Jobmonitor. Search results for Civil engineers

8 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  - zavedenie nových produktov na trh – prezentácia produktov- spolupráca so stavebnými firmami a projektantmi- spracovanie odborných podkladov k produktom a spôsobom vyuitia- návrhy riešenia produktov, detaily - CADVýhody:Mzda: 1500 – 1800 Eur...

 • Company Peter Poláčik - PETROSTAV in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Pracovný pomer: na TPP/ivnos poda dohodystavbyvedúci na pozemné a líniové stavby, rekonštrukcie plynovodov Oblas Západné a Stredné SlovenskoPlat: 2000 EUR+prémie poda šikovnosti...

 • Company STAVOKOMPLET, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Stavbyvedúci/aVykonáva realizáciu poda projektovej dokumentácie, zabezpeuje vykonávanie a dodriavanie technických postupov poda projektovej dokumentácie....

 • Company Sklair s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  - ítanie výkresovej dokumentácie.- Skúsenosti s prácou na stavbe.- Zabezpeenie kompletného stavebného dozoru na stavenisku.- Kontrola dodriavania stavebných postupov, bezpenostných predpisov a kvality.- Koordinovanie dodávateov, subdodávateov a dodávok materiálov....

 • Company ZRUBY RAJEC, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  - Koordinácia dokonovacích prác na zrubových domoch,- komunikácia so subdodávatemi,- príprava a objednávanie materiálu,- kontrola priebehu a kvality prác.Výhody:- práca v úspešnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spolonosti pôsobiacej na celoslovenskom a celoeurópskom trhu,- výhodné platové podmienky,- osobné výhody,- podpora vzdelávania a osobného rastu....

 • Company STAVEX TOP, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  - riadenie stavebných a montánych prác špeciálneho zakladania - celé územie SR- vedenie dokumentácie stavby - stavebný denník, dochádzka a pod.- kontrola a dodriavanie predpísanej kvality prác, pracovných a technologických postupov- vykonávanie dohadu nad výkonom stavebných prác v súlade s harmonogramom stavby- organizácia prác subdodávateov- sledovanie a prispievanie k dodriavaniu BOZP na stavbe- spolupráca so stavebným dozorom...

 • Company OMOSS spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  - Riadi realizáciu stavieb,- zabezpeuje zmluvne dodávku prác a materiálu,- komunikuje s dodávatemi prác a sluieb,- koordinuje práce jednotlivých dodávateov,- pravidelne reportuje výsledky jednotlivých zákaziek....

 • Company Novosedlík, spol. s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  - organizovanie výstavby poda PD a harmonogramu- dodriavanie kvality realizovaných prác- dodriavanie technologických postupov, predpisov BOZP a interných smerníc- riadenie a kontrola subdodávateovVýhody:- mzda od 1300,-€ - 1800,-€ Brutto- - vieme zabezpei ubytovanie...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters