Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

45 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-45 of 45 results.
 • Company PETOCHO s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  23.01.2020

  Evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie Príjimanie a evidovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov. Práca s interným informaným systémom spolonosti. Zabezpeovanie bených kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok. Obsluha bených kancelárskych zariadení (poíta, fax, kopírka). Spracovávanie rôznych podkladov pre nadriadených pracovníkov. Komunikácia s dodávatemi, odberatemi a externými partnermi. Zodpovednos za zverenú hotovos, vklady a výbery finanných prostriedkov z bánk. Práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhadávanie, evidovanie, archivácia....

 • Company Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  zabezpeenie informaných technológiíVýhody:bez výhod...

 • Company METRONET, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  administratívne práce, tvorba faktúr, komunikácia so zákazníkmi, príprava zmlúv a zariadení novým zákazníVýhody:mobil, internet na súkromné úely, stravné lístky...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  DESCRIPTIONWith Fulfillment by Amazon (FBA), Amazon’s new and innovative service offering, any merchant can send inventory directly to Amazon, where it is stored and managed in one of our modern, secured facilities. Merchants may list items for sale on Amazon or use other sales channels such as their own website or third party shopping/ auction websites. When orders are received, Amazon will professionally pick, pack and ship the product direct to a merchant’s customer. In addition, Amazon takes full responsibility for servicing the merchant’s customers and handles all customer returns as required, thus offering end to end fulfillment and customer service experience.To help support the FBA iniative supporting both our Merchant and Customer experience, the ideal candidate will drive merchan...

 • Company TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  22.01.2020

  - komplexné zabezpeenie agendy obchodných manaérov a ich podpora (telefóny, mail, pracovné cesty, obchodné rokovania, zápisy z porád)- evidencia dopytov, spracovanie, kompletovanie , odosielanie a evidovanie cenových ponúk vrátane príloh, - sledovanie výsledkov ponukových konaní- spolupráca na obchodných prípadoch - ponuky, výberové konania a pod.- agenda IMS- agenda registratúry- agenda zmluvných vzahov (evidencia objednávok a zmlúv)- zabezpeenie back officeVýhody:- k základnej zloke mzdy poskytovaná variabilná zloka mzdy a do 345,00 eur mesiac...

 • Company The Link s.r.o. in Senec
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Administratívne práce, komunikácia so zákazníkmi. Flexibilný pracovný as, poda dohody. Vhodné aj pre VŠ študentov, alebo prac. pomer na kratší pracovný as. (Okolie Trnava, Senec).Výhody:Flexibilný pracovný as....

 • Company DENTPA, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  prekladanie z Ukrajininy, aktívny styk s prostredím cestovného ruchu na Ukrajine...

 • Company Peter Sedláček in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Administratívna práca, komunikácia s klientom, vytváranie zmluvnej dokumentácie, práca s interným systémom....

 • Company HOMMEL HERCULES FRANCE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Rôzne administratívne práce, koordinácia a sledovanie termínov, spracovanie pošty, výkazov brigádnikov, zamestnancov, podkladov pre útovníctvo, mesané štatistiky, objednávanie kancelárskych potrieb.Výhody:- stravné lístky- monos kariérneho rastu- monos výuby cudzích jazykov...

 • Company MOBILBOX SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - Poskytovanie technickej podpory vedeniu spolonosti a úzka spolupráca so sesterskými spolonosami,- príprava cenových ponúk,- príprava a spracovanie objednávok,- spracovanie podkladov pre fakturáciu, fakturácia,- evidencia pohybu predmetu nájmu,- nahrávanie zmlúv a objednávok do systému,- vedenie štatistiky,- komunikácia so slovenskými aj zahraninými zákazníkmi,- komunikácia s obchodnými zástupcami,- zabezpeovanie prepravy,- jednoduché obhliadky na stavbe.Výhody:- práca v stabilnej spolonosti,- mladý a vemi dynamický kolektív- príjemné pracovné prostredie- firemné akcie...

 • Company Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Asistent/asistentka garantky odborných aktivít (GOA), bude zamestnancom Implementanej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky IA MPSVR SR, bude pôsobi v Bratislave a vykonáva organizano-technické a administratívne aktivity v rámci implementácie Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)•Samostatný výkon rôznorodých odborných a pomocných prác v súvislosti s aktivitami v rámci realizácie výkonu terénnej sociálnej práce. •Organizano-technické práce v súvislosti s riadením a koordináciou odborných inností pri výkone terénnej sociálnej práce.•Koordinácia komunikácie v rámci metodického tímu a regionálnych pracovníkov. •Zabezpeovanie komunikácie so spolupracujúcimi obcami a MVO v rámci výkonu terénnej sociálnej práce....

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Bratislava
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  DESCRIPTIONThe Amazon Retail Account Management team works to help Vendors be successful on Amazon, removing blockers where necessary in order to deliver the best possible customer experience and ensure people can find and discover anything they want to buy online. To support its growth, Amazon's Bratislava team is looking for an experienced Retail Account Manager.In this role, you will contribute to Amazon's mission to deliver timely, accurate and professional service to all vendors and ensure that high quality standards are guaranteed while maintaining high Service Levels on e-mail and phone.As Retail Account Manager, you will be the voice of vendor and be responsible for effectively managing escalations of complex problems from Vendors and identifies, evaluates, reports technical and/or...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Amazon is expanding its Retail business and is currently looking for smart and curious individual to help us grow the business of our medium and small vendors (suppliers) across Amazon EU businesses. In this role you will support the Account Management team in various operational and administrative aspects from contract creation to excel data processing and inputting.This is a temporary position for 6 months starting in September 2019 and aimed at university students or recent college graduates. This position will provide you with unforgettable working experience in a fast-paced, dynamic environment; it will boost your resume and will make you stand out as a candidate in all your future job searches.Role Responsibilities: Processing excel files related to Vendor catalogues Provide ad...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  The Catalog Quality Operations team at Amazon is looking for highly motivated and talented candidates to participate in auditing and correcting the data in our retail catalog. The ideal candidate must demonstrate strong analytical & communication skills, attention to details, and a commitment to excellence. In addition, the candidate must be proficient in written and verbal Turkish.Follow pre-defined processes, guidelines, and SOPs to perform audit tasks with high levels of accuracy and productivity    Ability to make logical decisions while performing audit tasks even when provided information is ambiguous.    Report audit results and communicate them to others within the organization.    Approve or disapprove audit entries based on pre-defined guidelines and explain logical reasoning beh...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  DESCRIPTIONAn exciting opportunity to join our new team at Amazon Slovakia as a leader of a Selection classification team. Our business customers (B2B) have different needs than the traditional Amazon customer and thus we have to reinvent our selection, pricing, ordering and delivery processes to provide the right customer experience for businesses.Sounds great. What more?Some qualities that we are looking for: you are results oriented (and have a track record of repeatedly delivering great results); you are an inventor and an innovator (and have already proven it); you have the intellect and horsepower to solve really complex problems (some may say impossible to solve); you are an owner, and do what it takes to make your team successful; you have relentlessly high standards (some may say ...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Bratislava
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  DESCRIPTIONWe are looking for an energetic and enthusiastic VAT Associate Analyst who speaks fluent English and Mandarin to join us at the heart of our VAT C&C team in Bratislava.The role will involve working within the part of the team that is responsible for checking the VAT compliance status of our 3P sellers, providing 3P data to tax authorities, and controlling the access of 3P sellers to our websites. Work may over time also include some mainstream VAT compliance activities. You will be expected to take ownership of your activities, follow process and controls, and work collaboratively within the team.Responsibilities:· Confirm the VAT registration and compliance status of 3P sellers;· Provide transactional and other data to tax authorities in respect of 3P sellers;· Manage and contr...

 • Company VARIAFLEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Asistent/ka konatea, je pracovná pozícia pre mladého a zodpovedného loveka so schopnosou komunikova s umi, znalosami práce administratívnej povahy, dobré vystupovanie a organizané schopnosti. Kee úlohou konatea je mnostvo vecí ohadom riadenia firmy, úlohou asistenta je odbremeni konatea. Poadujeme vodiský preukaz. Poadujeme schopnos pracova s PC, internetom a dostatonú technickú zdatnos.Výhody:- sluobné auto - sluobný telefón- sluobný notebook...

 • Company VARIAFLEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Asistent/ka konatea, je pracovná pozícia pre mladého a zodpovedného loveka so schopnosou komunikova s umi, znalosami práce administratívnej povahy, dobré vystupovanie a organizané schopnosti. Kee úlohou konatea je mnostvo vecí ohadom riadenia firmy, úlohou asistenta je odbremeni konatea, organizovanie stretnutí a úas na jednaniach. Poadujeme vodiský preukaz. Poadujeme schopnos pracova s PC, internetom a dostatonú technickú zdatnos.Výhody:- sluobné auto - sluobný telefón- sluobný notebook...

 • Company JOB & DUES s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  • Zber a spracovanie podkladov k ekonomicko-útovnej agende • Dohadovanie termínov stretnutí • Asistencia pri príprave stretnutí, seminárov, konferencií • Príprava dokumentov a podkladov pre klienta • Úas na poradách a vyhotovenie zápisníc zo stretnutí • Zabezpeenie a podpora sluobných ciest (doprava, ubytovanie, zálohy,…) • Organizácia a koordinácia firemných akcií; dohad nad dodriavaním termínov • Korektúry a prepisy textov • Evidencia a vybavenie firemnej korešpondencie • Telefonická/osobná/mailová komunikácia • Zabezpeenie rôznych administratívnych a operatívnych inností, spojených s obchodnou aktivitou spolonosti • Riešenie operatívnych úloh poda pokynov klienta • Obsluha kancelárskej, výpotovej a komunikanej techniky...

 • Company Premium Partner, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  administratívne práce, práca s klientmiVýhody:bez výhod...

 • Company PPG Group s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  • administratívna innos,• práca s PC a MS Office,• spracovanie a zakladanie dokumentov,• iné pomocné práce na oddeleniachVýhody:- práca v mladom, kreatívnom a flexibilnom kolektíve- profesionálny a dynamický pracovný tím a prostredie...

 • Company Salini Impregilo S.p.A., organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  poskytovanie administratívnej podpory manaérovi,zmluvného oddelenia, ubytovanie, korešpondencie, archivácia a príprava dokumentov, dohad na dodriavanie noriem v dokumentoch predloených na schválenie, potrebná znalos anglického jazyka a talianskeho jazykaVýhody:bez výhod...

 • Company WayUP Trading Slovakia, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Zabezpeovanie marketingových kampaní a iných reklamných sluieb zameraných na prilákanie a udranie klientov. Umiestnenie reklám na internete v novinách, periodikách a v iných médiách. Inzerná innos, distribúcia alebo dodanie reklamných materiálov alebo vzoriek....

 • Company VARIAFLEX, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Asistent / ka konatea je pracovná pozícia ktorá osobne a asto krát operatívne zabezpeuje plynulý chod firmy. Plánuje a organizuje osobné stretnutia, zabezpeuje logistiku, zúastuje sa na jednaniach, vybavuje elektronickú korešpondenciu. Poadujeme dobré komunikané schopnosti, precíznos, usilovnos.Výhody:- sluobné auto- dobrý kolektív- sluobný telefón- sluobný notebook...

 • Company BUKÓZA HOLDING, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Výhody:bez výhod...

 • Company NANOERA, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  •    Organizovanie rôznych mítingov, podujatí, porád, stretnutí a školení. •    Administratívna podpora jednotlivých zloiek manamentu. •    Komunikovanie s internými, externými partnermi, štátnymi inštitúciami a jednotlivými oddeleniami spolonosti. •    Zabezpeovanie chodu kancelárie z personálneho, organizaného a technického hadiska. •    Príprava podkladov a prezentácii pre nadriadeného. •    Koordinovanie innosti podriadených pracovníkov v kancelárii. •    Zabezpeovanie servisu, reklamácií, výmeny a modernizácie jednotlivých hnutených a nehnutených astí majetku....

 • Company NANOERA, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  •    Komplexná asistencia manamentu a ureným nadriadeným pracovníkom. •    Príprava podkladov pre obchodné stretnutia a rokovania. •    Organizovanie obchodných a osobných stretnutí nadriadeného. •    Absolvovanie obchodných a sluobných ciest a rokovaní. •    Zabezpeenie rezervácie hotelov, leteniek, cestovných lístkov a iných nevyhnutných náleitostí súvisiacich s organizáciou sluobných ciest. •    Vypracovávanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní. •    Vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie. •    Objednávanie základných kancelárskych potrieb a oberstvenia. •    Spracovávanie podkladov a vytváranie prezentácií....

 • Company Digipress, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - miesto bude vytvorené cez projekt ÚPSVR - Praxou k zamestnaniu (do 26 rokov veku)- interná a externá komunikácia- príprava podkladov a prezentácií- komunikácia s klientmi a obchodnými partnermi, úradmi- spracovanie odosielaných aj došlých poštových a elektronických zásielok a ich evidencia- organizovanie stretnutí s klientmi a obchodnými partnermi- uvádzanie návštev, poskytovanie informácií - evidovanie pracovných úloh a ich termínov- riešenie operatívnych úloh- správa kalendára, administratívna podpora, vedenie sekretariátu- plnenie úloh poda pokynov nadriadenéhoVýhody:Skúsenosti a prax pre absolventa alebo skúseného administratívneho pracovníka. Pestré zloenie pracovných povinností a zaujímavé prostredie tlaiarenskej firmy....

 • Company AKM Kapital, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Odborný asistent realitnej kancelárieZabezpeenie došlej a odoslanej pošty, faktúr, aktualizácia a správa realitnej inzercie, starostlivos o chod kancelárie, zabezpeenie prvého kontaktu s klientomMiesto je vhodné pre evidovaných UoZ, NP „Praxou k zamestnaniu 2“ UoZ – NEET vo veku do 29 rokov (29 rokov mínus jeden de), ktorí sú vedení v evidencii úradov minimálne jeden mesiac.Výhody:sluobný telefón...

 • Company Eltek s.r.o. in Sap
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Zadávanie výrobných objednávok do systému SAP, ich potvrdzovanie na základe materiálovej dostupnosti a výrobných kapacít- Súinnos pri vytváraní výrobného plánu- Monitorovanie stavu výrobných zákaziek- Komunikovanie s oddeleniami nákupu, výroby , skladu, ininieringu, kvality, podpory predaja...

 • Company Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Tvorba, príprava implementácia a riadenie projektov financovaných z externých zdrojov, primárne z EU,- hodnotiace správy projektov poda poiadaviek poskytovateov grantovplynulos procesov,- tvorba a vypracovanie analýz pre potreby vedenia,- tvorba legislatívneho rámca a implementovanie politiky bezpenosti pacienta,- tvorba interného  systému  hodnotenia bezpenosti pacienta....

 • Company Kovoflex, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  •Spracovanie došlej a odoslanej pošty a jej evidencia•Prijímanie a starostlivos o návštevy, zabezpeenie oberstvenia•Materiálne zabezpeenie kancelárie (kancelárske potreby, tovar dennej spotreby)•administratívne spracovanie poiadaviek a objednávok zákazníkov a ich vybavovanie•e-mailová a telefonická komunikácia aj so zahraninými klientmi•administratívne spracovanie a vybavovanie cenových ponúk a ich evidencia•spracovávanie a evidencia príslušnej obchodnej dokumentácie•administratívna podpora predaja•administratívna podpora výkonného riaditea•vykonávanie administratívnych inností a vedenie obchodnej agendy spojenej s predajom•zisovanie a reporting spokojnosti zákazníkov•Príprava pravidelných reportov•Správa databázy zákazníkov•komunikácia na operatívnej úrovni so zákazníkmi aj v AJ•príprava ...

 • Company INZI SK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - kontrola dodacích listov a faktúr- reporting dodávok zákazníkovi-  reporting FA zákazníkovi- nahrávanie dodávok do Sales reportu- kontrola objednávok v SRM systéme a ich aktualizácia poda dodávok...

 • Company ISTERMEAT a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Vyhotovenie dodacích listov z objednávok,- riešenie prípadných reklamácií a saností,- zabezpeenie eskalácie a vasného vyriešenia problémov,- spolupráca s kolegami z oddelenia zákazníckeho servisu, predaja, financií,- bená administratíva....

 • Company MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Hadáme do nášho obchodného tímu asistenta/ku so zameraním na marketing. - Zaujímavá práca s monosou profesionálneho a osobnostného rastu- Administratívna a organizaná podpora obchodného a marketingového oddelenia firmy- Zabezpeenie asistentských inností na obchodnom oddelení- Komunikácia s obchodnými partnermi, odberatemi, dodávatemi, obchodnými zástupcami - Spolupráca s jednotlivými oddeleniami firmy pri zabezpeovaní úloh - Reprezentácia firmy a komunikácia so záujemcami- Vasné a bezchybné spracovávanie dokladov - Vypracovanie štatistík, rôznych analýz a prehadov, prezentácií- Kontrola dodriavania vnútorných predpisov poda nariadenia obchodného riaditea- Práca v informanom systéme- Obsluha kancelárskej, výpotovej a komunikanej techniky- Úas na pracovných porád, organizovanie porádVýhody:-...

