Jobmonitor. Search results for Earthmoving and related plant operators

25 Jobs found

Used filters:
 • Earthmoving and related plant operatorsx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. in Zemné
  25.09.2021

  Obsluhovanie stavebných strojov a mechanizmov.Vykonávanie stavebných prác poda pokynov stavebného majstra.Kontrolovanie technického stavu zverených stavebných strojov a mechanizmov.Vykonávanie jednoduchých opráv a údrby zverených stavebných strojov a mechanizmov.erpanie pohonných hmôt do zverených stavebných strojov a mechanizmov....

 • Company ENIMEDICAL a. s. in Zemné
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Obsluha stavebných strojov...

 • Company ALAS SLOVAKIA, s.r.o. in Zemné
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Obsluha a údrba technologickej linky pri abe štrkopiesku a obsluha elného nakladaa.Výhody:- výkonnostné prémie 25percent sú vyplácané mesane, ie mesaná mzda s prémiami sa obyajne pohybuje v rozpätí 970 - 1067 eur- mzda závisí aj od vzdelania a praxe uchádzaa a môe by aj vyššia- 13. a 14. plat po odpracovanom roku a v prípade dobrých hospodárskych výsledkov firmy- monos sporenia s príspevkom zamestnávatea - tretí pilier- de vona naviac a alšie benefity poda kolektívnej zmluvy- firemné akcie- gastrokarta- nápoje na pracovisku...

 • Company HANA-trans, s. r. o. in Zemné
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Riadenie kopacieho zariadenia - Udriavanie interiéru a exteriéru vozidla v reprezentatívnom stave - Nahlasovanie porúch a opotrebenia automobilu nadriadenému pracovníkovi- Vedenie knihy jázdVýhody:- Na základe preukázaných zruností, prípadne po uplynutí skúšobnej doby, sa mzda navyšuje odmeny...

 • Company SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik in Zemné
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Riadenie, obsluha a bená údrba strojov a vozidiel o výkone motora nad 30kW výkonu- Obsluha a bená údrba mechanických a elektrických astí triedia a drvia- Montá, kontrola, nastavenie, demontá, úprava a výmena dielov dopravných prostriedkov a strojov- Zodpovednos za technický stav a úplnos dopravných prostriedkov a strojovVýhody:- Vysunuté pracovisko - Kameolom Devín.-5 dní dovolenky navyše.-Kvartálne osobné ohodnotenie.-Dlhodobo stabilná pozícia.-Stravné v hodnote 4€ hradené do výšky 3,50€ zamestnávateom.-Príspevok na rekreáciu zamestnancov.-Príspevok zo sociálneho fondu.-Doplnkové dôchodkové sporenie, zamestnávate prispeje 3percent z vymeriavacieho základu zamestnanca.-Náhrada príjmu pri doasnej práceneschopnosti zamestnanca – za prvých 10 dní 60percent denného vymeriavacieho základ...

 • Company AGRO CS Slovakia, a.s. in Zemné
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - obsluha kolesového nakladaa a ostatných triediacich zariadení- spracovanie materiálu v procese kompostovania a výroby substrátov- bená prevádzková starostlivos o strojné zariadeniaVýhody:-pracovný pomer na dobu uritú na obdobie dvanástich mesiacov s následným predením pracovného pomeru na dobu neuritú-motivaná prémiová zloka-zázemie stabilnej nadnárodnej spolonosti-firemné akcie-projekt zdravia a alšie benefity zo sociálneho fondu-zamestnanecké zavy na produkty AGRO CS-projekt naturálie - produkty AGRO CS v stanovenom objeme na rok-firemné dareky- preplácanie nákladov na dopravu do práce...

 • Company Doprastav, a.s. in Zemné
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Hadáme šikovných a flexibilných strojníkov.- obsluha baraniacej súpravy na zatkanie oceových profilov do terénu- obsluha vrtných strojov- plnenie alších úloh poda pokynov nadriadenéhoJedná sa o prácu na týdové turnusy, zabezpeujeme ubytovanie a dopravu na stavbu.Hlavné pracovisko sa nachádza v Bratislave + pracovník cestuje poda aktuálnej stavebnej zákazky v rámci Slovenskej republiky.MZDOVÉ PODMIENKY (brutto) od 5,70 - 7,00 EUR/hod. + príplatok v závislosti od obsluhovaného zariadenia.S úspešným uchádzaom je moné dohodnú aj vyššie mzdové podmienky v závislosti od predošlých skúseností a osobnostných predpokladov na danú pozíciu.Výhody:- práca v stabilnej slovenskej spolonosti s dlhoronou tradíciou- motivujúce pracovné prostredie- príspevok zamestnávatea na doplnkové dôchodkové sporenie- p...

 • Company ARMOD, s. r. o. in Bratislava
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Práca vykonávaná na zemných strojoch, pásových, kolesových, na špeciáloch.Práce pri opravách komunikácii v meste Bratislava + okolie.Výkon práce nie je viazaný na konkrétnu adresu, ale na celý okruh mesta Bratislava.Výhody:Interné školenia. Dlhodobá práca. Zabezpeenie ubytovanie....

 • Company ARMOD, s. r. o. in Bratislava
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Práca vykonávaná na zemných strojoch, pásových, kolesových, na špeciáloch.Práce pri opravách komunikácii v meste Bratislava + okolie.Výkon práce nie je viazaný na konkrétnu adresu, ale na celý okruh mesta Bratislava.Výhody:Interné školenia. Dlhodobá práca. Zabezpeenie ubytovanie....

 • Company Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. in Zemné
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  práce súvisiace s prevádzkou skládky odpadov:- obsluha strojov /kompaktor, kolesový naklada/- obsluha mostovej váhy- evidencia odpadov v IS (práca s PC)- udriavanie poriadku, pravidelné istenie priestorov skládky, vrátane prístupových a skládkových komunikácií, istenie rigolov- strojné a runé kosenie- starostlivos o poriadok a istotu priestorov administratívnej budovyVýhody:-práca v stabilnej spolonosti-alšie mzdové podmienky - pohyblivá zloka mzdy vyplácaná na mesanej báze základná do 1,17 eur hod a motivaná do 1,17 eur hod -dochádzkový bonus za kadú odpracovanú hodinu vo výške 10percent z priemernej mzdy zamestnanca -príspevky na DDS-príspevky na stravovanie a alšie príspevky zo SF...

 • Company Agro Ladzany s.r.o. in Zemné
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Operátor stavebných strojov a mechanizmov riadi a vedie rôzne pracovné stroje a mechanizmy v stavebníctve.Výhody:Plus monos navýšenia mzdy o 4,-eur za hodinu vo forme pohyblivej iastky....

 • Company Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o. in Zemné
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  pokladanie asfaltových zmesí (strojník na finišér)...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Zemné
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:- riadenie, obsluha a údrba pracovných strojov a zariadení vrátane odstraovania závad a kontroly chodu a výkonu, napr. miešacích súprav pre výrobu zmesí rôzneho zloenia, erpacích súprav na dopravu, ukladanie betónových zmesí a malt, lopatových rýpadiel, pásových traktorov a ahaov, dozerov a pod.- riadenie a opravy dobývacích a zakladacích vekostrojov všetkých typov, organizovaní prác pri bených, stredných opravách strojov a mechanizmov.Výhody:PONÚKAME:- základná mzda 840 € mes. brutto ostatné zloky mzdy- stabilná práca na trvalý pracovný pomer- práca na jednu zmenu- pracovná zmluva na dobu neuritúGARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodin...

 • Company OPTI - WER, s.r.o. in Zemné
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Obsluha stavebných strojov....

 • Company MURAS s.r.o. in Zemné
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  strojník bagrista...

 • Company DOLVAP, s.r.o. in Zemné
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Zabezpeuje plnenie nakládky a expedície, vykonáva preventívnu starostlivos o vozidlá a stroje, pravidelne kontroluje technický stav vozidiel a strojov, zúastuje sa pravidelne predpísaných školení.Výhody:Po zaškolení na pracovné miesto zvýšenie mzdy, bonusy a benefity závodné stravovanie, pevná pracovná doba, odmena za odpracované roky, príspevok na rekreáciu, odmena pri ivotnom a pracovnom jubileu, mikulášske predstavenie a balíky pre deti, odmena za hospodársky výsledok ....

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Zemné
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - Vodi nakladaa, bagra – 25tVýhody:- mzda 12,50 € hod brutto 30 € de netto - príplatky – 25 percent nadasy, 25 percent noná, 50 percent nedea, 100 percent sviatok- 3 zmenná prevádzka – 6:00 – 14:00, 14:00 – 22:00, 22:00 – 6:00- týdenné zálohy - ubytovanie si hradí zamestnanec- dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti- nárok na dovolenku- podpora od našeho tímu...

 • Company Pavol Hoferica in Zemné
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Výhody: diéty, stravné lístky...

 • Company VHS-DaM, s.r.o. in Zemné
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  obsluha stavebných strojov poda získaných oprávnení...

 • Company VHS-DaM, s.r.o. in Zemné
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  oprava stavebných vozidiel a strojov...

 • Company Gergely Bese - B & F Servis in Zemné
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Prijmeme šikovného bagristu s praxou na výkopové práce s bagrom JCB.Výhody:stravovanie...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Zemné
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Vodi nakladaa, bagra – 25t.Výhody:- mzda 12,50 € hod brutto 30 € de netto - príplatky – 25 percent nadasy, 25 percent noná, 50 percent nedea, 100 percent sviatok- 3 zmenná prevádzka – 6:00 – 14:00, 14:00 – 22:00, 22:00 – 6:00- týdenné zálohy - ubytovanie si hradí zamestnanec- dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti- nárok na dovolenku- podpora od našeho tímu...

 • Company REVAST s.r.o. in Zemné
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Vodi nákladného vozidla - vyklápa. Obsluha kolesového a pásového rýpadla. Manuálna zrunos. Práca pri benej údrbe strojov....

 • Company Maxin's quality services, s. r. o. in Zemné
  14.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - práca operátora v stavebnom priemysle- nenároná práca pri výrobe plotov- bená obsluha strojov a zariadení- práca s drôtom- práca v 3 zmennej prevádzkeVýhody:- Mzdové podmienky brutto 4,09 - 6,00 EUR hod. dochádzkový bonus a osobné ohodnotenie do výšky 190 EUR alšie výhody:- mzda 1000 eur mesane- 13. plat- stravné lístky v hodnote 3,83 eur - v plnej výške na úet, bez zráky- dochádzkový bonus vo výške 140 eur brutto- osobné hodnotenie od majstra do výšky 50 eur brutto- bonus za nástup 50 eur brutto - 6 mesiacov po sebe- dôchodkové sporenie- všetky príplatky za nadas vo výške 50 percent hodinovej mzdy- v prípade potreby vám zabezpeíme ubytovanie- skvelý pracovný tím- komplexná podpora koordinátora- príplatky nad rámec Zákonníka práce...

 • Company Svidgas, s.r.o. in Svidník
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  alšie miesta výkonu práce: Slovensko, Prešovský kraj, SvidníkVýhody:práca v stabilnej spolonosti...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Earthmoving and related plant operators Edit filters