Jobmonitor. Search results for Insurance representatives

12 Jobs found

Used filters:
 • Insurance representativesx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company Mgr. Rudolf Puškár in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - práca na regionálnej poboke spolonosti UNIQA,- starostlivos o existujúcich a nových klientov,- uzatváranie, spravovanie a servis zmlúv,- komplexná správa osobných financií - riziká, investície, sporenia, dôchodky, hypotéky, úvery,- príprava návrhov a vypracovanie projektov pre klientov,- spracovanie príslušnej agendy,- vedenie pridelenej administratívy,- dodriavanie firemnej stratégie a obchodnej politiky.Výhody:- zázemie silnej a stabilnej medzinárodnej spolonosti - top spolonos na trhu v strednej Európe, - nadpriemerné finanné ohodnotenie,- motivané finanné príspevky,- mesané a kvartálne odmeny,- po 6 mesiacoch vyšší plat- výplata dvakrát mesane,- firemné zavy a výhody na produkty UNIQA,- teambuildingové akcie, dovolenky, podpora osobnostného rastu,- kariérny rast,- práca v tíme na no...

 • Company Jana Pribylincová in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Aktívne vyhadávanie.- Oslovovanie zákazníkov.- Dojednávanie zmluvných podmienok.- Uzatváranie zmlúv.- Konzultácie so zákazníkom.- Príprava zadaní pre manaéra.- Prezentácia a odovzdanie produktu.- Aktívna spolupráca, oho výsledkom je spokojný zákazník.Výhody:- Monos kariérneho rastu a osobnostného rastu vzdelávanie .- Nadštandardné finanné ohodnotenie: fixný plat, získateské provízie, následné provízie, finanné bonusy, firemné benefity notebook s mobilným internetom . - Súae, zájazdy. - Uznanie a ocenenia spolonosou. - Priateská atmosféra.- Stabilita a zázemie silnej spolonosti....

 • Company Monika Škundová s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - aktívne oslovovanie nových a zverených klientov- poskytovanie starostlivosti o zverených klientov- dojednávanie poistných produktov, sprostredkovanie úverov- podávanie informácii klientom o produktoch spolonosti- preberanie iadostí a hlásenie poistných udalostí- digitalizácia aktívnych zmlúvo ponúkame- atraktívny systém odmeovania, ktorý vám poskytne monosti nadštandardného zárobku-  kvalitné vzdelávanie poas celej kariéry- pomoc pri tvorbe vlastnej databázy klientov- po splnení produkných podmienok, monos prideli u existujúcich klientov- štvrroné bonusy v závislosti od pracovného výkonu- osobnostný a kariérny rast- monos úasti na firemných dovolenkách a akciách-  by súasou najväšej a najdôveryhodnejšej poisovne na Slovensku- asovú flexibilitu- silná podpora back-office...

 • Company Roman Škunda, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  OMU SA BUDETE VENOVA NA TEJTO POZÍCII? Páilo by sa Vám pracova ako klientsky pracovník, ale sedie a aka na klienta je pre Vás nuda? Vyuite potenciál klientov, ktorý dáva naša  spolonos a nájdite si tých svojich. Chyte sa svojej šance a state sa lenom našej rodiny.Aké výzvy Vás akajú a o budete na tejto pozícii robi?• Aktívne oslovova klientov na produkty poisovne v priestoroch  poboky• Zisova potreby klientov a by poradcom v oblasti zabezpeenia – zaujíma sa o klienta a o jeho spokojnos• Ma zodpovednos za svoj výkon a svoj príjem • Udriava a budova férové vzahy s klientmi• Zabezpeova servis pre zákazníka zodpovedne a s dôrazom na jeho spokojnosO PRE TÚTO PRÁCU POTREBUJETE?Na to, aby ste sa stali lenom nášho tímu, nemusíte ma roky skúseností v oblasti financií, dôleité je nadšenie pre obchod...

 • Company Roman Škunda, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  OMU SA BUDETE VENOVA NA TEJTO POZÍCII?Páilo by sa Vám pracova ako klientsky pracovník, ale sedie a aka na klienta je pre Vás nuda? Vyuite potenciál klientov, ktorý dáva naša spolonos a nájdite si tých svojich. Chyte sa svojej šance a state sa lenom našej rodiny.Aké výzvy Vás akajú a o budete na tejto pozícii robi?• Aktívne oslovova klientov na produkty poisovne v priestoroch  poboky• Zisova potreby klientov a by poradcom v oblasti zabezpeenia – zaujíma sa o klienta a o jeho spokojnos• Ma zodpovednos za svoj výkon a svoj príjem • Udriava a budova férové vzahy s klientmi• Zabezpeova servis pre zákazníka zodpovedne a s dôrazom na jeho spokojnosO PRE TÚTO PRÁCU POTREBUJETE?Na to, aby ste sa stali lenom nášho tímu, nemusíte ma roky skúseností v oblasti financií, dôleité je nadšenie pre obchod, ...

