Jobmonitor. Search results for Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers

30 Jobs found

Used filters:
 • Agricultural and industrial machinery mechanics and repairersx
Displaying 1-30 of 30 results.
 • Company ŽELOS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Opravárenské práce na elezniných koajových vozidlách a otryskávanie (povrchová úprava na el. ko. vozoch).Výhody:Hodinová sadzba prémie, príplatky = 1040 €Po skúšobnej dobe monos zvýšenia....

 • Company Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  oprava ponohospodárskych strojov a zváraské práceVýhody:benefity pri osobnom pohovore...

 • Company Faveo Healthcare s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Zabezpei plynulý chod výroby údrbou pletacích strojov, dozera na predpísané parametre výroby, vymiea opotrebované a poškodené diely a súasti pletacích strojov. Udriava pletacie stroje isté.Výhody:- prémie po uplynutí skúšobnej doby...

 • Company PROTECHNIK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  mechanik opravár záhrad. techniky - vhodné aj pre iastoného invalidatreba dopredu kontaktova zamestnávatea na isle 0905384624...

 • Company TEG Slovakia s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.09.2021 Updated on: 24.09.2021

  -vykonávanie odborných elektrických prác-oprava , montá , udriavanie na elektrotechnických a strojnotechnických zariadeniach-odstraovanie porúch-bené elektroudrbárske práce...

 • Company KRONOSPAN, s.r.o. in Zvolen
  21.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  ROZŠIRUJEME TÍM STROJNEJ ÚDRBY! PRIDAJTE SA K NÁM!Spolonos KRONOSPAN, s.r.o. hadá do tímu strojnej údrby šikovných strojárov, ktorých pracovná nápl bude nasledovná:• pravidelné prehliadky, údrby a opravy strojov a strojných zariadení,• montáe strojov a strojných zariadení,• práce na hydraulike, pneumatike• zváraské a paliské práce• zmenová údrbaVýhody:Spolonos ponúka mesanú brutto mzdu od 900 € do 1200 € vrátane prémií, bonusov, zákonných príplatkov alšie zamestnanecké výhody, benefity.Výška MAXIMÁLNEJ BRUTTO MZDY nie je obmedzená, závisí od zapracovania sa a napredovania na danej pracovnej pozícii.Spolonos alej ponúka:Mesaný dochádzkový bonus,Mesané prémie,Príspevok zamestnávatea na III. dôchodkový pilier,Odmena za pracovné výroia,Príspevok zamestnávatea na starostlivos o pracovn...

 • Company FRUCTOP, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  opravár ponohospodárskych strojov a ponohospodárskej techniky...

 • Company Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Oprava ponohospodárskych strojov, techniky, technológií v dielni a v hospodárskych dvoroch zamestnávatea.Zváraský preukaz.Vodiský preukaz sk. B,C,T - vítaný!!!Výhody:Príspevok na dochádzku do zamestnania v prípade dochádzania z bydliska mimo okresu SNV....

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:- zabezpeovanie údrby a opráv elezniného zvršku, spodku a umelých stavieb- pílenie a kosenie porastov v obvode dráhy- priebené podbíjanie podvalovVýhody:PONÚKAME:- základná mzda 740 € mes. brutto ostatné zloky mzdy- stabilná práca na trvalý pracovný pomer- práca na jednu zmenu- pracovný as od 06:30 - 14:30GARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov- elektronické stravovacie poukákyVZDELÁVAME:- odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE:- pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v práci nad rámec Zákonníka práce- príspevok na rekreané pobyty v zariadeniach...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:- zabezpeovanie údrby a opráv elezniného zvršku, spodku a umelých stavieb- pílenie a kosenie porastov v obvode dráhy- priebené podbíjanie podvalovVýhody:PONÚKAME:- základná mzda 740 € mes. brutto ostatné zloky mzdy- stabilná práca na trvalý pracovný pomer- práca na jednu zmenu- pracovný as od 06:40 - 14:40GARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov- elektronické stravovacie poukákyVZDELÁVAME:- odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE:- pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v práci nad rámec Zákonníka práce- príspevok na rekreané pobyty v zariadeniach...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:- vykonávanie údrby a opráv elezniných koajových vozidiel a traových strojov,- periodické prehliadky- stredné a generálne opravy elezniných koajových vozidiel-generálne opravy motorov- opravy dieselových motorov pridelenej koajovej mechanizácie - zabezpeenie funknosti hydraulických rúk- oprava a údrba drobnej mechanizácie- oprava cestných strojov, automobilov- montá a demontá koliesVýhody:PONÚKAME:- základná mzda 890 € mes. brutto - stabilná práca na trvalý pracovný pomer- práca na jednu zmenu- pracovná zmluva na dobu neuritú- pracovný as 06:00- 14:00GARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov- elektronické stravovacie pouk...

