Jobmonitor. Search results for Electrical mechanics and fitters

29 Jobs found

Used filters:
 • Electrical mechanics and fittersx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company Manuvia Jobliner, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  - vizuálna kontrola správnosti a úplnosti dielov- montá dielcov a strojárenských skupín a podskupín poda technických výkresov, technologických postupov a pokynov samostatného montéra- evidencia vlastných montánych hodín na konkrétnom projekteVýhody:- práca v dynamickej spolonosti- práca v jednozmennej prevádzke- dobré finanné ohodnotenie- obedy zabezpeené v jedálni- stravné lístky v hodnote 3,83€ zamestnanec si hradí 1,72€ - pravidelné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia- monos profesionálneho rastu a sebarealizácie- sociálny program rekreané poukazy, vstupenky na podujatia ...

 • Company Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - vykonáva prehliadky, údrbu a opravy elektrických zariadení v rozsahu svojich oprávnení- dbá o bezpenú, spoahlivú a hospodárnu prevádzku s dodraním všetkých platných vyhlášok, predpisov a noriem- pravidelne kontroluje zdravotnícke prístroje, plánuje opravy a zabezpeuje údrbu zdravotníckej techniky systémom komplexnej údrby a dielenských opráv- vedie technickú dokumentáciu zdravotníckych prístrojov, pasporty a technické karty zdravotníckej techniky v prevádzke a balneoprevádzke- vykonáva a zabezpeuje oivenie a nastavenie zdravotníckych prístrojov elektronického charakteru, ktoré nie je moné zabezpei servisne- zabezpeuje komplexný servis technologických zariadení - Tomesa,Whirlpool, Rehabilitaný bazénVýhody:pracovná doba priemerne 40 hod. týde s monosou vyuitia konta pracovného asupráca v...

 • Company UNIASFALT s.r.o. in Martin
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Elektrikár, elektrotechnik elektro 24 V / 230 V / 400 V –Elektrotechnik s oprávnením §23 vyhlášky 508 / 2009.Obsluha Velína výrobne asfaltových zmesí.Prax v inštaláciách, opravách elektrických a elektronických zariadení.Riešenie problémov, diagnostika, opravy, inštalácie.Mechanická zrunos, opravy zariadení.Zváraský preukaz výhodou.Strojnícky preukaz, vodiský preukaz C výhodou.Anglický alebo nemecký jazyk – základy,OS Windows – základy,Dochvínos, zodpovednos, ochota pracova nadas.Ponúkané benefity, mzda a nápl práce:Práca vo výrobni asfaltových zmesí, práca vo Velíne výrobne, obsluha výrobne z Velína.Mzda 7,39 eur na hodinu v hrubom brutto,(v tom je: základná mzda/hod + výkonnostné + prašné)To je cca 1234 Eur v hrubom mesane(pri 167 hodinách),Práca od 7:00 do 15:30 – plus flexibilita poda ...

 • Company Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  majster odbornej výchovy pre  elektrotechnické predmety...

 • Company Van Doren Engineers Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Montá elektrických rozvádzaov z pripraveného materiálu, poda poskytnutej dokumentácie....

 • Company TWIN autosúčiastky, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - výroba, montá a údrba elektrotechnických zariadení- jazda na dodávke do 3,5 t...

 • Company Interwork, s.r.o. in Iňa
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Spolonos INTERWORK ponúka prácu pre elektrikárov a mechanikov* (Francúzsko) - automobilový priemysel*priemyselná montá - výmena robotov, (demontá/montá, práca vo výškach) ...*výhoda: VZV, plošina*slovenská pracovná zmluva*ubytovanie hradené*plat od 10 eur/h (poda profilu a skúseností)V prípade záujmu prosím nám pošlite ivotopis na uvedenú mailovú adresu prípadne telefonicky nás kontaktujte na 033/5936424 alebo 0917104168...

 • Company HESTA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - kontrola a údrba elektrických zariadení- údrbárske práce – zabezpeenie starostlivosti údrby strojov a opráv- operatívne riešenie vzniknutých problémov a poiadaviek- alšie innosti s prevádzkou a údrbou objektovVýhody:- stravné lístky vo výške 4 € stravovacia karta - príspevok do DDS- motivané odmeovanie na základe výsledkov...

