Jobmonitor. Search results for Commercial sales representatives

49 Jobs found

Used filters:
 • Commercial sales representativesx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company NOVOCHEMA, družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Vo vymedzenom teritóriu Slovenska zabezpeuje aktívny predaj náterovýchhmôt, poskytuje servis existujúcim zákazníkom, vyhadáva nových zákazníkov,dojednáva obchodné vzahy, poskytuje školenia a poradenskú innos, podapotreby zabezpeuje rozvoz tovaru, rieši prípadné reklamácie....

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  - Podpora stálych a vyhadávanie nových zákazníkov- Vytváranie ponúk poda poiadaviek zákazníkov- Vedenie záznamov o aktivitách v CRM- Mesaný reporting obchodných výsledkov- Spolupráca s Produktovými manaérmi a poskytovanie spätnej väzby z trhu- Zodpovednos za rozvoj obchodných aktivít vo zverenom regióne (celé Slovensko)Výhody:Sluobné auto aj na súkromné úely.Benefity: roný bonus poda plnenia plánu, týde dovolenky naviac, 2x rone sick-days, príspevok na dôchodkové pripoistenie, príspevok na výubu anglitiny, príspevok na stravovanie, vianoný darekový poukaz, školenia, teambuildingové akcie.1400 – 1700 EUR poda skúseností a praxe , navýšenie po skúšobnej dobe...

 • Company Waspper, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  - Vyhadávanie nových zákazníkov, nadväzovanie spolupráce a uzatváranie obchodov- predaj benzínových vysokotlakových istiov pre VO, MO, záhradnej a garáovej techniky- uzatváranie spolupráce- získavanie nových objednávok- pravidelný report nadriadenému- úzka spolupráca s oddelením nákupu a technologickým vývojáromVýhody:- mesané prémie - kariérny rast- stravné lístky- firemné auto, mobil, notebook- priateský kolektív...

 • Company ATRO s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Teší Vás by odborníkom na danú problematiku, rovnocenným partnerom pre našich zákazníkov z radov stavebných firiem, projektantov, architektov?Je Vám blízky stavebný priemysel? Radi obchodujete? Ste technický typ?Ponúkame tvrdú obchodnícku prácu za férovú odmenu formou provízie zo zisku, odmena je limitovaná len Vašim pracovným výkonom.Na tejto pozícii zúroíte Vaše obchodnícke zrunosti, presviedacie a technické schopnosti.- Vašou náplou práce bude navrhova technické riešenia a predáva navrhované materiály realizaným, stavebným firmám v oblasti stavebnej chémie, prieskum trhu, aktívne oslovovanie nových zákazníkov a starostlivos o existujúcich zákazníkov.- Poradenstvo architektom, projektantom.- Riadi predajný proces od zaiatku do konca.- Vyjednáva s odberatemi.Výhody:Kvalitný produkt.Podpor...

 • Company Paysy s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - oslovovanie a získavanie nových zákazníkov- priama komunikácia s klientom...

 • Company KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021

  práca s klientomVýhody:sluobné auto, stravné lístky...

 • Company CEDRO I., s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Pre našu spolonos CEDRO I., s.r.o., hadáme: Obchodného zástupcu pre maarský trh, v obore náradia a nástrojov pre drevospracujúci priemysel. Poadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou, vodiský preukaz: skupina B, Smer: technicko-ekonomický, Jazyk: slovenský, maarský, Plat: 700-1200€ + odmeny. Kontakt: +421 905 598 609, Email: Viac informácií na telefónom ísle alebo emaily!...

 • Company Andrej Novák in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  administratíva, práca s PC, korešpondencia, práca s informáciami, telefonická komunikácia s obchodnými partnermi a klientmi, vybavovanie poiadaviek klientovVýhody:- všetky školenia úplne bezplatné- pozícia je vhodná aj pre udí bez skúseností - vlastný školiaci program- flexibilná zloka výplaty- monos prispôsobenia pracovnej doby- finanné a materiálne benefity- teambuildingové akcie- monos kariérového rastu...

 • Company Andrej Novák in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  administratíva, práca s PC, korešpondencia, práca s informáciami, telefonická komunikácia s obchodnými partnermi a klientmi, vybavovanie poiadaviek klientovVýhody:- všetky školenia úplne bezplatné- pozícia je vhodná aj pre udí bez skúseností - vlastný školiaci program- flexibilná zloka výplaty- monos prispôsobenia pracovnej doby- finanné a materiálne benefity- teambuildingové akcie- monos kariérového rastu...

 • Company Andrej Novák in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  administratíva, práca s PC, korešpondencia, práca s informáciami, telefonická komunikácia s obchodnými partnermi a klientmi, vybavovanie poiadaviek klientovVýhody:- všetky školenia úplne bezplatné- pozícia je vhodná aj pre udí bez skúseností - vlastný školiaci program- flexibilná zloka výplaty- monos prispôsobenia pracovnej doby- finanné a materiálne benefity- teambuildingové akcie- monos kariérového rastu...

 • Company AGRO CS Slovakia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -zodpovednos za rozvoj a realizáciu obchodnej stratégie a obchodných aktivít v programe Pet Food na území Slovenskej republiky-zodpovednos za dosahovanie stanovených parametrov obchodu, zodpovednos za dosahované výsledky-komunikácia s obchodnými partnermi-starostlivos o zákazníkov-práca s predajným miestom u zákazníkov v osobnej zodpovednosti-akviziná innos-monitoring trhu a konkurencie-poskytovanie obchodného servisu a poradenstva pre zákazníkov-vyjednávanie obchodných podmienok, uzatváranie zmlúv-pravidelné návštevy u zákazníkov-vedenie obchodnej agendy-reportingVýhody:-pracovný pomer na dobu uritú na obdobie dvanástich mesiacov s následným predením pracovného pomeru na dobu neuritú-motivaná prémiová zloka a do výšky 6000 eur rok-práca v úspešnom dynamickom kolektíve-zázemie stabilne...

 • Company AGRO CS Slovakia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -zabezpeenie obchodných inností pre segment pestovateský program-komunikácia s obchodnými partnermi-starostlivos o zákazníkov-akviziná innos-monitoring trhu a konkurencie-poskytovanie obchodného servisu a poradenstva pre zákazníkov-vyjednávanie obchodných podmienok, uzatváranie zmlúv-pravidelné návštevy u zákazníkov-vedenie obchodnej agendy-riešenie reklamácií-reportingVýhody:-pracovný pomer na dobu uritú na obdobie dvanástich mesiacov s následným predením pracovného pomeru na dobu neuritú-motivaná prémiová zloka-práca v mladom kolektíve-zázemie stabilnej nadnárodnej spolonosti-program vzdelávania-firemné akcie-firemný telefón aj na súkromné úely - hovory v SK-firemné auto Škoda Fabia aj na súkromné úely-projekt zdravia-flexibilný pracovný as-práca z domu - Homeoffice 2x mesane-zamestnan...

 • Company BISO Schrattenecker, s.r.o. in Rad
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Prodej zemdlských stroj a náhradních díl.Máte zájem o práci v agrárním sektoru? Baví Vás stroje nebo práce s lidmi? Baví Vás vše kolem zemdlství? Hledáte férový pístup, kariérní rst, odpovídající finanní ohodnocení a dynamický tým spolupracovník?Odpovdli jste si alespo na nkteré z tchto otázek? Potom víme, e by Vás námi nabízené pozice mohly zaujmout!BISO Schrattenecker - cíl naší spolenosti v eské republice a na SlovenskuJsme pímé zastoupení výrobce bezkonkurenních acích lišt BISO a máme dlouhodobé vazby s našimi dodavateli.Dlouhodobá spolupráce s zákazníky v našich regionech je zaloena na profesionálním pístupu obchodních zástupc, díla a pedevším silné servisní podpory, na kterou se naši zákazníci mohou spolehnout, je pro nás naprosto klíová. Jde pedevším o takové poradenství naším zákaz...

 • Company Anna Vallová in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  vypracovanie ponúk,uzatváranie zmlúv, starostlivos o klientov, monos kariérneho postupu.fix+provízie...

 • Company GastroPAS s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  - prezentácia spolonosti GastroPAS a jej produktov,- plánovanie osobných stretnutí/návštev firemných zákazníkov v pridelenom regióne, ich realizovanie a pravidelné reportovanie nadriadenému,- akvizície a pravidelná starostlivos o existujúcich zákazníkov,- prijímanie objednávok, ich následné riešenie a poradenstvo pre zákazníkov,- plnenie stanovených obchodných cieov a plánov, dodriavanie dohodnutých stratégií predaja,- vyhodnocovanie efektu jednotlivých aktivít,- spolupráca s ostatnými zamestnancami spolonosti a s majiteom spolonosti,- pravidelné vzdelávanie v oblasti pôsobenia na pozícii obchodný manaér.Výhody:- moné mesané príplatky - bonusy z predaja - sluobné vybavenie auto, telefón, tablet - práca v stabilnej spolonosti...

 • Company URBITECH s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Nápl práce, právomoci a zodpovednosti:- aktívne vyhadávanie nových obchodných príleitostí nadväzovanie obchodných vzahov s potenciálnymi klientmi z oblasti verejnej správy, neziskového a súkromného sektora- zostavenie a predloenie ponuky sluieb poskytované spolonosou URBITECH s.r.o.- vedenie a prezentácia obchodných stretnutí- následné udriavanie vzahov s obchodnými klientmi- monitoring konkurencie, prieskum trhu, analýza konkurenného prostredia, premietnutie poznatkov do spolupráce s klientmi- príprava pravidelných reportov a prezentácia výsledkov- aktívne cestovanie po SRVýhody:- zázemie a podpora v stabilnej medzinárodnej spolonosti-  férové jednanie a príjemný kolektív-  pracovný notebook a telefón-  firemný automobil taktie pre súkromné úely - stravenky stravenková karta a alšie bonu...

 • Company EDUCA PRINT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Obchodná spolonos, pôsobiaca v školskom sektore, prijme obchodných zástupcov na prezentáciu edukaných publikácií na ZŠ a MŠ v Maarsku, pomocou ktorých sa deti uia hravou formou.Hlavnou náplou práce je:- oslovenie základných a materských škôl v Maarsku,- komunikácia s riaditemi a uitemi škôl,- prezentácia a distribúcia publikácií po školách.Na výkon práce je potrebné vlastné auto.Pracovný pomer: ivnos, TPPOakávaný plat od 2.000€/mesiac; blišie spresnený na pohovoreTermín nástupu: ihneakujeme všetkým uchádzaom za zaslanie ivotopisu. Kontaktova budeme len vybraných uchádzaov.Výhody:- profesijný a odborný rast- monos vies obchodnú skupinu- zaujímavé finanné ohodnotenie- prezentácia hodnotných vzdelávacích publikácii- práca v príjemnom prostredí...

 • Company VISIO systems s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Starostlivos o registrovaných zákazníkovVyhadávanie nových klientov Prezentácia spolonosti, jej produktov a sluiebZvyšovanie podielu spolonosti v pridelenom regiónePráca si vyaduje cestovanie (práca v teréne)Výhody:Sluobný automobil, mobil a notebook aj na súkromné úely Práca v mladom kolektívePráca bez finanného stropu 5percent z vygenerovaného zisku Moný kariéry a finanný rastHradené obedyPodieanie sa na rastúcom projekte...

