Jobmonitor. Search results for Mechanical machinery assemblers

109 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical machinery assemblersx
Displaying 1-50 of 109 results.
 • Company CentralWork Slovakia, s.r.o. in Bratislava
  25.09.2021

  - montá automobilových komponentov,- vizuálna kontrola výrobkov,- 3 zmenná prevádzka,- prax nie je nutná, ale je vítaná,- PRACOVISKO: Lozorno pri Bratislave,- ZÍSKAJ ODMENU ZA ODPORUENIE ZNÁMEHO 75€!DOPRAVA z viacerých smerov zabezpeená do Lozorna a spä:1. Šaštín - áry - Studienka - Lozorno2. Rohoník - Lozorno - Lozorno3. Senica - áov - Doj - B. Mikuláš - Lozorno4. Skalica - Holí - Radimov - Unín - Gbely - Lozorno5. Bratislava - Stupava - Lozorno6. Jakubov - Záhorská Ves - Vysoká pri Morave - Zohor - Lozorno7. Malé Leváre - Gajary - Malacky - LozornoVýhody:- základná zloka mzdy 767,42€ mesiac brutto príplatky poda Zákonníka práce bonusy, monos zarobi si 1.200€ a 1.800€ brutto mesiac poda praxe a zmien , - 13. a 14. plat,- pracovná zmluva,- výkonnostný bonus 150€,- PRÍPLATKY poda Zák...

 • Company MOTIVE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  Kontrola oprava balenie manuálne skladanie výrobkov v automotive....

 • Company Kufferath, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  obsluha CNC strojov....

 • Company Sygrela, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  - na 3 zmenyHadáme šikovných operátorov/ky do výroby, ktorých hlavnou úlohou bude:- manuálna práca pri skladovaní komponentov pre automobily,- práca pri manipulácií s materiálom idúcim do výroby,- obsluné práce na oddelení logistiky,- práca v sklade - vykladanie výrobkov, ukladanie výrobkov,- iné manipulané práce s výrobkami.Výhody:- sociálny program firmy- variabilná mesaná odmena vzahujúca sa na poet odpracovaných dní- osobné ohodnotenie- príplatok za prácu v noci 30 percent z minimálneho mzdového nároku- príplatok za nadas 25 percent z priemerného platu- príplatok za sviatok 100 percent z priemerného platu- príplatok za sobotu a nedeu 30 percent z priemerného platu- príspevok na dopravu, 0,50 - EUR de v prípade TP v meste Povaská Bystrica , 0,75 - EUR de mimo TP mesta Povaská Bystrica...

 • Company Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  - Montá a kompletizácia autosedaiek,- práca v stoji na linke.Výhody:- bonus k hrubej mzde a do výšky 17percent- klimatizovaná hala- odmeny za dobré nápady- doprava zabezpeená- zabezpeené ubytovanie- prítomnostný dochádzkový bonus 100€- roný bonus...

 • Company AVEC trade SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  PRACUJ PRIAMO V AREÁLI KIE - DOPRAVA JE ZABEZPEENÁ- práca pri výrobe a montái modulov pre automobily - nápravy, kokpity,- sledovanie kvality jednotlivých výrobkov a materiálu súvisiace s riešením a opravovaním drobných porúch,- obsluha strojov a zariadeníHadáme najmä MUOV, prax nie je nutná - pozícia je vhodná aj pre absolventov.Výhody:MZDA - 6,10 € ranná zmena, 6,45 € poobedná zmena, 7,70 € noná zmenaDoprava firemnými autobusmi priamo do práceMonos kariérneho rastu a prestupu medzi kmeových zamestnancov spolonostiRôzne tímové podujatia a akcie...

 • Company Embraco Slovakia s.r.o. in Mikula
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Do spolonosti Embraco Slovakia s.r.o. radi prijmeme operátora alebo operátorku výroby, ktorý bude :- manuálne pracova na montánej linke- obsluhova výrobné stroje- pracova poda pracovného postupu- manipulova s hotovými výrobkami- kontrolova kvalitu prijímaného materiálu a kvalitu vyrobených dielov a výrobkov.Práca je na hlavný pracovný pomer v 3 alebo 4- zmennej prevádzke.Výhody:Nástupná mzda: 693€; po 3 mesiacoch 739 € brutto mesane dochádzkový bonus 50€ variabilná zloka mzdy do 37€ mesane príplatky. Po odpracovaní 1 roka navýšenie mzdy na 754€. Priemerná hrubá mzda - 910 € mesane.- bonus za senioritu po odpracovani min. 5 rokov vo firme- roný bonus po odpracovaní 1 roku vo firme - 760€ rone- príspevok zamestnanca na stravu 0,54€ monos výberu z 5 jedál - príspevok na dopravu 50perce...

 • Company Wittur s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  - výroba a montá produktov (výahových komponentov) v poadovanej kvalite- obsluha strojov na pracovisku- obsluha výrobnej linky- priebená kontrola kvality výrobkov- balenie a ukladanie výrobkov- istenie strojov a zariadení- udriavanie poriadku na pracoviskuVýhody:Základná mzda 739 € brutto 92 € prémie v závislosti od dosiahnutia cieov a od dochádzky zamestnanca Vernostný príplatok 50 € brutto po odpracovaní 1 roku, 65 € brutto po odpracovaní 3 rokov a 80 € brutto po odpracovaní 6 rokovPráca v 3.zmennej prevádzke2 dni dovolenky nad rámec Zákonníka prácePríplatky nad rámec Zákonníka práceLetná a Vianoná prémiaOdmeny pri ivotných jubileáchStravovanie v jedálni spolonosti...

 • Company Mata Automotive Slovakia s.r.o. in Bátorová
  24.09.2021

  Vzhadom k vekému potu iadostí si vyhradzujeme právo kontaktova iba vybraných uchádzaov. Vopred akujeme všetkým záujemcom za zaslanie ivotopisov.Výhody:Doprava zabezpeená firemným autobusom zadarmo z miest a obcí:Bušince, Veké Zlievce, Modrý Kame, Veký Krtíš, Malý Krtíš, Obeckov, Sklabiná, Kováovce, ebovce, Nenince, Bátorová, Opatovská Nová Ves, Slovenské armoty, Záhorce, elovce, ihava, Pôtor, Horné Strháre...

 • Company DONGHEE Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  Obsluha montánych a zváracích liniek na výrobu podvozkov automobilovPráca poda štandardov kvality a ich dodriavaniezamestnanec je zodpovedný za kvalitu vyrábanej produkciedodriavanie predpisov BOZP a POVýhody:13a 14 mzda doprava zabezpeená zo smeru Martinpríspevok na dopravudochádzkový bonusmesaný výkonnostný bonus do 100 EURbenefit caffemonosti zvyšovania kvalifikácie...

 • Company FLEKTUS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Montá dielov v automobilovom priemysle.Montá kovových konštrukcii....

 • Company Wittur s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - výroba a montá produktov (výahových komponentov) v poadovanej kvalite- obsluha strojov na pracovisku- obsluha výrobnej linky- priebená kontrola kvality výrobkov- balenie a ukladanie výrobkov- istenie strojov a zariadení- udriavanie poriadku na pracoviskuVýhody:Základná mzda 696 € brutto 90 € prémie v závislosti od dosiahnutia cieov a od dochádzky zamestnanca Vernostný príplatok 50 € brutto po odpracovaní 1 roku, 65 € brutto po odpracovaní 3 rokov a 80 € brutto po odpracovaní 6 rokovPráca v 3.zmennej prevádzke2 dni dovolenky nad rámec Zákonníka prácePríplatky nad rámec Zákonníka práceLetná a Vianoná prémiaOdmeny pri ivotných jubileáchStravovanie v jedálni spolonosti...

