Jobmonitor. Search results for Lifting truck operators

43 Jobs found

Used filters:
 • Lifting truck operatorsx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company GIMAX Servis, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - v 4 zmennom reime vo výrobnej logistike- preprava surových plášov- prekládka kauukov- zásobovanie výrobných liniek- medzi-objektová preprava- oprava plášovVýhody:preo pracova pre Gimaxhttp: benefity-prace-v-gimax-group ...

 • Company EUROPLAC, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - premiestovanie, nakladanie a vykladanie materiálu- manipulácia s paletami a s dyhami- práca v sklade, ale aj vo výrobných priestorochVýhody:- dochádzkový bonus,- noné príplatky nad rámec zákona,...

 • Company syncreon Slovakia s. r. o. in Galanta
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Vykládka, nakládka kamiónov- Vizuálna kontrola obalov- Vyskladnenie a zaskladnenie materiálu do a z regálov- Manipulácia s komponentmi v rámci skladu a montánej linky (manuálne aj s pomocou VZV)- Práca so scannerom- Zásobovanie montánej linky komponentmi- Dodriavanie pracovných postupov a smerníc - Udriavanie poriadku na pracovisku a dodriavanie 5SVýhody:- Stabilné zamestnanie a príjem- Dochádzkový bonus- Práca na jednu dve zmeny- Zmluva na dobu neuritú od prvého da trvania pracovného pomeru- Stravné lístky v hodnote 3,60€ hradené zamestnávateom vo výške 3,38€ - Pracovné obleenie zdarma- Zabezpeená doprava v rámci NR a z alších smerov: Nové Zámky, Piešany, Trnava, Topoany, Zlaté Moravce, Levice, Šaa, Galanta...

 • Company PROPLUSCO spol. s r. o. in Brunovce
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Máš prax na VZV a hadáš si prácu s vonými víkendami? Tak neváhaj a po pracova k nám - práve obsadzujeme voné pracovné miesta v Novom Meste nad Váhom, s ubytovaním a odvozom do práce ZADARMO!Tvojou náplou práce bude obsluha VZV, a to:- príjem, naskladovanie a vyskladovanie tovaru- zásobovanie výrobnej linky- manipulácia s tovaromOdvoz je zabezpeený zo smeru Piešany (Piešany - Veké Orvište - Pobedím - Horná Streda - Brunovce - Potvorice - Povaany - Nové Mesto n. Váhom)Výhody:- stravné lístky v hodnote 3,83€ plne hradené zamestnávateom- ubytovanie ZDARMA- odvoz do práce zdarma- voné víkendy- len 8-hodinové zmeny- nadasy preplácané nad rámec zákona...

 • Company Kongsberg Automotive, s.r.o. in Nitra
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  •Manipulácia s materiálom v rámci expediného skladu hotových výrobkov – zaskladovanie hotových výrobkov do doasného skladu.•Príprava materiálu na expedovanie poda poiadaviek zákazníka v SAP, oznaovanie tovaru ureného na export samolepiacou kartou poda špecifikácie zákazníka.•Zabezpeovanie presnosti evidencie zaskladneného materiálu a aktívna úas na odstraovaní zistených nedostatkov.•Vykonávanie nakládky transportov.•Pripravovanie vratných obalov a šrotového materiálu na expedíciu.•Skartovanie pouitých kartónových obalov.•Odvoz nevratných a poškodených drevených obalov na vyhradené miesto.•Zabezpeenie dodriavania zavedeného systému uskladovania a výdaja hotových výrobkov, dodriavanie noriem FIFO, TPS, ISO.•Udriavanie poriadku v expedinom sklade a v alších zverených priestoroch.•Obsluha VZ...

 • Company Mr. Job, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  obsluha vysokozdviného vozíka - nutná prax a platný preukaznaskladovanie/vyskladovanie tovaruzakladanie tovaru do regálovbená práca v sklademanipulácia s tovaromVýhody:stravné lístkytýdenné zálohypríplatkymzdové zvýhodnenia na základe kolektívnej zmluvyvýkonnostné odmeny...

 • Company Amosa Slovakia s.r.o. in Galanta
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Kontrola liniek pre zabezpeenie ich bezproblémového chodu- Pravidelná komunikácia s Team Leadermi na linkách v prípade výskytu problému- Hlásenie chýbajúceho materiálu a stavu na linkách- Kontrola materiálu na linkách- Zabezpei bezchybnú výrobu JIT a dobrú komunikáciu medzi výrobnými tímami- Zisti príinu chýbajúceho materiálu alebo nesprávnej dodávky materiálu- Vykonáva náhodné kontrolyVýhody:Plat brutto: 858,- € brutto prvé 3. mes., od 4. mes. 879,-€ mesaná odmena u po 1. celom odpracovanom mesiaci vo výške 5percent, po 2. mesiaci 10percent, po 3. mesiaci 15percent = cca 990 BruttoPráca v 2-zmennej prevádzke od pondelka do piatku 6:00-14:00, 14:00-22:00 Ponúkame:- pracovná zmluva plný úväzok - stravné lístky- zmluvná doprava z okolia ZADARMO- ubytovanie v Nitre – ubytovne prvé 3. m...

 • Company Biznis Group s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Výhody:dochádzkový bonus 20,- EURpríspevok na cestovnépríspevok na istiace prostriedky 16,60 EURpo skúšobnej dobe variabilná zloka 73,- EURgastrokarta v hodnote 3,83€ de zamestnanec si dopláca 0,73€ de ...

 • Company DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. in Boldog
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - Vykonáva manuálnu prácu v skladových priestoroch s pouitím technickýchzariadení vysokozdviného vozíka a skenera,- Spolupracuje s ostatnými lenmi tímu,- Pracuje poda pravidiel BOZP, interných pravidiel a postupov DP DHL,- Spracováva potrebnú dokumentáciu,- Plní alšie úlohy v súlade s pokynmi nadriadených,- Práca v trojzmennej prevádzke.Výhody:Zamestnanecké benefity:1 Doprava zabezpeená firemnými autobusmi ZADARMO z TÝCHTO miest a obcí:- Vea, Šaa, Galanta, Diakovce, Dolné Saliby, Matúškovo, Galanta, Nový Dvor,Pusté Uany, Veký Grob, Reca, Boldog, Senec,- Šopora, Sere, Veká Maa, Sládkoviovo, Veké Uany, Jánovce, Jelka, HrubáBorša, Kráová pri Senci,- Vištuk, Budmerice, Modra, Pezinok, Vininé, Slovenský Grob,- Dunajská Streda -Bá-Šamorín-Mierovo-Hubice-Zlaté , Holice, Hrubý Šúr a Ture.2 Bezpl...

 • Company EDYMAX Facility Management SE in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - zaskladovanie a vyskladovanie materiálu- práca s VZV- nakladanie a vykladanie z kamiónov- expedícia tovaru- plnenie operatívnych úloh poda pokynov nadriadeného- podmienkou je zaslanie ivotopisu na mail Výhody:- mzda od 806€ mesiac bonusy a príplatky- stravné lístky v hodnote 3,60€ plne hradené zamestnávateom- monos erpania pravidelných záloh- stála starostlivos koordinátora- istota dlhodobého zamestnania a pravidelného príjmu- doprava z Trenína je zabezpeená- ubytovanie len za 1,5€ noc- VIP bonus zava pri nákupe cez portál hej.sk a DATART online alebo kamenné predajne - férový prístup...

