Jobmonitor. Search results for Dentists

29 Jobs found

Used filters:
 • Dentistsx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company MILEASTOM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Všeobecná stomatológia a protetika, vstupné a preventívne prehliadky, záchovná a protetická stomatológia, základná stomatochirurgia.Výhody:- moderne vybavené pracovisko - OPG, Vistascan, prístrojová endodoncia, Quicksleeper, zodpovedajúce materiálne vybavenie- monos profesionálneho rastu- perspektíva podielu na zisku...

 • Company KM - DENT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca zubného lekára.Výhody:Zubná ambulancia s mladým kolektívom, vemi dobré monosti odborného rastu, priateské jednanie. Nová moderná klinika. Excelentné vybavenie. K základnému platu vysoké finanné odmeny....

 • Company KM - DENT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca zubného lekára.Výhody:Zubná ambulancia s mladým kolektívom, vemi dobré monosti odborného rastu, priateské jednanie. Nová moderná klinika. Excelentné vybavenie. K základnému platu vysoké finanné odmeny....

 • Company KM - DENT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca zubného lekára.Výhody:Zubná ambulancia s mladým kolektívom, vemi dobré monosti odborného rastu, priateské jednanie. Nová moderná klinika. Excelentné vybavenie. K základnému platu vysoké finanné odmeny....

 • Company GDENT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca zubného lekára.Výhody:Zubná ambulancia v ZákamennomMladý kolektív, 6 skúsení stomatológovia, skutoné monosti profesionálneho rastu, priateské jednanie, moderné vybavenie: 5 stomatologických súprav, 5 nových intraorálnych RTG s RVG, nový digitálny OPG RVG, 2x Endodontický mikroskop, at....

 • Company GDENT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca zubného lekára.Výhody:Zubná ambulancia v ZákamennomMladý kolektív, 6 skúsení stomatológovia, skutoné monosti profesionálneho rastu, priateské jednanie, moderné vybavenie: 5 stomatologických súprav, 5 nových intraorálnych RTG s RVG, nový digitálny OPG RVG, 2x Endodontický mikroskop, at....

 • Company Merci n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zdravotná starostlivos v zubnej ambulancii....

 • Company VAŠE ZUBNÉ CENTRUM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Stomatologické vyšetrenie a ošetrenie....

 • Company SKADENT s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  poskytovanie zdravotnej starostlivosti klientom v moderne vybavenej súkromnej stomatologickej klinikeVýhody:- práca zubného lekára v modernej súkromnej stomatologickej ambulancii- prístup k novým technológiám v stomatológii- monos odborného a kariérneho rastu- ubytovanie zabezpeené v tesnej blízkosti stomatologickej ambulancie- osobné príplatky po zapracovaní, poda dosahovaných výsledkov- monos spolupráce s dentálnou hygienikou, monos asistencie pri stomatochirurgii a implantológii.Na toto sa môete teši:- nadštandardné finanné ohodnotenie,- práca so špikovým vybavením práca s kofferdamom, strojová endodoncia, lupové okuliare, elektrokauter, RVG pri kresle, OPG, CBCT.. - kontinuálny kariérny rast,- monos podnikateského plánu do budúcnosti....

 • Company BRILL DENT - Sereď, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Zubný lekár...

 • Company BRILL DENT - Sereď, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca v stomatologickej ambulancii.Výhody:moderné pracovné prostredie, technické vybavenie, monos osobného a profesijného rastu, hradené školenia...

 • Company PETRAMED, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti...

 • Company Ugľaj, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Ponúkame prácu v modernej zubnej ambulancii, ktorá je vhodná pre absolventa, s monosou zaškolenia. Poskytujeme komplexnú stomatologickú starostlivos, od dentálnej hygieny, záchovnej stomatológie, endodontického ošetrenia a tie protetickú sanáciu. Moderné vybavenie, OPG, RVG, práca s mikorskopom.Zamestnanecké výhody, benefity- korektný a profesionálny prístup zo strany zamestnávatea,- príjemné pracovné prostredie, - systém zamestnaneckých výhod, - zvyšovanie odborného rastu ( školenia, kongresy na Slovensku a v zahranií) - zaujímavé finanné ohodnotenie- dlhodobá perspektíva- stabilná a perspektívna práca v modernej stomatologickej ambulancii- práca s moderným vybavenímVýhody:Základná zloka mzdy brutto a alšie odmeny...

