Jobmonitor. Search results for Mechanical engineering technicians

48 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineering techniciansx
Displaying 1-48 of 48 results.
 • Company ŽOS Trnava, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  vykonávanie, vypracovanie a evidencia OP a OS VTZ elektrickýchVýhody:v zmysle platnej KZ...

 • Company ŽOS Trnava, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - príprava podkladov a informácií pre výrobnú prevádzku pre oblas montáe a opravy dverných systémov, rozvodu vody (mechanické, tlakovzdušné, hydraulické systémy)...

 • Company Gi Group HR Services Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti- testovanie výrobkov poda pracovného postupu,- kontrola znaenia výrobkov,- odhaovanie chýb pri testovaní správneho chodu,- zaznamenávanie omylov v chybových hlásení,- spísanie dokumentácie po testovaní,- vizuálna kontrola,- príjemná práca v istom a klimatizovanom prostredí- práca v 2 zmennej prevádzke (PO - PI, týde ranná zmena 06:00-14:00, týde poobedná zmena 14:00-22:00)Výhody:- práca na hlavný pracovný pomer pre nášho významného klienta - istota dlhodobého zamestnania, stabilný príjem- príjemné pracovné prostredie- pravidelné zvyšovanie mzdy- bohatý bonusový systém- mesané prémie- dochádzková bonus 50 €- výkonnostný bonus 50 €- zabezpeené ubytovanie- príspevok na dopravu- príspevok na stravu nad rámec zákonníka práce...

 • Company FOR Clean, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  -urovanie technologických postupov;-zaisovanie technologickej prípravy výroby;-urovanie technických noriem a kalkulácií;- stanovenie priebehu a technických podmienok výroby;-urovanie technologických postupov a podmienok ucelených astí výroby.Výhody:Základná mzda od 800 € poda dky praxe prémie do výšky 30percentalšie benefity: Príplatky nad rámec zákona Príspevok na dopravu Dochádzkový bonus Odmeny pri ivotnom a pracovnom jubileu Odmena pri uzatvorení manelstva a narodení dieaa Jazykové kurzy Teambuildingy Lístky do kina a divadla Wellness a športové aktivity Školenia A iné...

 • Company Global Industrial Parts in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  technológ, spracovanie inštrukcií a strojárske práceVýhody:bez výhod...

 • Company HERN s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vypracováva nové programy pre výrobky a vzorkyModifikova programy a výkresovú dokumentáciuVykonáva kontrolu navrhnutého technologického postupuSledova a zavádza inovácie v oblasti procesu ohýbania a ohraovaniaEvidova a spracováva odladené programyZaškolenie obsluhy v pouívaní programov a pouívania nástrojovVýhody: 25 percent prémie Práca v stabilnej spolonosti Motivané prostredie a dlhoroné skúsenosti Práca s moderným strojovým vybavenímSociálne benefity príspevky, výpomoc, kultúrne a športové podujatia ...

 • Company GS TREATMENT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Technológia CNC, zaúanie (školenie) zamestnancov, práca na elektroerozívnych strojoch....

 • Company KAHOSTAV, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Baranenie štetovníc - obsluha baranidlaVýhody:- stravné lístky, odmeny mesané, roné- mimo Bratislavský uchádza - preplácanie cestovného...

 • Company GEOstatik, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -riadenie a organizovanie prác a technologických postupov prác strojárskeho charakteru v dielni- koordinovanie pracovných postupov a poradia prác- overovanie kvality a vhodnosti dodaných výrobkov a materiálov do dielne- dodriavanie kontrolno-skúšobných plánov- skladové hospodárstvo d strojárskej dielni...

 • Company SCHILLER spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Obsluha a zoraovanie CNC kovoobrábacích strojov - frézovacie a sústrunícke centrá.Výhody:stabilná pracovná pozícia, zaškolenie, monos odborného rastu, práca na najmodernejších technológiach, pravidelný finanný príjem,...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Máme pre Vás TOP PONUKU !- údrba strojov a ostatných zariadení- odstraovanie porúch na pracovných linkách- objednávanie a spravovanie náhradných dielov- správa a zodpovednos za pridelené náradie (elektrické, mechanické)- analýza chýb spôsobených na strojoch a zariadeniach- práce poda pokynov nadriadenéhoVýhody:Mzdové podmienky brutto od 800 brutto mesane všetky benefity. Poda vzájomnej dohody na pohovore.mesaný dochádzkový bonus 75 EUR bruttoletný a zimný bonusIII. dôchodkový pilier DDSfiremné školeniapráca v mladom kolektívefiremné finanné benefity...

