Jobmonitor. Search results for Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers

42 Jobs found

Used filters:
 • Agricultural and industrial machinery mechanics and repairersx
Displaying 1-42 of 42 results.
 • Company Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Zabezpeuje opravu, údrbu a starostlivos o ponohospodárske stroje a zariadenia a v prípade potreby zabezpeuje opravu v certifikovanom servise.Výhody:k základnej zloke mzdy prémie v nadväznosti k dosiahnutým výsledkom...

 • Company REVYMONT, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Oprava a údrba priemyselných armatúr...

 • Company REVYMONT, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Strojárske práce pod dozorom vedúceho....

 • Company REVYMONT, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Oprava a údrba strojných astí...

 • Company REVYMONT, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Údrba strojných astí, montáe na prevádzkach....

 • Company JOBS TRADE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  montá, demontá dielov-okien, dverí,stropov, sedaiek v interiéri koajových vozidielVýhody:poskytnutie záloh...

 • Company CEMM THOME SK, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  21.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Podiea sa na príprave montánych stolov a testerov- Vyrába montáne prípravky, náhradné dielce- Opravuje stoly a nástroje- Navrhuje zlepšenia na dosiahnutie produktivity a kvality...

 • Company Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - vykonávanie údrby v oblasti plánovanej preventívnej údrby strojov a zariadení poda plánu- vykonávanie údrby v oblasti operatívnej údrby strojov a zariadení- riadne a pravdivé vypisovanie dokumentácie poda inštrukcií- zaisuje funknos a bezpenos zariadení- podiea sa pri inštalácii nových strojov a zariadeníZodpovednos:- bezporuchový a bezpený chod stojov a zariadení- dodriavanie predpisov BOZP a POVýhody:Hrubá mzda = 950,- EUR základná zloka 12percent var. zloka- práca na neuritú dobu- stravné lístky v hodnote 4,- EUR- mzdové zvýhodnenie pri 100 percent dochádzke a vernostný bonus...

 • Company VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - pravidelná údrba elektrotechnických zariadení a zabezpeovanie ich plnej funknosti- vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení- operatívne riešenie vzniknutých problémov na rozvádzaoch a iných elektrotechnických zariadeniach poda pokynov- vedenie a pravidelná aktualizácia prevádzkových denníkov- ítanie technickej dokumentácie a dodriavanie pracovných postupov v zmysle dokumentácie- navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia, rozvádzaov, hlavných a vedajších vypínaov a výstraných tabuliek- pripájanie, zapájanie a odpájanie zásuviek, rozvádzaov, vypínaov, prípojok, istiov, poistiek, transformátorov a iných elektrických zariadeníVýhody:príspevok na cestovné firemné akcie skúsenosti v nadnárodnej spolonosti monos kariérneho postupu bonusový systémpríspevok pri narodení dieaao...

 • Company KRONOSPAN, s.r.o. in Zvolen
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Spolonos KRONOSPAN, s.r.o. hadá do tímu strojnej údrby šikovných zamestnancov:-pravidelné prehliadky, údrby a opravy strojov a strojných zariadení,- montáe strojov a strojných zariadení,- práce na hydraulike, pneumatike- zváraské a paliské práceVýhody:Spolonos ponúka minimálnu mesanú brutto mzdu od 850 € vrátane prémií, bonusov, zákonných príplatkov alšie zamestnanecké výhody, benefity. Výška maximálnej brutto mzdy nie je obmedzená, závisí od zapracovania sa a napredovania na danej pracovnej pozícii. Spolonos alej ponúka:Mesaný dochádzkový bonus,Mesané prémie do výšky 30percentMzdové zvýhodnenie za prácu poas víkendov nad rámec ZPPríspevok zamestnávatea na III. dôchodkový pilierOdmena za pracovné výroia poda odpracovaných rokovPríspevok zamestnávatea na starostlivos o pracovné odevyRefer...