 • Company Gi Group HR Services Slovakia s.r.o. in Teplá
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -Zodpovednos za presnú evidenciu dochádzky-Vydávanie tovaru pre odberateov poda objednávok a dodacích listov -Zodpovednos za uskladnený tovar v skladových priestoroch -Pravidelná kontrola dátumov minimálnej trvanlivosti na výrobkoch-Preberanie tovaru poda dodacích listov -Nakladanie tovaru do rozvozov poda denných rozpisov-Dodriavanie poiarnych a bezpenostných predpisov, udriavanie poriadku na pracoviskuVýhody:- Práca na hlavný pracovný pomer- Príjemné pracovné prostredie- Moderné výrobné a zásobovacie linky- Práca v 2 zmennej prevádzke- Voné víkendy- Zabezpeená teplá strava priamo na pracovisku- Zákonné príplatky za prácu nadas, prípadnú víkendovú prácu- Monos kariérneho rastu...

 • Company Gi Group HR Services Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Zásobovanie liniek poda výrobných potrieb- Vedenie logistickej manipulanej techniky- Manipulácia s tovarom- Sledovanie stavu zásob materiálu- uskladnenie tovaru- nakladanie/vykladanie tovaru - pravidelná úas na inventúrach - obsluha PC- Dodriavanie prísnych pravidiel BOZP- Informovanie nadriadeného o kadom nedostatku a zmene na zverenom úsekuVýhody:- práca na hlavný pracovný pomer- príjemné pracovné prostredie neprašné, nehluné, v zime vykurované, v lete klimatizované - práca v 2 zmennej prevádzke - dochádzkový bonus 0,30€ de- mesaný bonus 30 €- bonus na základe produktivity a kvality- dovolenkový a Vianoný bonus- mzdové zvýhodnenie za prácu nadas, za víkendovú prácu, za prácu v noci- stravné lístky v hodnote 3,83 EUR- príspevok na cestovné SAD a SR - príspevok darcom krvi...

 • Company p.k. Solvent SK, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - manipulácia s tovarom- príprava tovaru, práca so scenerom- práca s runým paletovým vozíkom- kontrola dátumu spotreby- udriavanie poriadku v priestoroch pracoviska ...Výhody:- po 3 mesiacoch nárast základnej zloky mzdy na 700,- €- prémiová zloka mzdy do 800,- €- zamestnanecké zavy na nákup tovaru- práca v stabilnej a dynamickej spolonosti- zaujímavé benefity...

 • Company ABM vegetable, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Operátor vysokozdviného vozíka vedie vozidlá, vrátanemanipulácie s prepravovaným nákladom alebo mechanizmaminainštalovanými na vozidle...

 • Company MAHAX Slovakia, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - výber poloiek poda objednávky zákazníka a ich uloenie do pracovnej/montánej oblasti-ítanie zákazníckych, pracovných alebo dopravných objednávok-vykladanie nákladných vozidiel s pomocou vysokozdviného vozíka-práca v sklade na VZV-zabezpeenie istoty, bezpenosti a dostupnosti skladuVýhody:- zabezpeená doprava- prémie v hodnote 5-15percent kadý mesiac- príplatky poda zákonníka práce...

 • Company Management Solutions, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  – Obsluha VZV a ostatných zverených technologických zariadení,– nakládka a vykládka materiálu na výrobné linky, prípadne z a do kamiónov, – fyzický príjem a výdaj tovarov.Výhody:– práca v medzinárodnej spolonosti– sociálny program firmy– variabilná mesaná odmena vzahujúca sa na poet odpracovaných dní– osobné ohodnoteniealšie formy odmeny k uvedenému platu:- variabilná zloka 120,- EUR na mesiac- dochádzkový bonus 20,- EUR- kvartálna odmena a do výšky 192,- EUR- príspevok na dopravu a do 0,75 EUR odpracovaný de- príplatky za nadas, sviatok, víkend nad rámec Zákonníka práce- polroné a vianoné odmeny- iné príplatky poda zaradenia na pracoviská- sociálny program firmy- gastrolístok v hodnote 3,83 EUR...

 • Company FOR Clean, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Koordinácia prepravy materiálu, tovarov a polotovarov medzi výrobnými strediskami, poda náväznosti technologických operácií výrobkov.Výhody:Základná mzda 650 € poda dky praxe prémie do výšky 25percentalšie benefity: Príplatky nad rámec zákona Príspevok na dopravu Dochádzkový bonus Odmeny pri ivotnom a pracovnom jubileu Odmena pri uzatvorení manelstva a narodení dieaa Jazykové kurzy Teambuildingy Lístky do kina a divadla Wellness a športové aktivity Školenia A inéInformáciu o spracúvaní osobných údajov nájdete na ...

 • Company DRON Industries s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Obsluha rýpadla a kolesového nakladaa.Výhody:- osobné ohodnotenie a do 50percent hrubej mzdy, príplatky...

 • Company PÖTTINGER STROJE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Preprava materiálu pomocou VZV aj rune v sklade,- práca v zvarovni, príprava materiálu, naskladovanie a vyskladovanie materiálov a hotových výrobkov,- naváenie a príprava materiálu pre výrobu poda výrobného plánu.- nakládka a vykládka kamiónovVýhody:Prítomnostná prémia, prémiové ohodnotenie od 0-1.20 hod., príspevok pri sobáši, vernostná prémia....

 • Company Industry Services s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pracovná nápl tohto pracovného miesta bude zaha predovšetkým:• Naváanie produktívneho materiálu do výroby na urené lokácie• Zaskladovanie do skladových lokacií poda pokynov• Vyskladovanie materiálu poda systémových pokynov• Odvoz prázdnych obalov z výroby• Nakladanie a vykladanie materiálu...

 • Company STIGA Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Riadenie vysokozdviného vozíka, sk.: I, B,D, W1.- Bezpená manipulácia a skladovanie vstupných materiálov.- Overovanie dodacích dokumentov a prijatých poloiek.- Práca so scanerom- Spolupráca pri inventúre materiálov.- Zásobovanie výrobných liniek materiálom.- Správne a vasné dodanie tovarov do vyhradených areálov.- Správne a okamité nakladanie kamiónov s hotovými výrobkami- Práca poda pokynov nadriadeného.Výhody:- Po skúšobnej dobe navýšenie tarifu na 4,33,-€ hod.- Doprava firemným autobusom.- Mesané prémie do výšky 15 percent.- Kompenzácia cestovných nákladov.- Systém odmien a benefitov v závislosti od dochádzky.- Monos zakúpi firemné výrobky....

 • Company STARSTAFF, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - Vykladanie a nakladanie kamiónov- Manipulácia s prázdnymi a plnými paletami – premiestovanie v sklade- Plnenie úloh zadaných nadriadeným- Stohovanie paliet v sklade- Vykladanie a nakladanie elektrického vláika- Prevoz materiálu z bodu A do bodu B- Zásobovanie jednotlivých pracovísk- Dovoz prázdnych vagónov- Dodriavanie pravidiel bezpenosti a istoty na pracoviskuVýhody:- základ od 765,-€ brutto mesiac variabilná zloka mzdy mesaný bonus od 110 do 180 € príspevky príplatky odmeny - pre vysoko produktívnych pracovníkov garantujeme dlhodobú prácu- monos zabezpeenia ubytovania- príspevok na ubytovanie, alebo príspevok na cestovné- stravné lístky- sociálny program- bezúroné mikropôiky...

 • Company EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o. in Bratislava
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Pre medzinárodnú spolonos, lídra v oblasti logistiky, hadáme šikovných a zodpovedných vodiov VZV. Miesto výkonu práce je areál Volkswagen Bratislava. Hlavnou náplou práce je skladovanie a preprava komponentov pre výrobu v automobilovom priemysle, zásobovanie výrobnej linky.Výhody:- Od 850,10 € príplatky bonus, nadas, príplatok - noc, poobedná .- Pracovná zmluva bez skúšobnej doby. - Stravný lístok v hodnote 3,60 €. - Bezplatná právna porada. - Bezúroné MIKROpôiky. - Sociálny program - rôzne súae a motivané programy pre zamestnancov. - Celodenná starostlivos koordinátorom.- UBYTOVANIE ZDARMA...

 • Company EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Skladovanie a preprava komponentov pre výrobu v automobilovom priemysle, zásobovanie výrobnej linkyvideo k pracovnej pozícii:áca v areáli VW v Devínskej Novej VsiVýhody:Brutto mzda: základ 920,-€ príplatky hodnotenia osobné 0 -20percent zo základnej mzdy, nadas 25percent z prim. mzdy, príplatky za zmeny, dochádzku príp. víkendy - poda Zákonníka práceZabezpeené: zaškolenie, ubytovanie ubytova , stravné lístky, pracovný odev a obuv, týdenné zálohy, UBYTOVANIE ZADARMO iba poplatok mestu cca 52 Euro mesane .. Bezúroné mikropôiky, bezplatné právne poradenstvo......

 • Company BSK Transports s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Nakládka a vykládka kamiónov, zaskladovanie a vyskladovanie tovaru z regálov. Obsluha zdvíhacej techniky.Výhody:K základnej zloke platu sú mesane vyplácané nárokovatené príplatky vo výške 400,00 Euro.Trinásty a štrnásty plat. Ponúkame stabilné prácu, stravné lístky nad rámec zákona, zaškolenie na pracovnú pozíciu....

 • Company LIGNA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  manipulácia s drevom /guatinou/...

 • Company GEFCO SLOVAKIA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Príjem, kontrola materiálu,- vykladanie, nakladanie kamiónov,- preváanie a zaskladnenie materiálu,- kontrola dokumentácie,- práca iba na VZV v areáloch PSA,- 3 zmeny.Výhody: 215 EUR VARIABILNÁ ZLOKA výkonnostný a dochádzkový bonus - 13. plat- monos zaškolenia na VZV zdarma- REKREANÉ POUKAZY DO VÝŠKY 275 EUR PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV - narodeninové poukáky od 35-50 Eur- príspevok pri narodení dieaa 100 Eur- hodnota stravného 4 € na de, plne hradené zamestnávateom- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie- kompletné zaškolenie- ivotné a úrazové poistenie...

 • Company FMB s.r.o. in Mikula
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  -Naskladovanie dodaného materiálu-Uskladovanie rozpracovanej výroby-Zásobovanie výrobných pracovísk dielmi-Evidencia, prevoz a správne uloenie materiálu-Dodriavanie bezpenostných a pracovných štandardovVýhody:-Práca v stabilnej medzinárodnej firme-Dlhodobé a perspektívne pracovné miesto-Monos práce nadas za nadštandardné príplatky-Náborový benefit a do výšky 800,00€-Finanná motivácia pre dochádzajúcich pracovníkov-Príspevky na ubytovanie, pri svadbe, narodení dieaa-Vianoné odmeny-Vernostné odmeny-Stravovanie v objekte zamestnávatea v cene 0,97€-Spoloensko-kultúrne podujatia – zimná a letná akcia, Mikuláš pre deti-Príplatky za vyuívanie kvalifikácie v praxi-Príplatky za saené prostredie-Koncoroné odmeny-Pravidelné vyplácanie mzdy...

 • Company FM SLOVENSKÁ, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - práca na vysokozdviných vozíkov- zaskladovanie tovaru- vychystávanie tovaru na export- práca so skeneromVýhody:stravné lístky - 3,83 €- noné príplatky nad rámec zákonníka- stabilná spolonos- 13. plat- príspevok na kávu vo výške 6,20 €- príspevok na DDS - doprava zdarma...

 • Company LIGNA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Manipulácia s paletovými doskami, rozvoz, nakládka paliet.Výhody:Roné odmeny, spoloné kultúrne a športové akcie,dochádzkové bonusy,príspevok na dopravu do práce....

 • Company Job Impulse s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  -    Výber poloiek poda objednávky zákazníka a ich uloenie do pracovnej/montánej oblasti-    Vykladanie nákladných vozidiel s pomocou vysokozdviného vozíka (VZV) -    Práca v sklade na VZV (viaceré typy)-    ítanie zákazníckych objednávok, pracovných objednávok, dopravných objednávok alebo dokumentov, ktoré urujú, o má by prevezené, vyzdvihnuté alebo distribuované a/alebo dopravené -    Riadenie sa všetkými štandardmi procesov prevádzky a štandardmi pracovných inštrukcií pre kadú úlohu zabezpeenia istoty, bezpenosti a dostupnosti skladu-    Zodpovednos za kompletizáciu TPM VZV v predpísanom ase V rámci dohodnutého druhu práce bude zamestnanec pre zamestnávatea vykonáva alšie práce poda popisu práce, pokynov zamestnávatea a/alebo svojich nadriadených, ako aj všetky úlohy a innosti, súvisiac...

 • Company EDYMAX Facility Management SE in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - obsluha VZV- manipulácia s materiálom na VZV vozíkoch- nakladanie a vykladanie tovaru / paliet- ukladanie materiálu do stohov poda presných postupov- jedno a troj zmenná prevádzka- podmienkou je zaslanie ivotopisu na mail Výhody:- zaujímavá práca pre lídra v logistickom svete - state sa súasou jednej z najlepších firiem v logistike- nástup poda dohody- pri pracovitosti monos zárobku aj 810 € v istom- gastro lístky v hodnote 3,83 €- plne hradené ubytovanie hradíte iba mestskú da - 1,70€ noc - doprava: priame spojenie z ubytovane na fabriku- motivaný bonus do 20percent z brutto základnej mesanej mzdy- dochádzkový bonus 50€ mesiac pri splnení 100percent dochádzky zamestnanca- príplatok za prácu v noci, za sviatok, za prácu v sobotu, v nedeu - poda Zákonníka práce- monos pracova nadas - za ...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  U ako malý chlapec si chcel jazdi po hale s vetrom vo vlasoch? Máš aj preukaz VZV?Ak si na obe otázky odpovedal áno hadáme práve TEBA!My máme super "zdviky", veké haly a najnovšie technológie v nich.Po sa presvedi a pridaj sa do firmy, ktorá hrá za jeden team !o budeš u nás robi?• naváanie JIT dielov na montánu linku v urenom ase na urené miesto• manipulácia s paletami• udriavanie a starostlivos o zverenú techniku• dodriavanie istoty na pracovisku a v hale• dodriavanie BOZPVýhody:základ 160 € variabilná zloka alšie prémieo ti za tvoju prácu dáme my ?Prácu v prostredí rodinnej firmy. Naša rodina je naozaj veká, a preto u nás šikovní udia nezostávajú stá na jednom mieste, ale pracovne postupujú. Okrem toho naši kolegovia dostávajú aj toto:- mesané odmeny- polroná a koncoroná odmena- doc...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  U ako malý chlapec si chcel jazdi po hale s vetrom vo vlasoch? Máš aj preukaz VZV?Ak si na obe otázky odpovedal áno hadáme práve TEBA!My máme super "zdviky", veké haly a najnovšie technológie v nich.Po sa presvedi a pridaj sa do firmy, ktorá hrá za jeden team !o budeš u nás robi?• manipulova s paletami• vyskladova a zaskladova materiál• naváa materiál na komis• vyváa prázdne palety• udriava a stara sa o techniku, ktorú ti zveríme• dodriava istotu na pracovisku a v hale• dodriavanie BOZPVýhody:o ti za tvoju prácu dáme my ?Prácu v prostredí rodinnej firmy. Naša rodina je naozaj veká, a preto u nás šikovní udia nezostávajú stá na jednom mieste, ale pracovne postupujú. Okrem toho naši kolegovia dostávajú aj toto:- mesané odmeny- polroná a koncoroná odmena- dochádzkový bonus- príspevok na dopra...

 • Company Ready Team Plus s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  -    Zaskladovanie a vyskladovanie tovaru. -    Práca s VZV. -    Expedícia tovaru....

 • Company Profi Page, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  pracovník s VZV preukazomVýhody:Doprava a ubytovanie zabezpeené zdarmaStravné lístky v hodnote 3,83 eurVýkonnostný, dochádzkový bonus Zálohy na týdennej báze...

 • Company ALFA Personal s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Zabezpei uskladnenie, vyskladnenie a transport materiálu v rámci skladu,- spolupracova s ostatnými lenmi tímu,- pracova poda pravidiel BOZP.Výhody:- Zálohy, starostlivos koordinátora, ubytovanie zabezpeené,- monos zaui na VZV....

 • Company PCA Slovakia, s.r.o. in Trnava
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vykonáva prácu s bremenami, prebauje materiál z vekých balení do malých balení. Napa a pripravuje vozíky distribuných súprav. Vykonáva prácu ako vodi VZV a vodi ahaa distribuných súprav, jazdí po urených trasách v pridelenom sektore výrobnej prevádzky. Zásobuje výrobné linky potrebnými dielmi v reálnom ase a v súlade so zásadami alternatívnej logistiky.Manipuluje, vyprázduje, skladuje palety, kontajnery a prepravky s materiálom. Podáva hlásenia o vzniknutých anomáliách nadriadenému pracovníkovi. Dodriava a aplikuje bezpenostné pokyny a pracovné štandardy. Pri práci sa riadi internými predpismi spolonosti PSA Peugeot Citroën.Výhody:-Zaujímavé finanné ohodnotenie základný plat, osobnostná prémia prémia do 160€ , 13. plat, odmeny za nápady na zlepšenie, mzdové zvýhodnenie za prácu v noci 1,6...

 • Company Genuss SB s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  obsluha vysokozdviného vozíka...

 • Company VIDOSA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Práca na TPP v Nemecku - vodi VZV, RETRAKNáplou práce je obsluha VZV - RETRAKu, vykladanie/nakladanie paliet s tovarom z a do kamiónu, vyskladovanie/naskladovanie tovaru v sklade...Podmienkou je prax na VZV alebo RETRAKU. Doprava a ubytovanie zabezpeené firmou. Znalos NJ alebo AJ výhodou, nie však podmienkou.Mzda: 9,96 Eur.V prípade akýchkovek otázok kontaktujte nás na týchto tel. íslach: 0949 231 273, 0948 443 426 alebo 0948 464 487.E-mail: Výhody:ZálohaVýplatný termín 15-tého nasledujúceho mesiaca...

 • Company STADREKO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Práca na VZV, preváanie výrobkov od linky na sklad, nakladanie kamiónov....

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - prísun materiálu na jednotlivé pracovné úseky,- zásobovanie a odvoz hotových výrobkov,- zriaovacie a organizané práce v sklade,- práca na zmenyVýhody:Základná zloka mzdy brutto a alšie odmeny:od 625€ v závislosti od skúseností základná zloka mzdy , od 118€ pohyblivá zloka mzdy Zamestnanecké výhody, benefity:- práca v stabilnej zahraninej spolonosti- monos pracovného postupu a zvyšovania platu- kadoroné prehodnocovanie platu- mesaný bonus do 118 EUR- polroné odmeny- stravovacie poukáky v hodnote 3,90€- benefity zo sociálneho fondu- preplácanie všetkých nadasov v danom mesiaci cez víkendy a poas noných zmien s príplatkom - navýšenie mzdy po plnom zapracovaní...

 • Company Karton.sk, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vykladanie a nakladanie tovaru VZ - vozíkmi....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lifting truck operators Edit filters