Jobmonitor. Search results for Commercial sales representatives

101 Jobs found

Used filters:
 • Commercial sales representativesx
Displaying 1-50 of 101 results.
 • Company TTcloud s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  •    aktívne vyhadávanie nových zákazníkov,•    starostlivos o existujúcich zákazníkov,•    prezentovanie a propagovanie sluby, •    spolupráca s obchodným tímom, •    spoluúas na optimálnom nastavení podmienok zákazníkovi,•    poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom, riešenie reklamácií,•    vykonávanie podporných marketingových aktivít,•    analýza trhu vo zverenom regióne + monitoring konkurencie,•    zodpovedanie za plnenie osobného plánu predaja,•    reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému....

 • Company Alojz Pánik STAVEX in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Získavanie zákaziek do strojárskej výroby....

 • Company iProduct s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  výkupy, triedenie  druhotných surovínstarostlivos o prevádzkuambulantný predaj technických plynov...

 • Company Cryomed Manufacture s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - aktívny predaj produktov spolonosti- príprava zmlúv a inej dokumentácie- aktívne vyhadávanie nových klientov- prezentácia produktov spolonosti- aktívna telefonická a emailová komunikácia so zahraninými partnermi a zákazníkmi- pravidelné reportovanie vedeniu spolonosti- spolupráca s ostatnými oddeleniami spolonosti- organizovanie výstav a kongresov...

 • Company UNICORN DECORATION, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - ambulantný predaj umelých kvetov, vencov a darekových predmetov- starostlivos o zákazníkov v pridelenom regióneVýhody:alšie zamestnanecké benefity a bonusy....

 • Company Auto-Piko, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Obchodný zástupca pre vekoobchod s autodoplnkami a autodielmi pre kategóriu TRUCK a BUS. Región Stredné a Východné Slovensko.Výhody:sluobné vozidlotabletstravné lístky v hodnote 4,50...

 • Company Brikona,s.r.o,BB in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  komunikácia so zákazníkmi východných trhov - Rusko, Ukrajina, bené administratívne práce, asistencia Výhody:bez výhod...

 • Company PAPERA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Obchodné zastupovanie spolonosti vo zverenom regióne, - Prezentovanie spolonosti a prezentácia produktov spolonosti,- Starostlivos o súasných zákazníkov,- Vyhadávanie, oslovovanie a získavanie nových zákazníkov, - Komunikácia so zákazníkmi,- Riešenie problémov a poiadaviek zákazníkov,- Zodpovednos za starostlivos o zákazníkov,- Komunikácia s nákupným oddelením a alšími oddeleniami spolonosti- Práca s PC, email, internet,- Pravidelný reporting.Výhody:- práca v stabilnej medzinárodnej spolonosti- príjemné pracovné prostredie, priateská firemná kultúra a atmosféra,- interné školenia- firemné podujatia napr. športové hry, vianoný veierok a iné - sluobné auto a sluobný mobil,- motivujúce finanné ohodnotenieZákladná zloka mzdy brutto a alšie odmeny:nástupný plat 520,- EUR mesané odmeny na...

 • Company METRONET, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  vybavova súhlasy s poskytovaním našich sluieb v bytových domoch, komunikácia s domovými dôverníkmi, úas na schôdzach vlastníkov bytov, marketingové aktivity, telefonická komunikácia so zákazníVýhody:práca v modernom a dynamickom kolektíve, práca z domu, mobilný telefón, internet, monos alšieho zárobku...

 • Company VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. in Maša
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Vyhadávanie potenciálnych zákazníkov v rámci prideleného regiónu za úelom predaja mäsa a mäsových výrobkov,- prezentovanie a propagovanie tovaru, prípadne sluieb- sledovanie skladových zásob na prevádzkach, prijímanie objednávok- poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom, riešenie reklamácií- starostlivos a udriavanie vzahov so súasnými zákazníkmi,- vykonávanie podporných marketingových aktivít na prevádzkach- monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenných aktivít- zodpovedanie za plnenie osobného plánu predaja- reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému.Výhody:- platové podmienky: základná mzda 700,00 € variabilná zloka mzdy 400,00 €- firemné auto, mobil, tablet- stravné lístky- nákup tovaru na zamestnanecké zavy- školenia obchodných praktík- zázemie v stabiln...

 • Company Luna B - Business, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  • Aktívne vyhadávanie a získavanie nových zákazníkov na trhu, starostlivos o súasných klientov • Vypracovanie asového harmonogramu na oslovovanie klientov • Vypracovanie plánu konkrétnych predajných krokov a postupov • Prezentácia produktov spolonosti, príprava cenových kalkulácií • Poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom pri kúpe vhodného produktu • Riešenie reklamácií, ochota nájs o najrýchlejšie riešenie • Aktívna osobná, telefonická a elektronická komunikácia s klientmi • Administratívna práca, sumarizovanie objednávok • Reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému • Monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenných aktivít• Vykonávanie podporných marketingových aktivít na prevádzke • Dodriavanie interných smerníc a predpisov BOZP...

 • Company Pana Europe s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  •Zodpovednos za potenciálnych zákazníkov, príleitosti, objednávky a zmluvy na splnenie rozpotu predaja a cenových cieov•Overuje, i obsah objednávky prijatého od zákazníka je v súlade s výsledkom procesu rokovaní, vrátane podmienok, kvality a bezpenosti•Zodpovednos za odovzdávanie, údrbu a/alebo ininierstvo s kompletnou a správnou informáciou•Udriava úplné informácie o príleitostiach, úlohách a návštevách.•Vasné a presné vykazovanie•Podpora finannej funkcie v zbere peazíVýhody:800 EURO fix vario zloka...

 • Company LDM Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vyhadávanie vhodných obchodných príleitostí, starostlivos o zverených obchodných partnerov.Vhodní uchádzai si môu zasla ivotopis na mailovú adresu zamestnávatea.Výhody:bez výhod...

 • Company LDM Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vyhadávanie vhodných obchodných príleitostí, starostlivos o zverených obchodných partnerov.Vhodní uchádzai si môu zasla ivotopis na mailovú adresu zamestnávatea.Výhody:bez výhod...

 • Company Z + M servis a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  komunikácia so zákazníkom v ukrajinskom a ruskom jazyku, práce s PC - ekonomický softvérVýhody:ubytovanie...

 • Company Silmarillion s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  •Zodpovednos za potenciálnych zákazníkov, príleitosti, objednávky a zmluvy na splnenie rozpotu predaja a cenových cieov•Overuje, i obsah objednávky prijatého od zákazníka je v súlade s výsledkom procesu rokovaní, vrátane podmienok, kvality a bezpenosti•Zodpovednos za odovzdávanie, údrbu a/alebo ininierstvo s kompletnou a správnou informáciou•Udriava úplné informácie o príleitostiach, úlohách a návštevách.•Vasné a presné vykazovanie•Podpora finannej funkcie v zbere peazíVýhody:800 EUR fix vario zloka...

 • Company ALVEX, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  vypracovanie cenových ponúk...

 • Company Marcel Dobrocký in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  • oslovovanie nových klientov• servis existujúcich klientov• poradenstvo a servis v oblasti financií a investovaniaVýhody:Ponúkame- motivané finanné ohodnotenie provízny systém mesané odmeny za plnenie plánu plat nemá hornú hranicu, Váš zárobok bude zálea hlavne od Vás - kvartálne bonifikácie za výkon telefóny, tablety, zahraniné konferencie - kariérny rast monos budova vlastný tím- pomoc pri práci a obchodných stretnutiach od skúsenejších kolegov- mladý a priateský kolektívIstota- zázemie silnej zahraninej spolonosti- klientské databázy, ktoré uahia prácu najmä pri štarte nováikov- pravidelné vyplácanie províziíStabilita- podpora nováikov a na 3 roky- atraktívne bonifikané výlety za nadpriemerné výkony od nováikov po manaérov skupín- manaérske vzdelávanie na špikovej úrovni- bezpl...