 • Company AB-COM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - komunikácia so zákazníkmi (mailom, telefonicky aj osobne)- sledovanie objednávok, kontrola a vyhodnocovanie predaja- reprezentácia spolonosti a produktov – napr. absolvovaním sluobných ciest k potencionálnym, ale aj k existujúcim zákazníkomVýhody:- kvalitné produkty a školenie- monos profesného rastu v obchodnom tíme- práca od pondelku do piatku, voné víkendy...

 • Company KM Facility s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Budovanie novej klientely pre oblas facility a obchodu , front office, back offiice, marketing a manament...

 • Company SPAREX SK, spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -predaj náhradných dielov pre nákladné vozidlá a ponúkanie sluieb v oblasti servisu nákladných vozidiel- absolvovanie sluobných ciest a obchodných rokovaní, príprava cenových ponúk, fakturácia a pod.-starostlivos o aktuálnych zákazníkov, ako i vyhadávanie nových potencionálnych zákazníkov- poradenstvo v oblasti predaja náhradných dielov, identifikácie dielov, poradenstvo do servisu-aktívne sledovanie, zúastovanie sa a riešenie rôznych verejných súaí vo Vestníku, EKS a pod.Výhody:NADŠTANDARDNÉ mzdové ohodnotenie základ prémie poda výsledkov práce - trvalý pracovný pomer- práca v mladom kolektíve- monos sebarealizácie- spolonos s 21 ronou históriou...

 • Company BGV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -    Zabezpeuje predaj produktov a sluieb Nestville parku-    Komunikuje s existujúcimi zákazníkmi, vyhodnocuje spoluprácu a navrhuje nové monosti spolupráce-    Aktívne vyhadáva nových zákazníkov a monosti predaja produktov-    Tvorí a uzatvára obchodné zmluvy -    Navrhuje a spolupodiea sa na tvorbe nových produktov a programov-    Proaktívny prístup, indikova problémy a príleitosti, navrhova ich riešenie, iniciova nové projekty/ prinášanie nápadov a myšlienok na zatraktívnenie a vylepšenie jednotlivých sluieb a podujatí -    Zúastuje sa na obchodných rokovaniach a realizuje obchodné cesty-    Reprezentuje spolonos na národných a medzinárodných výstavách-    Zodpovedá za plnenie a vyhodnocovanie plánov-    Príprava a realizácia propaganých  materiálov-    Prieskum konkurencie...

 • Company ProPharma Group s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Objednávanie liekov a telefonická komunikácia, prevane v arabskom, hebrejskom a anglickom jazyku....

 • Company ASO Vending, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Vašou úlohou bude starostlivos o existujúcich klientov, získavanie nových kontraktov a vyjednávanie obchodných podmienok. Preto si táto pozícia vyaduje vekú dávku zodpovednosti. Stane sa z Vás jedna z kúových osôb v regióne, ktorý budete riadi.Výhody:Uvedený plat pracovníka je po plnom zaškolení. alšie mzdové podmienky: podiely z predaja, kvartálne odmeny, roná odmena, odmeny poda potu odpracovaných rokov a alšie benefity. Zamestnanecké benefity:- sluobné osobné auto aj na súkromné úely- sluobný telefón- notebook- iPad- príspevok na ošatenie- osobný rast formou vzdelávania- monos kariérneho postupu...

 • Company BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Vedenie obchodnej agendy, organizácia pracovných schôdzok vo firme i u klientovZakladanie nových firiem a tovarových kariet do IS Komunikácia s dodávatemi a zabezpeenie nákupu obchodného tovaruVýhody:pravidelné mesané prémie k základnému platupolroné odmeny za splnenie plánupenzijné pripoistenie...

 • Company SOR SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  získavanie nových obchodných kontaktov, starostlivos o obchodných partnerov, príprava prezentácií, vypracovanie obchodných ponúk, dojednávanie a vedenie obchodných stretnutí.ivotopis pošlite na mailovú adresu: , vhodní uchádzai budú pozvaní na pracovný pohovor....