 • Company Maxin's quality services, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - programovanie CNC strojov- simulovanie programu, navrhovanie technológie a podávanie návrhov na zeefektívnenie výroby- overenie programu a úprava hotových programov poda poiadaviek zákazníkaVýhody:- príplatky BONUSY...

 • Company Letecké opravovne Trenčín , a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Definovanie rozsahu prác a pouitého materiálu pre zaistenie bezpenej prevádzky opravovanej leteckej a pozemnej techniky.Výhody:-Práca v stabilnej tradinej spolonosti-Mesané osobné ohodnotenie-Mimoriadne odmeny, cieové odmeny-Dochádzková prémia-Rekreaný príspevok-Odmena pri zisku spolonosti-Pracovný as 7,5 hodiny-Príspevok na III. pilier-Príspevky pri pracovných výroiach-Bohatý sociálny program...

 • Company RiD s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - zabezpeuje plynulý chod potravinárskej výroby...

 • Company Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  •    Navrátenie stroja alebo zariadenia do základneho stavu poda aktuálnej dokumentácie stroja alebo zariadenia•    Vykonávanie preventívnej údrby poda plánov a checklistov•    Okamitá reakcia na anomálie strojov a zariadení a ich detailná analýza •    Odstránenie poruchy stroja so zameraním na bezpenos a spoahlivos stroja•    Zaznamenávanie porúch do EWO dokumentu s plnou analýzou poruchy•    Dodriavanie eskalaného plánu•    Dohliadnutie nad vykonaním validácie po kadom zásahu do stroja•    Nastavovanie stroja dodriavaním overených postupov poda aktuálnej dokumentácie•    Odstraovanie všetkých abnormalít strojov•    Podielanie sa na strategických projektoch•    Aktívne pouívanie WCM nástrojov•    Vykonávanie preventívnych aktivít podla plánov a checklistov•    Hlásenie a zaznamenávanie ne...

 • Company ICE - BERG SLOVAKIA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Nepretritá kontrola teploty v chladiarenských a mraziarenských komorách,- kontrola odberu elektrickej energie,- bená údrba strojno-technologických zariadení,- vies písomné záznamy o prevádzke poas sluby.Výhody:- Okrem základnej mzdy aj mesané odmeny,- stravné lístky,- stabilné zamestnanie....

 • Company VK SYSTEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  strojársky ininier...

 • Company RF, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Hlavné innosti: - Správa a optimalizácia robotizovaných pracovísk firmy- Technologické plánovanie nábehu nových projektov, definova taktovanie liniek, príprava a overovanie parametrov pre nové výrobné procesy, kontrola obsahu a kompletnosti výkresovej dokumentácie a implementácia poiadaviek zo zadávacích listov zákazníka a noriem do plánovania technologického procesu- Návrh a analýza technologických skúšok- Plánovanie a aktualizácia Layoutu výrobných liniek, plánovanie pracovísk s ohadom na ergonómiu, optimálnu a efektívnu organizáciu pracoviska, s ohadom na bezpenos a ochranu zdravia pracovníkov a s ohadom na minimalizáciu záae pracovníkov- Tvorba a aktualizácia výkresovej dokumentácie, technologických a pracovných postupov, tvorba a správa procesných diagramov ...

 • Company RF, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Hlavné innosti: - Správa a optimalizácia robotizovaných pracovísk firmy- Technologické plánovanie nábehu nových projektov, definova taktovanie liniek, príprava a overovanie parametrov pre nové výrobné procesy, kontrola obsahu a kompletnosti výkresovej dokumentácie a implementácia poiadaviek zo zadávacích listov zákazníka a noriem do plánovania technologického procesu- Návrh a analýza technologických skúšok- Plánovanie a aktualizácia Layoutu výrobných liniek, plánovanie pracovísk s ohadom na ergonómiu, optimálnu a efektívnu organizáciu pracoviska, s ohadom na bezpenos a ochranu zdravia pracovníkov a s ohadom na minimalizáciu záae pracovníkov- Tvorba a aktualizácia výkresovej dokumentácie, technologických a pracovných postupov, tvorba a správa procesných diagramov ...

