Jobmonitor. Search results for Maša

93 Jobs found

Used filters:
 • Mašax
Displaying 1-50 of 93 results.
 • Company J.A.A.P, s.r.o. in Maša
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Prijmeme do pracovného pomeru maséra, ktorý ovláda thajskú masá. Masér by mal ovláda thajskú tradinú, olejovú a klasickú masá.Výhody:Zamestnanec má k dispozícii ubytovanie, stravu. Monos rastu platu a cestovania po Slovensku....

 • Company ALTHAN, s.r.o. in Maša
  23.01.2020

  - rozvoz mäsových výrobkov a mäsa odberateom, - vykládka tovaru odberateovi poda sprievodných dokladov,- kontrola tovaru - druh a mnostvo,- dodriavanie podmienok správnej manipulácie s tovarom,- vybavenie objednávok poda rozpisu a dodacieho listu.Výhody:k základnej zloke mzdy sú vyplácané mesané prémie a zákonné príplatky...

 • Company Róbert Hiroš in Maša
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Klasická masá...

 • Company Róbert Hiroš in Maša
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Klasická masá...

 • Company Result s.r.o. in Maša
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - spracovanie mäsa- krájanie mäsa- konené upravovanie a triedenie mäsa...

 • Company Result s.r.o. in Maša
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - spracovanie mäsa- krájanie mäsa- konené upravovanie a triedenie mäsa...

 • Company ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. in Maša
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Rozvoz mäsa a mäsových výrobkov, práca s hotovosou a dodacími listami....

 • Company TAURIS Cassovia, s.r.o. in Maša
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom,- objednávanie, príjem a dokladanie tovaru, - práca s pokladou a platobným terminálom,- udriavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni,- kontrola kvality a trvanlivosti tovaru,- oznaovanie tovaru cenovkami a kontrola správnosti cenoviek, - informovanie zákazníkov o predávanom sortimente,- pravidelné vykonávanie inventúr na predajni.Výhody:- 696 eur prémie v závislosti od trieb, dochádzková odmena, zákonné príplatky a alšie zamestnanecké výhody:- práca v spolonosti s celoslovenskou pôsobnosou,- výkonnostné prémie mesane ,- vernostné a vianoné odmeny rone , - stravovacia karta,- sezónne zamestnanecké balíky vianoce, veká noc , - pracovné obleenie....

 • Company TAURIS Cassovia, s.r.o. in Maša
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom,- objednávanie, príjem a dokladanie tovaru, - práca s pokladou a platobným terminálom,- udriavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni,- kontrola kvality a trvanlivosti tovaru,- oznaovanie tovaru cenovkami a kontrola správnosti cenoviek, - informovanie zákazníkov o predávanom sortimente,- pravidelné vykonávanie inventúr na predajni.Výhody:- 696 eur prémie v závislosti od trieb, dochádzková odmena, zákonné príplatky a alšie zamestnanecké výhody:- práca v spolonosti s celoslovenskou pôsobnosou,- výkonnostné prémie mesane ,- vernostné a vianoné odmeny rone , - jedálna karta,- sezónne zamestnanecké balíky vianoce, veká noc , - pracovné obleenie....

 • Company INTERKLINIK SPA s. r. o. in Maša
  22.01.2020

  Špecializácia na thajskú masá - sluby súvisiace so skrášovaním tela.Výhody:ubytovanie...

 • Company MAKOVEC, s.r.o. in Maša
  22.01.2020

  Predaj mäsa a mäsových výrobkov.Výhody:- Pracovná zmluva s dlhodobou perspektívou,- základný pevný plat odmeny poda dosahovaných výsledkov....

 • Company VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. in Maša
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - Vyhadávanie potenciálnych zákazníkov v rámci prideleného regiónu za úelom predaja mäsa a mäsových výrobkov,- prezentovanie a propagovanie tovaru, prípadne sluieb- sledovanie skladových zásob na prevádzkach, prijímanie objednávok- poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom, riešenie reklamácií- starostlivos a udriavanie vzahov so súasnými zákazníkmi,- vykonávanie podporných marketingových aktivít na prevádzkach- monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenných aktivít- zodpovedanie za plnenie osobného plánu predaja- reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému.Výhody:- platové podmienky: základná mzda 700,00 € variabilná zloka mzdy 400,00 €- firemné auto, mobil, tablet- stravné lístky- nákup tovaru na zamestnanecké zavy- školenia obchodných praktík- zázemie v stabiln...

 • Company PULS Hair s. r. o. in Maša
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  bené práce v kozmetickom salóne- istenie pleti - runé, ultrazvukom- starostlivos o ple - peeling, maska- masá pleti- farbenie, formovanie oboia- denné a spoloenské líenie...

