Jobmonitor. Search results for Elementary workers not elsewhere classified

46 Jobs found

Used filters:
 • Elementary workers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-46 of 46 results.
 • Company Aquaservis.sk s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  servisný technik/opravár (sanitácia - istenie, oprava a údrba výdajníkov na vodu)Výhody:monos vyuitia sluobného auta, firemné benefity prémie...

 • Company KOVO SIPOX a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  Iný pomocný pracovník inde neuvedený.Pomocné práce - manipulácia s materiálom.Výhody:bez výhod...

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Bená nápl práce pomocného pracovníka v zdravotníctve na Neurochirurgickej klinike LFUK, SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, KramáreVýhody:- monos priznania osobného príplatku po ukonení skúšobnej doby,- cena ubytovania v ubytovni pre zamestnancov: 20€ viaclôková izba,40€ jednolôková izba,- monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú,- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy na stomatologické výkony, detskú rekreáciu, pracovné a ivotné jubileá...- 5 dní dovolenky nad rámec zákona...

 • Company EDYMAX Facility Management SE in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - odpratávanie snehu, istenie ulíc- úprava ciest a komunikácií- miesto výkonu práce: Bratislava- podmienkou je zaslanie ivotopisu na mail Výhody:- mzda: 3,10 € v istom- stravné lístky v hodnote 3,83 €- VIP bonus zava pri nákupe cez portál hej.sk a DATART online alebo kamenné predajne - férový prístup...

 • Company Základná škola s materskou školou Ivana Krasku č. 29, Trnava in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Pomocné práce v kuchyni na poloviný úväzok (50%)....

 • Company Personal service, s.r.o. in Mikula
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - pomocné práce vo výrobe- zrovnávanie, balenie výrobkov- odoberanie zabalených výrobkov- ukladanie výrobkov do krabíc, krabice na palety- odvoz tovaru, skladanie krabíc- nakladanie a odoberanie tovaru od baliacich strojov- fyzická prekládka materiálu- iné pomocné práceVýhody:- od 3,60 Eur hod. 14percent mesané prémie mzdové zvýhodnenie za sviatok 125percent mzdové zvýhodnenia za odpoludajšiu zmenu vo výške 0,30 Eur hod., nonú zmenu a víkendové zmeny vo výške 1,50 Eur hod., za prácu nadas vo výške 40percent pr. zárobku, plus 5 Eur za kadú 12-hodinovú zmenu 0,6 Eur hod. mzdová kompenzácia za saený výkon práce odmena za vzornú dochádzku 50 Eur mesane príspevok na cestovné.- práca v stabilnej-prosperujúcej spolonosti- prijímame priamo do kmeového stavu- 2x mimoriadne roné odme...

 • Company Royce Agency s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Pre nemeckého partnera hadáme 2 šikovných montérov solárnych panelov.Náplou práce bude prichytenie solárnych panelov na driaky (inštaláciu vykonáva iný pracovník).Pracuje sa na rodinných domoch, v okolí Kolína nad Rýnom.Pracuje sa pondelok-piatok, 9,5hod denne.Ubytovanie zabezpeené a plne hradené firmou.Podmienkou je manuálna zrunos a aspo jeden z dvojice nemecký jazyk na úrovni dorozumenia sa.Ponúkaný plat 13€/hodina netto.Nástup moný ihne.V prípade záujmu nás neváhajte kontaktova na 0940 610 120 alebo zasielajte svoje ivotopisu vo formáte PDF alebo WORD na ...

 • Company Múzeum mesta Bratislavy in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Ochrana zbierkových predmetov vystavených v expoziných a výstavných priestoroch, uvádzaská práca, podávanie informácií, kontrola vstupeniek...

 • Company Univerzita Komenského v Bratislave in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Kontrola vstupov do objektu...

 • Company Good Rental, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  pomocný pracovník...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-zabezpeovanie údrby a opráv elezniného zvršku, spodku a umelých stavieb-pílenie a kosenie porastov v obvode dráhy-priebené podbíjanie podvalovVýhody:PONÚKAME:-základná mzda 740 € mes. brutto ostatné zloky mzdy-stabilná práca na trvalý pracovný pomer-práca na jednu zmenu -pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronická karta na stravovanieVZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v práci nad rámec Zákonníka práce-príspevok na rekreané pobyty v zaria...

