Jobmonitor. Search results for Advertising and marketing professionals

27 Jobs found

Used filters:
 • Advertising and marketing professionalsx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company UNICORN DECORATION, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - návrh, príprava a koordinácia marketingových kampaní- administrácia web stránky spolonosti- príprava, spracovanie, úprava a produkcia propaganých materiálov- sledovanie efektivity a vyhodnocovanie marketingových kampaní a podporných aktivít a návrhy na zmeny- administratívne úkony a asistencia obchodnému riaditeovi firmy pri výkone jeho obchodných aktivítVýhody:alšie zamestnanecké benefity a bonusy....

 • Company Hotel FLÓRA Dudince, s.r.o. in Dudince
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  -    Kontroluje recepciu, jej funknos -    Úzko spolupracuje s prevádzkarkou hotela a vedúcou recepcie-    Vykonáva kontrolu kasy, útov a denných, mesaných, roných uzávierok-    Kontroluje voné a uzatvorené /blokované/ dátumy pre ubytovacie sluby, ovláda prácu s PC-    V prípade neprítomnosti vedúcej recepcie zastupuje jej funkciu v nevyhnutných bodoch jej náplni práce-    Spolupráca a uzatváranie zmlúv s CK, CA a zavovými portálmi-    Spolupráca a komunikácia s externým marketingom-    Oslovovanie obianskych zdruení a organizácií formou mailu, poštou, tel., organizovanie osobných stretnutí s potencionálnymi zákazníkmi a skupinami-    Cenotvorba balíkov a akcií-    Jednanie s obchodnými zástupcami a zavovými portálmi -    Vies hotelovú korešpondenciu a komunikáciu-    Komunikácia a spolupr...

 • Company Ing. Peter Főldvári Rock Centrum in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  • Návrh, príprava a koordinácia marketingových kampaní (nejedná sa o pozíciu grafika)• Administrácia web stránok spolonosti• Príprava, spracovanie, úprava a produkcia propaganých materiálov• Sledovanie efektivity a vyhodnocovanie marketingových kampaní a podporných aktivít a návrhy na zmeny• Administratívne úkony a asistencia majiteovi firmy pri výkone jeho obchodných aktivítVýhody:Práca v stabilnej spolonosti a v zaujímavej oblasti....

 • Company Kulturea s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020

  - Poskytovanie poradenskej innosti v oblasti marketingu a medzinárodného obchodu- Administratívne sluby- Komunikácia so zákazníkom v španielskom a anglickom jazyku- Riešenie zákazníckych poiadaviek...

 • Company Cancom in Košice
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Stellenangebotsbeschreibung: Carrier Manager (w/m/d) Mit den besten Mitarbeitern verfolgen wir bei CANCOM als führender Digitalisierungspartner eine Mission: Auf Basis von Digitalen Technologien entdecken und realisieren wir neue Business Potenziale für unsere Kunden. Auf unserem Weg sind wir auf der Suche nach neuen Talenten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen, die unsere Teams mit innovativen Ideen und Know-how ergänzen. Dabei leben wir das Prinzip ,,Unternehmer im Unternehmen" und geben jedem Mitarbeiter so viel Gestaltungsspielraum wie möglich, um seine Talente einzubringen. Gestalten Sie gemeinsam mit uns Digitale Zukunft und starten Sie Ihre CANCOM Karriere! EINSATZORT Kosice, Köln oder Leipzig IHR NEUER JOB Pflege und Ausbau der Geschäftsbeziehung zu Telekommunikationsdienstl...

 • Company FOOD FAMILY s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Realizácia prieskumu trhu, sledovanie aktuálnych trendov.Vyhadávanie potenciálnych zákazníkov v rámci prideleného regiónu.Pripravovanie obchodných prezentácií, osobné stretnutia so zákazníkmi.Prezentovanie tovaru a poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom.Aktívna osobná, telefonická a elektronická komunikácia s potenciálnymi klientmi.Reportovanie obchodných výsledkov, zodpovedanie za plnenie plánu predaja.Výhody:Zamestnanecké ceny na produkty vlastnej výrobyFlexibilná pracovná dobaFiremné auto...

 • Company TERMÁL s.r.o. in Rad
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  •Vykonávanie online a offline komunikaných a projektových aktivít •Správa webstránky a sociálnych sietí, zodpovednos za obsah (návrh obsahu, aktualizácia informácií), samostatná analýza návštevnosti, vyhodnocovanie úspešnosti kampaní•Realizácia marketingových aktivít•Organizácia menších eventov •PR aktivity – písanie postov na sociálne siete, krátkych lánkov•Zostavovanie propaganých materiálov•Analyzovanie a vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít.•Organizovanie a aktívna úas na podporných marketingových akciách, výstavách a pod.•Rozvíjanie a zefektívovanie marketingových aktivít.•Koordinácia aktivít externých dodávateov – grafici, reklamné agentúry a pod.Výhody:Výška mzdy sa odvíja od miery skúseností, zruností a kvalifikácie pre túto pozíciu. Monos získa 14 miezd rone. Ponúkame ...

 • Company Personal service, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - produktový manaér (PM) plánuje, rozvíja, koordinuje, analyzuje a vyhodnocuje jemu zverené projekty- priebene informuje manament spolonosti v podstatných fázach plánovania, realizácie a vyhodnocovania svojich projektov- vytvára prezentácie dokumentujúce vývoj jemu zverených oblastíZodpovedanie za:- stratégiu znaiek v rámci zverených produktových skupín, vytýenie strategických cieov, taktiky, marketingový plán a jeho následnú implementáciu- vývoj a launch nových produktov v danom portfóliu- správa a prerozdeovanie zvereného budgetu medzi ATL a BTL aktivity- vyvíja neustálu starostlivos o zverené produktové skupiny na základe informácií z prieskumu trhu- vyhodnocuje prevedené marketingové innosti- navrhuje metódy a analyzuje dosiahnuté ciele z dostupných prieskumov trhu a z interných dát sp...

 • Company Grenhill consulting, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  - Návrhy a realizácia marketingových aktivít a online aktivít na posilnenie a vybudovanie brandu spolonosti Greenhill consulting,- spravovanie online útov a útov na sociálnych sieach FB, Linkedin, Instagram, Youtube a pod na úely marketingu a propagácie spolonosti - spravovanie GoogleAdwords, PPC nástrojov na zefektívnenie online marketingu,- príprava vizualizácií a textov na posty na sociálnych sieach a webstránke spolonosti,- starostlivos o update webstránky spolonosti a analýzu SEO a jej aplikáciu v textoch na stránke spolonosti,- monitorovanie aktivity na sociálnych sieach, prehliadaoch a webstránke a následná analýza za úelom zefektívnenia postov a reklamy na webe,- organizovanie eventov, - príprava newsletter poda dohodnutého plánu.Výhody:- vzdelávanie- práca v malej spolonosti s i...

 • Company Fleming Trainings s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Podpora marketingového oddelenia a marketingových manaérov v plánovaní marketingových kampaní s cieom zvýši ich dosah na sociálnych sieach....

 • Company Kofola a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Myslíte si, e ste kreatívny, plný ivota, nápadov a chcete ich vyui? Viete prinies nieo nové a sta sa súasou super tímu? Hadáme práve Vás.Je to krásne, je to však aj drina. o to teda všetko obnáša?:* participáciu na vytváraní a rozvoji zverených znaiek a zodpovednos za ich úspešnú implementáciu (segment CSD),* vypracovanie návrhov vyuitia jednotlivých prvkov marketingovej komunikácie,* spoluprácu pri tvorbe marketingových plánov a rozpotov,* spoluprácu s agentúrami,* zodpovednos za realizáciu marketingových kampaní a ich následné vyhodnocovanie,* prieskum trhu,* úzka spolupráca a komunikácia s obchodným tímom,* zodpovednos za launch nových výrobkov.Výhody:Zamestnanecké výhody a benefity:- motivujúce ohodnotenie v závislosti od Tvojho pracovného výkonu základ prémie ,- ruíme za skvelý kol...

