Jobmonitor. Search results for Electronics mechanics and servicers

20 Jobs found

Used filters:
 • Electronics mechanics and servicersx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company REGADA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hlavnou náplou práce:- komplexný servis obchodných prípadov (oprava a administratíva)- vybavovanie reklamácií,- analýzy a rozbory príin chýb,- kontrolné skúšky výrobkov,- riadenie objednávok a dopytov na servisné sluby,- návrh nápravných opatrení vo výrobnom procese,- návšteva zákazníkov na pravidelnej báze- alšie innosti budú prezentované na osobnom pohovore.Výhody:Vybranému uchádzaovi ponúkame:- prácu v stabilnej spolonosti,- zaujímavú prácu so širokým záberom,- cestova v rámci Európy ale aj sveta,- vzdeláva sa jazykové, odborné, osobnostné vzdelávanie ,- mobilný telefón,- príspevky na DDS,- firemné akcie,- odmeny, prémie v závislosti od výkonu a výsledkov firmy....

 • Company BUKÓZA HOLDING, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  •diagnostikovanie porúch meracích a regulaných zariadení •kontrola funknosti meracích a regulaných zariadení •meranie a vyhodnocovanie elektrických veliín a parametrov meracích a regulaných zariadení •orientácia v normách a technickej dokumentácii •údrba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a alších komponentov automatizanej a regulanej techniky a systémov•voba postupu práce, potrebných pomôcok a prístrojov urených na montá, obnovenie a opravy meracích a regulaných zariadení •zostavovanie, montá, zapájanie a obnovenie meracích a regulaných zariadení •ciachovanie prístrojov meracej a automatizanej technikyVýhody:-stabilná a perspektívna práca-monos osobného rozvoja a sebarealizácie-sociálne výhody-doplnkové dôchodkové sporenie -finanné odmeny pri významných ivotných a pracovných j...

 • Company Cable Connect s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - montá káblových zostáv- montá kontrolných panelov- spájkovanie DPS- obsluha poloautomatických strojovVýhody: 15 percent výkonnostná zloka príplatky za kvalitu...

 • Company ASO Vending, s.r.o. in Bratislava
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Servis nápojových automatov (údrba, odstraovanie prevádzkových porúch). Identifikácia porúch na predajných automatoch u zákazníka v rámci zvereného regiónu - Bratislava.Výhody: plat pracovníka po plnom zaškolení je zloený zo základnej mzdy a podieloch na trbe roné výkonnostné odmeny odmeny poda potu odpracovaných rokov alšie benefity...

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  * vykonáva kompletný servis výahov* vykonáva všetky druhy opráv* vykonáva prevenciu* zodpovednos za dodriavanie termínov * komunikácia s prevádzkovatemi výahovVýhody: zázemie prosperujúcej nadnárodnej spolonosti odborný rast a perspektíva zaškolenie v technickej oblasti a alšie vzdelávanie práca s modernými technológiami v prípade potreby sa postaráme o ubytovanie v Bratislave príspevok na šport relax karta MultiSport príspevok na DDS nad rámec zákona firemné auto aj na súkromné úely po skúšobnej dobe odmeny pri pracovnom výroí, pri narodení dieaa, za odporúanie uchádzaa o zamestnanie a alšie...

 • Company TOMRA Collection Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Oprava a údrba automatov na výkup nápojových obalov....

 • Company ASO Vending, s.r.o. in Dubnica
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Servis nápojových automatov (údrba, odstraovanie prevádzkových porúch). Identifikácia porúch na predajných automatoch u zákazníka v rámci zvereného regiónu - Dubnica nad Váhom, Trenín.Výhody: plat pracovníka po plnom zaškolení je zloený zo základnej mzdy a podieloch na trbe roné výkonnostné odmeny odmeny poda potu odpracovaných rokov alšie benefity...

 • Company ASO Vending, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Servis nápojových automatov (údrba, odstraovanie prevádzkových porúch).Výhody:Uvedený plat pracovníka je po plnom zaškolení. alšie benefity: - roné výkonnostné odmeny, odmeny poda potu odpracovaných rokov- práca v mladom kolektíve- odborný a osobnostný rast- firemný mobilný telefón...

 • Company DOLVAP, s.r.o. in Mikula
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Odborná zdatnos a skúsenosti v oblasti údrby a opráv elektro-zariadení, elektrických strojov a zariadení, schopnos operatívne diagnostikova a odstráni prípadnú poruchu zariadení.Výhody:- Vyplácanie odmien za odpracované roky v spolonosti a pri ivotnom jubileu,- mikulášske balíky a predstavenie pre deti zamestnancov,- závodné stravovanie- odmena za hospodársky výsledok- získanie oprávnení a osvedení potrebných pre výkon práce ZDARMA...

 • Company CLEANEX CENTRUM s. r. o. in Celulózka
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - vykonávanie servisu istiacej techniky (vysávae, vysokotlakové istie...)- práca na prevádzke: Vysokoškolákov 2, 010 01 ilina- v prípade servisu väšej priemyselnej techniky výjazd ku zákazníkoviVýhody:-sluobné vozidlo aj na súkromné úely-zamestnanecké zavy na tovar-zaškolenie, pravidelné školenia-jubilejné-firemné akcie...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  • obsluha osadzovacích automatov,• zoraovanie a nastavovanie zariadení,• výber správneho osadzovacieho programu.Výhody:- mesaná prémia do výšky 10percent- príspevok na dopravu do zamestnania- vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- pravidelné prehodnocovanie mzdových taríf- dotované závodné stravovanie- príspevok pri ivotnom a pracovnom jubileu- zázemie stabilnej medzinárodnej spolonosti- komplexný školiaci program- vstupenky na kultúrne podujatia, športové a relaxané aktivity- príspevok na organizovanie kolektívnych akcií...