 • Company Roen Est, s.r.o. in Teplá
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -    Vykonávanie výrobných inností pri výrobe výmenníkov tepla zamestnávatea,-    obsluhovanie, nastavovanie, riadenie a sledovanie chodu výrobných strojov, prístrojov a zariadení, -    kontrolovanie kvality vstupných materiálov,-    zodpovednos za dodriavanie výrobných a technologických postupov, -    reportovanie porúch a nedostatkov výrobných liniek a výrobných procesov, -    vykonávanie rôznych odborných a pomocných prác súvisiacich s výrobným procesom Zamestnávatea,-    riešenie a opravovanie drobných závad a porúch....

 • Company Amikov SK, s.r.o. in Nána
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Opracovávanie koených a koenkových interiérových komponentov pre automobily- nanášanie lepidla na kou, koenku a ostatné polotovary potrebné pre výrobu- vykonávanie naahovania a zahýbania koe a koenky, jej orezávanie a všetky ostatné úpravy výrobkov poda technologického postupu výrobyVýhody:osobné ohodnotenie k základnej mzde - prémie vo výške 365 €dochádzkový bonus 100 € mesaneprémie na základe zrunosti, kvalitynavýšenie mzdy po zauení stravné 3,83 EUR de...

 • Company NIKRO s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Montá strojov na triedenie a istenie vajec....

 • Company BANDER, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Montáne operácie poda pracovného postupu prevane runého charakteru....

 • Company Maxin's quality services, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Hadáme operátorov/ky výroby do významnej automobilovej spolonosti v iline.Výhodou je práca na 2 zmeny - ranná a poobedná - ako aj monos stabilného zamestnania pre muov, eny aj páry.Úlohou zamestnancov je nasledovné:- nenároná práca na montánej linke (montá a výroba palivových erpadiel)- skladanie komponentov- zodpovednos za kvalitu a mnostvo realizovaného produktu- vykonávanie pomocných prácVýhody:mzda: 630 - 750 EUR mesiac mesaný dochádzkový a motivaný bonus : do 125 EUR bruttoBenefity zamestnania sú nasledovné:- práca na dve zmeny 6-14, 14-22 - zamestnanie pre muov, eny aj páry- dochádzkový bonus 75 € mes.- výkonnostný bonus 50 € mes.- stravné lístky v hodnote 4,40€- všetky alšie príplatky poda Zákonníka práce...

 • Company Performance Business, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Prijmeme zamestnancov na pozíciu "OPERÁTOR VÝROBY" do 3-zmennej prevádzky.Nápl:- montá rámov konštrukcie autosedaiek- montá dielov v trojzmennej prevádzke- manuálne nakladanie a vykladanie dielcov- manipulácia s materiálom- práca vhodná aj pre muov aj eny- obsluha montánej linkyVýhody:Aké výhody ti ponúkneme?- bonus do výšky 130 €- príplatok za prácu v noci, za prácu nadas, za prácu vo sviatok- práca v stabilnej spolonosti, monos dlhodobého zamestnania- vstupná lekárska prehliadka hradená zamestnávateom- starostlivos, pomoc a podpora zverených zamestnancov zo strany koordinátora našej spolonosti- stravné lístky v hodnote 4€ za kadý odpracovaný de- monos kariérneho rastuPlatové podmienky od 4,88€ h brutto odmeny...

 • Company Brueckner Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - montá pneumatiky, chladenia poda výkresovej dokumentácie- kontrola funknosti pneumatických celkov- evidencia vlastných montánych hodín na konkrétnom projekteVýhody:- Perspektívne zamestnanie v medzinárodnej spolonosti,- dobré finanné ohodnotenie,- monos profesionálneho rastu a sebarealizácie,- pravidelné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia,- sociálny program vstupenky na kultúrne podujatia, voné vstupy na masáe a do fitnesscentra, rekreané poukazy... ....

