Jobmonitor. Search results for Building construction labourers

60 Jobs found

Used filters:
 • Building construction labourersx
Displaying 1-50 of 60 results.
 • Company DAKart, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  pomocné stavebné práceVýhody:bez výhod...

 • Company IZOLTIM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  pomocné stavebné práce poda pokynov zamestnávatea...

 • Company Áron Árgyusi in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pomocník na stavbe - pomocné práce na stavbe. Miesto výkonu je Maarská republika - priemysený park Komárom. Pracovný pomer je na neuritý as, jednozmenná prevádzka od 07:30 hod do 16:30 hod. Mzda 520€ brutto za mesiac. Vhodné aj pre absolventa. Poadovaná znalos maarského aj slovenského jazyka. Vodiské oprávnenie skupiny B- výhodou. V prípade záujmu najprv kontaktova zamestnávatea telefonicky na tel. . 0915/168786.Výhody:bez výhod...

 • Company V I K O spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Hadáme montánika resp. ideálne trojlennú montánu partiu so skúsenosami s montáou oceových konštrukcií poprípade aj s montáou stenových a strešných panelov. Prijmeme aj jednotlivcov samostatne. Práca v rámci SR.Výhody:- príplatok 2,66 € hod. - monos získania oprávnení: a Preukaz na prácu vo výškach b Preukaz obsluha pracovných plošín c Montá a demontá lešenia d Viazaský a eriavnický preukaz e Zváraský preukaz EN 287 111...

 • Company STRETTON s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Zabezpeovanie jednoduchých, pomocných, obsluných a dokonovacích prác pri stavbe budov v Bratislave....

 • Company TIMEO, s.r.o. in Sabinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pomocné práce na stavbe. Miesto vhodné pre UoZ s trvalým bydliskom v okrese Sabinov. ...

 • Company Kaštieľ v Petrovanoch, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  • Vykonávanie pomocných a prípravných stavebných prác • Vykonávanie jednoduchých stavebných inností • Príprava náradia a techniky poda charakteru pracovných inností • Vykonávanie stavebných prác pod dohadom kvalifikovaných zamestnancov • Spolupráca pri výkone náronejších stavebných prác • Manipulácia so stavebným materiálom • istenie strojov a zariadení, spolupráca pri ich údrbe, ako aj pri manipulaných prácach so stavebnými hmotami, materiálmi a výrobkami • Udriavanie poriadku v mieste realizácie stavby • Dodriavanie stanovených pracovných postupov a predpisov BOPZ na pracovisku...

 • Company SA - PEhAES, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pomocné práce poda pokynov nadriadeného.Výhody:bez výhod...

 • Company Job ground, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  pomocné práce...

 • Company ELEVATOR TEC s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Pomocné práce pri montái výahov na základe inštrukcií a pod dohadom skúseného montéra. Po zapracovaní monos postúpi na pozíciu montéra výahov.Výhody:Sluobný mobil, firemný sociálny program....

 • Company STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  stavebné práce...

 • Company ALEX BUILDING s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  pomocné práce na stavbe...

 • Company Pavel Mihalec MONSTAV s.r.o. - organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  pomocné práce (Plze, R)...

 • Company ANMAK s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pomocné prace pri dokonovaní budov pod dohadom a poda pokynov kvalifikovaných zamestnancov firmy na týchto úsekoch:- obkladaské práce- práce s sadrokartónom- stierkovanie i maovanie- montá okien i dverí- inštalácia rozvodov vody, kúrenia, elektrickej energie+ Práca s stavebným runým náradím i strojným zariadením. + Manipulane práce (výkladka, prenos materiálov), upratovanie priestorov po dokonení stavebných prác i triedenie odpadov. Vodiský preukaz skupiny B a schopnos šoférova dodávku do 3,5t podmienkou!Schopnos rozumie základnej technickej dokumentácie/ stavebným výkresom. Na pracoviskách je zakázané poíva alkohol a faji.Výhody:- Monos kariérneho rastu po zaškolení i preukázaní svojich schopností zruností.- Flexibilný pracovný as.- Mladý kolektív...

 • Company GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pomocné prace pri dokonovaní budov pod dohadom a poda pokynov kvalifikovaných zamestnancov firmy na týchto úsekoch:- obkladaské práce- práce s sadrokartónom- stierkovanie i maovanie- montá okien i dverí- inštalácia rozvodov vody, kúrenia, elektrickej energie+ Práca s stavebným runým náradím i strojným zariadením.+ Manipulane práce (výkladka, prenos materiálov), upratovanie priestorov po dokonení stavebných prác i triedenie odpadov.Vodiský preukaz skupiny B a schopnos šoférova dodávku do 3,5t podmienkou!Schopnos rozumie základnej technickej dokumentácie/ stavebným výkresom.Na pracoviskách je zakázané poíva alkohol a faji.Výhody:Monos kariérneho rastu po zaškolení i preukázaní svojich schopností zruností....

 • Company R.P. stav s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Klasické stavebné práce, ktoré budú vykonávané iba na území Slovenskej republiky....

 • Company MEDIUM B.B. spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  pomocné stavebné práVýhody:ubytovanie...

 • Company STUDIO S, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  nosenie materiálov, podávanie a iné pomocné práce na stavbáVýhody:bez výhod...

 • Company STEVISION s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  výkon práce v stavebníVýhody:firemné obleenie...

 • Company Rulem s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pomocné práce v stavebníctve a poas dokonovacích prác na realizácii exteriérov a interiérov....

 • Company Pemastav in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  všetky práce pri stavbe domu – poda zrunosti a vedomostiVýhody:ubytovanie...

 • Company TotalMas, spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - pomocné práce na stavbe - navigovanie...

 • Company Juraj Zeliska in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Upratovanie na stavbe, pomôc vyloi a naloi materiál, pomáhanie murárovi a pod....

 • Company T&M Bau Haus GmbH s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Stavebné innosti, pomocné práce na stavbe....

 • Company KROGEN, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Pomocný pracovník vykonáva jednoduché a pomocné pracovné innosti súvisiace s postupmi hlavnej aj pridruenej stavebnej výroby tj. zemnými prácami, betónovaním,  izolovaním, omietaním aj....

 • Company Mathess s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  pomocné práce na stavbe v NemeckuVýhody:ubytovanie, doprava...

 • Company M-Unit, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  pomocné stavebné práce...

 • Company MAMIN s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  pomocné prípravné a dokonovacie práce...

 • Company Baltes klima s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  pomocné stavebné práce, gramotnos, manuálna zrunos, spoahlivosVýhody:bez výhod...

 • Company Obec Jasenov in Jasenov
  18.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  stavebné práce v obci a istenie verejných priestranstievvýberové konanie sa uskutoní da 5.2.2020 o 10:00 hod. Obec Jasenov - areál TJ...

 • Company JASENOVSKA, s.r.o. in Jasenov
  18.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  pomocné práce na stavbách budovuchádzai o zamestnanie do 29 rokov - výberové konanie da 5.2.2020 Obec Jasenov - areál TJ  ...

 • Company Sayrus s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  správa materiálu a komponentov, pomoc pri diagnostike a odstraovaní vzniknutých technických závad, asistencia pri inštalácii nových zariadení a udriavanie bezproblémového chodu prevádzky a kancelárií...

 • Company Agro Ladzany s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  POMOCNÝ PRACOVNÍK NA STAVBE BUDOV VYKONÁVA JEDNODUCHÉ, POMOCNÉ, OBSLUNÉ A DOKONOVACIE PRÁCE PRI VÝSTAVBE BUDOV POD DOHADOM A PODA POKYNOV KVALIFIKOVANÝCH ZAMESTNANCOV S RUNÝM NÁRADÍM A STROJNÝM ZARIADENÍM V STAVEBNÍCTVE. SPOLUPRACUJE PRI VÝKONE NÁRONEJŠÍCH STAVEBNÝCH PRÁC A MANIPULUJE SO STAVEBNÝMI MATERIÁLMI.Pomocné práce v stavebníctve - búracie, murárske, natieraské, pokladaské a iné......

 • Company Ladislav Bajzat COLOR FABER in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Výhody:ubytovanie...

 • Company TIP - TOP Van, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Stavebné práce....

 • Company JKL Buildingeu s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Pomocné stavebné práce na stavbe.Nosenie a manipulácia s potrebným stavebným materiálom na miest urenia poda pokynov majstra alebo vedúceho stavby.Jednoduché, pomocné, obsluné a dokonovacie práce pri výstavbe budov.Pomocné práce s runým náradím a strojným zariadením poda pokynov nadriadeného.Pomoc majstrom a nadriadenému pri koordinácií a nábore ostatných ukrajinských robotníkov na stavbe v ukrajinskom jazyku....

 • Company SP - STAV BJ, s.r.o in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Vykonávanie  pomocných, obsluných a dokonovacích  prác pri výstavbe budov pod dohadom a poda pokynov kvalifikovaných zamestnancov s runým náradím a strojným zariadením v stavebníctve....

 • Company Obec Šarišské Michaľany in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Pomocný stavebný robotník...

 • Company SAGANSPORT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  pomocné stavebné práce pri výstavbe športovísk...

 • Company Stabit s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  4 VPM na §54 PZ 2...

 • Company JKL Buildingeu s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Pomocné stavebné práce na stavbe.Nosenie a manipulácia s potrebným stavebným materiálom na miesto urenia poda pokynov majstra alebo vedúceho stavby.Jednoduché, pomocné, obsluné a dokonovacie práce pri výstavbe budov.Pomocné práce s runým náradím a strojným zariadením poda pokynov nadriadeného.Pomoc majstrom a nadriadenému pri koordinácii a nábore ostatných ukrajinských robotníkov na stavbe v ukrajinskom jazyku....

 • Company JKL PLUS s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Pomocné stavebné práce na stavbe budov.Nosenie a manipulácia s potrebným stavebným materiálom na miest urenia poda pokynov majstra alebo vedúceho stavby.Jednoduché, pomocné, obsluné a dokonovacie práce pri výstavbe budov.Pomocné práce s runým náradím a strojným zariadením poda pokynov nadriadeného.Pomoc majstrom a nadriadenému pri koordinácii a nábore ostatných ukrajinských robotníkov na stavbe v ukrajinskom jazyku....

 • Company JKL PLUS s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Pomocné stavebné práce na stavbe budov.Nosenie a manipulácia s potrebným stavebným materiálom na miest urenia poda pokynov majstra alebo vedúceho stavby.Jednoduché, pomocné, obsluné a dokonovacie práce pri výstavbe budov.Pomocné práce s runým náradím a strojným zariadením poda pokynov nadriadeného.Pomoc majstrom a nadriadenému pri koordinácii a nábore ostatných ukrajinských robotníkov na stavbe v ukrajinskom jazyku....

 • Company Metri s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Pomocný pracovník na stavbe....

 • Company VaM Invest s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Pomocné práce na stavbe....

 • Company EU Progres s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  pomocné práce na stavbepodmienka arabský jazyk úrove C1 a C2...

 • Company STAVPET, s.r.o. in Zemné
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Zemné práce výkopy a úpravy terénu.Opravy a rekonštrukcie budov a rodinných domov.Stavebné práce pre opravy a rekonštrukcie technológií....

 • Company DENOVA - príspevková organizácia in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Pomocné práce pri menších stavebných innostiach....

 • Company KASTON A94, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Obkladaské a pomocné práce....

 • Company Ralepo, s.r.o. in Zemné
  16.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Odborné a pomocné práce na stavbe. Murárske a omietaské práce, Izolatérske a maliarske práce, montá SDK prieok, výkopové a iné zemné práce, kladenie obrubníkov a zámkovej dlaby, úprava okolitého terénu.Výhody:dochádzkový bonus, firemné podujatia...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building construction labourers Edit filters