Jobmonitor. Search results for Mechanical engineering technicians

38 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineering techniciansx
Displaying 1-38 of 38 results.
 • Company JASPLASTIK-SK spol. s r.o. in Trstice
  25.09.2021

  •Príprava formy v nástrojárni na montá na lis•Montá predpripravenej formy na lis poda výrobného plánu.•Zoradenie formy na lise•Spustenie a kontrola všetkých médií potrebných k správnemu fungovaniu lisu ( voda, para, at)•Pravidelná kontrola technologických parametrov a administratíva s tým spojená.•Zodpovednos za správne zoradenie formy na lise a s tým spojená kvalita vyrábaných dielov.•Zodpovednos za plnenie plánu vyrobených kusov, kontrola a zlepšovanie procesu lisovania expandovaného polypropylénu. •Spolupráca s oddelením kvality poas výrobného procesu v prípade zistenia nedostatkov, bezodkladná náprava.•Bená kontrola strojov, zariadení a foriem.•Zabezpeenie bezproblémového chodu lisu.•Dodriavanie 5S, BOZP a protipoiarnej ochrany.Výhody:- prémie 0-20percent- dochádzkový bonus- monos ubyt...

 • Company Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  zodpovednos za správny chod stroja poas výroby, údrba a nastavenie strojov, zodpovednos za nastavenie nových výrobných liniek a robotov ...Výhody:preplácané nadasy, dochádzkový bonus, príspevok na stravné, sprostredkovanie ubytovania, autobusová doprava do zamestnania...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - Samostatne pracujúci opravár erpadiel, alebo potrubných systémov- Opravovanie priemyselných erpadiel na základe technických znalostí- Realizácia opráv erpadiel v servisnej dielni a v prevádzkach u zákazníkovVýhody:Mzda: 800 - 1200 Eur brutto na základe skúseností kandidáta ...

 • Company Adient Slovakia s.r.o. in Mikula
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Nábeh nových výrobkov a zodpovedajúcich procesov v závode- Zodpovednos za to, e zvolené výrobné postupy a parametre budú v zhode s výrobným štandardom závodu- Pravidelná kontrola prevádzkových parametrov linky- Zodpovednos za nastavenie a zmeny procesných parametrov linky- Informovanie nadriadeného o kvalite procesu a vykonaných zmenách- Zavádzanie opatrení súvisiacich s neustálym zlepšovaním výrobných procesov s ohadom na kvalitu, produktivitu, lean manufacturing, Six Sigma, 5S- Podieanie sa na príprave zariadení potrebných na zvýšenie bezpenosti a splnenie legislatívy v danej oblasti- Spolupráca s výrobou pri riešení aktuálnych problémov a nastavení výrobného procesu- Zavádzanie postupov a pracovných inštrukcií definovaných systémom riadenia a kontroly kvality BOSVýhody:- 13. plat po j...

 • Company Qres Technologies s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • Inštalácia tlaových strojoch v prevádzkach zákazníkov• Vykonávanie servisnej innosti digitálnych tlaových strojov v rámci nepravidelných výjazdovk zákazníkom• Zabezpeovanie pravidelnej preventívnej údrby tlaových strojov, ich diagnostika aodstraovanie porúch• Realizácia uívateských školení pre zákazníkov• Komunikácia so zákazníkmi a ich vzdialená technická podpora• Úzka spolupráca s R & D oddelením, testovanie prototypov nových tlaových zariadení,vykonávanie testovacích meraní, údrba a testovanie demo strojov• Tvorba servisných manuálov a reporting• Vypracovanie servisných reportov a alšia súvisiace administratíva...