 • Company BagreSpiš s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  servis stavebných strojov, garanné prehliadky...

 • Company RIBE Slovakia, k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Opravy a údrba strojných zariadení.Výhody:- priemerná hrubá mesaná mzda od 1300 €- mesaná mzda obsahuje základnú zloku mzdy od 810 € prémie a bonusy- stabilné pracovné miesto - mesané prémie 15percent zo základnej mzdy - príplatok za prácu v hlunom prostredí 0,72 € hod. - kadoroné zvyšovanie základnej mzdy- letná a zimná prémia 13., 14. plat - zaškolenie pod dohadom skúseného zamestnanca- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.09.2021 Updated on: 18.09.2021

  PRIJÍMAME do tímu  šikovných kolegov, ktorých pracovná nápl bude:- zabezpeovanie údrby a opráv elezniného zvršku, spodku a umelých stavieb- pílenie a kosenie porastov v obvode dráhy- priebené podbíjanie podvalovVýhody:PONÚKAME:- základná mzda 740 € mes. brutto ostatné zloky mzdy- stabilná práca na trvalý pracovný pomer- práca na jednu zmenuGARANTUJEME:- termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME:- cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov- elektronické stravovacie poukákyVZDELÁVAME:- odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE:- pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v práci nad rámec Zákonníka práce- príspevok na rekreané pobyty v zariadeniach SR- nadštandardné zabezpeen...

 • Company myWood Polomka Timber, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Údrba a oprava drevoobrábacích strojov a zariadení....

 • Company NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  opravy a údrby stavebnej techniky Bomag, Kubota, Mathieu, ..aktívne jednanie so zákazníkmi pri opravách techniky, špecifikácia náhradných dielov pomocou digitálnych katalógov, vypracovanie cenových ponúk, servisných výkazov, ......

 • Company NAFTA a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  •Kontrola, údrba a oprava elektrozariadení•Kvalitný a kvalifikovaný výkon obsluhy zariadení v zmysle prevádzkovej dokumentácie•Priebený zber procesných dát a vyhotovenie záznamu o výsledku vykonanej innosti do prevádzkovej dokumentácie•Diagnostika a analýza porúch elektrických zariadení s návrhom úinných opatrení smerujúcich k zamedzeniu ich opakovania sa •Zodpovednos za dodriavanie predpisov a súvisiacej legislatívy v zmysle prevádzkových a bezpenostných predpisov pri práci na elektrických zariadeniach•Vedenie referentského vozidla (VP skupina B)•Zodpovednos za správne vypracovanie a vyplnenie dokladov o výkone práce, spotrebe materiálu a výkone prideleného vozidla•Ide o prácu v 12 hodinovej jednozmennej prevádzkeVýhody: Základná mesaná mzda od 800 € a variabilná zloka mzdy 20percent. Sum...

 • Company Interwork, s.r.o. in Martin
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Spolonos INTERWORK ponúka prácuMechanik / Montér - Francúzsko (Sochaux)Ponuka práce pre šikovných montérov / mechanikov.Demontá linky, robotov...,práca v hale...Zaiatok prác: 20. september (na 2 mesiace)Vlastné auto výhodoupráca na slovenskú pracovnú zmluvumonos zálohy kadý týdePlat: od 12 eur/ netto (poda profilu a skúseností)Ubytovanie: hradené (typ Airbnb)V prípade záujmu, prosím, nám pošlite ivotopis na uvedenú mailovú adresu prípadne telefonicky nás kontaktujte na 033/5936424 alebo 0917104168...

 • Company CONROP SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 23.09.2021

  Mechanikoprava šijacích strojovVýhody:bez výhod...

 • Company STEFMONT s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  údrba strojov a zariadení, údrba výrobných liniek, montá demontá technológií, zámonícka prácaVýhody:prace v serioznej firme, vyplaty na cas, komunikacia na vysokej urovni...

 • Company SKLOTEXTÍLIE Revúca s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Dohad nad innosou tkacích strojov, nastavovanie strojov, odstraovanie porúch, výmena  niteniek, priebená kontrola kvality výrobkov....

 • Company Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 20.09.2021

  Oprava ponohospodárskych strojov a zariadení....

