Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

48 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-48 of 48 results.
 • Company Vranovská nemocnica, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  poskytovanie a zabezpeovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s  koncepciou daného odboru u pacientov na oddelení vnútorného lekárstva...

 • Company Vranovská nemocnica, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  poskytovanie a zabezpeovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru u pacientov na dolieovacom oddelení...

 • Company ALIAN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca na fungujúcej ambulancii zariadenej prístrojmi s monosou  dodiagnostikovania pacienta v rámci polikliniky alebo monosou odoslania na spolupracujúce vyššie zdrav. zariadenia  . Monos odborného rastu , zúastovania sa seminárov a kongresov v rámci povinného vzdelávania,  práca v kolektíve zamestnancov pri biomedicínskom výskume....

 • Company Vranovská nemocnica, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  poskytovanie a zabezpeovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru u pacientov na oddelení pediatria...

 • Company Vranovská nemocnica, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  poskytovanie a zabezpeovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru u pacientov na oddelení neurológie...

 • Company SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - lekár samostatne pracujúci- výhodou atestácia z FBLR alebo dermatoveneralógie- aktívna znalos jedného cudzieho jazyka nutnosou (jazyk nemecký alebo anglický)- potrebná aj znalos slovenského jazykaVýhody:- zaujímavá práca v medzinárodnej spolonosti so zahraninou klientelou- monos alšieho odborného vzdelávania a kariérneho postupu,- zaujímavý sociálny program - mnostvo finanných a nefinanných benefitov výmenné rekreácie tuzemské a zahraniné, zavnené ceny lieebných procedúr,... - motivujúci systém odmeovania- monos sluobného ubytovania- 1266 € lekár bez špecializácie ; 2330 € lekár so špecializáciou motivané zloky mzdy...

 • Company Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Diagnostická a preventívno - lieebná innos vykonávaná lekárom.Výhody:Garantovaný plat, práca v stabilnej spolonosti, podpora odborného vzdelania, závodné stravovanie, dovolenka 5 dní naviac, nadštandardná starostlivos o najblišiu rodinu bez poplatku....

 • Company Nemocnica na okraji mesta, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Lieenie a ošetrovanie pacientov, diagnostikovanie ochorení, poskytovanie kvalitnej lekárskej starostlivosti pacientom....

 • Company Nemocnica na okraji mesta, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Lieenie a ošetrovanie pacientov, diagnostikovanie ochorení, poskytovanie kvalitnej lekárskej starostlivosti pacientom....

 • Company Psychiatrická nemocnica Hronovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  výkon lieebnej innosti nemocniného oddelenia, komplexná reimová liebaVýhody:príspevok zamestnávatea na DDS...

 • Company Hospitale, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  lekár pri lôkustrostlivos o pacienta...

 • Company Hospitale, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  lekár bez špecializácielekárska innos...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Diagnostická a preventívno-lieebná innos...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  poskytovanie zdravotnej starostlivosti...

 • Company STARSTAFF, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Hadáme atestovaných, neatestovaných lekárov pre nasledujúce odbory:1. Lekár interné oddelenie atestovaný/neatestovaný, špecializácia v odbore vítaná2. Lekár gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia atestovaný/neatestovaný3. Lekár chirurgického oddelenia atestovaný/neatestovaný- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej odbornej kvalifikácie,- samostatný výkon špecializovanej preventívnej, diagnostickej a lieebnej innosti v príslušnom odbore,- výkon ÚPS (rozsah dohodou),- riadenie zdravotnej sestry,- plánovanie a dodriavanie stanoveného harmonogramu,- práca s PC na uívateskej úrovni.Výhody:- práca pre jedno z najprestínejších a najmodernejších zdravotníckych zariadení na Slovensku,- moderné prístrojové vybavenie,- systém vzdelávania, odborné školenia,- príjemný kolektív,- pomo...

 • Company Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výkon práce lekára - diagnostické a lieebné postupy, hodnotenie a interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie dokumentácie hospitalizovaných pacientov....

 • Company Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výkon práce lekára - diagnostické a lieebné postupy, hodnotenie a interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie dokumentácie hospitalizovaných pacientov....

 • Company Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výkon práce lekára - diagnostické a lieebné postupy, hodnotenie a interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie dokumentácie hospitalizovaných pacientov....

 • Company Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatné vykonávanie základných diagnostických a lieebných výkonov alebo asistencia pri zloitejších diagnostických a lieebných výkonoch a úkonoch na lôkových oddeleniach medicíny drogových závislostí.Výhody:zverejnené na webe zariadenia ...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Do tímu oddelenia vnútorného lekárstva prijmeme nového kolegu – lekára bez špecializácie. Nápl práce predstavuje plnenie pracovných inností zameraných na zabezpeenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, diagnostickej, lieebnej, preventívnej a konziliárnej innosti v súlade s koncepciou daného odboru, aktuálne platnou legislatívou a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.Výhody:V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP ilina poskytujeme:-stabilizaný bonus vo výške 3000 € vyplatený jednorazovo ,- monos sústavného vzdelávania, podpora pri rozširovaní kvalifikácie,- rozvoj tzv. mäkkých zruností soft skills v oblasti komunikácie,- odmeny pri pracovných a ivotných jubileách,- dovolenku navyše,- príspevok na DDS,- monos stravovania v zamestnaneckej prevádzke,- zavy pri posk...

 • Company Nemocničná a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Výkon práce lekára na lôkových oddeleniach nemocnice alebo RDG oddelení - diagnostické a lieebné postupy, hodnotenie a interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie dokumentácie hospitalizovaných pacientov.Výhody:- ubytovanie v nemocninej ubytovni poda voných kapacít- monos zvyšovania kvalifikácie vo vybranom odbore- korektný a profesionálny prístup zo strany zamestnávatea- systém zamestnaneckých výhod a benefitov- príspevok zamestnávatea na DDS- príjemné pracovné prostredie...

 • Company LSE - Life Star Emergency, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  lekár záchrannej sluby...

 • Company Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru na oddelení LDCH - ONS.Výhody:Monos alšieho mzdového zvýhodnenia....

 • Company Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Samostatné základné diagnostické a lieebné výkony alebo asistencia pri zloitejších diagnostických a lieebných výkonoch a úkonoch vykonávaná lekárom poas špecializanej prípravy v špecializanom odbore rádiológiaVýhody:môme poskytnú ubytovanie v slobodárni KNsP adca...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Do tímu na pracovisku radianej onkológie prijmeme nového kolegu – lekára bez špecializácie. Nápl práce predstavuje plnenie pracovných inností zameraných na zabezpeenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, diagnostickej, lieebnej, preventívnej a konziliárnej innosti v súlade s koncepciou daného odboru, aktuálne platnou legislatívou a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.Výhody:V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP ilina poskytujeme:-monos sústavného vzdelávania, podpora pri rozširovaní kvalifikácie,-rozvoj tzv. mäkkých zruností soft skills v oblasti komunikácie,-odmeny pri pracovných a ivotných jubileách,-dovolenku navyše,-príspevok na DDS,-monos stravovania v zamestnaneckej prevádzke,-zavy pri poskytovaní platenej zdravotnej starostlivosti aj pre rodinných prí...

 • Company Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vykonáva samostatné odborné pracovné innosti preventívnej a lieebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania, odborne organizane a alším vzdelávaním je riadený primárom oddelenia, alebo ním povereným lekárom, zvyajne zástupcom primára, alebo lekárom so získanou špecializáciouVýhody:Plus 5 dní dovolenky poda pracovného poriadku, plus 5 dní dodatková dovolenka, 2percent zo mzdy na DDS, odmeny, príplatky za sluby, osobný príplatok po 3 mesiacochj, výborný kolektív a príjemné pracovné prostredie, monos stravovania v jedálni nemocnice, monos alšieho vzdelávania vrátane okamitého zaradenia do prípravy na atestácciu , náborový príspevok 3000 Eur, vlastné rehabilitané zariadenie vrátane hipoterapie....

 • Company Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru na lôkovom oddelení.Výhody:Príjemné pracovné prostredi, motivané a spravodlivé finané ohodnotenie,perspektívne a stabilné zamestnanie, podpora vzdelávania a rozvoja zamestnancov, rôzne formy nepeaných benefitov....

 • Company Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru na oddelení LDCH - ONS.Výhody:Zaujímavé osobné finanné ohodnotenie, príjemné pracovné prostredie....

 • Company Merci n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  výkon zdravotníckeho povolania - lekár v zdravotníckom zariadení...

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poskytovanie odbornej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti.Výhody:- práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení- ubytovanie za výhodných podmienok- monos sústavného vzdelávania a odborného rastu s finannou podporou UNM- rehabilitané pobyty a iné sociálne benefity...

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poskytovanie odbornej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti.Výhody:- práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení - ubytovania za výhodných podmienok- monos sústavného vzdelávania a odborného rastu s finannou podporou UNM- rehabilitané pobyty a iné sociálne benefity...

 • Company MEDICAL PARK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Práca na ambulancii všeobecného lekára starostlivos o pacientov....

