Jobmonitor. Search results for Rad

33 Jobs found

Used filters:
 • Radx
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company ASPECT-VYHNE, a.s. in Rad
  17.07.2019

  - Je gastronómia nielen spôsobom zarábania peazí, ale aj Vašou vášou?- Zaujímajú Vás nové trendy v gastronómii a ich aplikácia v praxi?- Rád tvoríte Vaše diela z erstvých surovín?- Chcete profesionálne rás v štvorhviezdikovom hoteli, ktorý je súasou jedinenej slovenskej hotelovej siete?- Ste kreatívny a mladý duchom?Ak sú Vaše odpovede kladné, tak mono hadáme práve Vás a radi Vás privítame v našom tíme.VAŠOU ÚLOHOU BUDE:• pripravi také vynikajúce jedlo, e v zákazníkovi vyvoláte túbu vráti sa k nám opä,• Vaše výtvory by mali poteši nie len alúdok, ale i oi :) ,• s radosou prijíma objednané jedlá od hostí,• zodpoveda za kvalitu pripravovaných jedál.Výhody:- odmeny závislé od výkonu a kvality práce, príplatky- bezplatné ubytovanie- hotelové stravovanie- monos vyuíva wellnes bezplatne vo vyhra...

 • Company Yusen Logistics (Czech) s.r.o. - organizačná zložka Slovakia in Rad
  17.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Chcete sa sta súasou tímu a pracova v nadnárodnej dopravnej a logistickej spolonosti?Hadáte nové uplatnenie a rád/a by ste pracoval/a v spolonosti, ktorá ocení Váš názor a optimistický a aktívny prístup?Máte záujem o samostatnú a zodpovednú prácu?Vyhovuje Vám práca na 2 zmeny?Pokia áno, potom máme práve pre Vás vemi zaujímavú ponuku !Vašou úlohou bude:- zabezpei hladký priebeh procesu poda poiadaviek pravidelného plánu,- dodriava všetky stanovené procesy a bezpenostné predpisy,- zodpovednos za istotu (5S),- zodpovednos za proces nabíjania a výmenu batérií,- pracova v súlade s H&S (BOZP) a pouíva ochranné vybavenie,- manipulácia a nakládka paliet s prázdnymi vratnými obalmi k dodávateom poda stanoveného plánu, - dodriava štandardné pracovné postupy (procesné karty),- vyplovanie KPI dokument...

 • Company TBS, a. s. in Rad
  17.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  práca za barom a obsluhovanie hostí v reštaurácii,prijímanie objednávok, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov, servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov, útovanie a vedenie pokladne,Výhody:príspevok na cestovné nad 10kmmladý kolektívzamestnanecké výhody a zavywellness parkovanie ubytovanieosobné ohodnotenie...

 • Company SOFTIP, a. s. in Rad
  17.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Do zabehnutého tímu hadáme nového kolegu, ktorý sa nezakne nových výziev a baví ho programovanie. Radi a privítame ak si fanúšik nových technológií a RAD pozitív (Rapid Application Development). Si znalý programovania v Delphi/Object Pascal a zvyknutý pri práci pouíva nástroje CI/CD, GIT a JIRA. Tvojou hlavnou pracovnou náplou bude vývoj aplikácií v najnovšom prostredí Delhpi, podpora pri analýze, implementácii a testovaní našich riešení.Výhody:Prácu v dynamickom kolektíve stabilnej a prosperujúcej spolonosti s monosou odborného rastu.Zaujímavú a náronú prácu poda poiadaviek zákazníka v príjemnom a priateskom kolektíve zaloenom na neformálnych vzahoch.Prácu s modernými technológiami a tvorbu nových vecí, ktoré poskytujú priestor Tvojej kreativite.Pohyblivú pracovnú dobu od 9:00 do 14:30, k...

 • Company HACIENDA WHITE HOUSE, s.r.o. in Rad
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  -    prijímanie a usádzanie hostí-    poskytovanie rád pri výbere nápojov -    prijímanie objednávok -    servírovanie a vydávanie nápojov -    obsluha pri pulte i pri stole -    spolupráca pri zostavovaní jedálneho a nápojového lístka -    obsluha a údrba výapného zariadenia, nalievanie nápojov, výroba miešaných nápojov poda receptúr a ich servírovanie -    útovanie trieb hosom, vrátane príjmu šekov, úverových kariet, útovanie a prevod cudzích mien, vedenie pokladne -    príprava a aranovanie miestnosti a tabú, úas na príprave a obsluha pri slávnostných akciách -    prijímanie, prerokovávanie, príp. odovzdávanie reklamácií oddeleniu.-    sledovanie správnych skladových zásob všetkých tovarov a ich trvanlivosti-    dodriavanie zásad ekonomického narábania s tovarom-    pouívanie a starostl...

 • Company FESTbistro s.r.o. in Rad
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Chceš pripravova jedlo s láskou?Si kreativný rád vymýšaš nové jedla a maš chu pracova?Tak nam pošli CV na a my si a vyberieme!Blišie info na pohovoreešíme sa na teba Výhody:Mladý kolektív : vea srandy : ... strava samozrejme : ...

 • Company MÁ DAŤ-DAL, s.r.o in Rad
  08.07.2019 Updated on: 11.07.2019

  Vedenie podvojného útovníctva, pripravovanie útovných a štatistických výkazov, útovných závierok, zútovaní a daových priznaní,útovanie rôznych typov poloiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateské a dodávateské faktúry a pod.), vyútovanie pracovných ciest.posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daového a útovného hadiska, zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek, vypracovávanie pravidelných mesaných, štvrroných a roných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad, komunikovanie s kontrolnými, daovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami....

 • Company Obec Ľubica in Rad
  07.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Min. ZŠ, dohad nad udriavaním poriadku na verejných priestranstvách, ochrana verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním.Poiadavky :- záujemca musí ma minimálne 18 rokov- záujemca nesmie by právoplatne odsúdený za trestný in poda "1. hlavy Trestné iny proti ivotu a zdraviu" Trestného zákona . 300/2005 Z.z. a akýkovek zloin v zmysle Trestného zákona . 300/2005 Z.z.- znalos jazyka cieovej skupiny (rómsky)- znalos cieovej skupiny (pobyt v nej a pod.)- pracovné skúsenosti, prax v oblasti práce v komunitách ohrozených sociálnym vylúením- pracovná skúsenos z vykonávania aktivít v cieovej skupine (napr. úas pri organizovaní aktivaných prác, dobrovonícka sluba a pod.)Poadované doklady : - iados o prijatie do zamestnania, v ktorej je jednoznane urená pozícia, o ktorú sa záujemca uchádza- dokl...

 • Company LMK Invest, s.r.o. in Rad
  05.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Vedenie jednoduchého a podvojného útovníctva.Pripravovanie útovných a štatistických výkazov, útovných závierok, zútovaní a daových priznaní.Útovanie rôznych typov poloiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateské a dodávateské faktúry a pod.).Vyútovanie pracovných ciest.Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daového a útovného hadiska.Zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek.Vypracovávanie pravidelných mesaných, štvrroných a roných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad....

 • Company VIP-Complet s.r.o. in Rad
  05.07.2019 Updated on: 11.07.2019

  Frankfurt – opatrovanie milého seniora / pozícia vhodná aj pre MUA / nástup ím skôr / turnus 1 mesiac / s dobrou neminou / BEZ noného vstávania / nefajiar-kaDo piateho najväšieho nemeckého mesta Frankfurt, hadáme opatrovateku/opatrovatea k 91 – ronému pánovi (170 cm, 76 kg), ktorý býva v byte spolu so svojou manelkou. Manelka zaala pred krátkym asom trpie demenciou, je ale samostatná. Opatrovateka bude ma k dispozícii samostatnú izbu s pripojením na internet. Stupe ošetrenia : pacient je zaradený do 2. stupa poadovaného ošetreniaPotreba ošetrovateskej sluby:  domácnos nenavštevuje ošetrovateská slubaZdravotný stav: pacient trpí Parkinsonom, v dôsledku oho vemi nezrozumitene rozpráva a má silno obmedzené pohybové schopnosti, je inkontinentný (nosí plienkové nohaviky) a má zavedený trvalý ka...