 • Company BMS servis s.r.o. in Lehota
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - vypracovávanie cenových ponúk pre produkty a sluby poda predmetu innosti spolonosti- koordinácia inností, spojených s montáou a opravou meradiel, spolupráca s montánymi spolonosami- zabezpeovanie meradiel a materiálu k oprave a montái- práca v teréne- spolupráca pri zabezpeení rozpoítavania nákladov na energie- komunikácia so zákazníkmi- vyhadávanie nových zákazníkov a odbytu na produkty a sluby spolonostiVýhody:- skúšobná lehota 3 mesiace, po nej monos navýšenia na 1000€ v hrubom v prípade nadštandardného plnenia úloh- flexibilná pracovná doba- príspevok na stravu nad rámec zákona...

 • Company SLOVMAG a.s. Lubeník in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  zabezpeovanie komunikácie s existujúcimi zákazníkmi na danom teritóriu, spracovávanie dopytov a vypracovávanie ponúk pre zákazníkov, spracovávanie údajov o ivotnosti iaruvzdorných materiálov u zákazníkovVýhody:ubytovanie, bezhotovostný systém poskytovania stravy, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky zo sociálneho fondu na rôzne firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov, finanné benefity, dni plateného vona nad rámec Zákonníka práce, príspevok pri narodení dieaa a alšie, 25percentprémie...

 • Company HMPRINT s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  • Vykonávanie administratívnej innosti a obchodných stretnutí s klientami• Komunikácia so zákazníkom • Vykonávanie kancelárskych a ekonomických prác• Vedenie evidencie poiadaviek zákazníkov• Spolupráca s ostatnými zamestnancami spolonosti• Príjem a spracovanie objednávok• Príprava cenových ponúk• Pomoc pri výbere vhodného zariadenia pre svoju prevádzku• Poskytovanie informácii o slubách a produktoch spolonosti• Prezentovanie a propagovanie produktov a sluieb• Vykonávanie podporných marketingových aktivít na prevádzke• Dodriavanie zásad BOZP v oblasti prevádzky...

 • Company Redal s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Objednávanie a komunikácia s dodávateskými fabrikami v Turecku.Objednávanie dopravy objednaného tovaru zahraninými dopravcami.Vyhadávanie potenciálnych zákazníkov v rámci prideleného regiónu.Prezentovanie a propagovanie tovaru, prípadne sluieb.Sledovanie skladových zásob na prevádzkach, prijímanie objednávok.Poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom, riešenie reklamácií.Vykonávanie podporných marketingových aktivít na prevádzkach.Monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenných aktivít.Zodpovedanie za plnenie osobného plánu predaja.Reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému....

 • Company EDUCA PRINT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Obchodná spolonos, pôsobiaca v školskom sektore, príjme obchodných zástupcov na prezentáciu edukaných publikácií, pomocou ktorých sa deti uia hravou formou. Práca je vykonávaná na ZŠ a MŠ v esku.Hlavnou náplou práce je:- oslovenie základných a materských škôl,- komunikácia s riaditemi a uitemi škôl,- prezentácia a distribúcia publikácií na školách.Na výkon práce je potrebné vlastné auto.Miesto výkonu práce: v rámci eskej republikyPracovný pomer: ivnos, TPPOakávaný plat od 2.000 €/mesiac; blišie spresnený na pohovoreTermín nástupu: ihneVýhody:- profesijný a odborný rast- monos vies obchodnú skupinu- zaujímavé finanné ohodnotenie- prezentácia hodnotných vzdelávacích publikácii- práca v príjemnom prostredí...

 • Company EDUCA PRINT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Obchodná spolonos, pôsobiaca v školskom sektore, príjme obchodných zástupcov na prezentáciu edukaných publikácií, pomocou ktorých sa deti uia hravou formou.Hlavnou náplou práce je:- oslovenie základných a materských škôl,- komunikácia s riaditemi a uitemi škôl,- prezentácia a distribúcia publikácií na školách.Na výkon práce je potrebné vlastné auto.Miesto výkonu práce: v rámci svojho regiónuPracovný pomer: ivnos, TPPOakávaný plat od 2.000€/mesiac; blišie spresnený na pohovoreTermín nástupu: ihneVýhody:- profesijný a odborný rast- monos vies obchodnú skupinu- zaujímavé finanné ohodnotenie- prezentácia hodnotných vzdelávacích publikácii- práca v príjemnom prostredí...

 • Company Peter Švirik in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Kontaktovanie a následná komunikácia s klientom.Práca s databázami, obchod.Poradenstvo a starostlivos, konzultaná innos....

 • Company VND s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  • Starostlivos o súasných klientov, aktívne vyhadávanie a získavanie nových zákazníkov na trhu, vytváranie partnerskej siete. • Prezentácia portfólia produktov a sluieb, príprava cenových kalkulácií. • Optimalizácia portfólia ponúkaných sluieb v súlade s vývojom trhu a konkurencie • Vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie obchodných podmienok a udriavanie obchodných štandardov. • Vytváranie, vyhodnocovanie a optimalizovanie obchodnej stratégie s cieom maximalizova objem predaja a výnosov, príprava a aktualizácia plánov predaja. • Obchodné zastrešovanie nových produktov a sluieb. • Monitorovanie trhu, marketingové aktivity, reportovanie, vypracovávanie analýz trhu a predaja. • Úas na obchodných stretnutiach, seminároch a prezentáciách.• Aktívna osobná, telefonická a elektronická komuniká...

 • Company NAZAL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Komunikácia so zákazníkmi, jazdenie po zákazníkoch, vybavovanie objednávok, predávanie tovaru..., práca v kanceláriiVýhody:mesané bonusy za predaj, variabilný pracovný as, dobrý kolektív......

 • Company EXIM - TECH, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Produktom obchodného zástupcu je neustály rast potu nových zákazníkov, plán predaja je splnený.Zamestnanec je zodpovedný za:1.    získavanie objednávok od zákazníkov a dosiahnutie plánovaného predaja a zisku predaja,2.    marketingové a propagané aktivity, 3.    aktivity na podporu predaja, 4.    dosiahnutie cieov a plánov predaja v súlade s Firemnými predpismi a smernicami....

 • Company TECHNIX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  poaduje sa komunikácia, kultivovaný prejav, informaná gramotnos, komunikatívnos, cieavedomosVýhody:bez výhod...

 • Company EUFC SK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  1.Aktívne vyhadávanie klientov a sledovanie prostredia pre oblas EU fondov 2.Vedenie obchodných rokovaní a obchodovanie zo slubami, ktoré spolonos poskytuje klientom3.Proaktívne vyhadávanie príleitostí na financovanie zámerov klientov 4.Aktívne sledovanie a štúdium grantových príleitostí v SR a v EÚ5.Spracovávanie a prezentovanie analýz, záznamov z rokovaní, PP prezentácií, ponúk, zmlúv 6.Práca na tvorbe špecifických, koncepných a strategických dokumentov7.Komunikácia s klientmi na operatívnej úrovni, udriavanie a napanie obchodných vzahov8.Udriavanie dlhodobých odborných vzahov so zákazníkmiVýhody:- Flexibilný pracovný as- Monos home office- Monos profesionálneho rastu formou platených školení a workshopov- Kontakt s klientami z podnikateskej a verejnej správy- Vstupné zaškolenie- ...

