Jobmonitor. Search results for Building and related electricians

43 Jobs found

Used filters:
 • Building and related electriciansx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company Kavková Lenka in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021

  elektroinštalané práce v rámci EÚVýhody:ubytovanie, vlastná doprava zamestnávatea...

 • Company Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Prevádzkový elektrikár prevádzkarne centrálna údrba - vykonáva obsluhu, preventívnu a benú údrbu, zisovanie a lokalizáciu závad s vykonávaním elektrických opráv výrobných, dopravných a pomocných strojov a energetických zariadení. Vykonáva plánované innosti na strojných a energetických zariadeniach za úelom predchádzania jeho poruchovosti.Výhody:V prípade zauenia a preukázania odbornej spôsobilosti garantujeme nárast mzdy a zmenu trvania pracovnej zmluvy na dobu neuritú....

 • Company Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Mechanik meracej a regulanej techniky prevádzkarne energetika - vykonáva opravy všetkých druhov meracích prístrojov, vyhadávanie porúch a opravu meracej a regulanej techniky na zariadeniach prevádzkarne energetika, odpisy meradiel energií, montá novej meracej a regulanej techniky na technologických zariadeniach v prevádzkarni energetika, oprava regulácie ÚK a ohrevu TÚV vo výmenníkových staniciach výrobných a nevýrobných prevádzkarach. Vykonáva alšie innosti blišie uvedené v popise pracovnej innosti.Výhody:Práca v stabilnej hutníckej spolonosti.Perspektívne profesionálne uplatnenie.Zaujímavé finanné ohodnotenie.Nadštandardný sociálny program....

 • Company PROSERVIS Strážske, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Montá, inštalácie a opravy vyhradených elektrických zariadení v budovách a iných stavebných objektoch poas ich výstavby, prevádzky a rekonštrukcie....

 • Company CompanyV s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  stavebná inštaláciastavby v okolí Humenného a Prešova  ...

 • Company iTechMont, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  elektromontáne práce, kabeláe, zapojovanie koncových prvkov, výroba rozvádzaovVýhody:ubytovanie, vlastná doprava zamestnávatea...

 • Company Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Oprava, údrba a prehliadky elektrických zariadení v spolonosti v rozsahu oprávnení.Výhody:práca v príjemnom prostredíposkytnuté benefity...

 • Company PKM HRIŇOVÁ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  -pravidelná údrba elektrotechnických a strojných zariadení a zabezpeovanie ich plnej funknosti-vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení poda kontrolného plánu-operatívne riešenie vzniknutých technických problémov -vedenie a pravidelná aktualizácia prevádzkových denníkov-ítanie technickej dokumentácie a dodriavanie pracovných postupov v nadväznosti na dokumentáciu-elektroinštalané práce v celom rozsahu poda pokynov vedúceho -komunikácia s výrobcom resp. dodávateom v prípade potreby a vasné hlásenie porúch vedúcemu -zaškoova nových zamestnancov strojov a zariadení pre oblas eletrotechniky – elektroniky a jej obsluhy -súinnos pri strojnej údrbe a údrbe hydraulických systémov a prvkov-zabezpeenie riešenia technických porúch na zariadeniach -vykonávanie inštalaných, zámoníckych a...

 • Company Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - obsluha prevádzky objektov s meracím, kontrolným a signalizaným zariadením- odstraovanie porúch na zariadení rozvodne- kontrola a údrba elektroinštalácie- oprava elektrickej inštalácie na zariadeniach- vedenie, obsluha kontrola a údrba prideleného vozidlaVýhody:- 5 dní dovolenky nad rámec zákona- stravné lístky aj za dni erpania dovolenky- príspevok na vodné a stoné- odmeny pri ivotných jubileách- príspevok do III. piliera- práca v stabilnej spolonosti...

 • Company Medano s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  starostlivos o gastronomicke prevádzky v areáli SLOVAKIARING...

 • Company Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - pravidelná údrba elektrotechnických zariadení a zabezpeovanie ich plnej funknosti, výmena iaroviek, svietidiel- drobné údrbárske práce , montá rôznych drobných prvkov v kuchynkách a v sociálnych zariadeniach,-drobné vodoinštalatérske práce , výmena vodovodnej batérie, hadiiek, upchaté toalety, umývadlá- starostlivos  a údrba okolia budovy a garáe, kosenie trávnatých plôch, výsadba kvetináov, udiavanie istoty okolia budovy a garáe- obasné drobné natieraské, maliarske a murárske práce...

 • Company Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - obsluha prevádzky objektov s meracím, kontrolným a signalizaným zariadením- odstraovanie porúch na zariadení rozvodne- kontrola a údrba elektroinštalácie- oprava elektrickej inštalácie na zariadeniach- riadenie a údrba špeciálneho motorového vozidla- vedenie, obsluha a údrba ureného vozidla vrátane prídavných zariadení - vykonávanie kontroly zvereného vozidlaVýhody:- 5 dní dovolenky nad rámec zákona- stravné lístky aj za dni erpania dovolenky- príspevok na vodné a stoné- odmeny pri ivotných jubileách- príspevok do III. piliera- práca v stabilnej spolonosti...

 • Company Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  opravy a údrba elektrických rozvodov a zariadení istiarní odpadových vôd, verejnej kanalizácie a vodárenských zariadeníVýhody:mesané výkonnostné odmeny, dodatková dovolenka, stravné lístky, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company Menzi Muck SLOVAKIA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Starostlivos o údrbu strojov, prístrojov a zariadení spolonosti.Zabezpeovanie benej ako aj špecifickej údrby a ošetrenie strojov, zariadení a nástrojov potrebných na bezporuchový chod produkcie.Vykonávanie opravy strojov, zariadení a nástrojov vedúcich k vyriešeniu poruchy a obnoveniu prevádzky.Spolupráca pri preberaní nových strojov a zariadení, ich inštalácii a uvádzaní do prevádzky.Navrhovanie a vykonávanie opatrení pre zlepšenie a zefektívnenie výrobných procesov.Zapisovanie dát potrebných pre analýzu porúch, plánovanej údrby a ukazovateov údrby.Evidovanie spotreby náhradných dielov - zodpovednos za lokalizáciu a odstránenie mechanických, alebo elektro - porúch na výrobných zariadeniach....

 • Company RONA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - montá, údrba, opravy a kontrola elektrických rozvodov, strojov, slaboprúdových a silnoprúdových zariadení- kontrola a opravy meracej, regulanej a signalizanej techniky,programovanie a nastavovanie riadiacich automatovVýhody:Bohatý sociálny program:- okrem základnej zloky mzdy dostáva zamestnanec odmeny a iné finanné benefity - po úspešnom zapracovaní úprava mzdy- sociálna výpomoc- odmeny darcom krvi- sluby na regeneráciu pracovnej sily- bezúroné návratné pôiky- príspevok zamestnávatea na DDS- individuálny benefitný úet zamestnanca- príspevok na rekreácie- rehabilitané sluby a lekár priamo v závode- monos odborného rastu...

 • Company Confal a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  1. Pravidelná údrba elektronických zariadení a zabezpeovanie ich plnej funknosti2. Vykonávanie pravidelnej kontroly zariadení3. Oprava a výmena elektrických astí prístrojov, strojov a zariadení4. Prevádzanie denných, týdenných a mesaných kontrol pridelených zariadení5. Oprava zariadení pri nepredvídatených poruchách...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - sanácia starých elektrických rozvodov- vykonávanie elektoinštalaných prác v nových budovách- osadenie elektrických káblov- napojenie zásuviek, vypínaov, domových elektrorozvodných skrí- montá elektrických zariadeníVýhody:- mzda 12 - 13,50 € hod brutto 15 € prac. de netto príspevok na ubytovanie 26,40 € prac. de diéty - týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov rakúskym zamestnávateom- rodinné prídavky na deti - nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu- monos práce aj pre dvojice...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  22.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - sanácia starých elektrických rozvodov- vykonávanie elektroinštalaných prác v nových budovách- osadenie elektrických káblov- napojenie zásuviek, vypínaov, domových elektrorozvodných skrí- montá elektrických zariadeníVýhody:- mzda 13 - 14 € hod brutto 6 € hod netto cca 3000 – 3100 € netto mesiac - pracovná doba po – št: 7:00 – 17:00, pia: 7:00 – 14:00- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti - podpora od našeho tímu v Nemecku- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Myjava in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Odborný pracovník – elektrikár:  Výkon elektrikárskych a pomocných prác....

 • Company ManpowerGroup Slovensko s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - vykonáva údrbu a správu budov, odstrauje poruchy- vykonáva kontrolu na zariadeniach, výmenu poškodených astí elektrických prístrojov, nábytku, vodoinštalaného materiálu- vykonáva výmenu prasknutého, alebo inak poškodeného vodovodného potrubia, toaliet, umývadiel a podobne- podiea sa na opravách a výmenách poškodených kuiek, zámkov, iariviek, vodovodných batérií, svetiel, vypínaov a podobne- zabezpeuje uvoovanie zaneseného a lebo upchatého vodovodného potrubia- vykonávanie jednoduchých manuálnych prác ako uahovanie skrutiek, spojovacieho materiálu, jednoduché murárske a maliarske práce, vymieanie poistiek, istiov, vypínaov transformátorov a elektrických zariadení, - vykonávanie revízií elektrických zariadení a inéPráca v troch objektoch s rôznou pracovnou dobou:- 8hod pracovná doba alebo ...

 • Company Veolia Energia Slovensko, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Do nášho tímu správy administratívnej budovy v Bratislave hadáme samostatného technika - elektrikára, spoahlivého lena tímu, s ktorým dokáeme poskytova profesionálne a flexibilné technické sluby pri prevádzke administratívnej budovy. Ponúkame prácu na IBA NA RANNÉ ZMENY. Víkendy majú naši elektrikári-údrbári VONÉ.Náš budúci kolega bude:• zodpoveda za drobné údrbárske práce na budove a na technických zariadeniach budovy• vykonáva kontroly a identifikáciu prípadných porúch zriadení prípadne ich odstránenie• realizova drobnú prevádzkovú údrbu• vykonáva kontroly zariadení• spolupracova so servisnými partnermi pri vykonávaní servisu a revízií• poda potreby bude tie obsluhova technické zariadenia, ich riadiace systémy a zabezpeova pasívnu pohotovos pre prípad poruchyVýhody:- práca v stabilnej, d...

 • Company KBZ Technology, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Stavebná elektromontána innos, realizácia el. prípojky, realizácia el. rozvodov, inštalácia el. prístrojov, finalizácie el. rozvodov....

 • Company RUNEC s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Elektromontáne práce...

 • Company Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - Diagnostika porúch, ich opravy a odstraovanie,- elektrotechnické a elektroinštalané práce,- opravy mechanických astí a súastí strojov,- vedenie denníka údrby, - plnenie úloh poda pokynov vedenia spolonosti.Výhody:50percent zava na pranie a istenie, po zapracovaní príplatky k hrubej mzde, stravovanie priamo v areáli....

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - výroba skriových rozvádzaov- montá a zapojenie skriových rozvádzaov- práca poda schém zapojenia- výroba a montá jednotlivých modulov- technické preverenie základných funkcií, uvedenie do prevádzkyVýhody:- mzda 11,05 € hod brutto 40-50€ de netto- pracovný as 168 hod- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy- dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu- monos práce aj pre dvojice...

 • Company Považská vodárenská spoločnosť, a.s. in Dubnica
  17.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  vykonávanie údrby, oprava inštalácie elektrických zariadení, odstraovanie porúch na el. inštaláciiVýhody:Mzdové podmienky: poda vzdelania a pracovných skúsenosti od 4,75 € hod. nadtarifná zloka mzdy, prípadne alšie špecifické zloky mzdy.Pracovisko: prevádzka vodovodov Dubnica nad Váhom...

 • Company OPTI - WER, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Zapájanie elektrických obvodov, elektro inštalané práce, výmeny trafostanic......

 • Company Ústav na výkon trestu odňatia slobody in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Obsluha o oprava elektrických rozvodov vrátane rozvodní VN/NN, náhradných zdrojov elektrickej energie, dieselagregátov s výkonom 200kVA. Vykonáva údrbárske, opravárenské a elektroinštalané práce, vrátane bleskozvodov. Vykonáva prehliadky, opravy a údrbu elektrického zariadenia. Zúastuje sa priebených revízií elektrického zariadenia a priebene odstrauje zistené nedostatky. Vykonáva kontroly, opravy osvetlenia vnútorných a vonkajších plôch objektov. Vykonáva revíziu runého elektrického prenosného náradia. Je driteom platného „Osvedenia“ o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (min. §22 vyhláška MPSV a R SR . 508/2009 Z.z.).Záujemcovia si môu zasla ivotopis ma email. adresu: . Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzai, ktorí spajú poiadavky.Výhody:Základná zloka mzdy 704 € príplato...

 • Company PRO POPULO PP a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Starostlivos o stroje a elektrické zariadenia, preventívna starostlivos, údrba a opravy....

 • Company EBONPRO, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  vykonáva údrbu elektrických strojov a zariadení...

 • Company EkoSolution, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Inštalácia a servis fotovoltických elektrárni.Výhody:Práca v stálom kolektíve s monosou odborného rastu v zaujímavom pracovnom odvetví....

 • Company STAVOKOV, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Zhotovenie, skúšanie, opravy a rekonštrukcia elektrických vedení a rozvodov na budovách a stavbách. Inštalácia elektrických rozvádzaov, istiov, usmerovaov, zásuviek a alších zariadení. Vykonávanie ich revízií, opráv a rekonštrukcií....

 • Company SolinTech Electro Installations s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - Elektroinštalácia VN a NN- Zapájanie automatizácie a výrobných liniek- Zapájanie rozvodných staníc a rozvodných skrí- Kompletné elektroinštalácie nebytových priestorova iné elektroinštalané práceVýhody:- Znakové pracovné obleenie Engelbert Strauss po skúšobnej dobe- Stabilná a dlhodobá práca- Hradené ubytovanie a cesta- Kariérny rast- Nepretritá podpora od nášho tímu- Vianoné odmeny...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  vzdelanie v odbore elektrotechnika, platné oprávnenie poda § 21 Vyhlášky 508/2009 Z.z. , prax v odbore min 2 roky Výhody:Stabilné zamestnanie, zamestnanecké benefity, 1.5 da dovolenky navyše...

 • Company STELLa-Zámočníctvo, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Elektrikár- údrba strojov...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  - sanácia starých elektrických rozvodov- vykonávanie elektoinštalaných prác v nových budovách- osadenie elektrických káblov- napojenie zásuviek, vypínaov, domových elektrorozvodných skrí- montá elektrických zariadeníVýhody:- mzda 12,40 € hod brutto 6 € hod netto- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti - podpora od našeho tímu v Nemecku- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo in Boľ
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  * Vykonáva opravy a preventívnu údrbu na prevádzkových jednotkách, * vykonáva obsluhu a preventívnu údrbu strojov, elektrických rozvodov a zariadení, elektrických motorov, panelových prístrojov, tepelných spotrebiov, svietidiel a akumulaných batérií, * vykonáva dozor a v prípade potreby opravy na urených elektrických zariadeniach, na náhradnom zdroji elektrickej energie, vzduchotechnike, strojovni vzduchotechniky, strojovni chladenia a mrazenia, klimatizácii, nákladnom výahu, rozvodoch vody a kanalizácie poda prevádzkových predpisov, * nahlasuje poruchy servisným organizáciám poda typu zariadenia, * v zimnom období uskutouje odpratanie snehu z chodníka a okolia tak, aby bol zabezpeený bezproblémový prístup zákazníkov do predajní, * v prípade potreby vykonáva lisovanie papiera na vertikálno...

 • Company Slavomír Bojčík - ELTIP in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Elektroinštalané práce, ahanie káblov, sekacie práce, montá vypínaov a zásuviek......

 • Company MATIS ELEKTRO, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Elektromontáne práce bytovej a priemyselnej výstavby....

 • Company ŠVEC a SPOL., s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - diagnostika elektrických porúch, ich oprava na výrobných strojoch (obrábacie stroje, lisy)- oprava a údrba elektrických rozvodov budov a priemyselných hál- preventívna údrba zariadení- odstraovanie prevádzkových porúchVýhody:Mzda: 5 - 10 EUR hodina odmeny poda dosiahnutých cieov- práca v stabilnom tíme- profesionálna sebarealizácia- kariérny rast- interné aj externé školiace kurzy- podpora osobnostného rozvoja- vlastné fitnes centrum...

 • Company Mestská časť Bratislava - Dúbravka in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Samostatná odborná práca pri oprave a údrbe objektov mestskej asti, oprava a údrba elektrických zariadení v budovách, ktoré patria pod správu mestskej asti, vedenie a bená údrba prideleného sluobného vozidla, vykonávanie ostatných prác súvisiacich s innosou oddelenia hospodárska správa.Uchádza musí spa minimálne elektrotechnickú kvalifikáciu poda vyhlášky MPSVaR SR . 508/2009 Z.z. elektrotechnika poda §21 pre innosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu s napätím do 1000V (E2), trieda objektu A – objekt bez nebezpeenstva výbuchu.Vodiský preukaz skupiny B, aktívny vodi....

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  - sanácia starých elektrických rozvodov- vykonávanie elektoinštalaných prác v nových budovách- osadenie elektrických káblov- napojenie zásuviek, vypínaov, domových elektrorozvodných skrí- montá elektrických zariadeníVýhody:- mzda 13,73 € hod brutto 15 € prac. de netto príspevok na ubytovanie 26,40 € prac. de diéty cca od 2500 € 168 hod netto - týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov rakúskym zamestnávateom- rodinné prídavky na deti - nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu- monos práce aj pre dvojice...

 • Company Marián Požehnaj in Košice - Dargovských Hrdinov
  28.08.2021 Updated on: 25.09.2021

  Osobné stretnutie je potrebné dohodnú so zamestnávateom vopred telefonicky/e-mailom.Výhody:výška mzdy závisí od dky praxe, výkonnostný príplatok...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building and related electricians Edit filters