 • Company SnAP international , s.r.o. in Rad
  05.07.2019 Updated on: 11.07.2019

  Baví a programova a rád by si sa nauil nieo nové ?Zaujíma a SAP, práca v cloude a anglitina Ti nerobí problém, tak nám pošli svoje CV a my a radi privítame v našom kolektíve.Výhody:Platové podmienky závisia na skúsenostiach kandidáta....

 • Company Almo Group s.r.o. in Rad
  05.07.2019 Updated on: 11.07.2019

  Do nášho mladého tímu hadáme nové posily na pozíciu dispeer medzinárodnej kamiónovej dopravy. Je to zaujímavá, dynamická práca, ale o teda budeš robi? = predovšetkým sa venuješ riadeniu a koordinovaniu tuzemských a medzinárodných prepráv. = s tým je spojené prijímanie a vystavovanie objednávok na prepravu. = aby sme vedeli rieši prepravy, treba ma prehad o dostupnosti a vyaenosti pridelených vozidiel - monitorovanie polohy vozidiel pomocou naviganého systému, take sa budeš hra aj na vekého brata (smiley) = a koho bavia papierovaky, pre neho tu máme zadávanie údajov týkajúcich sa prepráv do informaného systému. = ak si ukecaný, budeš sa vyíva pri komunikácii s klientmi a vodimi.= kee svet nie je vdy ruový, obas sa stretneš s potrebou rieši neštandardné situácie a reklamácie zo strany klien...

 • Company Cameron Company s.r.o. in Rad
  04.07.2019 Updated on: 09.07.2019

  - grafika v Adobe Photoshop a Adobe Ilustrátor - správa sociálnych sietí - plánovanie a tvorba obsahu- starostlivos o web stránkyBaví a robi grafiku v Adobe Photoshop a Adobe Ilustrátor ? si kreatívny ? Rád sa uíš novým veciam ? Máš rád výzvy ? Tak neváhaj a napíš nám....

 • Company Carlton Property, s. r. o. in Rad
  03.07.2019 Updated on: 08.07.2019

  Miluješ prácu s umi a rád vytváraš nezabudnutené momenty? Potom hadáme práve teba!Hotel Radisson Blu Carlton hadá do mladého tímu entuziastickú a pozitívne orientovanú osobu, ktorá bude poskytova hosom sluby najvyššieho štandardu, bude im vdy nápomocná, bude kontrolova zoznam príchodov a víta hostí, prideova izby poda dostupnosti, zabezpeova riadnu registráciu a spolupracova s inými oddeleniami hotela.Výhody:- mesane: prémie v súlade s internými smernicami hotela, rone: 13. plat a lojalitný bonus v závislosti na výsledkoch hotela- práca v príjemnom a priateskom prostredí hotela patriaceho do medzinárodnej hotelovej siete- interné odborné školenia- monos profesionálneho rastu- sociálny program- strava zadarmo v zamestnaneckej kantíne- príspevok na kultúru- zvýhodnené ceny ubytovania po celo...

 • Company Personal service, s.r.o. in Rad
  03.07.2019 Updated on: 09.07.2019

  - predaj výrobkov v predajni a online- profesionálny prístup ku zákazníkovi (pomoc, poskytovanie rád, komunikácia, sluby na pokladni)- vybavovanie online objednávok (príjem, spracovanie, balenie, odosielanie)- riešenie saností, reklamácií, vrátenia alebo výmeny tovaru, opravy výrobkov- ponúkanie zákazníckych kariet a pomoc zákazníkovi pri ich vytváraní- udriavanie istoty oddelení- vykladanie, vybaovanie a dopanie tovaru do regálov- riadenie zásob a zabezpeenie ich ochrany- úas na školeniach za úelom aktívneho osobného rozvoja- nábor zamestnancov- vytváranie a zavádzanie športovej obchodnej politikyVýhody:Ponúkaný plat: 750 € brutto 38,75 h. týdenne 0-20 percent z hrubej mesaej mzdy ku mzde za výsledky predajne- Stravné lístky- Príspevok zamestnávatea mesane na športové aktivity zamestn...

 • Company EKOPROFIL MONT, s.r.o. in Rad
  02.07.2019 Updated on: 09.07.2019

  - predaj tovaru: plastových, hliníkových okien, dverí a ich doplnkov, garáových brán, bezpenostných a interiérových dverí, tieniacej techniky....,- poskytovanie kvalitnej starostlivosti a poradenstva zákazníkom,- vypracovávanie cenových ponúk,- administratívna innos,- reprezentácia filozofie spolonosti.Výhody:Hadáš prácu, v ktorej dokáeš prejavi a rozvíja svoje schopnosti a ktorá a bude osobnostne posúva vpred? Máš rád rada nové výzvy?Hadáme kolegu kolegyu na post odborného predajcu. Výška tvojho platu nie je niím obmedzená, záleí len na tebe. Ak hadáš práve takúto prácu, kontaktuj nás....

 • Company Crystal Call, a.s. in Rad
  29.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Chceš riadi a stara sa o tím 15-20 kolegov na poboke?Chceš pracova priamo v Prešove a nedochádza za prácou?Rád sa pochváliš svojimi dosiahnutými výsledkami?Hadáš stabilnú prácu, kde si a zamestnávate bude vái a tvoj nadriadený ti bude venova as?Hadáš prácu s istotou dlhodobého a pravidelného zárobku?Tak nám pošli ivotopis!aká a práca s tvojim tímom:-zabezpeovanie dodriavanie pracovných postupov - motivácia a vyhodnocovanie výsledkov - školenie a starostlivos -jednoduché administratívne innosti-úas na pravidelných firemných poradách – monos prispie nápadmi na zlepšenie chodu firmyVýhody:zázemie v stabilnej spolonosti- práca je skvelým štartom k profesijnej kariére- finanné benefity:- pri nadštandardnom nasadení riešenie poiadaviek prevádzky mimo hlavných pracovných hodín - nefinanné benefi...

 • Company Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny in Rad
  29.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  Najnáronejšia innos:1. Samostatné ucelené odborné innosti vo vymedzenom úseku. 2. Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. Blišie urená najnáronejšia innos:1. Vykonáva samostatné ucelené odborné innosti na úseku štátnych sociálnych dávok. 2. Rozhoduje o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach v zmysle platných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) upravujúcich výkon štátnej správy na úseku štátnych sociálnych dávok. 3. Rozhoduje o urení a uvonení osobitného príjemcu štátnej sociálnej dávky, prerušení konania a o zastavení konania poda zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov. - V odvolacom konaní rozhoduje o odvolaní v rámci autoremedúry alebo odstupuje spisovú dokumentáciu odvolaciemu orgánu spolu so stano...

 • Company Pavel Fraňo SCHODY FRAŇO in Rad
  29.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  Máš rád prácu s drevom? Rád nieo tvoríš? Potom je táto práca urená práve pre teba. Tvorivá práca s drevom, kompletovanie hotových dielov. Opracovávanie masívu. Výroba dielov poda zadania. Pridaj sa k nám :)Výhody:Sme stabilná firma pevne osadená na trhu u viac ako 26 rokov. Dobrý kolektív, zaujímavá práca, monos odborného rastu. Výroba osadená najmodernejšou technikou vrátane CNC obrábacieho centra. Práca v istom prostredí a kvalitných podmienkach....

