Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

27 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Mesto Šaštín - Stráže in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Pomoc v oblasti sebaobsluných úkonov, pomoc v oblasti úkonov starostlivosti o domácnos, pomoc v oblasti sociálnych aktivít, dohad....

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  Nástup: 29.09.2021. Plat: od 1980€/ 42 dní. Práca na slovenskú pracovnú zmluvu. Potrebná je mierne pokroilá znalos nemeckého jazyka. 93-roný mu trpí cukrovkou, má vysoký krvný tlak, horšie pouje a má ahké problémy s reou. Pohybuje sa pomocou palice. Býva v dome so záhradou spolone s 89 –ronou manelkou, ktorá nepotrebuje opateru. Pre blišie informácie nás neváhajte kontaktova na 0948 688 777, 0948 719 494, " target="_blank" rel="nofollow">....

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  Nástup: 01.10.2021. Plat: 42dní - 2044€. Extra cestovné v prípade 2- mesaného turnusu vo výške 200 €. Potrebná je pokroilá nemina. Hadá sa nefajiarka. Pracuje sa na slovenskú pracovnú zmluvu. Opatruje sa 81-roná pani, ktorá sa liei sa na diabetes, inak nemá výrazné ochorenia, duševne je v poriadku. Je mobilná a pohybuje sa samostatne. Býva sama v byte, kde má opatrovateka samostatnú izbu. Pre blišie informácie nás neváhajte kontaktova: 0948 688 777, 0948 719 494, " target="_blank" rel="nofollow">....

 • Company Mesto Sliač in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Terénna opatrovateka Terénna opatrovateka priamo v domácnosti klientaVýhody:stravný lístok v hodnote 4 €, 5 - 6 týdov dovolenky...

 • Company OPATRÍME VÁS n.o. in Vék
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Zabezpeova dôsledne opatrovanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby poda prílohy . 4 zákona . 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách, - poskytovanie starostlivosti a pomoci starším, chorým a imobilným uom, - vykonávanie pomocných domácich prác (ehlenie, upratovanie, pranie, varenie at.), - asistencia pri vykonávaní osobnej hygieny a pri obliekaní, - absolvovanie prechádzok, návštev u lekárov a na úradoch a pod. s klientom, - zabezpeova všestrannú starostlivos o individuálne potreby klientov, ich biologické, psychické a sociálne potreby,- zameriava sa na aktívnu opatrovateskú starostlivos,- sledova prejavy klientov, celkový telesný a duševný stav, hygienickú oistu,- zabezpeova roznášanie stravy poda diétneho systému, podáva jedlo a zabezpeova pitný reim klienta,- aktívne polohova klientov, p...

 • Company OPATRÍME VÁS n.o. in Bratislava
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Zabezpeova dôsledne opatrovanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby poda prílohy . 4 zákona . 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách, - poskytovanie starostlivosti a pomoci starším, chorým a imobilným uom, - vykonávanie pomocných domácich prác (ehlenie, upratovanie, pranie, varenie at.), - asistencia pri vykonávaní osobnej hygieny a pri obliekaní, - absolvovanie prechádzok, návštev u lekárov a na úradoch a pod. s klientom, - zabezpeova všestrannú starostlivos o individuálne potreby klientov, ich biologické, psychické a sociálne potreby,- zameriava sa na aktívnu opatrovateskú starostlivos,- sledova prejavy klientov, celkový telesný a duševný stav, hygienickú oistu,- zabezpeova roznášanie stravy poda diétneho systému, podáva jedlo a zabezpeova pitný reim klienta,- aktívne polohova klientov, p...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Nástup: 27.09.2021. Plat: 1460 €/ 30 dní. Potrebná je pokroilá nemina. Vodiský preukaz je výhodou. Pracuje sa na slovenskú pracovnú zmluvu. 92-roný pán netrpí iadnymi vánejšími diagnózami, duševne je v poriadku. Potrebuje hlavne spolonos, rozhovory, motivovanie a ukáza pozitívny prístup k ivotu. Pohybuje sa samostatne. Pre blišie informácie nás neváhajte kontaktova: 0948 688 777, 0948 719 494, " target="_blank" rel="nofollow">....

 • Company Krajina - Nekrajina n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hadáme opatrovatea/ku k dvom deom vo veku 9, 10 r. v novozriadenom špecializovanom zariadení, kurz sociálnej práce výhodou, nie nevyhnutné....