 • Company WINFA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Programovanie na CNC páliacej linkeNastavovanie, manipuláciaKoordinácia výroby poda poiadaviekVýhody:Mzda: 900 - 1 200 EUR mesiacMzda sa dohodne v závislosti od schopnosti pracova na daných strojochPráca v rýchlo sa rozvíjajúcej spolonosti, v príjemnom kolektíveDoplnkové dôchodkové sporenieSociálny programPráca na 1 zmenuPreplácanie nadasov13. a 14. plat poda hospodárskeho výsledku spolonostiPitný reimpracovné obleenie...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zabezpeova tvorbu technologických postupov.Urova polotovary, z ktorých bude realizovaná finálna úprava výrobkov.Vykonáva technologické skúšky, realizova zmenové konania.Stanovova a upravova výrobné asy pri tvorbe kalkulácií.Vypracováva odchýlky od výrobného procesu.Navrhova nové investície.Tvori, overova, upravova a meni technologickú dokumentáciu.Vypracováva materiálové a výkonové normy na cenotvorbu.Optimalizova procesy výroby z hadiska zniovania nákladovVýhody: 25 percent prémie v závislosti od plnenia stanovených cieov. Dochádzkový bonus, Odmena za EBIT - splnenie celopodnikových ukazovateov. Ak sú skúsenosti a prax uchádzaa ky na vyššej úrovni ako sa vyaduje v pracovnej ponuke, je moné dohodnú vyššiu nástupnú mzdu.Zamestnanecké výhody, benefityPráca v stabilnej spolonostiPruný pracovn...

 • Company INOX PROCESS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vychystávanie jednotlivých pozícií laserových výpalkov do výroby.Pracovný pomer je moný na plný úväzok alebo ivnos.Svoje profesné ivotopisy s adresou a telefónnym íslom zasielajte na mailovú adresu .Výhody:Monos dlhodobého zamestnania v dynamicky sa rozvíjajúcej firme. Výborné platové podmienky.Obedy zadarmo. Po zaškolení a skúšobnej dobe podiel na zisku firmy formou odmien.Mzdové podmienky brutto 800 - 1 100 EUR mesiacK základnej mzde 170 € prítomnostná prémia a 20 € prémia kvality....

 • Company COLAB a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zamestnanec bude zodpovedný za :- Tvorbu pracovných postupov pre CNC stroje ( najmä trieskové obrábanie , Laser ), za pomoci CAD / CAM systémov.- Spätnú kontrolu postupov a ich optimalizáciu....

 • Company ML Lubservis, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  istenie strojov, výmena olejov ...

 • Company KMF (Precision Sheet Metal) s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - Spracovávanie výrobných programov pre LASER TRUMPF na základe podkladov poskytnutých zákazníkom.Výhody:- Práca pre dynamicky sa rozvíjajúcu spolonos- Príjemné a isté pracovné prostredie- Školenie monos alšieho profesijného rastu- Dlhodobý pracovný pomer- Výplata poda pracovnej zmluvy- Príspevok na DDS- Príspevok na ubytovanie- Dochádzkový bonus- Vernostné a iné motivané bonusy- Stravné lístky v hodnote 4,20 EUR- Po zapracovaní a pri obojstrannej spokojnosti bude pracovná zmluva predená na dobu neuritú...

 • Company KMF (Precision Sheet Metal) s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - Spracovávanie výrobných programov pre CNC ohraovacie lisy TRUMPF na základe podkladov poskytnutých zákazníkom.Výhody:- Práca pre dynamicky sa rozvíjajúcu spolonos- Príjemné a isté pracovné prostredie- Školenie monos alšieho profesijného rastu- Dlhodobý pracovný pomer- Výplata poda pracovnej zmluvy- Príspevok na DDS- Príspevok na ubytovanie- Dochádzkový bonus- Vernostné a iné motivané bonusy- Stravné lístky v hodnote 4,20 EUR- Po zapracovaní a pri obojstrannej spokojnosti bude pracovná zmluva predená na dobu neuritú...

 • Company KMF (Precision Sheet Metal) s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - Spracovávanie výrobných programov pre CNC vysekávacie stroje TRUMPF na základe podkladov poskytnutých zákazníkom.Výhody:- Práca pre dynamicky sa rozvíjajúcu spolonos- Príjemné a isté pracovné prostredie- Školenie monos alšieho profesijného rastu- Dlhodobý pracovný pomer- Výplata poda pracovnej zmluvy- Príspevok na DDS- Príspevok na ubytovanie- Dochádzkový bonus- Vernostné a iné motivané bonusy- Stravné lístky v hodnote 4,20 EUR- Po zapracovaní a pri obojstrannej spokojnosti bude pracovná zmluva predená na dobu neuritú...

 • Company IEE Sensing Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Nastavenie testov.Nastavenie systému pre realizáciu testov poda popisu.Dokumentácia testovacích procedúr.Konzultácia výsledkov testov s testovacími ininiermi a teamleaderom.Príprava a nastavenie Soft-Hardwarovej asti testu.Vytváranie dokumentov pre realizáciu testov.Vytváranie dokumentov o stave testu a o výsledkoch testov.Realizácia testov na základe pracovných inštrukcií.Výhody:- Pracovné vono nad rámec zákona- Dovolenka nad rámec zákona- Koncoroný bonus- Príspevok na údrbu obleenia- Preplácanie cestovných náhrad 50percent - Systém sociálnych benefitov- Interný zaškoovací proces- Jazykový kurz...

 • Company eliastech s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Údrbárske práce, kontrola a údrba elektrických a ostatných zariadení, opravy spojené so správou budovy a výrobného areálu.Výhody:Mesané variabilné zloky mzdy: bonus za odbornú spôsobilos poda §22 alebo §23 vyhlášky . 508 2009Z.z. do výšky 400€ mesiac dochádzkový bonus....

 • Company JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o. in Kolárovo
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - obsluha meracieho zariadenia Zeiss a práca so softvérom Calypso.- obsluha meracieho zariadenia Hexagon Absolute Arm a práca so softvérom PolyWorks.- meranie dielov na základe 2D a 3D výkresovej dokumentácie- spracovávanie údajov o kvalite výroby produktov- podieanie sa na neustálom zlepšovaní v oblasti kvality a zniovaní zmätkovosti vo výrobe- dodriavanie štandardov a vytváranie reportov nadriadenémuVýhody:- prémie 0-20percent- doprava firemnými autobusmi zabezpeená zo smerov Kolárovo, Nové Zámky, Trstice a Dunajská Streda- monos ubytovania- príplatky za prácu nadas, sviatok, noc, sobotu a nedeu...

 • Company CFM Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Udriavanie a riadenie, aktualizácia a archivácia dokumentácie nástrojárne a údrby v súlade s poiadavkami ISO noriem (výkresy, formuláre, správy..).Evidencia nástrojov, história nástrojov a záznam o histórii údrby strojov.Kresli a pouíva programy CAD a Solidworks.ítanie technickej dokumentácie (výkresy).Vytváranie programov a meranie na CCM - 3D prístroji výhodou.Výhody:Monos predenia pracovnej zmluvy.Stravné lístky nad rámec zákonom stanovenej sumy.Presná výška základnej mzdy závisí od skúsenosti uchádzaa.Variabilná zloka mzdy - mesané odmeny.Príplatky poda ZP....

 • Company DAILY JOB, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hadáme skúseného CNC horizontára s Heidenhainom na 1 - 3 zmeny v Dubnici nad Váhom.- samostatná tvorby programu a nastavenie   stroja- ítanie výkresovej dokumentácie- obsluha stroja- kontrola výrobkuMzda 630 eur...

 • Company CCS - Cargo Customs Service s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - plánovanie a vykonávanie preventívnych opráv na zariadeniach výrobnej linky- zodpovednos za chod strojov a zariadení- sledovanie stavu náhradných dielov a ich objednávanie od dodávateov- preventívna údrbaVýhody:- mesané odmeny a do výšky 1061 Eur btto- práca v stabilnej spolonosti...

 • Company KolArms s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Programovanie CNC strojov....

 • Company ToMaC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Konštruovanie lisovacieho náradia, príprava výkresovej dokumentácie, komunikácia so zákazníkmi....

 • Company Bang Joo Electronics Slovakia spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  •nastavovanie a zriaovanie technického zariadenia•konštrukné riešenie jednoduchých strojov•urovanie rozmerových noriem, noriem kvality materiálu pre konštrukné rozpisy a ostatnú technickú dokumentáciu•udriavanie strojov na základe plánov údrby•starostlivos o technické zariadeniaVýhody:Základná zloka mzdy je bez dochádzkového bonusu a príplatkov poda Zákonníka práce.Konená výška platu závisí od skúseností kandidáta....

 • Company AM-KOV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Práca na CNC strojoch, programovanie....

 • Company TIMEA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  zváranie metódami: kyslík plyn, CO2, elektróda...

