Jobmonitor. Search results for Livestock farm labourers

28 Jobs found

Used filters:
 • Livestock farm labourersx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company FARMA MAJCICHOV, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Práca na modernej farme - dojenie dojníc, ostatné práce v V.Výhody:Zabezpeenie ubytovania priamo na mieste výkonu práce, monos stravovania v jedálni poas jednotlivých zmien. Moderná farma, príjemné prostredie....

 • Company Slovenské farmárske, družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Naše stádo je vo výbornej kondícii a hadáme kolegu, ktorý nám pomôe dobre sa o stara.Hlavné zodpovednosti:- Starostlivos o hovädzí dobytok (HD).- Pomoc pri kmení, dohad nad zásobami krmív a ich uskladnením.- Pomoc pri telení a celkovej starostlivosti o HD z hadiska zdravotného stavu. - Hlásenie prípadných zdravotných problémov hlavnému zootechnikovi drustva.- Udriavanie chodieb a príslušných priestorov v istote.Výhody:- Dobrý, motivovaný tím.- Kvalitná starostlivos o zamestnancov. - Príspevok zamestnávatea na stravu nad rámec zákona....

 • Company Agro Ladzany s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Pomocný pracovník v ivoíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kmením, napájaním, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. Pomáha pri zákrokoch a innostiach na farme. istí ustajovacie priestory pre zvieratá a udriava istotu v priestoroch ivoíšnej výroby....

 • Company Agro Ladzany s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Pomocný pracovník v ivoíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kmením, napájaním, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. Pomáha pri zákrokoch a innostiach na farme. istí ustajovacie priestory pre zvieratá a udriava istotu v priestoroch ivoíšnej výroby....

 • Company Agro Ladzany s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Pomocný pracovník v ivoíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kmením, napájaním, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. Pomáha pri zákrokoch a innostiach na farme. istí ustajovacie priestory pre zvieratá a udriava istotu v priestoroch ivoíšnej výroby....

 • Company AGRO HN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  POMOCNÝ PRACOVNÍK V IVOÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE SPOJENÉ S KMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A INNOSTIACH NA FARME. ISTÍ A NASTIEA USTAJOVACIE PRIESTORY PRE ZVIERATÁ A UDRIAVA ISTOTU V PRIESTOROCH IVOÍŠNEJ VÝROBY....

 • Company AGRO HN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  POMOCNÝ PRACOVNÍK V IVOÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE SPOJENÉ S KMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A INNOSTIACH NA FARME. ISTÍ A NASTIEA USTAJOVACIE PRIESTORY PRE ZVIERATÁ A UDRIAVA ISTOTU V PRIESTOROCH IVOÍŠNEJ VÝROBY....

 • Company Ing. Anna Kozáková, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Ošetrovanie oviec a starostlivos o ovce....

 • Company Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  POMOCNÝ PRACOVNÍK V IVOÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE SPOJENÉ S KMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A INNOSTIACH NA FARME. ISTÍ A NASTIEA USTAJOVACIE PRIESTORY PRE ZVIERATÁ A UDRIAVA ISTOTU V PRIESTOROCH IVOÍŠNEJ VÝROBY....

 • Company Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  POMOCNÝ PRACOVNÍK V IVOÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE SPOJENÉ S KMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A INNOSTIACH NA FARME. ISTÍ A NASTIEA USTAJOVACIE PRIESTORY PRE ZVIERATÁ A UDRIAVA ISTOTU V PRIESTOROCH IVOÍŠNEJ VÝROBY....

 • Company EURO-SEB, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  POMOCNÝ PRACOVNÍK V IVOÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE SPOJENÉ S KMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A INNOSTIACH NA FARME. ISTÍ A NASTIEA USTAJOVACIE PRIESTORY PRE ZVIERATÁ A UDRIAVA ISTOTU V PRIESTOROCH IVOÍŠNEJ VÝROBY....

 • Company EURO-SEB, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  POMOCNÝ PRACOVNÍK V IVOÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE SPOJENÉ S KMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A INNOSTIACH NA FARME. ISTÍ A NASTIEA USTAJOVACIE PRIESTORY PRE ZVIERATÁ A UDRIAVA ISTOTU V PRIESTOROCH IVOÍŠNEJ VÝROBY....