 • Company AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. in Rad
  29.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  - poskytovanie asistencie a podpory manamentu- zaistenie chodu centrály spolonosti- administratívna podpora všetkých prevádzok spolonosti- spracovanie agendy vozového parku spolonosti- vnútrofiremná a externá pošta+ archivácia- denná operatíva - nákupy, komunikácia s úradmi- prácu je moné dohodnú na plný, skrátený úväzokDo tímu v centrále hadáme veselú kolegyu/kolegu, ktorá je rada/rád v pohybe a má skúsenosti na pozícii office manaéra alebo asistenta. Ak ste pozitívne naladená, samostatná a zodpovedná osoba, ktorá rada pomáha iným a zvláda administratívu, tak neváhajte a pridajte sa k nám!Výhody:- dynamická, ivá práca pre aktívnu osobu- dobré pracovné podmienky v zázemí stabilnej medzinárodnej spolonosti- základná zloka 650€ brutto pohyblivá zloka 450€ brutto- výška oboch zloiek mzdy zá...

 • Company FCC Slovensko, s.r.o. in Rad
  29.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  - starostlivos o firemný intranet a webovú stránku spolonosti v CMS systéme a správa firemných profilov na sociálnych sieach- kontrola a zabezpeenie dodriavania skupinových štandardov vo všetkých spolonostiach skupiny FCC na Slovensku (Corporate Identity, Design Manuál) - plánovanie a riadenie sponzorových aktivít a projektov- príprava tlaových správ spoloností skupiny FCC na Slovensku- monitoring tlae, výber kúových téz, analýza mediálneho obrazu - príprava a spracovanie prieskumov verejnej mienky, spracovanie dotazníkov spokojnosti zákazníkov- organizácia firemných akcií pre zamestnancov - organizácia dozorných rád a valných zhromadení- organizácia VIP podujatí pre klientov - príprava a organizácia workshopov a tlaových besied- návrh, príprava a zabezpeenie darekových predmetov- tvorba m...

 • Company Crystal Call, a.s. in Rad
  29.06.2019 Updated on: 17.07.2019

  Chcete prácu vo svojom meste bez nutnosti dochádzania?Nechcete pracova manuálne vo výrobnej hale, ale radšej administratívne v klimatizovaných priestoroch?Hadáte prácu s monosou povýšenia?Chcete víkendy trávi doma s rodinou a nie v práci?Vašou náplou práce bude prijímanie telefonických hovorov zákazníkov.Budete rieši reklamácie, poiadavky a poskytova potrebné informácie.Volajte zdarma 0800 777 100 alebo pošlite ivotopis.Výhody:Mesane si môete zarobi a do 680€. 40€ variabilná zloka 40€ dochádzkový bonus Dochádzkový bonus za kadý odpracovaný mesiac.Kadoroné 4percent navýšenie mzdy pri splnení daných podmienok.Oberstvenie na pracovisku zdarma bagety, ovocie, sladkosti, nápoje... .Naši zamestnanci majú k dispozícii relaxanú miestnos, s monosou jej vyuívania nielen poas pracovnej doby, ale aj...

 • Company Crystal Call, a.s. in Rad
  29.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Chcete prácu vo svojom meste bez nutnosti dochádzania?Nechcete pracova manuálne vo výrobnej hale, ale radšej administratívne v klimatizovaných priestoroch?Hadáte prácu s monosou povýšenia?Vašou prácou bude telefonická komunikácia s existujúcimi zákazníkmi v cudzom jazyku (poský, nemecký, maarský, prípadne anglický)Volajte zdarma 0800 777 100 alebo pošlite ivotopis.Výhody:Mzda od 520€ do 1040€. Priemerná mzda 914€.Oberstvenie na pracovisku zdarma bagety, ovocie, sladkosti, nápoje... .Naši zamestnanci majú k dispozícii relaxanú miestnos, s monosou jej vyuívania nielen poas pracovnej doby, ale aj po pracovnej dobe. k dispozícii je boxerský vak, šípky, PC s internetom a TV Predplatné novín a asopisov, ktoré si po preítaní môete odnies domov Nový as, Plus JEDEN DE, Auto Motor a Šport, Nový a...