 • Company Unomedical s.r.o. in Michalovce
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  At ConvaTec, our vision is to develop pioneering trusted medical solutions to improve the lives we touch. We are a global medical technology business focused on serving people and care givers in the areas of advanced wound care, ostomy care, continence and critical care and infusion care. We devise, develop and manufacture innovative products and services that support people with deeply personal and challenging medical conditions, helping to improve care for them and giving them greater confidence, freedom and mobility.We are guided by our five core values, that shape the way we work, every day: Improve Care, Deliver Results, Grow Together, Own It and Do What’s Right. We are a global Group, with over 9,900 employees and in 2020, our Group generated revenues of over $1.894 billion. To learn...

 • Company Unomedical s.r.o. in Michalovce
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  At ConvaTec, we’re transforming our business for the better. Better products. Better ways of working. And better ways of delivering for our customers and each other. We’re aiming for nothing short of excellence. Join us as a Senior Engineer, and you’ll do the same.About the role:This position is responsible for managing engineering projects to support network strategy and also the development and introduction of new machines/technology to support new product introduction and operations base business requirements, through development of management systems & partnerships (internal & external); ensuring processes and products are delivered to the highest quality and customer satisfaction.Your key duties and responsibilities:• Develops relationships within operations, GDC and with external mac...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  • Vypracováva programy pre CNC stroje na výrobu vzoriek a sériovej výroby• Vykonáva tvorbu modelov potrebných na CNC programy• Vykonáva zavádzanie zmien do CNC programov modelov• Spolupracuje pri výbere optimálneho typu náradia• Spolupracuje pri overovaní nových výrobkov• Zúastuje sa na optimalizácii procesov TPV a výrobných procesovVýhody:25percent prémie poda plnenia Dochádzkový bonusOdmena za EBIT Ak sú skúsenosti a prax uchádzaa ky na vyššej úrovni ako vyadujeme v pracovnej ponuke, je moné dohodnú vyššiu nástupnú mzdu. Práca v stabilnej spolonostiPruný pracovný asMonos pracova z domu - homeoffice -po predchádzajúcom schválení nadriadenýmAktívna podpora osobného rastu a rozvojaPríspevok do III. piliera prostredníctvom zvolenej DDSZvýhodnená cena za stravovanie s cenou 1€Príspevok pri pr...

 • Company BJ Energy, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  - Komplexná zodpovednos za vstupnú, medzioperanú a výstupnú kontrolu,- zodpovednos za triedenie, správne uloenie a archiváciu dokumentov kvality (v písomnej forme a aj v PC),- zodpovednos za vedenie evidencie a protokolárne odovzdanie a prijatie (vrátenie) meracích prístrojov a pomôcok výrobným pracovníkom,- zodpovednos za to, e vydané meradlá spajú poadované parametre (nie sú poškodené, vyhovujú presnosou, majú platnú kalibráciu at.),- zodpovednos za kontrolu vrátených meradiel a meracích pomôcok výrobným pracovníkom (meradlá musia by vrátené isté a nepoškodené),- kontrola práce výrobných pracovníkov v oblasti kontroly (zhoda vyrábaných výrobkov s predpísanou dokumentáciou, dodriavanie predpísaných postupov, správne a úplné vedenie výrobnej a kontrolnej dokumentácie),- zodpovednos za rieš...

 • Company Unomedical s.r.o. in Michalovce
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  At ConvaTec, our vision is to develop pioneering trusted medical solutions to improve the lives we touch. We are a global medical technology business focused on serving people and care givers in the areas of advanced wound care, ostomy care, continence and critical care and infusion care. We devise, develop and manufacture innovative products and services that support people with deeply personal and challenging medical conditions, helping to improve care for them and giving them greater confidence, freedom and mobility.We are guided by our five core values, that shape the way we work, every day: Improve Care, Deliver Results, Grow Together, Own It and Do What’s Right. We are a global Group, with over 9,900 employees and in 2020, our Group generated revenues of over $1.894 billion. To learn...

 • Company ALUDOS, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Výroba hliníkových presklení, montáne práce....

