Jobmonitor. Search results for Business services and administration managers not elsewhere classified

6 Jobs found

Used filters:
 • Business services and administration managers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company "Mikroregión Hurbanovo" in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  •príprava a zmena výziev na predkladanie iadostí o príspevok•výkon formálnej kontroly prijatých iadostí o príspevok•vypracovanie návrhu zmluvy s uívateom/dodatku k zmluve s uívateom•riadenie implementácie projektov uívateov, zabezpeovanie riadenia procesov zmenového konania, finanné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov vrátane kontroly na mieste•výkon základnej finannej kontroly, administratívnej finannej kontroly a finannej kontroly na mieste finanných operácií projektu•výkon kontroly výroných/záverených/následných monitorovacích správ projektu•kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu) uívateov•riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni•priebené riadenie projektového tímu•priebené riadenie rizík•poskytovanie vecnej podpory pri realizácii verejného ...

 • Company Eva Balážová in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Nápl práce:-vedenie tímu finanných konzultantov-rozvoj, podpora, budovanie vlastnej obchodnej skupiny-zodpovednos za plnenie obchodných plánov a nábor nových finanných konzultantov-zodpovednos za rast a rozvoj obchodnej skupinyPoiadavky na kandidáta:-min. SŠ vzdelanie-prax na obchodnej alebo manaérskej pozícii výhodou-skúsenosti v obchode minimálne 1 rok(v poisovníctve výhodou)-dobré komunikané a organizané schopnosti , flexibilita, odolnos voi stresu-vysoké pracovné nasadenie- schopnos vies a motivova tímVýhody:Upresnenie platových podmienok:-ponúkame fixný plat -atraktívne mesané, kvartálne a roné bonusy- bonifikané výlety za nadpriemerné výkonyIné výhody:- ponúkame Vám výbornú príleitos s najlepšími podmienkami na trhu, ktorých základom sú:-istota: zázemie silnej stabilnej spolonosti-st...

 • Company Funeko - Enviro, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Samostatné riadenie innosti prevádzky a kolektívu....

 • Company ADDA SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  - Podporné HR innosti,- riadenie teamu udí,- organizovanie pracovného asu,- reporting....

 • Company SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. in Vysoká
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Riadenie administratívnych a podporných inností. Vysoká znalos kórejského jazyka, pokroilá znalos anglického jazyka.Výhody:bez výhod...

 • Company KIA Motors Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Manaér riadi a koordinuje innosti oddelenia, ktoré podporujú innos celého závodu, správa nehnuteností, upratovacích sluieb, správa areálu závodu, firemná doprava, stravovacie sluby, pranie odevov, šatenie výrobných zamestnancov, bezpenos závodu, starostlivos o flotilu, bezpenos a ochrana zdravia pri práci, lekárske prehliadky, príprava rozpotov, výberových konaní sluieb, smerníc, manuálov at. Výhody:vlastná doprava zamestnávatea, letný a zimný bonus, zava na náukup automobilu zn. KIA...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business services and administration managers not elsewhere classified Edit filters