Jobmonitor. Search results for Kríže

2 Jobs found

Used filters:
 • Krížex
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company Centrum pre deti a rodiny Kremnica in Kríže
  01.04.2020 Updated on: 04.04.2020

  - vykonávanie odbornej innosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,- aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieau a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznai perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí – ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo)- vyuitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií – prevencia sociálnopatologických javov,- individuálna a skupinová forma práce poas riešenia rodinných konfliktov - multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príin konfliktov,- sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na pr...

 • Company Kľúč n.o. in Kríže
  31.03.2020 Updated on: 04.04.2020

  Práca s rodinami v kríze v ich prirodzenom rodinnom prostredí v rámci projektu Skompetentnenie rodín OP Z DOP 2016/4.2.1/03 v Trnavskom a Trenianskom kraji....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Kríže Edit filters