Jobmonitor. Search results for Bricklayers and related workers

57 Jobs found

Used filters:
 • Bricklayers and related workersx
Displaying 1-50 of 57 results.
 • Company PEMA STROJ s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Pokladanie dlaby, výmurovky, maovanie stien, vysprávky, armovanie stien, príprava malty a betónu, úprava murárskeho materiálu....

 • Company SLOVAKSTAV, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  25.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  stavebné práce...

 • Company Strong Business group s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Pozícia murár bude zodpovedná za prípravu stavebných materiálov, výstavbu, prerábanie a zatepovanie, rezanie a skracovanie tehál, panelov, muriva a ostatné súvisiace innosti. Bude zodpovedná za odborné a pomocné práce pri výstavbe budov a prerábaní interiérov a pri všetkých ostatných stavebných innostiach....

 • Company Profimaler s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  - zhotovovanie stavebných konštrukcií murovaním a betónovaním- osadzovanie jednoduchých oceobetónových, drevených, kovových a plastových výrobkov...

 • Company MV staving, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  24.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  MurovanieVýhody:Zabezpeená doprava...

 • Company DAPELA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Murár/Murárka pripravuje betón, maltu, cement a iné stavebné materiály. Zhotovuje stavebné konštrukcie murovaním a betónovaním, osádza jednoduché oceobetónové, drevené, kovové a plastové výrobky. íta technickú a projektovú dokumentáciu. Ree murivo na poadovanú vekos a tvar. Muruje nosné, deliace a výplové steny, stpy, klenby, komíny a krby. Kontroluje rovnos stien pomocou murárskej laty s vodováhou. Zatepuje fasády budov, zhotovuje izolácie proti zemnej vlhkosti a hluku. Zhotovuje a opravuje vnútorné a vonkajšie omietky. Skladá a rozoberá murárske lešenie. Dodriava poadovanú kvalitu vykonaných prác. Pokia ide o vzdelanie, vyaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie a prax minimálne 2 roky v stavebníctve....

 • Company ARMOD, s. r. o. in Bratislava
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Betonárske, murárske a prípravné stavebné práce na stavbe, pokládka zámkovej dlaby, abov, obrubníkov, práce pre murárov, tesárov, eleziarov. Práce pri opravách komunikácií v meste Bratislava, nie je viazaná na konkrétnu adresu, ale na celý okruh mesta Bratislavy....

 • Company Jaroslav Zedníček - ZEĎA in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Pomocné práce v stavebníctve, pri výkopových prácach....

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - šalovanie základov stavieb, schodov a stropov- tesárske práce- vhodné aj pre dvojiceVýhody:- mzda 14,37 – 15,05 € hod brutto 26,40€ den priplatok netto.- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie hradi zmestnávate- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s rakúskym zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov rakúskym zamestnávateom- nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company PEhAES, a.s. in Teplá
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Príprava betónu, malty, cementu a iných st. materiálov, rezanie a skracovanie tehál, panelov, muriva a iných stien na poadovanú vekos, výstavba, prerábanie, obkladanie, zatepovanie BD (komínov, prieok, fasád), vkladanie izolácií proti pôsobeniu tepla a vlhkosti, pokladanie dlaieb, podláh v inter. a exteriér. priestoroch, dodriavanie poadovanej kvality vykonaných prác....

 • Company ENERGOTRADING, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Práce na stavbe...

 • Company AS-SPOL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Murovacie práce. Rodinné domy, hrubé stavby, omietky klasické, vápenno-cementové, úprava podláh novým poterom, nivelaky.Výhody:- Cestovanie sluobným automobilom, - ubytovanie zabezpeené a hradené zamestnávateom, - komerná poistka na krytie lieebných nákladov, - platový rast...

 • Company SAMOSTAV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Murárské práce na stavbe. Poadujeme ukonené vzdelanie v odbore alebo prax.Výhody:Prehodnotenie mzdy poda výkonu....

 • Company Džino s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Stavebné práce, sietkovanie, stukovanie obkladanie a všetky yákladne práce na stavbe...

 • Company BauTop, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  odborné práce...

 • Company BauTop, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  odborné murárske práce...

 • Company HYDROSERVICE, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Príprava betónu, úprava murárskeho materiálu.Murovanie - pomocné práce na stavbách....

 • Company HERT Invest s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Murárske práce a stavebné úpravy.Výhody:Moná záloha...

 • Company Milan Banás MB STAV in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Murárske práce, stavby na kú, rekonštrukcie, zámkové dlaby, zatepovanie budov, sadrokartóny, obklady, dlaby, omietky, fasády v okolí Šurian a Nových Zámkov.Výhody:Monos zarobi, monos zaui prax je vítaná , odmeny, preplatenie dopravy do práce, pracovný odev, murárske pomôcky....

 • Company Mgr. Bartolomej Kállai - BAKAL in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  Vykonávanie rôznych drobných stavebných inností, opráv a pravidelnej údrby. Malovanie a opravy sadrokartónu,murovanie, omietky, obklady a dlaby.Ide hlavne o kompletizané a dokonovanie práce kancelárskych priestorov....