 • Company Mgr. Simona Čuchtová Agentúra SEELE in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  opatrovateka v Rakúsku - je potrebná znalos nemeckého jazyka ...

 • Company WeBelka, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Opatrovanie seniora v jeho domácom prostredí...

 • Company Stredisko sociálnej starostlivosti in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Starostlivos o seniorov v domácnosti. Zabezpeova klientom odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnos a základných sociálnych aktivitách hygienu, nákupy, varenie, upratovanie a pod....

 • Company OPATRÍME VÁS n.o. in Vék
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Zabezpeova dôsledne opatrovanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby poda prílohy . 4 zákona . 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách, - poskytovanie starostlivosti a pomoci starším, chorým a imobilným uom, - vykonávanie pomocných domácich prác (ehlenie, upratovanie, pranie, varenie at.), - asistencia pri vykonávaní osobnej hygieny a pri obliekaní, - absolvovanie prechádzok, návštev u lekárov a na úradoch a pod. s klientom, - zabezpeova všestrannú starostlivos o individuálne potreby klientov, ich biologické, psychické a sociálne potreby,- zameriava sa na aktívnu opatrovateskú starostlivos,- sledova prejavy klientov, celkový telesný a duševný stav, hygienickú oistu,- zabezpeova roznášanie stravy poda diétneho systému, podáva jedlo a zabezpeova pitný reim klienta,- aktívne polohova klientov, p...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  89-roná pani hadá opatrovateku s nástupom ihne. Plat od 1980€/  6týdov. Pracuje sa na slovenskú pracovnú zmluvu. Potrebná je mierne pokroilá a pokroilá znalos nemeckého jazyka. Pacientka netrpí výraznými chorobami, avšak vyskytuje sa u nej ochorenie COPT (ochorenie púc). Je milej a priateskej povahy, ocení spolonos, prípadne prechádzky. Pohybuje sa s pomocou palice,  ale je potrebné jej pomáha pri vstávaní. Býva sama v rodinnom dome, kde má opatrovateka samostatnú izbu s kúpeou. Pre blišie informácie nás neváhajte kontaktova na 0948 688 777, 0948 719 494, " target="_blank" rel="nofollow">....

 • Company Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  starostlivos o seniorov, sprevádzanie klientov na lekárske vyšetrenia, opatrovateská dokumentáciaVýhody:k základnej zloke mzdy zákonné príplatky, 5dní dovolenky naviac...

 • Company Trnavská arcidiecézna charita in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Poskytovanie opatrovateskej sluby poda zákona . 448/2008 Z.z. v domácom prostredí klienta....

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Nástup: o najskôr Plat: 42 dní - 1924 €. Potrebná je základná nemina a vodiský preukaz. Pracuje sa na slovenskú pracovnú zmluvu. Opatruje sa 86-roná pani, ktorá mala operáciu chrbta kvôli artróze. Má osteoporózu, vysoký krvný tlak a slabšie pouje. Na toaletu ide s pomocou. Duševne je v poriadku. Pohybuje sa za pomoci rolátora alebo vozíka. Býva sama v dome so záhradou. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktova: 0948 688 777, 0948 719 494, " target="_blank" rel="nofollow">....

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Opatruje sa 82-roná pani. Nástup: ihne. Plat: 6týdov-1980€. Pracuje sa na slovenskú pracovnú zmluvu. Potrebná je mierne pokroilá znalos nemeckého jazyka. Pani trpí demenciou a inkontinenciou. Pohybuje sa samostatne. Býva s manelom, ktorý nepotrebuje opateru. Pre blišie informácie nás neváhajte kontaktova na 0948 688 777, 0948 719 494, " target="_blank" rel="nofollow">...

 • Company OÁZA, n. o. in Kluknava
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Opatrovanie klienta v domácnosti-osobný dozor, aplikácia liekov, plienkovanie, podávanie jedla, sprievod k lekárovi, varenie , upratovanie.Miesto výkonu: Hrišovce, Kluknava, RichnavaVýhody:bez výhod...

 • Company Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Pomoc na pracovisku, v meste, sprevádzanie, udriavanie istoty na pracovisku, predítanie, vizuálna informácia, komunikácia s klientmi, práca na internete, kompletná administratíva....

 • Company ATENA - SMART CARE, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - Opatrovanie mobilných a imobilných klientov.- Pomoc pri stravovaní, osobnej hygiene a pri ostatných denných aktivitách.- Podávanie liekov.- Meranie tlaku.- Rehabilitácia.- Vedenie domácnosti, ak ije opatrovaná osoba sama.Výhody:1. Máme pre Vás prichystanú najširšiu ponuku aktuálnych voných pracovných miest.2. V ATENE môete kadý 2-krát týdenne v pondelky a vo štvrtky erpa najvyššie zálohy a to a do výšky 50percent zo mzdy.3. Zadarmo Vám zabezpeíme ubytovanie a dopravu priamo z miesta Vášho bydliska do miesta výkonu práce.4. Prispejeme Vám na opatrovateský alebo jazykový kurz sumou 150€, ak sa najneskôr do jedného mesiaca po absolvovaní kurzu u nás zamestnáte a odpracujete cez našu spolonos minimálne jeden mesiac. 5. U nás neplatíte iadne registrané ani sprostredkovateské poplatky.6. Mát...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  –pani má rada eskú kuchyu!Nástup: najskôr. Plat: od 1360€/ 1 mesiac. Extra cestovné 200€ pri 2-mesanom turnuse. Práca na slovenskú pracovnú zmluvu. Potrebná je mierne pokroilá znalos nemeckého jazyka. 88-roná pani trpí inkontinenciou a zábudlivosou. Pohybuje sa momentálne pomocou invalidného vozíka kvôli operácii bedra. Narodila sa v echách, preto má rada eskú kuchyu. Pacientka býva sama v dome so záhradou a terasou. Pre blišie informácie nás neváhajte kontaktova na 0948 688 777, 0948 719 494, " target="_blank" rel="nofollow">....

 • Company Domov dôchodcov in Bratislava
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Opatrovateská starostlivos o mobilných a imobilných klientov v teréne - v domácnosti v mestskej asti Bratislava - Ruinov....

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  - práca v zdravotníckom zariadení, prípadne v domove dôchodcov- podávanie liekov, injekcií, infúzií...- starostlivos o pacientov a pomoc v kadodennom ivote- kontakt s príbuznými pacientovVýhody:- mzda 15 € hod brutto 20 € de netto- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie a stravu hradí zamestnávate- monos pracova nadasy- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- stabilná a dlhodobá práca - platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na diea- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od nášho tímu v Nemecku...

 • Company Patria - Domov dôchodcov v Galante in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Opatrovanie ako mobilných a imobilných klientov v domácom prostredí, poskytovanie opatrovateskej odbornej innosti v rámci pomoci pri odkázanosti....

 • Company Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv.Vincenta de Paul in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - poskytovanie starostlivosti chorým, bezvládnym a imobilným osobám odkázaným na pomoc,- pomoc pri uspokojovaní základných ivotných potrieb,-pomoc pri kmení, obliekaní a vykonávaní osobnej hygieny.Výhody:Príplatky za prácu v sobotu, nedeu a nonú prácu v zmysle ZP....

 • Company Mesto Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Poskytovanie sociálnej sluby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a to v prirodzenom domácom prostredí prijímatea sociálnej sluby.Výhody:- základná mzda: od 580 € mesiac brutto zamestnancovi bude v príslušnom mesiaci vyplatená mzda najmenej v sume minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom osobné ohodnotenie maximálne do výšky 30 percent v závislosti od plnenia poadovaných meratených ukazovateov po skúšobnej dobe , -13. plat v závislosti od plnenia strategických cieov mesta, monos mimoriadnych odmien,- - po uplynutí doby uritej 6 mesiacov sa pracovný pomer môe predi,-nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,-stravné lístky hradené nad rámec zákona-zamestnanecké benefity príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voný vstup na mestskú...

 • Company VIP-Medico s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Nástup: 14.09.2021 Plat: 30 dní - 1360 €. Extra cestovné vo výške 200€ pri 60-dovom turnuse. Potrebná je mierne pokroilá nemina. Pracuje sa na slovenskú pracovnú zmluvu. Opatruje sa 79-roná pani, ktorá trpí zaínajúcou inkontinenciou, strednou demenciou, má problémy s reou. Treba jej pomôc ís na toaletu. Býva v byte s balkónom. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktova: 0948 688 777, 0948 719 494, " target="_blank" rel="nofollow">....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters