Jobmonitor. Search results for Building and related electricians

42 Jobs found

Used filters:
 • Building and related electriciansx
Displaying 1-42 of 42 results.
 • Company Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vykonávanie cyklickej údrby strojového a elektrického zariadenia ÚV, S, a OV, odstraovanie porúch na týchto zariadeniach. Vykonávanie opráv elektrických zariadení po vykonaní odbornej prehliadky a skúšky....

 • Company Kavková Lenka in Košice - Dargovských Hrdinov
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  inštalané a dokonovacie práceVýhody:ubytovanie, cestovné...

 • Company STAVBUD - SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výkon elektrikárskych prác....

 • Company KOMENCO s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  stavebný a prevádzkový elektrikár...

 • Company C m c, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Elektrikár.Rieši poruchy na plne automatizovanej linke, drobné mechanické opravy, plánuje a organizuje práce vo výrobnom procese, elektrické opravy a nastavenia.Výhody:Zázemie v silne rastúcej spolonosti, zamestnanecké benefity....

 • Company V.M.MARLEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - Údrba a opravy strojov a zariadení,- elektroinštalácie budov....

 • Company SANY STAV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  elektrikárske práce na stavbách, poda zákaziek zamestnávatea...

 • Company PRAKON spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Elektro strojná údrbaVýhody:bez výhod...

 • Company SPELIS s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Inštalácia a oivovanie elektrických inštalácií.Servisné innosti, v prípade potreby práce v noci.Evidencia spotrebovaného materiálu na stavbe, spracovanie podkladov vykonaných prác a odpracovaných hodín (servisné záznamy, montáne alebo stavebné denníky).Záznamy zhotovených prác, zakreslenie do zverených podkladov.Výhody:Mobilný telefón aj na súkromné úely....

 • Company Profi Controls s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Elektrikár...

 • Company AGR s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Údrba a opravy elektrických sietí a zariadení v ponohospodárskych budovách....

 • Company Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Vykonávanie prípravných inností, prestupov, otvorov a dráok v stavebných konštrukciách na vedenie elektrických rozvodovVýhody:Práca v stabilnej spolonosti...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - montá skriových rozvádzaov- inštalácia a zapojenie skriových rozvádzaov- práca poda schémy zapojenia - výroba a inštalácia modulov- skúška základných funkcií, a uvedenie do prevádzkyVýhody:- mzda 13 € hod brutto 50-60 € de netto - pracovný as 168 hod- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy- dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu- monos práce aj pre dvojice...

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - výroba skriových rozvádzaov- montá a zapojenie skriových rozvádzaov- práca poda schém zapojenia- výroba a montá jednotlivých modulov- technické preverenie základných funkcií, uvedenie do prevádzkyVýhody:- mzda 13 € hod brutto 50-60 € de netto - pracovný as 168 hod- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy- dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu- monos práce aj pre dvojice...

 • Company SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - montá eskalátorov, resp. pohyblivých chodníkov- ítanie technických výkresov- runé opracúvanie strojných súastí pilovaním, rezaním, sekaním, vyrovnávaním,  ohýbaním, brúsením, vtaním a vystruhovaním- elektrická kontrola eskalátorov, resp. pohyblivých chodníkov- samostatné nastavovanie strojov- samostatné prestavovanie strojov v prípade ich chybného nastavenia...

 • Company FRIG - PRODUCT spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Montá elektroištalácie chladiarenských zariadení - chladiacich a mraziacich boxov, klimatizácií, vzduchotechniky a tepelných erpadielRealizácia riešení na základe schém, odovzdaných projektov Vyzdvihnutie materiálu u dodávateaZodpovednos za vykonanie inštalácieVýhody:priestor pre sebarealizáciu a uplatnenie vlastných nápadovodmeovanie navyše na základe výkonupráca v stabilnej spolonostiškolenia súvisiace s pracovnou pozíciou osobnostný rozvojk dispozícii firemný automobilfiremný telefón...

 • Company OMNIA KLF, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  zabezpeovanie plynulého chodu elektrotechnických zariadení pri vyuívaní štandardných elektrických a elektronických meracích prístrojov a diagnostickej technikyVýhody:upresnenie mzdových podmienok: 4.50 € hod vrátane variabilnej zloky mzdy = pohyblivá zloka mzdy fond vedúceho -0,5978€ odpr. hod. -mzdové zvýhodnenie za prácu v saenom prostredí v zmysle ZP -V ZÁVISLOSTI OD PRAXE A PREUKÁZANÝCH SKÚSENOSTÍ JE MONÉ DOJEDNA VYŠŠIU NÁSTUPNÚ MZDU-prítomnostný bonus v priemere do výšky 40€ mesane-mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, v nedeu a poobedajšej zmene nad rámec ZP-príspevok zamestnanca na stravné vo výške iba 0,32€-príspevok na dopravu-zvýhodnené doplnkové dôchodkové sporenie v zmysle ZP-iné benefity odmena bezplatným darcom krvi, pri narodení dieaa,... v zmysle kolektívnej zmluvy-zd...

 • Company Peter Poláčik - PETROSTAV in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Výhody:Monos vybra si TPP ivnos poda dohodyPodmienky: §22Práce vykonávané na území stredného Slovenska.V cene poskytujeme dopravu.Plat: 1600-2300 dohoda prémie,poda šikovnosti...

 • Company IV-ELEKTRIK, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  elektroinštalané práce - silnoprúd - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodovv prípade praxe v odbore nástupný plat 900 Eur + bonusyVýhody:bez výhod...

 • Company MARCUS INDUSTRY, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  bená údrba elektrických zariadení  na stavenisku, pomocné stavebné práce poda pokynov vedúceho stavby, kontrola parametrov zariadení...

 • Company KOMENCO s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  - silnoprúdová elektrotechnika do 440kV/trafostanice, rozvodne, vzdušné a káblové rozvody- montá, oivenie a uvedenie do prevádzky- opravy, údrba, záruný a pozáruný servis el. zariadení do 110 kV- meranie, regulácia, štrukturovaná kábelá a optokáble, projektant elektro, montá rozvádzaov......

 • Company EUBIRAC a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Stavebná spolonos prijme s nástupom ihne na TPP skúsených a spoahlivých elektrikárov pre elektrikárske práce: realizácia elektroinštalácií (silnoprúd aj slaboprúd) na stavbách na východe SK ( Prešov ).Výhody:- zázemie silnej stabilnej spolonosti- samostatná a zodpovedná práca- ubytovanie zdarma - letné aj zimné pracovné obleenie- kompletné ochranné pracovné prostriedky- najmodernejšie pracovné náradie- stravné lístky 3,90 EUR na de...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  TOP PONUKA !Prevádzkový elektrikár v trojzmennej prevádzke. Miesto výkonu práce je v Dolných Vesteniciach alebo v Novákoch. Oprava, diagnostika, údrba výrobných strojov.Práca je na trojzmennú a štvorzmennú prevádzku.Blišie info a benefity budú upresnené na pracovnom pohovore.Výhody:TOP PONUKA! alšie benefity budú upresnené na pracovnom pohovore !13. plat, 14.plat, motivané zloky mzdy4,4 - 6,2 EUR hod. bruttoPráca v mladom kolektíve, doplnkové dôchodkové pripoistenie, monos kariérneho rastu, monos odborného vzdelávania. Motivané bonusy, 13. a 14. plat, zmenné príplatky nad ZP, dochádzkový bonus, autobusová doprava s príspevkom zamestnávatea vo výške 90percent, stravovanie v spolonosti za 0,80€....

 • Company VJARSPOL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  údrba a oprava elektrických zariadení jednotlivých prevádzok spolonosti, iné opravárenské a údrbárske práceVýhody:Základná mzda od 4,30 - 5,00 € hod, v závislosti od pracovných skúseností....

 • Company Baltes klima s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  montá klimatizácií, tepelných erpadiel, vzduchotechniky, študijný odbor : slaboprúd, silnoprúd, elektrikárskeho smeru, manuálna zrunos, gramotnos, komunikatívnos, spoahlivos, cieavedomos, výhodou : skúšky poda platných noriemVýhody:príspevok na dopravu...

 • Company Andrej Hrdlovič in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Elektroinštalácie....

