Jobmonitor. Search results for Food and beverage tasters and graders

1 Jobs found

Used filters:
  • Food and beverage tasters and gradersx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. in Závod
    14.11.2019 Updated on: 21.11.2019

    Na prevádzku - závod na výrobu mrazených pekárenských výrobkov - hadáme kontrolóra kvality v potravinárskom priemysle. Hadáme nového lena tímu, ktorý má záujem skutone participova na chode spolonosti. Nápl práce a pracovné kompetencie a zodpovednosti:-vykonáva kontrolu dodriavania technologickej disciplíny a technologických postupov, parametrov -vykonáva kontrolu dodriavania hygienických predpisov, zásad správnej výrobnej a hygienickej poas výroby, -zodpovedá za vykonanie výstupnej kontrole a uvoovanie výrobkov na trh na základe výsledkov výstupnej kontrolyVýhody:-práca v stabilnej spolonosti-dlhodobá, perspektívna práca-odborné školenia a vzdelávanie-firemné akcie-zava na produkty firmy-vianoný bonus-náborový bonus-príspevok na kultúru, šport, voný as a zdravie...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Food and beverage tasters and graders Edit filters