 • Company Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Riadenie a koordinácia skupinových projektov,- zber, spracovanie a analýza údajov potrebných pre predstavenstvo a dozornú radu,- vypracovávanie reportov, správa projektov, útovný a finanný kontrolling....

 • Company Motor-Car Trenčín, s.r.o. in Nemečky
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Chceš zaa svoju kariéru v úspešnej spolonosti? Máš skúsenosti s vedením benej administratívnej agendy? Rád/rada komunikuješ s umi a vykonávanie prezentácií ti nerobí problém? Stretol/stretla si sa u s vytváraním faktúr, ich archiváciou i riešením pohadávok a iných ekonomických prípadov? Vieš sa plynule porozpráva po nemecky? Potom hadáme práve Teba! Výkon tejto pozície si však vyaduje samostatného a zodpovedného loveka, ktorý u nadobudol skúsenosti na podobnej pozícii. Ideš do toho s nami?Nápl práce:- Komunikácia so zákazníkom- Príprava podkladov, prezentácií, štatistík a reportov- Vedenie benej administratívnej agendy / evidencia došlej a odoslanej pošty a pod.- Registratúra dokladov a evidencia zmlúv / skenovanie a ukladanie na server, archivácia- Inventúra a odpisy hmotného majetku / li...

 • Company PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Komplexné riadenie sekretariátu riadiaceho pracovníka spolonostiEvidencia a archivácia prijatej a odoslanej korešpondencie a materiálov sekretariátu Administratívne práce Vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty a telefonických hovorovZhotovovanie zápisov z porád, stretnutí a rokovaníVýhody:Práca v stabilnej spolonosti. K uvedenej základnej mzde sú vyplácané prémie a osobné ohodnotenie....

 • Company T-PRESS, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 13.01.2020

  - vedenie administratívy- vedenie poistnej agendy- zastupovanie pokladníka- zastupovanie THP poas dovolenky...

 • Company Okresný súd Malacky in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Samostatná odborná innos na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR . 543/2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov a poda rozvrhu práce....

 • Company Best Hotel Properties a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  - Revenue management & sales strategy skills - Budgeting/ finance skills, material controls - Good operational skills in departments of hotel (Kitchen, F&B, Housekeeping)- Experience with Marriott systems - MGS Platform- Experience with Bonvoy system- F&B background is preferred- Good organizational skills - Good time management skills - Leadership + leader communication skills - Knowledge of Opera is MUST...

 • Company Timur Almisakov in Iňa
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Zabezpeovanie aktívnej podpory riaditea, - Zabezpeovanie administratívnej agendy, spravovanie poštovej agendy,- Preklady dokumentov a lánkov, písanie tlaových správ ,- Komunikácia s klientmi, úradmi a inými inštitúciami,- Vybavovanie emailov a telefonátov, preberanie odkazov,- Vytváranie fotografií a videí pre sociálne siete riaditeaVäšina projektov v ruštine....

 • Company LOTTE Advanced Materials Europe GmbH, organizačná zložka in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - manament objednávok a zabezpeovanie dodania produktov- manament prijímania platieb a reklamácií- zodpovednos za zásoby - týdenný, mesaný a roný reporting...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  We are looking for smart, passionate individuals to join our Global Tax Calculation Services team supporting the product tax classification function. The Global Tax Calculation Services team is responsible for providing end-to-end global tax calculation services to Amazon and thousands of merchants selling on Amazon marketplaces and other e-commerce platforms. This person will assist with the classification of billions of products, in multiple languages, for tax purposes. As a PCS Specialist on the Tax Engine team, the individual will have the opportunity to improve the customer experience by contributing to the accuracy and efficiency of the tax classification function.Responsibilities· Perform product tax classifications and participate in ongoing audit activities· Perform basic product ...

 • Company Amazon /Slovakia/ s.r.o. in Bratislava
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  DESCRIPTIONWe are looking for a Classification Specialist as part of the Classification Specialist team in Bratislava.We are working to be the most customer-centric company on earth. To get there, we are looking for talented, bright, and self-driven people. We are looking for a smart and passionate person to join our global team of classification specialists.You will be responsible for classifying, auditing and correcting data in our retail catalog. As a classification specialist you will have the opportunity to have a direct and significant impact on improving the customer experience and making it easy and fun to shop on our sites globally. You will be involved in the projects of Machine Learning and Big Data Analytics as well as working in cooperation with global teams to improve the wor...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters