Jobmonitor. Search results for Food and related products machine operators

19 Jobs found

Used filters:
 • Food and related products machine operatorsx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company ERI BAKERY, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Nastavova pekárenských strojov - linka na výrobu tyiniek. Nastavenie linky a následná obsluha. Práca v 12 hodinových zmenách (pondelok- štvrtok).Výhody:Po zaškolení zvýšenie mzdy. Motivané odmeny....

 • Company Slovenské farmárske, družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  -Manipuluje, skladuje, spracováva komponenty a distribuuje kmnych zmesí k zvieratám ureným na produkciu.-Šrotuje jame pšenicu, kukuricu a ostatné komponenty do zmesí, vyha boxy na pás, do šrotovníka. -Naskladuje a vyskladuje suroviny do zásobníkov VKZ.-Dodriava stanovené receptúry na výrobu kmnych zmesí.-Hotové premixy vyváa do zásobníkov VKZ.-Expeduje do prepravníka kmnych zmesí a rozváa kmne zmesi k zvieratám-Obsluhuje traktor – odvoz/dovoz materiálov k VKZ.-Nahráva nové kmne dávky do systému, zabezpeuje administratívu ohadom VKZ.Výhody:príspevok na DDSmonos ubytovania...

 • Company Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Príprava surovín na výrobu, manipulané práce pri spracovaní cesta, obsluha výrob. zariadení, zabezpeenie plynulého chodu výrob. procesu, príprava hotových výrobkov na expedíciu. Poadujeme: základné znalosti PC, internet; samostatnos, vedenie kolektívu, zodpovednos, spoahlivos.Výhody:ubytovanie, Mzdové zvýhodnenia a odmeny poda kvality vykonanej práce....

 • Company Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zoraovanie a príprava jednotlivých liniek a pecí na prevádzku a kontrola ich chodu, správne sádzanie do pece, vypekanie a chladenie výrobkov, príprava výrobkov na expedíciu. Poadujeme: základné znalosti PC, internet; samostatnos, vedenie kolektívu, zodpovednos, spoahlivos.Výhody:Mzdové zvýhodnenia a odmeny poda kvality vykonanej práce....

 • Company Mondelez SR Production s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - podiea sa na výrobe okoládových výrobkov- obsluhuje stroje a zariadenia- zabezpeuje základné nastavenia mechanických astí strojov- zabezpeuje základnú preventívnu údrbu- vykonáva prerábky linky pri zmene sortimentuVýhody:- motivujúce mzdové ohodnotenie- viaczmenná prevádzka- zvýhodnený nákup okoládových výrobkov - zamestnanecký deputát - ivotné poistenie- doplnkové dôchodkové poistenie- rôzne iné...

 • Company Profi Controls s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Operátor výroby...

 • Company Rimgal, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výroba kmnych zmesí (sypanie a dávkovanie surovín), následné plnenie hotovej zmesi do vriec a všetky alšie práce súvisiace s výrobou. Obsluha nakladaov a manipulaných vozíkov. Vodiské oprávnenie sk. B - výhoda.Výhody:stravovanie...

 • Company Chipita Slovakia, s.r.o. in Pondelok
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Práca pri výrobe výrobkov a pracovné innosti súvisiace s chodom prevádzky,- obsluha potravinárskych strojov a zariadení.Výhody:- práca v stabilnej, medzinárodnej spolonosti - priemerný mesaný plat: min. 900 - 1000 EUR btto- doprava zabezpeená- stravovanie v hodnote 90 EUR mes. v závodnej jedálni hradené zamestnávateom- prítomnostný bonus vo výške 100 EUR mes.- bonus poda vybraných pozícii vo výške 80 EUR - 100 EUR mes.- pravidelný prídel produktov - zamestnanie v istom a modernom prostredí- monos profesionálneho rastu - vekononý a vianoný benefit Trojzmenný pracovný reim: pondelok - piatok, VÍKENDY VONÉakujeme Vám za záujem pracova v našej spolonosti. Váime si kadého uchádzaa, všetky iadosti starostlivo posúdime a podrobne vyhodnotíme. Získané osobné údaje nikomu neposkytujeme, nespr...

 • Company PENAM SLOVAKIA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - obsluha a kontrola chodu baliaceho automatu na balenie múky- preventívna údrba a oprava baliaceho automatu na balenie múky (výmena dielov, pásov a pod.)- práca na 2 zmeny od PO - PIA - 6,00 - 14,00 a 14,00 - 22,00- mzda: od 3,19 €/hod. + príplatky, prémie, bonusy (informatívne priemer. mesa. zárobok 850 - 900 € brutto)Výhody:- monos práce v prosperujúcej spolonosti so stabilným postavením na slovenskom aj eskom trhu- istotu a dlhodobé zamestnanie- výhody spojené s lenstvom v nadnárodnej skupine- zdravotný preukaz, odborné školenia...

 • Company PENAM SLOVAKIA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - obsluha strojov a zariadení v rámci mlynu- kontrola procesu istenia obilia- spolupráca s mlynármi- práca na 12 hodinové zmeny - 1 de denná od 6,00 do 18,00; 1 de noná od 18,00 do 6,00; 2 dni vona- od 3,30 €/hod. + príplatky, prémie, bonusy (informatívne priemer. mesa. zárobok 900 € brutto)Výhody:Ponúkame:- monos práce v prosperujúcej spolonosti so stabilným postavením na slovenskom aj eskom trhu- istotu a dlhodobé zamestnanie- výhody spojené s lenstvom v nadnárodnej skupine- zdravotný preukaz, odborné školenia...

