mzda v závislosti od odbornej praxe a dosiahnutého vzdelania...

 • Company MedPrevent spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  práca zdravotnej sestry v ambulanciiVýhody:bez výhod...

 • Company Akadémia Košice, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - práca zdravotnej sestry v stomatologickej ambulancii, operanej sále, - asistencia lekárovi pri stomatologických a maxilofaciálnych výkonoch,- starostlivos o chod ambulancie a ureného pracoviska,- meranie a monitorovanie vitálnych funkcií pacientov,- starostlivos o inštrumentárium, vrátanie umývania, dezinfikovania a sterilizovania lekárskych nástrojov a pomôcok,- práca s PCVýhody:zamestnanecké benfity...

 • Company ULMUS, s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  ambulantná ošetrovateská starostlivos...

 • Company Filii Sanus s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Práca sestry na všeobecnej ambulancii pre deti a dorast...

 • Company Dom tretieho veku in Pláne
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Komplexná ošetrovateská starostlivos o klienta, - poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti formou ošetrovateského procesu, - vedenie ošetrovateskej dokumentácie a pravidelná aktualizácia zmien v ošetrovateskom pláne.Výhody:V zmysle zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní zamestnancov vo verejnom záujme. Základná zloka mzdy: Sestra: 950€ mesiac, zdravotnícky asistent: 850€ mesiac.Príplatok za zmennos, príplatok za saený výkon práce, mzdové zvýhodnenie za sobotu, za nedeu a sviatok v zmysle zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní zamestnancov vo verejnom záujme a dodatkov, po skúšobnej dobe osobný príplatok. Polroné odmeny.- zamestnávate poskytuje ubytovanie priamo v zariadení,- istota dlhodobého zamestnania a stabilného príjmu,- práca vo vysoko kvalifikovanom tíme,- polroné odmeny,- príplatky z...

 • Company Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - pracova poda rozvrhu sluieb a stanoveného popisu práce pre jednotlivé druhy sluieb- poda pokynov ošetrujúceho lekára vykonáva benú dennú starostlivos, podávanie liekov, injekcií, pomoc pri ošetrovaní a vyšetrovaní a pod.- práca v dvojzmennej prevádzke v špecializovanej nemocnici FBLR pre CMP...

 • Company LIKAVA - centrum sociálnych služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zdravotná sestra- vykonávanie ošetrovateskej starostlivosti na zdravotnom úseku....

 • Company Orthorem, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  sestra do zubnej ambulancie...

 • Company Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  1. Vykonávanie odbornej ošetrovateskej starostlivosti na základe individuálnych potrieb obyvateov.2. Príprava obyvateov na diagnostické, lieebné a ošetrovateské výkony.3. Príprava a podávanie ordinovanej p. o. terápie, aplikácia liekov a lieív / okrem i. v. injekcie a infúzií/ sledovanie ich úinkov a reakcií.4. Meranie hladiny cukru v krvi glukomerom, meranie krvného tlaku.5.Odber biologického materiálu na základné vyšetrenia.6. Asistencia lekárovi pri odborných ošetrovateských a vyšetrovateských výkonoch.7. Výkon komplexnej hygienickej starostlivosti o obyvateoch, hygienická a estetická úprava prostredia obyvateov....

 • Company Spoločnosť Zlatý vek in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  ošetrovateská starostlivos o klientov zariadenia sociálnych sluiebVýhody:mzda môe by zvýšená v závislosti od dosiahnutého vzdelania a praxe...

 • Company SPES s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Asistencia v zubnej ambulancii, objednavanie pacientov, starostlivost o instrumentarium a pristroje, dezinfekcia,sterilizacia.Výhody:Pracovna doba 35 hod tyzdenne. 25 dni dovolenky....

 • Company Klein & Gefferth, spol. s r.o. in Staré
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Hadám zdravotnú sestru na Alergo - imunologickú ambulanciu. Podmienka : ukonené 4- roné stredoškolské vzdelanie v odbore Praktická sestra alebo ukonené VS vzdelanie I. stupa - Bakalár. Prax vítaná. Miesto výkonu práce : Pri Jazdiarni 1 , Košice , Staré mesto. Mzda : dohodou...

 • Company Euromedix, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - poskytovanie komplexnej ošetrovateskej starostlivosti o pacientov- vedenie ošetrovateskej dokumentácie o pacientovi- realizácia výkonov zodpovedajúcim dosiahnutej kvalifikácii, poda ošetrovateského plánu v súlade s najnovšími poznatkami a zásadamiVýhody:- benefity pre zdravie, voný as, kultúru, rodinu a deti...

 • Company Obec Dolná Súča in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Vykonávanie prác súvisiacich so zdravotnou starostlivosou o seniorov, vykonávanie jednoduchých rehabilitaných úkonov s iastone imobilnými obyvatemi, vykonávanie ostatných prác súvisiacich s prevádzkou zariadenia.Výhody:Môe by dohodnutá vyššia mzda v závislosti od odbornej praxe a dosiahnutého vzdelania v zmysle zákona . 553 2003 Z.z..Po skúšobnej dobe sa priznáva osobný príplatok.K základnej zloke mzdy patrí v zmysle zákona o odmeovaní zamestnancov- príplatok za zmennos- príplatok za prácu v sobotu, v nedeu, v sviatok.Ponúkame stabilné pracovné miesto najskôr na dobu uritú na 1 rok s perspektívou predenia pracovného pomeru na dobu neuritú....

 • Company BOL-DENT, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Zubná sestra v zubnej ambulancii....

 • Company Zariadenie pre seniorov - Smaragd in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zdravotná sestra. V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea telefonicky a dohodnite si termín stretnutia. ...

 • Company ADOS NÁDEJ NOVÉ ZÁMKY s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  ošetrovanie rán, podávanie infúzií, injekciíí, odbery krvi v domácom prostredíVýhody:sluobné motorové vozidlo a mobil, úhrada cestovných nákladov do práce...

 • Company AB - Dent, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - Asistencia pri stomatologických výkonoch- Starostlivos o chod ambulancie- Príprava inštrumentária- Vedenie zdravotnej dokumentácie- Starostlivos o hygienu na pracovisku- Komunikácia s pacientmiVýhody:- stravné lístky- finanný bonus - školenia- práca v príjemnom prostredí- moderné vybavenie ambulancie...

 • Company KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Vedenie ošetrovateskej dokumentácie,Ošetrovateská starostlivos,asovanie procedúr,Asistencia lekárovi pri aplikácii i. v. injekcií a infúzií,Pohotovostné sluby.Výhody:Zamestnanecká strava....

 • Company Ružinovský domov seniorov in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s najnovšími zásadami a poznatkami v starostlivosti o chorých• Poskytuje v prípade kvalifikovanú prvú pomoc• Zúastuje sa na lekárskych vizitách, zabezpeuje plnenie ordinácie lekára• Sleduje fyziologický a duševný stav chorých• Pripravuje a podáva ordinované lieky• Predchádza vzniku dekubitov, podiea sa na lieebnej rehabilitácii• Odoberá biologický materiál na vyšetrenie, zodpovedá za jeho oznaenie a odoslanie• Zodpovedá za správne zabezpeenie diét, manipuláciu so stravou• Zabezpeuje a uskutouje práce spojené s prijímaním, prepustením, hospitalizáciou a úmrtím klienta• Pracuje so zdravotnou dokumentáciou klienta, zabezpeuje dispenzárne vyšetreniaVýhody:Odmeovanie poda zákona . 553 2003 Z.z. v znení neskorších predpisov príplatky za S N, no...

 • Company MUDr. Vincencia Šefčíková in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Ambulantná sestra v ambulancii praktického lekára pre deti a dorast....

 • Company Spišská katolícka charita in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Poskytovanie ošetrovateskej starostlivosti pod vedením hlavnej zdravotnej sestry,podávanie injekcií a predpísaných lieiv pacientom,podávanie pokrmov a nápojov pacientom, sledovanie stavu ich telesných tekutín,meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií pacientov,vytváranie dôstojných podmienok v posledných chvíach nevylieitene chorým pacientom,zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie.Spišská katolícka charita hadá do tímu Hospicu sv. Albety v ubici, okr. Kemarok, empatický, ústretový a komunikatívny zdravotnícky personál - lekára, zdravotnú sestru a opatrovatea,•ktorí prácu slúi pacientom v terminálnom štádiu ochorenia vnímajú ako svoje poslanie,•usilujú sa spája komplexnú profesionálnu medicínsku starostlivos o pacienta s vytváraním pocitu prijatia a pokoja,•stotoujú sa s ...

 • Company Spišská katolícka charita in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Poskytovanie opatrovateskej starostlivosti pod vedením hlavnej zdravotnej sestry,podávanie pokrmov a nápojov pacientom, sledovanie stavu ich telesných tekutín,meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií pacientov,vytváranie dôstojných podmienok v posledných chvíach nevylieitene chorým pacientom,zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie.Spišská katolícka charita hadá do tímu Hospicu sv. Albety v ubici, okr. Kemarok, empatický, ústretový a komunikatívny zdravotnícky personál - lekára, zdravotnú sestru a opatrovatea,•ktorí prácu slúi pacientom v terminálnom štádiu ochorenia vnímajú ako svoje poslanie,•usilujú sa spája komplexnú profesionálnu medicínsku starostlivos o pacienta s vytváraním pocitu prijatia a pokoja,•stotoujú sa s hodnotami kultúry ivota.Hospic sv. Albety sa usilu...

 • Company Andrea Václavová in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Konzultant/konzultantka Riešenie zdravotných problémov, ich diagnostika, špeciálne merania na kondiných prístrojoch, spisovanie dokumentácie a ich vyhodnotenie. Zostavovanie jedálnika, cviených plánov, trénerstvo/ak je vzdelanie/. Kadého uchádzaa si osobne zauíme do danej problematiky a následne s ním pracujeme u priamo s klientmi....

 • Company KFS pharm s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  vykonávanie Ag testov COVID19 v MOM...

 • Company MUDr. Zdenka Laubertová in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  odbery, manament pacientov, administratívna práca...

 • Company ALIAN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Práca zdravotnej sestry na ambulancii, objednávanie pacientov, práca s PC, elektronické zdravotníctvo, odbery, asistencia lekárovi pri ambulantných lekárskych zákrokoch.Výhody:Platové podmienky poda dohody, vrátane prémií....

 • Company ALIAN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Práca zdravotnej sestry na ambulancii, objednávanie pacientov, práca s PC, elektronické zdravotníctvo, odbery, asistencia lekárovi pri ambulantných lekárskych zákrokoch.Výhody:Platové podmienky poda dohody, vrátane prémií poda vykonanej práce, Uvedená cena práce bude dohodnutá osobne...

 • Company ADOS SPOKOJNOSŤ, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  zdravotná starostlivos  o pacienta v jeho domácom prostredí na základe lekárskeho doporuenia...

 • Company Milvus Dent s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Výhody:bez výhod...

 • Company ISCARE, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - koordinácia zahraniných pacientov a ich následné zaradenie do lieby na klinike,- poskytova komplexnú starostlivos v odbore gynekológia a asistovaná reprodukcia,- spolupráca s lekárom,- e-mailová a telefonická komunikácia v cudzom jazyku,- spolupráca s marketingovým oddelením na cielení zahraniných kampaní,- práca so zdravotníckym programom a programom CRM,- spracovanie štatistík a reportov pre vedenie spolonosti.Výhody:- k základnej mzde aj bonusové mesané hodnotenie zamestnanca výškazákladnej mzdy závisí od dky praxe a vzdelania ,- vianoné odmeny,- sluobný telefón a pracovný notebook,- monos vyuitia home office,- práca v zabehnutom súkromnom zdravotníckom zariadení,- monos vyuitia jazykových kurzov,- jednozmenný pracovný reim od 7.00-15.30 hod., 8:30- 17.00 hod. bez nonej práce,- bez...

 • Company ADOS Partizánske, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Práca v ADOS-  ošetrovateská starostlivos  v domácom prostredí...

 • Company MediHead, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Dohodnú si stretnutie na t.. 0903940629. Min. stredoškolské vzdelanie v odbore zdravotná sestra. ...

 • Company Centrum pre deti a rodiny Prievidza in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateskej starostlivosti a špecializovanej ošetrovateskej starostlivosti metódou ošetrovateského procesu deom s ZP, najmä: -vykonávanie komplexnej ošetrovateskej starostlivosti v súlade s najnovšími zásadami a poznatkami v starostlivosti o chorých,-zodpovednos za vedenie príslušnej ošetrovateskej dokumentácie v rámci ošetrovateského procesu,-spolupráca s ostatnými sestrami a odbornými zamestnancami zariadenia pri zabezpeovaní komplexných sluieb pre zverené deti,-príprava a podávanie predpísaných liekov deom a sledovanie ich úinkov, zodpovednos za uloenie liekov a zdravotníckeho materiálu, sledovanie doby pouitenosti, -sprevádzanie detí pri návšteve lekára, zabezpeenie dodriavanie lieebných postupov odporúaných lekárom,-zodpovednos za poskytnuti...

 • Company Harmonia practice s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Odber biologického materiálu, administratívna innos, vedenie ambulancieTri dni v týdni od 07.00 do 12.00Jeden de v týdni od 13.00 do 17.00.Výhody:poda zákonníka práce...

 • Company Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Samostatná odborná ošetrovateská starostlivos o pacientov.Výhody:- Garantovaný plat , - práca v stabilnej spolonosti, - podpora odborného vzdelania,- závodné stravovanie,- 5 dní dovolenky naviac - nadštandardná starostlivos o najblišiu rodinu bez poplatku....

 • Company Liečebno-výchovné sanatórium in Košice - Dargovských Hrdinov
  28.08.2021 Updated on: 28.08.2021

  Zdravotná starostlivos. Študijný odbor: zdravotná sestra. Mzda za mesiac 830.00 € alebo 909.50 € poda stupa vzdelania. Výberové konanie sa uskutoní da 31.08.2021 o 09:00 hodine na adrese zamestnávatea Lieebno-výchovné sanatórium, Tešedíkova 3, 04017 Košice-Barca.Výhody:bez výhod...

 • Company ADOS Budáčová, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  28.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  Zdravotná ošetrovateská starostlivos o klienta.Výhody:auto, telefón...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing associate professionals Edit filters