 • Company MicroStep, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Aká by bola tvoja pracovná nápl?- budeš diagnostikova poruchy (I/O moduly, DC Serva, AC menice, PC technika, práca so servisným SW, riadiaci systém, plazmové zdroje, laserové zdroje, vysokotlaké vodné pumpy) ale obas sa stretneš aj s mechanickým, plynotechnickým alebo hydraulickým problémom.- budeš servisova a vykonáva údrbu CNC strojov pre delenie materiálov (rezanie plazmou, rezanie autogénom, rezanie vodným lúom, rezanie laserom), prípadne budeš servisova vtaky, frézy, alebo popisovae- budeš odstraova poruchy bu na diaku (externým pripojením), alebo cez podporu technikov našich partnerov v zahranií, prípadne vycestuješ priamo za zákazníkom- budeš tvori reporty a štatistiky o svojej práci- urite sa priprav aj na sluobné cesty (v priemere 3-4 dni zahraniných sluobných ciest za mesiac)....

 • Company VAPKA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  zváranie CO2, TIG, MIG...

 • Company GEVORKYAN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Rozmerové merania, programovanie/meranie na 2D,3D strojoch (Zeiss, Werth).Meranie tvrdosti, hustoty, trhacie skúšky a pod.Tvorba meracích protokolov.Vyhodnocovanie nameraných dát.Návrhy a vypracovanie programovania a metódy merania dielov.Spolupráca s odd. vývoja pri výkresovej špecifikácii.Výhody:Plat 1300-1600 poda jednotlivých kvalít uchádzaa. Skladá sa z jednotlivých zloiek ako základ pohyblivá zloka kvalifikané triedy. Extra prémie motivané prémie, firemné benefity....

 • Company Branson Ultrasonics, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - servis, oprava a inštalácie jednoúelových strojov a zariadení na priemyselné zváranie plastov priamo u zákazníka- testovanie nových zariadení- servisné zásahy u zákazníka - ochota cestova v rámci Európy (80% tvoria sluobné cesty v rámci Európy)- poskytovanie spätných informácií pre vývojové oddelenieVýhody:Základná mesaná mzda minimálne od 900,-€ základná mesaná mzda môe by dohodnutá výrazne vyššie v závislosti od skúsenosti kandidáta roný dochádzkový bonus do 600,-€, 13. plat a ostatné finanné benefity.- práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti s vlastným vývojom súas štruktúry Emerson na globálnej úrovni - pracovný pomer od zaiatku na dobu neuritú s fixnou mesanou mzdou- kadoroné ZVYŠOVANIE MZDY v apríli na základe Kolektívnej zmluvy- 13. plat vo výške priemerne mzdy vyplatený v...

 • Company Brose Prievidza, spol. s r.o. in Lok
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Plánovanie a koordinácia stavby prototypov v úzkej spolupráci s výrobou, projektovými tímami a centrálnym oddelením testing. - Stavba prototypov a zbezpeenie, aby prototypové kusy (skúšobné a zákaznícke vzorky) pre všetky projekty boli vykonávané vas a v správnej kvalite.- Komunikácia s oddelením výroby pre stanovenie asu príslušného na stavbu prototypov na výrobnej linke a zaistenie aby boli prototypy v súlade s danými poiadavkami.- Vykonávanie funkných kontrol prototypov a vytváranie potrebných dokumentov.- Poskytovanie informácií nadriadenému a zákazníckym tímom v prípade odchýlok v technických poiadavkách alebo asových odchýlkach.Výhody:-Unikátna príleitos by súasou vývojového tímu v automotive na Slovensku -Práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti zaloenej v r. 1908-Priateská a po...

 • Company PCA Slovakia, s.r.o. in Teplá
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  • Vykonáva údrbu strojov a zariadení.• Diagnostikova pokazené zariadenia, zabezpeova opravy a vylepšenia zariadení a strojov.• Vykonáva preventívnu údrbu na všetkých typoch zariadení.• Realizova innosti pre zabezpeenie správneho spustenia inštalácií po ukonení prevencie.• Podiea sa na vypracovávaní preventívnych plánov.• Vykonáva a analyzova rôzne skúšky a merania na zariadeniach.• Zúastova sa na posilnení dokonovacích prác poda potrieb prevádzky.• Vykonáva alebo spolupracova aj pri iných prácach súvisiacich s innosami a prácami na údrbe výrobnej prevádzky Montá.• Pri práci sa riadi internými predpismi spolonosti PSA Peugeot Citroën a dodriava predpisy BOZP.Výhody:Pracovná zmluva na dobu neuritú s 3-mesanou skúšobnou dobou- Základný plat od 1009€ individuálna výkonnostná prémia 100€ n...

 • Company ARCTECH, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Servis predaných zváraiek, zváracích agregátov....

 • Company TBB, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  starostlivos o stroje, zariadenia a výrobné linkyNáplou práce je nielen riešenie vzniknutých technických problémov, ale predovšetkým opravy, údrba a predchádzanie technickým poruchám výrobných zariadení.Na tejto pozícii budete:- pracova na moderných polygrafických technológiách- vykonáva preventívnu a periodickú údrbu zverených strojov a zariadení- vykonáva obhliadky a kontroly strojov a zariadení- zodpoveda za bezporuchový stav výrobných zariadení- vykonáva odstraovanie mechanických porúch na výrobných zariadeniach- spolupracova na projektochVýhody:- práca v stabilnej spolonosti,- moderné pracovné prostredie- príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie- stravný kupón pri 12 hodinovej zmene naviac- nadštandardná zdravotná starostlivos,- ambulantná kúpená lieba,- odmeny pri ivo...

 • Company DECODOM, spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - oprava a údrba strojných zariadení- oprava a servis poítaovo riadených CNC strojov- zámonícke práce- odborná spôsobilos § 22 - výhodouVýhody:- k základnej mzde je vyplácaná provízia, priemerná mzda brutto 1200 € poda schopnosti a skúsenosti uchádzaa - práca v Slovenskej spolonosti s 20. ronou tradíciou- kariérny rast- stabilný príjem- dochádzkový bonus- príspevok na stravovanie- finanná odmena pri pracovnom výroí- finanná odmena pri ivotných jubileách- odmeny pre darcov krvi...

 • Company Brueckner Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Si erstvý absolvent alebo sa chceš posunú na zaujímavú, dynamickú pozíciu? Vyhýbaš sa stereotypu, si technický typ a nebojíš sa ani komunikova? Ak zvládneš íta technické výkresy a nie je ti cudzia ani drobná administratíva, tak a radi privítame v našom tíme Brueckner Slovakia, svetového lídra vo svojom odbore! Tvojou úlohou bude organizácia práce na montánom pracovisku, ktorá zaha:-kooperáciu ohadom weak-pointov,-kooperáciu pri dennej organizácii práce v pred-montái a v montái,-kooperáciu poas pred-montáe , prípravy prebierky a prebierky,-prípravu technických podkladov pre pred-montá a montá,-ostatné administratívne práce poda potreby a poiadaviek nadriadených.Výhody:- perspektívne zamestnanie v medzinárodnej spolonosti- dobré finanné ohodnotenie- monos profesionálneho rastu a sebarealizác...

 • Company GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  výkon innosti súvisiacich s oddelením kvality(hodnotenie dodávateov, analýza nezhôd, akné plány...), priama komunikácia so zákazníkom aj dodávateom, riešenie reklamácií, potrebná znalos kórejského jazyka...

 • Company ToMaC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Konštruovanie lisovacieho náradia. Nutná znalos : CAD - CATIA alebo CAD - SolidWorks....

 • Company BENA-SERVIS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  • Údrba výdajnej technológie na erpacích staniciach PL • Montá novo dodávaných technológii S PL• Koordinácia prác vykonávaných na S špecializovanými dodávatemi • Pravidelný kontakt s personálom erpacích staníc• Poskytovanie technickej podpory prostredníctvom sluobného MT• Vykonávanie práce bezpeným a hospodárnym spôsobom, v súlade s postupmi a bezpenostnými predpismi našich zákazníkov• Zúastovanie sa školení o nových výrobkoch a nových pracovných metódach• Predkladanie administratívne výkazov a prác vasVýhody:- Pracovné prostredie v stabilnej spolonosti- Stravné lístky poskytované v zmysle platnej legislatívy- Monos profesionálneho rastu, rozšírenie vzdelania- Plne hradené školenia a kurzy súvisiace s prácou- Výkon práce s prideleným sluobným vozidlom- Sluobný mobilný telefón...

 • Company G-SNV, s.r.o. in Dobrá
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Dobrá znalos ítania výkresovej dokumentácie, základná znalos programovanie CNC stroja, výhodou znalos riadiaceho systému FANUC. VK da 26.9.2019 o 13,00 hod. v KP SNV, pracovná pozícia: programátor CNC strojovVýhody:bez výhod...

 • Company NEAT a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Cestovanie, servis priemyselných kompresorov, rozoberanie kompresorov, výmena opotrebovaných dielov, práca s runým náradím. Študijný odbor: technické zameranie. Kultivovaný prejav, manuálna zrunos, komunikatívnos. Samostatný elektrikár je výhodou.Výhody:bez výhod...

 • Company CASSPOS, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  samostatne spracúvava NC a CNC programy pre jednotlivé riadiace systémy strojov poda technolog. postupov v programe HEIDENHAIN.Výhody:bez výhod...

 • Company EDYMAX Europe s. r. o. in Nemecká
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - zhotovenie a udriavanie CAD Programu pre CNC riadené stroje /frézy 3-5 osé/- znalos strojového opracovania /frézy 3-5 osé/- znalos procesov opracovania a ich udriavanie poda predlohy, výkresov a 3D dát- spolupráca pri zabezpeovaní náradia pre tieto stroje s príslušnými technikmi- podmienkou je zaslanie ivotopisu na mail Výhody:- starostlivos EDYMAX koordinátora- príspevok na ubytovanie- príspevok na 1. cestu do Nemecka- monos získa príspevok na dopravu z miesta ubytovania do práce pre majiteov osobných áut - nemecká pracovná zmluva- monos pravidelných záloh- VIP bonus zava pri nákupe cez portál hej.sk a DATART online alebo kamenné predajne ...

 • Company M-tec Engineering s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Programátor CNC strojov vypracúva nové programy prevýrobky a výrobu vzoriek, vykonáva opravy programov, prípadnevýkresovej dokumentácie. Spolupracuje pri plynulom chodevýroby, vypracúva odchýlky od platnej výkresovej dokumentácie,vykonáva kontroly technologických reimov, sleduje a zavádzainovácie v oblasti programovania. Eviduje a spracovávaodladené programy, sahuje ich na server a následne nahráva do jednotlivých strojovVýhody:v prípade potreby zabezpeenie ubytovania100percent hradené stravné lístky zamestnávateompríjem od 1200 €, poda dohody...

 • Company PROPLUSCO spol. s r. o. in Dobrá
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Ste technický typ, ale nemáte ešte dostatok praxe? Alebo naopak u skúsenosti máte, ale chcete sa stále ui a rozvíja?Je pre Vás dôleitá stabilita, túite kariérne rás a nevidíte budúcnos v zamestnaní, kde robíte dokola to isté?Ponúkame Vám zaujímavú a stabilnú prácu v Rohoníku s monosou kariérneho a platového rastu.- Kontrola, údrba a obsluha zverených výrobných zariadení a strojov,- starostlivos o plynulý prísun komponentov potrebných pre výrobu,- istiace a pomocné práce v prevádzke,- dodriavanie BOZP pravidiel a predpisov a upozorovanie na vzniknuté nedostatky v oblasti BOZP.Práca je vykonávaná v 4-zmennej prevádzke (denná, noná, 2 dni vona).Výhody:- Stabilita a monos kariérneho rastu,- odborné zauenie, vzdelávanie a podpora pri Vašom kariérnom rozvoji,- monos kariérneho a platového rastu,...

 • Company BRC Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  -Pravidelný servis a údrba hydraulických a pneumatických zariadení vo zverenej oblasti-Vykonávanie a poskytovanie poradenstva, návrh technický riešení-Vybavovanie reklamácií a hlásení porúch, diagnóza porúch a stavov stroja-Vedenie evidencie servisných úkonovK práci dostanete:-Sluobný automobil-Sluobný mobilný telefón-Odborné zaškolenieVýhody:-Príjemné pracovné prostredie s rodinnou atmosférou-Podporujúce zázemie spolonosti s viac ako 13 ronou tradíciou na slovenskom trhu-Monos odborného rastu a získania nových znalostí-13. a 14. plat – na základe výsledkov spolonosti-Firemné akcie-Stravné lístky...

 • Company HERN s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Programovanie CNC strojov:Tvorba programuPonukové konanie - simulovanie programu + navrhovanie technológieOverenie programu priamo na pracoviskuÚprava hotových programov poda poiadaviek zákazníka Podávanie návrhov na zeefektívnenie výrobyVýhody: prémie a príplatky...