 • Company Verve s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Strojnícke a upratovacie práce v obchodnom centre v iline.Výhody:Stravné lístky...

 • Company Miroslav Dorin - MAĽBY A NÁTERY in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  stavebné práce...

 • Company BRANKO SLOVAKIA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Noný dozor liahne - jednodenné morky....

 • Company NÁRUČ n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Výroba jednoduchých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.Výhody:Práca v menšom kolektíve, mesaná odmena, koncoroné benefity od zamestnávatea....

 • Company RIGSTAV, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  údrba zelených plôch - kosenie, betoná, kamenárske práce, výkon pohrebných prác - kopá-nosi (nejedná sa o manipuláciu so zosnulými)...

 • Company LIKAVA - centrum sociálnych služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Pomocný opatrovate/opatrovateka asistuje odborným zamestnancom pri výkone práce, sprevádza klientov na vyšetrenia a podobne.Výhody:- odmeovanie poda zákona . 553 2003, mesaný funkný plat 603,50 eur plus osobné ohodnotenie, príplatok za zmennos 34 eur, príplatky za noné, víkendy a sviatky - platový postup po absolvovaní opatrovateského kurzu- niekokokrát rone odmeny za kvalitné plnenie pracovných povinností- príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 2 percent z hrubej mzdy zamestnanca- stravovanie priamo v zariadení...

 • Company ALL SECURITY, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Obsluha vrátnice, vedenie informaného systému o osobách a motorových vozidlách, vzdelanie základné - ÚSOV, elementárna znalos WORD, EXCEL, OUTLOOK, Preukaz odbornej spôsobilosti vítaný, nie je však nutný. VPM v rámci NP " Praxou k zamestnaniu 2" - uchádzai o zamestnanie do 29 rokov veku, ktorí nepokraujú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy, v evidencii UoZ minimálne 1 mesiac. Výhody:bez výhod...

 • Company VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  - kontrola prejazdu motorových vozidiel cez vrátnicu- zabezpeovanie a kontrola vstupu a výstupu udí z objektu- poskytovanie informácií návštevám a ich navigovanie v rámci objektu- evidencia prichádzajúcich a odchádzajúcich návštevníkov do knihy návštev- prijímanie a prepájanie telefonických hovorov - vykonávanie pravidelných obchôdzok - nahlasovanie a oznamovanie poiarov, krádei, porúch a pod., - poiiavanie kúov od uzamykatených miestností k tomu oprávneným osobám - plní alšie úlohy a nariadenia zadané priamym nadriadeným poda potrebyVýhody:3,40 € 1 hod. prémie a príplatky...

 • Company Ľubomír Chovanec - LCH Záložňa in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Asistentka zálone...

 • Company Michal Sivák - SIVAX in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Pomocné práce v stavebníctve....

 • Company Mária Špliňová KEY in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Pomocné práce poda potreby zamestnávateaVýhody:bez výhod...

 • Company Europe Personal Service, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Obsluha umývacej linky pre automobily.Výhody:- príspevok na stravné...

 • Company X vision s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Asistovanie pri fotografovaní,- vyplovanie dokumentov.Výhody:- monos karierného postupu- práca v teréne od pondelka do piatku -- krátky pracovný as- práca na územi celého Slovenska - ubytovanie a náklady na dopravu hradené firmou...

 • Company Z & H,s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Iný pomocný pracovník inde neuvedený - rozkladanie , balenie lakovaných dielov...

 • Company GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Zabezpeovanie a kontrolovanie vstupu a výstupu osôb zo stráených objektov zariadenia.Evidencia prichádzajúcich a odchádzajúcich návštevníkov do knihy návštev.Prijímanie a prepájanie telefonických hovorov.Vykonávanie pravidelných obchôdzok objektov.Informovanie a navigovanie návštevníkov v rámci objektov zariadenia.Výhody:Okrem funkného platu v zmysle zákona . 553 2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme poskytujeme aj alšie zákonné príplatky....

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - zabezpeovanie údrby a opráv elezniného zvršku, spodku a umelých stavieb- odstraovanie porastov v obvode dráhy.Výhody:· pracovný pomer na dobu neuritú,· cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov,· príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie· ivotné poistenie pre zamestnancov DYNAMIK - Generali poisova, a. s.,· odmena pri pracovných výroiach, ivotnom jubileu,· výplata najneskôr k 12. du v mesiaci...

 • Company DoMo - PROTECTION s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  UPRATOVANIE:- Udriavanie istoty v objektoch zamestnávatea - kancelárie, výrobné prevádzky....- Vysávanie neistôt z kobercov, rohoiek a iných povrchov.- Umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch.- istenie a dezinfikovanie sociálnych a iných sanitárnych zariadení.- Vysýpanie a odnášanie neistôt do smetných košov.- Vykonávanie ostatných bených upratovacích prác (utieranie prachu, zametanie, tepovanie a podobne).ROZVOZ:- Rozvoz / distribúcia potravinárskych výrobkov na firemnom vozidle v okolí BB.- Nakladanie / vykladanie, manipulácia s nákladom.- Starostlivos o zverené vozidlo.Výhody:- Stabilita a zázemie,- výkonnostné odmeny,- štandardne voné víkendy,- jednozmenná prevádzka,- stravné lístky,- príplatky za mimoriadne odpracované noné zmeny, nadasy, víkendy a sviatky,- sociá...

 • Company František Figa in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pomocný kamenársky pracovník.Pomocné práce v kamenárstve, úprava hrobového miesta.Výhody:bez výhod...

 • Company LUKA Centrum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  pomocný pracovníkVýhody:bez výhod...

 • Company ZELENÝ SEN, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pomocné práce na lôkových oddeleniach zdravotníckych zariadení, vrátane asistencie sestre a praktickej sestre pri odborných lieebných a ošetrovateských výkonoch....

 • Company M-trade-Ag, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pracovník ponohospodárskej výroby.Pomocné práce v rastlinnej a ivoíšnej výrobeVýhody:bez výhod...

 • Company Tatry mountain resorts, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu, obsluha myky, istenie zeleniny, udriavanie poriadku a istoty v areály hotela.Výhody:Sta sa súasou nášho profesionálneho tímu. Ponúkame Ti: - dlhodobé perspektívne zamestnanie, práca na hlavný pracovný pomer,- stála pravidelná mesaná mzda príplatky za prácu v sobotu, nedeu a sviatky v zmysle Zákonníka práce a podnikovej kolektívnej zmluvy,- zamestnanecké ubytovanie, stravovanie, pracovné obleenie,- monos alšieho vzdelávania, profesionálneho rozvoja,- skipass 1 1, aquapass 1 1,- mnostvo zamestnaneckých zliav a výhod....

 • Company Tatry mountain resorts, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu, obsluha myky, istenie zeleniny, udriavanie poriadku a istoty v areály hotela.Výhody:Sta sa súasou nášho profesionálneho tímu. Ponúkame Ti: - dlhodobé perspektívne zamestnanie, práca na hlavný pracovný pomer,- stála pravidelná mesaná mzda príplatky za prácu v sobotu, nedeu a sviatky v zmysle Zákonníka práce a podnikovej kolektívnej zmluvy,- zamestnanecké ubytovanie, stravovanie, pracovné obleenie,- monos alšieho vzdelávania, profesionálneho rozvoja,- skipass 1 1, aquapass 1 1,- mnostvo zamestnaneckých zliav a výhod....

 • Company Tatry mountain resorts, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu, obsluha myky, istenie zeleniny, udriavanie poriadku a istoty v areály hotela.Výhody:Sta sa súasou nášho profesionálneho tímu. Ponúkame Ti: - dlhodobé perspektívne zamestnanie, práca na hlavný pracovný pomer,- stála pravidelná mesaná mzda príplatky za prácu v sobotu, nedeu a sviatky v zmysle Zákonníka práce a podnikovej Kolektívnej zmluvy,- zamestnanecké ubytovanie, stravovanie, pracovné obleenie,- monos alšieho vzdelávania, profesionálneho rozvoja,- skipass 1 1, aquapass 1 1,- mnostvo zamestnaneckých zliav a výhod....

 • Company Strýček, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pomocné práce v ponohospodárstve, starostlivos o nádvorie, zele, budovy, stroje a zariadenia.Výhody:Ubytovacie a stravovacie zariadenie sa nachádza priamo v areáli....