 • Company KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Máte skúsenosti s prácou s klientom alebo predajom a chcete v tom napredova? Alebo ste ešte finanné poradenstvo neskúsili?Podporíme Vaše schopnosti a zrunosti a pomôeme Vám zlepši svoj finanný rozhad a predajné aktivity.Dáme Vám príleitos sta sa regionálnym obchodným zástupcom.Vaše pracovné úlohy na uvedenej pracovnej pozícii budú:Aktívne vyhadávanie klientov a následná starostlivos o nichPoistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie poda potrieb klientaPríprava, uzatváranie poistných zmlúv ivotného a neivotného poistenia v príslušnom regióne obchodného miestaStarostlivos o zverené klientske portfólioSprostredkovanie predaja vybraných bankových produktovVýhody:Stabilná a zaujímavá práca v najsilnejšej poisovacej skupine na Slovensku Vienna Insurance Group6-mesaný program podpor...

 • Company Monika Valkovičová in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Pozícia je zameraná na:- komplexné riešenie potrieb klienta, t.j. na základe analýzy potrieb poskytnú zabezpeenie klienta v rôznych oblastiach poistenia- komplexné vybavovanie poiadaviek klienta s vyuitím digitálnych nástrojov a zvyšovanie digitálnych zruností klientov- pravidelný individuálny servis klienta- rozbor obsahu poistných zmlúvVýhody:- atraktívny provízny systém odmeovania, ktorý vám poskytne monosti nadštandardného zárobku- mesané, štvrroné a roné bonusy - zvýhodnené tarify na vybrané poistné produkty do výšky 50 percent- firemné akcie - moderný systém vzdelávania podporujúci osobný a kariérny rast...

 • Company Jana Pribylincová in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Informácie o pracovnom mieste:Kontakt s klientom a zisovanie jeho priorítPredkladanie návrhov riešenia prostredníctvom sluieb spolonostiKonzultaná innos, poskytovanie servisu a nadväzovanie novej spolupráceDenná práca s interným systémom Práca na zmluvu o finannom sprostredkovaníPoiadavky na zamestnanca:SŠ vzdelanie s maturitouPrax v obchode, poisovníctve alebo bankovníctve je výhodouPríjemné vystupovanie a orientácia na výsledkyKomunikatívnos a samostatnosUívateská znalos práce s PCVodiský preukaz sk. B – aktívneOchota vzdeláva saBezúhonnosSchopnos prijíma a adaptova zmenyDodriava pracovné postupyPonúkame:Zaujímavá práca v silnej spolonosti UNIQAAtraktívne finanné ohodnotenie – neobmedzené provízie + mesaná odmena za výkon fix 700€Monos zaujímavých výhier a benefitovMonos získania príspev...

 • Company Matej Kiška in Dobrá
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  • aktívne oslovovanie nových a zverených klientov• poskytovanie starostlivosti o zverených klientov• dojednávanie poistných produktov ocenených zlatými mincami• podávanie informácii klientom o produktoch spolonosti• preberanie iadostí a hlásení poistných udalostí od klientovPoiadavky na kandidáta• min. SŠ vzdelanie s maturitou• prax na predajnej pozícii výhodou• schopnos samostatne rieši poiadavky klienta• manaérske skúsenosti sú vítané• výborné komunikané a vyjadrovacie schopnosti• dobrá znalos práce s PC (MS Office)Zamestnanecké výhody, benefityo ponúkame:• atraktívny systém odmeovania, ktorý vám poskytne monosti nadštandardného zárobku• kvalitné vzdelávanie poas celej kariéry• pomoc pri tvorbe vlastnej databázy klientov• po splnení produkných podmienok, monos prideli u existujúcich klie...

 • Company ADDAMARRUNEX, s. r. o. in Martin
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Pracuj v GENERALI!Aktuálne obsadzujeme pozíciu KLIENTSKEHO PRACOVNÍKA na poboke Generali poisovne a.s. v meste :MartinPodmienky na zamestnanca:- minimálne stredoškolské vzdelanie- skúsenosti na podobnej pracovnej pozícii výhodou- proklientský prístup, komunikatívnos- orientácia v poisovacích a bankových produktoch výhodou- schopnos ui sa- tímový hrá- vítané aj mamiky s demi Ponúkame:- skvelý odmeovací systém- istota práce aj v asoch pandémie- moderné digitálne prostredie- kvalitné vzdelávanie a mentoring- osobný a kariérny rast- flexibilný pracovný as Viac informácií na osobnom pohovore.Kontakt:email: Telefón: +421 948 494 447...

 • Company ADDAMARRUNEX, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Pracuj v GENERALI!Aktuálne obsadzujeme pozíciu KLIENTSKEHO PRACOVNÍKA na poboke Generali poisovne a.s. v meste :ilinaPodmienky na zamestnanca:- minimálne stredoškolské vzdelanie- skúsenosti na podobnej pracovnej pozícii výhodou- proklientsky prístup, komunikatívnos- orientácia v poisovacích a bankových produktoch výhodou- schopnos ui sa- tímový hrá- vítané aj mamiky s demiPonúkame:- skvelý odmeovací systém- istota práce aj v asoch pandémie- moderné digitálne prostredie- kvalitné vzdelávanie a mentoring- osobný a kariérny rast- flexibilný pracovný as Viac informácií na osobnom pohovore.Kontakt:email: Telefón: +421 948 494 447...

 • Company Marek Hamran in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Obsadzovaná pozícia je vhodná pre absolventov bez nutnosti preukázania praxe v danom obore. Kandidát by mal by komunikatívny, cieavedomý a empatický. Potrebná znalos práce s PC, vodiský preukaz výhodnou nie podmienkou....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Insurance representatives Edit filters