Jobmonitor. Search results for Chefs

18 Jobs found

Used filters:
 • Chefsx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company Výnimočné potraviny s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Zodpovedanie za kvalitu pripravovaných pokrmov, dodriavanie noriem a výrobných postupov,- pripravovanie technologicky nároných pokrmov a špecialít,- kontrolovanie skladových zásob, objednávanie chýbajúcich surovín na prípravu pokrmov,-preberanie surovín od dodávatea, vykonávanie kvalitatívnej a kvantitatívnej kontroly dodaného tovaru, zodpovedanie za jeho správne uskladnenie,- vedenie, koordinovanie a vykonávanie odborného dohadu nad pracovníkmi kuchyne,- zostavovanie, vylepšovanie a pravidelné obmieanie jedálneho lístka,- vykonávanie kalkulácií na výrobu pokrmov....

 • Company ONLY BEST s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  normovanie a príprava tureckých jedál...

 • Company PUB s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Príprava jedál a pizze...

 • Company HAN KOOK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  príprava a výdaj kórejských jedál...

 • Company SURAJ s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Práca kuchára v indickej reštaurácii....

 • Company MOTOREST BAR s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vedenie tímu, príprava jedál.Výhody:príspevok na dopravu a stravovanie...

 • Company NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Organizuje prípravu  jedál poda jedálneho lístka pre zamestnancov a pacientov lôkových oddelení  Zodpovedá za mnostvo potravín urených k príprave jednotlivých diét, stará sa o  správne uskladnenie potravín ....

 • Company Podnik zahraničnej osoby-GGR in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  príprava jedál, zodpovednos za chod kuchyneVýhody:1percent - 10percent odmeny z obratu...

 • Company TAJANA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Špecialista na ukrajinskú a ruskú kuchyu...

 • Company KKIMO Invest, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Hadáme talentovaného a motivovaného kandidáta na pozíciu šéfkuchára do luxusnej reštaurácie v blízkosti bratislavského hradu. Nápl práce: - riadenie kuchyne, organizácia a vedenie celého tímu udí.Výhody:- stabilná práca v luxusnej reštaurácii- samostatnos...

 • Company KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Pracovná nápl:Radi a organizuje úsek kuchyne:-    Objednávky tovaru, kontrolovanie kvality tovaru, porovnávanie cien tovaru-    Dodriavanie zásad HCCP, BOZP, PO a kontrolovanie dodriavania týchto zásad na svojom úseku . Zodpovedá za istotu svojho úseku-     Kontrola skladov – sledovanie doby spotreby tovarov-    Tvorba kalkulácií jedál, nových jedál, ponúk na rôzne akcie.-    Sledovanie  predajnosti  jednotlivých jedál a vyhodnotenie  predajnosti-    Rozpis sluieb svojho úseku, kontrola dochádzky a odovzdávanie podkladov ku mzde-    Prítomnos poas akcií a prezentovanie dobrého mena firmy a kvality jedla podávaného poas akcie – akcii-    Sledovanie inovácii a trendov vo svojej oblasti a následne ich aplikova  vo firme...

 • Company Materská škola in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  zabezpeovanie odborne najnáronejších inností v kuchyni v materskej škole...

 • Company THAI FOOD s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Príprava ázijských jedál, vyzna sa v ázijských jedlách, chu pracova a naui sa nové veci...

 • Company Runtime BP Slovak, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Hadáme talentovaného a motivovaného kandidáta na pozíciu šéfkuchára do luxusnej reštaurácie v blízkosti bratislavského hradu. Nápl práce: - riadenie kuchyne, organizácia a vedenie celého tímu udí.Výhody:- stabilná práca v luxusnej reštaurácii- samostatnos...

 • Company UNITAS Group, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Šefkuchár je zodpovedný za prípravu pokrmov teplej kuchyne, dodriavanie kvalitatívnych štandardov kuchyne, dodriavanie hygienických noriem, spolupracuje scelým personálom kuchyne pri tvorbe pokrmov za úelom jeho predaja koncovému zákazníkovi.Výhody:- firemné akcie- zamestnanecké zavy- gastro lístky - záruka pravidelného príjmu- variabilná zloka mzdy poda výkonu- práca v mladom kolektíve- monos kariérneho rastu- multisport karta...

 • Company Karma Foods SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Príprava indického jedla a nápojov. Pôjde o pracovisko v pojazdnom stánku. Preferovaní sú uchádzai, ktorí disponujú hygienickým minimom - práca v prevádzke s jedlom.Výhody:poda dohody...

 • Company LEXELDEAL s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  -    Plná zodpovednos za chod kuchyne-    Vytváranie jedálneho lístka.-    Zodpovednos za kvalitu podávaných jedál.-    Kalkulácia cien pouívaných ingrediencií a stanovenie optimálnych cenových relácii pre jedálny lístok.-    Príprava technologicky a vedomostne náronejších jedál.-    Organizovanie práce podriadených kuchárov a pomocných síl v kuchyni.-    Zodpovednos za skladové zásoby surovín a ich objednávanie.-    Dohad nad správnym aranovaním a estetikou podávaných jedál....

 • Company PIZZA EXTRA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Špecialista na prípravu indonézských a bangladeských jedál....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Chefs Edit filters