Jobmonitor. Search results for Electrical mechanics and fitters

64 Jobs found

Used filters:
 • Electrical mechanics and fittersx
Displaying 1-50 of 64 results.
 • Company EDYMAX Facility Management SE in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - montá kabinetov- výroba priemyselných klimatizácií- príprava a montá poda dokumentácie, zapájanie elektroschém poda objednávky- podmienkou je zaslanie ivotopisu na mail Výhody:- mzda pre elektromechanika s vyhláškou §21 je 732€ mes. brutto- mzda pre elektromechanika s vyhláškou §22 je 775€ mes. brutto- mzda pre elektromechanika s vyhláškou §23 je 829€mes. brutto výška základnej mzdy závisí od odbornej spôsobilosti - 50 € výkonnostný bonus- 50 € dochádzkový bonus- 100 € hodnotenie majstra- 0,20€ hod. príplatok za poobedné zmeny- stravné lístky v hodnote 3,83€- monos ubytovania- monos práce nadas- monos zaškolenia- práca v 1-2 zmennej prevádzke- VIP bonus zava pri nákupe cez portál hej.sk a DATART online alebo kamenné predajne - férový prístup...

 • Company Manuvia Jobliner, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - vizuálna kontrola správnosti a úplnosti dielov- montá dielcov a strojárenských skupín a podskupín poda technických výkresov, technologických postupov a pokynov samostatného montéra- evidencia vlastných montánych hodín na konkrétnom projekteVýhody:- práca v dynamickej spolonosti- práca v jednozmennej prevádzke- dobré finanné ohodnotenie- pravidelné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia- monos profesionálneho rastu a sebarealizácie- sociálny program rekreané poukazy, vstupenky na podujatia ...

 • Company AGR s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opravy a údrba autoelektrických systémov v opravárenskej dielni ponohospodárskeho podniku....

 • Company DIPEX, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Nastavenie elektronicky riadených strojov a zariadení, odstraovanie porúch,- príprava a realizácia plánovaných opráv resp. prehliadok výrobných liniek poda Plánu údrby a opráv.Výhody:- brutto mzda 1050,- € zákl. mzda príplatky za zmennos osobné ohodnotenie mesaný bonus - po skúšobnej dobe a zapracovaní zvýšenie brutto mzdy, poda nadobudnutých schopností a zruností; zmenové príplatky- 13. plat, dotované stravovanie a iné zamestnanecké výhody...

 • Company JOBS TRADE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  zapájanie rozvodov poda výkresovej dokumentácie v interiéri koajových vozidielVýhody:poskytnutie záloh...

 • Company AUTO - IMP SERVIS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  autoelektrikárske práceVýhody:príjemný kolektívpríjemné prostredievianoné odmeny...

 • Company BEDE, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  pomocné práce po a pred galvanizáciou kovov, údrba strojov a zariadení, údrba výrobných, skladových a sociálnych priestorov, údrba výrobnej haly a prináleiacich pozemkov, maliarske, stavebné a upratovacie práce, samostatná diagnostika závad a ich bezodkladné odstránenie, zabezpeenie dopravy materiálu, pomôcok, náradia a iné... firemným Výhody:firemné obleenie, osobitná pracovná miestnos údrby, príjemný kolektív...

 • Company El. systémy s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Riadenie skupiny elektrotechnikov na stavbách...

 • Company ENERGA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - montáne elektroinštalané práce- montá nových rozvodov- montá uzemnenia a bleskozvodov- montá osvetlenia interiéru a exteriéru- opravy a údrba elektrických vedení- rekonštrukcie a opravy silnoprúdových zariadeníPráca vyaduje cestovanie v rámci Slovenska. Dochádzanie do miesta výkonu práce na 3 a 5 dní v rámci týda.Výhody: zabezpeenie ubytovania hradené ubytovanie zamestnávate prepláca stravné dobrý kolektív spolupracovníkov monos kariérneho rastu...

