Jobmonitor. Search results for Electrical engineers

10 Jobs found

Used filters:
 • Electrical engineersx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company Incap Electronics Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - zabezpeenie technologickej prípravy testovacích zariadení pre nové projekty- zlepšovanie technického stavu a prestavba súasných testovacích systémov- návrh a vykonávanie konštrukcie resp. úprava testovacích zariadení a testovacích programovVýhody:- práca v stabilnej spolonosti a kolektíve - príjemné pracovné prostredie- predpoklad predenia pracovnej zmluvy na dobu neuritú- alšie informácie dostane kandidát pri osobnom pohovore...

 • Company COSMO ELECTRONICS EURO, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  +analýza chybovosti a odstraovanie závad na elektrotechnických výrobkoch+dodriavanie procesov a štandardov kvality+školiaca a kontrolná innos...

 • Company EKOM spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Slovenská spolonos pôsobiaca na domácom i zahraninom trhu viac ako 25 rokov hadá konštruktérov s technickým zameraním v odbore elektro, ktorí chcú rozvíja svoje konštruktérske cítenie a schopnosti. Ponúkame monos sebarealizácie, osobného rastu a alšieho vzdelávania v odbore.Pozícia je vhodná aj pre absolventov VŠ.Prax v oblasti konštrukcie elektrických zariadení je výhodou.Nápl práce:1. návrh elektrických asti výrobku, optimalizácia vzhadom k zaaeniu, návrh obvodov s PLC2. návrh výrobku v súlade s poiadavkami technických noriem3. spracovanie zadania pre skúšky výrobku a spolupráca pri jeho skúškach a overovaní4. spracovanie výkresovej a písomnej dokumentácie výrobku5. spracovanie dokumentov manaérstva rizika pre oblas zdravotníckej techniky6. vedenie agendy k úlohePoadujeme:1. znalos sw AU...

 • Company Muehlbauer Automation s.r.o. in Sap
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  -Analýza poiadaviek na výskum a vývoj nových objednávok-Príprava technickej špecifikácie a pracovného procesu-Konzultácia alších krokov s kolegami z rôznych oddelení-Pouitie SAP z hadiska komunikácie a tvorby siete-Návrh mechanických astí, modulov a zostáv v 2D a 3D-Komunikácia s ostatnými zainteresovanými stranami-Práca v SolidWorksVýhody:- min. mzdu na danú pozíciu uvádzame od 1000€ brutto, avšak v závislosti od skúseností vieme ponúknu aj vyššiu mzdu- 13ty plat dochádzkový dovolenkový bonus - flexibilná pracovná doba- preplácané jazykové kurzy 150€ semester - kadoroné prehodnocovanie platu- balík sociálnych benefitov pri svadbe, narodení dieaa, pracovné, ivotné jubileá - teambuildingové akcie pre zamestnancov i rodinných príslušníkov- stravné lístky v hodnote 4,20€ de...

 • Company Muehlbauer Automation s.r.o. in Sap
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  -Analýza poiadaviek na výskum a vývoj nových objednávok-Príprava technickej špecifikácie a pracovného procesu-Konzultácia alších krokov s kolegami z rôznych oddelení-Pouitie SAP z hadiska komunikácie a tvorby siete-Dizajn mechanických astí, modulov a zostáv v 2D a 3D-Komunikácia s ostatnými zainteresovanými stranami-Práca v SolidWorksVýhody:- min. mzdu na danú pozíciu uvádzame od 1400€ brutto, avšak v závislosti od skúseností vieme ponúknu aj vyššiu mzdu- 13ty plat dochádzkový dovolenkový bonus - flexibilná pracovná doba- preplácané jazykové kurzy 150€ semester - kadoroné prehodnocovanie platu- balík sociálnych benefitov pri svadbe, narodení dieaa, pracovné, ivotné jubileá - teambuildingové akcie pre zamestnancov i rodinných príslušníkov- stravné lístky v hodnote 4,20€ de...

 • Company Mitsubishi Electric Europe B.V. - organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Programovanie, Konfigurácia riadiacich systémov – PLC, SCADA - Návrh nového riešenia a implementácia definovanej funkcionality do riadiaceho systému s vyuitím produktov a riešení Mitsubishi Electric a partnerov- Poskytovanie komplexných odborných konzulácií pre zákazníka- Aktívna úas pri nasadzovaní systémov do prevádzky u zákazníka (pracovné cesty do Európy)- Príprava testov a testovanie jednotlivých astí systému- Uvádzanie zariadení do prevádzky- Analýza a riešenie problémov z testovacej alebo ivej prevádzky- Programovanie PLC riadiacich jednotiek, systémov riadenia Motion, operátorských panelov HMI, konfigurovanie servo systémov, frekvenných meniov, pripojenie ku komunikanej sieti, podpora implementácie aplikácií ...

 • Company VUJE, a.s. in Ruská
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  •vývoj elektrickej asti a PLC systémov manipulátorov a jednoúelových zariadení pre nedeštruktívne skúšanie a údrbu komponentov jadrových elektrární,•návrh a tvorba elektrotechnickej dokumentácie v CAD systéme (PADS) a sprievodnej technickej dokumentácie zariadení pre nedeštruktívne skúšanie a údrbu komponentov jadrových elektrární pre odberateov na území SR, R, Maarska, Ukrajiny a Ruska,•spolupráca pri vývoji PLC SW,•úas na inštalácii, oivovaní a skúškach nových zariadení vo VUJE, a. s.,•úas pri odovzdávaní zariadení, na školeniach obsluného personálu zariadení a technickej pomoci u odberateov,•operatívne riešenie problémov, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkou vyvíjaných zariadení,•spolupráca s konštruknou skupinou.Výhody:-k ponúkanej mzde má zamestnanec priznané rozpätie vo výške 200...

 • Company Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  zlepšovanie procesov a zavádzanie nových technológií vo výrobnom závodeVýhody:preplácané nadasy, dochádzkový bonus, príspevok na stravné, sprostredkovanie ubytovania, autobusová doprava do zamestnania...

 • Company COSMO ELECTRONICS EURO, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  riadenie procesov kvality v elektrotechnickej výrobe,školiaca a kontrolná innos...

 • Company EGEM s.r.o. organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Kontaktná osoba p. Eva Menderová/personalistka, tel. kontakt: +421 902 962 916, e-mail.: iadame uchádzaov, aby ivotopis zasielali mailom. Inndividuálny osobný pohovor bude na základe nášho oslovenia vybraných kandidátov. Pracovná pozícia: projektant Nápl práce: projekné práce elektro. Poiadavky na uchádzaa: - min. úplné stredné odborné vzdelanie - študijný odbor energetika, elektrotechnika - PC znalosti: word, excel, outlook elementárna úrove, Autocad - pokroilá úrove. - osvededenia: vyhláška 508/2009 §21 - VP skupiny: BVýhody:13. plat, roné odmeny, zázemie v stabilnej firme, príspevky zo SF....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical engineers Edit filters