 • Company JOBS Temporary Services, s. r. o. in Bratislava
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - nepásová výroba- práca vhodná pre muov aj eny, aj bez predošlých skúseností- miesto výkonu práce: Bratislava - Devínska Nová Ves- jednoduché montáne práce v oblasti výroby komponentov do automobilov, obsluha strojov a zariadení, kontrola kvality- práca na 8- hodinové zmeny (2-zmenná, alebo 3-zmenná prevádzka)Termín nástupu: ihne, alebo dohodouUbytovanie v blízkosti miesta práce Vám vieme zabezpei.Výhody:- nástupný plat spolu s príplatkami = cca 1100 Eur brutto - stravné = 4,00 € gastrolístky- automatický prechod do kmeového stavu spolonosti- pravidelné navyšovanie platového ohodnotenia - postupy do vyšších platových tried, monos kariérneho rastu- dlhodobá a stabilná práca v medzinárodnej spolonosti v oblasti automobilovej výroby...

 • Company BENCROS s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - obsluha stojanovej vtaky, píly, vrátane prípravy- ítanie technickej dokumentácieVýhody:Hrubá nástupná mzda je 1050 EUR brutto mesiac , z toho základná zloka mzdy je 840e 210e osobné ohodnotenie- práca v stabilnej spolonosti s dostatkom objednávok - monos uzatvorenie 3. pilieru s príspevkom zamestnávatea- koncoroné odmeny- pravidelné prehodnocovanie mzdy...

 • Company EDYMAX Personal Management a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výroba a kontrola plastových výrobkov....

 • Company PROTHERM PRODUCTION s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Montá vykurovacích zariadení....

 • Company ZF Active Safety Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - práca na výrobnej linke komponentov pre posilovae riadenia v automobilovom priemysle- práca poda pracovných postupov, pracovných inštrukcíí a poda príkazu zmenového majstra- kontrolova zariadenia na zaiatku a poas pracovnej doby- vykonáva prácu v poadovanej kvalite a kvantite- aktívne spolupracova pri analýze chýb vzniknutých v procese výroby- na urených pracoviskách vies záznamy hodinovej produkcie a kvality výroby- spolupráca s ostatnými úsekmi- navrhova riešenia vedúce k celkovému zlepšeniu kvality výroby- aktívne spolupracova pri vylepšovaní a dodriavaní zásad 5S na pracovisku- ostatné pridelené úlohyVýhody:- montáne práce na výrobnej linke 3-zmenná prevádzka - kompletizácia riadiacich systémov- práca poda pracovných postupov, inštrukcií a nariadení nadriadenéhoZamestnanecké výhody,...

 • Company ZF Active Safety Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - práca na výrobnej linke komponentov pre posilovae riadenia v automobilovom priemysle- práca poda pracovných postupov, pracovných inštrukcií a poda príkazu zmenového majstra- kontrolova zariadenia na zaiatku a poas pracovnej doby- vykonáva prácu v poadovanej kvalite a kvantite- aktívne spolupracova pri analýze chýb vzniknutých v procese výroby- na urených pracoviskách vies záznamy hodinovej produkcie a kvality výroby- spolupráca s ostatnými úsekmi- navrhova riešenia vedúce k celkovému zlepšeniu kvality výroby- aktívne spolupracova pri vylepšovaní a dodriavaní zásad 5S na pracovisku- ostatné pridelené úlohyVýhody:- montáne práce na výrobnej linke 3-zmenná prevádzka - kompletizácia riadiacich systémov- práca poda pracovných postupov, inštrukcií a nariadení nadriadenéhoZamestnanecké výhody,...

 • Company Log. & Personal. service s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  operátor výroby - skladanie autosedaiek ,práca poda poadovaného objemu výrobyVýhody:doprava zabezpeená...