 • Company VUJE, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  •montá manipulátorov a zariadení pre skúšanie komponentov jadrových elektrární (JE),•príprava polotovarov pre výrobu,•príprava dokumentácie do výroby a jej ítanie,•samostatná montá skupín, celkov manipulátorov a zariadení poda výkresovej dokumentácie,•samostatná tvorba montánych postupov, v prípade potreby obsluha obrábacích strojov (klasika),•pomoc pri skúškach funkných celkov a zariadení vo VUJE, a. s.,•balenie zariadení, príprava na transport, •pomoc pri skúškach funkných celkov a zariadení po transporte v JE,•pomoc pri servise (závané prípady),•samokontrola montáe,•obsluha zdvíhacích zariadení v montánej hale,•údrba zvereného náradia.Výhody:-k ponúkanej mzde má zamestnanec priznané rozpätie vo výške 200 - 600,- € vyplácané kadý mesiac,-13., 14. plat,-vernostné a jubilejné odmeny,-stra...

 • Company ENGO, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Servis pracovných strojov....

 • Company PROTECHNIK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  dopredu treba kontaktova zamestnávatea 0905 384 624 a dohodnú si stretnutie...

 • Company AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Oprava a údrba ponohospodárskych strojov a zariadení v opravárenskej dielni a v teréne.1.Vykonávanie opráv, údrieb a starostlivosti o ponohospodárske stroje•Vykonávanie základných opráv•Kontrola technického stavu strojov a udriavanie dobrého technického stavu strojov•Vykonávanie opráv havarijných stavov ponohospodárskych strojov•Zámonícke práce•Kontrola a oprava pneumatík•Technologická disciplína2.Vykonávanie opráv, údrieb a starostlivosti o cestné stroje•Vykonávanie základných opráv – cestné vozidlá a stavebné stoje•Výmena pneumatík na cestných vozidlách 3.Prípadné zabezpeovanie opráv v certifikovanom servise•Zabezpeovanie opráv v certifikovanom servise – v prípade záruného servisu a iné4.Vedenie evidencie opráv•Zaznamenávanie vykonaných a plánovaných opráv strojov5.Objednávanie náhradnýc...

 • Company AGROSLUŽBY BARDEJOV, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Oprava a údrba ponohospodárskych strojov a zariadení v opravárenskej dielni a v teréne. .    Vykonávanie opráv, údrieb a starostlivosti o ponohospodárske stroje •    Vykonávanie základných opráv •    Kontrola technického stavu strojov a udriavanie dobrého technického stavu strojov •    Vykonávanie opráv havarijných stavov ponohospodárskych strojov •    Zámonícke práce •    Kontrola a oprava pneumatíkVykonávanie údrby a pravidelných prehliadok motorových vozidiel....

 • Company OBAS Pro s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Predaj, starostlivos o obchodný priestor, oprava a nastavenie strojov záhradnej a lesnej techniky....

 • Company OBAS Pro s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Predaj, starostlivos o obchodný priestor, oprava a nastavenie strojov záhradnej a lesnej techniky....

 • Company ŽOS Vrútky a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Montá mechanických astí pri výrobe nových elezniných koajových vozidiel poda technickej dokumentácie. Výroba komponentov pre koajové vozidlá.Výhody:Základná zloka mzdy: 580 - 1300,- EURZamestnanecké výhody:Príplatky a odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy13. a 14. platVianoná odmenaPreplácanie nadasovPracovné jubileá do 800 EURPríspevok pri narodení dieaa 300 EURPríspevok darcom krvi do 166 EURTeplá strava, pitný reim, cez víkend gastrolístkyOrganizovanie športových a spoloenských podujatí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkovPráca v stabilnej a perspektívnej spolonosti...

 • Company ŽOS Vrútky a.s. in Teplá
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Montá mechanických astí pri výrobe nových elezniných koajových vozidiel poda technickej dokumentácie. Výroba komponentov pre koajové vozidlá.Výhody:- základná zloka mzdy brutto a alšie odmeny 580 - 1300,- EUR- príplatky a odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy- 13. a 14. plat- vianoná odmena- preplácanie nadasov- pracovné jubileá do 800 EUR- príspevok pri narodení dieaa 300 EUR- príspevok darcom krvi do 166 EUR- teplá strava, pitný reim, cez víkend gastrolístky- organizovanie športových a spoloenských podujatí pre zamestnancov a ich rodinnýchpríslušníkov...

