Jobmonitor. Search results for Elementary workers not elsewhere classified

35 Jobs found

Used filters:
 • Elementary workers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company Agropodnik a.s. Trnava in Sila
  25.09.2021

  Pomocné práce v sile, okolo sila pri udriavaní poriadku . K základnej mzde sú poskytované prémie....

 • Company LUPEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  obsluha pásovej píly, pomocné a baliace práce...

 • Company Svidgas, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  pomocné práce na stavbe, kopacie práce...

 • Company Hobby Travel s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Terénna koordinácia projektov z oblasti špecializovaných sluieb záitkových aktivít pre zahraniných klientov. Administratívna príprava, komunikácia a následná realizácia v teréne - dodanie objednaných sluieb....

 • Company Obec Veľké Chlievany in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Údrba verejných priestranstiev a obecných budov....

 • Company PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -Podmienka je ZP nad 70%-obchôdzky areálu- udriavanie poriadku na pracovisku- podávanie informácií- stráenie objektu- letná, zimná údrba- drobné údrbárske práce (výmena iarovky, vodovodnej batérie, zámkov a pod.)-Pracuje sa na zmeny-Cez týde od 15:00 do rána 7:00 aj cez víkendy a sviatky.-Práca sa nachádza vo Vranove nad Topouakujeme Vám za záujem pracova v našej spolonosti, váime si Vašu dôveru a záujem.Kadý ivotopis starostlivo posúdime avšak na veký záujem zo strany uchádzaov bohuia nie je moné kontaktova kadého kandidáta osobne.V prípade výberu Vás budeme kontaktovaivotopisy zasielajte na e-mail:Všetky blišie info ohadom práce sa dozviete osobne :-)...

 • Company SOLMEA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Príjem bielizne, jej opranie, ošetrenie, úprava,  vyehlíme, poskladanie, zabalenie, príprava na expedíciu.Dodranie technologických postupov a poiadaviek na dosiahnutie poadovanej kvality vypranej, vyehlenej bielizne....

 • Company Alojz Pánik STAVEX in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  dopredu treba kontaktova zamestnávatea 0915757494 a dohodnú si stretnutie...

 • Company Dominium KPML, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  vykonávanie prác vo vinohradníctve pri ošetrovaní a obhospodarovaní vinohradu poda pokynov zamestnávatea, najmä strihanie (rez vinia), okopávanie, plevanie, prihnojovanie, vyväzovanie, vylamovanie.Výhody:bez výhod...

 • Company Armáda spásy na Slovensku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -    Pomoc pri výdaji stravy-    Umývanie kuchynského riadu-    Upratovanie a pravidelná dezinfekcia pracoviska-    Iné práce poda pokynu nadriadeného-    Spolu zodpovedá za projekt „ZMENA 21“...

 • Company Armáda spásy na Slovensku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -    Pomoc pri práci s rómskymi demi-    Kontrola dodriavania hygieny na pracovisku-    Pomoc pri hygiene rómskych detí-    Upratovanie a pravidelná dezinfekcia pracoviska-    Iné práce poda pokynu nadriadeného-    Spolu zodpovedá za projekt „ZMENA 21“...

 • Company Armáda spásy na Slovensku in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -    Pomoc pri práci s rómskymi demi-    Kontrola dodriavania hygieny na pracovisku-    Pomoc pri hygiene rómskych detí-    Upratovanie a pravidelná dezinfekcia pracoviska-    Iné práce poda pokynu nadriadeného-    Spolu zodpovedá za projekt „ZMENA 21“...

 • Company T a M trans spedition, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  vykonáva servisné prehliadky vozidiel a pravidelné servisné opravy– DIAGNOSTIKOVA poruchy motorových vozidiel– OPRAVOVA A VYMIEA opotrebované súiastky a asti motorových vozidiel– NASTAVOVA mechanické, hydraulické a pneumatické dielce motorových vozidiel– MONTOVA automobilové doplnky a príslušenstvo– udriavanie poriadku na pracoviskuVykonávanie úkonov poda pokynov nadriadeného....

 • Company Psychiatrická nemocnica Hronovce in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  vedenie ergoterapie pacientov a pracovné innosti spojené s drobnými remeselnými innosami na ergoterapii pacientov...

 • Company PAVIÁN ZÁHRADNÍK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pomocné práce....

 • Company GEDONI, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - povrchová úprava drobných drevených dielov vodou rieditenými farbami a lakmi- práca vhodnejšia pre eny- pracovné úkony nie sú nároné, zauíme- vhodné aj pre absolventa školyVýhody:mzda 750-850 Eur poda zrunostiosobné príplatky, stravné poukazy, doplnkové dôchodkové poistenie...

 • Company GEDONI, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - obsluha drevoobrábacích strojov- práca vhodnejšia pre eny- pracovné úkony nie sú nároné, zauíme- dvojzmenný týdenný pracovný as / týde ranná zmena, týde poobedná zmena/Výhody:- osobné príplatky- stravné poukazy- doplnkové dôchodkové poistenie- 2 týdenná letná a zimná dovolenka...

 • Company Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zabezpeenie hygieny a dezinfekcie priestorov oddelenia - upratovacie práce.Práca v kuchynke - príprava a servírovanie dovezenej stravy pre pacientov....

 • Company Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Výhody:Plat poda platných tabuliek a dky odpracovaných rokov, príplatok za noné sluby, soboty, nedele a sviatky...

 • Company PROKEŠ & Co.SK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -práce spojené s istením foriem- starostlivos o výrobné nástroje (formy, prípravky)-zodpovednos za sklad náhradných dielov a za zverené pracovné náradie-dodriavanie pravidiel pracovných inštrukcií--práca na 2 zmeny- ranná, poobednáVýhody:- príplatok 0,50 € za kadú odpracovanú hodinu- pracovné obleenie - starostlivos o obleenie pranie, ehlenie zaisuje firma- ovocie a sóda bar zdarma- monos stravovanie v podnikovej jedálni- práca na pracovnú zmluvu...

 • Company Selčianske, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  práce spojené s údrbou objektov, rekonštrukciou objektov, vykonávanie ponohospodárskych prác, práce spojené s prepravou Výhody:bez výhod...

 • Company Šťastné labky in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  pomocné práce pri opatere zvierat v útulku...

 • Company Fakultná nemocnica Trenčín in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Nekvalifikovaný sanitár = pomocné práce na lôkových oddeleniach nemocnice, pomoc pri ošetrovaní chorých (hygiena, kmenie, prezliekanie postelí...), sprevádzanie chorých na vyšetrenia v rámci nemocnice. Fyzicky náronejšia práca - polohovanie a dvíhanie pacientov.Výhody:Základná mzda od 654 do 724 €, týde dovolenky naviac, príspevok na DDS, obed 1 €, príplatky za prácu v so, ne, sviatok nad rámec Zákonníka práce 150-200 € mesiac , dochádzkový bonus 240 € polrok . Hrubá mesaná mzda cca 730 - 900 €....

 • Company MON-GRANIT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Príprava návrhov na pomník na CORELL Draw, nakoko majitelia sú mongolskej národnosti je nutné vedie po mongolsky.Výhody:Prácu vie robi poda svojej asovej monosti. Vyberie 1 de sám v týdni....

 • Company Strýček, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Pomocné práce v ponohospodárstve, starostlivos o nádvorie, zele, budovy, stroje a zariadenia.Výhody:Ubytovacie a stravovacie zariadenie sa nachádza priamo v areáli....

 • Company Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Zodpovednos za prevzatie mtveho tela v chladiacom zariadení po prevoze z oddelenia, na ktorom došlo k úmrtiu, evidenné úkony a odovzdanie na oddelenia patologickej anatómie. Kontrola chladiacich boxov a priestorov zvozu exitov, ich dezinfekcia a umývanie. alšie úlohy poda pracovnej náplne a pokynov nadriadeného.Výhody:V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP ilina poskytujeme:- monos sústavného vzdelávania, podpora pri rozširovaní kvalifikácie,- rozvoj tzv. mäkkých zruností soft skills v oblasti komunikácie,- odmeny pri pracovných a ivotných jubileách,- dovolenku nad rámec Zákonníka práce- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie- monos stravovania v zamestnaneckej prevádzke,- zavy pri poskytovaní platenej zdravotnej starostlivosti aj pre rodinných príslušníkov ,- zavy v nemocn...