 • Company Best personal solutions s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - nastavovanie spájkovacej technológie- príprava elementov pred spájkovaním- manipulácia a kontrola hotových výrobkov- ítanie výkresovej dokumentácie- príplatky za prácu v prostredí poas letných období- 12 hodinové zmeny- monos turnusovVýhody:- ubytovanie zadarmo- doprava z okolia zadarmo- príplatky za saené prostredie- dochádzkový bonus- príspevok na stravu- príplatky za nadasy, noné- dlhodobá, stabilná práca...

 • Company Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - vykonáva jednotlivé operácie na linke poda pracovných inštrukcií,- zodpovedá za kvalitu zabalených výrobkov,- zabezpeuje dokonovacie práce na výrobkoch,- správne triedi a ukladá dobré a nevyhovujúce výrobkyVýhody:Výkonnostný bonus, dochádzkový bonus, stravovanie v závodnej jedálni, ubytovanie....

 • Company Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - vykonáva jednotlivé operácie na linke poda pracovných inštrukcií,- zodpovedá za kvalitu zabalených výrobkov,- zabezpeuje dokonovacie práce na výrobkoch,- správne triedi a ukladá dobré a nevyhovujúce výrobkyVýhody:Výkonnostný bonus, dochádzkový bonus, stravovanie v závodnej jedálni, ubytovanie....

 • Company Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  vykonáva jednotlivé operácie na linke poda pracovných inštrukcií,zodpovedá za kvalitu zabalených výrobkov,zabezpeuje dokonovacie práce na výrobkoch,správne triedi a ukladá dobré a nevyhovujúce výrobkyVýhody:dochádzkový bonus, stravovanie v závodnej jedálni, ubytovanie...

 • Company Maxin's quality services, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hadáme nové posily do výrobnej spolonosti. Prijímame muov, eny aj absolventov. Vzhadom k tomu, e firma sa sahuje z Michaloviec do Košíc, bude potrebné zaškolenie nových zamestnancov po dobu cca 2 týdov v Michalovciach. Doprava nových zamestnancov z Košíc do Michaloviec na zaškolenie bude zabezpeená zamestnávateom.Nápl práce:- výroba plastových výliskov- obsluha vstrekovacích lisov- lisovanie dielcov- potla, kompletovanie, montá, kontrola a balenie výrobkov- práca na zmeny (12 hod) - ranná - noná - 2dni vonoVýhody:- kompletné zaškolenie- stabilné zamestnanie- moné nadasy- stravné lístky- príplatky poda ZP- starostlivos koordinátora...

 • Company P&P Construction s.r.o. in Krásno
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Nápl práce:Jedná sa o jednoduchú manuálnu prácu vo výrobnej hale.Zamestnanec obsluhuje vstrekovací lis.Pracovník pouíva dva vypínae, lis vstrekne do formy plast. Po vytvrdnutí , oistí výrobok a odloí do krabice.Práca v trojzmennej prevádzke (ranná, poobedná, noná) poprípade 12h/zmenyMiesto výkonu práce: Krásno nad kysucouUbytovanie neposkytujemePlatové podmienky:-ivnos: 7€ /hod.-Monos pracova aj na HPP + stravné lístky 3,83€/de + 50€ dochádzkový bonusPoadujeme:-Manuálna zrunos-Dobrý zdravotný stav-Práca vhodná aj pre eny-Prax vo výrobe je výhodou...

 • Company STOBA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  oVykonáva innosti súvisiace s demontáou, montáou a opravami astí strojov a zariadení alebo rune opracúva strojné súiastky,orune opracovávanie strojných súiastok pilovaním, rezaním, sekaním, ohýbaním,ovtaním a rezaním závitov,ozostavovanie asti strojov a strojových zariadení spojovaním skrutkami, nitmi a spájkovaním,oMontá súiastok pomocou rozoberatených a nerozoberatených spojov.Výhody: dochádzkový bonus zvýšenie mzdy po skúšobnej dobe kvalitatívny bonus...

 • Company SAS Automotive s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Montá palubových dosiek pomocou vzduchových, elektrických uahovaiek, zapájanie elektrických dielov presne poda pracovných postupov v pásovej výrobe.Výhody:Ku základnej mzde prináleí osobné ohodnotenie a príplatky poda zmennosti a zrunosti - poas skúšobnej doby sa hrubá mzda pohybuje od 822-1000Eur.Pravidelné navyšovanie mzdy.Zabezpeené ubytovanieZabezpeená doprava v smeroch z Bratislavy, z Rohoníka.Stabilná práca.Monos získa 13. a 14. plat.Odmena za odporúanie nového kolegu.Nadštandardné odmeovanie nadasov.Nástupný bonus.Iné alšie zaujímavé benefity....

 • Company PROTHERM PRODUCTION s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  montá vykurovacích zariadení...

 • Company ASSMANN WSW components k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  obsluha CNC a s tým súvisiace pomocné práceobsluha automatickej píly...

 • Company PRORSUM, spol.s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - obsluha jednoduchých strojov (zvarova, lisova, lasery)- obsluha výrobnej stanice (zakladanie dielov do paliet)- jednoduché montáne práce- vizuálna kontrola zvarových spojov - odhalenie nezhodných dielov- práca v nepretritej prevádzke na 12 hodinové zmeny...

 • Company PRORSUM, spol.s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - obsluha jednoduchých strojov (zvarova, lisova, lasery)- obsluha výrobnej stanice (zakladanie dielov do paliet)- jednoduché montáne práce- vizuálna kontrola zvarových spojov - odhalenie nezhodných dielov- práca v nepretritej prevádzke na 12 hodinové zmeny alebo práca na 3 zmenyVýhody:Stravovanie v závodnej jedálni...

 • Company SHINABRO s. r. o in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Opracovanie gumových tesnení (strihanie, brúsenie,lepenie).Výhody:Výkonnostné benefity....

 • Company Manuvia Jobliner, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - montáne práce na výrobnej linke- práca v 3 - zmennej prevádzke- dodriavanie stanovených pracovných postupov a predpisov BOZP...

 • Company Polir - beton, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  výkon jednoduchých remeselných prác, ucelených prác poda daných postupov   a   pokynov nadriadeného a ostatné manipulané práce...

 • Company GU SLOVENSKO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - vykonáva montá kovania poda zaradenia na pracovné miesto- vykonáva montá zámkov a cylindrických vloiek poda zaradenia na pracovné miesto- fyzicky nenároná práca v dvojzmennej alebo trojzmennej prevádzke- práca vhodná ako pre eny tak aj muov (práca v sede alebo stoji)...

 • Company HYDRAULI SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -montá hydraulických valcov-príprava dielov pre zváranie-istenie dielov pred montáou-príprava súiastok na montá-montá, demontá a analýza pri oprave hydraulických valcov-balenie a expedícia hotových výrobkov...

 • Company ATENA - SERVICES s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  For a family firm with more than 100 years experience in automotive, we are looking for employees with experience as Auto mechanic. Position are: CAR INTAKE, SPOT REPAIRER, PREPARATOR, POLISHER, PAINTER, PAINTLESS DENT REMOVER, PANEL BEATER, MONTAGER. ***** Salary from 520€/week netto (after tax, insurance and accommodation), more experience= higher salary*** company will call you and based on experience decide the salary*** English requirement starts on basic, more experience you have the less english you have to speak*** driving licence is preferable *** Suitable for couples, women clean the interior after project completion.Výhody:Nástupná mzda 2600 a 3500 € mesaneZamestnanie na holandskú pracovnú zmluvuBezplatné ubytovanieDlhodobé zamestnanie...

 • Company Manuvia Jobliner, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Vykonáva operácie na linke poda pracovného postupu a kontrolného predpisu.Výhody:- Príspevok na cestovné.- 13. plat.- Odmena pri ivotnom a pracovnom jubileu.- Príspevky zo sociálneho fondu.- Školenia a jazykové kurzy.- Zavy pre zamestnancov.- Športové a kultúrne podujatia.- Príplatok za nonú zmenu....