 • Company Peter Hozák ŽELSTAV in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Výhody:plus zabezpeenie cesty z bydliska na pracovisko...

 • Company Peter Hozák ŽELSTAV in Košice - Dargovských Hrdinov
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Výhody:plus zabezpeenie dopravy na pracovisko z miesta bydliska...

 • Company JANEK, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Zabezpei chod a riadnu prevádzku objektov, strojov a zariadení na prevádzke hydinárskej farmy....

 • Company Michal Urban in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Ponohospodárstvo - pestovanie rastlín....

 • Company AI ENGINEERS CROWD, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Montá strojných zariadení, zámonícke práce, zváranie CO2 TIG, základy práce s PC, ítanie z výkresov a technických dokumentov. Študijný odbor strojár, mechanik, zváraský preukaz CO2 TIG, manuálna zrunos.Výhody:ubytovanie...

 • Company TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Vykonávanie opráv a údrieb na linkách a strojných zariadeniach. Vykonávanie mazania strojných zariadení poas TPM. Kontrola strojných zariadení a mazacích miest strojov. Udriavanie strojov v dobrých podmienkach.Vyaduje sa zodpovednos k práci a dochvínos. Vzah k manuálnej práci.Výhody:vlastná doprava zamestnávatea, 13. a 14. plat po uplynutí 12 mesiacov pracovného pomeru, nástupný bonus, prítomnostná prémia...

 • Company LENAD Invest s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  vykonávanie sluobných ciest do Kazachstanuoprava ponohospodárskych strojovobsluha ponohospodárskych strojov...

 • Company WorkPower s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Príjmeme pracovníkov na pozíciu - zámoník-vzduchár.Ide o zostavovanie, montovanie a opravovanie potrubia, armatúry, potrubných rozvodov a kúrenia, montá vzduchotechniky vrátane rozvodov vzduchu.Poadujeme:- vzdelanie stredoškolské bez maturity alebo s maturitou v odbore zámoník - vzduchotechnika, inštalatér.- znalos ítania výkresovOstatné:- práca na pracovnú zmluvu alebo ivnos- ranná zmena, nadasy- ubytovanie zabezpeené a hradené- nástup ihneMzda na pracovnú zmluvu 6 €/hod. v istom, na ivnos 8 €/hod.Profesný ivotopis zasielajte na email: ...

 • Company DOMITRI, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Diagnostikovanie porúch a oprava elektrických, pneumatických a hydraulických pohonov.Oprava riadiacej a regulanej techniky.Orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike a v strojníctve.ítanie technickej dokumentácie.Výhody:interné školenie...

 • Company PRAKON spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Prevádzkový elektrikár, elektro strojná údrbaVýhody:Zabezpeenie teplej stravy, príspevok na ubytovanie...

 • Company FALKE Slovakia s.r.o. in Mikula
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uple si svoju budúcnos s FALKE!Náš tím hadá šikovného kolegu, ktorého práca na údrbe strojov a zariadení je aj koníkom. Ponúkame vám novú zaujímavú a perspektívnu pracovnú pozíciu v nemeckej spolonosti s viac ako 150 ronou rodinnou tradíciou s perspektívnymi sociálnymi a pracovnými garanciami v regióne.Nápl práce:- Servis, údrba pletacích strojov.- Monitorovanie mechanickej funknosti a technická obsluha 40 - 60 pletacích strojov v kooperácii s troma operátormi pletacích strojov.- Predchádzanie poruchám, identifikovanie príín problémov a ich následná oprava.- Údrba, preventívna údrba a pravidelná kontrola strojov po mechanickej stránke.- Práca s novými technológiami: stroje riadené softwarmi, automatické pletacie stroje...- Vedenie záznamov o údrbe. - istenie a nastavovanie urených astí str...