 • Company Fakultná nemocnica Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Nekvalifikovaný sanitár = pomocné práce na lôkových oddeleniach nemocnice, pomoc pri ošetrovaní chorých (hygiena, kmenie, prezliekanie postelí...), sprevádzanie chorých na vyšetrenia v rámci nemocnice.Výhody:Základná mzda od 581 do 616 €, týde dovolenky naviac, príspevok na DDS, obed 1 €, príplatky za prácu v so, ne, sviatok nad rámec Zákonníka práce 150-200 € mesiac , dochádzkový bonus 240 € polrok . Hrubá mesaná mzda cca 745 - 845 €....

 • Company Môj domov, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  -Vedie evidenciu príchodov a odchodov osôb okrem zamestnancov v pracovnej dobe, vedie evidenciu príchodu a odchodu zamestnancov mimo pracovnej doby, vedie evidenciu príjazdov a odjazdov všetkých vozidiel,-vykonáva dozor v celom objekte zariadenia, zabezpeuje ochranu proti krádei,-vykonáva domovnícke práce vrátane drobnej údrby, udriava istotu a poriadok vo zverenom objekte,-vykonáva drobné stavebné úpravy.Výhody:Pä dní dovolenky naviac, monos vyuitia rehabilitácie....

 • Company Domov n.o., Partizánske in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 10.01.2020

  - Monitorovanie a zaznamenávanie vstupu a výstupu z a do budovy,- sprevádzanie návštevníkov ,- pomoc pri vstupe a výstupe z a do budovy, z a do výahu prijímateom sociálnych sluieb,- pouíva kamerový systém,- zaznamenávanie návštevníkov do Knihy návštev........

 • Company Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Práca na vrátnici školy a školského internátu poas noných zmien....

 • Company Sydam s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pomoc pri baleni do drevených obalov, výroba drevených obalov, paliet a iných drevených výrobkov...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Ste fyzicky zdatný a hadáte si prácu na jednu zmenu?Hadáme práve Vás!PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:-zabezpeovanie údrby a opráv elezniného zvršku, spodku a umelých stavieb-pílenie a kosenie porastov v obvode dráhy-priebené podbíjanie podvalovVýhody:PONÚKAME:-základná mzda 740 € mes. brutto ostatné zloky mzdy-stabilná práca na trvalý pracovný pomer-práca na jednu zmenu -pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronická karta na stravovanieVZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v...

 • Company Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Zimná 6, Čierna nad Tisou - Tiszacsernyö in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  - Upratovanie školských priestorov,- výpomoc vo výdajne školskej jedálni....

 • Company EMM - reality, spol. s r. o. in Pondelok
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Denný vrátnik-Informátor.Práca v Bratislave - Dúbravke, dlhý, krátky týde (pondelok, utorok, piatok, sobota, nedea alebo streda štvrtok) v 12 hodinových smenách od 06,00 do 18,00 hodiny. Práca vhodná aj pre dôchodcu. Trvalý pracovný pomer.Plat 3,42€ za hodinu, príplatky za soboty, nedele a sviatky.kontaktné tel. íslo 0905 841 571, alebo mail:...

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Biskupice
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Bená nápl práce pomocného pracovníka v zdravotníctve na rôznych oddeleniach v rámci nemocníc UNB:Nemocnica Ruinov, Nemocnica akad. l. Dérera Kramáre, Nemocnica Staré Mesto, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Petralka, Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské BiskupiceVýhody:- pomocný pracovník v zdravotníctve v trojzmennej prevádzke prevádzke 627€ mesiac- monos priznania osobného príplatku po ukonení skúšobnej doby,- cena ubytovania v ubytovni pre zamestnancov: 20€ viaclôková izba,40€ jednolôková izba,- monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú,- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy na stomatologické výkony, detskú rekreáciu, pracovné a ivotné jubileá...- 5 dní dovolenky nad rámec zákona...

 • Company Senior POHODA n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - kontrola objektu- podávanie informácií- pomocná prácaVýhody:- monos získa vyššie finanné ohodnotenie v závislosti od zruností...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Elementary workers not elsewhere classified Edit filters