 • Company Jozef Chovanec, VÝŤAHOVÁ SLUŽBA in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Elektro a zámonícke, strojárske práce pri montái výahov.Nutný vopred tel. kontakt: Jozef Chovanec, .t: +421905625065Výhody:bez výhod...

 • Company Mäso ZEMPLÍN, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Údrba strojných zariadení, elektroinštalácie, údrbársky servis....

 • Company Volvo Group Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výkon servisných prehliadok a opráv nákladných vozidiel Volvo a Renault a autobusov Volvo.Mechanické opravy vozidiel.Opravy elektroinštalácie motorových vozidiel.Zapojenie el. príslušenstva do vozidiel(navigácie, vysielaky, svetelná rampa a pod.).Záruné opravy.Pravidelné servisné údrby a bený servis vozidiel.Zisovanie závad pomocou diagnostiky.Práca s opravárenskými manuálmi.Výhody:Práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti.Konkurenne motivane orientované odmeovanie v závislosti od potu predaných hodín výkonnostné bonusy.Balík sociálnych výhod poskytovaných zamestnávateom stravné poukáky, 3 dni plateného vona na zotavenie at. ....

 • Company MARKMONT, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Rozvody po jednotlivých osobných vlakov, montá skriniek, montá wifi a alšie rôzne práce týkajúce sa elektrikárskych a elektromechanických prác.Výhody:BONUS a do 700 EUR mesane...

 • Company SEMIKRON, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Vykonáva práce na obrábacích strojoch- Podporuje servis pri opravách mechanizmov, strojov azariadení- Podporuje servis pri nastaveniach a overovaní nastavenímechanizmov, strojov a zariadení- Riadi innosti spojené s odstránením poruchy na zariadení- Spolupracuje pri zabezpeení materiálu pre výrobunáhradných dielov, náhradných dielov, nástrojovpodporujúcich výrobu- Vedie dokumentáciu o poruchách a vypisuje príslušnédokumenty- Podporuje servis pri vykonávaní preventívneho servisupoda plánu preventívneho servisu a pri generálnychopravách zariadení- Podporuje servis pri vykonávaní montáe, demontáe,premiestnenia a oivenia strojov a zariadení- Vyrába alebo upravuje nástroje, prípravky, súasti strojova zariadení- Spolupracuje na projektoch- Podáva návrhy na zlepšenia strojov a zariadení- Ovláda ...

 • Company SEMIKRON, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  -Vykonáva opravy a údrbu elektrickej asti strojov a zariadení.-Vykonáva opravy jednoduchých mechanizmov strojov a ich nastavenie.-Spolupracuje pri zabezpeení náhradných dielov.-Vykonáva generálne údrby zariadení.-Vedie dokumentáciu o poruchách a vypisuje príslušné dokumenty.-Prevádza preventívny servis poda ureného plánu.-Vykonáva montá, demontá, premiestnenie a oivenie strojov a zariadení.-Zhotovuje jednoduché súasti strojov a zariadení.-Podáva návrhy na zlepšenia strojov a zariadení.Výhody:-práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti-priateský kolektív, príjemné pracovné prostredie, práca v istých výrobných priestoroch-kadoroná úprava miezd, polroné odmeny-nadštandardné príplatky za poobednú, nonú zmenu, prácu cez víkend a vo sviatok-prítomnostná prémia, dovolenka nad rámec ZP-bezplatná d...

 • Company METRANS /Danubia/, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Z dôvodu kontinuálneho rastu objemu sluieb našej spolonosti hadáme vhodného kandidáta na pozíciu elektrikár. Nápl práce: - sleduje technický stav elektrických zariadení areálu- vykonáva opravy a údrbu elektrických zariadení areálu a portálových eriavov hlavne z oblasti elektrických zariadení- nahlasuje potrebu nákupu náhradných dielov k elektrickým zariadeniam a k eriavomVýhody:- príplatky za zmenovos, po zauení zvýšenie platu o 200,- EUR kvartálne odmeny do výšky 2 základných platov rone- stravné plne hradené zamestnávateom nad rámec zákona- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania plne hradené zamestnávateom- zázemie a stabilita vekej medzinárodnej spolonosti- neustále vzdelávanie, priestor pre odborný rast- úas na firemných akciách - seriózny a otvorený prístup-...