 • Company FLOW ZONE, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Hadáme murára s relevantným vzdelaním a/alebo skúsenosami pri realizácii stavieb a rekonštrukných prác: - znalos špecifických problémov- nachádzanie kreatívnych riešení- zodpovednos za kvalitu svojej práce- dodriavanie termínovVýhody:Okrem monosti odborného rastu Vám ponúkame aj prepracovaný benefitný systém:- prémie na základe výkonu- prémie na základe kvality- dochádzkové bonusy- preplácanie nadasov zo zákona - zabezpeenie ubytovania...

 • Company UNIKOM s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  - výstavba multifunkných ihrísk a športových objektov, práca v R...

 • Company INPRO Bau s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - zhotovovanie stavebných konštrukcií murovaním a betónovaním- osadzovanie jednoduchých oceobetónových, drevených, kovových a plastových výrobkov...

 • Company SCON s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Murárske práce na stavbách.Výhody:- odmeny- stravné lístky- zázemie stabilnej spolonosti- školenia- ponúkaný plat je uvedený ako minimálny...

 • Company NOZA s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Výstavba a rekonštrukcie RD....

 • Company GASTRO - PEN s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - Hlavné murárske, tesárske stavebné práce,- bené prevádzkové stavebné práce na jednotlivých spravovaných objektoch.Výhody:Ponúkame ubytovanie ZDARMA v novopostavenom ubytovacom zariadení v samostatných izbách pre kadého zamestnanca s vlastným soc. zariadením, internetom a TV. Celodenné stravovanie ZDARMA....

 • Company GASTRO - PEN s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  - pomocné murárske, tesárske, stavebné práce- bené prevádzkové stavebné práce na jednotlivých spravovaných objektochVýhody:Ponúkame ubytovanie ZDARMA v novopostavenom ubytovacom zariadení v samostatných izbách pre kadého zamestnanca s vlastným soc. zariadením, internetom a TV. Celodenné stravovanie ZDARMA....

 • Company MERALI s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Stavebné práce....

 • Company DORMIN, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  DORMIN s.r.o. hadá nových pracovníkov na pozíciu MURÁR - MONTÁNIK. Ide o montá plastových a hliníkových okien, dverí, garáových brán a príslušenstva. Súasou pracovnej náplne sú aj murárske vysprávky okolo okien.Výhody:Mzdové navýšenie po zapracovaní a preukázaní osobných schopností....

 • Company Záhrady Šípoš s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  pomocné dokonovacie práce v odbore murár a obkladaVýhody:zabezpeená doprava na miesto výkonu práce...

 • Company HLIKOV s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Realizácia murovaných konštrukcií poda výkresovej dokumentácie. Murovanie z tvárnic keramických, pórobetónových, betónových so zálievkou. Osádzanie komponentov zapracovaných v murive. Pomocné práce pri debnení a viazaní výstue. Ostatné práce potrebné pre realizáciu stavebného diela....

 • Company BAULEITEREI s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Murárske práce na stavbách v Slovenskej republike a v iných štátoch EÚ....

 • Company MABOM s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Murárske práce všetkého druhu.Výhody:- motivujúci hodnotiaci systém-perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu- dynamické pracovné prostredie- a ešte mnoho viac...

 • Company AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Murár zhotovuje stavebné konštrukcie murovaním a betónovaním, osadzuje jednoduché oceobetónové, drevené, kovové a plastové výrobky....

 • Company Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  ítanie technickej a projektovej dokumentácie.Pripravovanie murárskej malty, betónu, poterov a omietok.Rezanie muriva na poadovanú vekos a tvar.Murovanie nosných, deliacich a výplových stien, stpov, klenieb, komínov a krbov.Kontrolovanie rovinnosti stien pomocou murárskej laty s vodováhou.Zatepovanie fasád budov, zhotovovanie izolácií proti zemnej vlhkosti a hluku.Zhotovovanie a opravovanie vnútorných a vonkajších omietok.Skladanie a rozoberanie murárskeho lešenia.Výhody:HM výhodné osobné ohodnotenie poda výkonu...

 • Company COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Stavebné práce, murovanie, natieranie, príprava malty, poterov, lepidla, omietok, rezanie muriva, kontrola rovnosti muriva, obkladanie, sadrokartonárske práce, zatepovacie práce, obdobné práce.Výhody:- Prémie do výšky 30percent so základného platu mesane,- pri výkone prác mimo sídla spolonosti sú vyplácané diéty,- pitný reim na pracovisku....

 • Company JOB 4U INTERNATIONAL s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  Hadáme skúseného fasádnika na prácu do Rakúska - Linz .Vyadujeme : - prax min 3 roky ako murár -fasádnik - ovladánie neminy - vlastné auto - dostupný do pondelka 23.03.2021Ponúkame : - rakúsku pracovnú zmluvu - plat 2030 Eur netto ( po odrátaní ubytovanie , daní a odvodov ) za 38,5 hodiny do týda + 13 a 14 plat , platená dovolenka a nadadyVýhody:- zabezpeené ubyvanie - monost dlhého a krátkeho tyda...