 • Company VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - Kvalifikovaný odborník, ktorý vykonáva výmenu sortimentu, jeho zábeh, zmenu balenia, plánované revízie, opravy a preventívnu údrbu zariadení.Výhody:Stabilné a perspektívne zamestnanie v zahraninej spolonosti s dlhoronou tradíciou výroby skla s monosou kariérneho rastuVernostný príspevokPríspevok spolonosti na doplnkové dôchodkové sporenie – 3. pilierPeané odmeny pri pracovných jubileáchOdchodné pri odchode do dôchodku nad rámec zákonaDotácia na rekondiný pobyt pracovníkom na rizikových pracoviskáchPríspevok na rehabilitano-kúpený pobyt pre všetkých zamestnancovBezplatné jazykové vzdelávanieZavy na produkty spolonostiStravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení a príspevok na pitný reim...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Nemecká
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednostiÚdrba, oprava prekladacích zariadení na prekládku kontajnerov so špecializáciou na autoelektriku. Od uchádzaa poadujeme okrem benej opravárenskej innosti ovláda prácu s diagnostickými prístrojmi aj na diagnostiku spaovacích motorov.alšie podrobnosti budú prezentované na osobnom pohovore.Zamestnanecké výhody, benefity- stravné plne hradené zamestnávateom nad rámec zákona- zázemie a stabilita vekej medzinárodnej spolonosti- perspektívna práca v modernej spolonosti- poskytujeme kompletné zaškolenie- priateský a profesionálny kolektívInformácie o výberovom konaníakujeme všetkým uchádzaom za prejavený záujem.Pošlite nám prosím Vaše CV na: " target="_blank" rel="nofollow">  V predmete mailu oznate prosím názov pozície. Všetky iadosti podrobne vyhodnotíme a le...

 • Company METRANS /Danubia/, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Údrba, oprava prekladacích zariadení na prekládku kontajnerov so špecializáciou na autoelektriku.Od uchádzaa poadujeme okrem benej opravárenskej innosti ovláda prácu s diagnostickými prístrojmi aj na diagnostiku spaovacích motorov.alšie podrobnosti budú prezentované na osobnom pohovore.Výhody:- po zauení zvýšenie platu kvartálne odmeny do výšky 2 základných platov rone- stravné plne hradené zamestnávateom nad rámec zákona- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania plne hradené zamestnávateom- poskytujeme kompletné zaškolenie- zaruujeme stabilitu vekej medzinárodnej spolonosti- tímovos - sme mladý, priateský kolektív...

 • Company ZKW Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Údrba a opravy technických systémov, u nás sú to vstrekovacie lisy, pokovovacie zariadenia, pieskovacie zariadenia, montáne linky a lakovacie linky- Vykonávanie operatívnej a preventívnej údrby- Vykonávanie mechanickej a elektrickej údrby- Zabezpeenie plynulého chodu výroby- Tímová práca naprie oddeleniami výrobyVýhody:Finálna mzda sa odvíja od skúseností a znalostí a je predmetom individuálnej ponuky- Stabilná práca v medzinárodnej spolonosti s najmodernejšími technológiami- Stravovanie priamo v podnikovej jedálni, kde máme na výber menu zo 4 jedál za sumu 0,69 EUR- Príspevok na dopravu alebo vyuitie našej autobusovej dopravy z 9 smerov - 13. plat kadorone - 14. plat po odpracovaní 5 rokov- 13 percent variabilná odmena od 2.mesiaca- Práca v nepretritej prevádzke - Firemné akcie- Príspev...

 • Company SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Elektroúdrba strojov, zariadení, budovy, zavádzanie elektroinštalácií...Výhody: bonusy a odmeny v závislosti od skúseností kandidáta - Vianoný bonus - Kvartálne odmeny- Príspevok na dopravu - Dochádzkový bonus- Bonus za odracované roky- Príplatky za bonus,nadas, sviatok, víkend nad rámec Zákonníka práce- Odmeny za zlepšovacie návrhy- Odmeny pri pracovných jubileách- Odmeny pri osobných jubileách sobáš, narodenie dieaa.... - Odmeny pre darcov krvi- Bohatý sociálny fond...

 • Company AUTOŠTÝL, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  -    diagnostika, merania, identifikácia porúch-    urenie rozsahu opravy a definovanie náhradných dielov-    vykonávanie zvolávacích akcií na vozidlách-    montá doplnkov-    dodriavanie stanovených technologických postupov poda noriem výrobcu-    spolupráca s prijímacím technikom -    úas na školeniach znaky...

 • Company SERVICES - CONSULTING, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Elektroinštalané práce.Výhody:Diety...

 • Company MPC CESSI a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - Odstraovanie mimoriadnych porúch na el. zariadeniach,- vykonávanie preventívnych údrbárskych zásahov,- vykonávanie opráv strojov,- denné kontroly zariadení - preventívna údrba.Výhody:Okrem základnej zloky mzdy ponúkame zaujímavé motivané prémie a príplatky nad rámec Zákonníka práce: Hrubá mzda sa môe tým výrazne zvýši....

 • Company Tomra Sorting s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  •Vykonáva mechanickú a elektronickú montá strojov a ich podskupín, testovanie a balenie•Rieši operatívne problémy oddelenia poda svojich schopností a vedomostí a nastaveného eskalaného systému• Dodriava istotu a poriadok na pracovisku a v ostatných výrobných aj nevýrobných priestorov• Vykonáva inú prácu poda pokynov nadriadeného na pracovisku • Realizuje aktivity zabezpeujúce plnenie KPI ukazovateov vyplývajúcich z hodnotiaceho pohovoru• Neustále sa zlepšuje vo svojej práci a odborne sa vzdeláva vzhadom na potreby zamestnávatea• Spolupracuje na príprave reportov výroby poda potreby• Zabezpeuje zvyšovanie efektivity práce a kvality• Dodriava výrobný plán• Zúastuje sa pracovných porád s nadriadenými•Dodriava zavedené nástroje vo výrobnom procese - KANBAN, 5S a všetky, ktoré sú internými sy...

 • Company FORTISCHEM a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - zabezpeenie funknosti a spoahlivosti meracej a regulanej techniky- identifikácia porúch, opravy meracích a regulaných obvodov- konfigurovanie inteligentných snímaov a programovatených regulátorov- konfirmácia a metrologická kontrola obvodov- spolupráca s pracovníkmi výroby pri identifikácii porúch na zariadeníVýhody:- príplatky za odpoludajšiu zmenu - nad rámec zákona- príplatky zmenové za prácu v noci, sobotu a nedeu- dochádzkový bonus- úas zamestnávatea na doplnkovom dôchodkovom sporení- sociálny program pre zamestnancov- stravovanie zabezpeené v podnikovej jedálni...

 • Company ADECCO Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Pre nášho klienta-stabilnú medzinárodnú spolonos v oblasti automotive hadáme šikovného TECHNIKA ÚDRBY.Práca na tejto pozícii zaha:• okamitá reakcia na anomálie strojov a zariadení a ich detailná analýza• odstránenie poruchy stroja so zameraním na bezpenos a spoahlivos stroja• zaznamenávanie porúch do EWO dokumentu s plnou analýzou poruchy• dodriavanie eskalaného plánu• dohliada nad vykonaním validácie po kadom zásahu do stroja• nastavovanie stroja dodriavaním overených postupov poda aktuálnej dokumentácie• odstraovanie všetkých abnormalít strojov• podieanie sa na strategických projektoch• aktívne pouívanie WCM nástrojov• vykonávanie preventívnych aktivít poda plánov a checklistov• hlásenie a zaznamenávanie nedostatkov poas vykonávania preventívnych aktivít• vykonávanie pridelených úloh svo...

 • Company Siluma, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  vykonávanie bebej údrby v kovovýrobe, mechanická oprava a údrba strojov a zariadení (oprava úsiek, bená oprava elek.zariadení...

 • Company Ministerstvo obrany Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  Vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel, elektroinštalácie a ich opravy. Odstraovanie drobných porúch motorových vozidiel. Vedenie a bená údrby sluobného motorového vozidla....

 • Company STELLa-Zámočníctvo, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Elektrikár- údrba strojov...

 • Company LOWA PRODUCTION s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  Hadáte si prácu a chcete rozšíri svoje zrunosti? Pridajte sa k nám! Úspech našej spolonosti závisí od skúseností a motivácie našich zamestnancov, preto je našim záväzkom ich rozvoj. Cieom spolonosti LOWA PRODUCTION s.r.o. je umoni zamestnancom pracova o najlepšie, rozvíja ich vlastný potenciál a napa pracovné ambície.Je tu príleitos pre Vás!Vašou pracovnou náplou bude:• Zabezpeova plynulú prevádzku, údrbu a modernizáciu elektronických vybavení výrobných liniek;• zabezpeova opravu a montá elektronických astí strojov a zariadení;• rieši okamité technické výpadky a poruchy na elektronickom zariadení;• vykonáva diagnostiku poruchy, merania;• pracova poda schém zapojení, technických výkresov a špecifikácií zariadení.Výhody:o Vám vieme ponúknu ?- Atraktívne platové ohodnotenie- Dochádzkový bonus...

 • Company Slovenská Grafia a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Elektronická údrba výrobných zariadení:•výkon plánovanej údrby elektronických astí výrobných zariadení,•odstraovanie nahlásených elektronických porúch,•odstraovanie revíznych nedostatkov zistených revíznym technikom,•spracovanie návrhov na nákup náhradných dielov,•oprava náhradných dielov,•dodriavanie technologických a pracovných postupov,•výkon roných kontrol prenosných elektrických zariadení poda zoznamu.Výhody:Mesaná mzda od 1 250 € vrátane príplatkov do 150 € - motivaná prémia, odmeny - mimoriadne, pri pracovných a ivotných jubileách poda kolektívnej zmluvy- zabezpeené stravovanie - príspevky v cene hlavného jedla- zaškoovanie, monos profesionálneho rastu- monos poskytnutia príspevkov na bývanie- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a za odporuenie nového zamestnanca...

 • Company Slovenská Grafia a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Manipulácia a údrba na zariadeniach vysokého a nízkeho napätia,• manipulácia a údrba zariadení pre výbuch,• výkon plánovanej údrby elektrickej asti výrobných zariadení,• odstraovanie nahlásených elektrických porúch,• odstraovanie revíznych nedostatkov zistených revíznym technikom,• spracovanie návrhov na nákup náhradných dielov,• oprava náhradných dielov,• dodriavanie technologických a pracovných postupov.Výhody:Mesaná mzda od 1 250 € vrátane príplatkov do 150 € - motivaná prémia, odmeny - mimoriadne, pri pracovných a ivotných jubileách poda kolektívnej zmluvy- zabezpeené stravovanie - príspevky v cene hlavného jedla- zaškoovanie, monos profesionálneho rastu- monos poskytnutia príspevkov na bývanie- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a za odporuenie nového zamestnanca...

 • Company 3 D - DIANIŠKA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  elektromechanik pri výrobe nn rozváVýhody:bez výhod...

 • Company ZVS holding, a. s. in Lišov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  -Preventívna elektroúdrba. -Elektro opravy obrábacích strojov, lisov a ostatných zariadení prevádzky Snina.-Ostatné práce súvisiace s innosou údrbár.Výhody: 30percent variabilná zloka mzdy ku ponúkanému základu spolu 5,00 eur hod - Stabilné zamestnanie v dynamicky sa rozvíjajúcej spolonosti.- Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.- Príspevok na dochádzanie do zamestnania.- Dochádzkový bonus - vyplácaný mesane.- Príspevok na Vianoce a letnú dovolenku.- Odmena pri ivotnom jubileu.- Doplnkové dôchodkové sporenie.- Zabezpeené stravovanie v areáli spolonosti.- Individuálny benefitný úet.- Firemné akcie, športový de, vianoný veierok, voné a zvýhodnené vstupenky na kultúrne a športové podujatia....

 • Company ADECCO Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Pracovná pozícia je obsadzovaná pre nášho overeného klienta z výrobnej oblasti kompresorov.Ak ste sa stretli s diagnostikou na PLC (Simatic alebo TIA portály), máte vyhlášku §21, §22 alebo §23 tak sa neváhajte ozva !Hadáme absolventov, ale aj skúsených elektrikárov :)- vykonávanie opráv a nastavenie elektrického zariadenia vo výrobe- zabezpeenie prevádzky a údrby výrobného zariadenia- evidencia porúch v elektronickom systéme- riešenie okamitých technických výpadkov a porúch- diagnostika porúch na PLC - potrebné sú základné znalosti (vyššie znalosti = vyššie ohodnotenie), iba diagnostikovanie- vyhadávanie chýbVýhody:930 EUR mesiac. Uvedená mzda je orientaná ! Výška mzdy závisí od skúsenosti a znalosti kandidáta !!! Priemerná mzda: absolvent od 930-1 050€, skúsení údrbári aj 1 400€ Brutto.- ...

 • Company Dodo Cars s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Vykonávanie mechanických, diagnostických a auto elektrikárskych prác poda doporuených technologických postupov....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical mechanics and fitters Edit filters