 • Company SLOVMAG a.s. Lubeník in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opravy elektrických zariadení po nahlásení poruchy, kontrola dôleitých celkov elektrických obvodov. Zodpovednos za vlastnú bezpenos ako aj bezpenos pracovného tímu. Práca s elektrickým runým náradím, meracími prístrojmi a mechanickými nástrojmi.Výhody:- prémie do výšky 10percent- bezhotovostný systém poskytovania stravy- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie- týdenný rekondiný pobyt v kúpenom zariadení- dni plateného vona nad rámec Zákonníka práce- príspevky zo sociálneho fondu na rôzne firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov,- príspevok pri narodení dieaa- detské tábory pre deti zamestnancov...

 • Company Nemocnica s poliklinikou Myjava in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Odborný pracovník – elektrikár:  Výkon elektrikárskych a pomocných prác....

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - montá skriových rozvádzaov- inštalácia a zapojenie skriových rozvádzaov- práca poda schémy zapojenia - výroba a inštalácia modulov- skúška základných funkcií, a uvedenie do prevádzkyVýhody:- mzda od 13,50 € hod brutto 35 € de netto- pracovný as 168 hod- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy- dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu- monos práce aj pre dvojice...

 • Company JJ Logistic s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Pravidelná údrba elektrotechnických zariadení a zabezpeovanie ich plnej funknosti.Vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení poda kontrolného plánu.Operatívne riešenie vzniknutých problémov na rozvádzaoch a iných elektrotechnických zariadeniach.Vedenie a pravidelná aktualizácia prevádzkových denníkov.ítanie technickej dokumentácie a dodriavanie pracovných postupov v nadväznosti na dokumentáciu.Navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia, rozvádzaov, hlavných a vedajších vypínaov a výstraných tabuliek.Pripájanie, zapájanie a odpájanie zásuviek, rozvádzaov, vypínaov, prípojok, istiov, poistiek, transformátorov a iných elektrických zariadení.Dodriavanie predpisov bezpenosti a ochrane zdravia pri práci.Znalos pouívania elektrikárskych nástrojov a prístrojov....

 • Company ICE - BERG SLOVAKIA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  údrba, oprava elektrických zariadení, rozvodov, osvetleniaVýhody:- okrem ZM - mesané odmeny- stabilné zamestnanie - stravné lístky...

 • Company Sauny Patrik 7 s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Zapájanie el. riadení k saunám + práca s drevom - vo výbornom kolektíve s dobrým ohodnotením.Výhody:Zaujímavá práca,dobrý kolektív-monos finanného rastuvianoné odmeny.......

 • Company AFloww s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Hadáme elektroinštalatéra s relevantným vzdelaním a/alebo skúsenosami pri realizácií stavieb a rekonštrukných prác: - znalos špecifických problémov- nachádzanie kreatívnych riešení- zodpovednos za kvalitu svojej práce- dodriavanie termínovVýhody:Okrem monosti odborného rastu Vám ponúkame aj prepracovaný benefitný systém:- prémie na základe výkonu- prémie na základe kvality- dochádzkové bonusy- preplácanie nadasov zo zákona - zabezpeenie ubytovania...

 • Company CD - profil s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - zabezpeenie údrby strojov a zariadení (prijatie príkazu na údrbu, vykonanie plánovanej, prediktívnej a operatívnej údrby výrobných zariadení, evidovanie pouitých náhradných dielov potrebných k údrbe),- evidovanie údajov o priebehu a výsledkoch práce,- kontrolovanie stavu stroja (kontrolovanie neporušitenosti elektrických rozvodov a obvodov, kontrolovanie a údrba meradiel, noov, pomocných a náhradných dielov, kontrolovanie vypnutia linky, kontrolovanie bezpenostných zariadení, vonkajšia vizuálna kontrola stroja),- vykonávanie údrby stroja (dopanie mazív, chladiacich a olejových náplní, oznamovanie potreby opravy súastí linky, doplnenie pomocného materiálu).Výhody:- motivané finanné hodnotenie vo forme mesaných výkonových bonusov- monos kariérneho rastu- letná a zimná celozávodná dovolenka...