 • Company AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  1.Kmenie mlienych teliat•kmenie jaloviiek a býkov•miešanie mlienej náhraky•nauenie teliat na kmenie mlieka z hladiny•dávkovanie krmiva do kýblikov•výmena a doplovanie TKŠ•napájanie teliat vodou2.Podstielanie teliat•Podstielanie teliat v búdkach•istota slamy – bez hniloby, mokrých miest3.Evidencia a hlásenie chorých a slabých teliat•Sledovanie odstavu mlienych teliat•Sledovanie zdravotného stavu•Sledovanie teliat – i jedia a pijú•Hlásenie zmien u teliat – slabé, choré•Vypanie denného hlásenia4.Dodriavanie istoty, hygieny a poriadku •Upratovanie okolo pracoviska•Umývanie a dezinfekcia kýblikov a milktaxíka•istota nádob•Dodriavanie hygieny pri výkone kadého úkonuVýhody:práca na jednej z najväších mlienych fariem v Európeodborné školeniakariérny rastodmeovanie nadpriemerných výkonovstarostlivo...

 • Company Poľnohospodárske družstvo Beckov in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  opatera dobytka na pasienkoch i v maštaliVýhody:firemné benefity, prémiové ohodnotenie 0-30percent...

 • Company AGRO - DRUŽSTVO Trebatice in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Kmenie a ošetrovanie teliat, naháanie kráv do dojárneVýhody:Stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, príspevok do DDS, stabilné pracovné miesto....

 • Company Poľnohospodárske družstvo Vasiľov in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  ošetrovanie, kmenie mladého hovädzieho dobytka a teliat...

 • Company Ranč pri Žiline, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Kmenie zvierat, istiace práce a jednoduché manuálne práceVýhody:ubytovanie...

 • Company AGRO MERNÍK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pomocný pracovník v ivoíšnej výrobe...

 • Company Poľnohospodárske družstvo Ďumbier in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Ošetrovanie dojníc, teliat a mladého dobytka, prihanie krmiva, telenie dojníc, pomocné práce na farme (kosenie, umývanie...)....

 • Company AgroContract mliečná farma, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Obsluha traktora a nakladaa v ivoíšnej výrobe na mlienej farme.Kmenie hovädzieho dobytka.istenie kmnej chodby.Pomocné práce....

 • Company AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  1.Telenie hovädzieho dobytka2.istota priestorov, strojov a obsluha ventilátorov a svetiel•Obsluha svetiel a ventilátorov•Zhanie chodieb – prihrovanie a rozhanie krmiva na kmnom stole•istenie lopát a priestoru pred dojárou•Preisovanie hadice na paru na separátore•Starostlivos o technické vybavenie a stroje5.Vyplovanie denného hlásenia, hlásenie porúch a stráenie objektu•Stráenie objektu farmy•Hlásenie vzniknutých porúch nadriadenému6.Základná údrba technického vybavenia a strojov•Tankovanie PH•Sledovanie hladiny oleja, vody•Sledovanie pneumatík•Kontrola technického stavu strojaVýhody:práca na jednej z najväších mlienych fariem v Európekariérny rastodborné školeniaodmeny za nadpriemerne vykonanú prácustarostlivos o zamestnancov...

 • Company AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  1.Presúvanie dojníc do dojárne a naspä do maštalí•Príprava cesty pre dojnice•Organizovanie dojníc v stojiskách•Obsluha brán v maštaliach2.istota pracoviska•istenie chodieb•istenie leovísk•istenie boných strán v dojárni•istota chodieb3.Triedenie zamiešaných kráv•Triedenie (vymiešanie) zamiešaných kráv•Rozdeovanie dojníc v dojárni, aby sa nepomiešali skupiny•Zatváranie dojníc do skupín•Vyberanie dojníc s novým zápalom a presun do zápalovej skupiny4.Miešanie dezinfekcie a pomocné práce v dojárni•Pranie istiacich pomôcok v dojárni•Pomoc dojiom pri aplikácii dezinfekcie na vemená HDVýhody:práca na jednej z najväších mlienych fariem v Európeodborné školeniakariérny rastodmeovanie nadpriemerných výkonovstarostlivos o zamestnancov...

 • Company Poľnohospodárske družstvo Piešťany in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - starostlivos o hovädzí dobytok, nadháanie HD k dojacím zariadeniam- zastupovanie pri prácach v dojárni- pomocné práce v V...

 • Company PIGAGRO, s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Ošetrovanie kmenie, váenie, preháanie, selekcia, nakládky ošípaných, istenie a umývanie maštalí.Výhody:Plat 750 EUR vrátane odmien z toho 580 EUR základná zloka mzdy 75 EUR dochádzkový bonus mesane 100 EUR mesané odmeny . Príplatky za nonú prácu a prácu nadas. Teplý obed a k nemu doplnkové oberstvenie zdarma. Bezplatný pitný reim káva, aj, minerálka . 50 EUR príspevok na letnú dovolenku, 90 EUR vianoný balíek a poukáky. 1 ošípaná zdarma rok., at. Prispejeme na cestovné 50-100 EUR v závislosti od vzdialenosti bydliska zamestnanca od farmy v prípade, e bývate viac ako 15 km od farmy ....

 • Company PIGAGRO, s.r.o. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Ošetrovanie kmenie, váenie, preháanie, selekcia, nakládky ošípaných, istenie a umývanie maštalí.Výhody:Plat 750 EUR vrátane odmien z toho základná zloka mzdy 580 EUR a mesané odmeny do 200 EUR . Príplatky za nonú prácu, prácu nadas, víkendy, dochádzkový bonus 75 EUR mesane . Teplý obed a k nemu doplnkové oberstvenie zdarma. Bezplatný pitný reim káva, aj, minerálka . 50 EUR príspevok na letnú dovolenku, 90 EUR vianoný balíek. 1 ošípaná zdarma rok., at. Prispejeme na dochádzanie 50-100 EUR v závislosti od vzdialenosti bydliska zamestnanca od farmy v prípade, e bývate viac ako 15 km od farmy , príp. prispejeme na ubytovanie do 150 EUR mesane ak ste z iného regiónu a našli by ste si v okolí podnájom....

 • Company HS COLOR, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  POMOCNÝ PRACOVNÍK V IVOÍŠNEJ VÝROBE VYKONÁVA JEDNODUCHÉ PRÁCE SPOJENÉ S KMENÍM, NAPÁJANÍM, PASENÍM, OŠETROVANÍM A KONTROLOU ZDRAVOTNÉHO STAVU ZVIERAT. POMÁHA PRI ZÁKROKOCH A INNOSTIACH NA FARME. ISTÍ A NASTIEA USTAJOVACIE PRIESTORY PRE ZVIERATÁ A UDRIAVA ISTOTU V PRIESTOROCH IVOÍŠNEJ VÝROBY....

 • Company Ladislav Szolik in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Práca zaha ošetrovanie ošípaných.Výhody:stravovanie...

 • Company Dan - Slovakia Agrar, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  • Starostlivos o ošípané na farme a ich ošetrovanie,• ochrana a zabezpeenie zdravia a hygieny zvierat,• dodriavanie a zabezpeovanie istoty v maštaliach vrátane ich dezinfekcie,• asistencia veterinárnemu lekárovi poda jeho pokynov,• zabezpeenie presunu zvierat v rámci farmy vrátane nakládky zvierat,• kontrolovanie a dohad nad funknosou a plynulosou prevádzky zariadení maštalí, vrátane kmneho zariadenia a monitorovacieho zariadenia,• zabezpeenie wellfaru zvierat,• vedenie evidencie,• plni alšie pokyny priameho nadriadeného.Výhody:- práca v stabilnej a prosperujúcej spolonosti,- okrem základnej zloky mzdy prislúcha zamestnancovi variabilná zloka mzdy v min. výške 20percent zo základnej zloky,- mzda po 1. odpracovanom roku: od 950 do 1000 Eur,- zaujímavý balík benefitov 300 Eur na cafeteriu a...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Livestock farm labourers Edit filters