 • Company Tatry mountain resorts, a.s. in Rad
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  Rád prekvapuješ svoje okolie chutným jedlom. Baví a pripravova tradiné jedlá inovatívnym spôsobom? Radi a privítame v našom domácom prostredí.Nápl práce:Samostatná príprava jedál teplej a studenej kuchyne, servis a štandard pri príprave jedál, kontrola skladových zásob, hmotná zodpovednos za zverené hodnoty a inventár. Podieanie sa na plánovaní veerného, denného menu....

 • Company CLASS R&E Resort s.r.o. in Rad
  28.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  Hadáme upratovaa/ku k nám do areálu, kde sa konajú detské tábory:Denné práce:- upratovanie chatiek a spoloenských miestností v stanovených asochHadáme pracovitého loveka, ktorý by rád pracoval v tíme s alšou upratovakou a dotvoril tak príjemný tím v peknom prostredí Malých Karpát.Výhody:alšou výhodou, okrem moného ubytovania u nás je, ak máte školopovinné diea, sa môe zúastni našich anglických táborov....

 • Company CLASS R&E Resort s.r.o. in Rad
  28.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  Hadáme zaškoleného (nemusí by vyuený) kuchára/ku pre detské tábory so skúsenosou s varením pre 50 a viac udí:- príprava raajok vo forme švédskych stolov- obedu (polievka + hlavné jedlo)- varenej veereHadáme pracovitého loveka, ktorý by rád dotvoril náš príjemný tím v peknom prostredí Malých Karpát.Výhody:alšou výhodou, okrem moného ubytovania u nás je, ak máte školopovinné diea, sa môe zúastni našich anglických táborov....

 • Company Stavebné bytové družstvo v Šamoríne in Rad
  28.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  - kontrola technického stavu zverených objektov a príslušného okolia- spracovanie harmonogramov a zabezpeenie revízií a odborných skúšok a odstraovanie zistených závad- plánovanie a koordinovanie opráv a generálnych opráv objektov- zabezpeenie komunikácie so zástupcami vlastníkov resp. vlastníkmi bytov/nebytových priestorov- zabezpeenie a organizovanie inností súvisiacich s externými dodávatemi prác- zodpovedanie za vedenie predpísanej dokumentácie - práce s informaným systémom- evidencia a archivácia technickej a prevádzkovej dokumentácie- styk s úradmi a inštitúciami (mestský úrad, stavebný úrad, polícia, poišova, kataster ...)- zodpovednos za plynulú dodávku energetických médií a objednaných dodávok- evidencia hlásených porúch, závad, havárií, sledovanie ich vybavenia- vypracovanie, pr...

 • Company Ing. Stanislava Verešpejová in Rad
  27.06.2019 Updated on: 17.07.2019

  Hadáme loveka, na ktorého sa dá spoahnú, rád sa uí nové veci a chcel by pracova v raajkárni "so sebou". Ak rád pripravuješ jedlá, hadáme práve teba. Nápl práce: - príprava pokrmov typu rýchleho oberstvenia a ich predaj,- obsluha a komunikácia so zákazníkom, - práca s registranou pokladou,- iné prevádzkové innosti.Výhody:- Príjemné nové prostredie, práca len cez týde okrem sviatkov ....

 • Company Bibby Factoring Slovakia, a.s. in Rad
  26.06.2019 Updated on: 30.06.2019

  Baví a komunikácia s umi a máš zmysel pre detail? Hadáme aknú a starostlivú kolegyu / kolegu do menšieho tímu, ktorý sa stará o našich klientov a poskytuje im firemné financovanie. Pri našej práci vidíme výsledok, pomáhame toti malým a stredným firmám s ich cash flow. Kto sme? Sme Bibby Financial Services, factoringová spolonos, súas silnej nadnárodnej finannej skupiny s britskými koremi, ktorá poskytuje prevádzkové financovanie viac ako 9000 firmám po celom svete.  Vlani sme obsadili fantastickú 33. prieku v prestínej britskej súai Sunday Times o najlepšieho zamestnávatea roka! Chcelo by sa ti pracova s partiou kamarátov? Vládne u nás neformálna pohodová atmosféra, po obede si niekedy zahráme stolný futbal alebo popoludní zájdeme na pivko. Zakladáme si na maximálnej prunosti pre našich kl...