 • Company KOVO P+P, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Vytváranie programov v systéme SolidCAM pre CNC frézy a CNC sústruhy so sytémom FANUC alebo HEIDENHAIN na trieskové obrábanie kovových dielcov v malokusovej výrobe poda výkresovej dokumentácie. Znalos, ítanie technickej dokumentácie, skúsenosti s prípravou a úpravou výkresov v systéme SolidWorks i skúsenosti s vytváraním programov na trieskové obrábanie v systéme SolidCAM sú nevyhnutnosou pre výkon práce.Výhody:- monos stravovania vo firme- monos zabezpeenia ubytovania pre pracovníkov s trvalým pobytom nad 50 km od miesta výkonu práce...

 • Company SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. in Lišov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Údrba a oprava tlakových odlievacích lisov ázijskej výroby, oprava foriem a úprava náhradných dielov....

 • Company INZI SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - obsluha prideleného stroja poda poiadaviek výroby- nastavenie a kontrola parametrov stroja- zabezpeenie plynulého chodu výroby- spolupráca na údrbe stroja-ovládanie kórejského jazyka...

 • Company GeWiS Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  -Navrhovanie technologických postupov-Navrhovanie kapacít pre technologické postupy-Navrhovanie náradia pre technologické postupy-Navrhovanie výrobných výkresov-Optimalizácia technologických postupov-Koordinácia pri plánovaní výroby-Spolupráca pri vývoji nových technológií v strojárskej výrobe-Kontrola úinnosti nápravných opatrení u nezhodných výrobkov a inností-Modifikácia programov pre CNC výrobné stroje-Kontrola odladených výrobných programov, porovnávanie parametrov-Oprava programov pre CNC výrobné stroje-Tvorba nových programov pre CNC výrobné stroje-Spracovanie konštrukných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradíVýhody:Mesané prémie, vianoné odmeny, dochádzkový bonus, všetky príplatky poda Zákonníka práce, odmeny jubilantom.alšie zamestnanecké výhody:- stabilita...

 • Company AGRALL s. r. o. in Doma
  10.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Diagnostika a oprava porúch ponohospodárskej techniky v rámci záruného a pozáruného servisu. Údrbové práce ponohospodárskej techniky. Predpredajný servis strojov pred odovzdávaním zákazníkovi, odovzdanie strojov.Komunikácia so zákazníkmi.Pravidelné servisné školenia doma aj v zahranií. Vyhadávanie, objednávanie a dodávka dielov potrebných na opravu.Výhody:Nadštandardné stravné lístky. Monos profesijného rastu. Školenia doma aj v zahranií....

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Mechanická montá prisvecovacích jednotiek- elektroinštalácia prisvecovacích jednotiek- výkon údrby a drobných opráv elektroinštalácií prisvecovacích jednotiek- výmena a opravy osvetovacích telies prisvecovacích jednotiek, istiov a rozvádzaov- ochota cestova v rámci celého sveta za úelom výkonu údrby a drobných opráv prisvecovacích jednotiek a výmeny a opravy osvetovacích telies prisvecovacích jednotiek, istiov a rozvádzaov.Výhody:Mzda: od 1000 Eur brutto cestovné náhrady a stravné lístky- práca v medzinárodnej spolonosti s monosou profesijného a osobného rastu- cestovné náhrady...

 • Company ESOS Sk s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Servisné práce - vykonávanie preventívnych prehliadok, obhliadky, technická ponuka, diagnostika únikov stlaeného média, termodiagnostiku, odbery olejov, filtrácia, elektromechanika, hydraulika, opravy a servis motorov, vývev, dúchadiel, obrábacích strojov, jednoúelových strojov, kompresorovVýhody:Mzdové rozpätia - 1000 - 1250 a 1500 eurMobil, auto, stravenky, osobnostný rozvoj...

 • Company ESOS Sk s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Servisné práce - vykonávanie preventívnych prehliadok, obhliadky, technická ponuka, diagnostika únikov stlaeného média, termodiagnostiku, odbery olejov, filtrácia, elektromechanika, hydraulika, opravy a servis motorov, vývev, dúchadiel, obrábacích strojov, jednoúelových strojov, kompresorov.Výhody:Mzdové rozpätia - 1000 - 1250 a 1500 eur.Mobil, auto, stravenky, osobnostný rozvoj....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineering technicians Edit filters