Jobmonitor. Search results for Metal working machine tool setters and operators

115 Jobs found

Used filters:
 • Metal working machine tool setters and operatorsx
Displaying 1-50 of 115 results.
 • Company VK-stroj s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  brúsenie a istenie výrobkov po zváraníVýhody: prémie za osobné ohodnotenie...

 • Company CHARVÁT STROJÁRNE a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  - dodriavanie predpísanej technológie pre dosahovanie poadovanej kvality- zoradenie CNC stroja + obsluha - práca s technickou dokumentáciou- kontrola a meranie kusovej výrobyVýhody:- práca s modernými technológiami- k základnej zloke mzdy mesané ohodnotenie prémie- odmena za pravidelnú dochádzku 40 €- príspevok na dopravu nad 20 km- príspevok 20 € na DDS- iné benefity poda Kolektívnej zmluvy...

 • Company ZTS TESS VOS, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  sústrunícke práce na klasickom sústruhu pre jednoduchú opakovanú zákazkovú výrobuVýhody:práca v zabehnutej firme na strojárskom trhu s 20 ronou tradíciou, moný príspevok na dopravu aj ubytovanie, príplatky, stabilná prácak základnej zloke mzdy sa vypláca odmena za výkon, a za plnenie úloh...

 • Company ZTS TESS VOS, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Práca na obrábacom stroji horizontka CNC /WH 10 NC,WH 10 CNC,13.4/ systém HEIDENHAIN, ítanie výkresovej dokumentácie, samostatná tvorba programu a nastavenie stroja, obsluha stroja, kontrola výrobku.Výhody:Uvedená základná zloka mzdy je pri práci na pracovnú zmluvu.Sú k nej vyplácané príplatky za výkon a operatívu,zákonné príplatky.U práce na ivnos je hodinová sadzba od 11 EUR.Monos erpania nadasovej práce, pracovný pomer na dobu neuritú, monos príspevku na ubytovanie....

 • Company LVD S3, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Obsluha vtaky, elektrickej pásovej píly, obrábacích centier, horizontálnej vyvrtávaky – vtanie, rezanie a opracovanie dielcov pre hydraulické ohraovacie lisy, hydraulické nonice a alšie dielce na laserové páliace stroje a dorazy. Výkon rôznorodých prác na obrábacích strojoch na základe programu.Výhody:Reálne odmeovanie nastavené individuálne v závislosti od praxe, skúseností a znalostí samostatnej práce na obrábacích centrách v ahkej alebo v akej obrobni vrátane portálových centier Haas, Mazak, Soraluce, Doosan, Heller, Z&B, Aba, Axia Correa, Uniport Unisign s iné , a to pri kusovej resp. malosériovej výrobe. alšie bonusy za dochádzku, podpora za cestovanie resp. 100percent hradené ubytovanie, stravné lístky len za 0,75 EUR, príplatky za nadasy 50percent poas týda a a 100percent poas víke...

 • Company JOB 4U INTERNATIONAL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Platové podmienky:od €2.200-€2.400 / mesane „netto“+ 13 & 14 plat v roku navyše+ Vianoný bonus+ Príspevky na smeny+ 5 týdov dovolenky+ Preplatené nadasy+ Zdarma ubytovanie+ Rakúska pracovná zmluva.Nápl práce:Hadáme skúsených pracovníkov na CNC frézu Fanuc alebo Heidenahin, daej hadáme nastavovaov na Valcovu brusku apod v RakúskuCNC Brennschneidmaschinen: rezanie plameom, rezanie materiálu do 300 mm.CNC Fräser Fanuc: nastavova, operátor, opravy, úpravyCNC Fräser Heidenhain: Programovanie, nastavovanie, kontrola, meranie, testovanie, Heidenhain ITNC 530,CNC Fräser Heidenhain: nastavovanie, ovladanie, meranie, operátor..CNC Rundschleifer: brusenie stredných a vekých asti, skusenos s ovladaním Siemens výhoda, meranie,Výhody:Rakúska pracovná zmluva.Dobré platové ohodnotenie.13&14 plat navyše v ...

 • Company CMF Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - ítanie výkresovej dokumentácie a technologických postupov- obsluha CNC ohraovacích lisov- ohraovanie a ohýbanie laserových výpalkov- programovanie lisov- manipulácia s materiálom- vizuálna kontrola dielov - vykonávanie iných prác poda pokynov zamestnávateaVýhody:- istota zamestnania v prosperujúcej spolonosti- stabilné zázemie a dobré pracovné podmienky- osobný a profesijný rast- motivujúce platové podmienky- variabilná zloka mzdy 90 € za mesiac- doplnkové dôchodkové sporenie 2percent z hrubej mzdy- 13. plat vo výške priemerného základného platu- dochádzková prémia vo výške 120 € rone- monos práce ako SZO - na ivnos...