 • Company STOMAMED, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  zubný lekárVýhody:V prípade osvedenia sa, monos mzdového rastu a predenia doby trvania pracovného pomeru....

 • Company Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vykonávanie stomatologických prác na zubnej ambulancii v ústave.Výhody:sociálny program napríklad výsluhový dôchodok po 25 rokov trvania sluobného pomeru ;garantovaný platový postup;monos zvyšovania kvalifikácie;zdravotná starostlivos;kúpená starostlivos;stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení 0,45 € obed ;ubytovanie v Ubytovacom zariadení Generálneho riaditestva Zboru väzenskej a justinej stráe v Mlynskej doline;6 týdov dovolenky; 2 týdne preventívnej rehabilitácie poda § 146 zákona;monos rehabilitácie a rekreácie v zariadeniach Zboru väzenskej a justinej stráe Lieebno-rehabilitané stredisko Zboru väzenskej a justinej stráe v Omšení a v Kováovej ;posilova priamo v sluobnom úrade....

 • Company ZUBNÁ PRAX, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Ponúkame prácu zubného lekára/lekárky v skúsenom kolektíve s monosou alšieho rastu na moderne vybavenom pracovisku (OPG, RVG, recepcia...) s nadštandarndnými pracovnými benefitmi....

 • Company CS-TOURs, spol.s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Práca zubného lekára.Výhody:Novo-zrekonštruovaná, moderná ambulancia s kompletným vybavením, vlastné kreslo, RVG röntgen, sestrika, dentálna hygienika. V blízkosti strediska je OPG....

 • Company Your Dent s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  samostatne pracujúci zubný lekár vrátane prevádzkovania rtg prístrojaVýhody:bez výhod...

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Poskytovanie odbornej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti.Výhody:- práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení- ubytovanie za výhodných podmienok- monos sústavného vzdelávania a odborného rastu s finannou podporou UNM- rehabilitané pobyty a iné sociálne benefity...

 • Company Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov in Zubné
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vykonáva vysoko špecializované odborné innosti, dipistá nádorov a prekanceróz ústnej dutiny poistencov zdravotníckych poisovní, zabezpeuje vstupné zubné prehliadky obvineným a odsúdeným, dohliada na kvalitu zhotovených protetických prác v zubnej ambulancii....

 • Company ORTHODENTAL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Stomatologické vyšetrovanie pacientov vrátane stanovenia diagnózy a urenie lieby, vedenie príslušnej evidencie pacientov....

 • Company KARIDENT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Práca v zubnej ambulancií...

 • Company Zubné štúdio Eurodent, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  samostatná práca zubného lekáraVýhody:ku mzde po skúšobnej dobe percentá z obratupráca na novej, modernej klinikedohad skúseného kolegu...

 • Company PEZADENT s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Ambulancia zubného lekára - na stredisku  Paracelsus....

 • Company MENAMEL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Zamestnám zubného lekára do zubnej ambulancie v tichej vilovej štvrti v centre mesta. Ambulancia vybavená modernou technikou, vrátane zubného RTG, zubná technika priamo v budove. Práca pod dohadom skúseného lekára, vhodné pre absolventa so záujmom o všeobecnú stomatológiu a protetiku. Dohad pri všetkých fázach od protetického návrhu a po odovzdanie práce. monos nácviku na fantóme. Pracovná doba od 8.00 do 15.00. Podpora vzdelávania, gastro lístky. Ošetrovanie pacientov v rozsahu benej ambulantnej praxe, záchovná stomatológia, protetika, chirurgia, prevencia.Výhody:Mzda v závislosti od výkonu....

 • Company VIP Family Dentistry s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Poskytovanie stomatologickej starostlivosti....

 • Company DIAMOND Dental Clinic, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti stomatológie.Výhody:školenia...

 • Company Milvus Dent s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Zubný lekárVýhody:ubytovanie...

 • Company MDDr. Martin Samseli in Zubné
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Konzervané zubné lekárstvo, protetika, chirurgia.Výhody:percentuálny podiel z obratu, práca v mladom skúsenom tíme, štvorruná práca, operaný mikroskop, práca s lupovými okuliarmi, rvg pri kresle, spolupráca so stomatochirurgom, implantológom, zubným laborantom, podporovaná úas na školeniach, nezmluvná ambulancia...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dentists Edit filters