 • Company Salón krásy SAVOY, s.r.o. in Maša
  21.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Salón krásy SAVOY – jedinené centrum oddychu, regenerácie a krásy pre Vaše telo a dušu – prijme do svojho rozrastajúceho sa tímu KOZMETIKU. Ak ste šikovný vyštudovaný absolvent alebo kurzista, i u máte niekokoronú prax, vyuite túto príleitos!Monos aj prenájmu priestorov pre ivnostníkov.Nápl práce:- líenie na akúkovek príleitos (denné, denné veké, veerné, svadobné),- hbkové istenie pleti,- farbenie mihalníc a oboia,- depilácia neiadúceho ochlpenia v oblasti tváre a ostatných astí tela,- masá tváre, krku a dekoltu,- aplikovanie pleových masiek a zábalov,- diagnostika pleti a poradenstvo v oblasti správnej starostlivosti,- bezpené pouívanie a dezinfekcia kozmetických nástrojov a prístrojov.Výhody:- zaujímavá práca v mladom a príjemnom kolektíve- práca v príjemnom prostredí novo zariadeného pr...

 • Company Arpád Albert - Bitúnok Senec in Maša
  21.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  poráka a spracovanie mäsa...

 • Company Tormäs, s. r. o. in Maša
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  spracovanie mäsa a mäsových výrobkov, pultový predaj mäsa a mäsových výrobkov v špecializovanej predajni...

 • Company Ján Belan in Maša
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  predaj mäsa a mäsových výrobkov...

 • Company Peter Jendrášek in Maša
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - práca vo výrobe - výroba mäsových výrobkov...

 • Company Emília Halvelandová HSH in Maša
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Koordinátor/ka predaja a predava/ka hydiny Kura kráovské v Moenku. Predaj nadštandardne kvalitného a zdravého mäsa a potravín slovenského pôvodu.Pracovný úväzok 8 hodín alebo 4 hodiny.Výhody:Práca v stabilnej spolonosti. Našim zamestnancom sa snaíme poskytova nadštandardné benefity a pomáha im v ich profesijnom aj osobnostnom raste....

 • Company MAGNÓLIA Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo in Maša
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Klasická masá, reflexná masá, vykonávanie lieebnej rehabilitácie, poskytovanie teplolieby, svetlolieby  a vodolieby  v zariadení sociálnych sluieb...

 • Company Mäsokombinát Púchov, s.r.o. in Maša
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Vykonávanie pomocných prác pri výrobe a expedovaní mäsových výrobkov a mäsa. Sanitané práce výrobných priestorov, kadí, údiarenských vozíkov a palíc....Výhody:Obedy v závodnej jedálni zdarma....

 • Company DANUBIUS spol. s r.o. in Maša
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  krájanie  polovýrobkov, varenie surového mäsa, výroba varených výrobkov...

 • Company TAURIS Cassovia, s.r.o. in Maša
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  - predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom,- objednávanie, príjem a dokladanie tovaru, - práca s pokladou a platobným terminálom,- udriavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni,- kontrola kvality a trvanlivosti tovaru,- oznaovanie tovaru cenovkami a kontrola správnosti cenoviek, - informovanie zákazníkov o predávanom sortimente,- pravidelné vykonávanie inventúr na predajni.Výhody:- 624 eur prémie v závislosti od trieb, dochádzková odmena, zákonné príplatky a alšie zamestnanecké výhody:- práca v spolonosti s celoslovenskou pôsobnosou,- výkonnostné prémie mesané ,- vernostné a vianoné odmeny rone , - jedálna karta,- sezónne zamestnanecké balíky Vianoce, Veká noc , - pracovné obleenie....

 • Company CIMBAĽÁK s.r.o. in Maša
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Skladová evidencia.Príjem, výdaj a uskladnenie mäsa a mäsových výrobkov.Manipulácia s vysokozdviným vozíkom....

 • Company SOREA spol. s r.o. in Maša
  16.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Výroba a výdaj jedál teplej a studenej kuchyne, úprava jatoného mäsa, hydiny a rýb pre kuchynské spracovanie, zostavovanie jedálnych lístkov.Výhody:- práca v stabilnej a perspektívnej spolonosti- benefity plynúce z Kolektívnej zmluvy, zvýhodnené rekreácie, vyuitie relaxaných zariadení hotelovej siete SOREA- monos zamestnaneckého ubytovania a stravovania- podniková sociálna politika- výplata mzdy naas...

