Jobmonitor. Search results for Building construction labourers

40 Jobs found

Used filters:
 • Building construction labourersx
Displaying 1-40 of 40 results.
 • Company SLOVAKSTAV, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  pomocné stavebné práce...

 • Company STA-BAG-BAU s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  pomocné práce pri pokladaní dlaby:- vibrovanie štrku,- nosenie dlaby,- betónovanie obrubníkov,- osádzanie obrubníkov,- zametacie práce...

 • Company JKL Buildingeu s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  POMOCNÝ PRACOVNÍK NA STAVBE BUDOV VYKONÁVA JEDNODUCHÉ, POMOCNÉ, OBSLUNÉ A DOKONOVACIE PRÁCE PRI VÝSTAVBE BUDOV POD DOHADOM A PODA POKYNOV KVALIFIKOVANÝCH ZAMESTNANCOV S RUNÝM NÁRADÍM A STROJNÝM ZARIADENÍM V STAVEBNÍCTVE. SPOLUPRACUJE PRI VÝKONE NÁRONEJŠÍCH STAVEBNÝCH PRÁC A MANIPULUJE SO STAVEBNÝMI MATERIÁLMI.Výhody:Vozidlo zabezpeujúce cestu z ubytovania na stavbu.Orientaná mzda, mzda závisí od skúseností uchádzaa a jeho šikovností, nie je niím ohraniená...

 • Company MV staving, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Pomocné stavebné práce na stavbeVýhody:Zabezpeená doprava...

 • Company LOM ONDAVA s. r. o. in Nemecká
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Spolonos LOM ONDAVA s.r.o hadá pracovníkov na pomocné búracie práce do Nemecka s nástupom od 26.9.2021.Pracovné podmienky:-    turnusová práca na pracovnú zmluvu-    mzda 11 eur/hodinu v istom-    ubytovanie hradené-    cesta firemným vozidlom-    vodiské oprávnenie: skupina B - nie nutné-    vybavíme za Vás všetky potrebné dokumenty na prácu v zahranií-    samozrejmosou je poskytnutie pracovných a ochranných prostriedkov-    znalos nemeckého jazyka vítaná – nie nutnáV prípade záujmu zašlite prosím Váš ivotopis na prípadne kontaktujte nás na t.. +421 905920330....

 • Company JOKA - Kapičák, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  pomocme stavebné práce...

 • Company JKL PLUS s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pomocný pracovník na stavbe budov vykonáva jednoduché, pomocné, obsluné a dokonovacie práce pri výstavbe budov pod dohadom a poda pokynov kvalifikovaných zamestnancov s runým náradím a strojným zariadením v stavebníctve. Spolupracuje pri výkone náronejších stavebných prác a manipuluje so stavebnými materiálmi.Vykonáva jednoduché a pomocné pracovné innosti súvisiace s technologickými postupmi hlavnej a pridruenej stavebnej výroby, t.j. so zemnými prácami, s kladením drenánych a kanalizaných rúr, s murovaním, betónovaním, izolovaním, omietaním, maovaním, dopravou, montáou a skladovaním. istí a prehlbuje výkopy stavebných jám a rýh, spolupracuje pri zabezpeení stien výkopov výdrevami. istí stroje a zariadenia, spolupracuje pri ich údrbe, ako aj pri manipulaných prácach so stavebnými hmotami, ...

 • Company Novosedlík, spol. s.r.o. in Zemné
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - presun stavebných hmôt- prípravné a dokonovacie stavebné práce- výpomoc pri debniacich prácach - debnenie základových pásov, stropov, vencov, trámov a prekladov, ríms, atík a schodíš a systémových debnení- komplexné práce spojené s obsluhou stavebných strojov (miešaka, výah)- príprava mált na stavbe- zemné práce prevádzané rune- sekacie a búracie práce...

 • Company SAMOSTAV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pomocné práce na stavbe.Výhody:Prehodnotenie mzdy poda výkonu...

 • Company OVM - Stav, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pomocný robotník na stavbe....

 • Company HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - pomocné stavebné práce na staveniskách alebo priemyselných pracoviskách - pomocné stavebné a pomocné údrbárske práce v areáli zamestnávatea- pomocná obsluha menších stavebných zariadení a strojov, obsluha náradia - obsluha hadíc priemyselných istiacich zariadení (vysokotlakových i vákuových)...

 • Company ROZATTI s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  pomocné práce pri montái interiérových dverí a pri montái laminátových podláh...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - betónovanie, murovanie, šalovanie- ítanie schémVýhody:- mzda 15,05 € hod brutto 26,40€ den priplatok netto- týdenné zálohy - ubytovanie hradí zamestnávate- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s rakúskym zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov rakúskym zamestnávateom- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company Morgan Steel, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Montáe dverí a výplní otvorov z oceových profilovVedúci pracovnej skupiny...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - betónovanie, murovanie, šalovanie- ítanie schémVýhody:- mzda od 16 € hod brutto 40 € de netto- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy- dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company BALA, a.s. in Zemné
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  zemné práce prevádzané runesekacie a búracie prácepresun stavebných hmôtprípravné a dokonovacie práce...

 • Company Slovak Edu Team - SET, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Pomocné práce pri montái podláh...

 • Company Softion s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Stavebný robotník - vykonáva jednoduché a pomocné pracovné innosti súvisiace s technologickými postupmi hlavnej a pridruenej stavebnej výroby, t.j. so zemnými prácami, s murovaním, betónovaním, izolovaním, omietaním, maovaním, dopravou, montáou a skladovaním. istí stroje a zariadenia, pomáha pri stavebných prácach.Výhody:príspevok na stravovanie...

 • Company PMVSTAV, s.r.o. in Zemné
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - presun stavebných hmôt,- prípravné a dokonovacie práce,- výpomoc pri debniacich prácach – debnenie základových pasov, stropov, vencov, trámov a prekladov, ríms, atík, schodísk a systémových debnení,- komplexné práce spojené s obsluhou stavebných strojov (miešaka, výah)- príprava mált na stavbe,- zemné práce prevádzané rune,- sekacie a búracie práce.Výhody:K fixnej zloke mzdy je poda pracovných zruností, vedomostí uchádzaa viazaná aj variabilná zloka....

 • Company Karabas s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  pomocné stavebné a dokonovacie práce v hlavnej stavebnej výrobe - výstavba bytových a nebytových priestorov...

 • Company Agro Ladzany s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  POMOCNÝ PRACOVNÍK NA STAVBE BUDOV VYKONÁVA JEDNODUCHÉ, POMOCNÉ, OBSLUNÉ A DOKONOVACIE PRÁCE PRI VÝSTAVBE BUDOV POD DOHADOM A PODA POKYNOV KVALIFIKOVANÝCH ZAMESTNANCOV S RUNÝM NÁRADÍM A STROJNÝM ZARIADENÍM V STAVEBNÍCTVE. SPOLUPRACUJE PRI VÝKONE NÁRONEJŠÍCH STAVEBNÝCH PRÁC A MANIPULUJE SO STAVEBNÝMI MATERIÁLMI.Pomocné práce v stavebníctve - búracie, murárske, natieraské, pokladaské a iné......

 • Company IMBIZ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pomocné stavebné práce.Výhody:- motivujúci hodnotiaci systém a garancia stabilnej spolonosti- perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu s monosou dlhodobej kariéry- dynamické pracovné prostredie- a ešte mnoho viac...

 • Company MABOM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pomocné práce na stavbách - všetkého druhu.Výhody:- motivujúci hodnotiaci systém-perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu- dynamické pracovné prostredie- a ešte omnoho viac...

 • Company NOREX s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Pomocný pracovník na stavbe....

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - sekanie, brúsenie, upratovanie, murovanie, šalovanie- jednoduché montáne práce- nakládka a vykládka strojov a nástrojovVýhody:- mzda od 13 € hod brutto 40 € de netto cca 2500 € 168 hod netto - týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti - nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company DAKAROS s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Pomocné stavebné práce.V prípade záujmu, posielajte ivotopis na e-mailovú adresu: Asistentka - 0910 914 584...

 • Company AT Construct, s.r.o. in Bodov
  15.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Všetky potrebné pomocné práce v rámci realizácie výstavby bodov....

 • Company nordwich s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Pomocný pracovník na stavbe budov....

 • Company Rozvoj a spolupráca s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - pomocný pracovník na stavbe- jednoduché murárske práce - istenie- maovanie- opravy - stavba plotov- starostlivos o budovu, pozemok - kosenieVýhody:- Pracovná pozícia je urená pre uchádzaa s akýmkovek zdravotným problémom trvajúcim dlhšie ako 24 mesiacov.- Pracovná pozícia je urená pre dlhodobo nezamestnaného. - monos skráteného pracovného asu- monos pruného stavu...

 • Company František Pčolinský EFPE in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  Pomocne prace pri rezaní betónu....

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  - sekanie, brúsenie, upratovanie, murovanie, šalovanie- jednoduché montáne práce- nakládka a vykládka strojov a nástrojovVýhody:- mzda 12,85 € hod brutto 33 € de netto- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti - nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company IC Holding, s.r.o. in Zemné
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Realizácia drobných a stredných stavieb so všetkým, o k tomu patrí (zemné práce, betoná, murovanie, debnenie, armovanie, obklady, dlaby, zateplenie).Výhody:- zázemie v stabilnej spolonosti zazmluvnenos zákaziek 2 roky dopredu - mzda od 750 - 1500 EUR v závislosti od kvalifikácie- práca v okolí bydliska- monos kariérneho rastu- flexibilný pracovný as- nadštandardné platové ohodnotene...

 • Company HALATS.SR in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Jednoduché a pomocné pracovné innosti súvisiace s technologickými postupmi hlavnej a pridruenej stavebnej výroby....

 • Company ATYP - STAV PLUS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  pomocné murárske práce...

 • Company ORASS - SK, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Pomocné práce na stavbe....

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - šalovanie Peri /Doka, betónovanieVýhody:- mzda od 450 – 480 € týde netto- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie ZDARMA - monos pracova nadasy - pracovná zmluva s holandským zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov holandským zamestnávateom- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - šalovanie základov stavieb, schodov a stropov- PERI DOKA- vhodné aj pre dvojiceVýhody:- mzda 15,37 € hod brutto 26,40 15 € den priplatok netto. cca od 2700 € 168 hod netto - týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradi zmestnanec- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s rakúskym zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov rakúskym zamestnávateom- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - betónovanie, murovanie, šalovanie- ítanie schémVýhody:- mzda od 13 € hod brutto 40 € de netto- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy- dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company KAMON, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  pomocné stavebné práce...

 • Company NOMAK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  27.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  pomocný pracovník na stavbe budov - strechár...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building construction labourers Edit filters