 • Company KFTS s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Odstraovanie porúch strojov a zariadení,- opravy strojov a zariadení, - vykonávanie kontroly, zisti aktuálny stav stroja, zariadenia a inštalácie, - vykonávanie preventívnej údrby v súlade s platným plánom revízii, - reakcie na poruchy a prijatie vhodných opatrení na ich odstránenie, - nahlásenie poiadavky na nákup náhradných dielov, - sledovanie a vyhodnocovanie technického stavu elektroinštalácií, zabezpeovacích zariadení kontroly a vykonávanie priebených opráv, - vykonávanie montánych prác v súlade so svojimi oprávneniami, - úas pri likvidácií následkov zlyhania inštalácie, strojov a zariadení v súlade so svojimi oprávneniami,- kontrola náradia na pracovisku poda zoznamu po príchode na pracovisko, - príprava raportov, - realizácia modernizácie a adaptácie v súvislosti s meniacimi sa ...

 • Company Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva obsluhu, preventívnu a benú údrbu, zisovanie a lokalizáciu chýb s vykonávaním elektrických opráv výrobných, dopravných a pomocných strojov a energetických zariadení v prevádzkarach a.s. Vykonáva plánované innosti na strojných a energetických zariadeniach za úelom predchádzania jeho poruchovosti, zistenie stavu a prevádzkyschopnosti výrobných strojov a energetických zariadení, inšpekné prehliadky, BO, SO, GO.Výhody:- práca v stabilnej hutníckej spolonosti,- perspektívne profesionálne uplatnenie,- zaujímavé finanné ohodnotenie,- nadštandardný sociálny program....

 • Company EDYMAX Flexibility s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  elektroinštalané práce na výrobných linkách a vo výrobných halách, pomoc pri mechanickej údrbe, denná údrba liniek, inštalácia nových výrobných liniek....

 • Company COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - elektroinštalané práce na stavbách - káblovanie - osádzanie elektrických káblov - labovanie - demontá a montá svietidiel, zapájanie svietidiel - zapájanie rozvádzaov - napájanie zásuviek, vypínaov elektro rozvodných skrí- montá elektrických zariadeníVýhody:K základnej zloke mzdy sú mesane vyplácané prémie do 70percent zo základného platu. Pri vysielaní zamestnanca na pracovné cesty sú vyplácané diéty. Práca v stabilnej stavebnej spolonosti. Monos zvyšovanie kvalifikácie. V prípade obsadenia pracovného miesta absolventom SOŠ, SŠ monos zaškolenia a získania odborných vedomostí v praxi....

 • Company ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. in Sap
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - vykonáva opravu a odstraovanie porúch na zloitých elektrických zariadeniach poda výkresovej dokumentácie, preventívnu údrbu strojov a zariadení, kontrolu a opravu na bezpenostných zariadeniach, montá a opravu ovládacích a regulaných systémov, špecifikáciu potrebných náhradných dielov- spracováva záznam o poruche do SAP - PM, konkrétnu správu, ktorá dáva k dispozícii aktuálne informácie a umouje spolupracovníkovi odborné vykonanie úlohy- spracováva správu o vykonaní preventívnej údrby, analýzu porúch- zodpovedá za dosahovanie plánovanej kvality opráv, za hospodárne zaobchádzanie s ND a dodriavanie bezpenostných predpisov- kontroluje technický stav elektroinštalácie rozvádzaov, elektrických zariadení vrátane programového riadiaceho systému- vykonáva zverené práce v oblasti údrby a demontáe...

 • Company Bytové družstvo Spišská Nová Ves in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  stavebný a prevádzkový elektrikár: vykonávanie prác poda §21 vyhlášky 508/2009Výhody:bez výhod...

 • Company STROJCHEM, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Prevádzkový elektrikár - obsluha, údrba, zisovanie porúch a opravy elektrických zariaddeníVýhody:Benefity zamestnancom z Kolektívnej zmluvy - DDS, odmeny darcom krvi, lieebno - rehabillitané pobyty, roný príspevok pri splnení hlavných cieov...

 • Company CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Prevádzkový elektrikár - obsluha, údrba, zisovanie porúch a opravy elektrických zariaddeníVýhody:Benefity zamestnancom z Kolektívnej zmluvy - DDS, odmeny darcom krvi, lieebno - rehabillitané pobyty, roný príspevok pri splnení hlavných cieov...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building and related electricians Edit filters