Jobmonitor. Search results for Clerical support workers not elsewhere classified

11 Jobs found

Used filters:
 • Clerical support workers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company KORAKO plus, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  Administratívne práce, naceovanie produktov, komunikácia so zákazníkmi, objednávanie tovaru, príprava podkladov pre verejné obstarávanie....

 • Company MASTRA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do nášho tímu hadáme mua na  pomocné administratívne práce na skrátený pracovný as. Pracovná nápl: evidencia skladu, spracovanie a kontrola objednávok, výpomoc pri príprave náradia pre jednotlivé projekty, starostlivos o korešpondenciu, práca s internetom, komunikácia s inými oddeleniami firmy. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa strednej alebo vysokej školy s technickým zameraním. Poadujeme znalosti MS Office, technické myslenie, organizané schopnosti. Podmienkou je vodiský preukaz. Výhodou je nemecký jazyk. Pracovné ohodnotenie: minimálna mzda poda zákonníka práce + osobné ohodnotenie ivotopisy zasielajte na " target="_blank" rel="nofollow"> prípadne nás kontaktujte na tel..0948626768...

 • Company KOMPAVA spol. s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Do nášho marketingového tímu hadá spolonos tímového, aktívneho, zodpovedného a kreatívneho hráa, ktorý vie pracova samostatne, s vysokým nasadením a nadšením pre marketing. Ak máte kreatívne myslenie, dobré nápady pre marketingovú komunikáciu, máte príjemné vystupovanie a viete okovek dohodnú a vybavi, hadáme do nášho tímu práve Vás. Nápl práce: -Návrhy a realizácia marketingových riešení na podporu znaky a predaja produktov firmy -Príprava komunikaných stratégií, komunikácia s médiami a externými dodávatemi-Zodpovednos za prípravu, spracovanie a publikovanie textových a grafických výstupov pre marketingovú komunikáciu -Kreatívna príprava obchodných, informaných a predajných materiálov v rámci marketingovej komunikácie-Kreatívne a zaujímavé vytváranie reklamných textov pre marketingovú kom...

 • Company BELL Zvolen a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Náplou práce tejto pracovnej pozície bude najmä - komunikovanie s dodávatemi a odberatemi spolonosti v materinskom a cudzom jazyku, - spracovávanie dodávatesko - odberateských objednávok, - zadávanie údajov do informaného systému, - pripravovanie podkladov pre potreby útovníctva,- vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty a telefonických hovorov,- zabezpeovanie logistických innosti spolonosti,- plnenie operatívnych úloh,- príprava podkladov a dokladov pre výrobu,- príprava podkladov pre nadriadených a ostatné oddelenia spolonosti....

 • Company Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, P.Križku 390/4, Kremnica in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Organizácia a administrácia školskej agendy, príprava materiálov pre vedenie školy, pre iakov, pre rodiov, kontakt s inštitúciami, dodávatemi sluieb, práca s poítaom, MS Office, aSc Agenda, aSc Rozvrhy.Výhody:Ponúkame monos ubytovania na Súkromnom školskom internáte...

 • Company Štefan Remeň REMA in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Komunikácia so zákaznikmi, telefonovanie objednávok, práca s PC, RP, ahké/pomocné práce pri vychystávaní objednávok, práca s ovocím a zeleninou...

 • Company Peter Poláčik - PETROSTAV in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Spolonos PETROSTAV prijme do TPP na pozíciu administratívny pracovník pre ininiersku innos.Práca vykonávaná v kancelárii v Štefanove nad Oravou po-pi v ase 7:00-15:30.Nápl práce:-ininierska innos-vybavovanie stavebných povolení, kolaudaných rozhodnutí, výnimiek na doasné dopravné znaenie, stanoviská k projektovej dokumentácii, pravidelná komunikácia s úradmi, spracovanie prijatých dokumentov-vybavovanie všetkých potrebných dokumentov (iadostí, povolení, stanovísk) k stavbám (líniové,pozemné,...)-archivácia dokumentov,-zodpovednos za svoju innosMzda:-fix na TPP minimálne 750-850 EUR + prémie poda šikovnosti.Podmienky:-podmienkou ukonené vysokoškolské vzdelanie 2.stupa,-flexibilita, lojálnos, zodpovednos,-práca s PC+internet - úrove pokroilý, programy excel, word, pdf = úrove pokroilý- Vodis...

 • Company Rozhlas a televízia Slovenska in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  - zabezpeujete informácie potrebné na nastavenie procesu vývoja programového formátu- zabezpeujete divácke a expertné hodnotenia programových projektov vo fáze vývoja- zástup poas materskej a rodiovskej dovolenky...

 • Company TFC Cable Assemblies s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - zasielanie informácii o materiále prepravným spolonostiam- administratívne práce spojené s nákupom materiálu- administatívne práce spojené s finanným oddelením- komunikácia s ostatnými oddeleniami spolonostiVýhody:- práca v stabilnej spolonosti- prijemné pracovné prostredie...

 • Company Slavomír Iľov in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Do novootvoreného klientského centra v Roave prijmeme dvoch pracovníkov.Pracovná nápl:- administratívne práce- kontakt s klientmi v klientskom centre- práca s databázou- príprava podkladov pre manaéra- archivácia- práca v kanceláriiDe nástupu dohodou. V prípade záujmu prosím zasla Váš ivotopis mailom: platná do zmazania.Výhody:fixný plat variabilná zloka- kvartálne bonusy od 111 Eur do 1222 Eur- bonus na výpotovú techniku vo výške 300 Eur- zvýšenie príjmu u po 3 mesiacoch- teambuildingové akcie- pozícia je vhodná aj pre udí bez skúseností- výnimoné platové ohodnotenie v rámci najsilnejšej spolonosti a monos kariérneho rastu- zázemie jednej z najväších spoloností- monos prispôsobenia pracovnej doby – flexibilita- všetky školenia úplne bezplatné- finanné a materiálne benefity- podpora real...

 • Company Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  administratívne práce v rámci zdravotníckych pracovísk...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Clerical support workers not elsewhere classified Edit filters