 • Company FINSO Obchod, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Výroba autoplachiet a výrobkov z technických textíliíVýhody:- zaujímavé platové ohodnotenie, platový rast- kadoroná valorizácia platov- ústretovos zamestnávatea voi poiadavkám zamestnancov- príspevok na DDP - 3.pilier- zamestnanecké zavy- práca v malom stabilnom kolektíve- príspevok na obedy zo SF...

 • Company YURA Corporation Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Meranie teploty zamestnancom pri vstupe do práce pred kadou zmenou od 05:00 - 07:00 hod., od 13:00 - 14:00 hod. a od 21:00 - 22:00....

 • Company Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  -prevozy zosnulých,-obliekanie a úprava v rakve,-kopanie hrobu,-vyvesovanie smútoného parte na vývesných tabuliach,-úprava hrobu po obrade, úprava okolia Domu smútku a cintorína,-výkon úkonov patriacich do pietneho aktuVýhody:k základnej zloke platu osobný príplatok po skúšobnej dobe všetky príplatky zo zákona,polroné, koncoroné odmeny,dovolenka nad rámec Zákonníka práce,alšie benefity vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy...

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - práca v nepretritej prevádzke- pomocné práce pri starostlivosti o chorých na lôkových oddeleniach- prevoz pacientov na odborné vyšetrenia- hygienická starostlivos o pacientov vrátane úpravy lôka- manipulácia s bielizou a biologickým materiálom- podávanie stravy a polohovanie pacientovVýhody:- práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení- ubytovanie za výhodných podmienok- monos sústavného vzdelávania a odborného rastu- rehabilitané pobyty a iné sociálne benefity...

 • Company CHRYZANTÉMA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Hrobar...

 • Company Royce Agency s. r. o. in Pondelok
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Spolonos Royce Agency hadá do svojho tímu pomocných pracovníkov, na prácu v Nemecku.Náplou práce, bude vyrezávanie sklenených výplní a následne osádzanie týchto výplní do dverí (nie je nutná prax, všetko Vás zauia).Pracuje sa pondelok - piatok, 8-9hod denne, monos pracova aj soboty.Zabezpeené a hradené ubytovanie v plnej výške.Monos záloh.Ponúkaný plat 10€/hodina v istom na TPP.Miestom výkonu práce je okolie Bielefeld.Nástup ihne.V prípade záujmu nás neváhajte kontaktova na 0940 610 120 alebo zasielajte svoje ivotopisy na ...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  -Poskytuje komplexnú hygienickú starostlivos o pacienta vrátane základnej prevencie dekubitov a úpravy lôka chorého- Zabezpeuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení- Sprevádza chorých na vyšetrenia- Dodriava hygienicko- epidemiologický reim- Vykonáva alšie innosti poda nariadení nadriadených v rámci dohodnutej pracovnej náplneVýhody:- Multisport karta- Letné tábory pre deti zamestnancov- Preplácanie rekreácie- Zamestnanecká karta Dr. Max...

 • Company SKY Medical, a.s. in Kava
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  -Manuálna výroba v súlade s pracovnými inštrukciami: príprava, montá, balenie, štítkovanie v jednozmennej prevádzke (7:30 – 16:00),-zodpovednos za istenie pracoviska a pomôcok,-zodpovednos za kvalitu produktov a hlásenie nezhôd.Výhody:základný plat od 700€ mes. a viac v závislosti od projektovdochádzkový bonus do výšky 60€ mes.výkonnostný bonus do výšky 100€ mesbonus za odporúanie alšieho zamestnanca do výšky 100€bonus za senioritu automaticky po dvoch rokochpitný reim káva, aj... de zdravia pre zamestnancov 1x mesane sezónne ovocie príspevok na stravu gastrolístkyfiremné akcie pre zamestnancov a rodinných príslušníkovpríspevok na rekreané poukazy...

 • Company LUPEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  28.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  rezanie molitanových platní, balenie výrobkov....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Elementary workers not elsewhere classified Edit filters