 • Company Peter Jendrášek in Maša
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  - Delenie a rozrábanie erstvého mäsa,- vykosovanie mäsa, - opracovávanie mäsa,- balenie mäsa.Výhody:po zauení nárast mzdyzamestnanecké poukazy na nákup v podnikových predajniach....

 • Company BARTOŠ Pavol, s.r.o. in Maša
  15.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Nápl práce je vykonávanie pomocných mäsiarskych prác na bitúnku....

 • Company Planada s.r.o. in Maša
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Thajské masáe - foot masá...

 • Company COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo in Maša
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  spracovanie mäsa, výroba salám a údenínVýhody:sociálne benefity - príspevok na dopravu do práce, rekondiné pobyty, odmeny pri pracovných a a ivotných jubileách...

 • Company HYDINA KUBUS s.r.o. in Maša
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Práca na porcovacích a poráacích linkách. Uchádzai s praxou majú výhodu - pracovníkov nevyuených v odbore zaškolíme.Výhody:- odmeny na základe výkonu a plnenia plánov- monos kariérneho rastu- nákup produktov spolonosti za výrobné ceny- dochádzkový bonus...

 • Company DIAMON, s.r.o. in Maša
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Výhody:bez výhod, stravovanie, monos nákupu tovaru za výhodné ceny...

 • Company DIAMON, s.r.o. in Maša
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Výhody:stravovanie, monos nákupu tovaru za výhodné ceny...

 • Company Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. in Maša
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  výroba mäsových výrobkovVýhody:ubytovanie, podniková virtuálna sie, nákup mäsa a mäsových výrobkov za zamestnanecké ceny...

 • Company Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. in Maša
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  rozvoz mäsa a mäsových výrobkovVýhody:podniková virtuálna sie, nákup mäsa a mäsových výrobkov za zamestnanecké ceny...

 • Company MEDUSA SYSTEMS, s. r. o. in Maša
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Vašou náplou práce bude: - delenie a porciovanie mäsa- obsluha strojov na spracovanie mäsa- príprava mäsa na alšie spracovanie- kontrola erstvosti a dodriavanie správnych postupov- dodriavanie procesov a postupov, platných pre danú pozíciuVýhody:- pravidelné mesané bonusy vo výške 500 - 700 eur- príspevok na ubytovanie, pokia kandidát pochádza zo vzdialenosti 50 a viac km- príspevok na dopravu- kompletný pracovný odev a príspevok na jeho údrbu- strava a pitný reim- zava 30percent v ostatných prevádzkach spolonosti...

 • Company DANUBIUS spol. s r.o. in Maša
  14.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  solenie a údenie mäsových výrobkov...

 • Company EU Poultry s.r.o. in Maša
  14.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  - spracovanie kuracieho mäsa- krájanie, triedenie mäsaVýhody:- odmeny- stravné lístky...

 • Company KÚPELE LÚČKY a.s. in Maša
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  istiace a pomocné práce v kuchyni a priahlých priestoroch (umývanie riadu, istenie a krájanie zeleniny, udriavanie poriadku na zverenom úseku).Práca denne v jednej zmene, s tým e zamestnanec pracuje v delenej zmene. Nástup do práce o 5:30 do 14:00, od 14:00 do 16:00 prestávka, od 16:00 do 19:30 pokraovanie v práci. Striedanie dvoch kolektívov na krátky a dlhý týde.Výhody:- Mesané prémie v závislosti od tvorby hospodárskeho výsledku zrealizovaných trieb,- zamestnanecké stravovanie,- dochádzkový bonus dvakrát rone 200,- €,- výmenné rekreácie vo vybraných kúpeoch na území SR,- sociálne benefity - permanentka do AquaVital Parku a Kardiofittnes, procedúry masá, minerálna vaa, ... v hodnote 60,- €,- monos poskytnutia ubytovania....

 • Company ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. in Maša
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Výroba mäsových výrobkov, prax min. 2 roky, pracovná doba od: 05:30 do: 14:00 hod., hrubá mzda 640 eur + prémieVýhody:bez výhod...

 • Company Mäsovýroba Šagát s.r.o. in Maša
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Predavaka mäsa a mäsových výrobkov...

 • Company VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. in Maša
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Predaj mäsa a mäsových výrobkov, obsluha pokladne, preberanie tovaru, upratovanie predajne.Výhody:základná mzda 700,00 € príplatky a prémie poda obratu...

 • Company CIMBAĽÁK s.r.o. in Maša
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  balenie mäsových výrobkov...

 • Company My sme Život, s.r.o. in Maša
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Predavaka potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb). Predaj  tovarov umiestnených na prevádzke spolonosti, dokladanie tovarov do regálov, príprava studených nápojov smoothie pre zákazníkov poda poiadaviek, príprava teplých náopjov - ajov a kávy poda poiadaviek zákazníkov, získavanie informácií o nových produktoch a slubách s ohadom na inovácie, ekologický a vegánsky zámer aktivít spolonosti, konzultácia  so zákazníkmi a poradentstvo zamerané na efektívny výber produktov a sluieb s ohadom na poiadavky zákazníkov, podieanie sa na príprave nápojov a vegánskych RAW výrobkov pre koneného spotrebitea, participovanie na zostavovaní nápojového lístka bistra pre zákazníkov. VPM vhodné pre uchádzaov do 29 rokov a 1 mesiac v evidencii na úrade. VPM obsadzované výberovým konaním da 16.1.2020 o 9.00 ho...

 • Company Róbert Janoško in Maša
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Predaj mäsa a mäsových výrobkovVýhody:bez výhod...

 • Company GET group, s.r.o. in Maša
  11.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Rozrábanie a spracovávanie mäsa....

 • Company TAURIS Cassovia, s.r.o. in Maša
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - zastupovanie vedúcej/vedúceho predajne- riadenie maloobchodnej predajne mäsa a mäsových výrobkov- objednávanie tovaru- zabezpeenie hygieny a kvality predaja- spracovanie uzávierok za predajuVýhody:- 624 eur funkný príplatok od 50 eur, prémie v závislosti od trieb, dochádzková odmena, zákonné príplatky a alšie zamestnanecké výhody:- práca v spolonosti s celoslovenskou pôsobnosou,- výkonnostné prémie mesané - vernostné a vianoné odmeny rone - jedálna karta- sezónne zamestnanecké balíky Vianoce, Veká noc - pracovné obleenie...

 • Company Jaroslav Petruš - Kropet in Maša
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  delenie porcovanie masa priprava masových výrobkov rozvoz tovaru obsluha strojov pre spracovanie masaVýhody:strava zabezpeenánakupy vo voc...

 • Company Univerzitná nemocnica Bratislava in Maša
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  - Samostatná odborná komplexná rehabilitaná starostlivos v Nemocnici akad. L. Dérera, Kramáre a Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Petralka,- fyzikálna terapia - elektrolieba, elektrostimulácia, vodolieba,- klasická reflexná masá, lymfodrená,- nácvik úkonov sebestanosti, zácvik na ortopedických pomôckacha iné.Výhody:- zvyšovanie základnej mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy v závislosti od potu rokov odbornej praxe- monos priznania osobného príplatku po zapracovaní- monos predenia pracovného pomeru na dobu neuritú- príspevok zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy UNB na stomatologické výkony, na dioptrické okuliare, detskú rekreáciu, ivotné a pracovné jubileá, vernostné- príspevok zamestnávatea na športové aktivity - karta MultiSport- 5 dní dovolenky nad rámec zákona...

 • Company Materská škola Trnavská 2993/21 in Maša
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Zabezpeenie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky, vybavovanie objednávok. Hlavná kuchárka je poverená riadením pracovníkov prevádzkovej jednotky, riadi pracovný kolektív pri výrobe jedál a zodpovedá vedúcemu prevádzkovej jednotky za ich innos. Plní predovšetkým tieto úlohy:- vyrába technologický nároné jedlá alebo špeciality studenej kuchyne s prípadným vyuitím vekokapacitných programovo riadených kuchynských strojov,- spolupracuje s vedúcim prevádzkovej jednotky pri zostavovaní jedálnych lístkov na obdobie týde vopred,- zodpovedá za úrove normovania vekových kategórií,- zodpovedá za dodriavanie finanných, výivových a technologických noriem,- zodpovedá za dodriavanie predpísaných technologických postupov a dávkovanie potravín poda platných materiálových spotrebných noriem,- zodp...

 • Company KÚPELE LÚČKY a.s. in Maša
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  - Vstupné vyšetrovanie kúpených pacientov,- urovanie lieebných procedúr v závislosti od stanovej diagnózy a na základe schválených šablon,- spolupráca s ostatnými lekármi pri posudzovaní zdravotného stavu kúpených pacientov,- poskytovanie odborných informácií kúpeným pacientom.Výhody:- mesané prémie v závislosti od tvorby hospodárskeho výsledku potu pobytových dní,- monos poskytnutia ubytovania, - zamestnanecké stravovanie,- dochádzkový bonus dvakrát rone 200,- €,- výmenné rekreácie vo vybraných kúpeoch na území SR,- sociálne benefity - permanentka do AquaVital Parku a Kardiofittnes, procedúry masá, minerálna vaa, ... v hodnote 60,- €....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Maša Edit filters