 • Company 191tech s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Hadáme loveka, pre medzinárodný eshop wantee, ktorý má záujem o online marketing na sociálnych sieach facebook a instagram. Pracovná nápl je správa reklám, vytváranie reklám a reporting výsledkov. Ideálny kandidát má skúsenosti s PPC v ecommerce sfére, ale nie je to podmienkou....

 • Company MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  12.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Pracovník marketingového oddelenia poskytuje podporu marketingovému manaérovi MINIT SLOVAKIA vo všetkých marketingových aktivitách, zabezpeuje administratívne a analytické innosti. Nápl práce, právomoci a zodpovednosti:- Implementácia marketingových aktivít v súlade s marketingovou stratégiou- Koordinácia marketingových aktivít a projektov pre definovaný odbytový kanál- Participácia na tvorbe Brandu vo vzahu k definovanému odbytovému kanálu, tvorba plánov na zviditenenie znaky - Koordinácia promo a PR aktivít vo vzahu k danému segmentu- Zodpovednos za organizáciu eventov (výstavy, ochutnávky, prezentácie výrobkov), ako aj správa všetkých dodávateských vzahov - Spolupráca s externými partnermi, koordinácia externých a interných dodávateov- Príprava lánkov a textov promoných materiálov (kata...

 • Company Promiseo s.r.o. in Biela
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - príprava a implementácia marketingových stratégií pre našich klientov,- príprava plánov pre sociálne siete, copywriting,- príprava rozpotov na marketingové kampane,- analyzovanie trhu a monitorovanie najnovších trendov v marketingu,- vyhodnocovanie úspešnosti marketingových a podporných aktivít,- spolupráca s kreatívnym tímom a alšími oddeleniami vo firme.Výhody:- stabilná u desa rokov fungujúca spolonos- monos vzdelávania sa aj na medzinárodných konferenciách- firemné veierky, teambuildingy- erstvé ovocie, nápoje v office- multisportka- flexibilita v pracovnom ase- pri vybraných pozíciach monos pracovat na kontrakt- monos pracova aj na dobroinných projektoch Biela Pastelka, Úsmev ako Dar... - plat bude prispôsobený a môe by výrazne vyšší na základe seniority uchádzaa...

 • Company MACRO COMPONENTS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Predaj, podpora predaja špecializovaných  elektronických komponentov, styk s klientom, B2B business....

 • Company HENNLICH s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - starostlivos o zákaznícku základu s cieom ju rozvíja- starostlivos o pridelené produktové portfólio - flexibilné káble IGUS- navrhovanie technických riešení, vedenie obchodných rokovaní, spolupráca s marketingom- zodpovednos za tvorbu produktových ponúk- vyhadávanie a vytváranie nových moností obchodu v rámci príslušného produktuVýhody:- motivujúce finanné ohodnotenie s pohyblivou zlokou mzdy v závislosti od dosiahnutých výsledkov- stabilitu prosperujúcej spolonosti- monos sebarealizácie a profesionálneho rastu- školenia na Slovensku i v zahranií- 13.a 14.plat po splnení podmienok- prunú pracovnú dobu- jazykové kurzy priamo vo firme- odmeny pri pracovných a ivotných jubileách- ostatné firemné benefity...

 • Company Pannon - Work Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Do tímu marketingu a komunikácie hadáme aktívneho, skúseného, spoahlivého a zodpovedného manaéra, marketingového nadšenca, ktorý má skúsenosti so samostatným vedením projektov, budovaním znaky a komplexným marketingom. Na tejto pozícii budete zodpoveda za komplexné zastrešenie marketingovej komunikácie, internej a externej propagácie zverených produktov, za riadenie a rozvoj znaky a komplexnú marketingovú podporu predaja. Vašou náplou práce bude najmä:zodpovednos za implementáciu schválenej stratégie do všetkých aktivít, marketingovej, externej a internej komunikácie s cieom rozvíja zverenú znaku zodpovednos za strategický návrh a implementáciu všetkých marketingových kampaní zverenej znakyzodpovednos za zverený marketingový rozpoet a jeho riadenievytváranie konkurenných výhod v oblasti ...

 • Company GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Správa Eshopov, administrácia, analýzy, marketing, SEO,porovnávae, google Analytics, Google Ads...Výhody:13. platvýkonnostné odmeny...

 • Company KOMPAVA spol. s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  • Udriavanie a spravovanie e-shopu a ostatných web stránok spolonosti (napr. o je to PageSpeed, ako ho zvýši, denná kontrola webu, ale aj webov s našou stránkou prepojených, výmena odkazov a obsahu, kategorizácia)• Znalos PPC kampaní (Google AdWords)• Vytváranie marketingových stratégií a reklamy na webe• SEO optimalizácia stránky – vytváranie link building• Registrácie do katalógov, vyhadávaov• Komunikácia s externými developermi, grafikmi• Tvorba newslettrov formou grafiky• Práca s Google Analytics na dobrej úrovni• Nahrávanie, spracovanie a úprava podcastov• Práca s videami (toenie, strihanie, vkladanie hudby, obrázkov)• Spravovanie Kompava fóra – komunikácia so zákazníkmi, reagovanie na otázky z oblasti výivy, športu a podobne• Plánovanie, plnenie úloh a vypracovávanie kompletných mesa...

 • Company Cesta von in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Snaíme sa prispie k riešeniu najväšej sociálnej výzvy Slovenska – generanej chudoby, najmä v rómskych osadách. Podporujú nás v tom u tisícky udí a alší pribúdajú. Vemi si našich darcov váime a chceme sa o nich stara, ako si zaslúia. Ak chcete by súasou nášho tímu, hote s nami re. Nápl práce, právomoci a zodpovednosti:- zodpovednos za databázy darcov (Salesforce, Mailchimp, Excel) – priebené istenie, segmentovanie, exporty- spolupráca pri plánovaní a vyhodnocovaní kampaní- kultivácia záujemcov o tému – príprava newslettrov, priebené informovanie- starostlivos o darcov – akovanie, priebené informovanie, komunikácia (e-mail, telefón)- spolupráca pri organizácii podujatí pre darcov- administrácia nadaných grantov- spolupráca pri budovaní špikového fundraisingového programu (crowdfunding, peer-...

 • Company positive software s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Pre snaivých, samostatných a ambicióznych udí ponúkame pozíciu Junior Produktový manaér. Pozícia je priradená k projektu ICM2 - informaný systém na rozpoítavanie provízií. Jeden z našich vlajkových produktov patrí na trhu poistných riešení medzi tie najlepšie, a preto si vyaduje náleitú starostlivos.Ak je vytrvalos a pracovitos tvojou silnou stránkou, urite neváhaj a pridaj sa k nám!Produkt ICM2 potrebuje:- Výstinú a pútavú prezentáciu novým klientov a záujemcom- Výpomoc pri nasádzaní do produknej prevádzky- Údrbu a klientskú podporu pri prevádzke- Aktívnu komunikáciu so zákazníkom, preberanie poiadaviek a ich následnú delegáciu 10 odporúaní pre nového kolegu: 1. Nech je tvojou vekou zbraou charizma, komunikatívnos a empatia. 2. Dôleité je pozorne poúva! 3. Bu vo veciach dôsledný/á a ne...

 • Company IC Consulting k.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tasks:• Creation of international market surveys and market forecasts for various industries• Relationship building and expert discussions with our customers• Development of innovative market research solutions• Cooperation in consulting projects (Fact Based Consulting)• Planning and implementation of active customer care and consulting, key account management• Lectures and presentations at clients and conferences• Business development and generation of innovations• Visits of Trade FairsFrom day one, you will take responsibility for your own project tasks and convince from the beginning with problem-solving skills, creativity as well as your own ideas and an understanding of economic relationships. With us, you will soon be cooperating with decision-makers from a wide variety of areas to...

 • Company IC Consulting k.s. in Bratislava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tasks:Sales process via phone or even via personal visits, possibility of EXPO visitsIdentification of industry moving events, M&A, expansions..Ability to identify key peopleUnderstand needs of customer and together with analytical team present and offer solutionsCompose of mass mailingsWork with CRM and databasesClose cooperation with different (analytical) teams in Bratislava, but also at our different offices worldwideEventually preparation of offers and coordination of sales efforts among different team membersFrom beginning, you will be in contact with leading consultancies, industry leaders in many segments and with your own creativity you can identify and develop new relationships and cooperation. At Interconnection we offer you a corporate culture with a collegial working atmosph...

 • Company News and Media Holding a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Viac ako 2 milióny itateov mesane, najviac obsahových webov na Slovensku. Do digitálneho tímu News and Media holding hadáme posilu na pozíciu produktového manaéra. Vyui túto príleitos a podieaj sa spolu s nami na zlepšovaní takých silných znaiek ako napríklad Trend, Plus 7 dní, i Plus JEDEN DE. Ovplyvni vzhad stránok, ktoré denne navštevujú tvoji kamoši a rodina. Zaho predsudky, e sme korporácia. Máme flexibilný prístup a s vývojom sa hýbeme dynamicky. Vaka tomu si budeš môc overi výsledky tvojich nápadov v praxi vemi rýchlo.o bude tvojou úlohou:- Navrhova riešenia na zlepšenie výkonnosti obsahových webov- Úzko spolupracova s tímom dizajnérov a developerov- Prináša o najlepšie riešenia s cieom optimalizova user flows, chápa potreby itatea- Pripravova wireframy a následne prototypy- Spolu s...

 • Company Minit j. s. a. in Bratislava
  10.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  We are looking for a passionate and experienced person, who wants to co-create world class product and own the part of it.RESPONSIBILITIES• Own part of the product – benefits, functionalities, design, …• Study academic papers in the PM area and incorporate the ideas into the roadmap• Gather the feedback from sales guys, customers, partners and define the roadmap for your part of the product• Translate high level business requirements/visions into technical requirements and specifications• Supervise and test the implementation• Teach sales team, customers how to use and demo the product• Temporarily hold support for your part of the product• Help to expand product teamVýhody:- Join us on a unique journey to shape the rapidly growing process mining industry- Significant impact on company gro...

 • Company SFÉRA, a.s. in Kava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tvorba marketingovej stratégie (krátkodobá, strednodobá aj dlhodobá) spolonosti v súlade so strategickými a obchodnými ciemi spolonostiKoordinácia všetkých marketingových aktivít v rámci firmy, udriavanie efektívnej a transparentnej komunikácieProdukcia hodnotného a pútavého marketingového obsahu s prihliadnutím na rozpoetZodpovednostiZastrešenie marketingových inností a tvorby materiálov naprie spolonosouKomunikácia s agentúrami a externými dodávatemiTvorba, realizácia a vyhodnocovanie online aj offline kampaníNastavenie jazyku komunikácie firmy, brandingu, design manuáluSpráva a vyhodnocovanie online kampaní (Google, Facebook, Linkedin...), tvorba social contentuSpolupráca so všetkými tímami naprie spolonosouMarketingová podpora prednášok, konferencií a iných udalostíKreativita a sledova...

 • Company Minit j. s. a. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  We‘re currently expanding our Minit Customer Success Team. Enter the world of Process Mining, build strong customer satisfaction, keep clients happy and become our CUSTOMER SUCCESS HERO.The Customer Success Manager 's involvement with the client will encompass the entire lifecycle of the relationship - beginning with the initial implementation and carry through to building a long-lasting relationship. Client interaction will be done primarily remotely, with occasional face to face meetings as required.Your responsibilities:1) Domain and Subject Matter Expertise• Maintain a working knowledge of competitive product lines in the industry.• Maintain a working knowledge of complementary products/services, competitive product lines, differentiators and industry trends through self-education and ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Advertising and marketing professionals Edit filters