 • Company Železnice Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  PRIJÍMAME do tímu šikovného kolegu, ktorého nápl práce bude vykonávanie obsluhy a údrby stavebných a špeciálnych strojov.Práca si vyaduje týdenné výjazdy - „ týdovky “.Výhody:PONÚKAME:-základná mzda 890 € mes. brutto-stabilná práca na trvalý pracovný pomer-pracovná zmluva na dobu neuritú GARANTUJEME: -termín výplaty k 12. du v mesiaciPOSKYTUJEME: -cestovné výhody vnútroštátne a zahraniné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov-elektronické karty na stravovanie nad 11 hodín pracovnej zmeny - nárok na druhé hlavné jedlo VZDELÁVAME: -bezplatné odborné školenia na výkon práceSTARÁME SA O ZDRAVIE: -pravidelné lekárske prehliadky, pracovné vono s náhradou mzdy na riešenie dôleitých osobných prekáok v práci nad rámec Zákonník práce-príspevok na rekreané pobyty v zariadeniach SR-nadštandar...

 • Company DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Oprava osobných automobilov ale hlavne stavebných strojov (nakladae, bágre, drvie, triedie)....

 • Company Wacker Neuson s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  záruný a pozáruný servis stavebných strojov...

 • Company Adient Seating Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - vykonáva pomocné práce pri zoradení tkáskeho stroja- pomáha tkáke s obsluhou tkáskeho stroja- zabezpeuje istenie tkáskeho strojaVýhody:- práca v stabilnej medzinárodnej firme, priamo u zamestnávatea- dochádzkový bonus- 13. plat- príspevok na Doplnkové Dôchodkové Sporenie- príplatky nad rámec Zákonníka práce- rehabilitaný program...

 • Company P M, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  oprava ponohospodárskych strojov a zariadeníVýhody:ubytovanie, príspevok na dopravu do zamestnania...

 • Company M.S.LEM, s.r.o. in Zvolen
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Mechanik strojov a strojných zariadení - absolventBuina DDD, spol. s r.o.Miesto práce Luenecká cesta 1335/21, Zvolen-BuinaDruh pracovného pomeru plný úväzokTermín nástupu ihneInformácie o pracovnom miesteNápl práce, právomoci a zodpovednostiSpolonos Buina DDD, spol. s r.o. hadá do tímu strojnej údrby 2 šikovných strojárskych absolventov strednej odbornej školy.Absolventi prejdú zaškoovacím procesom poas ktorého sa zoznámia so svojím tímom, získajú celkový prehad o spolonosti, o výrobných procesoch a hlavne o technologických zariadeniach. Po zaškoovacom procese bude pracovnou náplou jedného z absolventov: - komunikácia s nadriadeným,- komunikácia s kolegami z tímu údrby,- vyhadávanie náhradných dielov poda poiadaviek,- príprava náhradných dielov na opravy poda poiadaviek,- príprava podklado...

 • Company MARKMONT, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Výhody:Bonusy a do výšky 500 EUR...

 • Company LIGNA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  údrba a oprava drevoobrábacích strojov...

 • Company POLYNOVA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Oprava traktorov, motorov Deutz a inej ponohospodárskej techniky....

 • Company Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Oprava ponohospodárskych strojov a zariadení....

 • Company RIBE Slovakia, k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Opravy a údrba strojných zariadení.Výhody:- mesaná mzda od 1150 €. Mesaná mzda obsahuje základnú zloku mzdy 750 €, príplatky a bonusy - stabilné pracovné miesto - mesané prémie 15percent zo základnej mzdy - príplatok za prácu v hlunom prostredí 0,66 € hod. - kadoroná valorizácia tarifných miezd- letná a zimná prémia 13.,14. plat - zaškolenie pod dohadom skúseného zamestnanca- doplnkové dôchodkové sporenie...

 • Company Slovenská Grafia a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Samostatná mechanická údrba a oprava polygrafických strojov a technológií:• oprava polygrafických strojov a zariadení,• výmena poškodených náhradných dielov,• renovácia náhradných dielov,• evidencia porúch a ich rozdelenie poda štruktúry a strojov.Výhody:Mesaná mzda od 1050 € vrátane príplatkov do 150 €- motivaná prémia, odmeny - mimoriadne, pri pracovných a ivotných jubileách poda kolektívnej zmluvy- zabezpeené stravovanie - príspevky v cene hlavného jedla- zaškoovanie, monos profesionálneho rastu- monos poskytnutia príspevkov na bývanie- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a za odporuenie nového zamestnanca...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers Edit filters