 • Company KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group in Krupina
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Poistné poradenstvo a administratívna innosna obchodnom mieste Krupina, aktívne vyhadávanie klienotv a následná starostlivos nájdeím vhodného riešenia pre klienta, vypracovávanie návrhov na poistenie, uzatváranie positných zmlúv...

 • Company EDUCA PRINT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Obchodná spolonos, pôsobiaca v školskom sektore, príjme obchodných zástupcov na prezentáciu edukaných publikácií, pomocou ktorých sa deti uia hravou formou.Hlavnou náplou práce je:- oslovenie základných a materských škôl,- komunikácia s riaditemi a uitemi škôl,- prezentácia a distribúcia publikácií na školách.Na výkon práce je potrebné vlastné auto.Miesto výkonu práce: v rámci svojho regiónuPracovný pomer: dohoda, ivnos, TPPOakávaný plat od 1.800€/mesiac; blišie spresnený na pohovoreTermín nástupu: ihneVýhody:- profesijný a odborný rast- monos vies obchodnú skupinu- zaujímavé finanné ohodnotenie- prezentácia hodnotných vzdelávacích publikácii- práca v príjemnom prostredí...

 • Company EDUCA PRINT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Obchodná spolonos, pôsobiaca v školskom sektore, prijme obchodných zástupcov na prezentáciu edukaných publikácií po ZŠ a MŠ v Maarsku, pomocou ktorých sa deti uia hravou formou.Hlavnou náplou práce je:- oslovenie základných a materských škôl v Maarsku,- komunikácia s riaditemi a uitemi škôl,- prezentácia a distribúcia publikácií po školách.Na výkon práce je potrebné vlastné auto.Pracovný pomer: dohoda, ivnos, TPPOakávaný plat od 1.800€/mesiac; blišie spresnený na pohovoreTermín nástupu: ihneakujeme všetkým uchádzaom za zaslanie ivotopisu. Kontaktova budeme len vybraných uchádzaov.Výhody:- profesijný a odborný rast- monos vies obchodnú skupinu- zaujímavé finanné ohodnotenie- prezentácia hodnotných vzdelávacích publikácii- práca v príjemnom prostredí...

 • Company RiD s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - vykonávanie sluieb spojených s predajom obchodného tovaru tovaru - kukuriné trubiky plnené krémovou plnkou s rôznymi príchuami na území EÚ a tretích krajín...

 • Company KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Vekoobchodný predaj ivých kvetov, rezaných aj repníkových.Výhody:- Stabilná spolonos a zamestnanie- Monos sebarealizácie- Vlastné sluobné vozidlo...

 • Company SKILLS Consulting, s.r.o. in Zvolen
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Ponúkame prácu na TPP. 100% úväzok pre uchádzaov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na ÚP. Pracovné miesta sú vytvorené v zmysle projektu financovaného z ESF v rámci OP udské zdroje. Názov projektu: „Zamestnanos s podporou pracovných miest v spolonosti SKILLS Consulting, s.r.o.“ Kód projektu 312021U806v Trvanie projektu: od 12/2019 do 11/2021.Cieovou skupinou sú: Len uchádzai evidovaní na ÚP. Uchádzai o zamestnanie - UoZ - poda § 6 zákona o slubách zamestnanosti, znevýhodnení uchádzai o zamestnanie - ZuoZ - poda § 8 zákona o slubách zamestnanosti.Plat: 812 € mesane. Miesto výkonu práce: Zvolen, ilina, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okoliePoadované vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelaniePoadovaná prax: nie je nutnosouNápl práce: Komunikácia so zákazníkmi.Aktívny pred...

 • Company SAGANSPORT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  obchodná innos zameraná na predaj športových potrieb cez internet...