 • Company BISO Schrattenecker, s.r.o. in Rad
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Správa E-SHOPU.Nahrávání skladových zásob, tvorba cen, marketingových akcí, kontrola objednávek a správného vyskladnní od skladníku. Máte zájem o práci v agrárním sektoru? Baví Vás stroje nebo práce s lidmi? Baví Vás vše kolem zemdlství? Hledáte férový pístup, kariérní rst, odpovídající finanní ohodnocení a dynamický tým spolupracovník?Odpovdli jste si alespo na nkteré z tchto otázek? Potom víme, e by Vás námi nabízené pozice mohly zaujmout!BISO Schrattenecker - cíl naší spolenosti v eské republice a na SlovenskuJsme pímé zastoupení výrobce bezkonkurenních acích lišt BISO a máme dlouhodobé vazby s našimi dodavateli.Dlouhodobá spolupráce s zákazníky v našich regionech je zaloena na profesionálním pístupu obchodních zástupc, díla a pedevším silné servisní podpory, na kterou se naši zákazníci...

 • Company ALFEX, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Obchodný manaér vo vekoobchode s elektroinštalaným materiálom a svietidlami. Spolonos ALFEX má u viac ako 30 - ronú históriu.Hlavnou náplou práce obchodného manaéra je:- zabezpeovanie a nákup tovaru- komunikácia so stálymi zákazníkmi, oslovovanie a vyhadávanie nových zákazníkov a investorov, predaj tovaru a sluieb, odborné poradenstvo v rámci elektroinštalaných materiálov a svietidielVýhody:- závodné stravovanie- zaujímavý a atraktívny sortiment- kariérny rast- monos pridelenia motor.vozidla- priebené vzdelávanie...

 • Company Agata Krystyna Babulic in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Vybavovanie klientov na klientskom centre....

 • Company Tachyum s.r.o. in Bratislava
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tachyum is searching for a Sales Manager, based in Slovakia, Bratislava. We are looking for a passionate and driven Sales professional to join our international Tachyum team. You will be responsible for prospecting and building our sales funnel, close opportunities, and building longlasting and strategic relationships with our clients.What you’ll be doing:» Create sales strategies, arrange business meetings with prospective clients.» Take responsibility for achieving company targets through effective planning, setting sales goals, analysing performance data, and projecting future performance.» Stimulate, develop, convert and manage new and existing sales leads, opportunities and clients with focus on strategic leads and clients.» Develop and manage the sales pipeline.» Prepare proposals, p...

 • Company PERSOnica, s.r.o. in Dobrá
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  • Aktívne vyhadávanie a komunikácia s potencionálnymi zákazníkmi• Získavanie nových obchodných príleitostí v oblasti robotického zvárania a robotického brúsenia• Tvorba návrhov a zadania pre technické riešenia projektov• Tvorba cenových kalkulácií a vyjednávanie zmluvných podmienok• Tvorba a kontrola asových plánov• Starostlivos o existujúcich zákazníkov• Riadenie, koordinovanie a motivovanie lenov tímuVýhody:- 13. poprípade 14. plat v závislosti od výsledkov- Auto, notebook, telefón- Práca v rýchlo rastúcej spolonosti- Nové pracovné prostredie- Príspevok na stravovanie stravovacia karta - Jazykové kurzy a školenia- Mladý a príjemný kolektív – dobrá partia- Monos home office...

 • Company PODTATRANSKÁ HYDINA a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - sprostredkovanie obchodu a predaja- starostlivos a komunikácia s klientom- kontrola cenotvorby na trhu, príprava zmlúv- kontrola salda- vyhadávanie a aktívne oslovovanie nových odberateov v rámci celej SVK- rozvíjanie obchodných aktivít u nových klientov- sluobné cesty - prevádzky- iné úlohy poda pokynov nadriadenéhoVýhody:- uvedená mzda predstavuje základnú hrubú mzdu, poda plnenia plánu môe by priznaná pohyblivá iastka odmeny- pracovný pomer s monosou na dobu neuritú- sluobné auto- sluobný telefón- sluobný notebook...

 • Company KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  -príprava, plánovanie a realizácia online kampani na soc. sieach, -príprava, spracovanie a realizácia direct mailových kampaní,-realizácia aktivít a projektov na podporu predaja a návštevnosti-administratívna práca k zvereným projektom-monitoring nových trendov v oblasti internetového marketingu a implementácia do nových projektov-správa web-u-riadenie vonoasových aktivít pre podporu predaja-externá komunikácia...

 • Company TECH SOLUTION s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  - vyhadávanie a získavanie nových zákazníkov v pridelenom regióne- starostlivos a komunikácia s existujúcimi zákazníkmi- prezentovanie produktov a sluieb spolonosti- spracovanie cenových ponúk- vedenie obchodnej agendy- monitorovanie trhu, konkurencie a aktuálnych trendov- organizovanie svojho pracovného asu- reportovanie obchodných aktivít- pravidelné sluobné cesty v rámci juhozápadného Slovenska- plánovanie návštevVýhody:- vianoná finanná odmena- príspevok do 3. piliera- príspevky do sociálneho fondu- stravné lístky vo výške 4,50 EUR- sluobné auto- navigácia- firemný telefón- notebook- organizovanie svojho pracovného asu- pravidelné vzdelávanie v oblasti predaja a produktové školenia- práca v úspešnej spolonosti s 20 ronou históriou- zamestnanecké zavy na produkty TECH SOLUTION...

 • Company SEMACO SK tools and software, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Sme progresívna obchodná firma s pôsobnosou v SR a R zaoberajúca sa dovozom technológií a špikového strojárskeho vybavenia. Na trhu pôsobíme od roku 1996 a našimi zákazníkmi sú významné strojárske podniky v R a na Slovensku. Uvedená pozícia je urená pre kandidátov zo stredného a západného Slovenska. Kraj: ilinský, Banskobystrický, Treniansky, Nitriansky, Bratislavský, TrnavskýNástup: 4Q 2020/ 1Q 2021o bude Vašou úlohou:-starostlivos o zverené portfólio stávajúcich zákazníkov a zárove rozširovanie o nových zákazníkov v regióne-predaj nástrojov a príslušenstva pre obrábacie stroje švajiarskej a nemeckej kvality (frézovanie, vtanie, závitovanie at.)Koho hadáme.....-technicky zameraného obchodníka, ktorý vie o predáva s praxou s predajom náradia-spoahlivú samostatnú a zodpovednú posilu tímu-lo...

 • Company TTcraft s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Digitalizácia stavebníctva prostredníctvom inovatívneho cloudového riešenia. Prezentácia a zaškoovanie potencionálnych i jestvujúcich klientov. •aktívne vyhadávanie nových zákazníkov,•starostlivos o existujúcich zákazníkov,•prezentovanie a propagovanie sluby,•spolupráca s obchodným tímom,•spoluúas na optimálnom nastavení podmienok zákazníkovi,•poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom, riešenie reklamácií,•vykonávanie podporných marketingových aktivít,•analýza trhu vo zverenom regióne + monitoring konkurencie,•zodpovedanie za plnenie osobného plánu predaja,•reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému,•denná evidencia pracovného asuVýhody:Odmeny z predaja a do výšky 100percent základnej mzdy v závislosti od dosiahnutého predaja....

 • Company PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - získavanie nových a starostlivos o existujúcich odberateov- poradenstvo pre odberateov- propagácia existujúcich a nových výrobkov- kreatívna marketingová stratégia uplatovaná na predajných miestach- prieskum o poiadavkách zákazníka na predajných miestach u odberatea- návrh nových výrobkov + ich zavádzanie na predajné miesta- kontrola predajných miest- riešenie reklamácií + návrhy, aby sa reklamovaným nedostatkom predišlo- zodpovednos a aktívny prístup k plneniu predajných plánov- plnenie úloh zadávaných vedením spolonosti- pravidelné reportovanie výsledkov úseku vedeniu spolonosti- aktívna komunikácia so všetkými ostatnými úsekmi spolonosti- nastavenie optimálnych podmienok medzi expedíciou a odberatemiVýhody:- dodriavanie Zákonníka práce- mzda vdy naas- pekárenské výrobky za zvýhodnené ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Commercial sales representatives Edit filters