 • Company VADAŠ, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  - údrba a stavebné úpravy budov a zariadení- stavebné, murárske práce poda potreby - pokládka dlaieb, kachlikovanie poda potrebyVýhody:Kvartálne odmeny, celoroný voný vstup do prevádzkovaných zariadení spolonosti Wellness, Krytá plaváre, bazénový areál, permanentka pre rodinných príslušníkov...

 • Company Unistav Teplička, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  MURÁR ZHOTOVUJE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE MUROVANÍM A BETÓNOVANÍM, OSADZUJE JEDNODUCHÉ OCEOBETÓNOVÉ, DREVENÉ, KOVOVÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY....

 • Company Rastislav Šubjak - Rašub in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Stavebne a murárske práce...

 • Company SESTAV, spol s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Murárske a obkladaské práce.Výhody:K základnej zloke mzdy je zamestnancovi poskytnutá tzv. variabilná zloka mzdy v rozpätí od 0,00 do 2,00€ hodina brutto. Po skúšobnej dobe základná zloka mzdy 5,00€ hodina brutto.Po dosiahnutí výsledkov pracovný pomer na neuritú dobu....

 • Company M&P Team s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Všetky druhy stavebných prác.Výhody:hradená cestovné náklady...

 • Company Cisár s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  - Kompletná stavebná innos.- Vymurovanie muriva od jednoduchých po zloitejšie konštrukcie poda PD.- Zhotovenie stavebných konštrukcií murovaním a betónovaním.- Pomocné práce na stavbách v interiéri a exteriéri....

 • Company I N V E X spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  Výhody:výkonnostné odmeny...

 • Company MTP1 s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  Murárske práce....

 • Company MIKBAU s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Omietkárske práce-vápennocementové a sádrové. Práca na omietkárskom stroji Malek. Potrebná prax a šikovnos. Ide o striekané omietkyVýhody:Práca je na východnom a strednom Slovensku. Práca je na pracovný pomer alebo ivnos. Dodáme komplet náradie a auto. Len pre skúsených omietkárov. Nemáme záujem o asociálov a zaiatoníkov. Náš pracovník reprezentuje našu firmu, preto máme záujem o šikovných udí s praxou. Ideálne sú partie po troch udí. Mzda od cca 2500 eur netto....

 • Company Ministerstvo obrany Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Zhotovovanie a oprava cementových omietok hladených oceovým hladidlom, štukových omietok a omietok šachtených, škrabaných. Zhotovovanie hygienických malieb a náterov. Oprava malieb v niekokých tónoch, spevovanie povrchov podkladov s úpravami a opravami izolácie zateených škvn. Zabezpeovanie murárskych a obkladaských prác (opravy omietok, komínov, výstavba prieok a pod.). Vykonávanie prác spojených s dopravou materiálu. V prípade potreby vykonávanie letnej a zimnej údrby vonkajších priestorov. Vykonávanie pracovných inností (prenos, nakladanie, skladanie materiálu a pod.). Pri všetkých innostiach dodriavanie zásad BOZP a PO....

 • Company SILVERHAND Slovakei s.r.o. in Dobrá
  15.09.2021 Updated on: 21.09.2021

  - sekanie, brúsenie, upratovanie, murovanie, šalovanie- jednoduché montáne práce- nakládka a vykládka strojov a nástrojovVýhody:- mzda 12,85 -15 € hod brutto 37 € de netto- týdenné zálohy 150 - 250 Euro - ubytovanie si hradí zamestnanec- monos pracova nadasy - dlhodobá a stabilná práca s nástupom ihne- pracovná zmluva s nemeckým zamestnávateom- platba daní a sociálnych príspevkov nemeckým zamestnávateom- rodinné prídavky na deti - nárok na dovolenku- vemi dobrá podpora od našeho tímu...

 • Company servis bazénov, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Stavebné práce , terasy, montá WPC teras, , servisné práce na bazénoch....

 • Company VERÓNY OaS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Pripravovanie murárskej malty, betónu, poterov a omietok.Rezanie muriva na poadovanú vekos a tvar.Murovanie nosných, deliacich a výplových stien, stpov, klenieb, komínov a krbov.Kontrolovanie rovinnosti stien pomocou murárskej laty s vodováhou.Zatepovanie fasád budov, zhotovovanie izolácií proti zemnej vlhkosti a hluku.Zhotovovanie a opravovanie vnútorných a vonkajších omietok.Skladanie a rozoberanie murárskeho lešeniaVýhody:- po skúšobnej dobe moné zvýšenie platu- dochádzkový bonus vo výške 15percent z mesanej mzdy- vianoné odmeny, individuálne odmeny- firemné podujatia - športové aktivity, koncoroný veierok- pracovné obleenie- školenia...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bricklayers and related workers Edit filters