 • Company CMF Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - ítanie výkresovej dokumentácie a technologických postupov,- samostatné frézovanie a sústruenie poda dokumentácie,- kovoobrábacie práce,- vykonávanie iných prác poda pokynov zamestnávatea.Výhody:-istota zamestnania v prosperujúcej spolonosti-stabilné zázemie a dobré pracovné podmienky-osobný a profesijný rast-motivujúce platové podmienky-variabilná zloka mzdy 90 € za mesiac-doplnkové dôchodkové sporenie 2percent z hrubej mzdy-13. plat vo výške priemerného základného platu-dochádzková prémia vo výške 120 € rone-monos práce ako SZO - na ivnos...

 • Company MARTUS,s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - Ohýbanie kovových dielcov na CNC ohraovacom lise- pouívanie meradiel- ítanie výkresovej a technickej dokumentácie- manipulácia s materiálom- obsluha, zoradenie stroja - vytvorenie, nahrávanie programu, korekcia programov, vyskúšanie nastavenia, runé nástrojárske práce- vizuálna kontrola procesu- kontrola a meranie správnosti dielcov- údrba strojov, náradia- evidencia práceVýhody:Firemné podujatia, odmeny na konci roka...

 • Company FERPLAST SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Nastavenie parametrov zariadení na úpravu kovov, montá a demontá zariadení, kontrola funknosti.V prípade záujmu kontaktujte zamestnávatea a dohodnite si termín stretnutia.Výhody:ubytovanie...

 • Company Maxin's quality services, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Hadáme nových kolegov na pozíciu Nastavova vstrekolisov do významnej automobilovej spolonosti.Nápl práce:- výmena nástrojov a nastavovanie parametrov vstrekolisov- zabezpeovanie prípravy nástrojov pre inštaláciu do vstrekolisu (istenie, konzervácia)- montá a demontá vstrekovacích nástrojov vo vstrekolise- spustenie výroby na vstrekolisoch- operatívne odstraovanie porúch a nedostatkov v procese vstrekovaniapráca v 4 zmennej prevádzkeVýhody:- práca na TPP s istotou stabilnej mzdy- 13. plat a do výšky 110percent mzdy- bonus za odpracované roky- jedálne kupóny v hodnote 4 €- vzdelávacie aktivity- monos kariérneho rastu- isté, moderné pracovné prostredie...

 • Company KolArms s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Obrábanie kovov....

 • Company Trend Technologies Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Nastavova a obsluhova CNC vysekávaku- Manipulácia s materiálom (práca na vysokozdvinom motorovom vozíku)- Výpomoc vo výrobe (práca na iných výrobných zariadeniach)- Ošetrova a udriava výrobné zariadenie v prevádzkovom stave- Analyzova príiny nepodarkovosti, porúch a neplnenia plánu- Podpora pri výskume a vývojiVýhody:- Hodinová mzda 5,40 € vrátane osobného hodnotenia sa môe zvýši hne po zapracovaní a na 8,10 € v závislosti od individuálnych schopností- Extra príplatky za nadasovú prácu a za výkon nad rámec Zákonníka práce- Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej spolonosti...

 • Company Kraspol s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -    nastavovanie strojov na výrobu pruín-    kontrola výrobkov-    práce súvisiace s výrobou pruín...

 • Company NÁSTROJE, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Obsluha CNC frézovacieho centra DMG s operaným systémom SIEMENS (SINUMERIK 840D)....

 • Company WUSAM, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - obsluha obrábacieho centra- zoraovanie nástrojov- programovanie CNC centra- starostlivos o CNC centrum- práca s technickou dokumentáciou...

 • Company ABILITY, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - nastavuje stroj, skúša a dolauje program- vykonáva výmenu opotrebovaných alebo poškodených nástrojovVýhody:prémieodmeny...

 • Company Global Industry Solution, s. r. o. in Lok
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Nastavovanie a opracovávanie polovýrobkov pomocou brúsnych strojov a zariadení s dôrazom na zachovanie poadovaného tvaru, rozmerov a povolených odchýlok.Vykonávanie jednoduchých povrchových úprav polovýrobkov.Výhody:- osobné príplatky do výšky 170,- eur - odmeny poda výkonu- sociálne benefity...

 • Company FG PROTECH, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Obsluha CNC obrábacieho centra, tvorba odlaovanie programov, výroba dielcov....

 • Company FG PROTECH, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Obsluha CNC obrábacieho centra, tvorba odlaovanie programov, výroba dielcov....

 • Company TIMEA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  obsluha sústruhu...

 • Company BANDER, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  nastavovanie a programovanie CNC sústruhu...

 • Company BANDER, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Obrábanie kovov frézovaním....

 • Company UNIMONT - VMS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Obrábanie kovov (vtanie, sústruenie, frézovanie)- Obsluha obrábacích strojov- Výroba v súlade s technickou dokumentáciou- Dodriavanie stanovených pracovných postupov a predpisov BOZP...

 • Company TATRA PARTS, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Being familiar with CNC machine tools / Boring and machine center operating .- Running CNC machine / operating.- Checking all technical subject during machining process.- Experienced in technical drawings.- Taking care of machine during operating....

 • Company REA SLOVTEAM, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - samostatná práca na konvenných brúskach a alších zariadeniach poda pokynov nadriadeného,- kvalitné vykonanie práce v predpísanom termíne,- dodriavanie BOZP, PO a iných predpisov istoty a poriadku na pracovisku,- dodriavanie interných smerníc zamestnávatea,- vykonávanie predpísanej údrby stroja, na ktorom je vykonávaná práca,- dôsledné vedenie predpísanej evidencie (dochádzka, pracovné výkony, sprievodky dielca, merací protokol a pod.) - zodpovednos za dodriavanie efektivity práce poda technologického postupu,- zodpovednos za zverený inventár.Výhody:1. Motivané odmeny:- za dochádzku 100 € mesane 10 € mesane na starostlivos o zverené pracovné prostriedky,- za zmennos 80 € mesane,2. za odpracované roky 200 € - 600 € rone poda odpracovaných rokov .3. Prémie poda dohody.4. Príspevok n...

 • Company REA SLOVTEAM, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Samostatná práca na sústruhoch a alších zariadeniach poda pokynov nadriadeného,- kvalitné vykonanie práce v predpísanom termíne,- dodriavanie BOZP, PO a iných predpisov istoty a poriadku na pracovisku,- dodriavanie interných smerníc zamestnávatea,- vykonávanie predpísanej údrby stroja, na ktorom je vykonávaná práca,- dôsledné vedenie predpísanej evidencie (dochádzka, pracovné výkony, sprievodky dielca, merací protokol a pod.)- zodpovednos za dodriavanie efektivity práce poda technologického postupu,- zodpovednos za zverený inventár.Výhody:1. Motivané odmeny:- za dochádzku 100 € mesane 10 € na starostlivos o zverené pracovné prostriedky,- za zmennos 80 € mesane, 2. za odpracované roky 200 € - 600 € rone poda odpracovaných rokov .3. Prémie poda dohody.4. Príspevok na stravu nad zák...

 • Company robotec, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti– Obsluha nového, CNC 3 resp. 5 osého obrábacieho centra.– Starostlivos o stroj a náradie, vytváranie jednoduchých programov....

 • Company METALTRADE NITRA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -Obsluha CNC sústruh / fréza-prax v obore výhodou /nie podmienkou/- monos zaueniaPoiadavky na zamestnancaPozícii vyhovujú uchádzai so vzdelanímzákladné vzdelaniestredoškolské bez maturitystredoškolské s maturitounadstavbové/vyššie odborné vzdelaniePozícia je vhodná pre absolventaÁnoOsobnostné predpoklady a zrunostisamostatnos, zodpovednos, flexibilita, zrunosVýhody:- 13ty plat,- výkonnostné odmeny- stravné lístky- pitný reim- pracovné obleenie- príplatky víkendy, sviatky, nadasy nad rámec ZP- nadštandartné pracovné prostredie- stabilná a dlhodobá práca v úspešnej spolonosti...

 • Company PREMATLAK, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Obsluha CNC strojov.Výhody:Nástupná mzda 1000,-- € mesiac je vyplácaná v závislosti od praxe a schopností zamestnanca základ 750,-- prémie 250,-- .Práca v mladom kolektíve, monos profesionálnej sebarealizácie, odborného a osobného rastu, perspektívna práca s motivujúcim platovým ohodnotením. Monos stravovania....