 • Company OK AMBULANCIA, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného praktického lekára pre dospelých. Diagnostika akútnych a chronických ochorení v odbore všeobecné lekárstvo s následnou terapiou a odporuením alšieho diagnostického a terapeutického postupu. Indikovanie odberov biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia, okovanie pacientov. Preventívne prehliadky poda zákona a preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním.Výhody:Mzda brutto od 3500 - 4000 € poda kvalifikácie. Ordinaná doba 6 hod denne. Monos odborného rastu a vzdelávania. Príjemné a isté pracovné prostredie. Dvojzmenný pracovný reim 1 zmena od 7:00 do 13:00 hod, 2 zmena 13:00 do 19:00 hod. . 25 dní dovolenky, mobilný telefón, denná prevádzka, bez sluieb, bez sobôt a nediel....

 • Company OK AMBULANCIA, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného praktického lekára pre dospelých. Diagnostika akútnych a chronických ochorení v odbore všeobecné lekárstvo s následnou terapiou a odporuením alšieho diagnostického a terapeutického postupu. Indikovanie odberov biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia, okovanie pacientov. Preventívne prehliadky poda zákona a preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním.Výhody:Mzda brutto od 1500 - 2500 € poda kvalifikácie lekár bez atestácie VPL ..Ordinaná doba 6 hod denne. Monos odborného rastu a vzdelávania. Príjemné a isté pracovné prostredie. Dvojzmenný pracovný reim 1 zmena od 7:00 do 13:00 hod, 2 zmena 13:00 do 19:00 hod. . 25 dní dovolenky, mobilný telefón, denná prevádzka, bez sluieb, bez sobôt a nediel....

 • Company Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Diagnostická a preventívno - lieebná innos vykonávaná lekárom.Výhody:Garantovaný plat - mzdové ohodnotenie 1266,25 EUR 300 EUR osobný príplatok, práca v stabilnej spolonosti, podpora odborného vzdelania, závodné stravovanie, dovolenka 5 dní naviac, nadštandardná starostlivos o najblišiu rodinu bez poplatku....

 • Company Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Diagnostická a preventívno - lieebná innos vykonávaná lekárom....

 • Company Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti: vnútorného lekárstva a anestéziológia....

 • Company Kúpele Dudince, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -lieebno-preventívna starostlivos o pacientov /klientov/ ústavných a ambulantných- stanovenie lieebného plánu pacientov/klientov, prípadné zabezpeenie medikamentoznej lieby poda zásad farmakoterapie- vykonávanie pohotovostných lekárskych sluieb poda plánovaného rozpisu...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Lekár bez špecializácie samostatne vykonáva odborné pracovné innosti a realizuje lieebno-preventívnu starostlivos na odborných pracoviskách, ktorá zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania (FRO)....

 • Company Oravská poliklinika Námestovo in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast samostatne v ambulancii pre deti a dorast.Výhody:-výhodné platové podmienky -monos alšieho vzdelávania-nástup moný poda dohody-individuálne podmienky budú dohodnuté pri osobnom stretnutí, telefonicky alebo prostredníctvom Skypu polikliniky-výhodné platové podmienky -monos alšieho vzdelávania-nástup moný poda dohody-individuálne podmienky budú dohodnuté pri osobnom stretnutí, telefonicky alebo prostredníctvom Skypu polikliniky...

 • Company Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  lieebno-preventívna starostlivos o pacienta na lôkovom oddelenílieebno-preventívna starostlivos o pacienta v špeciálnej ambulantnej starostlivosti - spánkové laboratóriumVýhody:mobilný telefón, bezplatné ubytovanie, monos atestácie v odbore, rôzne sociálne benefity poda KZ...

 • Company MEDOMEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na gynekologickej ambulancii pod vedením odborného lekára - špecialistu....

 • Company Nemocnica Krompachy spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Samostatne vykonáva odborné pracovné innosti preventívnej a lieebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania na internom oddelení....

 • Company Vranovská nemocnica, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  poskytovanie odbornej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru na fyziatricko-rehabilitanom oddelení...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Lekár bez špecializácie samostatne vykonáva odborné pracovné innosti a realizuje lieebno-preventívnu starostlivos na odborných pracoviskách, ktorá zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania (OAIM).Výhody:monos stáleho zamestnaniamonos vzdeláva sa...

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Diagnostická a preventívno-lieebná innos vykonávaná lekárom.Vykonávanie ÚPS a pohotovostí na byte poda rozpisu sluieb schváleného primárom....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Diagnostická a preventívno-lieebná innos vykonávaná lekárom....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Diagnostická a preventívno-lieebná innos vykonávaná lekárom.Vykonávanie ÚPS a  pohotovostí na byte poda rozpisu sluieb schváleného primárom....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters