Jobmonitor. Search results for letecke-opravovne-trencin-as-62439a2

6168 Jobs found

Used filters:
 • letecke-opravovne-trencin-as-62439a2x
Displaying 1-50 of 6168 results.
 • Company FAJP, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Balenie a krájanie chleba a peiva, pomocné a prípravné práce pri peení chleba a peiva....

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  - ovládanie oarovacích metód a ich interpretácia z protokolu- verifikácia oarovacieho predpisu, oarovanie pacientov poda oarovacieho plánu...

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  - príprava deteknej techniky pre jednotlivé typy statických, dynamických a tomografických SPECT vyšetrení nukleárnej medicíny a realizácia týchto vyšetrení- spracovanie a archivácia obrazovej dokumentácie, práca  nemocniným informaným systémom...

 • Company Ladislav Záchej - MAVERICK in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  fakturácia, príjem objednávok, objednávanie tovarov, komunikácia so zákazníkmi...

 • Company MARINA LIPTOV, a. s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  zodpovednos za procesy check in a check out a celkový chod recepcieposkytovanie komplexných informácií hosomaktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovanie rezervácii hostívybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie, administratíva spojená s chodom recepciepráca s finannou hotovosou, zodpovednos za prijaté online/offline platby, kompletná denná uzávierka, reporty pre finanné oddelenieanglický jazyk – Stredne pokroilý (B2) alebo nemecký jazyk – Mierne pokroilý (B1)dobré komunikané schopnosti, príjemné vystupovanie, asertivitu, flexibilitu, proklientský prístup, lojálnosvýhodou ovládanie hotelového systému Horec a Bluegastro...

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  - poskytovanie odbornej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti...

 • Company Univerzitná nemocnica Martin in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  - poskytovanie odbornej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti...

 • Company Včelária, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Predava/ka velárskych a záhradkárskych potriebPredaj velárskych a záhradkárskych potrieb, skladové hospodárstvo, práca s pokladou, kompletná starostlivos o predajo...

 • Company NOVATECH, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  predajca- obchodník IT - predaj tovaru a sluieb, komunikácia so zák., admininistratíva predajne...

 • Company HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  •    rezervácia a predaj zájazdov•    komplexná starostlivos o klientov•    servis a poradenstvo v oblasti zájazdov•    osobný predaj•    príjem a spracovanie telefonických, emailových objednávok,   uzatváranie zmlúv s klientami...

 • Company IMPOZANT, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  upratovanie izieb a priestorov hotela...

 • Company HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  •    rezervácia a predaj zájazdov•    komplexná starostlivos o klientov•    servis a poradenstvo v oblasti zájazdov•    osobný predaj•    príjem a spracovanie telefonických, emailových objednávok, uzatváranie zmlúv s klientami...

 • Company Zeelandia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Rozvoz tovaru zákazníkom poda rozvozného plánu, kontrola preberaného a odovzdaného tovaru, starostlivos o vozidlo.- práca na VZV- nakladanie a vykladanie tovaru...

 • Company Športcentrum Ekoma, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Starostlivos o bowlingové dráhy, obsluha zákazníkov....

 • Company N-Global s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Obsluha zákazníkov, práca s registranou pokladnicou - hotovostné aj bezhotovostné platby, objednávky tovaru, dokladanie tovaru, práca s poítaom - skladová evidencia....

 • Company Centrum pre deti a rodiny Kremnica in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Zabezpeovanie náhradnej starostlivosti pre deti v centre pre deti a rodiny, najmä vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, zabezpeovanie základných potrieb deom umiestneným na jednotlivých skupinách v centre pre deti a rodiny, sledovanie osobného rastu detí, sledovanie zdravotného stavu detí, zabezpeovanie vonoasových aktivít a alšie práce potrebné pre plynulý chod skupiny....

 • Company Športcentrum Ekoma, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Obsluha zákazníkov. ...

 • Company LUMIRO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  výroba betónových výrobkov...

 • Company Big Box, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Obchodný zástupca pre priemyselné obaly....

 • Company Stredná odborná škola dopravná in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Pedagogická innos pri uskutoovaní odborného výcviku v rámci školských vzdelávacích programov. Rozvoj odborných vedomostí a praktických zruností....

 • Company Agro Ladzany s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  CHOVATE HOVÄDZIEHO DOBYTKA, OVIEC A KÔZ ZABEZPEUJE PRI VÝKONE PRÁCE PRVOTNÚ STAROSTLIVOS ZVIERATÁM, KTORÚ POSKYTUJE NA ZÁKLADE ZÍSKANÝCH VEDOMOSTÍ O DRUHOCH HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT A POUÍVANOM SPÔSOBE CHOVU, SLEDUJE SPRÁVANIE SA ZVIERAT (ODCHÝLKY OD NORMÁLNEHO SPRÁVANIA SA), KONDINÝ A ZDRAVOTNÝ STAV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT....

 • Company VIP-Complet s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Mníchov – Opatrovanie vo VEMI DOBREJ RODINE / 3- týdový ZÁSKOK / nástup IHNE / s minimálne stredne pokroilou neminouDo obúbeného Mníchova hadáme láskavú a empatickú opatrovateku (30-65 rokov) do vemi milej rodiny k 82 – ronej pani (150 cm, 50 kg), ktorá ije sama vo svojom dome a nechová iadne domáce zvieratá. Opatrovateka má zabezpeenú samostatnú izbu s pripojením na internet.Stupe ošetrenia: pani je zaradená do 2. stupa poadovaného ošetreniaOšetrovateská sluba: domácnos navštevuje ošetrovateská sluba dvakrát denne za úelom podávania liekov a pomoci pri kúpaní.Zdravotný stav: pani netrpí iadnymi závanejšími diagnózami, jej pohybové schopnosti sú však obmedzené, trápi ju starecká zábudlivos, bolesti bedrového kbu a zaínajúca inkontinencia.Pohyblivos: pacientka vyuíva rolátor aj invalidný vo...

 • Company Poľnohospodárske družstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Vedenie podvojného útovníctva v súlade s platnými daovými a útovnými predpismi (spracovanie došlých faktúr, interných dokladov, bankových útov, majetku); útovanie a spracovanie mesaných DPH a iných daní; príprava podkladov a spolupráca s audítorom; vypracovanie inventarizácií, útovnej závierky, daového priznania....

 • Company Frisör Klier, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  kadernícka innos...

 • Company LUKA Centrum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  predava...

 • Company Olsar s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Pracovná pozícia kuchár/ka: -príprava jedál poda jedálneho lístka (príprava raajok, obedových menu a polpenzií).-hmotná zodpovednos za zverené hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru.-dodriavanie hygienických noriem a istoty na pracovisku.Pracovná pozícia ašník/ka:-obsluha zákazníkov, -podávanie informácií o ponúkaných jedál, -prinášanie a odnášanie jedál a nápojov, -útovanie cien poda platných cenníkov, -hmotná zodpovednos za zverené hodnoty a inventár, inventarizácia tovaru.Profesionálne správanie poda nastavených hotelových štandardov....

 • Company Vladimír Sopúch C a V in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  pomocné práce pri úprave nerastných surovín...

 • Company Stredná odborná škola dopravná in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Pedagogická innos pri uskutoovaní odborného výcviku v rámci školských vzdelávacích programov. Rozvoj odborných vedomostí a praktických zruností iakov....

 • Company ISCARE, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  - poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom najmodernejšími metódami asistovanej reprodukcie,- špecializované vyšetrenia a poradenstvo,- poskytovanie lieebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti,- malé zákroky v rámci jednodovej chirurgie v oblasti gynekológie (hysteroskopie,HyFoSy,..),- gynekologická ambulantná starostlivos + tehotenská porada,- zdravotná sestra pre lekára k dispozícii....

 • Company Zakladna skola s materskou skolou in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  sociálny pedagóg - projekt "inklúziou pre lepšiu školu"0,5 úväzku...

 • Company Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Vykonáva posunovacie práce na podnikovej vleke poda príkazov vedúceho posunu, zostavuje súpravy posunujúceho dielu a zabezpeuje jeho bezpený posun, prestavuje a zaisuje výhybky a výkoajky, zaisuje bezpenos na elezniných priecestiach. Zabezpeuje brzdenie posunovaných vozidiel a ich zabezpeenie proti náhodnému pohybu. innosti vykonáva poda návestných a dopravných predpisov a vnútropodnikovej legislatívy....

 • Company SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  operátor zariadenia na konenú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov inde neuvedený, práca v stoji na tri zmeny, výberové konanie da 01.03.2019 o 09,00 hod., ÚPSVaR ilina, Klub práce .108...

 • Company Slovenske farmarske, druzstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  - Starostlivos o hovädzí dobytok (HD) a práce v V....

 • Company DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  - obsluha montánej linky na základe jednoduchého pracovného postupu- pracovné inosti sú vykonávané v stoji- práca v 2 postupne 3 zmennej prevádzke- zodpovednos za vedenie kontroly kvality jednotlivých komponentov- práca je vhodná pre muov aj eny- plnenie stanovených noriem...

 • Company C m c, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Elektrikár.Rieši poruchy na plne automatizovanej linke, drobné mechanické opravy, plánuje a organizuje práce vo výrobnom procese, elektrické opravy a nastavenia....

 • Company Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva obsluhu, preventívnu a benú údrbu, zisovanie a lokalizáciu chýb s vykonávaním elektrických opráv výrobných, dopravných a pomocných strojov a energetických zariadení v prevádzkarach a.s. Vykonáva plánované innosti na strojných a energetických zariadeniach za úelom predchádzania jeho poruchovosti, zistenie stavu a prevádzkyschopnosti výrobných strojov a energetických zariadení, inšpekné prehliadky, BO, SO, GO....

 • Company Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý samostatne a odborne sústruením obrába diery a závity pri výrobe súiastok a náhradných dielov z rôznych druhov materiálov na zvislých a revolverových sústruhoch poda pracovného postupu a výkresovej dokumentácie. Prevádza poiatoné sústrunícke operácie alebo následné sústrunícke operácie po frézovaní, vtaní, kalení, brúsení a pod....

 • Company A2B, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  - predpríprava a príprava jednotlivých komponentov- osádzanie dosiek plošných spojov- výroba káblových spojov- osádzanie jednotlivých astí do mechaník- kompletizácia jednotlivých zariadení- oivovanie a nastavovanie dosiek plošných spojov a el. zariadení- vykonávanie výstupnej kontroly výrobkov po technickej stránke- spolupráca so servisným úsekom- servis na sortimente spolonosti a klimatizaných zariadeniach...

 • Company LUKA Centrum s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  pomocný pracovník...

 • Company Železnice Slovenskej republiky, Bratislava in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Náplou práce zabezpeovacieho a oznamovacieho elektrotechnika je vykonávanie opráv a montá zariadení oznamovacej a zabezpeovacej techniky....

 • Company Andrea Matušková in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Kozmetické sluby, manikúra, nechtová dizajnérka....

 • Company Slovenske farmarske, druzstvo in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Dojenie a starostlivos o hovädzí dobytok, umývanie a istenie dojárne a dojníc, starostlivos o dojacie a uskladovacie zariadenie na mlieko....

 • Company Agro Ladzany s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  TRAKTORISTA (PONOHOSPODÁRSTVO) RIADI, OBSLUHUJE, STARÁ SA A UDRIAVA TRAKTOR A AJ AHANÉ ZARIADENIE V PONOHOSPODÁRSTVE. PRACUJE S PONOHOSPODÁRSKOU TECHNIKOU SLÚIACOU NA PRÁCE V PONOHOSPODÁRSTVE TAK V RASTLINNEJ, AKO AJ IVOÍŠNEJ VÝROBE....

 • Company Agro Ladzany s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Zhotovovanie stavebných konštrukcií murovaním a betónovaním, osadzuje jednoduché oceobetónové, drevené, kovové a plastové výrobky....

 • Company C m c, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Údrbár, servisný technik.Odstraovanie porúch na automatickej linke, pravidelná údrba SaZ, skladové zásoby....

 • Company Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva opravy výmuroviek hutníckych agregátov. innos vykonáva poda stanovených technologických postupov. Kontroluje kvalitu pouitých materiálov, je zodpovedný za jeho správne zabudovanie....

 • Company Stredná odborná škola obchodu a služieb in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  vyuovanie matematiky a informatiky...

 • Company Agro Ladzany s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Pomocný pracovník v ivoíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kmením, napájaním, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. Pomáha pri zákrokoch a innostiach na farme. istí ustajovacie priestory pre zvieratá a udriava istotu v priestoroch ivoíšnej výroby....

 • Company VIP-Complet s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019

  Kirchdorf am Inn – OPATROVANIE pri rakúskych hraniciach/ turnus 1 mesiac/nástup 12.03.2019/ mierne a pokroilá neminaDo obce Kirchdorf am Inn, ktorá sa nachádza pri rakúskych hraniciach, hadáme opatrovateku k 78-ronému pánovi (174 cm, 85 kg), ktorý býva v rodinnom  dome spolu so svojou manelkou, ktorá je fit a nevyaduje si opateru. V domácnosti chovajú jednu maku, ktorá ale býva vonku.  Opatrovateka má k dispozícii samostatnú izbu. Internet sa pripravuje.Stupe ošetrenia : pacient je zaradený do 3. stupa ošetrenia.Potreba ošetrovateskej sluby: ošetrovateská sluba chodí momentálne príleitostne.Zdravotný stav: pacient prekonal v roku 2016 poráku, v dôsledku oho má ochrnutú avú as tela. Inak nemá iadne závané ochorenia. Noné vstávanie je potrebné príleitostne, pri návšteve toalety.Pohyblivos : ...

 • Company LUMIRO spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  19.02.2019 Updated on: 19.02.2019

  Vodi nákladného vozidla - domiešava....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
letecke-opravovne-trencin-as-62439a2 Edit filters