 • Company MOBILBOX SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Aktívne sa podiea na akvizícii cieových zákazníkov, zabezpeuje individuálnu starostlivos o zverených zákazníkov, mapuje ich potreby a monosti v danej oblasti,- aktívne sa podiea na prieskume trhu s cieom získa nových zákazníkov, vyhodnocuje vývoj trhu,- prispôsobuje produktové škály spolonosti v oblasti tovaru a sluieb,- navrhuje cenovú koncepciu pre vybraných zákazníkov,- zabezpeuje zmluvné vzahy zo zákazníkmi,- definuje potreby pre tvorbu marketingového plánu,- zabezpeuje podklady pre obchodno-analytickú innos,- vypracováva návrh plánu predaja vo zverených regiónoch,- spracováva ostatné úlohy poda pokynov Obchodno – technického riaditea.Výhody:- práca v stabilnej spolonosti- sluobný automobil aj na súkromné úely- sluobný mobilný telefón aj na súkromné úely- sluobný notebook- flexibilný...

 • Company Egocard s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - Pravidelná komunikácia a kooperácia s kúovými zákazníkmi spolonosti- Komplexné riadenie dlhodobej a krátkodobej obchodnej stratégie pre región západného Slovenska- Vytváranie a udriavanie dlhodobých perspektívnych vzahov s obchodnými partnermi- Úzka spolupráca s marketingovým manamentom spolonosti- Identifikácia, implementácia a plnenie stanovených obchodných cieov- Implementácia marketingovej stratégie spolonosti, spolupráca na kreovaní marketingových aktivít zameraných na podporu predaja- Monitorovanie konkurenného prostredia - Výber, motivácia a kouing obchodného tímu- Reportovanie innostiVýhody:- Mzda odmeny a provízie.- Pruný pracovný as.- Odborné školenia v oblasti predaja a komunikácie s klientmi.- Získanie pracovných skúseností v zázemí úspešnej spolonosti.- Otvorená komunikáci...

 • Company LEGRAND Slovensko, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  - zabezpeenie vývoj trieb a podielu na trhu pre dohodnuté produktové línie v regióne strednej a východnej Európy- aktívna úas na stanovení stratégie a rozpotu pre dohodnuté produktové línie- obchodná innos v krajinách strednej a východnej Európy, akvizície a sledovanie projektov, obchodná podpora lokálnych obchodných tímov- sledovanie ziskovosti priradených produktových línií (vybudova a maximalizova konkurencieschopnos a ziskovos pri dodriavaní cenových smerníc skupiny Legrand)- aktívna úas pri koordinácii cien a cenotvorbe v ECO regióne- dlhodobé plánovanie predaja- vývoj a implementácia stratégie pre nových zákazníkov a sluieb pre nich- marketingový reporting (externý a interný) a vyhodnotenie výsledkov predaja pre dohodnuté propduktové línie- šírenie informácií pre lokálne manamenty a ...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Komunikácia so zákazníkom priamo na kamennej prevádzke. Vybavovanie telefonických objednávok, znalos kasy.Nemecký jazyk je podmienkouVýhody:Motivaný platSviatky zatvorenéFiremné akciePráca v dynamickom kolektíve odmeny podla plnenia plánu...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  - analýza trhu, kontaktovanie nových klientov: telefón, pošta, osobne- rozvoj vzahov, realizácia predaja.- týdenné hlásenia o klientoch a akciách nadriadenému- mesané hlásenia o dosiahnutých trbách- akvizícia nových odberateov vrámci SR, HU, AT, CZVýhody:- zaujímavá práca v dynamickom prostredí v spolonosti so zahraninou úasou- monos vzdelávania sa, bonusový systém odmeovania- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company Kofola a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Náš obchodný tím potrebuje posilu!Nebaví a sedie v kancelárii a dávaš prednos dynamickému zamestnaniu, chceš by dennodenne na cestách v "kofolovom" aute, tak je táto pozícia práve pre Teba.Tvojou kadodennou úlohou bude:* získavanie nových, významných klientov na základe osobného kontaktu v segmente HORECA,* prezentovanie produktov, kombinovanie rôznych moností firmy za úelom získania a rozšírenia klientskej databázy v danom regióne,* príprava ponúk 'šitých na mieru' u konkrétneho zákazníka,* vytváranie a uzatváranie obchodných zmlúv,* administratívne vyhodnocovanie plánov a inností,* sledovanie dodriavania uzatvorených zmlúv a zmluvných podmienok a súasne navrhovanie inovácií za úelom zvýšenia efektivity predaja a prezentácie výrobkov,* komunikácia s obchodným tímom a obchodným zástupcom v...

 • Company Kofola a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Náš obchodný tím potrebuje posilu!Nebaví a sedie v kancelárii a dávaš prednos dynamickému zamestnaniu, chceš by dennodenne na cestách v "kofolovom" aute, tak je táto pozícia práve pre Teba.Tvojou kadodennou úlohou bude :* získavanie nových, významných klientov na základe osobného kontaktu v segmente HORECA,* prezentovanie produktov, kombinovanie rôznych moností firmy za úelom získania a rozšírenia klientskej databázy v danom regióne,* príprava ponúk 'šitých na mieru' u konkrétneho zákazníka,* vytváranie a uzatváranie obchodných zmlúv,* administratívne vyhodnocovanie plánov a inností,* sledovanie dodriavania uzatvorených zmlúv a zmluvných podmienok a súasne navrhovanie inovácií za úelom zvýšenia efektivity predaja a prezentácie výrobkov,* komunikácia s obchodným tímom a obchodným zástupcom ...

 • Company VÍNO TUREČEK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Komunikácia, starostlivos, vyhadávanie a získavanie nových obchodný partnerov,- zabezpeovanie dodávania sortimentu vinárstva partnerom.Výhody:- flexibilný pracovný as- prémie za prekroenie mesaného plánu- budget na repre- sluobný automobil aj na súkromné úely- mobilný telefón aj na súkromné úely- nákup sortimentu vinárstva za výhodné ceny...

 • Company ELBOR-DIAMOND, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Predaj nástrojov pre strojárenské firmy - Slovensko, esko, Maarsko, Rakúsko a neobmedzene.Výhody:- Firemné auto, mobil, práca v príjemnom prostredí, mladý kolektív, wellness, tenis, biliard....

 • Company GREAT register, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Ste komunikatívny a máte radi výzvy?Máte prax na obchodnej pozícii?Pošlite nám svoje CV!Vašou náplou práce bude:* Starostlivos o súasných zákazníkov* Aktívne vyhadávanie a získavanie nových zákazníkov na trhu * Sledovanie vývoj trhu* Plnenie plánov* Riešenie reklamácií, saností* Prezentácia portfólia produktov a sluieb a príprava cenových kalkulácií* Reporting...

 • Company Ing. Anna Komolíková in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - kontaktovanie a práca s umi - klientami- vypisovanie zmlúv - práca v kanceláriiVýhody:- Flexibilný pracovný as a takisto flexibilné pracovisko - Monos získania bonusov- Ústretový prístup...

 • Company ALINEA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Starostlivos o súasných klientov, aktívne vyhadávanie a získavanie nových zákazníkov na trhu,- Prezentácia portfólia produktov a sluieb, príprava cenových kalkulácií, spracovanie objednávok a poiadaviek, expedície tovaru- Optimalizácia portfólia ponúkaných sluieb v súlade s vývojom trhu a konkurencie- Vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie obchodných podmienok a udriavanie obchodných štandardov.- Obchodné zastrešovanie nových produktov a sluieb.- Monitorovanie trhu, marketingové aktivity, reportovanie, vypracovávanie analýz trhu a predaja.- Úas na obchodných stretnutiach, seminároch a prezentáciách.- Aktívna osobná, telefonická a elektronická komunikácia s klientmi za úelom upevnenia a rozvoja obchodných vzahov.Výhody:-sluobný telefón-sluobné auto-sluobný notebook-stabilná a dlhodobá p...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - analýza tendrovej dokumentácie (formálna, materiálna, vecná a základná právna analýza), príprava a riadne a vasné predkladanie ponúk, najmä do verejných a súkromných tendrov- spracúvanie a riadne a vasné predkladanie iadostí o vysvetlenie, iadostí o nápravu a námietok, najmä do verejných a súkromných tendrov- vypracúvanie a administrácia dokumentov týkajúcich sa obchodnej a záväzkovej agendy a obstarávanie potrebných informácií a podkladov k nim- štúdium relevantnej legislatívy a jej zmien- evidencia tendrov, zákaziek, ponúk, cien, cenotvorby, zmlúv vrátane ich príloh a dodatkov- evidencia a udriavanie platnosti príslušných licencií, certifikátov a pod., zabezpeovanie procesov nadobudnutia nových licencií, certifikátov a pod.- relevantná komunikácia s úradmi, investormi, projektantmi, ge...

 • Company SPAREX SLOVAKIA, spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - predaj náhradných dielov pre nákladné vozidlá- zabezpeovanie vozidiel do servisu- starostlivos o aktuálnych zákazníkov a vyhadávanie nových potencionálnych obchodných partnerov- poradenstvo v oblasti predaja náhradných dielov, identifikácia dielov, poradenstvo do servisu- absolvovanie obchodných rokovaní, sluobných ciest- vystavenie potrebných dokladov spojených s predajom (dodacie listy, faktúry, cenové ponuky...)- prezentácia podniku- aktívne sledovania, zúastovanie sa a riešenie rôznych verejných súaí vo Vestníku, EKS at.Výhody:- pracovný pomer do TPP- práca v mladom kolektíve- monos sebarealizácie- práca v spolonosti s 20 ronou históriou- nadštandardné mzdové ohodnotenie, prémie a rôzne zamestnanecké výhody...

 • Company Margita Kopecká in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vybavovanie klientov na klientskom centre...

 • Company Margita Kopecká in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vybavovanie klientov na klientskom centre...

 • Company L.A.D. plus, s. r. o. in Borovce
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Miesto výkonu práce - Borovce. Odborný predajca sa stará o región Piešany a Hlohovec.1. Aktívne vyhadáva nových obchodných partnerov 2. Vykonáva akvizinú innos3. Vytvára a priebene aktualizuje databázu 4. Udriava a posiluje pozitívne vzahy so stálymi zákazníkmi.5. Vedie obchodné rokovania so zákazníkmi 6. Vypracováva správy o výsledkoch predaja7. Zabezpeuje primerané technické poradenstvo pre zákazníkov8. Zachováva mlanlivos o obchodných aktivitách a údajoch spolonosti9. Sleduje dobu splatnosti pohadávok zákazníkov10. Zodpovedá za telefón, auto, PC a zverených zákazníkov11. Spolupracuje s ostatnými oddeleniami...

 • Company MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  -Starostlivos o existujúcich zákazníkov-Zisovanie a analýza potrieb zmluvných aj potenciálnych partnerov-Spracovávanie návrhov resp. podkladov na podpis zmlúv s novými partnermi-Vyhadávanie nových zákazníkov v pridelenom regióne-Zabezpeova pre partnerov aktuálne informácie a marketingové materiály-Vykonáva servis, kontrolu produktu a zaškolenie prevádzkovatea (zodpovednos za dodriavanie stanovených technologických postupov zo strany partnerov a za dodriavanie hygieny a HACCP na prevádzkach) -Spracovávanie pravidelných záznamov o svojej innosti a stave v regióne-Oboznámenie partnerov a aktívny prístup k akciám organizovaných centrálou spolonosti-Navštevova prevádzky v pravidelných intervaloch-Zrušenie prevádzok – vrátenie technológie v zodpovedajúcom stave na centrálu-Dodriavanie zmluvných ...

 • Company SPAREX SK, spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  -predaj náhradných dielov pre nákladné vozidlá a ponúkanie sluieb v oblasti servisu nákladných vozidiel- absolvovanie sluobných ciest a obchodných rokovaní, príprava cenových ponúk, fakturácia a pod.-starostlivos o aktuálnych zákazníkov, ako i vyhadávanie nových potencionálnych zákazníkov- poradenstvo v oblasti predaja náhradných dielov, identifikácie dielov, poradenstvo do servisu-aktívne sledovanie, zúastovanie sa a riešenie rôznych verejných súaí vo Vestníku, EKS a pod.Výhody:NADŠTANDARDNÉ mzdové ohodnotenie základ prémie poda výsledkov práce - trvalý pracovný pomer- práca v mladom kolektíve- monos sebarealizácie- spolonos s 21 ronou históriou...

 • Company BETALOV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  predaj a distribúcia tovaru v Maarsku , základná mzda plus provízie z predajaVýhody:sluobné auto, telefón a prémie...

 • Company MEDIA/ST, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  - ponuka reklamného priestoru do asopisov a na portály vydavatestva- komunikácia s klientmi z databázy- oslovovanie nových klientov- samostatné vedenie obchodných rokovaní- tvorba cenových ponúkVýhody:Mzdové podmienky:TPP - 800€ provízie na základe splneného obratuL - 1000€ provízie na základe splneného obratuK dispozícii:- sluobný notebook- sluobný mobil- sluobné auto na pracovné úely...

 • Company Pressta-Eisele ČS s.r.o. in Vysoká
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Obchodno-technický zástupca pre predaj strojov na výrobu PVC a AL okien, dverí a fasád na území Ruskej federácie, Ukrajiny, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirkizska, Azerbajdanu. Pokroilá znalos anglického jazyka, vysoká znalos ukrajinského a ruského jazyka.Znalos a skúsenos s konštrukciou strojov na výrobu okien a dverí z PVC a hliníka, technický typ, vedenie technických jednaní s rôznymi typmi zákazníkov, ochotný cestova do tretích krajín.Výhody:ubytovanie...

 • Company Vlastimil Furman - IMATEX in Vék
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Na toto VPM budú umiestnení UoZ zadefinovaní v §54 - Praxou k zamestnaniu 2.... zák..5/2004 Z.z....(vek UoZ do 29 rokov mínus 1 de, min.1 mesiace evidencie,nepokraujú v procese vzdelávania, ani sa nezúastujú na odbornej príprave ).Pracovná nápl: starostlivos o súasných zákazníkov, vyhadávanie nových klientov....Záujemcovia si telefonicky dohodnú osobný pohovor.Výhody:auto,telefón,PC...

 • Company Anna Mihaľová in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Zabezpeova dodávateov plastových odpadov, ponúka  a predaj výrobkov z plastov, hlavne plastových drti....

 • Company La Passione Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  • starostlivos o súasných klientov, aktívne vyhadávanie a získavanie nových zákazníkov na trhu, vytváranie partnerskej siete • prezentácia portfólia produktov a sluieb, príprava cenových kalkulácií. • optimalizácia portfólia ponúkaných sluieb v súlade s vývojom trhu a konkurencie • vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie obchodných podmienok a udriavanie obchodných štandardov • vytváranie, vyhodnocovanie a optimalizovanie obchodnej stratégie s cieom maximalizova objem predaja a výnosov, príprava a aktualizácia plánov • obchodné zastrešovanie v celej SR aj v zahranií • monitorovanie trhu, marketingové aktivity, reportovanie, vypracovávanie analýz trhu a predaja sluieb. • úas na obchodných stretnutiach, seminároch a prezentáciách. • aktívna osobná, telefonická a elektronické komunikácia s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Commercial sales representatives Edit filters