 • Company Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - skúšanie jednosmerných TM na napätie 300 V do výkonu 500 kW,- oprava a nastavenie všetkých toivých strojov elektriiek a zrýchovaov,- vyhadanie a opravy závad na všetkých prevádzkovaných typoch elektriiek,- skladanie a nastavenie všetkých druhov stýkaov, oprava hlavného osvetlenia,- meranie prechodového odporu a izolaného stavu elektriiek....

 • Company Camion servis, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Oprava a údrba nákladných motorových vozidiel.Výhody:Stabilná práca, zaškolenie, ubytovanie....

 • Company ELAMONT a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Montá elektrických zariadení a montá elektrických rozvodov.ítanie plánov na pripojenie elektrických rozvádzaov.Firma zabezpeuje: ubytovanie, všetky náklady s dopravou a sluobné auto, pracovné odevy.Skúsenosti sú vítané .Výhody:Dlhodobá práca v stabilnej spolonosti.Monos uíva sluobné vozidlo na cestu domov z miesta práce v zahranií.Monos cestovanie po svete v dôsledku vysielania na stavby.kompletne hradené ubytovanie....

 • Company VK SYSTEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Elektrikár...

 • Company Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - Rozoberanie a skladanie elektrických komponentov koajových vozidiel - elektriiek,- oivovanie a vykonávanie napäových skúšok na vozidlách,- kompletizácia elektrických agregátov elektrikových vozidiel.Výhody:- stabilná a perspektívna práca v ambicióznej spolonosti,- k výške hodinovej brutto mzdy od 5,42 € sa vypláca 10 percent výkonnostnej odmeny t.j. od 5,96 € hod vrátane výkonnostnej odmeny . Výška mzdy sa upravuje smerom nahor poda dky praxe od dky odpracovaných rokov v DPB, a.s. a od pracovných výsledkov poda rozhodnutia nadriadených,- práca v zabehnutom kolektíve,- zamestnanecké cestovné výhody na MHD, aj pre rodinných príslušníkov,- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,- príspevok na stravovanie,- bezplatný pracovný odev a pracovné a ochranné pomôcky,- bezplatné zdravotné p...

 • Company Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - diagnostika porúch v elektronike a elektrickom príslušenstve vozidiel- kontrola a nastavovanie elektro príslušenstva vozidiel- diagnostika a opravy automatických prevodoviek autobusov- diagnostika a opravy elektronických systémov vozidiel MHD-ABS, ECAS - opravy nezávislého kúrenia a klimatizácie vozidielVýhody:- stabilná a perspektívna práca v ambicióznej spolonosti- k výške hodinovej brutto mzdy sa vypláca 10 percent výkonnostnej odmeny a výška mzdy sa bude odvíja smerom nahor aj poda dky praxe od dky odpracovaných rokov v DPB, a.s. a od pracovných výsledkov poda rozhodnutia nadriadených- monos pracova ako mechanik na vozidle pojazdnej dielne s príplatkom 1,50 € h- práca v zabehnutom kolektíve- zamestnanecké cestovné výhody na MHD, aj pre rodinných príslušníkov- príspevok na doplnkové...

 • Company OMES spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Servis gastrozariadení a práovníckej techniky,- inštalácie vekokuchynských strojov a zariadení,- servisné práce v teréne,- pripájanie VTZ aj na iné médiá (voda, odpad),- technická podpora,- komunikácia so zákazníkom,- plnenie servisného plánu,- práca v systéme ONIXVýhody:- Automobil,- MT, - notebook,- flexibilná pracovná doba....

 • Company Franke Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Zabezpeovanie prevádzkyschopnosti výrobného zariadenia na zverenom pracovisku,- zabezpeenie vasných a kvalitných odstraovaní elektrických prevádzkových porúch,- diagnostika a odstraovanie elektrických porúch na technologickom zariadení,- predkladanie návrhov na vylepšenie alebo úpravu technológie,- vykonávanie benej a preventívnej údrby technologického zariadenia,- vykonávanie evidencie zmien a porúch na zariadení,- vedenie denného záznamu opráv zariadení,- vykonávanie bených a stredných opráv na zariadeniach,- vykonávanie opráv a výmeny jednotlivých trás elektrického vedenia pre zabezpeenie výrobnej prevádzky,- vykonávaniue a odstraovanie bených elektrických porúch na  budove,- nutná odborná spôsobilos poda Vyhlášky . 508/2009 §22 alebo vyšší....

 • Company KRONOSPAN, s.r.o. in Zvolen
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Spolonos KRONOSPAN, s r.o. hadá do tímu elektro údrby šikovných absolventov strednej školy.Absolventi prejdú zaškoovacím procesom poas ktorého sa zoznámia so svojím tímom, získajú celkový prehad o spolonosti, o výrobných procesoch a hlavne o technologických zariadeniach. Po zaškoovacom procese bude ich pracovnou náplou: - komunikácia s nadriadeným,- komunikácia s kolegami z tímu údrby,- zodpovednos za elektrotechnickú údrbu, preventívnu údrbu a opravy výrobno-technických strojov v rozsahu oprávnenia a poda prideleného technologického uzla, - nastavovanie parametrov procesných liniek a strojov,- monitorovanie porúch a ich odstraovanie,- spolupodieanie sa na spúšaní nových liniek a strojov.Absolventi budú ma monos pracova s najmodernejšími technológiami v rámci drevárskeho priemyslu.Výhody:S...

 • Company ELEKTRON - SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Kompletné elektroinštalané práce, vysekávanie otvorov, rýh do stien a podláh a odblankovávanie elektrických vodiov a káblov.Výroba rozvádzaov, ítanie technickej dokumentácie a navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia.Zapájanie elektrických vypínaov, zásuviek, rozvádzaov, spínaov, prípojok, istiov, poistiek, transformátorov, svietidiel a ostatných zariadení.Diagnostikovanie a odstraovanie porúch a chýb na elektrickom vedení.Dodriavanie bezpenostných a protipoiarnych predpisov.Záujemcovia zašlú mailom ivotopis. Vybraných záujemcov oslovíme.Výhody:Po skonení skúšobnej doby zvýšenie mzdy v zmysle firemnej politiky....

 • Company P&M-Alexa, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  oprava motorových vozidielVýhody:bez výhod...

 • Company G + G Autoslužby, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Elektrikár motorových vozidiel...

 • Company RIMI-Security Bardejov, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Montá slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov a zariadení - kamerové systémy, varovné systémy, verejné osvetlenia a verejné rozhlasy, optické siete, bezpenostné systémy, riešenia SMART CITY.Práca bude vykonávaná v mestách a obciach Prešovského a Košického samosprávneho kraja.Poskytnutý NFP z EŠIF.Výhody:K základnej mzde sú ponúkané bonusy a príplatky.Zabezpeený profesijný rast prostredníctvom školení a kurzov v oblastiach:Zváranie optických sietíOvládanie pracovných plošínOsvedenie o odbornej spôsobilosti poda §21 a 24 Vyhlášky MPSVaR . 508 209 Z.z....

 • Company ŽOS Vrútky a.s. in Teplá
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Montá, oprava, výroba, údrba a skúšanie rôznych typov elektrických zariadení, motorov, generátorov, spínacích a riadiacich zariadení, elektromotorov a toivých strojov.Výhody:- základná zloka mzdy brutto a alšie odmeny 560 - 1200,- EUR- príplatky a odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy- 13. a 14. plat- vianoná odmena- preplácanie nadasov- pracovné jubileá do 800 EUR- príspevok pri narodení dieaa 300 EUR- príspevok darcom krvi do 166 EUR- teplá strava, pitný reim, cez víkend gastrolístky- organizovanie športových a spoloenských podujatí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov...

 • Company KLEMBER a SPOL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -Zabezpeenie a riadenie plynulého chodu prevádzky kávy a aju -Zabezpeenie bezchybného a plynulého chodu strojových zariadení v prevádzkach -Vykonávanie hygienicko - sanitanej innosti v priestoroch výroby-Dodriavanie hygienických predpisov-Dodriavanie stanovených technologických postupov-Zodpovednos za nepodarky a odpad vzniknutý z procesu výroby -Zodpovednos za technickú prípravu zmien sortimentu a zavádzanie nových výrobkov-Implementovanie zlepšení a optimalizácia vyuívania zdrojov-Zodpovednos za efektívnu výrobu a nárast optimálneho vyuívania výrobných kapacít-Zodpovedný za vedenie a kontrolu záznamov z monitorovania kontrolných bodov-Zodpovedný za plnenie a kontrolu nápravných opatrení, ktoré vyplynuli z previerok kvality-Zodpovedný za kontrolu záznamov o vykonaných nápravných opatrení-...

 • Company SPAREX SLOVAKIA, spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Diagnostikovanie porúch na elektrických astiach motorových vozidiel.Identifikácia závad a následné vykonávanie opráv a údrby nedostatkov na elektroinštalácii.Stanovenie najvhodnejšieho spôsobu opravy nedostatkov na motorových vozidlách.Práca s meracími, diagnostickými prístrojmi a s technickou dokumentáciou.Montovanie autoalarmov, centrálnych uzamykacích zariadení a ostatných elektronických zariadení.Dodriavanie interných predpisov a BOZP (bezpenos a ochrana zdravia pri práci)....

 • Company SPAREX SK, spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Diagnostikovanie porúch na elektrických astiach motorových vozidiel.Identifikácia závad a následné vykonávanie opráv a údrby nedostatkov na elektroinštalácii.Stanovenie najvhodnejšieho spôsobu opravy nedostatkov na motorových vozidlách.Práca s meracími, diagnostickými prístrojmi a s technickou dokumentáciou.Výhody:NADŠTANDARDNÉ mzdové ohodnotenie základ prémie - trvalý pracovný pomer- práca v mladom kolektíve- monos sebarealizácie- spolonos s 21 ronou históriou...

 • Company VINUTA spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  navíjanie cievok, magnetických obvodov...

 • Company I.K. Hofmann s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Ponúkame voné miesto vo výrobe na osadzovanie súiastok. Jedná sa o prácu v istom a príjemnom prostredí, v ktorom je k dispozícii aj klimatizácia. aká Vás kompletný systém zaškolenia. Práca je vykonávaná v stoji na 3 zmeny. K základnému platu prislúchajú aj mesané prémie, vianoný a letný bonus.Od uchádzaov oakávame min.stredoškolské vzdelanie (v odbore elektrotechnik - aj absolvent), zrunos pri základných úkonoch, samostatnos a ochotu v prípade potreby pracova aj nadas....

 • Company PROMAX P, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Stretnutie u zamestnávatea je potrebné si dohodnú vopred telefonicky.Po ukonení skúšobnej doby bude mzda zvýšená.Výhody:bez výhod...

 • Company AI ENGINEERS CROWD, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Elektro konštrukné montáne práce na zariadeniach výrobných liniek, rozvádzaoch, elektrické obvody a rozvody, diagnostika porúch, slaboprúd, silnoprúd. Študijný odbor Elektrikár, platná Vyhl. . 508/2009 Z.z. § 21, VP sk. B.Výhody:ubytovanie...

 • Company REGADA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Do nášho tímu hadáme nového kolegu/kolegyu ktorý:- sa nauí montova naše výrobky,- bude zapája komponenty, na základe schémy,- vie spájkova,- niie je mu cudzia manuálna prácaVýhody:K tomuto pracovnému miestu ponúkame:- plat v závislosti od pracovného výkonu,- rôzne druhy príspevkov nad rámec zákona,- voné dni nad rámec zákona,- firemné akcie,- vzdelávanie po odbornej a osobnostnej stránke,- rotáciu aj na iných pozíciách,- rodinné zázemie,- zauenie na pracovnú pozíciu....

 • Company KM - JOB s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pracovník údrby - prevádzkový elektrikár, oprava strojov, zariadení a priestorov v spolonosti.Výhody:Benefity v rámci Podnikovej kolektívnej zmluvy zamestnávatea, prémie, odmeny....

 • Company ContiTrade Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  -výkon v autoservise (meranie a nastavenie geometrie, istenie klimatizácie, výmena oleja, nastavenie svetiel, výmeny a opravy podvozkových astí, servisné prehliadky)-výkon pneuservisných inností v osobnom a nákladnom servise (montá, demontá, opravy pneumatík a duší, vyvaovanie)...

 • Company Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  iados o prijatie do zamestnania a ivotopis zasla na mail. adresu: , alebo poštou na adresu zamestnávatea. Oprava elektrických zariadení vozidiel MHD....

 • Company IZOCAR s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Výroba a montá nadstavieb na motorové vozidlá, zapojenie elektroinštalácie. ...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  PRIJÍMAME do tímu šikovného kolegu, ktorého pracovná nápl bude oprava, montá a demontá všetkých druhov oznamovacích a zabezpeovacích systémov okrem poítaových systémov.Výhody:PONÚKAME:-základná mzda 850 € mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu -stabilná práca na trvalý pracovný pomer-práca na jednu zmenu -pracovná zmluva na dobu neuritú GARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronické karty na stravovanie nad 11 hodín pracovnej zmeny - nárok na druhé hlavné jedlo VZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v prá...

 • Company SERVICES & CONSULTING s. r. o in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Elektroinštalané práceVýhody:Diéty 45 eur de...

 • Company Embraco Slovakia s.r.o. in Dobrá
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Pracovná pozícia zodpovedá za údrbu výrobných strojov a zariadení v závode s cieom zabezpei ich poadovaný technický stav a prevádzkychospnos s ohadom na bezpenos, kvalitu, ivotné prostredie, náklady a produktivitu.- dobrá orientácia pri práci s technickou dokumentáciou strojov a zariadení,- praktické zrunosti v oblasti elektrotechniky,- riešenia porúch a anomálií strojov a zariadení,- poznanie základných princípov pneumatiky a elektromechaniky.Paragraf 22Výhody:- príspevok na stravovanie nad rámec zákonnej povinnosti - štandardné menu za 0,54 € monos výberu z 5 jedál ;- príspevok na cestovné vo výške 50percent z miesta trvalého alebo prechodného pobytu;- zavy na nákup produktov spolonosti Whirlpool a u alších partnerov napr. CBA karty ;- odmena pri pracovnom a ivotnom výroí;...

 • Company TROLIGA BUS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Vykonávanie kontroly, údrby, diagnostiky a nastavovanie elektrických a elektronických systémov automobilov. Realizuje technické kontroly na elektrických zariadeniach motorového vozidla a do motorových vozidiel montuje elektrické príslušenstvo.Výhody:Mzdové ohodnotenie poda skúseností a schopností :Absolvent: 600-700 EURSkúsený prax min. 1 rok pre slaboprúd – opravy automobilov, 2 roky pre silnoprúd : 1000-1500 EUR- v rámci dohody monos zamestnania na ivnos- v prípade potreby zabezpeenie ubytovania...

 • Company HanyTech s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Samostatná práca pri montái a servise GPS monitoringu s monitoringom PHM u našich zákazníkov v rámci SR. Elektr. minimum poda § 21, §22, §23. Pracovný týde 4 dový.Výhody:Ponúkame adekvátne ohodnotenie za vykonanú prácu, stravné lístky, prémie....

 • Company DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Oprava, servis poškodených astí stavebných strojov....

 • Company El. systémy s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Elektroinštalané práce...

 • Company VULKAN PARTIZÁNSKE a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Elektromechanik.Údrba a oprava elektroastí a mechanických astí strojov a zariadení.Výhody:bez výhod...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical mechanics and fitters Edit filters