 • Company AGROBIOP s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Práca s ponohospodárskymi a potravinárskymi strojmi...

 • Company Gi Group HR Services Slovakia s.r.o. in Teplá
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Preberanie, vizuálna kontrola a uskladovanie surovín pre potravinársky priemysel- Pripravovanie širokej škály potravinárskych zmesí a marinád- Obsluhovanie strojno-technických zariadení- Odoberanie a krabikovanie hotových výrobkov z automatizovaných liniek- Dôsledne dodriavanie receptúr, kvality a mnostva pouitých surovín- Dodriavanie prísnych hygienických štandardov a postupov- Vykonávanie senzorickej kontroly akosti zmesíVýhody:Mzdové podmienky brutto :Od 3,33 EUR hod. garantované mesané bonusyZamestnanecké výhody, benefity- Práca na hlavný pracovný pomer- Príjemné pracovné prostredie- Moderné výrobné a zásobovacie linky- Práca v 2 zmennej prevádzke- Voné víkendy- Zabezpeená teplá strava priamo na pracovisku- Zákonné príplatky za prácu nadas, prípadnú víkendovú prácu- Monos kariérne...

 • Company VITA - ZEL & company, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Manipulácia s baliacimi linkami a zariadeniami v baliarni ovocia a zeleniny,- runé balenie ovocia a zeleniny....

 • Company RAJO a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - obsluha stroja na koncové skupinové balenie (dopanie obalového materiálu - kartóny, lepidlo)- zabezpeenie plynulého chodu kartónovaiek- vykonávanie súvisiacich inností - kontrola dátumu, celistvosti obalu, odkladanie vzoriek pre laboratórnu kontrolu, kontrola zariadenia, odstraovanie malých porúch- dodriavanie a vykonávanie predpísaných postupov istenia a hygienických predpisov- operatívna komunikácia s kolegami z príslušných stredísk v priebehu výrobyVýhody:- pracovný pomer na dobu neuritú- jazykové vzdelávanie a osobný rozvoj- 13. a 14. plat poda platnej Kolektívnej zmluvy- dochádzkový bonus vo výške 7percent- náborový príspevok- kadoroná narodeninová dareková poukáka- príspevok na stravovanie na kadý pracovný de v mesiaci nezávislý od potu odpracovaných dní- príspevok zamestnávatea na...

 • Company SANTA-TRANS.SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Hadáš stabilné zamestnanie s pravidelným príjmom a s monosou kariérneho rastu?Pridaj sa k nášmu výrobnému tímu!Hadáme posily na dlhodobý pracovný pomer priamo pod spolonosou SANTA-TRANS.SK, s.r.o.o budeš robi?• Obsluhova výrobnú linku, vykonáva innosti spojené s chodom výrobných zariadení,• vykonáva potrebné zásahy v prípade poruchy linky - iastoné údrbárske zásahy (mechanického, elektrického, pneumatického a hydraulického charakteru) v spolupráci s oddelením údrby,• pracova v trojzmennej - nepretritej prevádzke - ranná, poobedná, noná zmena (6.00, 14.00, 22.00) alebo v nepretritej prevádzke (6.00 - 18.00, 18.00 - 6.00).PRÁCA NA PRACOVNÚ ZMLUVU priamo pod spolonosou SANTA-TRANS.SK, s.r.o.!Hromadné výberové konanie bude prebieha 29.01.2020 o 09:00 v zasadake MsÚ v Rajci.Výhody:o Ti ponúkame...

 • Company MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  MINIT SLOVAKIA, s.r.o. je najväším výrobcom a predajcom mrazených pekárenských výrobkov na Slovensku, ktorý má jeden z najmodernejších výrobných závodov v strednej Európe. Otvára sa Vám skvelá príleitos získa zaujímavú prácu v dynamickom a profesionálnom prostredí úspešnej nadnárodnej spolonosti!Vašou úlohou bude:- spracovanie a tvarovanie cesta, zdobenie, plnenie- obsluha potravinárskych zariadení- rotácia zamestnancov na jednotlivých pracovných operáciáchVýhody:PONÚKAME:-základný plat motivaná zloka príplatky nad rámec Zákonníka práce- prítomnostný bonus: 100 EUR netto-prácu na hlavný pracovný pomer,-starostlivos o zamestnancov: odokáeme flexibilne rieši zmenový rozvrh s cieom zosúladenia pracovného a súkromného ivotaopomáhame v dochádzke zamestnancov,opríjemné a isté pracovné ...

 • Company MARKID s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - výroba potravinárskych výrobkov- plnenie bagiet a sendviov- balenie výrobkov...

 • Company TATRY TRANS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Výhody:ubytovanie...

 • Company ZHAN LEO TAO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Obsluha strojov na výrobu ryových rezancov, spracovanie ryových rezancov a balenie.Platové podmienky: 520 - 1000 €/mesiac....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Food and related products machine operators Edit filters