 • Company BISO Schrattenecker, s.r.o. in Rad
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Práce v servisním týmu u prodejce zemdlské techniky.Máte zájem o práci v agrárním sektoru? Baví Vás stroje nebo práce s lidmi? Baví Vás vše kolem zemdlství? Hledáte férový pístup, kariérní rst, odpovídající finanní ohodnocení a dynamický tým spolupracovník?Odpovdli jste si alespo na nkteré z tchto otázek? Potom víme, e by Vás námi nabízené pozice mohly zaujmout!BISO Schrattenecker - cíl naší spolenosti v eské republice a na SlovenskuJsme pímé zastoupení výrobce bezkonkurenních acích lišt BISO a máme dlouhodobé vazby s našimi dodavateli.Dlouhodobá spolupráce s zákazníky v našich regionech je zaloena na profesionálním pístupu obchodních zástupc, díla a pedevším silné servisní podpory, na kterou se naši zákazníci mohou spolehnout, je pro nás naprosto klíová. Jde pedevším o takové poradenství ...

 • Company TIMEA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  zabezpeuje opravu, údrbu a starostlivos o ponohospodárske stroje a zariadenia...

 • Company Slovenská Grafia a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Samostatná mechanická údrba a oprava polygrafických strojov a technológií:• oprava polygrafických strojov a zariadení,• výmena poškodených náhradných dielov,• renovácia náhradných dielov,• evidencia porúch a ich rozdelenie poda štruktúry a strojov.Výhody:Mesaná mzda od 1150 € vrátane príplatkov do 150 €- motivaná prémia, odmeny - mimoriadne, pri pracovných a ivotných jubileách poda kolektívnej zmluvy- zabezpeené stravovanie - príspevky v cene hlavného jedla- zaškoovanie, monos profesionálneho rastu- monos poskytnutia príspevkov na bývanie- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a za odporuenie nového zamestnanca...

 • Company DAMO Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Oprava ponohospodárskych strojov najmä traktorov, nákladných vozidiel.Prezúvanie a opravy pneumatík /najmä agro a nákladných/.Výhody:Odmeny za celkovú výkonnos a prístup k práci a za spokojnos zákazníkov....

 • Company AGROTEM MJ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Diagnostika a oprava porúch ponohospodárskej, lesnej a komunálnej techniky- Záruné a pozáruné opravy uvedenej techniky- Montá nových strojov a následné odovzdávanie a zaškoovanie obslúh.- Komunikácia s dodávatemi potrebných dielov na opravu- Servisné výjazdy v rámci stredného a východného Slovenska...

 • Company KOMPLEX RAIL, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  -opravy a merania elezniných koajových vozidiel(KV)-zváranie, údrba a istenie KV-dokumentovanie opráv...

 • Company TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Údrba, oprava a obsluha poloautomaticky a elektronicky riadených pletacích strojov LONATI, BUSIPrerábanie strojov na stanovený druhOdstraovanie porúch a chýb na pletacích strojochZodpovedá za dodriavanie stanovených technologických postupovPráca v nepretritej 4 - zmennej prevádzkeVýhody:Mzda pozostáva z viacerých zloiek - výkonnostné zloky mzdy - monos zárobku cca 1 300 eur mesiac odmena za dochádzku príplatky za noné zmeny príplatky za soboty, nedele, nadasy, monos osobnostného a profesionálneho rastu, prípevok na DDS, príspevok na cestovné výdavky, bonus za dochádzku, vianoný bonus, stravovanie vo vlastnej jedálni, pravidelné dodanie erstvého ovocia zamestnancom, pracovný odev...

 • Company Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Kontrola, údrba, oprava a výmena jednotlivých mechanických astí KV. Premeriavanie všetkých druhov podvozkov KV. Vyväzovanie a zväzovanie dvojkolesí, kyvných ramien a podvozkov KV.Výhody:- Prémie a príplatky: cca 430 EUR po zaradení na samostatný výkon práce a po splnení stanovených ukazovateov- Pravidelné zvyšovanie mzdy – mzdový nárast- Istotu mesanej mzdy, príplatkov a mzdových zvýhodnení- Nadštandardné mzdové zvýhodnenie za prácu nadas- Pracovný pomer so skúšobnou dobou 3 mesiace uzavretý na dobu uritú 1 rok, s monosou uzatvorenia pracovného pomeru na neuritý as- Pracovné vono s náhradou mzdy s vyšším potom dní ako stanovuje Zákonník práce pri osobných prekákach v práci- Monos erpania pracovného vona s náhradou mzdy pre zlepšenie starostlivosti o rodinu a to v spojitosti so starostlivos...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers Edit filters