 • Company Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. in Veselé
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - výroba filtrov poda štandardných pracovných postupov na poloautomatických zariadeniach- výstupná kontrola a balenie filtrov v súlade s internými predpismi- priebené zaznamenávanie výkonov a kvality produkcie- dodriavanie bezpenostných pravidiel- práca na 15 zmenku (štandardný trojzmenný pracovný reim) Cyklus pri 15 zmenke / 37,5 hod. týdenný úväzok 5 x RANNÁ - 2 dni vona 5 x NONÁ - 2 dni vona 5 x POOBEDNÁ - 2 dni vonaVýhody: dochádzkový bonus 50 € navýšenie po skúšobnej dobe ostatné príplatky 13. plat a kadoroná valorizácia mzdy- DOPRAVA FIREMNÝMI AUTOBUSMI zabezpeená zo smerov Piešany, Nové Mesto n V, Veselé, Vrbové- stravný lístok v hodnote 4,50 € za kadú odpracovanú zmenu- mzdové zvýhodnenie za poobednú zmenu a nonú prácu v súlade so Zákonníkom práce- jubilejné narodeninové pou...

 • Company Work Service SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - základné strojárenské operácie na výrobných zariadeniach pri výrobe motorových loísk- meranie základnými meradlami (mikrometer, posuvné meradlo)- práce pri balení, sadovaní výrobkov, jednoduché kontrolné innosti- odmasovanie loísk a s tým spojené práceVýhody:- Úplne zaškolenie- Prémia za výkon- Prémia za kvalitu- Dochádzková prémia...

 • Company Bike Mate s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  montá bicyklov a výroba bicyklových kolies...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zamestnajte sa cez nás a teraz získate nástupný bonus NAVYŠE jedine od nás!!- manuálna práca na výrobnej linke (skompletizovanie kabeláe, podvozkových astí, pohonnej a výfukovej sústavy...),- montá interiéru a exteriéru do automobilov (montá komponentov a astí karosérie),- úprava povrchu karosérie a pod.- vhodné aj pre eny na montái!- 3-zmenná prevádzka /06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00/Výhody:- 13. a 14. plat - výrobný bonus do 320 EUR vyplácaný kvartálne - vernostný bonus 400 EUR vyplácaný raz rone - osobné hodnotenie po skúšobnej dobe kadý mesiac od 0 - 15percent -priemerná mzda 1300€-1400€- MONOS TÝDENNÝCH ZÁLOH a NÁSTUPNÝ BONUS!- práca na HPP,- zabezpeená doprava v rámci celého ilinského kraja,- príplatky za poobednú, nonú zmenu, rizikový príplatok, nadasy, sviatky - NAD RÁM...

 • Company MATADOR Automotive Vráble, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Obsluha automatizovaných bodovacích zariadení alebo zváracích poloautomatov a automatov. - Samostatná práca poda jasných inštrukcií a postupov. - Pracuje poda jasných inštrukcií a pod dohadom zoraovaa zmenového majstra.Výhody:Doplnkové dôchodkové poistenie 3. pilier-Vlastné stravovacie zariadenie a bufet-Detské pobyty, rekreácie, kúpené a rehabilitané pobyty-Zdravotná rehabilitácia – masáe v rámci areálu spolonosti Vráble-Víkendové výlety a zájazdy napr. ZOO, Budapeš, chaty -Spoloenské a kultúrne podujatia MD, Family day pre všetkých zamestnancov a ich rodiny, koncerty, divadlo, športové a automobilové podujatia at. -Vernostný program pre zamestnancov poda odpracovaných rokov finanna odmena -Príspevky napr. ivotné jubileá, narodenie dieaa, darovanie krvi, súae vinárov a rybárov ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical machinery assemblers Edit filters