 • Company Muehlbauer Technologies s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -nastavovanie CNC sústruhu (veké diely),-programovací jazyk Heidenhain výhodou, -kontrola vyrobených dielov,-bená údrba strojov.Výhody:práca v medzinárodnej spolonosti,-balík sociálnych výhod,-dovolenkový príplatok od 30€ mesiac-40percent príplatok zo zmluvnej HODINOVEJ mzdy za prácu v noci,-50percent príplatok zo zmluvnej HODINOVEJ mzdy za prácu v sobotu,-100percent príplatok zo zmluvnej HODINOVEJ mzdy za prácu v nedeu,-100percent príplatok z priemernej hodinovej mzdy za prácu vo sviatok,-príplatky sú rátané zo zmluvnej hodinovej mzdy, nie z minimálnej mzdy poda zákonníka,-stravné v hodnote 4,20 € 8 hodín, 6,3 € 11 hodín,-13ty plat,-práca v 4 zmennej prevádzke 12 hodinové zmeny rozvrhnuté 2x ranná, 2x vono, 2x noná, 2x vono ....

 • Company REGADA, s.r.o. in Lok
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hadáme vhodného uchádzaa na pracovnú pozíciu Frézar.Hlavnou náplou je:- ítanie výkresovej dokumentácie,- opracovávanie polovýrobkov pomocou klasických fréz s dôrazom na zachovanie poadovaného tvaru, rozmerov a povolených odchýlok,- nastavovanie fréz,- jednoduché merania po opracovaní.Výhody:K tomuto pracovnému miestu ponúkame:- plat v závislosti od výkonu,- rôzne druhy príspevkov nad rámec zákona,- voné dni nad rámec zákona,- firemné akcie,- vzdelávanie po odbornej a osobnostnej stránke,- rotáciu aj na iných pozíciách,- rodinné zázemie,- zauenie na pracovnú pozíciu,- stabilné prostredie vo firme s viac ako20 ronou tradíciou....

 • Company METALPORT, s.r.o. in Zemné
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Obsluha stojanovej vtaky, obsluha sústruhu, obsluha horizontálnej vyvrtávaky v strojárskej výrobe - výroba prídavných zariadení pre zemné a stavebné stroje....

 • Company Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  • Zabezpeuje optimálne nastavenie výrobných strojov poda výrobných postupov• Zodpovedá za správne nastavenie lisovacích strojov a všetkých mechanizmov a zariadení pripojených ku strojom• Zabezpeuje poas celej pracovnej zmeny dodriavanie správneho výrobného cyklu na strojoch• Zabezpeuje výmenu pracovných nástrojov• Zabezpeuje postup v súlade s dokumentáciou• Oboznamuje so stavom zmenového majstra a procesného ininieraVýhody:- výkonnostný a dochádzkový bonus, príplatky...

 • Company ABILITY, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - obsluha CNC strojov- obrábanie strojných súiastok na obrábacích CNC strojoch- meranie odrobených súiastok- výmena náradiaVýhody:prémie 25percent k základnej mzde...

 • Company STM POWER a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Sústruník CNC....

 • Company OMNIA KLF, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •obsluha CNC obrábacích strojov (sústruhy) •úprava / korekcia nastavenia stroja, •nastavenie meradiel a meranie výrobkov•autonómna údrba strojovVýhody:-Rast základnej zloky mzdy po úspešnom zapracovaní -Mesaná mzda vrátane motivanej zloky 1000 -1100 EUR v závislosti od dosahovaných výsledkov práce a odpracovaných hodín-Monos zvýšenia mzdy prostredníctvom plnenia motivaných programovPríplatky v zmysle Zákonníka práce:-mzdové zvýhodnenie za prácu v saenom prostredí 0,72 € hod- mzdové zvýhodnenie za prácu v III. zmene 1,79 € hod- mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu 1,79 € hod- mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeu 3,58 € hodalšie benefity-príspevok na zamestnávatea na stravovanie -zdarma zabezpeenie odborných kurzov a školení potrebných na výkon povolania viaza bremien, eriavnik, obsluha M...

 • Company Vitalo Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •nastavovanie a obsluha výrobnej linky •obsluha výrobnej linky• vizuálna kontrola kvality•výmena materiálov•výmena foriem•práca s VZV•pomocné práceVýhody:-navýšenie mzdy po skúšobnej dobe na min. 1010 Eur - práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti-stravovanie na pracovisku, resp. stravné lístky v hodnote 4,20,-€- isté a pokojné pracovné prostredie...

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Chlmec
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - obrábanie kovov – frézovanie - prípadne obsluha horizontálnej alebo vertikálnej vyvtavaky- ostatné pomocné práce- kusová výroba- miesto práce: Povaský ChlmecVýhody:- monos zabezpeenia ubytovania za zvýhodnených podmienok - ubytovanie poskytuje firma...

 • Company ELDUR Slovakia k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Obsluha, zriaovanie a programovanie CNC sústruhu a frézy so softvérom Heidenhain, Sinumerik, Fanuc.Výhody:Zamestnanecké výhody, benefity- práca v stabilnej zahraninej spolonosti- odborné zaškolenie od skúsenejších kolegov- zaujímavá, rôznorodá a fyzicky nenároná práca- kadoroné prehodnocovanie platu- koncoroné odmeny, mesané prémie do 84,- Eur- preplácanie všetkých nadasov- prípadná noná a víkendová práca vyplatená v zmysle ZP- závodné stravovanie s príspevkom zamestnávatea alebo príspevok na stravovaciu kartu- rekreaný príspevok, firemné akcie- zabezpeená pracovná obuv a odev...

 • Company Global Industry Solution, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Nastavovanie a obsluha CNC strojov (frézy a sústruhy). Výroba dielov poda výkresovej dokumentácie a technologických postupov. Kontrola vyrobených dielov obvyklými meradlami. Výmena náradia a prevádzkových prostriedkov poda typu vyrábaných komponentov. Prípravné, obsluné a manipulané práce.Výhody:- príplatky poda výkonu - odmena vedúceho- práca na nových, moderných CNC frézach a sústruhoch- mladý kolektív- stravovanie priamo v jedálni podniku...

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - frézovanie- obrábacie práce- vtanie otvorov- frézovanie drákových profilov- nastavovanie náradia do zásobníka stroja- stroj - MC 1040 V, Frézka FB 25HVýhody:- stravovanie v jedálni- príspevok na 3. pilier- dochádzkový bonus - zabezpeené obleenie- zabezpeený pitný reim- príspevok na relax poda zákona - monos kariérneho rastu...

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - sústruenie povrchov, klinových dráok, kalibrických otvorov - práca so strojom, kde sa vykonáva úprava programov, vyhadávanie programov- riadenie systému stroja - typ stroja SBL 300, SBL 500- vypisovanie atestaných listovVýhody: príplatky poda platnej legislatívy- stravovanie v jedálni- príspevok na 3. pilier- zabezpeené obleenie- zabezpeený pitný reim- príspevok na relax poda zákona a iné...

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Hraň
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - zámonícke práce po strojných operáciách- zráanie hrán uhlovou brúskou, pilníkmi a špeciálnym odihlovacím zariadením- lapovanie - brúsenie povrchu jemným brúsnym materiálom- montá podskupín poda výkresovej dokumentácie- preahovanie horizontálnou preahovakou- stroj - lapovaka - zvislá bráaka, preahovaka 7B-510Výhody: príplatky poda Zákonníka práce- stravovanie v jedálni- príspevok na 3. pilier- dochádzkový bonus - zabezpeené obleenie- zabezpeený pitný reim- príspevok na relax poda zákona - monos kariérneho rastu...

 • Company ENCO Dubnica, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Obsluha CNC strojov - ohraovací lisVýhody:Stabilita, dobré mzdové ohodnotenie.Mesaná odmena 100 €....

 • Company JJ ELECTRONIC, spol. s r.o. in Rovné
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - nastavovanie strojov poda výrobného plánu a oakávanej úrovne kvality- pravidelná kontrola stavu zásob, zodpovednos za evidenciu a objednávanie náhradných dielov- podpora výroby za úelom zníenia prestojov strojovVýhody:1000 EUR - 1110 EUR mesiac, základná mesaná mzda 715 EUR prémie dochádzkové príplatky štvrroné odmeny...

 • Company VMH - Material Handling s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Nastavovanie CNC-obrábacieho centra, operátor CNC-obrábacieho centra...

 • Company VMH - Material Handling s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Operátor a nastavova CNC obrábacieho centra....

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:- nastavovanie a obsluha konvenných a íslicovo riadených sústruníckych strojov, vtaiek a obrábacích centier pri strojnom obrábaní súastí sústruením, vtaním a vyvtavaním, frézovaním a brúsením (s prídavným zariadením),- rezanie všetkých druhov závitov, obrábanie vonkajších povrchov a dier vrátane kueových, guových a iných tvarov.Výhody:PONÚKAME:- základná mzda 790 € mes. brutto,- stabilná práca na trvalý pracovný pomer- práca na jednu zmenu- pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ichrodinných príslušníkov- elektronické stravovacie poukákyVZDELÁVAME:- odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE:- pravidelné l...

 • Company Z & H Group, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Obsluha obrábacích CNC strojov - sústruh.Výhody:Finálne výška mzdy sa bude odvíja od zhodnotenia skúseností a praktických zruností uchádzaov....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Metal working machine tool setters and operators Edit filters