Jobmonitor. Search results for Clerical support workers not elsewhere classified

16 Jobs found

Used filters:
 • Clerical support workers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company Martin Šági in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Administratívny pracovník: Práca s PC (word, excel), komunikácia ( tel., mail, osobná), výpanie tlaívZástupca vedúceho poboky: robenie osobných pohovorovm, organizovanie teambuildingov, vedenie ludí,...

 • Company B & K - SK spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Asdministratívny koordinátorVýhody:ubytovanie...

 • Company G.CASSANOVA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - pomocné administratívne práce- správa sociálnych sietí - asistencia a pomoc pri tvorbe marketingových aktivít spolonosti- vedenie dokumentácie- fotenie produktov - grafika a tla reklamných plagátovVýhody:- Práca v stabilnej spolonosti,- monos kariérneho rastu,- zamestnanecké zavy....

 • Company I.P. Technology s.r.o. in Ruská
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Je zástupcom zamestnávatea. Komunikuje s externými kontaktmi, vedie korešpondenciu. Organizuje predbené stretnutia. Informuje zákazníkov o nových produktoch. asté sluobné cesty do Ruska....

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  - zaistenie organizácie a administratívnej stránky funknosti zapoiiavaných setov ( príjem, umytie, výdaj, skladovanie ) a lokálneho skladu- priebená kontrola a riešenie materiálových rozdielov u vrátených setov- monitorovanie poiadaviek klienta a sales teamu- komunikácia s prepravcami pri zaistení prepravy setov, objednávka a koordinácia prepravy, monitoring dopravy- administratívna agenda- koordinácia príjmu, uskladnenia, výdaju a prepravy materiáluzmluva je na dobu uritú do 31.3.2021Výhody:Flexibilný prac. as...

 • Company TOMMEX s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Administrátívne práce zamerané na kontakt s klientom, korešpondencia....

 • Company KML, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Obsluha solárií, práca s poítaom, administratívne práce, upratovanie.Výhody:stravné lístky...

 • Company CeMS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - komunikácia so zákazníkmi- príprava materiálov pre implementáciu systémov manaérstva- podpora manamentu spolonosti- zabezpeovanie dopravy pre konatea spolonosti- vedenie a vybavovanie firemnej korešpondencie- starostlivos o celkový chod kancelárie- správa informaného systému a webovej stránkyVýhody:- práca v mladom kolektíve a rozvíjajúcej sa spolonosti- dynamické a priateské pracovné prostredie- vzdelávací program- monos osobnostného rastu...

 • Company JOTEK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Archivané práce -  výstup tlaových zostáv a ich zakladanie. Pomocné administratívne práce akými sú napr. mailová komunikácia, príjem a zasielanie pošty....

 • Company Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Pomocné administratívne práce spojené s evidenciou, príjmom a výdajom liekov, ŠZM a ostatného materiálu....

 • Company Adina Fogtová ADA in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Administratívne práce + kumulovaná innos: rozvoz stravy. VP-B.Pracovný as (od / do): 6:00-16.00.Výhody:bez výhod...

 • Company Slovenská pošta, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Zamestnanec back office na pošte je kvalifikovaný zamestnanec vykonávajúci rutinné alebo odborné rutinné práce v oblasti back office na pošte.Vykonávanie inností tzv. oblastného uzla, vykonávanie inností tzv oblastného spracovateského strediska.    Vykladanie a nakladanie zásielok z/do poštových kurzov, odovzdanie a preberanie záverov, nakladenie podaných zásielok do obalov, príjem, triedenie a odovzdávanie záverov, tvorenie uzáverov a záverov, zapisovanie zásielok, triedenie zásielok, letákov, tlae, vykonávanie prác súvisiacich s poštovými prieinkami (najmä triedenie a vydávanie zásielok), príjem zapísaných zásielok a zásielok platených prevodom a v hotovosti, príjem  a balenie urených  zásielok hromadného podaja, polepovanie a peiatkovanie podaných zásielok, dokladové pátranie po zásielk...

 • Company LEDVANCE s.r.o in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Podpora produktových manaérov, spúšanie, koordinácia a monitoring schvaovacieho procesu pre nové produkty.Aktualizácia databázy, práca v systémoch, aktualizácia internetu a produktového katalógu....

 • Company Jozef Kačmár in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  -    ukladanie útovných dokladov v asovom slede-    vypracovanie a zasielanie cenových ponúk -    objednávanie materiálu a vedenie skladovej evidencie-    komunikáciu s odberatemí a dodávatemi -    spracovávanie podkladov k vykonaným pracovným cestám-    kopírovanie a skenovanie dokladov a pod....

 • Company ESPIK Group s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - práce v útovníctve (vystavovanie faktúr a upomienok, útovanie bankových výpisov, príprava DPH a mesaných výkazov)- kontrola firemnej kasy u zamestnancov firmy- tvorba reportov a štatistík- práca v internom systéme spolonosti- starostlivos o zákazníkov- písomná, telefonická a elektronická komunikácia- administratívne práce- spracovávanie administratívnych podkladov a dokumentácie, archivácia- iné práce poda poiadaviek nadriadenéhoVýhody:Po ukonení 3-mesanej skúšobnej lehoty mzda 670€ v hrubom 100percent preplatené stravné lístky.Nástupná mzda záleí od skúseností a praxe v útovníctve od 625€- do 800€Moná aj práca na iastoný úväzok i absolventskú prax....

 • Company Mesto Svidník in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  administratívne práce...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Clerical support workers not elsewhere classified Edit filters