 • Company FIMABO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  • Vypracovanie technologických postupov pre zákazkovú výrobu:- spracovanie pouitých materiálov na základe výkresovej dokumentácie (spracovanie materiálového kusovníka)- definovanie jednotlivých výrobných operácií postupu výroby- predpisovanie asových noriem na jednotlivé výrobné operácie (spracovanie kusovníka operácií)• Komunikácia so zákazníkmiVýhody:- perspektívna práca v rodinnej spolonosti- príjemné, nové a moderné prostredie- jedále s výdajom stravy v priestoroch firmy cena stravnej jednotky 1€ - monos školení a profesijného rastu- odmeny- vianoné poukáky- teambuildingové akcie...

 • Company MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -zabezpeuje technologickú prípravu výroby na nové výrobky-navrhuje pouitie materiálov pre jednotlivé druhy výrobkov pre dosiahnutie stanovených technologických podmienok-sleduje a vyhodnocuje výrobné náklady na zverené výrobky a kontroluje dodriavanie technológie výroby vo výrobnom procese-spolupracuje pri realizácií prototypovej výrobe-vykonáva technickú kontrolu poda technických noriem...

 • Company LETECH, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  1. Obsluha CNC stroja2. Nastavovanie strojov a výroba súiastok poda výkresovej dokumentácie3. Programovanie a práca v CAM softvéry /SolidCam /4. Zoraovanie a príprava nástrojov na opracovanie5. Údrba výrobných strojov6. Zodpovednos za prípravu výroby7. Dodriavanie výrobných postupov a tolerancií poda výkresovej dokumentácie8. Znalos obsluhy Fanuc výhodouVýhody:Mzda:1. Mzdové ohodnotenie bude urené poda praxe a skúseností programátora2. Pohyblivá zloka mzdy k základnej mzde 3. Bonusy, príplatky a pod.Ponúkame:1. Práca v mladom priateskom kolektíve2. Jednozmenná prevádzka Uvauje sa o zriadení druhej zmeny 3. Osobné ohodnotenie 4. Pravidelné firemné akcie5. Monos ukáza svoje schopnosti a monos kariérneho rastu6. Zaujímavé finanné ohodnotenie a príplatky...

 • Company Eltek s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  o    Príprava dizajnov, implementácia dielov zákazníka v súlade s technickými zásadami, podnikovými normami a technickými podmienkami v prostredí Solid Works, Autocad.o    Tvorba pracovných postupov a konzultácie s NPI engineeringom pre daná proces. Work flow card.o    Identifikácia nepresností pri zavádzaní produktov do výroby (premeriavanie dielcov a kontrola správnosti výroby)o    Podpora pri nutnej úprave dizajnu, zákaznickej dokumentácie s cieom vyrobenia výrobkov poda zákazníckeho zadania a technologických moností.o    Definovanie koreových príin (root cause analyses), ako aj nápravných opatrení pre zníenie opakujúcich sa chýb.o    Komunikácia medzi výrobou, ininieringom  a zákazníckym  R&D.o    Administratívne práce ako reporty (powerpoint, excel).o    Nápomoc pri overovaní cenovej ...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - obsluha a samostatné nastavenie CNC fréz a lisov- kontrola opracovaných dielov- práca na základe technických výkresovVýhody:- mzda 2400 € 168 hod netto- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie hradí zamestnávate - monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti - podpora od nášho tímu v Nemecku- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od nášho tímu...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - obsluha a samostatné nastavenie CNC frézy- kontrola opracovaných dielov- práca na základe technických výkresovVýhody:- mzda 13,73 € hod brutto 26,40€ den priplatok netto 15,00€ den priplatok na ubytovanie. cca od 2500 € 168 hod netto - týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradi zmestnanec- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s rakúskym zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov rakúskym zamestnávateom- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - obsluha a samostatné nastavenie CNC fréz a lisov- kontrola opracovaných dielov- práca na základe technických výkresovVýhody:- mzda 13,73 € hod brutto 26,40€ den priplatok netto 15,00€ den priplatok na ubytovanie. cca od 2500 € 168 hod netto - týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradi zmestnanec- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s rakúskym zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov rakúskym zamestnávateom- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - obsluha a samostatné nastavenie CNC lisu- kontrola opracovaných dielov- práca na základe technických výkresovVýhody:- mzda 12,85 € hod brutto 26,40€ den priplatok netto 15,00€ den priplatok na ubytovanie. cca od 2400 € 168 hod netto - týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradi zmestnanec- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s rakúskym zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov rakúskym zamestnávateom- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineering technicians Edit filters