 • Company Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  • Obsluha osadzovacích automatov,• zoraovanie a nastavovanie zariadení,• výber správneho osadzovacieho programu.Výhody:- mesaná prémia do výšky 10percent- nástupný bonus 100 EUR- vianoná prémia 13. plat - mzda vdy vyplatená naas a v 100percent výške- pravidelné prehodnocovanie mzdových taríf- dotované závodné stravovanie- príspevok pri ivotnom a pracovnom jubileu- zázemie stabilnej medzinárodnej spolonosti- komplexný školiaci program- príspevok na organizovanie kolektívnych akcií...

 • Company BREL, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Servis malých domácich spotrebiov.Výhody:Firma Brel spol.s.r.o. IHNE príjme servisného technika, dritea vyhlášky §22 p.z. c.508 2009iadosti posielajte na: ...

 • Company Foxconn Slovakia, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  • Oprava vyradených LCD setov z výrobnej linky• Zaznamenávanie opráv a vyradených komponentov• Zabezpeovanie servisu pre operátorov pracujúcich na linke (montá, kontrola a nastavenie LCD setu na linke)Výhody:- Zázemie stabilnej nadnárodnej spolonosti- Odmena za dobrú dochádzku vo výške 110€- Výkonnostný bonus a do výšky 55€- Zmenové príplatky - 13. a 14. plat- Príspevok na dochádzanie do práce od 15€ do 150€- Monos vyuíva zamestnaneckú autobusovú dopravu- Firemné stravovanie- ivotné a úrazové poistenie - Monos odporui svojho známeho a získa náborovú prémiu do 300€- Odmena za odpracované roky - Odmena pri narodení dieaa a pri úmrtí - Monos kariérneho rastu- Kadoroné prehodnocovanie platu- Pravidelné zamestnanecké akcie...

 • Company A2B, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - elektroinštalané a montáne práce u zákazníka v pridelenom regióne- inštalácia, servis, prehliadky napájacích systémov pre zálohové zdroje nepretritého napájania (UPS)- preventívna starostlivos o prevádzkované zariadenia- profesionálny rast, vzdelávanie, pravidelné školenia- strediská spolonosti v iline, Bratislave a KošiciachVýhody:- dlhodobé perspektívne zamestnanie- stabilná spolonos pôsobiaca na trhu viac ako 20 rokov- profesionálny prístup, odborné školenia, osobný rast...

 • Company Transtav s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  elektroinštalané a údrbárske práce...

 • Company Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Dohodnú si stretnutie na t.. +421517572320. Zabezpeenie chodu prevádzky v oblasti el. zariadení. Min. uovské vzdelanie, § 22 Vyhl. 508/2009....

 • Company Unomedical s.r.o. in Michalovce
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  At ConvaTec, our vision is to develop pioneering trusted medical solutions to improve the lives we touch. We are a global medical technology business focused on serving people and care givers in the areas of advanced wound care, ostomy care, continence and critical care and infusion care. We devise, develop and manufacture innovative products and services that support people with deeply personal and challenging medical conditions, helping to improve care for them and giving them greater confidence, freedom and mobility.We are guided by our five core values, that shape the way we work, every day: Improve Care, Deliver Results, Grow Together, Own It and Do What’s Right. We are a global Group, with over 9,900 employees and in 2020, our Group generated revenues of over $1.894 billion. To learn...

 • Company DOMITRI, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  28.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  1. ítanie technickej dokumentácie strojárskeho a elektrotechnického charakteru2. Diagnostikovanie a odstraovanie porúch na elektrických, pneumatických a hydraulických zariadeniach3. Oprava riadiacej a regulanej techniky4. Dodranie pracovných postupov, interných smerníc a nariadení5.Predkladanie objednávok na doplnenie zásob u vybraných reijných a opravárenských materiálov poda urenej zodpovednosti6. Zdokonalenie svojej kvalifikácie v rámci samoštúdia odbornej literatúry7. Udriavanie istoty a poriadku na svojom pracovisku8. Plnenie príkazov vedúceho, spolupráca s operátormi výrobných zariadení pri dennej prehliadke strojov, prispôsobitenos teamovej práci na pracovisku9. Pri plnení všetkých pracovných aktivít dodriavanie predpisov OBP a PO10. Výmena funkných astí strojov v rámci opráv (loisk...

 • Company ZVT - PRINT, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  Vykonávanie preventívnej údrby a revízií výrobných a technologických zariadení.Odborné prehliadky a revízie a odstraovanie zistených porúch a nedostatkov. Asistenná innos pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie funknosti a bezpenosti týchto zariadení.Opravovanie a vymieanie poškodených astí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáe (zásuvky, vypínae, iarovky, iarivky, poistky, rozvádzae at.).Ovládanie technických parametrov a špecifikácie pouívaných prístrojov a zariadení.Optimalizovanie chodu výroby, navrhovanie výmeny a inovácie jednotlivých pouívaných prístrojov a zariadení.Spolupráca s externými dodávatemi a komunikácia so zmluvnými servismi.Výhody: osobná prémia....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electronics mechanics and servicers Edit filters