 • Company VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. in Rad
  26.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  Vedenie podvojného útovníctva.Pripravovanie útovných a štatistických výkazov, útovných závierok, zútovaní a daových priznaní.Útovanie rôznych typov poloiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateské a dodávateské faktúry a pod.).Vystavovanie faktúrPosudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daového a útovného hadiska.Zodpovednos za správne zaútovanie útovných poloiek.Vypracovávanie pravidelných mesaných, štvrroných a roných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad.Komunikovanie s kontrolnými, daovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami.Výhody:Základná zloka mzdy závisí od relevantných skúsenosti kandidáta PrémieStravné lístky 4,0€ de.Pravidelné školenia, práca v príjemnom kolektíve....

 • Company Holiday Kongres Hotel Trnava s.r.o. in Rad
  25.06.2019 Updated on: 02.07.2019

  - obsluha zákazníkov, aktívna komunikácia so zákazníkmi- poskytovanie rád pri výbere nápojov, prijímanie objednávok, servírovanie a vydávanie nápojov, obsluha pri pulte, pri stoloch- zútovanie trieb hosom poda pokynov nadriadeného- zúastova sa na školeniach a seminároch týkajúcich sa IHG štandardov a F&B oddelenia- evidova poas zmeny denné a mesané uzávierky- pravidelná komunikácia s príslušnými oddeleniami- zúastova sa poda potrieb na kongresových a spoloenských akciách- vykonáva zmeny súvisiace so vznikom, zmenou a skonením realizácie spoloenských a konferenných podujatí- získavanie spätnej väzby od hostí a tlmoenie ich poiadaviek svojmu nadriadenémuVýhody:práca pre renomovanú medzinárodnú sie hotelovzamestnanecké výhody a zavywellness a fitness centrum zdarmaparkovanie v podzemnej garái...

 • Company Stage Hands s. r. o. in Rad
  24.06.2019 Updated on: 01.07.2019

  Administratívne práce, evidencia dochádzky, telefonovaniekomunikácia s vedením spolonosti, interná komunikácia s pracovníkmi, komunikácia s dodávatemi, komunikácia s úradmi (sociálna poisova, zdravotná poisova, úrad práce...)Pomoc s vedením personálnej agendy, komunikácia s uchádzami, nábory a pohovory a novými uchádzami, evidencia uchádzaovPomoc so skladovou evidenciou Starostlivos o firemnú web stránku /jednoduchá aktualizácia údajov/Vyhadávanie potenciálnych zákazníkov a odberateov na interneteRiešenie operatívnych úloh poda pokynovVýhody:Ponúkaný plat je 300€ - 500€ v istom v závislosti od skúseností, zruností a schopnosti uchádzaa.Perspektíva práce na plný úväzok do pol roka ...

 • Company SFÉRA, a.s. in Rad
  29.05.2019 Updated on: 17.07.2019

  Rád pracuješ v dynamickom odvetví? Máš záujem sa stále zlepšova?Zaujímajú a nové technológie a široká škála IT sluieb?Ak si na všetky tri otázky odpovedal áno, je práca v našej spolonosti práve pre teba. Práca aplikaného administrátora v našej spolonosti obnáša starostlivos a profesionálny prístup pri riešení problematiky v energetickom odvetví. Systémy pochádzajú z našej dielne, a preto úspešný uchádza bude plne zauený do obchodných procesov a business logiky podporovaných systémov.Analytické myslenie a odolnos voi stresu sú podmienkou pre danú pracovnú pozíciu.Energetika je rozvíjajúce sa odvetvie, odborníci v oblasti energetiky sú trhovo vysoko cenení. Neboj sa uchopi šancu a zaleni sa do tímu, ktorý funguje na slovenskom trhu u 27 rokov a má bohaté skúsenosti vo vývoji, riadení a správ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters